annotate test-data/contigs.fa @ 1:ec3b8341f551 draft default tip

"planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 3dcf4e7314dd6a4fefcd721ac58c8130dd1da2a1"
author artbio
date Wed, 10 Mar 2021 19:11:14 +0000
parents bdf781f2658b
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
0
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
1 >Contig1
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
2 TAGATAAGGTTTGCTCATTTCTTGAGGATACTTTACCAGGTATGGTCGAGCACGTTACGC
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
3 TCGTAGCACAAAATACATCCGCGTCAGCCAAGGTGTTATCTGACGAGTTGATCAAATCAA
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
4 TGCTTTGCATTGTTTTGATTTGCTTGTTGATTGAAACCAAGTTCTATAAGACCGCTTTCG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
5 CGGTACTTATAGTGGTTGCTCTACGTGTTTTCGGGTACAGTGAGCAAATAATTGAGACAG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
6 CTATGGACATGTATCGCGTAATTAGGGCTCCAAAGGCTCAAGGTAATATGGAAGATGTCG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
7 TTTTCCATCCGTGGTTGAACACGTGTGGAAAGTTGATTTTCCTACTTATCGCTGTCCTGT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
8 GTCTCAAGAAATTACCAGGAAAGAACGACGTAGACACTTTCATGCGCAGGCTCGACAGCT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
9 TACCCAAAGCTGTTAAGGGTGCGACACAACTACATGAATGGGTGTCAAAATACTTCGATC
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
10 TCTCTTTGGATCACGTCAAGGCGATGATTGTTGGTAAATCTTGTGCCGAAATGAAGAAGG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
11 CTGAATCATCAAGCGCCAAAGTTTTGGCTTGGGCCGCTAGAGTTCAAGATTTCGTCAGAT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
12 TGGAACAACGAAGTAAAATCGATAGTGATATCGCTGTCGCCAACGAGGCTGAAGCCTTGT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
13 ATCACACTGGATTGCAATTTGCAGGAGACACTCTGTTACCTCCAGAATTGCACAAGGTCG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
14 TGAACAGTGCGCTAAGACCAGCCCGCGATATATATGAGTACGTCACCCGCTCCCCAATAA
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
15 AAGGAGGGAGTCGTAAGATGAGACCCTTGATGATTTGGCTAGCTGGCCAGTCAGGAATTG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
16 GGAAAACCTCTATGGTGGATCCTCTATGTATCGATTTGCTTCGAGCAATGGGTTATGTGG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
17 GACCTGAACATCTCCACTCGTTGGTGTATGGCCGCCAAGTTGAGACGGAGTACTGGGATG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
18 GTTACAAAGCCCACAAGATAGTGATCTATGATGATGCTTTTCAGCTGAAAGATGATGCTG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
19 TGAACAGGAATTTGGAGGTATTTGAGGTTATACGTTCTTGCAACACGTATCCTCAACACC
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
20 TTCATATGGCTTGTCTCTCGGATAAAAACACTTTTTCAGTAGCGGAAGTGTACATCTACA
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
21 CTACCAACGAAATGAATGTCAAACTTGAGTCGCTGACTCATGAACAAGCATTCTACAACC
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
22 GCATGAGTGAAAACGCGTTCACTGTGCGTCCAAAAGAGGCTTATCGTCTAGTCGAAGAAG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
23 GATCAACCGGCAATAAGCAGTATCGTTTGGACAAAACGAAAACCAAAGGAGCTATCGATC
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
24 TCGATGTGTACGAATTCGTGCGC
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
25 >Contig2
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
26 CTAGAATCACAGCTCAGATGAGTTTTGAGGCACCGAAGGACGCAATTGAAGGACCGTGTC
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
27 AAACCCCGGAAGGATTGTTCGCCCCTATTGGCAAAGCGCCGATAGGCGTAGGGATGTCCA
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
28 CCAAGACGGCTATACGACCTTCACGCTTGTATGGAAGAATAACTAAACCGACAACTGCAC
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
29 CATCATACTTGGGTAAAGACGCGCTTTATCGTGGATTGACCAAGTGTGGTGTTCGCACAG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
30 TTAATATTCAACCAGAATACATAGACGCAGCGGCGAATGACGTCGCACGCTATGTGTTAA
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
31 ACCAGCATGTTGGTCACGTGGATAGGGAACGATACACACGTATATTGTCGTACGAGGAGG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
32 CTGTTAAGGGCGTGCCGTACGATGATTTCATGAAGTCAGTGACTCGAGTCACTTCCCCTG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
33 GTTACCCCTATTGCTTGGATACTGGAAACATGCCAGGGAAAAGCAAATGGATGGGGCTCG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
34 AACAAGATTTCGATATGACAAGTCCAGCTGCTTTGGCTTTGAGGAAAGATGTTGAAAGTT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
35 TGTTGGAAGATTGCAAAAATGGCTTAGTCCGTGATGTGGTGTTTGTCGACACTCTCAAGG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
36 ATGAAAGGCGCGAGCTGATAAAGGTGGAAGCAAAGAAGACTCGAGTCTTTTCTGCTGGAC
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
37 CACAGCATTTTGTAATAGCTTTCCGGCAATACTTTCTTCCATTCTCTGCCTGGGTCATGC
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
38 ATAACAGAATCGAAAACGAAGTAGCCGTTGGAACAAACCCCTTCTCAATGGATTGGCACA
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
39 ACATTGCTGTGCGTATGCGTAGTAAAGGGAGACACATTATTGCTGGAGATTTTAGCAATT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
40 TTGATGGATCCCTCAACGCCCAAGTTCTCTGGACAATATTTTGGAAGATATTTGTCCCGT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
41 GGCTTAATGATATTGAACCACTTGGTACACCCAAGAATGAGGAGAATCTGCGGGTCTGCA
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
42 CGAGTCTATGGACGCACTTGGTGCACTCCGTGCACATTTGTGGAGATAACTTGTACATGT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
43 GGACACATTCTCAACCATCGGGCAATCCCTTCACGGTGATAATCAATAGTTTGTATAACT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
44 CAGTTATCATGCGTGTCGTGTGGCAATACATAATGGCGAAAGAAGAACCTAAGTTACGCA
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
45 CAATGAACCATTTCAATCAACATGTTGCTATGGTTTCATATGGTGATGACAATCTACTTA
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
46 ACATCTCGGAAGGGGTAATTGATATCTTCAACCAACTTACCATCTCGGAAGCCATGCGTT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
47 GGATAGGACACGAATACACAGATGAAACGAAAACAGGCGAGGCTGCGCCCTATCGGACAT
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
48 TGGAAGAAGTCCGTTTCCTTAAAAGAGGGTTCAGAATGGATCACCTCTTGTGTCGGTGGG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
49 TAGCTCCTTTGAAGAAGGATGTCATCTACGAAATGCTTAATTGGACGCGCAAAGGGATTA
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
50 ACCCAGATGATGTGACGATGATGATCATTGATACAGCATTTAGGGAGATCTCTTATCACG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
51 GAAGGGAAGCTTTCGAGAAGCTGCGAGGGCAGATACTTGAGCAGCGGGATGTGTTGGTTG
bdf781f2658b planemo upload for repository https://github.com/ARTbio/tools-artbio/tree/master/tools/blastx_to_scaffold commit 1353e75b8459213e88f32744a759ce4d7b43826d
artbio
parents:
diff changeset
52 AATATCCTCAA