changeset 8:3cfd8e1073d7 draft

planemo upload commit f6178c9e071a2158a35b82a3607f6dc8a767675c
author iuc
date Mon, 16 Jul 2018 17:35:16 -0400
parents 4756f7765416
children 99aea37a7ff7
files test-data/out_R1.fastq test-data/out_R2.fastq test-data/read_R1.200.gz test-data/read_R1.200_extracted.fastq.gz test-data/read_R2.200.gz test-data/read_R2.200_extracted.fastq.gz umi-tools_extract.xml
diffstat 7 files changed, 862 insertions(+), 17 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/out_R1.fastq	Mon Jul 16 17:35:16 2018 -0400
@@ -0,0 +1,400 @@
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:11160:2245_AAA 1:N:0:CAGATC
+AGTAGTTAATATATTAGATTTGTTTGATAGTGGTAGTATATATTTTTTATTTTAGTATTTAGGAGGTAGAGGTAGATGAATTTTTGAGTTTAAAGTTA
++
+FFFFBFFFFFIIIIIIBIIIIBIFFBFIIBBFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIBFIIIIIB7BBBFBBFFFF77<F7BFFFFFF7B7BBFFFF7<BF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19338:2197_TTT 1:N:0:CAGATC
+TTTTTTAGAGGGATTAGTTTTTTTTATTGAGGTTTTTGAAAGTTGTTGTATGTTAATTGTTTTTAGAATGTTGGGTATAAGTAGGATTTAGGTCTATT
++
+FFFFFFB0<BF7BBBF7BFFIIIII7BF'0<0BBFFF'<BB'<B7<B07<B7<BFBBF0<BBBBB0<<B0BB<<000<BF00<<'0<BBB0'00BBF#
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19467:2281_TTG 1:N:0:CATATC
+GTTAGGGTGAGATGTATAGTTTGGATTTTAGTGATTTTTGTAAAGGGGGAAAAGAATGGAGTTTTGGGTGTAGTGAGAGGTTATAGGAGTAGGGATTT
++
+<FFFBBFFFFFFFFFIFIBFFI<<BFFFIIBBBFFIIIIBFFIIBBF7BBFFFBFFF77BBFBFF777BBBBBB<<<B<7<7BBF77<7<700007BB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7009:2740_AAG 1:N:0:CAGATC
+TTTTGTTTTTTATTTGGAGGTTATGGAATGTTAAGTAAGGTTTTTTTGGGTTTTGTTATTTATTTGATAATTGTGATTGTAATGTTAATAAGGGATAG
++
+FFFFFFFFFFIIIIIB<FFFFFFIBBFIIFFFIIFIIIFFIFFIIII<0<BBFFBFFFFFFFFFF<BBFFFF<BBBBF7BFFF<BBFFFFF<00<BB0
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:13708:2613_ATA 1:N:0:CAGATC
+TAATAGATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAAAGATAATTAATTTTTAAAATTTTTTTTTTTTTAATAAAA
++
+FFFFFBFFFFIIIIIIIIIIIFFFFFB7B007BB0''''''0077BFF7'077BF0''0''''''00''00''''00'<BBBFBBFFFFF########
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19067:2707_GTT 1:N:0:CAGATC
+TTTTTATTTGATATTTTAAAGGTTTTTTTTTTTTTTTTAGAAAATTTTTTTTAGTAAGATAGATTTTAAAGGGTTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
++
+FFFFFFFFFBBFFFFIIIFIFFIFFIIIIIIIFFFFFB7'0<B0<BBFF'7<0'0<<''0<'0'0<BBB<<B'7'0'0'0<BFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:4999:3182_GTT 1:N:0:CAGATC
+TTATGAGGATTTTAGGGGAGTGATTGTTTAAAGTTTATAAGATTTATGATTTATATATAGTTAGAATAGTATGTGTTAAATAAATATAAAGGGAGAGG
++
+FFFFBFFFFFFIIFBBBFFFIIFFIBFFIFIIBFFIIIIIFFIIIIIBFFIIIIIIIIIBFFIBFIII<FFFBFBFFFFFFFFFFFFFFF<07<7<<7
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:16790:3145_TAT 1:N:0:CAGATC
+AGAGGTATTTTGTTATTTTGTTTTAGTTATTGCGGGTTAGAGTAGATGGTTATTTTTAGTAGAGTATTGTTTGTTGTTTTTTATATGTGGTATAGAGG
++
+F<BBFFFFFFI<FFFIFIIBBFFIIBFFFFI<BBBFFFF<FFFF7FF70<BFFIFIIF7BFBB<FFBF'BBF'<<0<BFFBBBBBF'<70<<<B####
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18065:3106_AAG 1:N:0:CAGATC
+TATTTGTTATATATATTTTAAAGTTTTTTTTTTTTTTAGGAATTTTTTTTTATAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGTTTTTTT
++
+FFFFFBFFFFIIIIFIIIIIIIFIFIIIIIIIIIIFF''00<<BB'<<'7''000<BFFF77<77BFF77BFBB07<7<BFFFFFFFF##########
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2300:3263_TTA 1:N:0:TAGATC
+TTTTTAATAAAATTTTTATTATTTAATTTATTAGTTAATATTTAGGAGTTTTATGTTGTGGTAAAATTTTGTTAGAGAGATAGAGAAAGTATTTAGTT
++
+FFFFFFFFBFFIIIIIIBIBBFFI0<FFFBFF70B00<'0<FFFBBBBFF''0B0BB000'7BBFFFFII'<BF0<'<''07'70BBF'7BBBFB7<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5605:3427_AGA 1:N:0:CAGATC
+TGAGAGGTATAGGATGTGGGGAGTTTTAGTAAGATTTATAGATAAGAAGTGGTTCGGTTATAGGATTTGTTTTAGATTTTTAGATTTTTTTGTGTAGA
++
+FBFFFFFFFFFFBFFFFIIIIIIIBFFFBFFIBFFIIIIIFFIIIFFIBF7BFBFBBFFIFF<<FFFFBBFFBF0<BFFFFF7<BFFFFFF0B7BF0<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:8129:3589_TTT 1:N:0:CAGATC
+TAGTTTTTAGTTAGGATTATACGTTTATTGTGATAAAAGAGTTTTTTGATTTATCGGGTTATGTTAGGGTTTATTGATATTAGGGAATTTGAAGAGAT
++
+FFBFFFFFFBFFFBBFIIFIIFBFFFFII<BBFFFIIIBFFIFIIIIBBFFIIII<7<FBFF<FBF<7<BBFFFF7<BFFFF700<BBFF0<B'<07B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14304:3866_GTG 1:N:0:CAGATC
+TTTATATAGGGGATTTTTGAGTTTGATAGGTTGTTTTTGTAGAGGGTAGAATTTTGTGGAAATGTTGGTATTGGTTAAGGGGTTTTAGTGAAGAATAA
++
+FFFFFFFFFFFFFFFFII<BBFFFBFFIFBFFBFFFII7FFFFFFFIF<BFIIII<F<BBFIFBFB7<BFFFBBBBBF777<B7BBF7B<BB7BBFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12720:4398_GTA 1:N:0:CAGATC
+TGTGTGTGTGTGTGTGTATTTAATTGAAGTTGGGTTTGGTGATATATATGTTTAATTTTAGTATTTTAGTGGTAGAGGTAGGTTAATTTTTGTTGAGT
++
+FBFFFFFFFFIFIFIFFFFFIIFII0BFBFFB7BFFF<BFFFFIIIIIIBFIIIIFIIII<FIFIIIFBFBBFB7B<<BB7<B<BFFFFFF0<B0<7B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14945:4439_AGT 1:N:0:CAGATC
+GTTGAGTGGAGTATTAGAGAAGAGAAATAAGATAATAAAGTAATAGTTGTGATTAGGAGGTTTTTATAAGTTGATGGTTTATGTTAAGTAAGTTTATT
++
+BFFBFFFFFFFFFFIIBIFFIFFBFFIIIIBFFIIIIIIBFFIIIBFFBFFFIIIFBFFBFBFFIIIIIFFFBBF77BBFFF7BBFF<BBF<<BFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:8616:4508_AGA 1:N:0:CAGATC
+AATTTTGGGGGTGTAGGAGTGGTAGGATAGGAGTGTTGTTTTGTAATAGTTTTTTTTGAGGTTTAATAGGTAGGGTAGTTATTTTTAGTATTGTAAGG
++
+FFFFFFBBBFFFIIFFFIFFFIIFFIIFIFBFFFIIF<FBFI<FFIIIBFFFFFFFF077<B<BBBFF<<BBBBBB<7B<BFFFFFF0BBFF0<BF00
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18975:4834_TAT 1:N:0:CAGATC
+AAATGGTAATTTTGTAATTTAAAGATTTAAAAGTAATTATTGGTAATAGTTATTTGTGGGAGGTTGAGGTAGGGGGATTTTTGTAGAGATCGGAAGAG
++
+FFFFBBFFFFIIIBFIIIIIFIIFFFFIFIIIBFIIIIIIIB<FFIFIBFFFIIIBFFBFFFII<<BFBFFFFIFF<BBBFF0BB7<<<BF707B0B0
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:4984:5374_TGT 1:N:0:CAGATC
+ATCGAGGTTTGAATGAGAGTGGTATTTTTGTTATTTGTTAGTTAATGGTTTTGAGTATTAGTTTGGAAAATGATAATAAGTATTAGTTGAGGTGTTTG
++
+FFFBFFFFBF<FFFBFFFFFFFIFFFIII<BFFIIIBFFFFFFIIIBBFFFIBBBFFFIIBFFF<<BFFFFBBFFFFFF<BBFFF<BB7<7<BBBBF0
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14432:5660_TAA 1:N:0:CAGATC
+AATAAAAGATAGAGATAGAATAAAAGATAGAGATTTTAATTTTTCGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTATAAA
++
+FFFFFFFBFFIBFFFIIBIIIIIIIBFFIBFBFFFFIFFIIIIIFBFFIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF<BFBBBBBFFFB###########
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:17410:5545_ATT 1:N:0:CAGATC
+ATTTTTTTGAAGTTGTTAGGGTTATTTAGTGAAATTTGAGTATATTTAATTATTTTAGATGTTAGTTTTATTTAGGTTTTATTTTATTAGAGGTTTGG
++
+FFFFFFFB<FFFIFBFFFBBBFFFFIII<FBFIIIII7FBFFFIIIIIIIIIIIIIF<FF<FFFBFFIFFFFFF77BBFFFFFFFFFFF'<70<BB##
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12336:6058_ATT 1:N:0:CAGATC
+TAGATGATGGTTTTTTTATTTGATATTTTAAAGGTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAATTTTTTTTATAAAAATAAATTTTAAAGGGTTTTTTTTTTT
++
+FFBFFBFFBBFFFIIIIIIIIBFFIIIIIIIIBFFFFIIIIIFFFFFFFFF700<BF0BBFFF0<70''00'0'000'<<'<B<00'0'00007<BFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5999:6265_TAT 1:N:0:CAGATC
+ATTGTTATATATTTGTGTTTTTTTTGAATTTATTTTTTGTTTATTAGTTTTTGTGGTTGATAGGGTTTTTGGATATTGGGTTGTTTTTATATATAATG
++
+FFFBFFFFFFIIIIBIFIFIIIIII<BFFIIFIIIIII7BFFFIIFBFFIII<B<BFB<BBF<BBBBBFF00<BFFF700B<7<BFFFFFFFFFFFF0
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5836:6568_ATT 1:N:0:CAGATC
+TGGATGTTAAGGATTGGTTTTTTTTTTGATTTAGGGTATTGTTAGATAGTATAGATTTTACGGAGTTTTGTATTTGAAAGGTTGTTGGTATGTTTTTT
++
+FBBFFFFFFFFFFFFBFIFIIIIIIII'0<FFB<BBFFBF7BFF7BFF<BBFF<BFFFFFF<<BBFBBF7BBBFF'<BB0'<B0<B0'7<B<BFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:15437:6678_AAA 1:N:0:CAGATC
+ATAAGAAATTAGTTAAGAGGAGGAGGTTGTAGTGGGGGTAAGGAAGGAGAGTTTTTGCAAGTTTGGAAATTTGAAAATTATTGTTTTTTATGTTTAGA
++
+FFFFBFFFFFIFFFIIBFFFFFIIIIIB<FFFFFIIIIFBFBBFFFFFFFFFBFFF<BFFBFBF<7BBFFFF<BBFFFFFFF7BBFFFFFF0BBFF##
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12432:6996_AAG 1:N:0:CAGATC
+TTATTTATGAGATTAGTTTATAGTAAATTAAAAAGGGTCTTAGTATTTTGATTATGAAATTAATTATTTTAGTAATATTTGAAGTTGTAATTTTAGAT
++
+FFFFFFFFBFBFFIIBIIIIIIBFIIIIIIIIIIFBFFFFFIFFIIIIIBFFIIIBFIIIIIIIIIIIIIIBFFIIIIII7BF<BF<BFFFFFFF0BB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19878:7022_GTT 1:N:0:CATATC
+GTATTCGCGTTGTTTTTGTAGGGTTTATGTATTTTTTTTTTTGGTGGAGAGTTTCGTTGAGTGATTTTTTAGTTCGTTTTTCGTTTATTATTTTTCTT
++
+BFFFFFBFBFFBFFIII<BFBFFFFFFF'BBFIIIIIIIIFF''00'7'<7<<B<'7B'0'<0<<BFFFF7'<B<'7'7BB7'0BB0BB<'0BB####
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:6837:7574_TTT 1:N:0:CAGATC
+GAAGATTTTATCGTTAGTTTTTTAGTTTTTATTTGGAGTTGATTTTGAGGTGTTAGTTGTTGTTGTTTTTGTTAGAGGTTAGGTTGTTTTTTATTTGG
++
+BFFFFFFFFFIIBFFIBFFIIIIF<FFIIIFFII<0BBFBBFFFIIBBBBFFFFFBFF<FF<FF<BFFFF7BBB7<77B<B<7<BBBFFFFFFFFF##
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:15853:7717_GTT 1:N:0:CAGATC
+TTTTTTTTATATTGTGGTGATAAGTGTTTAAGGTGGGTGAAGGTAGAATTAATCGTAGTTGTGGCTGTTAGTGTTTAGTATATTGTTTTTTGTTAAGG
++
+FFFFFFFFFFFFI<BBFFFBBFFBB7BBFFFB<BFFIIFBFBBBF<BFFFFFFF7<B<BB7<BB'7<BBB<BB<BBB0<<BFFF'<BBFFF'<BBF##
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2440:7931_ATT 1:N:0:CAGATC
+TGAAAAGTGTTATAGATATTAGAAAGGTATGGAGATGAGAGGTATAGGATGTGGGGAGTTTTAGTAAGATTTATAAGATCGGAAGAGCACACGTCTGA
++
+FBFFFFFFFFFIIIBFFIIIIBFFIBBFFIBBFFIFFFFFFFIFFIBBFFFFFFFIFIIBFFIBFFFBFFFFFFFF7BBF70<B0<7<BBBF0<BF7<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:6407:7896_TTT 1:N:0:CAGATC
+ATAGGTTTGGGTTGAGGATATGTATTGGGAGTTATTAGAGGGTTATAGTTAGGAGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACCAGATCATC
++
+FFFBBFFF<BBFFBFFFFFIIBFFIIBBBFFFFFIFFBFFFFIBFFIBFFIBBFBFFFFI<BBF<F<BFFFFBFBF<BBFFFFB<BBFFFB0<BFFBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19497:7952_ATA 1:N:0:CAGATC
+CGTAGATGTTTAAAAGTTTAAATAAATGTATTTAGAGGTTTATGAGGTTTATGGTTAAGTGGAAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACC
++
+FBFFBFFBFFFIIIIBIIIIIIIIIII<BFFIIFBFBFFFFFIBFBBFFFIIB7FFFIBFBBBFFFFFBBBFB<0<BFFF7<BB7BBBFFFF<BBFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:3853:8232_GGT 1:N:0:CAGATC
+TAGGTTGTTGTTGTATTTAGAGGTTTTTAGGAGTTGTTTTTGAGTTGTTGTTTATTTAGTTTGTCGGTAGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCC
++
+BFBFFFBFFBFFBFFFIIF<FBFIFFIIFBBFFIFBFFFIIBFBFFBFFFFFIFIIII<FFIBFI<<BF<BB<BF70<B0<7BBFFF0BBB7BBFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7442:8079_GGT 1:N:0:CAGATC
+GTTTGATTTTTTTGAAATTATGTCGGGGTATATTGAGGGTTAGGTTTTATGGGTAGTATTTTATTATTTTTTTGTTGTTTGGAGTTTCGGTTTTGGAT
++
+FFFFBFFFFFFIIBFFIIIII<FFBBFFFFFIFF7<<BFF<BBBFFFIFF7<BFFBFFFFFFFFFFFFFFFFF0<B0BBB'000<7BF00<<<B''0B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14324:8171_TGG 1:N:0:CAGATC
+TTGTAGTTTTTTATTGGTGTGTGTGTGTTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGAGTGATAGTTTGTTGGGGATTGTTTTTTGTAGGACG
++
+FFBFFFFFFFIIFII<<BFFFIFFFFFFF<FBFFFFIFIIFFIFIIIFIIIFIFFFFFFFFFBBB<BBB7BBB0<B70''7<<'<BBFF#########
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:3147:8365_AGT 1:N:0:CAGATC
+TATAATTGTTTTAAGAGTTATCGTGTGGGTATTGGGAGATTGGATGAATGAAAAGTGTATTTAATTGGTGAGTTATATTTTTTGTTCTTTGGTTTTCG
++
+FFFFFFFBFFFIIIBFFFIFIIBFBFFFFIFFIB<BFFFFFB7BFBFFIBFFII<FBFFFIIIIII<7BBFFBBBFFFFFFFF0BBFFFF0'7BBFF#
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7150:8384_GAG 1:N:0:CAGATC
+TAGTAGTTTTTGTGTAGGTTTTGGTTTGTGTGGTATTAGTAGGTAGTAGTGTGTTAGTTGGAGCGATAGTAGTAAGTTATGGTTATTGTTTATTATTA
++
+FFFFFFFFFFIBFBFFFFFFFFB<FFF<BBFFFFFFIFBFIFFFIIIIFFFIFIFF<FF7<BFFFFFFBBFBBBF<BBFF77<BBFF7BBFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:11512:8610_TGT 1:N:0:CAGATC
+GTTTTGAAGTTGGCGGAGTTCGCGTTTTTAGGAATTTTGTTTTGGAACGGTTTGGTCGGGGTTTTCGTTTTTTTTTGTAGAAGTGTAGGAGATGTTGT
++
+FFFFF<FFBFFBBFFFFBFFFBFFFFFIII<7BFFIII7BFFI00<BFBBBBB77<B0<<<B7BBB7BFFFFFFFF'7<000'<'0B'0<<BB0<B<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18380:8734_GTT 1:N:0:CAGATC
+TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGTTTTTTGTTTAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCATTTTTTTTTTTAAAAAATTTTTTTTTTTAAATTT
++
+FFFFFFFFFFIIIFFFFFFFFFFFF0''0''''''00'07B<'0<BFFBB77BFB###########################################
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18629:8512_TGA 1:N:0:CAGATC
+ATTAATGAATTTTAAAAAAAAAGAAAGTAAGTTGTTTTTAGGATTGATATTTAGAGTTAATTTTTTGAGTTTTTTTGTTTGTTTAGGTTTTGGTTTAT
++
+FFFFFFBFFFIIIIIIIIIIII<FFIBFFFBFF7FFFIIF<<BBF7BFFIIIF7B<BBFFFFFFFF0<7BBBFFFF'0BB'0<B<'0<<B'''7BBBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5146:8981_TTT 1:N:0:CAGATC
+AGGTTTTAGTTGTTGTTGTTTGTTTTGTATTAGTGTAGTTATAATTTTTTTGTTGATTTTGTTGTTTTTAGAAGGTTTGGGGTGAGTTTAGTATGAGT
++
+FBBFFFFFBFF<FF<BFBFFI0BFFI0BFFFF<BBFFFFFFIIIIIIIIII7BF7BFIII<BF7BFFFFF0<<7'<<B00'0<<77BBBF'<BB0<0B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:3344:9104_TAG 1:N:0:CAGATC
+ATGTTGAGTGTTTGTTTTGTGTTAGGTATTAGGTGGGATTAGGTGGTTATTATCGAGTTTTTAGGAGAGAGTATAGTTGTAAGCGGACGATAATAATT
++
+FFFFFBFBFFFFFBFFIIBFBFFFBBFFFFFBBFFFIIFFFFBFFFIFFIIIII<FBFBFIIF<<BBFFFFFBBF<BB7<BF0<007B7<BFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:8326:9445_TTT 1:N:0:CAGATC
+AGGAATTATATATTTTTTATATATTATTAAAGTGATTGGTTAGGAAATTAAAGTTTATTTGGAAGGTATTGTTTTTGAAAATGAAGTTATGTTTTTGG
++
+FB<FFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBFFFFI<BFFFBBFFIFIIIIFIFIFIII<7BFBBFFFFBFFFIF7BFFFF7BB<BBFF<BBFFF##
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2097:9536_TTG 1:N:0:CAGATC
+GATTTTTTGGTTTGATAAGGAGTTTTGTAGGTTAAAGAATGTTTTTTAAGGGATTTTTGTTATGTGATTAGTTAATGGGATTTTATTTAAGTTTGGTT
++
+BFFFFFFFBBFFFBFFIIFBFFIFFIBFIFFFFFIIBFFIFFFIIIIII<<BFFFIFF<FFFFBFBFFFFBFBFFF700<BFFFFFFFFF<BBF<0BB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:16351:9944_TTG 1:N:0:CAGATC
+GACGGGATGGTTGTGGTAAAGTTTTAATAGTTTTATTGGGGGATGGTATAGAAGTAGTTTAGGTTGTATTGTGGGATTTATTTTTATTGTTTGTTTTG
++
+<FFFFFFFFFIFBFFFFFIIBFFIIIIIIBFFFIFFI70BFFFFFFFFFIBFFBFFBFFFFBBBB<BFFF<B<BBBBBBFFFFFFFFF0<BF0BBFF0
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:17628:10309_TGT 1:N:0:CAGATC
+ATGTTTAGATTTGTTTTGAATTTGCGTTTTTGGTTGTTGATTATTTTTTATTATTTTTTGTTTTTTCGTGTGTTCGGGAGATCGGAAGAGCACACGTC
++
+FFBFFFFBFFIIBFFFI<BFFFI<F<FFFII<0BF<FF0BFFFIIIIIIIIIIIIIIIF7BFFFFFF7B7B<BBB7''707BF007B0<07<BBF0<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:1440:10515_AGA 1:N:0:CAGATC
+GTGTTTTTAGTGTGAGGAGTTGGATGTTTTAGATATTTATTTTTATATTGTTTATTTAGGTTATGATTTATGTTTTATTTTAGTTTAATTTTTTGTGT
++
+FFFFFFFFFBFBFFFFIIIIFBBFFFFFFIF<BFFIIIFIIIIIFFFFIBFFIFIIIFBBFFFF<BFFIIIBFFFIIIIFFF7BFFFFFFFFFF7B<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:11787:10735_AGA 1:N:0:CAGATC
+ATAGGGAAGTGTATAGAAGTGATATATAGTTTAGATTTGAGTTTTTATTTTGTTTTTTATATTTTTAGATATAAGTAGTTATTAGATTTTTTTGAATT
++
+FFFBBBFFFFFIFFIBFIBFFIFIIIIIBFFIIBFFIIBFFFFFIIIIIIIBFFIIIIIIIIIIIII<FFIIIF<FF<BFFFFF0BFFFFFFF0<BFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:10231:11124_TTG 1:N:0:CAGATC
+TTTTAGTTATTTTTTGGTTTTTTAGATTTTATGTTTTTAGTTTTTATAATTTTTATATTGTATTTGTTTATTAAGTGTGAAATGTTTTTGTAGGATGT
++
+FFFFFBFFFFIIIIIBBFFFFIIF<FFFIIFF<FFIIIFBFFFIIIIFFIIIIIIIIII<FFFFF<FFFFFFFF<B<B<BFFF<BBFFF0<B70<<7<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12958:11220_AAT 1:N:0:CAGATC
+ATAATTTAATAAGTAGTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAATAGTTTATTTTTTTTTAGGAAATTCAAAATTTAGTTTTTCTTTAATTTTATAATTA
++
+FFFFFFFFFFIIFFFFIFIIFIIIIIIIIIIF'07<BFFB##########################################################
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:9833:11396_GTT 1:N:0:CAGATC
+TTTATTTTTGGGATTAAGGTAGTTGTTTTTTGATTTTTGTGTGTTATAGTAAGAATGATATAGGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCAC
++
+FFFFFFFFFBBBFFFIIFFFFFFIBFFIIII<BFFIII7FBFBFFIII<FFFBFIIBFFIIF<7BBBFF<7B<0<7<BFFF7BBF7BBFFFFF<BBBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:13437:11566_TTA 1:N:0:CAGATC
+TTATTGTGGATTTTTTTAATAGTTTGAGAATGAGTTGATTTAGGGTTTTTATTTTATTTTTAAAATTAGGAGTATAATGGGTTTAAGATATAGTTTTT
++
+FFFFFBFFFFFFIIIIIIIIIBFFF<BBFFF<FBFFBFFFIFB7BFBFFIIIIIIIIIIIIIFIFFFF<7BBBBBFFF700<<BFF<BBFFF<<BFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12514:13081_TTA 1:N:0:CAGATC
+AAGTTTTGATTTTAAATTTAAGTTAAGGTTTGGGGAGTTGATTTTTGTTTTGTGGGTTGTTTTTTTTGTAGGAGTTGGTTTTTAGAGGTTTTTAGGAA
++
+FFBFFFF<FFFIIFIIIIIFIBFIIIBBFFFB<BFFFIBBFFIIII7FFII7F<<BFFBFFFFFFFF0<B77<0B700<<BFFB'<00<BBFFB####
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18902:13084_AGG 1:N:0:CAGATC
+AGTCGGGTTTTGTGAAATATTATAGTAGAGATAGGTGTTGGTTTTGGAATGGAGATTTTTAGTTTTTTTTTATTTTGATAGTTTTGGTAGATCGGAAG
++
+FFFFFFFFFFIBFBFIIIFFIIIIBFFBFFFFFFFIFFB7BFFFIB7<FB<BFFIFFFIIIBFFFFFFFFFBBFFF0<BF0<BFF0'<B0<BB#####
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:3574:13312_ATA 1:N:0:GAGATC
+AGTTTAGTAGTTAGGTAATCAGGTTTTTGTTTTATAATTTGAGTTGGTTAGAATGGAATGGGTATTGTAATGTTTGTTGGAATTTTTTGGTTTTATTT
++
+FFFFFFFFF<FFFB<FIFIBFB<BBFFI<BFFIIIFIIFI<B<BF0<FFF7BBF0'BBF<77BFFF7BBFFBB<B0BB''7BBFFFFB0'7BBBBBB#
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5163:13594_TTG 1:N:0:CAGATC
+TGGGTTAGAAATGGGTTATTTAGAGGAATATATAGTTAATATGGTAATGGTTATTTTTAGTTTATTAGTTTAAGTATTTATTTTTTTTTTATAGATCG
++
+FFFFFFFBFFIIBBFFFFFIIIBFBBFFFIIIIIBFFFIIIIB7BFIIBBFFFIIIIII<FFIFIIIBFFIIIBFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0<BB#
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:10809:14594_GTA 1:N:0:CAGATC
+TTAGAGAAGAGAAATAAGATAATAAAGTAATAGTTGTGATTAGGAGGTTTTTTATAAGTTGATGGTTTATGTTAAGTAAGTTTATTAAGAAGTATAGT
++
+FFFBFBFFFFFFFIIIIBFFIIIIIIBFFFIIBFF0BBFFFIBBFFFFFFFIIIIIIBFB7BFBBFFFII<BBFF<BBF<BBFFFFFF7<B<BBFF77
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7778:14963_AGT 1:N:0:CAGATC
+GGATGATAATAATTTAGGTGATTTATAGTGAGATAAGAGGTATATGAATTTTAGTATTTATTTGTTTTTTTATTTTGGGTTATTTGAGGGTGTTTTAT
++
+FBFFBFFFFFIIIIIIBBBFFFIFFIIBFBFBFFFIBFFFFFFIIBFIIIIIIBFIIIIIIIIBFIIIIIIFFFFF707<<BFFF7<''077<BBBFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2575:15554_TTT 1:N:0:CAGATC
+GGGTTGGTTTTTTTTTTTTTTAAAAAGGTTTTAGGGTTTTGGTTTTTTTTATAATTTTATTAAAATATTAAATATTTATAAAATTTTTATTTTAAAAA
++
+BBBFFBBFFFIIIIIIIIIIB7'0'00'7<'00<B0<<BB7'7BBFFFFB'0<'<BFB'<<BB'00'0<'0'00<'000'0B0<BFF<'<BF<BFB00
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:20234:16099_TAA 1:N:0:CATATC
+GAGGAAAGAATGGAGAAGAAGATTGGTTTTAGGTATATGATGGAATAGGGTAAAAATGATAGTTGAGGTTAATGGTTTAATTTTTGGGAATTATAGGT
++
+BFFFFFFFFFIBBFFFFFFIBFFFB<BBFFFBBFFFFIBFFBBFFFFBBBFFFIIII<BFIBFF<BBFFFFFB77BBFFFFFFFF000<BBFFFF77<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:20842:16102_TTG 1:N:0:CAGATC
+GGATTGTTTTTGTTTGAATTATTTTTTTGTATTATATTTTAATGTGTTGTTTATTTTTAGAATATGGAATTTGTAGGAAATTTTTAAAATTTATTTTA
++
+BBFFFFFFFFIBFFIBFFIIIIIIIIII7BFFIIIIIIIIIIIFFFFFBFFIIIIIIII<BFFFF<7BBFFF<BB00<BBBFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:21194:16434_TAT 1:N:0:CAAATC
+AGGTTTTTATTTATGTAGTTTTTTGTATTTGTTTTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
++
+F<<BBFFFFFIIFI<BFBFFFIII7BFFBF0BFFFI7BFFFIIFIFFFFFBFBBFFFBBBFFFBFFFFFFFFFFFFFFBFFB<<7BBFFFFFFFFBBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7164:16848_TTT 1:N:0:CAGATC
+TTGAGTTTGATAGGTTGTTTTTGTAGAGGGTAGAATTTTGTGGAAACGTTGGTATTGGTTAAGGGGTTTTAGTGAAGAATAAATTTTTATGTTGTATA
++
+FFBBBFFFBFFIBBFIBFFFII<BFBFFFIIFBFFFFIIBFB0BFFIBFF<<FFFI77BFFI<<<FF<BBF<B<<B7BBFFFFFFFFFFF'<B7BBFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2125:17112_AAG 1:N:0:CAGATC
+AGGAGGAGGTTGTAGTGGGGTAAGGAAGGAGAGTTTTTGTAAGTTTGGAAATTTGAAAATTATTGTTTTTTATGTTTAGATTTTTTTATGACATTTGA
++
+FFFFFFFFFFIBFFBFFIIFBBFF<FFF7B770BBFFI'7BF7BBF<'<F<FFF'<BFBFB<BF7BBFBBB<B'<BBB'7<BBBBBBBB'00<BBF##
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:6615:17184_GAG 1:N:0:CAGATC
+AGAGTTATATGTAATAGTTAGTTTTATTTAGAATATTAGAAGAATTATATGAGTAAGGTGTTTAATTATAAGGATAAGTTATAAGTTATAAAAATACG
++
+FFFFFFFFFFBFFIIIFIIIBFFIIIIIII<FFIIIIIBFFFFIIIIIIIBFBFFIFFFFFFIIIIIIIIIBBBFFF<BFFIII<BFFFFFFFFFFF#
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12454:17532_TTG 1:N:0:CAGATC
+GTGTAGAGGTTTGTTAAGTGTGGTATGGTTGAGAATATTCGTGTTTTATTGGTTAAATGTGATTTTTGTATTAAGTTGAGAGTTAGGGGTTTTGTTTT
++
+<BFFFBFFFFFF<FFFFBFFIFFIFFBBFF<BBFFFFIIIFFFFFFIFIIB7FFFFII<FBFFIIII<FFFFFF<BB7B7B<B<B7''7<<BF<BBFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2584:17964_TAG 1:N:0:CAGATC
+AGGGTTTTGTAGAGTATTTGAGTATTTGTTATTATTGTTGTATTTATAGTATTAATTTTTTTAGGAGTAAAGTAATTTTATTAAGTTTTAATAGATTT
++
+FFFFFFFFBFFBFFFFFFIBFBFFFIIBFFFFIIIIBFFBFIIIIIIIBFIIIIIIIIIIIII<7BBFFFFFFBFFFFFFFFFF<BBFFFFFF7<BFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:9624:17911_ATT 1:N:0:CAGATC
+TTGATGTTATTATTTATTTATAAAGTAAGAATAAGGTTATTGGTTTTGTTGTTTTTTAGAGTTGTAAGGAGGATTTTATATAGTAAAAGATGTAGAAT
++
+FFBFFBFFFFIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFIIII<BFFFFIBBFFFIBFIBFFIIIIFBFBFB<FFIBBB<<BBFFFFFFFF7<BFFF<BB7BB7BBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19795:18124_TTT 1:N:0:CAGATC
+ATATTAATTTTTGGGTATTATTTTAGTGTGTTTAAGATGATATTTTAAGAGAAATTTGAATTGAAGAGATTAGTTTTTTATAAATGGCGTATGAAGGA
++
+FFFFFFFFFFII<<<FFFFIIIIII<FBFFFFFIIBFFBBFIIIIIIIBFBFFIIIIBFFFI<BFBFBFFFIFFIIIFFFFFFFF7'70<BB7<B707
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2293:18893_TGG 1:N:0:CAGATC
+ATGCATGAAAAGTGTATTTAATTGGTGAGTTATATTTTTTGTCTTTTGGTTTTCGTTTTTAGATATTTATTTATTAGTTTTTATTGTTTTTAGTTTGA
++
+BFBFFFBFFFIBFBFFFIIFIIIB<BBFBFFFFFIIIIIIBFFIIII70BFFII7BFIIII7BFFFFFFFFFFFFF7BBFFFFFF<BBFFFF7BBF0<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12741:20220_ATT 1:N:0:CAGATC
+TTTTTGGAAGAGAAGGAATTTATTTAGGGGAAATATATGTGTTTATATAGGGGATTTTTGAGTTTGATAGGTTGTTTTTGTAGAGGGTAGAATTTTGT
++
+FFFFFB<FFBFFFFFFFFIIIIIIIIBBFFFFFIIIIIBFFFFIIIIII<77BBBFFFF7BBFBF<BBF<<B<<BBFFF7BF7B<'0<<0<BFFFF0<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18080:20193_TTA 1:N:0:CAGATC
+TATATTGTTGGATGTGTTGTTTAGGGTTTTGTTAGTGTTTTTTGAAGATAATGATTAATGATGTATGTAGATTTTTGTAGGTTTTAAGAAGTTGGTTG
++
+FFFFFFBFF<BFFBFFIFBFFFFBBBFBFF<BFFBFFFFFIII7BFBFFIII<FFIIII7BFBFIF<FFBFFFFFF0BB07<<BBFF7<B########
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18680:20134_TGT 1:N:0:CAGATC
+TTGGAAGTATGGTGTTTTTTAAGAGGTTTTTGGTTATTTAGTTTGAAATGATTTAGATTATTTTGTTTTTTTGGTTGGGGTAGGTTTTGGAAATTTTT
++
+FFBBFFFFFFFFFFIFFIIIIIBFFFIBFFIB7BFFIIIIFFFI<BFIIBFFIIIBFFIIIIIIBFFFFFFF<7BB70077777BBBF7'<BBFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19451:20037_GTT 1:N:0:CATATC
+GGTATATTGAGTTTACGTTGCGTTTGTATTATGGAATTTTTTTTGGTGTAGTTTTTGAAGGTGTATTGAGGTTTGAATGAGAGAGGTATTTTTGTTAT
++
+<BBFFBFF0BBFFIIIBFF<B0BFF0BFFFIIB<BFFFIIIIII<7B<BBBFFFFF7<B<BBBBBBF0<70<7<'<BB'<7<'707<<BBFFB07BBF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14848:20360_TCT 1:N:0:CAGATC
+TTATTAATATATAAAAAAAGATATTAGGGAGGATCGAGGGTGTTTTTGTTATGTTTGTTTTATAGAGGAGTATATAGATTGAGGTATAGATACAGGAT
++
+FFFFFFFFFFIIIIIIIIIBFFIIIIBBBFFFFFFBFFFFIIIFFII<BFFFBFFFBFFFFFFF<B<<BBBBBFFF7<BF7<00<<BF0<BFFF007B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:20622:20397_ATT 1:N:0:CAAATC
+GTTGTAGTAAAATTTTGAGTTTATAAGTTTTAAAGATTTTAGTAAATTGAGTTTTGTATAGTTTAATATGTATTAAGAATATTTTGGGGATTTTTTTT
++
+<FF<BFBFFFFIIIII0B0BBFFFBFBFFFFFIIBFFFIIF7BFBFFI'00BBFFBBFFF'BFFBBFII0BBB<BB0BBFIIIIF7'''07BB<BBB#
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12295:20565_ATA 1:N:0:CAGATC
+AGATAATAAAGTAATAGTTGTGATTAGGAGGTTTTTTATAAGTTGATGGTTTATGTTAAGTAAGTTTATTAAGAAGTATAGTATTATATATAGTATTT
++
+FFFFFFFFFFFFIIIIFII<FBFFIFBBFFFIFFFIIFIIIFFF7BFBBFFFIIBFFIIFFFIFIFFIIIFI<<B7<BFF07<BFFFFFFFF77<BFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:8987:20904_TAT 1:N:0:CAGATC
+CGATTTTTTCGGTTATGTGGATTTTTTTTTAGAGGTGATAGTTGTTTTGCGTGTTATCGATGGAGTTTTGGTGGTGGTGGATTGTGTGTTTGGCGTGT
++
+F<BFFFFFFFB<BFFI0<B0BFFIIIIIIIB'<7<F'7BB<BB7BFFF'B0<7<BBFB7BB7'<BBBBB0'7<B<0'7<77BB0<000<<B#######
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:11915:21129_TTT 1:N:0:CAGATC
+GTTAGTTTTATATTTTTAAGTTTTTTTTTAGGTTCGTTTTAGAAATAGTATGTGTTAAATAGTGAAGTAATTTTTGGTTTTATAATGAGGAGTGGGTA
++
+BFFFFFFFFFIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIB7FFF<FFFII<FFIIIBFIFBFFFFFFFFF<BBBFBBFFFFFFF00<BBFFFFFF7<00<0<<<B<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12442:21376_GTG 1:N:0:CAGATC
+TATATATTAATTATATTTTGATATGTTTGTATAGGACGGTTATTGGAATAAAATATAAAAAAGTAAGTAAGTAAATAAAAAAATATAAGGTGAAAGTT
++
+FFFFFFFFFFIIIIIIIIIBFIII<FFI<FFII<BFFBBFFFII77FFFFIIIIIIIIIIIIBFFFBFFFBFBBFFFFFFFFFFFFFF7077<BB<BB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:10225:21919_AGT 1:N:0:CAGATC
+GAAGAGGGAATGAAAAGTTTTTGATTTAATTTATATAATTAAAAAAGTTGGTAGTTATAGTAGTTTAATTTTTTATTATTAAGTTTGTGTGTGGTGTG
++
+FFFFFFFFFFFBFFIIFIFFII<BFFFIFFIIFIIIIIIIIIIIIIFFB77BFBFFFII<FFBFFFIFIFFFFFFFFFFFFF7<BF7B<B<B<7<BB7
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12240:21986_ATT 1:N:0:CAGATC
+GTTATTAATATAGGGGGTAGTTTTGGTTTGGGATTGAGGGAGGAATTATAGGAGAATTATTTTTTGTGTAGGAGGGAGAGTTTGAAATTAGGAAGATC
++
+BFFFFFFFFFIIFBFFIIFFIFIIBBFFF77BFFF7B<BFFBFFFFIIFF<<B<BFFFFFFFFFF7BBBFB<<<<<<<BBBBB0BBFFFF00<B7<BB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2199:22213_TTA 1:N:0:CAGATC
+AAGTTATTATTGGAATTTTAAGTTAGGTTATATGTAGGTTATGTATAGGTTTTTATTGTGGGATGAATGGTATTTGGAGCTTGTTTAAAAGTTAGGTT
++
+FFFFFFFFFFIBBFFIIIIFIBFFIBBFFFIFIFIIFFIFFIBFIIIFBFFFIIIIIBFBBFFFBFFF<<FFFFI70<7BFF<BFFFFFFBBBF77<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:9023:22492_GTT 1:N:0:CAGATC
+GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGATAGATTGTTTGTTATTGATTTTTTTTGGTAGGACTTTTTATGTTATTTATAGTGAGGAAGAAAGATAT
++
+BFBFFFFFFF<FFFFFFFBFBFFFBBBFFF'''0B0'BBF77B'''''0B0BBFF###########################################
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:13060:22287_TAG 1:N:0:CAGATC
+TGAAGAATAAATTTTTATGTTGTATATTATTTTTTTTTAGTTCGTATATATCGGTATACGTGTTAGGATTTATAAAGATAGTTATTATTTTTTGTTGT
++
+FFFFFFFFFFIIIIIIIIBFIFFIIIIIIIIIIIIIIII<FFIBFFIIIIIIB<BFFFFBBBBBF<<BBFFFBFFF<BBF7<BFFFFFFFFFF7BB07
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:16084:22385_TAT 1:N:0:CAGATC
+TGAGTTATTGTTTTAGTTTTATGGAAGATTTTTTAAATTGGATTGTTTGTGTTTTTATAGTTTTGAGAGTTTTGTTTGATTTTGTTTTTTTTGTGTTG
++
+F<<BFFFFF0BFFIF<IIIIFFB<FF<FFFFIIIFFFF'0<BFFBFFFBF7FBFIIFIF7BFFI7<7B<BBFB'<BF'7BBFF7BBBBBBB#######
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7272:22581_TTA 1:N:0:CAGATC
+ATGATATTAAGAATTTTTTAAAGAATTTTATTTTTTTTAGGAATAGAAGGAGGAGGAGTATTTTGATCGATTTTTTAGGTTTTTTATAGGTGGAGTTA
++
+FFBFFFFFFF<BFIIIIIIFIIBFFFFIIFIIIIIIIII<<FFFIBFIBBFFBFFFFFFBBFFF<BBF<BBFFFFFF00<BBFFFFFF000<777B<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:10060:23020_TTT 1:N:0:CAGATC
+TAGATTATTTAAGAAGGTATTAGGTTTTTAAGAGGAAAGGGTAGTCTTATAGTTTTGAGTATTTTTTTTAAAAGGAAGTAAGGATGGTGTTTTTATTT
++
+FFBFFFFFFFIIBFIFFFFFIBBBFFFFIIIBFFFIFIBFFIFFFFIIFFFBFFII7B<FFFIIIIIFFFFBB77<B<BBF<7BB<<BBBBBFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14440:23104_TTT 1:N:0:CAGATC
+AAATTTAAGTTAAGGTTTGGGGAGTTGATTTTTGTTTTGTGGGTTGTTTTTTTTGTAGGAGTTGGTTTTTAGAGGTTTTTAGGAATTTTTGGTGTTTT
++
+FFFFFFFFFFFIIBBIFIBBBFFFFFBFFIIIIBFFIIBFBFFFFFFIIIIFFF7BB<<BBFB<BBBBFFB7<00B<BBFF00<BBFFFF''77BBBF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:6941:23338_AGA 1:N:0:CAGATC
+AAGGTTTTAAGTTGGTTGGGAATATAGGGGTTTTTTAGAGTTTTTATTAGGAGTTATAGTGTGTTGAATTTGGTTTTGGGTGTTGATTATAGGTTGTT
++
+FFFFFFFFFFBFFBBFFBBBFFFFIIBFFFIFFIIIIBFFFFFIIIIIIB<FFFFFFFBFBFFFF<BBFFF<<BBBB700<BBB0BBFFFF00<B7<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:10069:23622_TTT 1:N:0:CAGATC
+TGTTTTAGGGTTTTATTTTTGTGTTTTATTTTTATTTTCGTATTATTAGTTTTTTTTATACGTTATTTGTAGAAGGTTAGTTTTTTTAATTTAGGTTT
++
+FBFFFFFBBBFFFIFIIIIIBFBFFIIBFIIIIIIIIIIBFFFIIIIIFFIIIIIIFFFFF<BFFFFF<BF<<B77BBB7BBFFFFFFFFFFF00<BB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14079:24078_TTT 1:N:0:CAGATC
+AAAGTTTTTAGTTTTGAGTGGAATTTTAAGAATATTAGTGCGTTTTAAGCTTAGGTAGTTTTGGTAGTTTGAAAGTAATAGGGTGTATTTTGTAAAGT
++
+FFFFFFFFFFBFFFI<BBFFFFFFIIIIIBFFFIIIIBFFFFFFIIIIBFFIIBBFFFFFFI<7BFBFFF<BBF<BBFFF<07BBBBBFFF<BFFF<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12064:24631_TTA 1:N:0:CCGATC
+TAGTGTATTTATATATATGAAATGAATTAATGAATTTTAAAAAAAAAGAAAGTAAGTTGTTTTTAGGATTGATATTTAGAGTTAATTTTTTGAGTTTT
++
+FFBFFFFFFFIIIIIIIIBFIFF0BFIIIIIBFFIIIIIIIIIIIIIBFIIFFFIBFFBFFFFFFB<BFF7BBFFFFF<B<BBBFFFFFFF'70<<BF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:6662:24968_AGG 1:N:0:CAGATC
+TGTCGTTTAATTGTTTAGGTTTATGGTATTGTGTTTCGTTTTTTTGGTATTTGTGAGGGTAGAATTGTTTTTGGGTTTTAATTTTTTTAAGTATGGGA
++
+FFFFFFFFFFIIBFFIFBBFFFFIB<FFFI<FBFFFFBFFIIIII77BFFIIBFBFBBBFBBFFFF<BBFFF'07BBBBFFFFFFFFFFB0<BF####
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:11630:24964_TTA 1:N:0:TAGATC
+GTTTTTTTAGTGTTTTTTATTTATTTCGTTTTATTATTGGAGTTTGTTAAGAAAATTAGGGTTTGATTTGGATGTTAAGGATTGGTTTTTTTTTTGAT
++
+BFFFFFFFFBFFFFIIIIIIIIIIIIIBFFFIFIIIIIB7BFFFFBFFIIBFIIIIIFB<BFBFBFFFF<7BB<BBFF<7<BB77BBFFFFFFFF0<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12594:24878_TTT 1:N:0:CCGATC
+AATAGGATATGATATTATTTAATTTATAGATTATGGAAATTTTTTATATTTAATGAAGAAAGTTGGAATGTTTTGGGAGGTGTTTAGAATAAATAAAT
++
+FFFFB0BFFF<FFIIIFIIFIIIFIFIF<BFFFF<<BFFFIIIIIIIIIIIIIIBFFBFFIBFB7'<FF<<BBF0''77<BFB<BB0<BBBBBFFBBF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:4483:25030_AGG 1:N:0:CAGATC
+ATGGTGTTTTTATTTTTAGATTTATATTATTTTGTTATATTTGTATTTGAGTAAGTTTATGGGTTTTTTAAAGAGGTAGGAGGAAGTTTTTTGTTATT
++
+FFFFFFFFFFIIIIIIIIBBFIIFIIIIFIIII<BFFIFFIIBFIIII<BBFFIFIFIIIB7<FFFIIIFBF<<77BB00<70<B7BBBFFF0BBFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12198:25235_ATA 1:N:0:CAGATC
+TATGTAGTTTGTATTATTTTTGTTATAGTATATAAAGGTTAAAGAGTAGTTGTTTTAATTTTAGAGGTGGAGATTGGGTTGTATAGTTTTGGTTTTTA
++
+FFFBFFFFFFBFFIIFIIIII0BF<FF0BFFFIFFIBBFBFII<FBFBBFF7FFFIIIIIIII<F7<B'<BB7<B''0<<0<BBB77<BB'0<<BBFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:20477:25084_AGA 1:N:0:CATATC
+GTTTATTGAGAAGTAAAGTATTAATTTTATGGGAGAAATGGGATAGAGGTAGTAGAAGTTGTTATGGAATGGGATTAATTAGGAAGTTAATTAAGTGT
++
+FFFFFFF0BBFFBFFIIFFIIIIIIIIIFIBB7FFFFIIFFBFFIFIBFFFFIIFIIFFFBFFFF77BFF<<B<FFFFFFF70<B7BBFFFFFF7B<B
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5725:25359_GAG 1:N:0:CAGATC
+AAATAAGATAATAAAGTAATAGTTGTGATTAGGAGGTTTTTTATAAGTTGATGGTTTATGTTAAGTAAGTTTATTAAGAAGTATAGTATTATATATAG
++
+FFFFFFBFFFIIIIIIIIIIIBIFBFFFFIIBBFFFFFFFIIIIIIFFFBFFBBFFFIIBFFIIBFIIFIFIFFFFF<BF<BBFF7<<FFFFFFFFF0
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5502:25591_ATA 1:N:0:CAGATC
+TGATTTTATTTTTAGGGATAATATTTTTTAAGTGAATTTTGATTTTTTGGTTAGTTATTTTGATGATGTGTAGAGGGTGTATAGTTTTTGGATATAGA
++
+FBFFFFFFFFIIIIBBBFFFIIIIIIIIIIIBFFFIIIIIBFFIIIII<7BFFBFFFIIII<FF<FFBFFFFFB<<<BFBBBF<<BFFF00<BFBF7<
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/out_R2.fastq	Mon Jul 16 17:35:16 2018 -0400
@@ -0,0 +1,400 @@
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:11160:2245_AAA 2:N:0:CAGATC
+CATAAAAACCAAAACTAACTAAACCCCAAATAAAAAACAACCTAACCTCTAACAAAAACAACAACAACTAACACCTCAAAATCAACTCTAAATAAAAACTA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19338:2197_TTT 2:N:0:CAGATC
+CTAATTTCTATTACCTACCTAACAACTATAACTATAATACTAACAAAAAACAAACAACATAGACCTAAATCCTACTTATACCCAACATTCTAAAAACAATT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0<BFFIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19467:2281_TTG 2:N:0:CATATC
+ACACAACAAAATCCCTACTCCTATAACCTCTCACTACACCCAAAACTCCATTCTTTTCCCCCTTTACAAAAATCACTAAAATCCAAACTATACATCTCACC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIFFIIIIFFFFBBFFFFFFFBBFFFFFBBBFFFBFFFFBF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7009:2740_AAG 2:N:0:CAGATC
+TAAATAAAACCCAAACCCACACTATCTATCCCTTATTAACATTACAATCACAATTATCAAATAAATAACAAAACCCAAAAAAACCTTACTTAACATTCCAT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIFIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:13708:2613_ATA 2:N:0:CAGATC
+TTCAAAAACTCCATAACAAACACAAATAAAAAATAAAAAACTCCTAAATCTCACCTTAAAAACTTATCTAACTGCAACTATTATCTTACTTAAAAAAAAAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19067:2707_GTT 2:N:0:CAGATC
+ATCACTCTTCCAAAAATCACTCGAATCCACAAATACAAAAACTTTCTAACCACACACCTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCTTTAAAACCT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIFFIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIFIIIIIIIFIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFBB####################
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:4999:3182_GTT 2:N:0:CAGATC
+CTTATAATTCAAATTTCTAAACTCCTACTCCCTCTCCCTTTATATTTATTTAACACATACTATTCTAACTATATATAAATCATAAATCTTATAAACTTTAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:16790:3145_TAT 2:N:0:CAGATC
+AACATACCTATAAAAACGCACTACTTTTATATACAAAATCCGTCTCTACTAATACCATAACCAACCTCTATACCACATATAAAAAACAACAAACAATACTC
++
+BBBFFFFFFFFBFIIIIF<FFFFFIIIIIFFFIIIIIFIFFFIIIIIIFIFFFFIIIIIIIIIIIIFBBBBFFFFFFBBFFFFFFFFFFBBFFFFFFFFBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18065:3106_AAG 2:N:0:CAGATC
+AAAAACTAAACCCAAAAAAAAAACAATAAAAATAAAATAATAAAAATTATCATAATAAATTCCTAAAAAAAAAAAAAACTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIFIIIIIBFIIIFFFFFIIIFFFFFFFBFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFF'0<<<BFB###############
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2300:3263_TTA 2:N:0:TAGATC
+AAAAATACAAAAAATAAAAAAAAAAAAAAACATTAAATTTAAAAAAAATTTATTTTTTATTTTATTTTATTTTTATTTTTTTAAATTAAAATAAAAAAAAA
++
+BBBFFFFBFFFFFIFFIIIIIIIIIIIFF<'<<<BBBFF0<FFBBBBFB7'0<BB000<'<F<0BBFB'<<BBB0<B<B<B7B<<0'<B'00BBFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5605:3427_AGA 2:N:0:CAGATC
+AACCTCTACACAAAAAAATCTAAAAATCTAAAACAAATCCTATAACCGAACCACTTCTTATCTATAAATCTTACTAAAACTCCCCACATCCTATACCTCTC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFIFIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:8129:3589_TTT 2:N:0:CAGATC
+TCTTATCTCTTCAAATTCCCTAATATCAATAAACCCTAACATAACCCGATAAATCAAAAAACTCTTTTATCACAATAAACGTATAATCCTAACTAAAAACT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBBFFFFFFFFFFFFFFFF<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14304:3866_GTG 2:N:0:CAGATC
+AATTTATTCTTCACTAAAACCCCTTAACCAATACCAACATTTCCACAAAATTCTACCCTCTACAAAAACAACCTATCAAACTCAAAAATCCCCTATATAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBBFFBFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12720:4398_GTA 2:N:0:CAGATC
+CTAATTTAACCTTTAAACTCAACAAAAATTAACCTACCTCTACCACTAAAATACTAAAATTAAACATATATATCACCAAACCCAACTTCAATTAAATACAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14945:4439_AGT 2:N:0:CAGATC
+ACTCTCTCCTATATTCTTTACCAACATATATAACTTAACTCTCTAATAACCTTAACTATTCCTCACCCTAACCTCCACAAATACTATATATAATACTATAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBFIIIIIFIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:8616:4508_AGA 2:N:0:CAGATC
+CTAATAAAAACCCTAAAAAATAAATCCTATCCTAATTCATTACCCACCATACCTTACAATACTAAAAATAACTACCCTACCTATTAAACCTCAAAAAAAAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIBFIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18975:4834_TAT 2:N:0:CAGATC
+CTACAAAAATCCCCCTACCTCAACCTCCCACAAATAACTATTACCAATAATTACTTTTAAATCTTTAAATTACAAAATTACCATTTATAAGATCGGAAGAG
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:4984:5374_TGT 2:N:0:CAGATC
+AAAACACTTTTCATAAACGACCCACTCTAAAAACAAACACCTCAACTAATACTTATTATCATTTTCCAAACTAATACTCAAAACCATTAACTAACAAATAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14432:5660_TAA 2:N:0:CAGATC
+TTACAAAAAAAAATTTTTTAATTAAATAAAAATAAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCCTTTTTTTTTTTTTTTTC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB<BBBFFB777<B######################
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:17410:5545_ATT 2:N:0:CAGATC
+ATATCCAAACCTCTAATAAAATAAAACCTAAATAAAACTAACATCTAAAATAATTAAATATACTCAAATTTCACTAAATAACCCTAACAACTTCAAAAAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIFIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFBFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12336:6058_ATT 2:N:0:CAGATC
+TAAAAAAAATCACTCTTCCAAAAATCACTCAAATCCACAAATACAAAAACTTTCTAACCACACACCTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACACACCCT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB##########
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5999:6265_TAT 2:N:0:CAGATC
+ATAAAACATTATATATAAAAACAACCCAATATCCAAAAACCCTATCAACCACAAAAACTAATAAACAAAAAATAAATTCAAAAAAAACACAAATATATAAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5836:6568_ATT 2:N:0:CAGATC
+AAAACTACCTATAAAAAAAACATACCAACAACCTTTCAAATACAAAACTCCGTAAAATCTATACTATCTAACAATACCCTAAATCAAAAAAAAAACCAATC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBFBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:15437:6678_AAA 2:N:0:CAGATC
+CACCATAAACATACTCTACATCTCTACCTCCACTATTCAATTTTCAAAAACAAAAACTACCAACATTTAAAACTCAAATATCATAAAAAAATCTAAACATA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12432:6996_AAG 2:N:0:CAGATC
+TAAAAAATAAAACTATATAAAATATACAAAATAAAATAAAAAAAAAACAACCTTTAAAAATAACACTTATCTAAAATTACAACTTCAAATATTACTAAAAT
++
+BBBFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFBFFBFFFFFBFFFBBFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFF<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19878:7022_GTT 2:N:0:CATATC
+TACAAACGCAACGTAAACTCAATATACCAAAAAACCCTACGCCCAACCACACCCCTAAATCGAACATAAATCTACACAAACTAATAAACAAAACACAAACT
++
+BBBFFFF'BFFB'<BFIIFFIIIIIFFFIIIIIIIIIIII07BFIIIIFFFFFFBBBBBBB'7B7B<BBBFBBBB00<BBBBBBBBBBB00BB7BB'0BB0
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:6837:7574_TTT 2:N:0:CAGATC
+AAATCTTTTCATTCAATATAACATTTTAACAAAACTATATTATTACACCCATAAAAACCAAAACTAACTAAACCCCAAATAAAAAACAACCTAACCTCTAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:15853:7717_GTT 2:N:0:CAGATC
+CTCAAAAAAATAAAAAAAAAATCCTTAACAAAAAACAATATACTAAACACTAACACCCACAACTACGATTAATTCTACCTTCACCCACCTTAAACACTTAT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF<BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2440:7931_ATT 2:N:0:CAGATC
+TATAAATCTTACTAAAACTCCCCACATCCTATACCTCTCATCTCCATACCTTTCTAATATCTATAACACTTTTCAAATAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGG
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBFFFIFFFFFFFFFFFFFBBBBB<BBF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:6407:7896_TTT 2:N:0:CAGATC
+CTCCTAACTATAACCCTCTAATAACTCCCAATACATATCCTCAACCCAAACCTATAAAAGATCGGAAGAGCGTCGTTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGTG
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBFFIFFIIBFBBBFBFBBFFF<BFFBF<00770<BBFFB007
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19497:7952_ATA 2:N:0:CAGATC
+TCCACTTAACCATAAACCTCATAAACCTCTAAATACATTTATTTAAACTTTTAAACATCTACGTATATATCGGAAGAGCGTCATGTATGGAAAAAATGTAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'7FFI'7BF0'0B##########################
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:3853:8232_GGT 2:N:0:CAGATC
+CTACCGACAAACTAAATAAACAACAACTCAAAAACAACTCCTAAAAACCTCTAAATACAACAACAACCTAACCAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAG
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFBFFFBBFFFFFFFBFFBBBBF<<7BB#
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7442:8079_GGT 2:N:0:CAGATC
+CAAAATATATCAATCAAAAAAACATCCAAAACCGAAACTCCAAACAACAAAAAAATAATAAAATACTACCCATAAAACCTAACCCTCAATATACCCCGACA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFBFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14324:8171_TGG 2:N:0:CAGATC
+AATAACCCTAAATTCCTCTTCCTCCCTCACCATAACTAACATAACACGTCCTACCAAAAACAATCCCCAACAAACTATCACTCACACACACACACACACAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIFFFFIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:3147:8365_AGT 2:N:0:CAGATC
+AATCTTTAAAAAAAACTTTCAAAACAAAATATAAAATTTCAAACTAAAAACAATAAAAACTAATAAATAAATATCTAAAAACGAAAACCAAAGAACAAAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIFIIIIIFIIIFIIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFBBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFBBFFFFFFFFBFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7150:8384_GAG 2:N:0:CAGATC
+TCTAAAATAAAAATACCACTCACTCTATCCTAAATCCTTAAATACTTTCCTTCCAAATACTAAAAACCCTCCTAAACAATCCACTATAATAATAAACAATA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:11512:8610_TGT 2:N:0:CAGATC
+AACCTTACGCACGCCCTACTCGCACTTCCACGCATAAACCAAAACCTTATAAATAAACAACATCTCCTACACTTCTACAAAAAAAAACGAAAACCCCGACC
++
+BBBFFFFFFFF<BBFFIFIIIFFFIIIIIIIIIFFIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFBFFFFBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF<<BFFF77B<BBB7
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18380:8734_GTT 2:N:0:CAGATC
+ATAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTAAATAAAAAAAAATAAACAAAAACAACTAAACAACAACACAAATCCAAACATCCAAACTAATACCTAACTCTATAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIBFFFFFBFFBBFFFFFFFFB0BBB0BBFFF7<BB'7BB0BB0B<770BBB0<<BFB<B'<0BBBB0BB0<BB<B<BBB<B<BBF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18629:8512_TGA 2:N:0:CAGATC
+CCCCCAATAAAAAATAAACCCAAACCTAAACAAACAAAAAAACTCAAAAAATTAACTCTAAATATCAATCCTAAAAACAACTTACTTTCTTTTTTTTTAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFIIFF<FFFB<B<BBF<BBBBFBBBBBFFFFBBBBBBBFBFFFFFFFFFFFFBBF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5146:8981_TTT 2:N:0:CAGATC
+ATCAATACAACTCATACTAAACTCACCCCAAACCTTCTAAAAACAACAAAATCAACAAAAAAATTATAACTACACTAATACAAAACAAACAACAACAACTA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:3344:9104_TAG 2:N:0:CAGATC
+CCAAAATAAAAAAACAAATAAATACTAAAATTCATATACCTCTTATCTCACTATAAATCACCTAAATTATTATCGTCCGCTTACAACTATACTCTCTCCTA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:8326:9445_TTT 2:N:0:CAGATC
+CTAAAATAATATCATCCTCCAACATCAAACCTACCAAAAACATAACTTCATTTTCAAAAACAATACCTTCCAAATAAACTTTAATTTCCTAACCAATCACT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2097:9536_TTG 2:N:0:CAGATC
+ATAACAAAAAATAATTTAAAAACAATAACAACAAAAACTCCCACCCCATCCCTATCCCAAAATTCCCAAAAAACCAAACTTAAATAAAATCCCATTAACTA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:16351:9944_TTG 2:N:0:CAGATC
+TATCAATTCATAATCACTCAAAATAAAAAATAACTAATTTAACAACCAACAAACTTAATCCCAACACAACCAAAACAAACAATAAAAATAAATCCCACAAT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:17628:10309_TGT 2:N:0:CAGATC
+CCCGAACACACGAAAAAACAAAAAATAATAAAAAATAATCAACAACCAAAAACGCAAATTCAAAACAAATCTAAACATACAAGATCGGAAGAGCGTCGTGT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBBBF<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:1440:10515_AGA 2:N:0:CAGATC
+ATATTATTAATCATAATATTTATCACAAAAATAAAAACCTACCTAACTCACCAAACACAAAAAATTAAACTAAAATAAAACATAAATCATAACCTAAATAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:11787:10735_AGA 2:N:0:CAGATC
+ACTAACTAACACACTTACTAAATACCAAACACAATACCCCATAAAAAAAATATTCTACTTAAAAATTCAAAAAAATCTAATAACTACTTATATCTAAAAAT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:10231:11124_TTG 2:N:0:CAGATC
+CTCTCTAACCCAAAAATCCTTATATCCATCTACAAACCTCCTACACCCTCTAATAACACAAAATAATACTATCTCCTAACATCCTACAAAAACATTTCACA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12958:11220_AAT 2:N:0:CAGATC
+TTTAATTATAAACTTAACGAAAACCTAAATTTCGAATTACCTAAATCAAACTAACCTATTAAAAAACGAAAAAAAAAAAAAAAACAATTAATAAAATTAAT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFF####################
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:9833:11396_GTT 2:N:0:CAGATC
+CCTATATCATTCTTACTATAACACACAAAAATCAAAAAACAACTACCTTAATCCCAAAAATAAAAACAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFBBFBFBBBFFBFFBBB####
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:13437:11566_TTA 2:N:0:CAGATC
+AAACTCCTAAAATAACCTAAACCAACAAACTATTCTCAATAACAAAATCTAAAAAAAAACCAAAAAATAAAAAAATAAAAAAAACAAAAAAACAAAAATCA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12514:13081_TTA 2:N:0:CAGATC
+AAAAATTCCTAAAAACCTCTAAAAACCAACTCCTACAAAAAAAACAACCCACAAAACAAAAATCAACTCCCCAAACCTTAACTTAAATTTAAAATCAAAAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18902:13084_AGG 2:N:0:CAGATC
+ACCAAAACTATCAAAATAAAAAAAAACTAAAAATCTCCATTCCAAAACCAACACCTATCTCTACTATAATATTTCACAAAACCCGACTCCTAGATCGGAAG
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:3574:13312_ATA 2:N:0:GAGATC
+TACCTCTCTCTCCAATAAAACCAAAAAATTCCAACAAACATTACAATACCCATTCCATTCTAACCAACTCAAATTATAAAACAAAAACCTGATTACCTAAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIFFFIIIIIIIIIFIFFFIBFFFIFFIFIIFFFBFFFIIFFFBFFIFFIFFFFFB<BBFFFFFFFFFF<<<7BBBFBBBBF<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5163:13594_TTG 2:N:0:CAGATC
+ATAAAAAAAAAATAAATACTTAAACTAATAAACTAAAAATAACCATTACCATATTAACTATATATTCCTCTAAATAACCCATTTCTAACCCACAAAGATCG
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBBFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:10809:14594_GTA 2:N:0:CAGATC
+ATATAATACTATACTTCTTAATAAACTTACTTAACATAAACCATCAACTTATAAAAAACCTCCTAATCACAACTATTACTTTATTATCTTATTTCTCTTCT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7778:14963_AGT 2:N:0:CAGATC
+AAAATCCTCATAAAACACCCTCAAATAACCCAAAATAAAAAAACAAATAAATACTAAAATTCATATACCTCTTATCTCACTATAAATCACCTAAATTATTA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2575:15554_TTT 2:N:0:CAGATC
+TTAAAATAAAAATTTCATACATATTCAATATCTTAATAAAATTATAAAAAAAACCAAAACCCTATAACCTCTCTAAAAAAAAAAAAAACCAACCCAAAAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB7'77<B'7BBB##
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:20234:16099_TAA 2:N:0:CATATC
+ACTTTTAACCAAACACTAAATCTCCCACACTACCCAAATATAATACCACATACCTATAATTCCCAAAAATTAAACCATTAACCTCAACTATCATTTTTACC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:20842:16102_TTG 2:N:0:CAGATC
+CATCTAATTTAAAATAACCCAAACTACCTCGTTTCCTTAACTAAAATAAATTTTAAAAATTTCCTACAAATTCCATATTCTAAAAATAAACAACACATTAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIII<FFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFIFIIIIIIIFFFFIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:21194:16434_TAT 2:N:0:CAAATC
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIFFFFFFFFFFFFB77BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7164:16848_TTT 2:N:0:CAGATC
+AAAAAAAATAGTATACAACATAAAAATTTATTCTTCACTAAAACCCCTTAACCAATACCAACGTTTCCACAAAATTCTACCCTCTACAAAAACAACCTATC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFIIIIIIIFFFFBFFFFFFFFFFBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFBBBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2125:17112_AAG 2:N:0:CAGATC
+AAACTCTCTACTAAACAACAATCCCAACCCCACAACACCTTAAACATACTCTACTTCTCTGCCTCCACTATTCAATTTTCAAAAACAAAAACTACCAACAT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIFFIIIIIIFFFIIIFFFFFFFFBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:6615:17184_GAG 2:N:0:CAGATC
+AAAAATAAATTTATTTCAACTACTATTATTCATATACCTCTATAAAAAAACGTATTTTTATAACTTATAACTTATCCTTATAATTAAACACCTTACTCATA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12454:17532_TTG 2:N:0:CAGATC
+CAACTCAAACTCATTTTAACTTCTCCTCCACCTAAAAAAAAACAAAACCCCTAACTCTCAACTTAATACAAAAATCACATTTAACCAATAAAACACGAATA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2584:17964_TAG 2:N:0:CAGATC
+AATTCTCTCTCACTCAACTTCTTAACAAACTAACTCCAAAAAAAAACCCTACTTCTAAAACACTAATAACCTAAATAAACACCACAAAAACCCAAAAAGAT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:9624:17911_ATT 2:N:0:CAGATC
+CACAACAACAATAATTCCTCCTACAAATACCCTCATAAACATTTAAAAAAATAAATATATACTACCCCCTAATAATCATTACAAAATCAATACTAAACTAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBB'<BFBBBFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19795:18124_TTT 2:N:0:CAGATC
+CCAAAACTCCATCCCTATACCTCACCCCCACCCCCGCACTATCAACTTCCTTCATACGCCATTTATAAAAAACTAATCTCTTCAATTCAAATTTCTCTTAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0BFFIIIIIIIIIIFFFFFFFF'7<BBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2293:18893_TGG 2:N:0:CAGATC
+CATCAAACAACCGAATCTTTAAAAAAAACTTTCAAAACAAAATATAAAATTTCAAACTAAAAACAATAAAAACTAATAAATAAATATCTAAAAACGAAAAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFIIFFIFFFFFFFFFFFFBFBFFFFFFB<<<BBFBFFFFFFFFFFFFFF<BFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12741:20220_ATT 2:N:0:CAGATC
+AAAAAAAAATAATATACAACATAAAAATTTATTCTTCACTAAAACCCCTTAACCAATACCAACGTTTCCACAAAATTCTACCCTCTACAAAAACAACCTAT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18080:20193_TTA 2:N:0:CAGATC
+CTCTACCAAACAAACCAATAATTAATTAATCTTACCTACCAACAAAAAAATTCAACCAACTTCTTAAAACCTACAAAAATCTACATACATCATTAATCATT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:18680:20134_TGT 2:N:0:CAGATC
+CAAAAAATTTCCAAAACCTACCCCAACCAAAAAAACAAAATAATCTAAATCATTTCAAACTAAATAACCAAAAACCTCTTAAAAAACACCATACTTCCAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:19451:20037_GTT 2:N:0:CATATC
+ATTTACAACACGAATTACACACGTTTTTCCGAAACACTTTTCATAAACAACCCACTCTAAAAACAAACACCTCAACTAATACTTATTATCATTTTCCAAAC
++
+BBBFFFFFFFF'BFFFIIIIFI'BFFIIFF'BFFFFBFFIIIFIIIFFIIFFFIIBFBFFFFFFFFFBBBB7<BBBBBBBBBBBFBFFFBFFFFFFBFBBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14848:20360_TCT 2:N:0:CAGATC
+AACTACCGACATCCTGTATCTATACCTCAATCTATATACTCCTCTATAAAACAAACATAACAAAAACACCCTCGATCCTCCCTAATATCTTTTTTTATATA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:20622:20397_ATT 2:N:0:CAAATC
+CTCCAAATCCCCAAATTTAAACTAATCAAACACAAAAAAATCCCCAAAATATTCTTAATACATATTAAACTATACAAAACTCAATTTACTAAAATCTTTAA
++
+<BBFFFFFFFFFFIIIIIIFIBFFIFIIBFFFFIIIIFIIFFBFFIIIIIIIIIFFFIIIIFFFFFFFFFBFBFFFFFBB<BBBBBBBFBFBBBFBBBBBB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12295:20565_ATA 2:N:0:CAGATC
+ATATCTAATAAAAAAACTTTCATACGTATACAAATACTCTAAAAATCCAAAACATTCAATCCCCTAAAACTAAAATAACAAATACTAAAAATCAAACCTAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:8987:20904_TAT 2:N:0:CAGATC
+TACACACACACGCCAAACACACAATCCACCACCACCAAAACTCCATCGATAACACGCAAAACAACTATCACCTCTAAAAAAAAATCCACATAACCGAAAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIFFFIBFFIFFIIIIIIFFFIIFFIIFFFFFBFFFBFBBFFBB<BBBBBBBFFFFFFFFF<BBBFFBFBBB7<BFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:11915:21129_TTT 2:N:0:CAGATC
+CAAAAAATACTTCTTAACAAACAAATCCTAAAATTACCCACTCCTCATTATAAAACCAAAAATTACTTCACTATTTAACACATACTATTTCTAAAACGAAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12442:21376_GTG 2:N:0:CAGATC
+AACCTACCAAAAACAAACCACGCTAAAAAACCATAATAACTAATATAACTTTCACCTTATATTTTTTTATTTACTTACTTACTTTTTTATATTTTATTCCA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:10225:21919_AGT 2:N:0:CAGATC
+ATAAAAAAATAAAAAAAAAAAAATAACTATACAAAATAACCCTCTAACCTCCTCATAAATATCATAACATATACACAACTACACACCACACACAAACTTAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIFFFB<<<B<BFFB<BBBFBBBBFFFFBBB7BBBBFF<B<<B<BBBB<B0<BBBBBBBBFFB<BBBB7<B<BBB<B<BB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12240:21986_ATT 2:N:0:CAGATC
+TCCTAATTTCAAACTCTCCCTCCTACACAAAAAATAATTCTCCTATAATTCCTCCCTCAATCCCAAACCAAAACTACCCCCTATATTAATAACAATAGATC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:2199:22213_TTA 2:N:0:CAGATC
+AATCAAAAAACCAAAAACCTCTAATACCCACCCCTAAACAAACCTAAAAAATAACGCCGATATAAAACAATCCAATCAATAAAAAAATAAAAACAATAATA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIFIIIIIIIIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:9023:22492_GTT 2:N:0:CAGATC
+TAATAAAAAAATTCTTTCTTAATAACCCTAAATTCCTCTTCCTCCCTCACCATAACTAACATAACACGTCCTACCAAAAACAATCCCCAACAAACTATCAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIFIIFFIFFFFFBFFFIIIIIIFFFFFIFFIFFIFFIFFIIIF7<BB<BBFFFFBFFBBBBBBBFFFBFFFBF<<<<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:13060:22287_TAG 2:N:0:CAGATC
+ACTCATCACTAAAACGACCAAAAAATACATAAAATCACACCCGTAACTCCTTTATATTATAACTAAACTAACGCAATTAAAAATTACAACAAAAAATAATA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFIFIIIIIIIFIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:16084:22385_TAT 2:N:0:CAGATC
+TTAAAATATATATCGTCAACACCAAAAAAACAAAATCAAACAAAACTCTCAAAACTATAAAAACACAAACAATCCCATTTAAAAAATCTTCCATAAAACTA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIFIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFIIIFIFFFFFFFFFFFFFFF<<BBFBBFFFFFBFBBBBFFFFFFFFFBF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:7272:22581_TTA 2:N:0:CAGATC
+CTAACTCCACCTATAAAAAACCTAAAAAATCGATCAAAATACTCCTCCTCCTTCTATTCCTAAAAAAAATAAAATTCTTTAAAAAATTCTTAATATCATTA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIFFIIFIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:10060:23020_TTT 2:N:0:CAGATC
+CAAAATAATATAAATCTAAAAATAAAAACACCATCCTTACTTCCTTTTAAAAAAAATACTCAAAACTATAAGACTACCCTTTCCTCTTAAAAACCTAATAC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFBFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14440:23104_TTT 2:N:0:CAGATC
+ATATTCTATAAAACACCAAAAATTCCTAAAAACCTCTAAAAACCAACTCCTACAAAAAAAACAACCCACAAAACAAAAATCAACTCCCCAAACCTTAACTT
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:6941:23338_AGA 2:N:0:CAGATC
+CTTATTCATTCCATCGCCTATAACATAAAAACAAAAATAAACATTATCATAACAACCTATAATCAACACCCAAAACCAAATTCAACACACTATAACTCCTA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:10069:23622_TTT 2:N:0:CAGATC
+CTTAAAATTCACTTCACATTAACTTTTAAATATTATTCCAATATATTTAAAATAACACTTTAAAAAAAACCTAAATTAAAAAAACTAACCTTCTACAAATA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:14079:24078_TTT 2:N:0:CAGATC
+ATAAAACTAAACTTTCATATATTACTCTTAAATTTTTTTCCTAACTATAAAAAACTTTACAAAATACACCCTATTACTTTCAAACTACCAAAACTACCTAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12064:24631_TTA 2:N:0:CCGATC
+AAAAAAACCACCATTCTACAATCCCTTAAAAAAACCCCCAATAAAAAATAAACCCAAACCTAAACAAACAAAAAAACTCAAAAAATTAACTCTAAATATCA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBBFFBFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:6662:24968_AGG 2:N:0:CAGATC
+CTCCCATACTTAAAAAAATTAAAACCCAAAAACAATTCTACCCTCACAAATACCAAAAAAACGAAACACAATACCATAAACCTAAACAATTAAACGACACC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFBFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:11630:24964_TTA 2:N:0:TAGATC
+AAAAAAACATACCAACAACCTTTCAAATACAAAACTCCGTAAAATCTATACTATCTAACAATACCCTAAATCAAAAAAAAAACCAATCCTTAACATCCAAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFBFBBFBFFFFFBFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12594:24878_TTT 2:N:0:CCGATC
+ATATAATATTACCTATTTATTTTTATTATTATTATTATTATTATTTATTTATTTATTCTAAACACCTCCCAAAACATTCCAACTTTCTTCATTAAATATAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFIIIFFIFIIIFIIIIIIIIIIIFFFFIIIFFFFIIIIIIIIIIFFIIIIFIIFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:4483:25030_AGG 2:N:0:CAGATC
+CCTAATACTCTATACTAAACAAATAACAAAAAACTTCCTCCTACCTCTTTAAAAAACCCATAAACTTACTCAAATACAAATATAACAAAATAATATAAATC
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIFIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:12198:25235_ATA 2:N:0:CAGATC
+CACAAAAACAACATACCTCTTAATAATCTTTCAAACTTACACCAAATCTATTTCTATCCTCATCTTCCATTTATAAAAACCAAAACTATACAACCCAATCT
++
+BBBFFFFFFFFFFFIFFFFFFBFBFFBBFF<FIBFFIF<BFIIIIIIIIFFFFFBFBFBBFF<B<BFFFBBFIIIIFIIFFFFFFFFFBFBFFBBBBBBB<
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:20477:25084_AGA 2:N:0:CATATC
+AAAACCCAACTCTTCCACCAAAAAAATTACTTTATCTCTAATACTCTTAAAATACCCTATATTATCCTTATACAAAAACACTTAATTAACTTCCTAATTAA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIFIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIF0<BFFFFFFFFFFFFBBBFFFFFFFFFBBB<<BB70
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5725:25359_GAG 2:N:0:CAGATC
+ATAACTTAACTCTCTAATAACCTTAACTATTCCTCTCCCTAACCTCCACAAATACTATATATAATACTATACTTCTTAATAAACTTACTTAACATAAACCA
++
+BBBFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+@HISEQ:105:C2UE1ACXX:3:1101:5502:25591_ATA 2:N:0:CAGATC
+TTCTTAATTCCATCTTTAAACAATAATATTAAAATATTACTTCCCAAAATACAAACCCATATCCATATCCAAAAACTAAACAACCTCTACACCTCAACAAA
++
+<<<BBBBBBBBBBBBBBBBB70B00B000<0BBB###################################################################
Binary file test-data/read_R1.200.gz has changed
Binary file test-data/read_R1.200_extracted.fastq.gz has changed
Binary file test-data/read_R2.200.gz has changed
Binary file test-data/read_R2.200_extracted.fastq.gz has changed
--- a/umi-tools_extract.xml	Sat Jul 14 06:14:14 2018 -0400
+++ b/umi-tools_extract.xml	Mon Jul 16 17:35:16 2018 -0400
@@ -1,7 +1,23 @@
-<tool id="umi_tools_extract" name="UMI-tools extract" version="@VERSION@.1">
+<tool id="umi_tools_extract" name="UMI-tools extract" version="@VERSION@.2">
   <description>Extract UMI from fastq files</description>
   <macros>
     <import>macros.xml</import>
+    <macro name="out_conditional">
+      <actions>
+        <conditional name="input_type.type">
+          <when value="paired_collection" >
+            <action type="format">
+              <option type="from_param" name="input_type.input_readpair" param_attribute="forward.ext" />
+            </action>
+          </when>
+          <when value="paired" >
+            <action type="format">
+              <option type="from_param" name="input_type.input_read1" param_attribute="ext" />
+            </action>
+          </when>
+        </conditional>
+      </actions>
+    </macro>
   </macros>
   <expand macro="requirements" />
   <command detect_errors="exit_code"><![CDATA[
@@ -137,15 +153,18 @@
     </conditional>
   </inputs>
   <outputs>
-    <data name="out" format_source="input_single">
+    <data name="out" format_source="input_single" label="Reads: ${tool.name} on ${on_string}" >
       <filter>input_type['type'] == "single"</filter>
     </data>
-    <data name="out1" format_source="input_read1">
-      <filter>input_type['type'] !== "single"</filter>
+    <data name="out1" format_source="input_read1" label="Reads1: ${tool.name} on ${on_string}" >
+      <filter>input_type['type'] != "single"</filter>
+      <expand macro="out_conditional" />
     </data>
-    <data name="out2" format_source="input_read2">
-      <filter>input_type['type'] !== "single"</filter>
+    <data name="out2" format_source="input_read2" label="Reads2: ${tool.name} on ${on_string}" >
+      <filter>input_type['type'] != "single"</filter>
+      <expand macro="out_conditional" />
     </data>
+    
     <data name="out_log" format="txt">
       <filter>print_log == True</filter>
     </data>
@@ -159,30 +178,47 @@
       <param name="quality_selector" value="true" />
       <param name="quality_filter_threshold" value="10" />
       <param name="quality_encoding" value="phred33" />
-      <output name="out" file="out_SE.fastq" />
-      <output name="out_log" file="out_single.log" lines_diff="22"/>
+      <output name="out" file="out_SE.fastq" ftype="fastq" />
+      <output name="out_log" >
+        <assert_contents>
+          <has_text text="Input Reads: 100" />
+          <has_text text="umi quality: 28" />
+          <has_text text="Reads output: 72" />
+        </assert_contents>
+      </output>
     </test>
     <test>
       <param name="type" value="paired" />
       <param name="input_read1" value="t_R1.fastq.gz" ftype="fastq.gz" />
       <param name="input_read2" value="t_R2.fastq.gz" ftype="fastq.gz" />
       <param name="bc_pattern" value="NNNXXX" />
-      <output name="out1" file="out_R1.fastq.gz" decompress="true" lines_diff="2" />
-      <output name="out2" file="out_R2.fastq.gz" decompress="true" lines_diff="2" />
-      <output name="out_log" file="out_paired.log" lines_diff="16"/>
+      <output name="out1" file="out_R1.fastq.gz" decompress="true" lines_diff="2" ftype="fastq.gz" />
+      <output name="out2" file="out_R2.fastq.gz" decompress="true" lines_diff="2" ftype="fastq.gz" />
+      <output name="out_log" >
+        <assert_contents>
+          <has_text text="Input Reads: 100" />
+          <has_text text="Reads output: 100" />
+        </assert_contents>
+      </output>
     </test>
     <test>
       <param name="type" value="paired_collection" /> <!-- same as before, but uncompressed -->
+      <param name="paired_type" value="no" />
       <param name="input_readpair" >
-        <collection type="paired">
+        <collection type="paired" >
           <element name="forward" ftype="fastq" value="t_R1.fastq" />
           <element name="reverse" ftype="fastq" value="t_R2.fastq" />
         </collection>
       </param>
       <param name="bc_pattern" value="NNNXXX" />
-      <output name="out1" file="out_R1.fastq.gz" decompress="true" lines_diff="2" />
-      <output name="out2" file="out_R2.fastq.gz" decompress="true" lines_diff="2" />
-      <output name="out_log" file="out_paired.log" lines_diff="25" />
+      <output name="out1" file="out_R1.fastq" ftype="fastq" />
+      <output name="out2" file="out_R2.fastq" ftype="fastq" />
+      <output name="out_log" >
+        <assert_contents>
+          <has_text text="Input Reads: 100" />
+          <has_text text="Reads output: 100" />
+        </assert_contents>
+      </output>
     </test>
     <test>
       <param name="type" value="paired" />
@@ -192,7 +228,7 @@
       <param name="bc_pattern" value="CCCCCCNNNNNNNNNN" />
       <param name="use_barcodes" value="yes" />
       <param name="filter_barcode_file" value="scrb_seq_barcodes" />
-      <output name="out2" file="scrb_extract.fastq.gz" decompress="true" />
+      <output name="out2" file="scrb_extract.fastq.gz" decompress="true" ftype="fastq.gz" />
     </test>
     <test><!-- same as above but with regex barcode-->
       <param name="type" value="paired" />
@@ -202,7 +238,16 @@
       <param name="bc_pattern" value="^(?P&lt;cell_1&gt;.{6})(?P&lt;umi_1&gt;.{10})" />
       <param name="use_barcodes" value="yes" />
       <param name="filter_barcode_file" value="scrb_seq_barcodes" />
-      <output name="out2" file="scrb_extract.fastq.gz" decompress="true" />
+      <output name="out2" file="scrb_extract.fastq.gz" decompress="true" ftype="fastq.gz" />
+    </test>
+    <test><!-- CelSeq2 example -->
+      <param name="type" value="paired" />
+      <param name="input_read1" value="read_R1.200.gz" ftype="fastq.gz" />
+      <param name="input_read2" value="read_R2.200.gz" ftype="fastq.gz" />
+      <param name="extract_method" value="string" />
+      <param name="bc_pattern" value="NNNNNNCCCCCC" />
+      <output name="out1" file="read_R1.200_extracted.fastq.gz" ftype="fastq.gz" decompress="true" lines_diff="1" />
+      <output name="out2" file="read_R2.200_extracted.fastq.gz" ftype="fastq.gz" decompress="true" lines_diff="1" />
     </test>
   </tests>
   <help><![CDATA[