view test-data/YeastProteinFasta5.fasta @ 2:725e83e1eed1 draft

"planemo upload for repository https://github.com/galaxyproteomics/tools-galaxyp/tree/encyclopedia/tools/encyclopedia commit 6d8b020f1e4aefdb18a1642134ad551482a9f96f"
author jjohnson
date Wed, 01 Jul 2020 11:25:46 -0400
parents d0202c597434
children
line wrap: on
line source

>sp|P29468|PAP_YEAST Poly(A) polymerase OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) OX=559292 GN=PAP1 PE=1 SV=1
MSSQKVFGITGPVSTVGATAAENKLNDSLIQELKKEGSFETEQETANRVQVLKILQELAQ
RFVYEVSKKKNMSDGMARDAGGKIFTYGSYRLGVHGPGSDIDTLVVVPKHVTREDFFTVF
DSLLRERKELDEIAPVPDAFVPIIKIKFSGISIDLICARLDQPQVPLSLTLSDKNLLRNL
DEKDLRALNGTRVTDEILELVPKPNVFRIALRAIKLWAQRRAVYANIFGFPGGVAWAMLV
ARICQLYPNACSAVILNRFFIILSEWNWPQPVILKPIEDGPLQVRVWNPKIYAQDRSHRM
PVITPAYPSMCATHNITESTKKVILQEFVRGVQITNDIFSNKKSWANLFEKNDFFFRYKF
YLEITAYTRGSDEQHLKWSGLVESKVRLLVMKLEVLAGIKIAHPFTKPFESSYCCPTEDD
YEMIQDKYGSHKTETALNALKLVTDENKEEESIKDAPKAYLSTMYIGLDFNIENKKEKVD
IHIPCTEFVNLCRSFNEDYGDHKVFNLALRFVKGYDLPDEVFDENEKRPSKKSKRKNLDA
RHETVKRSKSDAASGDNINGTTAAVDVN
>sp|P24867|PCL1_YEAST PHO85 cyclin-1 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) OX=559292 GN=PCL1 PE=1 SV=1
MCEYSKALHILLKSPVTDDIIKFLTDTTLRVVPSSNYPTPPGSPGEKHLTRLPSLMTFIT
RLVRYTNVYTPTLLTAACYLNKLKRILPRDATGLPSTIHRIFLACLILSAKFHNDSSPLN
KHWARYTDGLFTLEDINLMERQLLQLLNWDLRVNTEDLILDLQPLLEPIKQDLARSSDQR
KRINMMMSMNRRTCAGTSPIRSNNRFKLYEKQRNVSIASDLSSATLVDSCNDLRRLKDVT
NIANNTVANTNYVRTVEKWNDNVNRQSWDLEQIMSQHGF
>sp|P25693|PCL2_YEAST PHO85 cyclin-2 OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) OX=559292 GN=PCL2 PE=1 SV=2
MSNYEALLKFNRKAVSKEMVQYLASTTASIIKIKKTNSMIDIALPAPPLTKFINRLIKHS
NVQTPTLMATSVYLAKLRSIIPSNVYGIETTRHRIFLGCLILAAKTLNDSSPLNKHWAEY
TDGLLILREVNTIERELLEYFDWDVTISTDDLITCLSPFLKPIKEEQLYKSQRDCRTLKN
FSAQEKDIVNKTSISHSRSSSNMSIPSLASTSTLSTLESRRSNLSNYSNRIRTLPELHES
NNISDKFSPRTYNIDSKHDNKENRPIPTIKPFNFSKARPVILKTGLNKQIIKEDTKVKKS
NWSNYFKS
>sp|P40530|PDK1_YEAST [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase 1, mitochondrial OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) OX=559292 GN=PKP1 PE=1 SV=1
MWKIMRSWKCGGMRWAHRQRPSHELLSQLSFDQHYKIRSNIELLIQDYASKPIAPLNYEY
FLQYRPPLTKKEEYMLTIKTINLLLSLTCKRLNAIQRLPYNAVINPHIERTNSLYLKSLQ
TLLSIAYPYELHNPPKIQAKFTELLDDHEDAIVVLAKGLQEIQSCYPKFQISQFLNFHLK
ERITMKLLVTHYLSLMAQNKGDTNKRMIGILHRDLPIAQLIKHVSDYVNDICFVKFNTQR
TPVLIHPPSQDITFTCIPPILEYIMTEVFKNAFEAQIALGKEHMPIEINLLKPDDDELYL
RIRDHGGGITPEVEALMFNYSYSTHTQQSADSESTDLPGEQINNVSGMGFGLPMCKTYLE
LFGGKIDVQSLLGWGTDVYIKLKGPSKTALLSKK
>sp|P53170|PDK2_YEAST [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase 2, mitochondrial OS=Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) OX=559292 GN=PKP2 PE=1 SV=3
MSKYQINCIRYRHFLRTSNISQIPDFTKYCIGPVNEELAPYIMETMKAYPSNSEYINPQH
YYHNRTVLVENYLKRSPNPVSLTQLAQYYDDSTKLTRTKIINSGKFVKEELVIRIAHKLN
QLQQLPFNVVNNFHFVQVYESYYNIFESFRKYPTIRTLEDASQFADFIKNMLEGFNTLNL
PHLIMGALECTILDLYPREKMDQLLSDLLRARISRRLIVEEHVSITANYTSGKEENTLVL
GDIFQECSAKKYLLEASEESQKFIQDMYFKDIPMPEFIIEGDTQLSFYFLPTHLKYLLGE
ILRNTYEATMKHYIRKGLEKPEPIIVTVVSNDESYLFRISDKAGGVLHDDENLWSFGKSK
ERAQESLNNFHKLPGLQTVSIYDEVHSHTKYNSKLKSLQSITLKPYMHTSLEPMSYPSII
NGHIKYETPLIELLKRSFRYKLGIGLAMCKVYAEYWNGDLSLHSMPGYGTDVVLKLGNLM
KHTKKLQLDKV