annotate galaxy_nonrrna.fa @ 3:2669a5ad3b1b draft default tip

Deleted duplicate test files
author malex
date Tue, 16 Oct 2012 19:46:32 -0400
parents 75ca0166e969
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
0
75ca0166e969 Uploaded
malex
parents:
diff changeset
1 >14941466
75ca0166e969 Uploaded
malex
parents:
diff changeset
2 GGGGGAAAGATTTATCGGTGAGGGATTGGCCCGCGTTAGATTAGATAGTTGGTGGGGTAACGGCCTACCAAGTCTACGATCTATAGCTGGGTTTGAGAGGATGATCACGCAACACTGGGACTGAGACACGGCCCAG
75ca0166e969 Uploaded
malex
parents:
diff changeset
3 >14910724
75ca0166e969 Uploaded
malex
parents:
diff changeset
4 GGGCGAGTAATGGTATCGAATCGTAACCCCGAGGGTGGGGGATAGTCGCGGGAAACTGCGAGTAATACCCCATACGCTCTACGGAGGAAAGCTCCGGCGCCTTGGGAGCAGCGGTACTCCTATCAGGTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGCCGAAGACGGGTAGCGGGTGTGAGAGCATGACCCGCCGCATCGGAACTGAGACACTGTCCGG
75ca0166e969 Uploaded
malex
parents:
diff changeset
5 >14570695
75ca0166e969 Uploaded
malex
parents:
diff changeset
6 GGGGGAAACCGGCGGAAGGGCGAGTAATGGTATCGAATGTACCCCGAGGGTGGGGGATAGTCGCGGGAAACTGCGAGTAATACCCCATACGCTCTACGGAGGAAAGCTCCGGCGCCTTGGGAGCAGCGGTACTCCTATCAGGTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGCCGAAGACGGGTAGCGGGTGTGAGAGCATGACCCGCCGCATCGGAACTGAGACACTGTCCGG
75ca0166e969 Uploaded
malex
parents:
diff changeset
7 >14300872
75ca0166e969 Uploaded
malex
parents:
diff changeset
8 TATAGTGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTGGGAACCTACACCGAGGTGCGGAACAACAGTTGGAAACGACTGCTAATACCGCATAATGTCTCCGGACCAAAGATTTATCGCCTTGGAATGGGCCCGCGTCTGATTAGCTTGATGGTGGGGTAACGGCCTACCATAGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAG
75ca0166e969 Uploaded
malex
parents:
diff changeset
9 >14782346
75ca0166e969 Uploaded
malex
parents:
diff changeset
10 CCCGTTCGGGGACGAGTAAAGCGGCGCACGGGTGAGTAACACGTAGGTCATCTACCCTAGAGTGGGGAATAACTCGTCGAAAGACGGGCTAATACCGCATACGGGCAGAAATGCAGAAAGGGGGCTTTGGCTCTCGCTCCAGGATGAGCCTGCGTCCCATTAGCTTGTTGGTAAGGTAACGGCTTACCAAGGCGACGATGGGTAACTGGTCTGAGAGGACGACCAGTCACACTGGAACTGAAACACGGTCCAG