annotate test-data/MID4_GLZRM4E04_rnd30_frclip.fasta @ 6:b9dc7c967ee6 draft default tip

v0.0.16 Python 3 compatible print function
author peterjc
date Tue, 16 May 2017 09:36:50 -0400
parents 8c02a91a8680
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
1
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
1 >GLZRM4E04IPVGX
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
2 AGGTGATCACCGGCGTTCGTGCCGCCGGTTTTAATGGCGAGGGAGACTAGGGCGGCGTTAGGGTTTGGGTTCGGT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
3 >GLZRM4E04I9EJK
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
4 TTGATTTGGGCCGGAAAACTGATCTAGGGGGGTTTCGGTAGACTCGTGGGGGTAGATAGGCATTTTGTGGAGCTGGGTACTGGGAGAGTGATGTACGACTTTGGGGGTTCTGTGGAGAGAAGTGGCATTTGGAGAACTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
5 >GLZRM4E04JHW0A
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
6 AATCCCCAAAAAATTCCGTATGCCCGAAATTCCCAAATATAATGGTACGACCGATCCTAACGAACACGTCACCTCCCACACATGTGCCATCAAAGGCAACGATTTGGAGGATGATGAGATCGAATCCGTGTTGTTGAAAAAGTTCGGAGAGACCCTCGCAAAGGGAGCAATGATCTGGTATCACAACTTACCACCAAATTCCGTTGATTCTTTCGCCATGTTAGCAGATTCGTTCATAAAAGCACATGCTGGTGCCATAAAGGTTGCAACAAGGAAATCGGACCTCTTCAAAGTAAACAAAGGGGTAACGAAATACTGAGGGAATTCGTATCCCGATTTTAAATGGAGCGTATGGACTTCCCCC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
7 >GLZRM4E04IBNFY
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
8 GCTATGTGTGGTTGTGGTATTGGGATTGTTGTTTAGGGAATGTTGTGGTATATGGGAACATGTGGTGCGAGTTGTTATATTGCGTTGTTATGTTTTTTGGCACATGTGGGATTGTTTAGAGGAATTGTCATGGTGTTTGCATGGTGTTCGCTATGACTTTGATTTATGAGATGATAATATTATTGTTGTGCACTTGTGAGATTTATGCACTGATCATGTTATTAGCGAGTATCGTTAATAATTATTGTCTCTATTACCTCACGAGGTAATAGAG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
9 >GLZRM4E04IKCQP
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
10 GTCTTTTTTCAGGTATTGACACTAACAGAATAGGGAGTCTCGACCAGCGAGCTTCTCCCCGGAGGTAAGAAAAGAAGGGTTTCGGCACAGTTTATATACAGTTAAGATAATATCAAAAGCGGAAAAAGACAACATTTAGCACTTTTATGCAAAACATGTAATAAAGATCAGATAGTAAAGCCAAATATAACAATTATTCTAAGCTCGAATTCTTGGACCCTGAACCAGTGGTTCCGGGTCACACTTCCCCAGCAGAGTCGCCAGAGCTGTCACACCTCCTTTTTGCGCGCCCACCCCGAAGGGTTAAATGCGCGGGTGGAGTTTTTCCAATTTAAGTGACAATATTCGAAAATGGGATTATTTATTTAATTCAGAGTCGCCACTTGGGAAAGGTTTGGCTTTTGGTGTCCCAAGTCACCGGTTTATCCTGAACCCCA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
11 >GLZRM4E04ITXFU
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
12 CAACTAGTGCCTCAACCAAGTTTAGATAGAACACTTACCTCAAACAAGCCAAAACAAAATACCGAGAAAGCCAAACGACACTCTAGAAGTGCCATCCTACGCGTAACAACCTCTGAACGGCTCGAAACTAGCTAAAAGCAACCCAAATACATCAAATAATGCCTAAGGGAAACAACCCCAAATGATAAAGGTCGAATCTTTAATCAAAAACTCAAAGTCAACCAAAAAGTCAAACCTGAACC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
13 >GLZRM4E04JAY4Z
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
14 GTTTGGTCTGGTATGAAGCTGGGGTTGTTTGGTGTAGATCGAGTTTTGACTCGAATCTTCAAATGAAGATTCGAGGACCTGGGGGTGGATTCGAAGTGTGTGGTTGGTAGATTTAGGTTCAGGTGGCATGGGGTTC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
15 >GLZRM4E04H9M21
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
16 CTAACTTGATTGGACATGTTTTGTCGAAAGCTAGTAACTTGAAGGTATTAATATTTCTTAGGTTTGACCGTAGGTTGACGTTATAGCTACCGGGCGATTTTAGTTTCGGGACTTTGGAGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
17 >GLZRM4E04IQDP5
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
18 TTTTTCCAGCGAGCTGGTGAGATCGGGTGAAAGGGAAAGGTTGTTGCTGCTGTTGAGTGCTATCGTGAGGAGGAAGACGGGTGGAGGTTGTTTTTGTTGGTGAAGGTTTAGGGTCTCTGGTTATTGTGTCCTACGTGAGGGGTGGTCGTTTTCCGACGATGGTGAGCTGAAGGGTGGTCGTCGATGGAGCTCGTGGATGTTGGTCCGGCATGCATGGGTCGTGTATGGCTGCTCAGGGTGTAGGCTGGCGTTTGGACAGCACAGCATCGCCGGCAGCGTAGGGTCGTTTGGACAGGAACAACGATGCGTAAAGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
19 >GLZRM4E04I2NA7
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
20 TTAAAACGCTTACGTATCTAGTCGGTAACCTGCATTAACCGGTAGTATCAATTTGGGAACATCGACTAAGTTTGCGATCTTCGAATA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
21 >GLZRM4E04I5BWJ
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
22 TTGCGAAACTGGAGGCATTGATTGGGGATGTTCCTGAAGGTGAGGAATTTTAGACTCTTGTGACAAGGCTTGCCTACCTTGAGGTAGAATTGGCAAGGTTAAGTCAAGAGAATGCATATCTGAACAGCGAGATAGTGGTGCTGCGATGTGCTGTGGGCGAGGATGCTCCTCAACGTGGTGCTGATCGTCTCAAGGTAAAATTCCTGAACCTAAGGCATTTGGGGGC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
23 >GLZRM4E04I22QH
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
24 CCCTTCTCTGGTTTTTCTCATCTCACCTTGGCAGTAATTTTTTTGAGAATGGTAACATTATATAAATATAAAACAGCGACAAAGTTTGTGCTGCTAAAAGTGATCCTTGTAAGTTTTTGTAGTGGCGGGATTCTTTTCTTTTTGGGGATGTATTCTATGATATCAAGTATGGAGTTACTATCATTTACAGGGCATTCTTTACACCAAAAAAGAAAAAGCAACTAAACAGTTCATTTTGATTTTCTGAATGGAGTTGCTAAACATCCTCAAAAACATCTAGAGTTCCTCTCGTTCCAGACTGACCACCAAATGCAGGCTGGGATCTTCTGCCGCCATTTCTTCTGTCTGACTCCACCTGTCACACCAGACCCCC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
25 >GLZRM4E04ILU3V
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
26 CTTCCAAGTCCAAAGATGGAGAAATGAATCAAGCCCTCG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
27 >GLZRM4E04IDVJT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
28 GGCGGTAGTTATTCTGCGGGGGTCGTGGGTTATAGTGGTTGCGGTAAGGAGGCTGATTTCTGGGAGGTTGAGCTGGGCCTCGGTTGGCTTGTTGTGGTGGATGGTTATAAGGTTGGGCATTCATGACCATATAAGGTTGATGAGCATATGCCAAATTTGAGTGGGGGTAGTAGTGTTGTGGGGCTCTTTTCGGAAAATGGGGCCTGGGATGACGATACTCCCTTGCTTCAGAGGCTGCCATAGCCGTTTCTTCCTTCTTCTTTCCCCTTGTCGTTCCTCCAGACC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
29 >GLZRM4E04I3ZJ6
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
30 ATTAAGCAGCATGACAACCCGTGTTATCAAAGGCGATAAGCGCAAAAAACTCTAAGGTCTGTTGAGGCTTTAAGCGCAAAACGCAAATAAAGCGTGGGCTTTAATGAAGAAAGGCGCAAATGCAGAAAAACAATCAAGGATTCGAGGTATTGGGCATTTGATGGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
31 >GLZRM4E04I3UBT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
32 AATCCCTAACTCTTATCCCTCGAATCCCAGCCGTGTGCTTCAAATCTTAGATCGAAAATCAGGTCGGAACCTTATCTCGTCCAATAGCCTCCAATTTCACACCACAGCTTCCCCAAGACTTCCCCGCTCCAGTCCCACGCTCAGTTTCCTTCGAATCACCCCCGAGCTCCTCAAATCTTAGGTCAAAAGAATCGACCCAAACCCTAATCCATTCATATACCACTAAACTCACACCCTGCCACCCCCGACTCTCCCTCGTTCGTAAA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
33 >GLZRM4E04H59S1
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
34 TAGTAGACAAAACTAAACATACAAACTAGGAAACATAATAAATCAAACACAAGTAAGGAAAGAGGAGCATGTAGAACCGACTAAGAACCAAATTAGGAGAAAAATCAGGCAAACCCTAATTTTGCCTGGAATCACAAATTGGCCGAAGAATCTTGGTGAATTTGAACCTCATAGCCTTGCTATGAACGTATAACGATGAAATATCGTCCAAATCTTGGAGATTAAAGCCGATCTCCTTTGATTCAAAGATTGATATTTGCCAAAAGTGAGACAAACACTAAGTAACACCACAATCTTGTAATTAGCAATGAGATAACCCCGTAAAGGGGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
35 >GLZRM4E04JFA38
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
36 GCCTCTCAAGTCCAAAAATGAAGGAAAGTGGAATCAAACCCACGATTTGGCTCATTTTCTGCCAGTTAAACCGCACCTACGGTCCATTAACCGCTTCTGCGGCTAAAGCTCCGCACCTTCACACTTATATCCGCATCTGCGGATGCGCTTTTGCGCTCAATCGTCCGCTTCTGCAGAACCTTGGGTCCTTCTCATCTCCGTATCTGCGACTGCCCTTCCACAGAAGCGGCTCCACTCCTGCGGCTCACTCGTCGCATCTGCGACCACTGACTCCCCGGTCTAAAGGCGCACCTGCGATCCCAGCCTCGCTTCTGCGGAGCCGCACCTGCGGACTT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
37 >GLZRM4E04J4EK3
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
38 TGCTACCTTTGATGAGGTTGTCGACATTGCTCGACAGATTGAGATGGTTCGTGGTCAGGAAAGGGTTGAGAGGGAGGCCAAGAGGCCTCGTGGTCAGGGTGGATTTAGCAGTGCTCATTTTGGGGGTCAGTTTCAGCACGGTAGAGGTCGTCATTTCAGACAGGCTCAGACAGCTTGGCCATTTCACCGTGGTGCATCATCTGGCCATGGTTCTCATAGTCATCAACATGGTCAGTCATCATTTAGTGCACTACCAGCGCAGAGTTCTCATCATGTCCCACCACTCAGGTATCCTTGGGTAGTTCTTTGGGCATCAGGAGCACTAATTTCGCCAGAGGGGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
39 >GLZRM4E04IK96G
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
40 TCCAAACGCCATTAACAAACAGCTCGTCACACTCATACACACATGCACCAACACACCCAGCTGCGTCTTCATCGAGTTTCATCGAGTCTTCATCTTCTTCGTCGAAGGCAACACCTCACCACCCTCGAACCCGA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
41 >GLZRM4E04IOQ36
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
42 TTTTTAAATGCATAATAATACAAATTTGTTGCTTAATAGTATTAGAGAGAGGCATAAAATGATGTTCCCTGTATATGAGTTGATTTACGCAAATGTCCCTCTTTTAGGCTATTATTCAAATTTTGTTAATATTTTTAAAAAAATTATTTAGTCCTAAAGAAATTACCCCTTCAGGGTAACGTTAGACCTTTTGTTCATATAGTTTTCAGTTTGCTCAATCGTACATATAAAATATTAGAATGTGATCTAACGTTATAATAAAGTATCAAATTTAAACCATACTCTATTTTCACGTAAGATTTTCAGTTTGCTCAAGAGTGGAAGAGAAAATAAAAGGGTACATTTACTAAGCAGCTATGCCAAACTGGGAAAAATTTCT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
43 >GLZRM4E04JBJJ1
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
44 AAAGGAGGTAAGGGACATAAGGGTGCCTATAGGTTGAGAATTGGGTCATGGAACATAGTTACATTGATGGGTAAGTCTATAGAGCTGGCGAAGATCCTACAAAAGAGGAAAGTCAATATAATGTATGTCCAAGAGACTCGGTGGATAGGGTCGAGGGCGAAGAATACAGACGAGTATAAGCTATGGTACTTTGGAGTCCTGAAGGGTAAGAATGGTGTAGGCATTTAG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
45 >GLZRM4E04IEFNO
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
46 GACAAAGAAGAGGAGCTCGAGGTGAGCAGTGGGGTCGAGGCACAATGTGCCAACCCAAGCCCAAGTGGTTTCATTGTGTGCCGAGCTCGGGGAGTGTCAACCCAAAATGGTCGCTCTGAGTGGCGAGGTCACTGAGAAGGCAGTGGGTTTAGAGAAGGCAGAGTTGGCCCAGCTATCAACTGCAAGGAGAACATGGGCTTTAGAGATCATGATCCGCGTTCTCAGTTCTGAGTGGGAGGGTGATTTGGACACGGCCAAGCTCAGAGAAGAGCAGCTTGATGAGCGGATAGGGGAGCTGGAAAAAGAGACTTTGGGCCTTAGTGATCGAGTTGCTGCTCTCGAGGCCGAAAAGGCACAGTTATTGGCTCAACCGTCCTCCTCCCGCGCTTCTGCTTTCCTGATGTTGCACGATATTGTATGAGGAATGGATTCACGCTGAAGCTCAGCTAGA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
47 >GLZRM4E04JOT5I
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
48 GAGTACTTCTCATGAGGTATTGTGTATAAGTGATATATTAGTCATTTGAGGGGGAGAGTTTGAGATCAGATAAGAGATTCCTGTATTATTGAGGTTTAGAGACTGGATGTTCTCAAAGGCAAACTATTCCTTGGTTGCGGATCGTAAAGGGAGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
49 >GLZRM4E04JC544
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
50 ATATTCGGGGTACAACCAAATTAAAATGGACCCCAGTGACGAAGAAAAACTTACTTTCATCACAGACAGGGGGACGTTACAGTTATAAAGTAATGCCCTTTGGTTCTCAAAAATAGCTGGAGCAACCTATCAAAGGTTGGTCACCAAAATATTCCAAGAATATTTAGAAAAATACATAGAGGTATATATAGACGATATGCTCGTCAAAACCAAACATTCTCATGATCATATTTCTCATTTATCTGTTACATTTGAAATTTTACGAAATTTAATATGAAACTCAATCCAGAAAATGTGCATTTAGGGGGC