Repository 'hyphy_slac'
hg clone https://toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/hyphy_slac

Changeset 0:9da003917dcb (2019-01-17)
Next changeset 1:c2bed8cc8fc1 (2019-08-21)
Commit message:
planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/hyphy/ commit 538d41e9789e18c8edb3dc68a1aabbee9b9f8bea
added:
hyphy_slac.xml
macros.xml
test-data/absrel-in1.fa
test-data/absrel-in1.nhx
test-data/absrel-out1.json
test-data/busted-out1.json
test-data/fel-out1.json
test-data/fubar-in1.fa
test-data/fubar-in1.nhx
test-data/fubar-out1.json
test-data/meme-in1.fa
test-data/meme-in1.nhx
test-data/meme-out1.json
test-data/params.json
test-data/slac-out1.json
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb hyphy_slac.xml
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hyphy_slac.xml Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
[
@@ -0,0 +1,48 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<tool id="hyphy_slac" name="HyPhy-SLAC" version="@VERSION@+galaxy0">
+    <description>Single Likelihood Ancestor Counting</description>
+    <macros>
+        <import>macros.xml</import>
+    </macros>
+    <expand macro="requirements" />
+    <expand macro="version_command" />
+    <command detect_errors="exit_code">
+    <![CDATA[
+    ln -s '$input_file' slac_input.fa &&
+    ln -s '$input_nhx' slac_input.nhx &&
+    echo $gencodeid > tool_params &&
+    echo `pwd`/slac_input.fa >> tool_params &&
+    echo `pwd`/slac_input.nhx >> tool_params &&
+    echo '$branches' >> tool_params &&
+    echo '$number_of_samples' >> tool_params &&
+    echo '$p_value' >> tool_params &&
+    @HYPHY_INVOCATION@ \$HYPHY_LIB/TemplateBatchFiles/SelectionAnalyses/SLAC.bf > '$slac_log'
+    ]]>
+    </command>
+    <inputs>
+        <expand macro="inputs" />
+        <expand macro="gencode" />
+        <expand macro="branches" />
+        <param name="p_value" type="float" value=".1" min="0" max="1" label="P-value" />
+        <param name="number_of_samples" type="integer" value="100" min="0" max="100000" label="Number of samples used to assess ancestral reconstruction uncertainty" />
+    </inputs>
+    <outputs>
+        <data name="slac_log" format="txt" />
+        <data name="slac_output" format="json" from_work_dir="slac_input.fa.SLAC.json" />
+    </outputs>
+    <tests>
+        <test>
+            <param name="input_file" ftype="fasta" value="absrel-in1.fa" />
+            <param name="input_nhx" ftype="nhx" value="absrel-in1.nhx" />
+            <output name="slac_output" file="slac-out1.json" compare="sim_size" />
+        </test>
+    </tests>
+    <help>
+        <![CDATA[
+SLAC (Single-Likelihood Ancestor Counting) uses a combination of maximum-likelihood and counting approaches to infer nonsynonymous and synonymous substitution rates on a per-site basis for a given coding alignment and corresponding phylogeny. SLAC assumes that the selection pressure for each site is constant along the entire phylogeny.
+        ]]>
+    </help>
+    <expand macro="citations">
+        <citation type="doi">10.1093/molbev/msi105</citation>
+    </expand>
+</tool>
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb macros.xml
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/macros.xml Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
[
@@ -0,0 +1,57 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<macros>
+    <xml name="inputs">
+        <param name="input_file" type="data" format="fasta" label="Input FASTA file" />
+        <param name="input_nhx" type="data" format="nhx" label="Input newick file" />
+    </xml>
+    <xml name="gencode">
+        <param name="gencodeid" type="select" label="Genetic code">
+            <option value="1">Universal code</option>
+            <option value="2">Vertebrate mitochondrial DNA code</option>
+            <option value="3">Yeast mitochondrial DNA code</option>
+            <option value="4">Mold, Protozoan and Coelenterate mt; Mycloplasma/Spiroplasma</option>
+            <option value="5">Invertebrate mitochondrial DNA code</option>
+            <option value="6">Ciliate, Dasycladacean and Hexamita Nuclear code</option>
+            <option value="7">Echinoderm mitochondrial DNA code</option>
+            <option value="8">Euplotid Nuclear code</option>
+            <option value="9">Alternative Yeast Nuclear code</option>
+            <option value="10">Ascidian mitochondrial DNA code</option>
+            <option value="11">Flatworm mitochondrial DNA code</option>
+            <option value="12">Blepharisma Nuclear code</option>
+        </param>
+    </xml>
+    <xml name="branches">
+        <param name="branches" type="select" label="Set of branches to test">
+            <option value="1">All branches</option>
+            <option value="2">Internal branches</option>
+            <option value="3">Leaf branches</option>
+            <option value="4">Unlabeled branches</option>
+        </param>
+    </xml>
+    <xml name="version_command">
+        <version_command>HYPHYMP --version | tail -n 1 | awk '{print $1}'</version_command>
+    </xml>
+    <xml name="citations">
+        <citations>
+            <citation type="doi">10.1093/bioinformatics/bti079</citation>
+            <yield />
+        </citations>
+    </xml>
+    <token name="@VERSION@">2.3.14</token>
+    <xml name="requirements">
+        <requirements>
+            <requirement type="package" version="@VERSION@">hyphy</requirement>
+            <yield />
+        </requirements>
+    </xml>
+    <token name="@HYPHY_INVOCATION@"><![CDATA[export HYPHY=`which HYPHYMP` &&
+export HYPHY_PATH=`dirname \$HYPHY` &&
+export HYPHY_LIB=`readlink -f \$HYPHY_PATH/../lib/hyphy` &&
+cat tool_params | HYPHYMP LIBPATH=\$HYPHY_LIB ]]>
+    </token>
+    <token name="@HYPHYMPI_INVOCATION@"><![CDATA[export HYPHY=`which HYPHYMP` &&
+export HYPHY_PATH=`dirname \$HYPHY` &&
+export HYPHY_LIB=`readlink -f \$HYPHY_PATH/../lib/hyphy` &&
+cat tool_params | mpirun -np \${GALAXY_SLOTS:-1} HYPHYMPI LIBPATH=\$HYPHY_LIB ]]>
+    </token>
+</macros>
\ No newline at end of file
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/absrel-in1.fa
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/absrel-in1.fa Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
b
@@ -0,0 +1,20 @@
+>Human
+AAAGAGATTACGAATGCCTTGGAAACCTGGGGTGCCTTGGGTCAGGACATCAACTTGGACATTCCTAGTTTTCAAATGAGTGATGATATTGACGATATAAAATGGGAAAAAACTTCAGACAAGAAAAAGATTGCACAATTCAGAAAAGAGAAAGAGACTTTCAAGGAAAAAGATACATATAAGCTATTTAAAAATGGAACTCTGAAAATTAAGCAT---CTGAAGACCGATGATCAGGATATCTACAAGGTATCAATATATGATACAAAAGGAAAAAATGTGTTGGAAAAAATATTTGATTTGAAGATTCAAGAGAGGGTCTCAAAACCAAAGATCTCCTGGACTTGTATCAACACAACCCTGACCTGTGAGGTAATGAATGGAACTGACCCCGAATTAAACCTGTATCAAGATGGGAAACATCTAAAA---CTTTCTCAGAGGGTCATCACACACAAGTGGACCACCAGCCTGAGTGCAAAATTCAAGTGCACAGCAGGGAACAAAGTCAGCAAGGAATCCAGTGTCGAGCCTGTCAGCTGTCCAGAGAAAGGTCTGGAC
+>Chimp
+GAAGAGATTACGAATGCCTTGGAAACCTGGGGTGCCTTGGGTCAGGACATCAACTTGGACATTCCTAGTTTTCAAATGAGTGATGATATTGACGATATAAAATGGGAAAAAACTTCAGACAAGAAAAAGATTGCACAATTCAGAAAAGAGAAAGAGACTTTCAAGGAAAAAGATACATATAAGCTATTTAAAAATGGAACTCTGAAAATTAAGCAT---CTGAAGACCGATGATCAGGATATCTACAAGGTATCAATATATGATACAAAAGGAAAAAATGTGTTGGAAAAAATATTTGATTTGAAGATTCAAGAGAGGGTCTCAAAACCAAAGATCTCCTGGACTTGTATCAACACAACCCTGACCTGTGAGGTAATGAATGGAACTGACCCCGAATTAAACCTGTATCAAGATGGGAAACATCTAAAA---CTTTCTCAGAGGGTCATCACACACAAGTGGACCACCAGCCTGAGTGCAAAATTCAAGTGCACAGCAGGGAACAAAGTCAGCAAGGAATCCAGTGTCGAGCCTGTCAGCTGTCCAGAGAAAGGTCTGGAC
+>Baboon
+AAAGAGATTAGGAATGCTTTGGAAACCTGGGGAGCGCTGGGTCAGGACATCGACTTGGACATTCCTAGTTTTCAAATGAGTGATGATATTGATGATATAAAATGGGAGAAAACTTCAGACAAGAAAAAGATTGCACAATTCAGAAAAGAGAAGGAGACTTTCGAGGAAAAAGATGCATATAAGCTATTTAAAAACGGAACTCTGAAAATTAAGCAT---CTGAAGATCCATGATCAGGATAGCTACAAGGTATCAATATACGATACAAAAGGAAAAAATGTGTTGGAAAAAACATTTGATTTGAAGATTCAAGAGAGGGTCTCAGAACCAAAGATCTCCTGGACTTGTATCAACACAACCCTGACCTGTGAAGTAATGAATGGAACTGACCCCGAATTAAACCTGTATCAAGATGGGAAACATCTAAAA---CTTTCTCAGAGGGTCATCACACACAAGTGGACCACCAGCCTGAGTGCGAAATTCAAGTGCACAGCAGGGAACAAAGTCAGCAAGGAATCCAGGATGGAGACTGTCAGCTGTCCAGAGAAAGGTCTGGAC
+>RhMonkey
+AAAGAGATTAGGAATGCTTTGGAAACCTGGGGAGCGCTGGGTCAGGACATCGACTTGGACATTCCTAGTTTTCAAATGAGTGATGATATTGATGATATAAGATGGGAAAAAACTTCAGACAAGAAAAAGATTGCACAATTCAGAAAAGAGAAGGAGACTTTCGAGGAAAAAGATGCATATAAGCTATTTAAAAACGGAACTCTGAAAAYTAAGCAT---CTGAAGATCCATGATCAGGATAGCTACAAGGTATCAATATACGATACAAAAGGAAAAAATGTGTTGGAAAAAACATTTGATTTGAAGATTCAAGAGAGGGTCTCAGAACCAAAGATCTCCTGGACTTGTATCAACACAACCCTGACCTGTGAAGTAATGAATGGAACTGRCCCCGAATTAAACCTGTATCAAGATGGGAAACATGTAAAA---CTTTCTCAGAGGGTCATCACACACAAGTGGACCACCAGCCTGAGTGCGAAATTCAAGTGCACAGCAGGGAACAAAGTCAGCAAGGAATCCAGGATGGAGACTGTCAGCTGTCCAGAGAAAGGTCTGGAC
+>Cow
+------------GAAAGCATTGTCGTCTGGGGTGCCCTGGATCATGACCTCAACCTGGACATTCCTGGTTTTCCAAGAAGTGATATAGTGGCAGATATAAAATGGAACAGA------AACAAAAACAAGATTGCACGAATAAAGAAAGATATGCCACTTCACAATGAAATGGACAAATATGATATGTTTACAAATGGAACTCTGAAAATTAAAACT---CTGATGAGAAACGATAGTGGTCTCTATGAGGTAGAGGTTTATGATTCAAATGGAGTAAACCTACTGAGCAAAAAATTTGATTTGAAGATTCAAGAGATGCTCTCAGGACCTGAAATTAACTGGATCTGTACCAACAGAACTGTGAGCTGCAAGGTAGAAAATGGAAGTAATCCTAAATTACAACTGTTTTTAAATACGACCCGTGTCAAACAAGATCATGGGAAGCTCATCACCTACACGTGGAACACCAGATGGAATAAAACATTCAAGTGCGTGGCGAGTAACCATGTCGATAGCAAAGTCAGCATAGAGATCGCCGTGTGTCCAGATGAAGGTCTGGAT
+>Pig
+---------------ACTGAGGTTGTCTGGGGCATCGTGGATCAAGACATCAACCTGGACATTCCTGAACTTTCAAAACATGATAACGTAGATCATATACGATGGCAGAAG------AATGAAAACAAGATCGCAGAATTTAAAAAAAACAAAGAAACTCACCCTGTGAAAGACACATACATGATGTTACCAAATGGAACTCTGAGAATTAAAGAT---CTGAAGAGAGATGATGAGGGTATCTACAAGGTAACTGTCTATGCTACGGATGGAAAACACATGCTGGAGAGAAAATTTGATTTGCCGATTCTAGATGGGGTCTCAAAACCTGTAATCTCCTGGAGCTGTGCCGACAAAACGGTGACCTGTGAGGTAGCAGAAGGAAGTGACCCTAAGTTAAAACTGTATGTAAATAAGTCCACTGCCAGAGAAGGTCGTCAGAAGGTCATCCTGTGGAAGTGGAACACCAAATGGAGCACATTATTCAAGTGTGTGGCCAGTAACAACGCCAGTGAGCAAATCAGCATGGTGACCATCAGTTGTACGGGGCAAGGTCTGGAT
+>Horse
+------------AAGAATATCACCATCTTGGGTGCCCTGGAACGTGATATCAACCTGGACATTCCTGCTTTTCAAATGAGTGAGCATGTAGAAGATATACAATGGAGCAAA------GGAAAAACCAAGATTGCAAAATTCAAAAATGGCAGTATGACTTTCCAGAAAGATAAAACATACGAGGTATTAAAAAATGGAACTCTGAAAATTAAACAT---CTGGAGAGAATTCATGAAGGTACCTACAAGGTAGACGCATATGATAGTGATGGAAAAAATGTGTTGGAGGAAACATTTCATTTGAGCCTTCTAGAGATGGTCTCAAAACCTAATATCTCCTGGAGCTGCACCAACACCACCCTGACCTGCGAGGTGACAAAAGGAACTGACTTTGAGTTAAAACTCTATCTAAATGGGAGAATGATCCAAAAAAGTCCTCGCAAAGTCATCGTATACAAGCGGGCCAGCAACCAAATTGCGTCCTTCAAGTGCACAGCCAATAACACAGTCAGCGAGGAAAGCAGCTCTGTGGTCATCAGGTGTACAGAGAAAGGTCTGGAT
+>Cat
+---------GCAAATGATGATATCGTCTGGGGTACCCTGGGTCAGGACATCAACCTGGACATTCCTGATTCTCAA---GGGATTAATATAGATGATATACACTGGGAAAAA------GGCAAGAAGAAGGTGGCGAGGTTCCAAATTAGCAACAAGCCTAAGAATCCAGATGAAAAATATAATGTGTCAATGAATGGAACTCTGAAAATTAAACAT---CTGATGCTAGAAGACTGCGATACCTACAAGGTTGTTATATACGATAAGGATGGAAAGAATGTGTTGGATAAAACATTTCAGCTGAAGATTCAAGAGAAGGTCTCAACGCCTAACATCGACTGGAATTGTATCAACAAAACCCTGGTCTGTAAGGTATCAAATGGAACAGACCCTGAATTAAAACTGTACGTAAATGGGACCAGTATCAAGCCCGTTTCTTCGAAGTTCAGCACATACAGGTTTATAAACAAGCAGAAGATATTAGTCAACTGCACGGCAGAAAACAAAGTCAGCAAGGAAAGCGACGTGAAGATGATCACTTGTTCAGAGAAGGGTCTGGAC
+>Mouse
+---------AGAGACAATGAGACCATCTGGGGTGTCTTGGGTCATGGCATCACCCTGAACATCCCCAACTTTCAAATGACTGATGATATTGATGAGGTGCGATGGGTAAGG------AGGGGCACCCTGGTCGCAGAGTTTAAAAGGAAGAAGCCACCTTTTTTGATATCAGAAACGTATGAGGTCTTAGCAAACGGATCCCTGAAGATAAAGAAGCCGATGATGAGAAACGACAGTGGCACCTATAATGTAATGGTGTATGGCACAAATGGGATGACTAGGCTGGAGAAGGACCTGGACGTGAGGATTCTGGAGAGGGTCTCAAAGCCCATGATCCACTGGGAATGCCCCAACACAACCCTGACCTGTGCGGTCTTGCAAGGGACAGATTTTGAACTGAAGCTGTATCAAGGGGAAACACTACTCAATAGTCTCCCCCAGAAGAACATGAGTTACCAGTGG---ACCAACCTGAACGCACCATTCAAGTGTGAGGCGATAAACCCGGTCAGCAAGGAGTCTAAGATGGAAGTTGTTAACTGTCCAGAGAAAGGTCTGTCC
+>Rat
+---------AGAGACAGTGGGACCGTCTGGGGTGCCCTGGGTCATGGCATCAACCTGAACATCCCTAACTTTCAAATGACTGATGATATTGATGAGGTGCGATGGGAGAGG------GGGAGCACCCTGGTTGCCGAGTTTAAAAGGAAGATGAAGCCTTTTTTGAAATCGGGAGCATTTGAGATCTTAGCAAATGGAGACTTGAAGATAAAGAAT---CTGACAAGAGATGACAGTGGCACCTATAATGTAACGGTATACAGCACAAATGGGACACGTATCCTGGACAAGGCACTGGACTTGAGGATTCTAGAGATGGTCTCAAAGCCGATGATCTACTGGGAGTGCAGCAACGCAACCCTGACCTGTGAGGTCTTGGAAGGAACAGATGTTGAACTAAAGCTGTACCAAGGAAAGGAGCATCTCAGGAGCCTCCGTCAGAAGACCATGAGTTACCAGTGG---ACCAACCTGAGAGCACCGTTTAAGTGCAAGGCGGTAAACAGGGTCAGCCAGGAGTCTGAGATGGAAGTTGTCAACTGTCCAGAGAAAGGTCTGCCC
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/absrel-in1.nhx
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/absrel-in1.nhx Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
b
@@ -0,0 +1,1 @@
+((((Pig:0.147969,Cow:0.213430):0.085099,Horse:0.165787,Cat:0.264806):0.058611,((RhMonkey:0.002015,Baboon:0.003108):0.022733,(Human:0.004349,Chimp:0.000799):0.011873):0.101856):0.340802,Rat:0.050958,Mouse:0.097950);
\ No newline at end of file
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/absrel-out1.json
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/absrel-out1.json Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
[
b'@@ -0,0 +1,456 @@\n+{\n+ "analysis":{\n+   "info":"aBSREL (Adaptive branch-site random effects likelihood)\\n                            uses an adaptive random effects branch-site model framework\\n                            to test whether each branch has evolved under positive selection,\\n                            using a procedure which infers an optimal number of rate categories per branch.",\n+   "version":"2.0",\n+   "citation":"Less Is More: An Adaptive Branch-Site Random Effects Model for Efficient Detection of Episodic Diversifying Selection (2015). Mol Biol Evol 32 (5): 1342-1353",\n+   "authors":"Sergei L Kosakovsky Pond, Ben Murrell, Steven Weaver and Temple iGEM / UCSD viral evolution group",\n+   "contact":"spond@temple.edu",\n+   "requirements":"in-frame codon alignment and a phylogenetic tree"\n+  },\n+ "input":{\n+   "file name":"/tmp/tmpCAMqUO/job_working_directory/002/2602/working/absrel_input.fa",\n+   "number of sequences":10,\n+   "number of sites":187,\n+   "partition count":1,\n+   "trees":{\n+     "0":"((((Pig:0.147969,Cow:0.21343)Node3:0.085099,Horse:0.165787,Cat:0.264806)Node2:0.058611,((RhMonkey:0.002015,Baboon:0.003108)Node9:0.022733,(Human:0.004349,Chimp:0.000799)Node12:0.011873)Node8:0.101856)Node1:0.340802,Rat:0.050958,Mouse:0.09795)"\n+    }\n+  },\n+ "fits":{\n+   "Nucleotide GTR":{\n+     "Log Likelihood":-3531.96369518556,\n+     "estimated parameters":24,\n+     "AIC-c":7112.577796875186,\n+     "Equilibrium frequencies":[\n+      [0.3563279857397504],\n+      [0.1837789661319073],\n+      [0.2402852049910873],\n+      [0.2196078431372549]\n+      ],\n+     "Rate Distributions":{\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide C":0.5474707834424497,\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide G":1,\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide T":0.2645731370379643,\n+       "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide G":0.4867482826410435,\n+       "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide T":1.018295973581558,\n+       "Substitution rate from nucleotide G to nucleotide T":0.3026112531229544\n+      },\n+     "display order":0\n+    },\n+   "Baseline MG94xREV":{\n+     "Log Likelihood":-3450.669934819203,\n+     "estimated parameters":46,\n+     "AIC-c":6995.711784065174,\n+     "Equilibrium frequencies":[\n+      [0.04787662253946073],\n+      [0.03913388100305117],\n+      [0.04844580322128512],\n+      [0.0407178971288476],\n+      [0.01817959331488358],\n+      [0.01485982100934833],\n+      [0.01839572120297191],\n+      [0.01546129971531724],\n+      [0.0190238172858878],\n+      [0.01554988139098808],\n+      [0.01924998172104109],\n+      [0.01617929156565557],\n+      [0.02798385246472159],\n+      [0.02287372613761008],\n+      [0.02831653817605838],\n+      [0.02379958245776909],\n+      [0.01680670574479072],\n+      [0.01373763619452979],\n+      [0.01700651207463693],\n+      [0.01429369239710176],\n+      [0.006381800954137531],\n+      [0.005216421415661322],\n+      [0.006457670922102578],\n+      [0.00542756570877943],\n+      [0.006678159032689796],\n+      [0.005458661598138652],\n+      [0.00675755225029668],\n+      [0.00567961101013393],\n+      [0.009823507779659469],\n+      [0.008029638769211124],\n+      [0.009940294440024354],\n+      [0.008354653231583485],\n+      [0.0329096029621651],\n+      [0.02689998621179963],\n+      [0.03330084840219455],\n+      [0.02798881284619018],\n+      [0.01249635346589736],\n+      [0.01021439657952951],\n+      [0.01264491622176376],\n+      [0.01062784315018763],\n+      [0.01307665913959002],\n+      [0.01068873273724336],\n+      [0.0132321208528494],\n+      [0.01112137894012831],\n+      [0.01923563996618058],\n+      [0.01572302316926395],\n+      [0.01946432265285621],\n+      [0.01635944157725275],\n+      [0.01977100255021048],\n+      [0.02057127040149398],\n+      [0.009184593415672956],\n+      [0.007507396443725858],\n+      [0.009293784349897772],\n+      [0.007811272183233558],\n+      [0.007856024926654371],\n+      [0.009725369116048951],\n+      ['..b'1\n+      },\n+     "Node1":{\n+       "Nucleotide GTR":0.2772613398768408,\n+       "Baseline MG94xREV":0.2903229694372956,\n+       "Baseline MG94xREV omega ratio":0.4389914526526448,\n+       "Rate classes":2,\n+       "Full adaptive model":0.3664538683295676,\n+       "Rate Distributions":[\n+        [0.1934444279004118, 0.7920338324503209],\n+        [2.595458156723663, 0.2079661675496791]\n+        ],\n+       "LRT":1.095302853601424,\n+       "Uncorrected P-value":0.232551772988317,\n+       "Corrected P-value":1\n+      },\n+     "Node12":{\n+       "Nucleotide GTR":0.01783922546179193,\n+       "Baseline MG94xREV":0.01797212760838867,\n+       "Baseline MG94xREV omega ratio":0.3712490894908597,\n+       "Rate classes":1,\n+       "Full adaptive model":0.01648897148329989,\n+       "Rate Distributions":[\n+        [0.3341484726344874, 1]\n+        ],\n+       "LRT":0,\n+       "Uncorrected P-value":1,\n+       "Corrected P-value":1\n+      },\n+     "Node2":{\n+       "Nucleotide GTR":0.06619058539001231,\n+       "Baseline MG94xREV":0.06580724801157116,\n+       "Baseline MG94xREV omega ratio":0.6811307469311604,\n+       "Rate classes":2,\n+       "Full adaptive model":0.1259563484776556,\n+       "Rate Distributions":[\n+        [0, 0.902872882268449],\n+        [33.80023214939837, 0.09712711773155103]\n+        ],\n+       "LRT":7.670975764417562,\n+       "Uncorrected P-value":0.007599562698001494,\n+       "Corrected P-value":0.09119475237601793\n+      },\n+     "Node3":{\n+       "Nucleotide GTR":0.09883236156840018,\n+       "Baseline MG94xREV":0.102749851157051,\n+       "Baseline MG94xREV omega ratio":1.47449378631578,\n+       "Rate classes":2,\n+       "Full adaptive model":0.1389308407753113,\n+       "Rate Distributions":[\n+        [0, 0.7024206790833775],\n+        [8.065310624699681, 0.2975793209166225]\n+        ],\n+       "LRT":6.598417720076213,\n+       "Uncorrected P-value":0.0131150962965953,\n+       "Corrected P-value":0.1442660592625483\n+      },\n+     "Node8":{\n+       "Nucleotide GTR":0.1061134663636472,\n+       "Baseline MG94xREV":0.110140333084973,\n+       "Baseline MG94xREV omega ratio":1.896243438714738,\n+       "Rate classes":2,\n+       "Full adaptive model":0.2165540926910564,\n+       "Rate Distributions":[\n+        [1, 0.9077840705139004],\n+        [33.32075865076668, 0.09221592948609958]\n+        ],\n+       "LRT":7.97288393366216,\n+       "Uncorrected P-value":0.006519360772582139,\n+       "Corrected P-value":0.08475169004356781\n+      },\n+     "Node9":{\n+       "Nucleotide GTR":0.02566719422260768,\n+       "Baseline MG94xREV":0.02590165433349057,\n+       "Baseline MG94xREV omega ratio":0.4071738826525522,\n+       "Rate classes":1,\n+       "Full adaptive model":0.02766629863085238,\n+       "Rate Distributions":[\n+        [0.4488424899910019, 1]\n+        ],\n+       "LRT":0,\n+       "Uncorrected P-value":1,\n+       "Corrected P-value":1\n+      }\n+    },\n+   "attributes":{\n+     "original name":{\n+       "attribute type":"node label",\n+       "display order":-1\n+      },\n+     "Nucleotide GTR":{\n+       "attribute type":"branch length",\n+       "display order":0\n+      },\n+     "Baseline MG94xREV":{\n+       "attribute type":"branch length",\n+       "display order":1\n+      },\n+     "Baseline MG94xREV omega ratio":{\n+       "attribute type":"branch label",\n+       "display order":1\n+      },\n+     "Rate classes":{\n+       "attribute type":"branch label",\n+       "display order":2\n+      },\n+     "Full adaptive model":{\n+       "attribute type":"branch length",\n+       "display order":2\n+      },\n+     "Rate Distributions":{\n+       "attribute type":"branch label",\n+       "display order":3\n+      },\n+     "LRT":{\n+       "attribute type":"branch label",\n+       "display order":4\n+      },\n+     "Uncorrected P-value":{\n+       "attribute type":"branch label",\n+       "display order":5\n+      },\n+     "Corrected P-value":{\n+       "attribute type":"branch label",\n+       "display order":6\n+      }\n+    }\n+  }\n+}\n\\ No newline at end of file\n'
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/busted-out1.json
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/busted-out1.json Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
[
b'@@ -0,0 +1,361 @@\n+{\n+ "analysis":{\n+   "info":"BUSTED (branch-site unrestricted statistical test of episodic diversification) uses a random effects branch-site model fitted jointly to all or a subset of tree branches in order to test for alignment-wide evidence of episodic diversifying selection. Assuming there is evidence of positive selection (i.e. there is an omega > 1), BUSTED will also perform a quick evidence-ratio style analysis to explore which individual sites may have been subject to selection.",\n+   "version":"1.2",\n+   "citation":"*Gene-wide identification of episodic selection*, Mol Biol Evol. 32(5):1365-71",\n+   "authors":"Sergei L Kosakovsky Pond",\n+   "contact":"spond@temple.edu",\n+   "requirements":"in-frame codon alignment and a phylogenetic tree (optionally annotated with {})"\n+  },\n+ "input":{\n+   "file name":"/Users/stephenshank/Documents/Galaxy/tools-iuc/tools/hyphy/test-data/absrel-in1.fa",\n+   "number of sequences":10,\n+   "number of sites":187,\n+   "partition count":1,\n+   "trees":{\n+     "0":"((((Pig:0.147969,Cow:0.21343)Node3:0.085099,Horse:0.165787,Cat:0.264806)Node2:0.058611,((RhMonkey:0.002015,Baboon:0.003108)Node9:0.022733,(Human:0.004349,Chimp:0.000799)Node12:0.011873)Node8:0.101856)Node1:0.340802,Rat:0.050958,Mouse:0.09795)"\n+    }\n+  },\n+ "background":0,\n+ "fits":{\n+   "Nucleotide GTR":{\n+     "Log Likelihood":-3531.963798530155,\n+     "estimated parameters":24,\n+     "AIC-c":7112.142458295762,\n+     "Equilibrium frequencies":[\n+      [0.3563279857397504],\n+      [0.1837789661319073],\n+      [0.2402852049910873],\n+      [0.2196078431372549]\n+      ],\n+     "Rate Distributions":{\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide C":0.5474490057204714,\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide G":1,\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide T":0.2645352969683238,\n+       "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide G":0.4863078374555331,\n+       "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide T":1.018028772244997,\n+       "Substitution rate from nucleotide G to nucleotide T":0.3025951149895378\n+      },\n+     "display order":0\n+    },\n+   "MG94xREV with separate rates for branch sets":{\n+     "Log Likelihood":-3466.725508616141,\n+     "estimated parameters":31,\n+     "AIC-c":6996.530451399855,\n+     "Equilibrium frequencies":[\n+      [0.04785168648208005],\n+      [0.03911346079312019],\n+      [0.04842054060317301],\n+      [0.04069665666515385],\n+      [0.01817010744778396],\n+      [0.01485205303123071],\n+      [0.01838611113045968],\n+      [0.01545321970309948],\n+      [0.0190138898893362],\n+      [0.01554175184587827],\n+      [0.01923992433904378],\n+      [0.01617083546230154],\n+      [0.02796925133965702],\n+      [0.02286176927319543],\n+      [0.02830174586718859],\n+      [0.02378714529482007],\n+      [0.01687870337957799],\n+      [0.01379647304851128],\n+      [0.01707935503225849],\n+      [0.01435491300079667],\n+      [0.006409133648843443],\n+      [0.005238757839512795],\n+      [0.006485324528555602],\n+      [0.005450807083377185],\n+      [0.006706760641638982],\n+      [0.005482034985409045],\n+      [0.006786489669196017],\n+      [0.005703931360295163],\n+      [0.009865581170012171],\n+      [0.008064021368173151],\n+      [0.009982861811889655],\n+      [0.008390428826966174],\n+      [0.03287895020631181],\n+      [0.02687490503171972],\n+      [0.033269810543681],\n+      [0.0279627207822247],\n+      [0.01248470225271473],\n+      [0.01020486315060615],\n+      [0.01263311863778268],\n+      [0.01061792547971484],\n+      [0.01306446616325414],\n+      [0.01067875601941112],\n+      [0.01321977470017749],\n+      [0.01111100011404158],\n+      [0.01921770557551369],\n+      [0.01570834862514353],\n+      [0.01944616295744266],\n+      [0.01634417558076203],\n+      [0.01975257768318274],\n+      [0.02055210293142003],\n+      [0.009176034326710849],\n+      [0.007500393094996483],\n+      [0.00928511773266342],\n+      [0.007803986567571961],\n+      [0.007848'..b'1561323465,\n+       "constrained":0.001757260248005238\n+      },\n+     "RhMonkey":{\n+       "original name":"RhMonkey",\n+       "Nucleotide GTR":0.003773669075849421,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.003717699096857038,\n+       "unconstrained":0.003672835047422234,\n+       "constrained":0.00373144096412681\n+      },\n+     "Cow":{\n+       "original name":"Cow",\n+       "Nucleotide GTR":0.2483322373763571,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.2480141631033857,\n+       "unconstrained":0.2960120156157274,\n+       "constrained":0.2592686681333873\n+      },\n+     "Pig":{\n+       "original name":"Pig",\n+       "Nucleotide GTR":0.187244836750842,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.1926081878751187,\n+       "unconstrained":0.2187526946336905,\n+       "constrained":0.1943776301130502\n+      },\n+     "Horse":{\n+       "original name":"Horse",\n+       "Nucleotide GTR":0.2091766851769093,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.2111575880588217,\n+       "unconstrained":0.2572135566477119,\n+       "constrained":0.218486450878766\n+      },\n+     "Cat":{\n+       "original name":"Cat",\n+       "Nucleotide GTR":0.266381043956941,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.273601177885004,\n+       "unconstrained":0.3292215104251173,\n+       "constrained":0.28483085314287\n+      },\n+     "Mouse":{\n+       "original name":"Mouse",\n+       "Nucleotide GTR":0.1181831744338598,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.1201847378516324,\n+       "unconstrained":0.1489713993010398,\n+       "constrained":0.1233480139851019\n+      },\n+     "Rat":{\n+       "original name":"Rat",\n+       "Nucleotide GTR":0.06669700444436912,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.0670850471739789,\n+       "unconstrained":0.07366345007817726,\n+       "constrained":0.06713082546371778\n+      },\n+     "Node1":{\n+       "Nucleotide GTR":0.276880831396131,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.2843521449765504,\n+       "unconstrained":0.459085769955035,\n+       "constrained":0.3115534692518958\n+      },\n+     "Node12":{\n+       "Nucleotide GTR":0.01783434870161725,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.01788794906051452,\n+       "unconstrained":0.01828498503175797,\n+       "constrained":0.01770410398930177\n+      },\n+     "Node2":{\n+       "Nucleotide GTR":0.06617535490721377,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.06447679597474805,\n+       "unconstrained":0.0623969317369398,\n+       "constrained":0.06097949807503514\n+      },\n+     "Node3":{\n+       "Nucleotide GTR":0.09884524766349881,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.1017497956116402,\n+       "unconstrained":0.1285021744856729,\n+       "constrained":0.1065011238088613\n+      },\n+     "Node8":{\n+       "Nucleotide GTR":0.1061610073141143,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.1093806684969149,\n+       "unconstrained":0.1348034716617685,\n+       "constrained":0.1118205234697939\n+      },\n+     "Node9":{\n+       "Nucleotide GTR":0.02568007351415409,\n+       "MG94xREV with separate rates for branch sets":0.02593963430985144,\n+       "unconstrained":0.02761127562964508,\n+       "constrained":0.02639493109700932\n+      }\n+    },\n+   "attributes":{\n+     "original name":{\n+       "attribute type":"node label",\n+       "display order":0\n+      },\n+     "Nucleotide GTR":{\n+       "attribute type":"branch length",\n+       "display order":0\n+      },\n+     "MG94xREV with separate rates for branch sets":{\n+       "attribute type":"branch length",\n+       "display order":1\n+      },\n+     "unconstrained":{\n+       "attribute type":"branch length",\n+       "display order":0\n+      },\n+     "constrained":{\n+       "attribute type":"branch length",\n+       "display order":1\n+      }\n+    }\n+  },\n+ "test results":{\n+   "LRT":44.77492170961614,\n+   "p-value":1.893429857346973e-10\n+  }\n+}\n\\ No newline at end of file\n'
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/fel-out1.json
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/fel-out1.json Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
[
b'@@ -0,0 +1,450 @@\n+{\n+ "analysis":{\n+   "info":"FEL (Fixed Effects Likelihood)\\n    estimates site-wise synonymous (&alpha;) and non-synonymous (&beta;) rates, and\\n    uses a likelihood ratio test to determine if beta &neq; alpha at a site.\\n    The estimates aggregate information over all branches,\\n    so the signal is derived from\\n    pervasive diversification or conservation. A subset of branches can be selected\\n    for testing as well, in which case an additional (nuisance) parameter will be\\n    inferred -- the non-synonymous rate on branches NOT selected for testing.\\n    Multiple partitions within a NEXUS file are also supported\\n    for recombination - aware analysis.\\n    ",\n+   "version":"2.00",\n+   "citation":"Not So Different After All: A Comparison of Methods for Detecting Amino Acid Sites Under Selection (2005). _Mol Biol Evol_ 22 (5): 1208-1222",\n+   "authors":"Sergei L Kosakovsky Pond and Simon DW Frost",\n+   "contact":"spond@temple.edu",\n+   "requirements":"in-frame codon alignment and a phylogenetic tree"\n+  },\n+ "input":{\n+   "file name":"/Users/stephenshank/Documents/Data/Datamonkey/CD2.fasta",\n+   "number of sequences":10,\n+   "number of sites":187,\n+   "partition count":1,\n+   "trees":{\n+     "0":"((((Pig:0.147969,Cow:0.21343)Node3:0.085099,Horse:0.165787,Cat:0.264806)Node2:0.058611,((RhMonkey:0.002015,Baboon:0.003108)Node9:0.022733,(Human:0.004349,Chimp:0.000799)Node12:0.011873)Node8:0.101856)Node1:0.340802,Rat:0.050958,Mouse:0.09795)"\n+    }\n+  },\n+ "fits":{\n+   "Nucleotide GTR":{\n+     "Log Likelihood":-3531.963798530155,\n+     "estimated parameters":24,\n+     "AIC-c":7112.142458295762,\n+     "Equilibrium frequencies":[\n+      [0.3563279857397504],\n+      [0.1837789661319073],\n+      [0.2402852049910873],\n+      [0.2196078431372549]\n+      ],\n+     "Rate Distributions":{\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide C":0.5474490057204714,\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide G":1,\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide T":0.2645352969683238,\n+       "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide G":0.4863078374555331,\n+       "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide T":1.018028772244997,\n+       "Substitution rate from nucleotide G to nucleotide T":0.3025951149895378\n+      },\n+     "display order":0\n+    },\n+   "Global MG94xREV":{\n+     "Log Likelihood":-3466.725508616141,\n+     "estimated parameters":31,\n+     "AIC-c":6996.530451399855,\n+     "Equilibrium frequencies":[\n+      [0.04785168648208005],\n+      [0.03911346079312019],\n+      [0.04842054060317301],\n+      [0.04069665666515385],\n+      [0.01817010744778396],\n+      [0.01485205303123071],\n+      [0.01838611113045968],\n+      [0.01545321970309948],\n+      [0.0190138898893362],\n+      [0.01554175184587827],\n+      [0.01923992433904378],\n+      [0.01617083546230154],\n+      [0.02796925133965702],\n+      [0.02286176927319543],\n+      [0.02830174586718859],\n+      [0.02378714529482007],\n+      [0.01687870337957799],\n+      [0.01379647304851128],\n+      [0.01707935503225849],\n+      [0.01435491300079667],\n+      [0.006409133648843443],\n+      [0.005238757839512795],\n+      [0.006485324528555602],\n+      [0.005450807083377185],\n+      [0.006706760641638982],\n+      [0.005482034985409045],\n+      [0.006786489669196017],\n+      [0.005703931360295163],\n+      [0.009865581170012171],\n+      [0.008064021368173151],\n+      [0.009982861811889655],\n+      [0.008390428826966174],\n+      [0.03287895020631181],\n+      [0.02687490503171972],\n+      [0.033269810543681],\n+      [0.0279627207822247],\n+      [0.01248470225271473],\n+      [0.01020486315060615],\n+      [0.01263311863778268],\n+      [0.01061792547971484],\n+      [0.01306446616325414],\n+      [0.01067875601941112],\n+      [0.01321977470017749],\n+      [0.01111100011404158],\n+      [0.01921770557551369],\n+      [0.01570834862514353],\n+      [0.01944616295744266],\n+      [0.01634417558076203],\n+      [0.01975257768318274],\n+      ['..b'871235417342727, 1.658943187728135],\n+      [0, 1.009408180447169, 0.7201317416266795, 1.906505699392216, 0.1673519284290025, 1.293896776352589],\n+      [1.701545575395463e-14, 1.16201561388296, 1.114130105107937, 0.2442491813364853, 0.6211538364843379, 1.489514634415266],\n+      [0.8883515458297054, 1.623622648529189, 1.334319744829745, 0.1803627821799836, 0.6710616565201941, 2.477143670911062],\n+      [0, 0.5570419450087813, 0.3610157342941877, 1.689213063741757, 0.193704737236408, 0.7140369881099469],\n+      [2.804120856177222e-15, 1.378683497609396, 1.139416739891161, 1.532228496397977, 0.215778295124767, 1.767247549328411],\n+      [0.630106498235145, 1.530183136222741, 1.176306017317766, 0.5627230344194487, 0.4531651666494674, 2.242273764894695],\n+      [4.996412325715582, 2.072849087019975, 2.501919619833955, 0.4374688424558926, 0.5083466741660978, 4.883875616363817],\n+      [1.476720795366284, 1.192713829097381, 1.265398043718104, 0.04756528081958322, 0.827355357807033, 2.187015539850353],\n+      [1.778599502537943, 2.833030015698272, 2.535624910277768, 0.2150914997093523, 0.642805674139892, 4.424176058896644],\n+      [1.502754420888704, 0.2825342556426603, 0.4733601919284142, 1.180637234982843, 0.2772263054246996, 1.031916435368656],\n+      [0, 0.2915937523113351, 0.2283654592452333, 0.4790160930559324, 0.4888683243803773, 0.3737756671964466],\n+      [10.08767614696688, 0, 0.4133910037948654, 8.462162631979279, 0.003626104567950983, 4.495915621518065],\n+      [1.984506219150062, 1.662771746660892, 1.756718773063347, 0.03121207319557584, 0.8597680862487451, 3.015865008244778],\n+      [3.805655301370652, 0, 0.7005303037771143, 11.62838958327228, 0.0006495276635800629, 1.696119588919385],\n+      [3.173406516538895, 2.860065663238961, 2.926441853316894, 0.003891888657044262, 0.9502562372040178, 5.080474489659786],\n+      [0, 0, 0, 0, 1, 0],\n+      [2.194271257132928, 4.019627316522699, 3.237226152191341, 0.09176983643381931, 0.7619391181878015, 6.130458650322728],\n+      [0, 0.2994174888128062, 0.1834705090468997, 0.9675444779876443, 0.3252933434590788, 0.3838044222970849],\n+      [1.737488918246139, 0.4263169813102716, 0.5705211950188817, 0.9504457433159637, 0.3296058631975952, 1.320839860569391],\n+      [9.491047642026737e-16, 2.201411562959478, 1.602398780540194, 2.916382754860905, 0.08768422447478674, 2.82185084281439],\n+      [1.033236674389839, 0.5673779129005597, 0.6682462878144323, 0.1916420169326862, 0.6615534805841186, 1.187783044398971],\n+      [0.6633763440867723, 2.065196310532788, 1.40713862608088, 0.9931353495817845, 0.318977273245592, 2.942901296371888],\n+      [3.88753619664278e-15, 1.779262169776622, 1.549159808629328, 1.288480285336618, 0.2563282037478503, 2.280724121673174],\n+      [137.6200023666397, 1.712312972734741, 2.612335663828599, 4.571254357285468, 0.03251275075427451, 63.52993609974021],\n+      [0.9069803858948896, 1.008331374883533, 0.9795641413367016, 0.006632998551161506, 0.9350894763840309, 1.696743112350582],\n+      [1.250218074119796, 2.685270528336648, 2.279331033581541, 0.4656302199387952, 0.4950043706394306, 3.99928134132692],\n+      [0.5981237480607854, 1.191515517605649, 0.9684057167421628, 0.3651500230254783, 0.5456598635374844, 1.793902873797072],\n+      [5.567356236371868, 1.655977785625157, 2.134648959148231, 0.8514639837247273, 0.3561385136046764, 4.60397510129604],\n+      [0, 0, 0, 0, 1, 0],\n+      [0.5915176036957202, 0.7772525687759813, 0.7215979531128016, 0.05398776775817282, 0.8162640993312603, 1.259941036310695],\n+      [0, 0.543676760549953, 0.4362855008937696, 0.8539326132569869, 0.3554421959431151, 0.6969049998601837],\n+      [1.00226665989553, 0.6268338660673796, 0.7169253651929272, 0.1172739583266811, 0.7320101172431673, 1.250193047146509],\n+      [0, 0, 0, 0, 1, 0],\n+      [0, 0, 0, 0, 1, 0],\n+      [2.797676857161142, 0.824684447244541, 1.167394064072366, 1.285234262338761, 0.2569280765461694, 2.303990803636788]\n+      ]\n+    }\n+  }\n+}\n\\ No newline at end of file\n'
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/fubar-in1.fa
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/fubar-in1.fa Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
b
b'@@ -0,0 +1,326 @@\n+>KF789585\n+ATGAAGACTATCATTGCTTTGAGCTACATTCTATGTCTGGTTTTCGCCCAAAAACTTCCTGGAAATGACAATAGCACGGCAACGCTGTGCCTTGGACACCATGCAGTACCAAACGGAACGATAGTGAAAACAATCACGAATGACCGAATTGAAGTTACTAATGCTACTGAGCTGGTTCAGAATTCCTCAATAGGTGAAATATGCGACAGTCCTCATCAGATCCTTGATGGAGAAAATTGCACACTAATAGATGCTCTATTGGGAGACCCTCAGTGTGATGGCTTTCAAAATAAGAAATGGGACCTTTTTGTTGAACGAAGCAAAGCCTACAGCAACTGTTACCCTTATGATGTGCCGGATTATGCCTCCCTTAGGTCACTAGTTGCCTCATCCGGCACACTGGAGTTTAACAATGAAAGCTTCAATTGGGCTGGAGTCACTCAAAACGGAACAAGTTCTGCTTGCATAAGGGGATCTAATAGTAGTTTCTTTAGTAGATTAAATTGGTTGACCCACTTAAACTTCAAATACCCAGCATTGAACGTGACTATGCCAAACAATGAACAATTTGACAAATTGTACATTTGGGGGGTTCACCACCCGGGTACGGACAAGGACCAAATCTTCCTGTATGCTCAATCATCAGGAAGAATCACAGTATCTACCAAAAGAAGCCAACAAGCTGTAATCCCGAATATCGGATCTAGACCCAGAATAAGGAATATCCCTAGCAGAATAAGCATCTATTGGACAATAGTAAAACCGGGAGACATACTTTTGATTAACAGCACAGGGAATCTAATTGCTCCTAGGGGTTACTTCAAAATACGAAGTGGGAAAAGCTCAATAATGAGATCAGATGCACCCATTGGCAAATGCAAGTCTGAATGCATCACTCCAAATGGAAGCATTCCCAATGACAAACCATTCCAAAATGTAAACAGGATCACATACGGGGCCTGTCCCAGATATGTTAAGCAAAGCACTCTGAAATTGGCAACAGGAATGCGAAATGTACCAGAGAAACAAACTAGAGGCATATTTGGCGCAATAGCGGGTTTCATAGAAAATGGTTGGGAGGGAATGGTGGATGGTTGGTACGGTTTCAGGCATCAAAATTCTGAGGGAAGAGGACAAGCAGCAGATCTCAAAAGCACTCAAGCAGCAATCGATCAAATCAATGGGAAGCTGAATCGATTGATCGGGAAAACCAACGAGAAATTCCATCAGATTGAAAAAGAATTCTCAGAAGTAGAAGGGAGAATTCAGGACCTTGAGAAATATGTTGAGGACACAAAAATAGATCTCTGGTCATACAACGCGGAGCTTCTTGTTGCCCTGGAGAACCAACATACAATTGATCTAACTGACTCAGAAATGAACAAACTGTTTGAAAAAACAAAGAAGCAACTGAGGGAAAATGCTGAGGATATGGGCAATGGTTGTTTCAAAATATACCACAAATGTGACAATGCCTGCATAGGATCAATCAGAAATGGAACTTATGACCACGATGTATACAGGGATGAAGCATTAAACAACCGGTTCCAGATCAAGGGAGTTGAGCTGAAGTCAGGGTACAAAGATTGGATCCTATGGATTTCCTTTGCCATATCATGTTTTTTGCTTTGTGTTGCTTTGTTGGGGTTCATCATGTGGGCCTGCCAAAAGGGCAACATTAGGTGCAACATTTGCATT\n+>CY025485\n+ATGAAGACTATCATTGCTTTGAGCTACATTCTATGTCTGGTTTTCGCTCAAAAACTTCCTGGAAATGACAACAGCACGGCAACGCTGTGCCTTGGGCATCATGCAGTACCAAACGGAACGATAGTGAAAACAATCACGAGTGACCAAATTGAAGTTACTAATGCTACTGAGCTGGTTCAGAATTCCTCAATAGGTGGAATCTGCAACAGTCCTCATCAGATCCTTGATGGAGAAAACTGCACACTAATAGATGCTCTATTGGGAGACCCTCAGTGTGATGGCTTCCAAAATAAGAAATGGGACCTTTTTGTTGAACGCAGCAAAGCCTACAGCAACTGTTACCCTTATGATGTGCCGGATTATGCCTCCCTTAGGTCACTAATTGCCTCATCCGGCACACTGGAGTTTAACAATGAAAGCTTCAATTGGACTGGAGTCACTCAAAATGGAACAAGCTCTGCTTGCAAAAGGAGATCTAATAACAGTTTCTTTAGTAGATTGAATTGGTTGACCCACTTAAAATTCAAATACCCAGCATTGAACGTGACTATGCCAAACAATGAAGAATTTGACAAATTGTACATTTGGGGGGTTCACCACCCGGGTACGGACAATGACCAAATCAGCCTATATGCTCAAGCACCAGGAAGAATCACAGTCTCTACCAAAAGAAGCCAACAAACTGTAATCCCGAATATCGGATCTAGACCCCGAGTAAGGGATATCCCCAGCAGAATAAGCATCTATTGGACAATAGTAAAACCGGGAGACATACTTTTGATTAACAGCACAGGGAATCTAATTGCTCCTCGGGGTTACTTCAAAATACGAAGTGGGAAAAGCTCAATAATGAGATCAGATGCACCCATTGACAAATGCAATTCTGAATGCATCACTCCAAATGGAAGCATTCCCAATGACAAACCATTCCAAAATGTAAACAGGATCACATATGGGGCCTGTCCCAGATATGTTAAGCAAAACACTCTGAAATTGGCAACAGGGATGCGAAATGTACCAGAGAAACAAACTAGAGGCATATTTGGCGCAATCGCGGGTTTCATAGAAAATGGCTGGGAGGGAATGGTGGATGGTTGGTACGGTTTCAGGCATCAAAATTCTGAGGGAATAGGACAAGCAGCAGATCTCAAAAGCACTCAAGCAGCAATCGACCAAATCAATGGGAAGCTGAATAGGTTGATCGGGAAAACCAACGAGAAATTCCATCAGATTGAAAAAGAATTCTCAGAAGTAGAAGGGAGAATTCAGGACCTCGAGAAATATGTTGAGGACACTAAAATAGATCTCTGGTCATACAACGCGGAGCTTCTTGTTGCCCTGGAGAACCAACATACAATTGACCTAACTGACTCAGAAATGAACAAATTGTTTGAAAGAACAAAAAAGCAACTGAGGGAAAATGCTGAGGATATGGGCAATGGTTGTTTCAAAATATACCACAAATGTGACAATGCCTGCATAGGGTCAATCAGAAATGGAACTTATGACCATGATGTATACAGAGATGAAGCATTAAACAACCGGTTCCAGATCAAAGGTGTTGAGCTGAAGTCAGGATACAAAGATTGGATCCTATGGATTTCCTTTGCCATATCATGTTTTTTGCTTTGTGTTGCTTTGTTGGGGTTCATCATGTGGGCCTGCCAAAAAGGCAACATTAGGTGCAACATTTGCATT\n+>KC535396\n+ATGAAGACTATCATTGCTTTGAGCTACATTCTATGTCTGGTTTTCGCTCAAAAACTTCCTGGAAATGACAACAGCACGGCAACGCTGTGCCTTGGGCACCATGCAGTACCAAACGGAACGATAGTGAAAACAATCACGAATGACCAAATTGAAGTTACTAATGCTACTGAGCTGGTTCAGAGTTCCTCAACAGGTGAAATATGCGACAGTCCTCATCAGATCCTTGATGGAGAAAACTGCACACTAATAGATGCTCTATTGGGAGACCCTCAGTGTGATGGCTTCCAAAATAAGAAATGGGACCTTTTTGTTGAACGAAGCAAAGCCTACAGCAACTGTTACCCTTATGATGTGCCGGATTATGCCTCCCTTAGGTCACTAGTTGCCTCATCCGGCACACTGGAGTTTAACAATGAAAGCTTCAATTGGACTGGAGTCACTCAAAACGGAACAAGCTCTGCTTGCATAAGGAGATCTAATAATAGTTTCTTTAGTAGATTGAATTGGTTGACCCACTTAAACTTCAAATACCCAGCATTGAACGTGA'..b'GAGGGAAGAGGACAAGCAGCAGATCTCAAAAGCACTCAAGCAGCAATCGATCAAATCAATGGGAAGCTGAATCGATTGATCGGGAAAACCAACGAGAAATTCCATCAGATTGAAAAAGAATTCTCAGAAGTAGAAGGGAGAATTCAGGACCTTGAGAAATATGTTGAGGACACAAAAATAGATCTCTGGTCATACAACGCGGAGCTTCTTGTTGCCCTGGAGAACCAACATACAATTGATCTAACTGACTCAGAAATGAACAAACTGTTTGAAAAAACAAAGAAGCAACTGAGGGAAAATGCTGAGGATATGGGCAATGGTTGTTTCAAAATATACCACAAATGTGACAATGCCTGCATAGGATCAATCAGAAATGGAACTTATGACCACGATGTATACAGGGATGAAGCATTAAACAACCGGTTCCAGATCAAGGGAGTTGAGCTGAAGTCAGGGTACAAAGATTGGATCCTATGGATTTCCTTTGCCATATCATGTTTTTTGCTTTGTGTTGCTTTGTTGGGGTTCATCATGTGGGCCTGCCAAAAGGGCAACATTAGGTGCAACATTTGCATT\n+>CY012232\n+ATGAAGACTATCATTGCTTTGAGCTACATTTTATGTCTGGTTTTCGCTCAAAAACTTCCCGGAAATGACAACAGCACAGCAACGCTGTGCCTGGGACACCATGCAGTGCCAAACGGAACGCTAGTGAAAACAATCACGAATGATCAAATTGAAGTGACTAATGCTACTGAGCTGGTTCAGAGTTCCCCAACAGGTAGAATATGCGACAGTCCTCACCGAATCCTTGATGGAAAGAACTGCACACTGATAGATGCTCTATTGGGAGACCCTCATTGTGATGGCTTCCAAAATAAGGAATGGGACCTTTTTGTTGAACGCAGCAAAGCTTACAGCAACTGTTACCCTTATGATGTGCCGGATTATGCCTCCCTTAGGTCACTAGTTGCCTCATCAGGCACCCTGGAGTTTACCAACGAAAACTTCAATTGGACTGGAGTCGCTCAGGATGGGAAAAGCTATGCTTGCAAAAGGGGATCTGTTAACAGTTTCTTTAGTAGATTGAATTGGTTGCACAAATTAGAATACAAATATCCAGCGCTGAACGTGACTATGCCAAACAATGGCAAATTTGACAAATTGTACATTTGGGGGGTTCACCACCCGAGCACGGACAGTGACCAAACCAGCCTATATGTCCGAGCATCAGGGAAAGTCACAGTCTCTACCAAAAGAAGCCAACAAACTGTAATCCCGGATATCGGGTATAGACCATGGGTAAGGGGTCTTTCCAGTAGAATAAGCATCTATTGGACAATAGTAAAACCGGGAGACATACTTTTGATTAATAGCACAGGGAATCTAATTGCTCCTCGGGGTTACTTCAAAATACGAAATGGGAAAAGCTCAATAATGAGGTCAGATGCACCCATTGGCAACTGCAGTTCTGAATGCATCACTCCAAATGGAAGCATTCCCAATGACAAACCTTTTCAAAATGTAAACAGGATCACATATGGGGCCTGCCCCAGATATGTTAAGCAAAACACTCTGAAATTGGCAACAGGGATGCGGAATGTACCAGAGAAACAAACTAGAGGCATATTCGGCGCAATCGCAGGTTTCATAGAGAATGGTTGGGAGGGAATGGTAGACGGTTGGTACGGTTTCAGGCATCAGAATTCTGAGGGCACAGGACAAGCTGCAGATCTTAAAAGCACTCAAGCAGCAATCGACCAAATCAACGGGAAACTGAATAGGTTAGTCGAGAAAACGAACGAGAAATTCCATCAAATCGAAAAAGAATTCTCAGAAGTAGAAGGGAGAATTCAGGACCTCGAGAAATATGTTGAAGACACTAAAATAGATCTCTGGTCTTACAATGCGGAGCTTCTTGTTGCTCTGGAGAACCAACATACAATTGATCTAACTGACTCAGAAATGAACAAACTATTTGAAAGAACAAGGAAGCAACTGAGGGAAAATGCTGAGGACATGGGCAATGGTTGTTTCAAAATATACCACAAATGTGACAATGCCTGCATAGGGTCAATCAGAAATGGAACTTATGACCATGATGTATACAGAGACGAAGCATTAAACAACCGGTTCCAGATCAAAGGTGTTGAGCTGAAGTCAGGATACAAAGATTGGATCCTATGGATTTCCTTTGCCATATCATGCTTTTTGCTTTGTGTTGTTTTGCTTGGGTTCATCATGTGGGCCTGCCAAAAAGGCAACATTAGGTGCAACATTTGCATT\n+>EU199367\n+ATGAAGACTATCATTGCTTTGAGCTACATTCTATGTCTGGTTTTCGCTCAAAAACTTCCTGGAAATGACAACAGCACGGCAACGCTGTGCCTTGGGCACCATGCAGTACCAAACGGAACGATAGTGAAAACAATCACGAATGACCAAATTGAAGTTACTAATGCTACTGAGCTGGTTCAGAGTTCCTCAACAGGTGAAATATGCGACAGTCCTCATCAGATCCTTGATGGAGAAAACTGCACACTAATAGATGCTCTATTGGGAGACCCTCAGTGTGATGGCTTCCAAAATAAGAAATGGGACCTTTTTGTTGAACGCAGCAAAGCCTACAGCAACTGTTACCCTTATGATGTGCCGGATTATGCCTCCCTTAGGTCACTAGTTGCCTCATCCGGCACACTGGAGTTTAACAATGAAAGCTTCAATTGGACTGGAGTCACTCAAAACGGAACAAGCTCTGCTTGCATAAGGAGATCTAATAACAGTTTCTTTAGTAGATTGAATTGGTTGACCCACTTAAAATTCAAATACCCAGCATTGAACGTGACTATGCCAAACAATGAAAAATTTGACAAATTGTACATTTGGGGGGTTCACCACCCGGGTACGGACAATGACCAAGTCTTCCTGTATGCTCAAGCATCAGGAAGAATCACAGTCTCTACCAAAAGAAGCCAACAAACTGTAATCCCGAATATCGGATCTAGACCCAGAGTAAGGAATATCCCCAGCAGAATAAGCATCTATTGGACAATAGTAAAACCGGGAGACATACTTTTGATTAACAGCACAGGGAATCTAATTGCTCCTAGGGGTTACTTCAAAATACGAAGTGGGAAAAGCTCAATAATGAGATCAGATGCACCCATTGGCAAATGCAATTCTGAATGCATCACTCCAAATGGAAGCATTCCCAATGACAAACCATTCCAAAATGTAAACAGGATCACATACGGGGCCTGTCCCAGATATGTTAAGCAAAACACTCTGAAATTGGCAACAGGGATGCGAAATGTACCAGAGAAACAAACTAGAGGCATATTTGGCGCAATCGCGGGTTTCATAGAAAATGGTTGGGAGGGAATGGTGGATGGTTGGTACGGTTTCAGGCATCAAAATTCTGAGGGAATAGGACAAGCAGCAGATCTCAAAAGCACTCAAGCAGCAATCGATCAAATCAATGGGAAGCTGAATAGGTTGATCGGGAAAACCAACGAGAAATTCCATCAGATTGAAAAAGAATTCTCAGAAGTCGAAGGGAGAATTCAGGACCTTGAGAAATATGTTGAGGACACCAAAATAGATCTCTGGTCATACAACGCGGAGCTTCTTGTTGCCCTGGAGAACCAACATACAATTGATCTAACTGACTCAGAAATGAACAAACTGTTTGAAAAAACAAAGAAGCAACTGAGGGAAAATGCTGAGGATATGGGCAATGGTTGTTTCAAAATATACCACAAATGTGACAATGCCTGCATAGGATCAATCAGAAATGGAACTTATGACCACGATGTATACAGAGATGAAGCATTAAACAACCGGTTCCAGATCAAGGGCGTTGAGCTGAAGTCAGGATACAAAGATTGGATCCTATGGATTTCCTTTGCCATATCATGTTTTTTGCTTTGTGTTGCTTTGTTGGGGTTCATCATGTGGGCCTGCCAAAAAGGCAACATTAGGTGCAACATTTGCATT\n'
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/fubar-in1.nhx
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/fubar-in1.nhx Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
b
@@ -0,0 +1,1 @@
+((KF790010:0.001247,CY147300:0.000623):0.0,((CY168239:0.001872,(CY171039:0.001874,KF790389:0.000623):0.000624):0.0,((CY141224:0.001247,(CY147305:0.0,KF790037:0.000623):0.000623):0.0,(((KF790403:0.000623,KF761507:0.001876):0.0,KC526205:0.000623):0.0,((CY169303:0.0,(KF789585:0.000623,CY141202:0.000623):0.000623):0.000623,(((KJ667974:0.002501,KJ938675:0.001873):0.000623,CY134876:0.0):0.000623,((KF790414:0.001248,(KF790384:0.001245,KF790408:0.00125):0.0):0.0,((KF886352:0.001882,(KF790438:0.000623,CY134996:0.001873):0.000623):0.001875,(KF789591:0.001879,((KF790049:0.001255,(CY134956:0.000624,CY183153:0.000624):0.000626):0.001249,((CY168407:0.004394,CY183065:0.003128):0.0,(KF598733:0.002501,((KC892174:0.0,(KF685747:0.000624,CY168471:0.000625):0.00375):0.000624,(((KC892685:0.000624,KC892641:0.0):0.001874,KC893110:0.001249):0.0,(KC892480:0.0,(JX913043:0.001249,(KF551075:0.00125,((CY114509:0.0,(KC892889:0.0,KC893018:0.002498):0.005006):0.001877,(((KC892519:0.0,KC892498:0.000624):0.002497,KC892266:0.000623):0.001026,((KC892156:0.003756,(JX978746:0.001256,KC892407:0.001883):0.001875):0.00355,((KC535402:0.000623,(KC882488:0.002498,KC535387:0.001247):0.001872):0.0,(KC535363:0.000623,((KC535396:0.000623,(KC882883:0.0,KC882867:0.000623):0.003124):0.0,((KC535378:0.001872,KC535375:0.002498):0.0,(GQ385891:0.001248,((EU779522:0.001251,(CY037727:0.0,FJ179354:0.003124):0.0):0.000623,((GQ385889:0.005007,(FJ686933:0.001243,FJ179356:0.003117):0.0):0.000622,(CY173095:0.001245,(((CY173191:0.0,CY037703:0.001247):0.000622,CY035062:0.00249):0.0,((CY173255:0.001871,(CY044748:0.0,GQ385846:0.001247):0.000623):0.0,((CY027075:0.000623,(EU199367:0.0,CY172823:0.000623):0.0):0.000623,(((CY172847:0.000623,CY025643:0.0):0.000623,CY172839:0.000623):0.001247,(((CY026251:0.002497,CY092241:0.00125):0.000624,CY026019:0.000623):0.0,((CY025341:0.002502,(CY172775:0.001247,CY172903:0.000623):0.001248):0.000622,(EU199255:0.003134,(CY172431:0.000621,((CY172223:0.003127,(CY172191:0.001254,CY020069:0.000628):0.000621):0.0,((CY092217:0.003119,(CY025485:0.001283,EU516019:0.00059):0.008843):0.001868,(CY002080:0.000622,((CY002064:0.001873,(CY002456:0.000626,CY002048:0.002491):0.001243):0.003763,(AB434109:0.006307,(((CY088198:0.001245,CY088475:0.000621):0.0,CY000257:0.000621):0.002494,((CY112957:0.003135,CY006859:0.001253):0.000616,((CY000721:0.001243,(CY114493:0.0,CY090885:0.002483):0.002488):0.0,((CY001792:0.000621,(CY001600:0.00062,CY002368:0.001865):0.0):0.0,((CY002304:0.002489,(CY006163:0.001242,CY003632:0.00062):0.0):0.00062,(CY001920:0.003739,(CY001912:0.002498,((CY001504:0.0,CY006060:0.001241):0.00062,((CY001744:0.0,CY002136:0.00124):0.00062,((CY114309:0.003746,(CY006899:0.001874,CY112901:0.001863):0.002496):0.000618,(((CY006579:0.001245,CY006283:0.000621):0.001244,CY007979:0.001864):0.0,((CY006499:0.001241,(CY006491:0.001863,CY006635:0.00124):0.0):0.00062,(((CY036847:0.002495,CY010004:0.001867):0.000621,CY012200:0.000621):0.0,(((CY010028:0.001242,CY009732:0.001242):0.0,CY010012:0.002484):0.001875,(((CY010020:0.002497,CY011416:0.001237):0.001252,CY009484:0.00062):0.005658,((CY010036:0.0,(CY039879:0.002489,CY039880:0.000621):0.002487):0.003109,((CY010628:0.000619,(CY010716:0.002485,CY010516:0.001239):0.0):0.000619,((CY012728:0.0,CY013701:0.000621):0.001243,(((CY012760:0.001239,CY013200:0.001239):0.0,CY011888:0.005614):0.0,((CY013693:0.000619,(CY012184:0.002484,CY013669:0.00124):0.00124):0.0,((CY112669:0.004353,(CY112556:0.001861,CY011896:0.000619):0.00186):0.0,(CY112605:0.001243,(CY012224:0.006953,((CY012512:0.000619,(CY012896:0.00062,CY012232:0.00062):0.000621):0.0,(CY011848:0.0,(((CY011328:0.0,CY114221:0.000619):0.001241,CY011560:0.00124):0.0,((CY012456:0.000619,CY011824:0.00124):0.0,CY017283:0.000619):0.0):0.0):0.0):0.002439):0.008263):0.000618):0.0):0.0):0.000617):0.012609):0.000619):0.001215):0.003782):0.000613):0.006878):0.0):0.001862):0.0):0.0):0.001863):0.001862):0.001245):0.0):0.001241):0.021084):0.000623):0.00065):0.003713):0.002495):0.0):0.005637):0.00313):0.002515):0.001876):0.0):0.000623):0.0):0.003749):0.0):0.0):0.000623):0.000623):0.001872):0.002503):0.0):0.0):0.000623):0.001468):0.00189):0.002721):0.002524):0.0):0.000624):0.0):0.0):0.0):0.000623):0.001248):0.001255):0.000619):0.0):0.0):0.0):0.000623):0.0):0.0):0.0):0.0;
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/fubar-out1.json
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/fubar-out1.json Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
b
b'@@ -0,0 +1,3909 @@\n+{\n+ "analysis":{\n+   "info":"Perform a Fast Unbiased AppRoximate Bayesian (FUBAR)\\n    analysis of a coding sequence alignment to determine whether some\\n    sites have been subject to pervasive purifying or diversifying\\n    selection.\\n\\n    Please note that a FUBAR analysis generates a cache and a results JSON file in the same directory as\\n    directory as the original alignment. HyPhy needs to have write\\n    privileges to this directory. For example if the original file is in\\n    /home/sergei/FUBAR/data/pol.nex then at the end of a FUBAR run, there\\n    will also exist FUBAR-generated files /home/sergei/FUBAR/data/pol.nex.FUBAR.json,\\n    /home/sergei/FUBAR/data/pol.nex.fubrar.cache. They also\\n    provide checkpointing so that a partially completed analysis can be\\n    restarted.",\n+   "version":"2.0",\n+   "citation":"FUBAR: a fast, unconstrained bayesian approximation for inferring selection (2013), Mol Biol Evol. 30(5):1196-205",\n+   "authors":"Sergei L Kosakovsky Pond",\n+   "contact":"spond@temple.edu",\n+   "requirements":"in-frame codon alignment (possibly partitioned) and a phylogenetic tree (one per partition)"\n+  },\n+ "input":{\n+   "file name":"/tmp/tmpZU5xzE/job_working_directory/002/2526/working/fubar_input.fa",\n+   "number of sequences":163,\n+   "number of sites":566,\n+   "partition count":1,\n+   "trees":{\n+     "0":"(KF790010:0.001247,CY147300:0.000623,((CY168239:0.001872,(CY171039:0.001874,KF790389:0.000623)Node7:0.000624)Node5:1e-10,((CY141224:0.001247,(CY147305:1e-10,KF790037:0.000623)Node13:0.000623)Node11:1e-10,(((KF790403:0.000623,KF761507:0.001876)Node18:1e-10,KC526205:0.000623)Node17:1e-10,((CY169303:1e-10,(KF789585:0.000623,CY141202:0.000623)Node25:0.000623)Node23:0.000623,(((KJ667974:0.002501,KJ938675:0.001873)Node30:0.000623,CY134876:1e-10)Node29:0.000623,((KF790414:0.001248,(KF790384:0.001245,KF790408:0.00125)Node37:1e-10)Node35:1e-10,((KF886352:0.001882,(KF790438:0.000623,CY134996:0.001873)Node43:0.000623)Node41:0.001875,(KF789591:0.001879,((KF790049:0.001255,(CY134956:0.000624,CY183153:0.000624)Node51:0.000626)Node49:0.001249,((CY168407:0.004394,CY183065:0.003128)Node55:1e-10,(KF598733:0.002501,((KC892174:1e-10,(KF685747:0.000624,CY168471:0.000625)Node63:0.00375)Node61:0.000624,(((KC892685:0.000624,KC892641:1e-10)Node68:0.001874,KC893110:0.001249)Node67:1e-10,(KC892480:1e-10,(JX913043:0.001249,(KF551075:0.00125,((CY114509:1e-10,(KC892889:1e-10,KC893018:0.002498)Node81:0.005006)Node79:0.001877,(((KC892519:1e-10,KC892498:0.000624)Node86:0.002497,KC892266:0.000623)Node85:0.001026,((KC892156:0.003756,(JX978746:0.001256,KC892407:0.001883)Node93:0.001875)Node91:0.00355,((KC535402:0.000623,(KC882488:0.002498,KC535387:0.001247)Node99:0.001872)Node97:1e-10,(KC535363:0.000623,((KC535396:0.000623,(KC882883:1e-10,KC882867:0.000623)Node107:0.003124)Node105:1e-10,((KC535378:0.001872,KC535375:0.002498)Node111:1e-10,(GQ385891:0.001248,((EU779522:0.001251,(CY037727:1e-10,FJ179354:0.003124)Node119:1e-10)Node117:0.000623,((GQ385889:0.005007,(FJ686933:0.001243,FJ179356:0.003117)Node125:1e-10)Node123:0.000622,(CY173095:0.001245,(((CY173191:1e-10,CY037703:0.001247)Node132:0.000622,CY035062:0.00249)Node131:1e-10,((CY173255:0.001871,(CY044748:1e-10,GQ385846:0.001247)Node139:0.000623)Node137:1e-10,((CY027075:0.000623,(EU199367:1e-10,CY172823:0.000623)Node145:1e-10)Node143:0.000623,(((CY172847:0.000623,CY025643:1e-10)Node150:0.000623,CY172839:0.000623)Node149:0.001247,(((CY026251:0.002497,CY092241:0.00125)Node156:0.000624,CY026019:0.000623)Node155:1e-10,((CY025341:0.002502,(CY172775:0.001247,CY172903:0.000623)Node163:0.001248)Node161:0.000622,(EU199255:0.003134,(CY172431:0.000621,((CY172223:0.003127,(CY172191:0.001254,CY020069:0.000628)Node173:0.000621)Node171:1e-10,((CY092217:0.003119,(CY025485:0.001283,EU516019:0.00059)Node179:0.008843)Node177:0.001868,(CY002080:0.000622,((CY002064:0.001873,(CY002456:0.000626,CY002048:0.002491)Node187:0.001243)Node185:0.003763,(AB434109:0.006307,(((CY088198:0.0012'..b'},\n+     "Node286":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node29":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0005897474508257188\n+      },\n+     "Node290":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node291":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node293":{\n+       "Nucleotide GTR":0.00117430959838688\n+      },\n+     "Node296":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node297":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node299":{\n+       "Nucleotide GTR":0.00176761199218168\n+      },\n+     "Node30":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0005898078881093438\n+      },\n+     "Node302":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0005848345127768663\n+      },\n+     "Node304":{\n+       "Nucleotide GTR":0.007745275417429301\n+      },\n+     "Node306":{\n+       "Nucleotide GTR":0.002330629204008603\n+      },\n+     "Node307":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node309":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0005885956619248423\n+      },\n+     "Node312":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node314":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node315":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node316":{\n+       "Nucleotide GTR":0.001176407357032325\n+      },\n+     "Node320":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node321":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node34":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node35":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node37":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node4":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node40":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node41":{\n+       "Nucleotide GTR":0.001772862258434722\n+      },\n+     "Node43":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0005878632625248081\n+      },\n+     "Node46":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0005879445935582034\n+      },\n+     "Node48":{\n+       "Nucleotide GTR":0.001184645468765879\n+      },\n+     "Node49":{\n+       "Nucleotide GTR":0.001181793995876719\n+      },\n+     "Node5":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node51":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0005898360185680268\n+      },\n+     "Node54":{\n+       "Nucleotide GTR":0.001180511953516042\n+      },\n+     "Node55":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node58":{\n+       "Nucleotide GTR":0.00058961101366409\n+      },\n+     "Node60":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node61":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0005896414839818972\n+      },\n+     "Node63":{\n+       "Nucleotide GTR":0.00295495604791381\n+      },\n+     "Node66":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node67":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node68":{\n+       "Nucleotide GTR":0.001772143799097988\n+      },\n+     "Node7":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0005903801268444384\n+      },\n+     "Node72":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node74":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0005900700305158231\n+      },\n+     "Node76":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node78":{\n+       "Nucleotide GTR":0.002369096606403036\n+      },\n+     "Node79":{\n+       "Nucleotide GTR":0.001772323973649173\n+      },\n+     "Node81":{\n+       "Nucleotide GTR":0.004730848174672563\n+      },\n+     "Node84":{\n+       "Nucleotide GTR":0.002072779597743145\n+      },\n+     "Node85":{\n+       "Nucleotide GTR":0.00147286203050845\n+      },\n+     "Node86":{\n+       "Nucleotide GTR":0.002362326634870749\n+      },\n+     "Node90":{\n+       "Nucleotide GTR":0.001781845478584892\n+      },\n+     "Node91":{\n+       "Nucleotide GTR":0.003853035355238686\n+      },\n+     "Node93":{\n+       "Nucleotide GTR":0.001777432790890143\n+      },\n+     "Node96":{\n+       "Nucleotide GTR":0.0008853901614979664\n+      },\n+     "Node97":{\n+       "Nucleotide GTR":0\n+      },\n+     "Node99":{\n+       "Nucleotide GTR":0.00177368320099115\n+      }\n+    },\n+   "attributes":{\n+     "original name":{\n+       "attribute type":"node label",\n+       "display order":-1\n+      },\n+     "Nucleotide GTR":{\n+       "attribute type":"branch length",\n+       "display order":0\n+      }\n+    }\n+  }\n+}\n\\ No newline at end of file\n'
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/meme-in1.fa
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/meme-in1.fa Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
b
b'@@ -0,0 +1,1 @@\n+>TREESPARROW_HENAN_1_2004\rATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCGTGCAATGATCAATCTTGTTAAAAGTGA\rTCAGATTGGCGTTGGTTACCATGCAGACTACTCGACAGAGCAGGGTGACA\rCAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATATTGGAA\rAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT\rTTTGAAAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG\rACGAATTCATCAATGTGCCGGAGTGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT\rCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACT\rGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAAAAAATTCAGATCATCC\rCCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA\rTGTCCATACCTGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT\rCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGGGCTACAATAATACCA\rACCCAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG\rGCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG\rAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA\rAAGTAAATGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG\rCCGAATGACGCTATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA\rATATGCATACCAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTG\rAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG\rATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA\rATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACAGGGCTCA\rGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA\rGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG\rGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA\rAAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG\rATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA\rTAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT\rTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT\rGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAA\rGGTCCGACTACAACTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT\rTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC\rGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA\rGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT\rCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT\rGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT\r>HUMAN_VIETNAM_CL105_2005\rATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCGATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA\rTCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA\rCAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA\rAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT\rTTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTACTCGGAAACCCAATGTGTG\rACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGTCAAT\rCCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGTTTTCAATGACTATGAAGAATT\rGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC\rCCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGGGTGAGCTCAGTA\rTGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT\rCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA\rACCAAGAAGATCTTTTGGTAATATGGGGGATTCATCATCCTAATGATGCG\rGCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG\rGACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA\rAAGTAAACGGGCAAAGTGGGAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA\rCCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA\rATATGCATACAAGATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG\rAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG\rATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGA\rATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA\rGAAATAGCCCTCAAAAAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA\rGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG\rGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA\rAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG\rATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA\rCAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT\rTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT\rGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA\rGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT\rTCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC\rGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGATTAAAAAGAGA\rGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT\rCAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGATAGCT\rGGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAA---------\r>TREESPARROW_HENAN_4_2004\rATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA\rTCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA\rCAATAATGCAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA\rAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAACCTCTAAT\rTTTAAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG\rACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT\rCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACT\rGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC\rCCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCA'..b'AA\rTAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGAT\rTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT\rGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA\rGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTGGGTAACGGTTGTT\rTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC\rGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA\rGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT\rCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCGCTGGCAATCATGGTAGCT\rGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCC------------------------\r>TREESPARROW_HENAN_2_2004\rATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA\rTCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA\rCAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATATTGGAA\rAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT\rTTTGAAAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG\rACGAATTCATCAATGTGCCGGAGTGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT\rCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACT\rGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAAAAAATTCAGATCATCC\rCCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA\rTGTCCATACCTGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT\rCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGGGCTACAATAATACCA\rACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG\rGCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG\rAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA\rAAGTAAACGGACAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA\rCCGAATGATGCTATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA\rATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCTGCAATTATGAAGAGTG\rAATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAGTGGGGGCG\rATAAATTCTAGCATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA\rATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCA\rGAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA\rGCTATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGGATGGTAGATGGTTG\rGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA\rAAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG\rATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA\rTAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT\rTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT\rGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAA\rGGTCCGACTACAACTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT\rTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC\rGGAACGTATGACTACCGGCTGGACTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA\rGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT\rCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT\rGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT\r>HONGKONG_1_538_97\r------------------------------------------------GA\rTCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA\rCAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA\rAGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCAT\rTTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTG\rACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT\rCCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACT\rGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC\rCCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA\rTGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT\rCAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA\rACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG\rGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG\rAACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCA\rAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG\rCCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA\rATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG\rAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG\rATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGA\rATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCA\rGAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA\rGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG\rGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACC\rAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG\rATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA\rTAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGAT\rTCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT\rGAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA\rGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTT\rTCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC\rGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA\rGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT\rCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT\rGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT\r\r\n\\ No newline at end of file\n'
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/meme-in1.nhx
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/meme-in1.nhx Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
b
@@ -0,0 +1,1 @@
+(((((((TREESPARROW_HENAN_1_2004{FG}:0.0111333782927653,TREESPARROW_HENAN_3_2004{FG}:0.006193745941169043):0.0009956664967877545,TREESPARROW_HENAN_4_2004:0.004351652686857959):0.002267763895256407,(CHICKEN_HEBEI_326_2005:0.02100885319673648,(SWINE_ANHUI_1_2004:0.007702393698306516,TREESPARROW_HENAN_2_2004:0.00906278098731238):0.002095219592954275):0.003887237703073042):0.003404921392531202,(((CHICKEN_HONGKONG_915_97,(GOOSE_HONGKONG_W355_97,DUCK_HONGKONG_Y283_97:0.002798420018760263):0.002899766890966483):0.001306376767766534,HONGKONG_1_97_98:0.003844928589233716):0.000182535836694054,HONGKONG_1_538_97):0.02096173714686362):0.003130608143291779,(((DUCK_GUANGZHOU_20_2005:0.006299389645455026,GOOSE_SHANTOU_2216_2005:0.006207842095177651):0.002530613798219486,PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004:0.003608296348267232):0.003288900909856382,CK_HK_WF157_2003:0.00663129750258774):0.004655295319725731):0.0116808817874948,(((HUMAN_VIETNAM_CL105_2005:0.006521522005742001,DUCK_VIETNAM_376_2005:0.007877615936285868):0.001967887030302483,HUMAN_VIETNAM_3062_2004:0.001641397323851184):0.0003125512332168847,MALLARD_VIETNAM_16_2003:0.003244216605281072):0.0004125980823087554):0.0003400912533471183,CHICKEN_CK_160_2005:0.006168335080088849,DUCK_VIETNAM_272_2005:0.009465302724994452)
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/meme-out1.json
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/meme-out1.json Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
[
b'@@ -0,0 +1,9816 @@\n+{\n+ "analysis":{\n+   "info":"MEME (Mixed Effects Model of Evolution)\\n    estimates a site-wise synonymous (&alpha;) and a two-category mixture of non-synonymous\\n    (&beta;-, with proportion p-, and &beta;+ with proportion [1-p-]) rates, and\\n    uses a likelihood ratio test to determine if &beta;+ > &alpha; at a site.\\n    The estimates aggregate information over a proportion of branches at a site,\\n    so the signal is derived from\\n    episodic diversification, which is a combination of strength of selection [effect size] and\\n    the proportion of the tree affected. A subset of branches can be selected\\n    for testing as well, in which case an additional (nuisance) parameter will be\\n    inferred -- the non-synonymous rate on branches NOT selected for testing. Multiple partitions within a NEXUS file are also supported\\n    for recombination - aware analysis.\\n    ",\n+   "version":"2.0.1",\n+   "citation":"Detecting Individual Sites Subject to Episodic Diversifying Selection. _PLoS Genet_ 8(7): e1002764.",\n+   "authors":"Sergei L. Kosakovsky Pond, Steven Weaver",\n+   "contact":"spond@temple.edu",\n+   "requirements":"in-frame codon alignment and a phylogenetic tree"\n+  },\n+ "fits":{\n+   "Nucleotide GTR":{\n+     "Log Likelihood":-4394.17778442101,\n+     "estimated parameters":47,\n+     "AIC-c":8882.482274823486,\n+     "Equilibrium frequencies":[\n+      [0.3460163217230355],\n+      [0.1876507375623983],\n+      [0.2296889898480005],\n+      [0.2366439508665657]\n+      ],\n+     "Rate Distributions":{\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide C":0.1602243049428088,\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide G":1,\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide T":0.1350661843114337,\n+       "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide G":0.04669906431175039,\n+       "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide T":1.290725939052547,\n+       "Substitution rate from nucleotide G to nucleotide T":0.1442807316736102\n+      },\n+     "display order":0\n+    },\n+   "Global MG94xREV":{\n+     "Log Likelihood":-4272.739394378317,\n+     "estimated parameters":54,\n+     "AIC-c":8653.980859587502,\n+     "Equilibrium frequencies":[\n+      [0.04794212053691846],\n+      [0.02918423386756777],\n+      [0.03061835466109362],\n+      [0.03395226455636327],\n+      [0.02063374857573568],\n+      [0.01256056547467788],\n+      [0.01317779490778274],\n+      [0.01461267216775245],\n+      [0.02309512129134449],\n+      [0.01405889880167917],\n+      [0.01474975672164567],\n+      [0.01635579860179934],\n+      [0.03032452824999034],\n+      [0.01845972006369387],\n+      [0.01936683547765817],\n+      [0.02147561255447049],\n+      [0.02137643485619778],\n+      [0.01301266750638816],\n+      [0.01365211335015547],\n+      [0.01513863724385318],\n+      [0.009200176740799796],\n+      [0.005600505497450756],\n+      [0.005875715784779066],\n+      [0.006515498921838312],\n+      [0.01029765371767897],\n+      [0.006268582428525358],\n+      [0.0065766221888793],\n+      [0.007292724214466442],\n+      [0.01352110201678854],\n+      [0.00823082081030041],\n+      [0.008635285471781717],\n+      [0.009575547089413102],\n+      [0.03891475766269277],\n+      [0.02368892689369449],\n+      [0.02485300688252417],\n+      [0.02755915117048418],\n+      [0.01674847329457107],\n+      [0.01019544726180969],\n+      [0.01069645417478218],\n+      [0.01186114818960848],\n+      [0.0187463766345312],\n+      [0.01141164874946168],\n+      [0.01197242011780667],\n+      [0.01327604894903844],\n+      [0.02461450713626915],\n+      [0.01498380807429274],\n+      [0.01572011627491417],\n+      [0.01743181671681681],\n+      [0.02096427272215724],\n+      [0.0243893513506083],\n+      [0.01482209656025475],\n+      [0.009022786801619234],\n+      [0.009466168876559794],\n+      [0.0104969020572672],\n+      [0.01009910316608133],\n+      [0.0105953757052942],\n+      [0.01174906369078435],\n+      [0.02178339453036125],\n+      [0.0132603996920412'..b'0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [3.814755404861853, 1.572851816866315, 0.1438716660523674, 0.9133509310228476, 0.8561283339476325, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.7227144053850797],\n+      [1.632925368858752, 9.067515371869682e-14, 0.006624396040964042, 0, 0.993375603959036, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1893861876435577],\n+      [6.910467162191216e-17, 6.644009788709589e-17, 0.9530537860422115, 85.70098840469475, 0.04694621395778853, 1.225935500569101, 0.2790979511294799, 1, 1.118452011325364],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [11.1535743907125, 5.495472588337348e-15, 0.01781925113627541, 0, 0.9821807488637246, 0, 0.6666666666666666, 0, 1.293588165595197],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1.010942372745582e-08, 1.91494782694605, 0.9999999898905763, 0.2892532193905701, 0.4945031377423876, 2, 0.5323385189861313],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [1.4067965522307e-18, 1.29678984354774e-18, 1.168435917029792e-08, 1.208349982163844, 0.9999999883156409, 0.7347666355131786, 0.3713355934229282, 1, 0.335910581926816],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [6.368685611187767, 1.355989920668704e-13, 0.01759475909141055, 0, 0.9824052409085895, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.7386382202183567],\n+      [2.971299687611712, 5.046872141495953e-14, 0.03213540026814934, 0, 0.9678645997318507, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3446104340803781],\n+      [5.225788799949489, 4.947569585464828e-14, 0.04033984096140914, 0, 0.9596601590385908, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.6060853956507083],\n+      [2.274039764208154, 2.2709112751361, 0.3496099543716427, 2.266704309337646, 0.6503900456283573, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.8942750177686055],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [2.911915266799392, 4.584056471766455e-14, 0.03076462226890157, 0, 0.9692353777310985, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3377230470156978],\n+      [1.26771203129804, 6.909493443060373e-14, 0.04025953489340931, 0, 0.9597404651065907, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1470288558289737],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [2.901922012595191, 2.621061526763822, 0.4839161180134702, 0.0006260070449028816, 0.5160838819865299, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.6892505519758656],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [2.678942456400262, 5.858652373777976e-14, 0.03445131768569747, 0, 0.9655486823143026, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3107029313217802],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [8.844981831006641e-17, 8.153334315915164e-17, 0.6000047345675635, 3.553758402405184, 0.3999952654324365, 0.8531795900839363, 0.346031112193832, 1, 0.3951606587101648],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [5.922636877376851, 3.830380225985632e-14, 0.01771536752991297, 0, 0.982284632470087, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.6869056237318886],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [3.778232489478013, 2.03776205152443e-13, 0.02561078725613944, 0, 0.9743892127438606, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.4381982550209036],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],\n+      [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]\n+      ]\n+    }\n+  }\n+}\n\\ No newline at end of file\n'
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/params.json
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/params.json Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
[
b'@@ -0,0 +1,280 @@\n+{\n+    "filepath": "/home/sweaver/datamonkey/datamonkey-js-dev/app/models/../../uploads/msa/5446bc0d355080301f18a8c6.fasta",\n+    "msa": [\n+        {\n+            "rawsites": 1698,\n+            "nj": "(((((((TREESPARROW_HENAN_1_2004:0.0111333782927653,TREESPARROW_HENAN_3_2004:0.006193745941169043):0.0009956664967877545,TREESPARROW_HENAN_4_2004:0.004351652686857959):0.002267763895256407,(CHICKEN_HEBEI_326_2005:0.02100885319673648,(SWINE_ANHUI_1_2004:0.007702393698306516,TREESPARROW_HENAN_2_2004:0.009062780987312381):0.002095219592954275):0.003887237703073042):0.003404921392531202,(((CHICKEN_HONGKONG_915_97:-0.001089936320307174,(GOOSE_HONGKONG_W355_97:-0.002798420018760263,DUCK_HONGKONG_Y283_97:0.002798420018760263):0.002899766890966483):0.001306376767766534,HONGKONG_1_97_98:0.003844928589233716):0.000182535836694054,HONGKONG_1_538_97:-8.034074555865944e-05):0.02096173714686362):0.003130608143291779,(((DUCK_GUANGZHOU_20_2005:0.006299389645455026,GOOSE_SHANTOU_2216_2005:0.006207842095177651):0.002530613798219486,PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004:0.003608296348267232):0.003288900909856382,CK_HK_WF157_2003:0.00663129750258774):0.004655295319725731):0.0116808817874948,(((HUMAN_VIETNAM_CL105_2005:0.006521522005742001,DUCK_VIETNAM_376_2005:0.007877615936285868):0.001967887030302483,HUMAN_VIETNAM_3062_2004:0.001641397323851184):0.0003125512332168847,MALLARD_VIETNAM_16_2003:0.003244216605281072):0.0004125980823087554):0.0003400912533471183,CHICKEN_CK_160_2005:0.006168335080088849,DUCK_VIETNAM_272_2005:0.009465302724994452)",\n+            "goodtree": 0,\n+            "sequences": 21,\n+            "sites": 566,\n+            "partitions": 1,\n+            "analysis_type": "1",\n+            "gencodeid": 0,\n+            "datatype": 0,\n+            "_id": "5446bc0d355080301f18a8c7",\n+            "created": "2014-10-21T20:03:25.803Z",\n+            "sequence_info": [\n+                {\n+                    "seqindex": 0,\n+                    "name": "TREESPARROW_HENAN_1_2004",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8c8"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 1,\n+                    "name": "HUMAN_VIETNAM_CL105_2005",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8c9"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 2,\n+                    "name": "TREESPARROW_HENAN_4_2004",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8ca"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 3,\n+                    "name": "CHICKEN_HEBEI_326_2005",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8cb"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 4,\n+                    "name": "CHICKEN_HONGKONG_915_97",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8cc"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 5,\n+                    "name": "HUMAN_VIETNAM_3062_2004",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8cd"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 6,\n+                    "name": "GOOSE_HONGKONG_W355_97",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8ce"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 7,\n+                    "name": "DUCK_HONGKONG_Y283_97",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8cf"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 8,\n+                    "name": "DUCK_VIETNAM_376_2005",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8d0"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 9,\n+                    "name": "MALLARD_VIETNAM_16_2003",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8d1"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 10,\n+                    "name": "CHICKEN_CK_160_2005",\n+                    "_id": "5446bc0d355080301f18a8d2"\n+                },\n+                {\n+                    "seqindex": 11,\n+      '..b'ex": 10\n+                    },\n+                    {\n+                        "_id": "5446bc0d355080301f18a8d3",\n+                        "name": "DUCK_GUANGZHOU_20_2005",\n+                        "seqindex": 11\n+                    },\n+                    {\n+                        "_id": "5446bc0d355080301f18a8d4",\n+                        "name": "CK_HK_WF157_2003",\n+                        "seqindex": 12\n+                    },\n+                    {\n+                        "_id": "5446bc0d355080301f18a8d5",\n+                        "name": "SWINE_ANHUI_1_2004",\n+                        "seqindex": 13\n+                    },\n+                    {\n+                        "_id": "5446bc0d355080301f18a8d6",\n+                        "name": "DUCK_VIETNAM_272_2005",\n+                        "seqindex": 14\n+                    },\n+                    {\n+                        "_id": "5446bc0d355080301f18a8d7",\n+                        "name": "HONGKONG_1_97_98",\n+                        "seqindex": 15\n+                    },\n+                    {\n+                        "_id": "5446bc0d355080301f18a8d8",\n+                        "name": "GOOSE_SHANTOU_2216_2005",\n+                        "seqindex": 16\n+                    },\n+                    {\n+                        "_id": "5446bc0d355080301f18a8d9",\n+                        "name": "TREESPARROW_HENAN_3_2004",\n+                        "seqindex": 17\n+                    },\n+                    {\n+                        "_id": "5446bc0d355080301f18a8da",\n+                        "name": "PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004",\n+                        "seqindex": 18\n+                    },\n+                    {\n+                        "_id": "5446bc0d355080301f18a8db",\n+                        "name": "TREESPARROW_HENAN_2_2004",\n+                        "seqindex": 19\n+                    },\n+                    {\n+                        "_id": "5446bc0d355080301f18a8dc",\n+                        "name": "HONGKONG_1_538_97",\n+                        "seqindex": 20\n+                    }\n+                ],\n+                "created": "2014-10-21T20:03:25.803Z",\n+                "_id": "5446bc0d355080301f18a8c7",\n+                "datatype": 0,\n+                "gencodeid": 0,\n+                "partitions": 1,\n+                "sites": 566,\n+                "sequences": 21,\n+                "goodtree": 0,\n+                "nj": "(((((((TREESPARROW_HENAN_1_2004:0.0111333782927653,TREESPARROW_HENAN_3_2004:0.006193745941169043):0.0009956664967877545,TREESPARROW_HENAN_4_2004:0.004351652686857959):0.002267763895256407,(CHICKEN_HEBEI_326_2005:0.02100885319673648,(SWINE_ANHUI_1_2004:0.007702393698306516,TREESPARROW_HENAN_2_2004:0.009062780987312381):0.002095219592954275):0.003887237703073042):0.003404921392531202,(((CHICKEN_HONGKONG_915_97:-0.001089936320307174,(GOOSE_HONGKONG_W355_97:-0.002798420018760263,DUCK_HONGKONG_Y283_97:0.002798420018760263):0.002899766890966483):0.001306376767766534,HONGKONG_1_97_98:0.003844928589233716):0.000182535836694054,HONGKONG_1_538_97:-8.034074555865944e-05):0.02096173714686362):0.003130608143291779,(((DUCK_GUANGZHOU_20_2005:0.006299389645455026,GOOSE_SHANTOU_2216_2005:0.006207842095177651):0.002530613798219486,PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004:0.003608296348267232):0.003288900909856382,CK_HK_WF157_2003:0.00663129750258774):0.004655295319725731):0.0116808817874948,(((HUMAN_VIETNAM_CL105_2005:0.006521522005742001,DUCK_VIETNAM_376_2005:0.007877615936285868):0.001967887030302483,HUMAN_VIETNAM_3062_2004:0.001641397323851184):0.0003125512332168847,MALLARD_VIETNAM_16_2003:0.003244216605281072):0.0004125980823087554):0.0003400912533471183,CHICKEN_CK_160_2005:0.006168335080088849,DUCK_VIETNAM_272_2005:0.009465302724994452)",\n+                "rawsites": 1698\n+            }\n+        ],\n+        "created": "2014-10-21T20:03:25.798Z"\n+    },\n+    "status_stack": [\n+        "In Queue",\n+        "Running",\n+        "Completed"\n+    ],\n+    "type": "relax"\n+}\n'
b
diff -r 000000000000 -r 9da003917dcb test-data/slac-out1.json
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/slac-out1.json Thu Jan 17 04:24:25 2019 -0500
[
b'@@ -0,0 +1,2076 @@\n+{\n+ "analysis":{\n+   "info":"SLAC (Single Likelihood Ancestor Counting)\\n    uses a maximum likelihood ancestral state reconstruction\\n    and minimum path substitution counting to estimate site - level\\n    dS and dN,\\n    and applies a simple binomial - based test to test\\n    if dS differs drom dN.\\n    The estimates aggregate information over all branches,\\n    so the signal is derived from\\n    pervasive diversification or conservation. A subset of branches can be selected\\n    for testing as well.\\n    Multiple partitions within a NEXUS file are also supported\\n    for recombination - aware analysis.\\n    ",\n+   "version":"2.00",\n+   "citation":"Not So Different After All: A Comparison of Methods for Detecting Amino Acid Sites Under Selection (2005). _Mol Biol Evol_ 22 (5): 1208-1222",\n+   "authors":"Sergei L Kosakovsky Pond and Simon DW Frost",\n+   "contact":"spond@temple.edu",\n+   "requirements":"in-frame codon alignment and a phylogenetic tree"\n+  },\n+ "fits":{\n+   "Nucleotide GTR":{\n+     "Log Likelihood":-3531.963798530155,\n+     "estimated parameters":24,\n+     "AIC-c":7112.142458295762,\n+     "Equilibrium frequencies":[\n+      [0.3563279857397504],\n+      [0.1837789661319073],\n+      [0.2402852049910873],\n+      [0.2196078431372549]\n+      ],\n+     "Rate Distributions":{\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide C":0.5474490057204714,\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide G":1,\n+       "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide T":0.2645352969683238,\n+       "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide G":0.4863078374555331,\n+       "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide T":1.018028772244997,\n+       "Substitution rate from nucleotide G to nucleotide T":0.3025951149895378\n+      },\n+     "display order":0\n+    },\n+   "Global MG94xREV":{\n+     "Log Likelihood":-3466.724829119623,\n+     "estimated parameters":31,\n+     "AIC-c":6996.52909240682,\n+     "Equilibrium frequencies":[\n+      [0.04785168648208005],\n+      [0.03911346079312019],\n+      [0.04842054060317301],\n+      [0.04069665666515385],\n+      [0.01817010744778396],\n+      [0.01485205303123071],\n+      [0.01838611113045968],\n+      [0.01545321970309948],\n+      [0.0190138898893362],\n+      [0.01554175184587827],\n+      [0.01923992433904378],\n+      [0.01617083546230154],\n+      [0.02796925133965702],\n+      [0.02286176927319543],\n+      [0.02830174586718859],\n+      [0.02378714529482007],\n+      [0.01687870337957799],\n+      [0.01379647304851128],\n+      [0.01707935503225849],\n+      [0.01435491300079667],\n+      [0.006409133648843443],\n+      [0.005238757839512795],\n+      [0.006485324528555602],\n+      [0.005450807083377185],\n+      [0.006706760641638982],\n+      [0.005482034985409045],\n+      [0.006786489669196017],\n+      [0.005703931360295163],\n+      [0.009865581170012171],\n+      [0.008064021368173151],\n+      [0.009982861811889655],\n+      [0.008390428826966174],\n+      [0.03287895020631181],\n+      [0.02687490503171972],\n+      [0.033269810543681],\n+      [0.0279627207822247],\n+      [0.01248470225271473],\n+      [0.01020486315060615],\n+      [0.01263311863778268],\n+      [0.01061792547971484],\n+      [0.01306446616325414],\n+      [0.01067875601941112],\n+      [0.01321977470017749],\n+      [0.01111100011404158],\n+      [0.01921770557551369],\n+      [0.01570834862514353],\n+      [0.01944616295744266],\n+      [0.01634417558076203],\n+      [0.01975257768318274],\n+      [0.02055210293142003],\n+      [0.009176034326710849],\n+      [0.007500393094996483],\n+      [0.00928511773266342],\n+      [0.007803986567571961],\n+      [0.00784869593340758],\n+      [0.009716299514778986],\n+      [0.008166387662818644],\n+      [0.01412467213650941],\n+      [0.01154535713247913],\n+      [0.01429258425298098],\n+      [0.01201267864744234]\n+      ],\n+     "Rate Distributions":{\n+       "non-synonymous/synonymous rate ratio for *test*":[\n+        [0.9952474740528205, 1]\n+        ]\n+      }'..b' 0.7667128671748024, 0.890841230650352, 0.8320854747642759, 1.723419162497329],\n+      [1, 2, 5, 0.4749999999999517, 0.3333333333333333, 5, 0.2374999999999758, -2.183160128350873, 1, 0.03782959914646881, 1.723419162497329],\n+      [0.843656832841698, 2.408185306598483, 2.938888888888878, 9.886111111111106, 0.2843369743316476, 4.574922684961112, 4.238621782785534, 1.594080406346652, 0.7883087325663475, 0.9345721380406598, 1.723419162497329],\n+      [0.4015666212427145, 2.598433378757286, 0, 0.4749999999999517, 0.1338555404142381, 0, 0.1828024546956531, 0.1060696426461699, 1, 1, 1.723419162497329],\n+      [0.7631315455164901, 2.303416321948652, 4, 8.579166666666659, 0.2598642419466547, 6.13519119941088, 3.924250265172389, 0.9761043336904643, 0.9485561128462242, 0.8823115672560321, 1.723419162497329],\n+      [1, 2, 0, 2, 0.3333333333333333, 0, 1, 0.5802418945783016, 0.6666666666666667, 1, 1.723419162497329],\n+      [0.5108071114874615, 2.57138242847146, 2, 3, 0.1702690371624872, 4.689333452586883, 1.205209935254436, -0.4366182159717286, 0.989584442823033, 0.5260318186931501, 1.723419162497329],\n+      [0.7355430390802056, 2.24582979842974, 0.5, 7.5, 0.2547488097891927, 0.6797698753634438, 3.49464769706217, 1.865065863585222, 0.2612708950448336, 1, 1.723419162497329],\n+      [0.6267060118898431, 2.238010426610814, 2, 2, 0.2199736580517843, 3.214404615308581, 0.9115992408219742, -0.4173100575643724, 0.9651119805840197, 0.5225975649035184, 1.723419162497329],\n+      [0.9101251033652521, 2.317095536064913, 2, 7.158333333333317, 0.303375034455084, 2.290533001213371, 3.425698572354657, 1.350172793073417, 0.6586555929582461, 0.9471075623091124, 1.723419162497329],\n+      [0.673672140559856, 2.489920391149622, 2.158333333333317, 8.13194444444443, 0.226629447539539, 4.126852101032075, 3.54552687644596, 1.976804163754458, 0.836071480785966, 1, 1.723419162497329],\n+      [0.6897615550532064, 2.790263254042777, 2.333333333333333, 8.526388888888887, 0.2304358158933025, 6.094648833588598, 3.276393298181066, 0.3613328345356598, 0.9231255898428308, 0.6686732177677085, 1.723419162497329],\n+      [0.7946586568361008, 2.167975169364766, 1, 6, 0.2715103527844899, 1.405104306225133, 2.818037808360176, 0.8363424597513123, 0.7430921944460164, 0.8718081545299928, 1.723419162497329],\n+      [0.925309922046851, 2.236871623721474, 2.579166666666659, 8.5, 0.3084366406822837, 2.925882077362623, 4.049552410687498, 1.364532301558911, 0.6461765519656628, 0.9254887173196068, 1.723419162497329],\n+      [0.9581686586422306, 2.13880638531327, 2, 5, 0.3193895528807435, 2.322358138625455, 2.415212293435113, 0.7773494920126088, 0.7795378572552829, 0.8920156958059355, 1.723419162497329],\n+      [0.7593283298052359, 2.460727196465021, 3, 8.526388888888887, 0.253391086431764, 4.622736289498208, 3.556429743974461, 1.477112310794914, 0.8989574146760382, 0.8927015041979159, 1.723419162497329],\n+      [0.5112602866741613, 2.217104081344285, 0, 0, 0.1873871000028779, 0, 0, 0, 1, 1, 1.723419162497329],\n+      [1, 1.952467466533022, 2, 4, 0.342663635137335, 2, 2.086372572382543, 0.63035887961715, 0.7821097289668139, 0.8770423554138478, 1.723419162497329],\n+      [0.75154665371034, 2.194207467544889, 0.7374999999999758, 2.895833333333293, 0.2591620486295864, 1.086891717767276, 1.342183608392251, 0.6579931372011264, 0.7050462382636092, 1, 1.723419162497329],\n+      [0.6018431830315369, 2.241218884393843, 1, 2, 0.2148519149742012, 1.661562393982619, 0.9093567672257744, -0.4364612179818503, 0.8845364432183682, 0.5159895622684771, 1.723419162497329],\n+      [1, 2, 0, 0, 0.3333333333333333, 0, 0, 0, 1, 1, 1.723419162497329],\n+      [1.401566621242714, 1.598433378757286, 0, 0, 0.4671888737475713, 0, 0, 0, 1, 1, 1.723419162497329],\n+      [0.5861816684921827, 2.463353001049777, 3, 4.158333333333317, 0.1963715666467496, 5.590266983451943, 1.70370382635879, -1.259842549492376, 0.9887093275905696, 0.2624813117321075, 1.723419162497329]\n+      ]\n+    }\n+  }\n+}\n\\ No newline at end of file\n'