Repository 'minimap2'
hg clone https://toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/minimap2

Changeset 15:7db8d4bc1eea (2021-10-08)
Previous changeset 14:09b53c1d4ab1 (2021-06-25) Next changeset 16:6b1e195506a3 (2021-10-08)
Commit message:
"planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/minimap2 commit 166f7df2fa4bbcdb5c4c66a55185d5d595902ac9"
modified:
macros.xml
minimap2.xml
test-data/minimap2-self-homology.bam
test-data/minimap2-test-kmer_ocurrence.bam
test-data/minimap2-test-mask_len.bam
test-data/minimap2-test1-fasta.bam
test-data/minimap2-test1-fasta.cram
test-data/minimap2-test1.bam
test-data/minimap2-test2.bam
test-data/minimap2-test_hifi-fasta.bam
test-data/pacbio_hifi_assembly.fa
added:
test-data/minimap2-test_hifi-2-fasta.bam
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea macros.xml
--- a/macros.xml Fri Jun 25 17:45:36 2021 +0000
+++ b/macros.xml Fri Oct 08 09:48:01 2021 +0000
b
@@ -1,6 +1,6 @@
 <macros>
-    <token name="@TOOL_VERSION@">2.20</token>
-    <token name="@GALAXY_TOOL_VERSION@">galaxy2</token>
+    <token name="@TOOL_VERSION@">2.22</token>
+    <token name="@SUFFIX_VERSION@">0</token>
     <xml name="edam_ontology">
         <edam_topics>                                                                                  
             <edam_topic>topic_0102</edam_topic>
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea minimap2.xml
--- a/minimap2.xml Fri Jun 25 17:45:36 2021 +0000
+++ b/minimap2.xml Fri Oct 08 09:48:01 2021 +0000
b
@@ -1,6 +1,9 @@
 <?xml version="1.0"?>
-<tool id="minimap2" name="Map with minimap2" version="@TOOL_VERSION@+@GALAXY_TOOL_VERSION@" profile="20.01">
+<tool id="minimap2" name="Map with minimap2" version="@TOOL_VERSION@+galaxy@VERSION_SUFFIX@" profile="20.01">
     <description>A fast pairwise aligner for genomic and spliced nucleotide sequences</description>
+    <xrefs>
+        <xref type="bio.tools">minimap2</xref>
+    </xrefs>
     <macros>
         <import>macros.xml</import>
     </macros>
@@ -384,7 +387,7 @@
                 </conditional>
             </actions>
             <change_format>
-                <when input="io_options.output_format" value="paf" format="tabular" />
+                <when input="io_options.output_format" value="paf" format="paf" />
                 <when input="io_options.output_format" value="CRAM" format="cram" />
             </change_format>
         </data>
@@ -485,7 +488,7 @@
             <param name="fastq_input1" ftype="fastqsanger"  value="mini_reads.fq" />
             <param name="analysis_type_selector" value="ava-ont"/>
             <param name="output_format" value="paf"/>
-            <output name="alignment_output" ftype="tabular" file="mini_reads.paf" />
+            <output name="alignment_output" ftype="paf" file="mini_reads.paf" />
         </test>
         <test>
             <!-- test self-homology mode -->
@@ -518,6 +521,15 @@
             <output name="alignment_output" ftype="bam" file="minimap2-test_hifi-fasta.bam" lines_diff="4" />
         </test>
         <test>
+            <!-- test map-hifi uncompressed reference-->
+            <param name="reference_source_selector" value="history" />
+            <param name="ref_file" ftype="fasta" value="pacbio_hifi_assembly.fa"/>
+            <param name="fastq_input_selector" value="single"/>
+            <param name="fastq_input1" ftype="fastqsanger" value="pacbio_hifi_reads.fasta.gz"/>
+            <param name="analysis_type_selector" value="map-hifi"/>
+            <output name="alignment_output" ftype="bam" file="minimap2-test_hifi-2-fasta.bam" lines_diff="4" />
+        </test>
+        <test>
             <!-- test kmer ocurrence interval option -->
             <param name="reference_source_selector" value="history" />
             <param name="ref_file" ftype="fasta" value="bwa-mem-mt-genome.fa"/>
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea test-data/minimap2-self-homology.bam
b
Binary file test-data/minimap2-self-homology.bam has changed
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea test-data/minimap2-test-kmer_ocurrence.bam
b
Binary file test-data/minimap2-test-kmer_ocurrence.bam has changed
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea test-data/minimap2-test-mask_len.bam
b
Binary file test-data/minimap2-test-mask_len.bam has changed
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea test-data/minimap2-test1-fasta.bam
b
Binary file test-data/minimap2-test1-fasta.bam has changed
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea test-data/minimap2-test1-fasta.cram
b
Binary file test-data/minimap2-test1-fasta.cram has changed
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea test-data/minimap2-test1.bam
b
Binary file test-data/minimap2-test1.bam has changed
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea test-data/minimap2-test2.bam
b
Binary file test-data/minimap2-test2.bam has changed
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea test-data/minimap2-test_hifi-2-fasta.bam
b
Binary file test-data/minimap2-test_hifi-2-fasta.bam has changed
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea test-data/minimap2-test_hifi-fasta.bam
b
Binary file test-data/minimap2-test_hifi-fasta.bam has changed
b
diff -r 09b53c1d4ab1 -r 7db8d4bc1eea test-data/pacbio_hifi_assembly.fa
--- a/test-data/pacbio_hifi_assembly.fa Fri Jun 25 17:45:36 2021 +0000
+++ b/test-data/pacbio_hifi_assembly.fa Fri Oct 08 09:48:01 2021 +0000
b
b'@@ -8308,8884 +8308,4 @@\n TCTCGAGCAAAATCAGTATCTCCGTGACATTATATCCGGCTTTGACCAGTGCAGTCATAC\n ACATAAACTGGCTCTTAACCGCATCTCTGATTTGGAAACCTTCCAATCTAATAAAAAATT\n CGTTGCTACTCAGAGCCTGTACGATGAGCTGGTAGGTAAGGGGTCCAGTCCTGTGTGTGA\n-CACGCCAGCGATTATTGATCTGACTGGTGATGACACCAACAACCAACCTCTCTCTATTAA\n-AAGCCATAAAAAATAAAAAAGTGTTTAAAACTTAAAACTATTATAAAAAAAAACTAAGAA\n-GGCTCTTCAGACATAAAATTATTTTAAAACAAATATTAGTCTTAGAAAAGAGAGATTACA\n-ATTATTAAATGAATTTGATTATTGTACAAACAGAATGGAGTACAACAAGTCTAGGTATGA\n-TGACACACAGCAACTGCGGAATGAATTATTAGTTAGGGAGGTTGCTATAAAATATATTTT\n-CAGTAAATATGAAGTGGCTTAAGTACAACTTTGTGAGCTTATGCAGGAAGCCAGTGAGCT\n-GATGGCCTTGGTGAGATATAATGCGGAAAGATAAGAATCTCTGACTAACATCCTGCCGTG\n-TAGCTGTGACCCCTTGGTGTCTGCTCCTGAACTTGAGCAAGCAAAACCTAAACTATCCTC\n-TCCTAATAAGACACACTCTCTTGAGACATTAATTTTTTCTGACCAAATTGGGGTACGATT\n-TGGCTCAATTATACATAATAAACTTAGGTATAAGGTAACTAACTTTAGCTACAGTAACTT\n-AGGGTAAGTTAGTTATATTAAGCTTTTAATAAACAAGATTTCTCAGACAGAGGTAGATAT\n-TAATAGTACGGTTGCTTTGTTATTAGGCAACAGCCTTGACATCCAAAAAAGAGACCTAGC\n-TGATGGTGTTGAACCTGAAACCTTACTAAAATTAGGACTAAAAAAATTGATTTTGTGTGC\n-CCTGAGATACTGACAGATGGTCAGAGTACTGACCATCTGTCAGTAAAACATAACAACTTT\n-ATTCATTACTTGAATAATTATATGTACATGTTGTCATGTCAGTATGACAATATATTATTA\n-TTTGATACTAATAAATTTATTAGTGGCTTTAAGCTGACACAGAAAGCTATGTTCCTTCCT\n-AAGAAATGTAAATATATGATTGCTACATTGTTAGCTTATAATATTAACTCCATCATAGAA\n-AATATAACAAAGAATAGTTTAAGAGACGAAACAGTATTATACTGTGTCCTTCGTTCTCGA\n-TATAAACTATATTAGCAGCTCTCTCGAGTCGCTTGGCAACCGCGCGTCATTTAGCCAATT\n-GAAAAGTCAACGCCGCCTCTATGGTATCTGTGGACATAACCTCTGCAAGCATTCTTTTGA\n-AAGCGCGGCAGCCGACGCTTTGTAATAAAGTTTTTGGTCGACATTTAATTTAATAACTTG\n-TTATGGCACTTAAATTATATAACAAAAAGGTTGTAATATACTCAAGTGACCTTGTGAAAT\n-AAATTTAAAACATCGTATAGGCAAATTTAGAAAAGTTTACGTCCTGGCAAAGAAGTACAT\n-TCTAAAAAGATCAACCGATAGTTGTTTATTTGTGGTGTTTTTCAGCTTAACTTGTTTATT\n-TATATAATATCTAATATTTGGAGACGTGAGTTTCGTCATATTAAAATTTGGGAAAGCTTC\n-GTCGTCCGAAAAGTAAACTTATGAAGTCTACGTCCCTATTCGTGTACAAACAGTTTAACA\n-CGAAATATACCTGAAAACGATTATTAACCGTCTATAAATTGGCAATGTTATACCTCCAAT\n-AAGAGAAATTAGGGGGACGTTCATCGATTATGATGATTGTTCAGGATCGATGGCATTTTA\n-AGGACACGGGTGATGTACGAGATACATCGACGTGGTCCGCAAGACTTGACGATAATTCAA\n-GGACACGAGTGGTATACGAGATACATCGGCGTGATCCGCAAGACTTGGGGCCCATACGAG\n-ATATGTGCTGAAGGTCATACTACTCATAGGTTTCATCCATGAGGTGTTCCTGTGCAGTTC\n-ACATTTCTACAATGGTAAGAATCAAAAATGTTACCTAAAATACATACCTTAAACATGCCT\n-AAAACAGTAAATACAAAGGCTATTGCTAACTATAAGCAATTTGTCATATTATATCTCCAA\n-AAGGAGACTTACTGAAAGGGTAATTAAAGTGACATTGTTTATGTATAACAATACATTATT\n-AATAACAAAAGTCACTCCTTTGCAGAAACATAGTGTTTTTATTGATTTCATTGTTAGACA\n-TACTTGTATAATAATACTGAAATAGCCCAAACTGGAGCTTATTACACAAAGAATTGTGCA\n-AAATTATGAGTACTTGTATTAAAAAAGTTAAATCCAGCAATACTTATTCCTGAACAGGGT\n-TTATAACCAAATAAGCCAAAGTAATATACTAATGGCAATGCCTGTTGTAACTGACAAGCA\n-ACAGGACTGTGGATACATTCACATGCAGGCAGGTTGTGGGATAATTTGTGTTATGCACAA\n-AGATACTTAAAAGATAATATAAAATACCTGGTCTATCCAGTTAACATAGAACTAATAATT\n-ATCTATCAATATTATCAACCTAGACTCCTTGCAGGGTAGCCAGAAAAGATTAATCCTAAC\n-AATACAGTCATGAAACCTTTATTGAGATAAGAACCTTTAAGGTCAGCAGTATATATTTTG\n-CATAAAAGGAGTGTTAATATAGTGGATTATCAATATGGAATTATTAACTAGCTAGTCATA\n-GCCAGTAGTTAAAATTTCATAAAACGACCACCGTTGTAACCAATATAGAACAACAATCCT\n-CATCCTGGGTATGGAAATATTAAGTCACACTGTACCTATCAGTTCACCAAAAACAACATC\n-ACGTTGGACATTGGAAATCTCCTACCAAAGAAAGTGAGGTACAAAAAGCATGATAGGCAT\n-TTTACACAAGGACTTGCTTTTTAAGTTGCTGAAAAATTCAGAAAAACTATCAGGAATACA\n-ACATGGGTTTTACAAAGAAGCCATAATATTGGAGGCTAAAGGTATTCACTGACGGTGGTA\n-TGTATCTATGACACTAATAATGCCTTCAACGACAAACATAATTTTATTGGTTTTTGTGCA\n-AGTACTTGCACTTCAGACAAGTGAATCTTGTCCTACATATGTTTAACATTATGTATAGAA\n-ACATTATTATTAGAAACACTATTGTTTAATAATTTGAAATATAATTTATAGCTATTTTTA\n-TTAAAAATAAAAATAAAAACTTAATGCTAACACGTTAGACCTTACAGTCATAATAAATAT\n-CATCATTTCAGCCTATACTTGTCCACTGCTGAACATAGGCCTCCCCAATCGCTTTCCAGC\n-GTAACCGGTCCGATGCCACCTGCATCCAACGATTTCCTGCGATTTTCACAAGATCGTCGG\n-TCCATCTGGCAGGCGGTCGTCCTACGCTGCGCTTGCCAATACGTGGTCTCCACTCTAGAA\n-TCTTTCTGCCCCAACGCCCGTCCAATCTTCGCGCTATGTGGCCAGCCCATTGCCACTTCA\n-GCATGCTAATCCTGAGGGCTATGTCGGTGACCTTGGTTCTTCTACGAATCTCCTCATTCC\n-TGATTCGATCACGTAGAGAAACGCCGAGCATAGCTCTTTCCATAGCTCGCTGAGCAACTT\n-TGAGCTTTTTTATGAGACCTATTGTAAGAGACCACGTCTCTGATCCATATGTCATCACTG\n-GTAACACACATTGACTAAAAACTTTAGTCTTTAGGCACTGAGGTATTTTGGATGAGAAGA\n-TGTTGCGCAGTTTCCCGAACGCTGCCCAGCCGAGTTGGATTCGTCGATTGACCTCTCTCT\n-CAAAG'..b'GTGATTCGCTTTTAATTAAAATAACTTGTGAGTTATCATCTTTCCT\n-TAAGTAAACTCGGCCATACGCAGTCCAACAATATTTGTATCTCTTGGTTTTCACTAGATT\n-ACGTGCTAGAAAATGTAGTCGAGCAGCTTTTGCTGTAAGTTGTTCTGCTACGAATATAGG\n-TGTATACTCCAATGATTTGAAGCCCAAGTGTTTGGCACATAGTTTATTTTTCTGTTGAAT\n-ATTAAATGACTTACTTGCTTTCATAATTTTATTTTTCAGTATGGTTGAGGATGTCTCGAC\n-GACGATCGGAGTGTTTGTGACATTTTCTTTCTTCCCACGAACTGTGTAGATATCTTTAAT\n-ATCAGTGTTTTGTATTTGACAACCTACTGTATCGGTCAAACATAAAACCATATTCACAAG\n-GTCGTCCTTAGTTTCATCGAACTTTTTAGGCACATTTTTTATTTCAAAGTTGGTTTTCCG\n-ACTGTCCTGCTGCATATTTTCTATTTTGTCTTCCAGTAAAGTGATGTATTTTCTATCTTC\n-ATTAATTTTTCCTTCAAGAGAATCAATTTTTTTCTTGAATTCTTCATTTTGAGCAGATAA\n-AAATGCGATCGAGTTTTCGATATTGATGTTTGTTTGTTGTATTTCTTTAAGGGTGTCTGC\n-ATTTTTTTTTAAATTCTTTCTCTTGGGATTTCATTAACGAGGAAAACATGTTCTTCATTT\n-CATTTCTTAACTGAAACATATCAAAAGTCGCTTGGTCTACTTGTTTCTTTTTTGGGCGTG\n-AAGTAATGTAGTTCGGCGGCGTTGATATTCCTACGCAATCTCCTTCCGTATCCGAATGAG\n-ACATGTCCATCCAATATCACTTTGACAGTCTTTATAGGTATCCAGGTAGATAGGTAGTAT\n-ATCAATAATTACCCTTGTCAAATGTATTATGGAGTTATAAAAAATAAAATATGGATTAAA\n-TGCGTACCGATGATTTGTTGCGTAATCGAGTGTCCGTCGCCTTGGTAAGTACTTGTAGTC\n-TTGCACGTGCCAAACGCGAGGGAGAGCGGTCCGTGAGGGGTCCGGGAGCGGCGGCAAATG\n-CACAGGTGTCCGGGCGCCTGCGGGTGGAGGTGCGGCCGTCGGGAGCGGAGGAAATTTTTA\n-TTTACAAATTTAAATTATAAATTATTTTTGTAGTGCACTTCGCTTTGAGTCTAAATAACG\n-TGTATTAGGGTTCATTTTTTTTTACTAGTATTTTGAATATTTTTTATCAGCCGCGTACAC\n-GTCCTTACTGGACAGACGCACAGAGCGAAGGGGATACTGAAGAGAATGTTTTAAGATCTA\n-CACGATTAAGTCTGGGGAGGAAAATAACATATATGTAGCTTTGAGAAGCAGATATTGGTT\n-TGGAAATTCCCACTCAGCAAAGTTCAGAAGTCTTAGAAGTTGTCACTATTTTACCAGTAT\n-TATTAAAATCTTATTTTGCCACGAGTAAAAGAATAGAAGGTTATATAATACATATTGCTA\n-AAGAAATTATAGTAACCCGTTTGATCGTAGATAAGAATTTATTCAAAAGATCCGGATGCT\n-ATGGTCAAAAAACCTAGGGAATTGTAGTTTCACTGACATGAAAATCCTCCGCGGAGGTCT\n-CCGTCTATACCGCAGAAGACCTTTGGGATCTCAAAAATAATTCTTTACATCATTTAACGA\n-ATTCTACACAGCGTTTTACTAATTAATACTAATTCTGGTTACTTTAACATAGAACAATTT\n-TTATAGGTAACATGTGAAAACATAGATTATTAAATTCTTTTTCATTCCTCACACCTGCTA\n-TTTTTCTTGACAATGGCTGCTATAACCTCAATCATACTTGATATGAAATCGCATATCGTT\n-CAGATATCATCGTTTAGCAGAACAATCATAATTCATTTTTCACTTGAATAGCAAGTATGC\n-TTCACATCACTGAATTAGCGTGTTGTGAATCTCATCGCAACGAAATGACAGTTACAAAAT\n-GAGTTTTTAGTGTATAACTAGTATATGTCGCCATTTATATACCAATCTGTGATATACACG\n-GGCGCAAGCCATTTGTTTCGTCTGTTCACGAAACTACTTCAGATGCTTAGCACGAACAGA\n-TTGACGTTAGCGTAATGTTACTGAGTTTAAACGTTACCCTTACCACACTACAAATTTACT\n-AATGGCTGCTATCAATACTTAATCCAAGGATAAATTTGCCTATTACCAGTAAAACTTTCA\n-CATATTTTATATGGATCTGTCAAAATAGTAGTGACAGTAAGAAAATCTATCATTGAATAA\n-AATATTGAAACCGGACATAAACAAACATGAGTTTGTACGTTTTCGCGATAGCGTTACGCT\n-AACGCCAATGAATTCATGCTAACCCCTATGAGGATTTATAATATCAGCCTATACTGTCTA\n-CTGGGCAGAGGCCTTTTCTCAAAAATCGAGATGAGAGAGATTAGGTCATACTCCACCACG\n-CGGACCCAGTGCGAATTGGTGGAGGCAGATTTGGTGCCACCTGCTGTTGGAACTTATCAA\n-CCCGCCTATAAGGCTTCCAACTCGGCTTAACGATTACCACATAAAGTGTTAACCGGAACC\n-AATGGCTTAACGTGCCTTCCAAAGAACGGAGACGACCCATCTCAGGCCATCCGAGTCGAA\n-TGCTGGTAACCTAAGTGATCGGTAAATACCTCAGGGTCACACAGGACTACGAGCACCTGA\n-AGGTTTAGCACGATCATATTGATGTTAGCATAGTGCTGACGAGTTGATATGCCGTCTTTT\n-ATATTAAAATTTTGCTTACTAAAGATGAACGCACAATTTAGCGAACGCAAGGTAGACAGT\n-TAACAAACTAACGGTAGACTGAAAACATCACGATAACATCAATCTGTTCAAACTAAGCCC\n-GCAATTGGAAATAAAAAGTAAAAAAATAAGTGTTTTTAGTACTTGGGAGTAAGTATCATT\n-TATATTTTTGGTTACGACTTTTGTGGATGGAAGCGTGACTTAAACTAAAAGTGTGCTGAG\n-TTTTCAAGGGATAAGTCTGCTCGTGATATGGAATGTTTTTTAAGAAACTATTTTTACTTT\n-ATCTTTGTGTCGTGTCATGTGTCATAAAGTGAAAAAGGTAGAAGTAAAAAAATACATGAG\n-TAGAAGTATAGTGACATTTCGTATGGAGAGATGGAAAGTAATCAAAATCATCAAGGATCA\n-AGATCATCAAGGTTAAGCCACGTTCGAGTCGGTAAGTCTTGAGATGGGTCACCGCTTGTA\n-GTAATTTCATAATGTCCATTTACCGGTCTGCAGAAGGCACGCTAATGCACTAGTTCCGGT\n-AACCACTAAAGCCGTTCATAACGCTTTCTAAATTGACTTAACGTCTACGTTTAAATGTGA\n-TAGTCGTTAAACCTTGATGTCTTGCCTTGAGTCGTTGCAAACTTGCCTCCATCAATCCGC\n-ACTGGGTTTGCGTGGTATAATATCATACAGACTCTCTCATAACTCCAGGGAAAGAAAATA\n-AATTACATAAATCATTTTCTTTGCCCTGGATTTATAAGAGTGGGCTTTTGCCCAGCAGTG\n-GTACAATTAAGAGAAATTTATTACCATAGAGATATACATCTCAATATTTTGCTTATATTG\n-CGATACTTGGAGTTTCTTTCACGATAAAGTAATGTTACACCGGTTATTTGAACTTAGAAA\n-TTCTTATAAATATTTGCTCCACTATCGCTAGTAAGCACATAGCTTTGTGACAATATGCCG\n-TCTCCGCTGTTACCGCAAATTGAAAGGTTTTGTGACAACTTGAAATGTATCGACGGGATA\n-TTTCGACGTTTAATGACATGTTTTGGCAGGGT\n\\ No newline at end of file\n+CACGCCAGCGATTATT\n\\ No newline at end of file\n'