Repository 'emboss_5'
hg clone https://toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/devteam/emboss_5

Changeset 1:7334f6d0ac17 (2012-03-21)
Previous changeset 0:b94ca591877b (2011-12-20) Next changeset 2:a52e6cbbb469 (2012-07-03)
Commit message:
Uploaded emboss functional test input and output data files.
added:
test-data/1.fasta
test-data/2.fasta
test-data/3.fasta
test-data/emboss_antigenic_out.tabular
test-data/emboss_backtranseq_out.fasta
test-data/emboss_banana_out.txt
test-data/emboss_biosed_out.fasta
test-data/emboss_btwisted_out.btwisted
test-data/emboss_cai_out.cai
test-data/emboss_charge_out.charge
test-data/emboss_chips_out.chips
test-data/emboss_codcmp_out.codcmp
test-data/emboss_coderet_out.coderet
test-data/emboss_compseq_out.compseq
test-data/emboss_cpgreport_out1.gff
test-data/emboss_cpgreport_out2.cpgreport
test-data/emboss_cusp_out.cusp
test-data/emboss_cutseq_out.fasta
test-data/emboss_dan_out.png
test-data/emboss_degapseq_out.fasta
test-data/emboss_descseq_out.fasta
test-data/emboss_einverted_out.einverted
test-data/emboss_epestfind_out.epestfind
test-data/emboss_equicktandem_out.equicktandem
test-data/emboss_est2genome_out.est2genome
test-data/emboss_etandem_out.table
test-data/emboss_extractseq_out.fasta
test-data/emboss_freak_out.freak
test-data/emboss_fuzznuc_out.tabular
test-data/emboss_fuzzpro_out.tabular
test-data/emboss_fuzztran_out.tabular
test-data/emboss_garnier_out.tabular
test-data/emboss_geecee_out.geecee
test-data/emboss_getorf_out.fasta
test-data/emboss_helixturnhelix_out.tabular
test-data/emboss_hmoment_out.hmoment
test-data/emboss_iep_out.iep
test-data/emboss_isochore_out.isochore
test-data/emboss_marscan_out.tabular
test-data/emboss_maskfeat_out.fasta
test-data/emboss_maskseq_out.fasta
test-data/emboss_matcher_out.fasta
test-data/emboss_msbar_out.fasta
test-data/emboss_needle_out.score
test-data/emboss_newcpgreport_out.newcpgreport
test-data/emboss_newcpgseek_out.newcpgseek
test-data/emboss_newseq_out.fasta
test-data/emboss_noreturn_out.noreturn
test-data/emboss_notseq_out.fasta
test-data/emboss_nthseq_out.fasta
test-data/emboss_palindrome_out.palindrome
test-data/emboss_pasteseq_out.fasta
test-data/emboss_patmatdb_out.tabular
test-data/emboss_pepcoil_out.pepcoil
test-data/emboss_pepstats_out.pepstats
test-data/emboss_plotorf_out.png
test-data/emboss_plotorf_out1.png
test-data/emboss_polydot_out.png
test-data/emboss_prettyseq_out.prettyseq
test-data/emboss_primersearch.fasta
test-data/emboss_primersearch_out.primersearch
test-data/emboss_revseq_out.fasta
test-data/emboss_seqmatchall_out.fasta
test-data/emboss_seqret_out.fasta
test-data/emboss_sigcleave_out.tabular
test-data/emboss_sirna_out.fasta
test-data/emboss_sixpack_out2.sixpack
test-data/emboss_skipseq_out.fasta
test-data/emboss_splitter_out.fasta
test-data/emboss_supermatcher_out.fasta
test-data/emboss_syco_out.syco
test-data/emboss_tranalign_out.fasta
test-data/emboss_transeq_out.fasta
test-data/emboss_trimest_out.fasta
test-data/emboss_trimseq_out.fasta
test-data/emboss_union_out.fasta
test-data/emboss_water_out.fasta
test-data/emboss_water_out.score
test-data/emboss_wobble_out.png
test-data/emboss_wobble_out.wobble
test-data/emboss_wordcount_out.wordcount
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/1.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/1.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
b'@@ -0,0 +1,2 @@\n+>hg17\n+gtttgccatcttttgctgctctagggaatccagcagctgtcaccatgtaaacaagcccaggctagaccaGTTACCCTCATCATCTTAGCTGATAGCCAGCCAGCCACCACAGGCAtgagtcaggccatattgctggacccacagaattatgagctaaataaatagtcttgggttaagccactaagttttaggcatagtgtgttatgtaTCTCACAAACATATAAGACTGTGTGTTTGTTGACTGGAGGAAGAGATGCTATAAAGACCACCTTTTAAAACTTCCC-------------------------------AAATACT-GCCACTGATGTCCTG-----ATGGAGGTA-------TGAA-------------------AACATCCACTAAAATTTGTGGTTTATTCATTTTTCATTATTTTGTTTAAGGAGGTCTATAGTGGAAGAGGGAGATATTTGGggaaatt---ttgtatagactagctttcacgatgttagggaattattattgtgtgataatggtcttgcagttaca-cagaaattcttccttattttttgggaa---gcaccaaag----tagggat---aaaatgtcatgatgtgtgcaatacactttaaaatgtttttg-----ccaaaataatt----------------aatgaagc--aaatatggaaa-ataataattattaaatctaggtgatgggtatattgtagttcactatagtattgcacacttttctgtatgtttaaatttttcatttaaaaaaaaactttgagc-----tagacaccaggctatgagctaggagcatagcaatgaccaa----------------------------------------------------------------------------------------------atagactcctaccaa--------------------------------------------------ctc-aaagaatgcacattctCTGGGAAACATGTTTCCATTAGGAAGCCTCGAATGCAATGTGACTGTGGTCTCCAGGACCTG-TGTGATCCTGGCTTTTCCTGTTCCCTCCG---CATCATCACTGCAGGTGTGTTTTCCCAAGTTTTAAACATTTA------CCTTCCCAGTGGCCTTGCGTCTAGAGGAATCCCTGTATAGTGGT-ACATGAATATAACACATAACAAA-AATCATCTCTATGGTGTGTGTTGTTCCTGGGGTTCAattcagcaaattttccctg-ggcacccatgtgttcttggcactggaaaagtaccgggactgaaacagttgatggccca-atccctgtcctct---taaaacctaagggaggagaTGGAAAGGGG-CACCCAACCCAGACTGAGAGACAGGAATTAGCTGCAAGGGGAACTAGGAAAAGCTTCTTTA---AGGATGGAGAGGCCCTAGTGGAAT-GGGGAGATTCTTCCGGGAGAAGCGATGGATGCACAGTTGGGCATCCCCACAGACGGACTGGAAAGAAAAAAGGCCTGGAGGAATCAATGTG-------CAATGTATGTGTGTTCCCTGGTTcaagggctgg-gaactttctcta-aagggccaggtagaaaacattttaggctttctaagccaag--gcaaaat-tgaggatattacatgggtacttatacaacaagaataaacaatt---tacacaattttttgttgacagaattcaaaactttat----agacacagaaatgcaaatttcctgtaattttcccat-gagaactattcttct--tttgttttgttttgcgacAGGGTTGCGCtgatcctcccgcctcagtctccctaagtgctgagatgttgcaggaagtcagggaccccgaacagagagatcggctggagccgtggcagaggaacataaattttgaagatttcattttaatatggacacttatcagttcccaaataatacttttataattttttatgcctgtctttgctttaatctcttaatcctgttatcttcataagctaaggatgtacgtcacctcaggaccactgtgataattgtgttaactgtacagattgattgcaaaacatgtgtgtttgaacaatatgaaatcagtgcaccttgaaaaagagcagaataacagcaatttttagggaacaagggaagacaactataaggtctgactgcctgcggggtcgggcaaagggagccatatttttcttcttgcagagagcctataaatagacctgcaagtaggagagatattgctaatttcttttgctagcatggaatattaatattaacaccctgggaaaggaatgcattcctggggggaggtctataaatggccgctctgggaatgtctatcctacgcaatggagataaggactgagatacgccctggtctcctgcagtaccctcaggcttactagggtggtgaaaaactccgccctggtaaatttgtggtcagaccagttttctgctctcgaacactgttttctgttgtttaagatgtttatcaagacaatacgtgcaccgctgaacacagacccttatcagtagttctcctttttgccctttgaagcatgtgatctactccctgttttacaccccctcaccttttgaaacccttaataaaaaacttgctggttt-gaggctcaggtgggcatcacagtactaccgatatgtgatgtcacccccggcggcccagctgtaaaattcctctctttgtactctctctctttatttctcagccagctgacacttatggaaaatagaaagaacctacgttgaaatattgggggcaggttcccccaataTCTGGTGCCCAACGTGGGAtactgagattacaagcatgagccactgcatctggcctcttcttttgatttttttttttcaaacttttacaaatgtagaaaccattcttagcttttgggcattaccaaacccggcagtgg-caggctcggttcaccaacgtcatttgcagttccccgCTTTATGTTATGGgttttgttttgttttgtttttttt-attgagacagagtttcactcttgttgcccaggctgtagtgcaatggtctgatcttggctcactgcaacctccacttcccaggttcaagccattctcctgcctcagcctctcaagtagctgggattacagacactcaccaccacacctggctaattttgtatttttagtagagatgaggtttcaccatgttggccaggctggtctcgaaatcctgacctcaggtgatccacccaccttggcctcccaaagtgctgggattacaggcttgagctaccacgcctggctGGGTTGGTTCTCAATGGAGTGGTTTGTTTTTGGAGCTGCTCT-GCGCAGtggggaccagaataggcctg-------------------ggttcctagcccattgctattcctt----accagctgtggattctaaggaaagtcatttaacctcgctggaccttag-attcctcatccctgaaGCCCAAGGGTaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacaaaccaaCCCATCATGTAAAGCGGGGAACTACAAACGATACAGGTGAAACATGCCTACCACACCACTCACAGGCT--ATGATGACAAAAACGTGGCTACATCTGGGACCACCCCCCAACCCCCACTTTGTACGTAGGAAATACGGAGTTGAGGATGGAGACCCACAGTATGTCCAGAGTGTCCCCAAAGGCCACAGTGCCCGCCTGGAGCCCTCCAGAGAGCGTGCACTCCCTGGGGTGCCAGCCAGAGACAACTTGCCCTGAGGCTTGGAACTCGATTCTCCGCGTGCCAGAGAAGGGGTGGGACTTCAGAACCCCCAACCCCGCAATCTGGGTCGGGGAGCCTGGCGCACTGCGGGCCGCTCCCTCTAACCCTGGGCTTCCCTG------GCGTCCAGGGCCGTCGG------'..b'gataatggggatatcacacacta-ttcacaaggttgttatgaggcctaaattagctaaagcaATTGAATCCTCCTTACCCCCTGCATGGAGCTCTCTGGAGACTTCCACGTCTCCTGGTCATTGTGGGTGTCTTATGGTA-GTCTTGGGCAGTTAGGGAGAAGTTAGGTGTCTGGAAGCAAAGATGGCTCAGAACTAGATAGAGTC-TTGGGCATTTTATA-GATAAAAACTCTT--GTCTCCtttaaaaataataaaaaaaaattaGCTGGGCATATTAGCCACTCAGCAAGACTGCACGTGATAGATCCCGAGTGCCCCACCTTGGGTGGTGTAATACACAATATCACGGGAGCCCCGGGTAGTAACCACGGAGGTGTCAGCCTCAGTGCTGTGGGCAGATG-GATGGGGAGAGCC--TCCCGG-AACTGGAGTCACTGGAGCA----------------------------GGGTTGGGGGGCCTCACTGAGGGTACGGCCTTGATCTCTAAGGAGGAGGGACTGCCTGGAAAAGC-TGACTGGGAGGGAGGACTCGGCTGGGGGTAGAAGGGA----------CTAGGGAAGGCTGGGGGTGGGGGTGCTTATGGAGGACCTCAGATGCCTGGGGAACAGACTCCACTAAATAAAACATATGAAACCATGGCTGGTTCTTCAGCAGAGGCCATGTAGAGAAAGGAATGACCTAGGAAAGTTGGCCTGGAAGTGGAGGGAAGGATGGTGTGGGAAAAGCAGGAA--------TCTCGGAGACCAGCTTAGAGGCTTGGCAGTCACCTGGGTGCAGG-ATACAAGGGCCTGAGCCAAAGTGGTGAGGGAGGGTGGAAGGAGGCAGCCCAGAGAATGACCCTCCATGCCCACGGGGAAGGCAGAGGGCTCT-GAGAGCGA--TTCCTCCCACATG-CT-GAGCACTTGTTCTCCCTCTTCCTCCTGCATAGCAGTCAGTCTCCTCCAAACAGAAAGTCACCGGTTTGGACTTCATTCCTGGGCTCCACCCCATCCTGACCTTATCCAAGATGGACCAGACACTGGCAGTCTACCAACAGATCCTCACCAGTATGCCTTCCAGAAACGTGATCCAAATATCCAACGACCTGGAGAACCTCCGGGATCTTCTTCACGTGCTGGCCTTCTCTAAGAGCTGCCACTTGCCCTGGGCCAGTGGCCTGGAGACCTTGGACAGCCTGGGGGGTGTCCTGGAAGCTTCAGGCTACTCCACAGAGGTGGTGGCCCTGAGCAGGCTGCAGGGGTCTCTGCAGGACATGCTGTGGCAGCTGGACCTCAGCCCTGGGTGCTGAGGCCTTGAAGGTCACTCTTCCTGCAAGGACTACGTTAAGGGAAGGAACTCTGGCTTCCAGGTATCTCCAGGATTGAAGAGCATTGCATGGACACCCCTTATCCAGGACTCTGTCAATT--TCCCTGACTCCTCTAAGCCACTCTTCCAAAGGCATAAGACCCTAAGCCTCCTTTTGCTTGAAACCAAAGATATATACACAGGATCCTATTCTCACCAGGAAGGGGG-TCCACCC-AGCAAAGAGTGGGCTGCATCTGGGATTCCCACCAAGGTCTTCAGCCATCA---ACAAGAGTTGTCTTGTCCCCTCT-TGACCCATCT-----------------CCCCCTCACTGAATGCCTCAATGTGACCAGGGGTGATTTCAGAGAGGGCAGAGGGGTAGGCAGAGCCTTTGGATGACCA--GAACAAGGTTCCCTCTGAGAATTCCAAGGAGTTCCATGAAGACCACATCCACACACG--CAGGAACTCCC--AGCAACACAAGCTGGAA---GCACATGTTTATTTATTCTGCATTTTATTCTGGATGGATTTGAAGCAAAGCACCAGCTTCTCCAGGCTCTTTGGGGTCAGCCAGGGCCAGGGGTCTCCCTGGAGTGCAGTTTCCAATCCCATAGATGGGTC-TGGCTGAGCTGAACCCA---TTTTGAGTGACT----CGAGGGTTGGG-TTCATCTGAGCAAGAGCTGGCAAAGGTGGCTCTCCAGTTAGTTCTCTCGTAACTGGTTTCATTTCTACTGTGACTGATGTTACATCACAGTGTTTGCAATGGTGTTGCCCTGAGTGGATCTCCAAGGACCAGGTTATTTTAAAA---AGATTTGTTTTGTCAAGTGTCATATGTAGGTGTCTGCACCCAGGGGTGGG-GAATGTTTGGGCAGAAGGGAGAAGGATCTAGAATGTGTTTTCTGAATAACATTTGTGTGGTGGGTTCTTTGGAAGGAGTGAGA-TCATTTTCTTATCTTCTGCAATTGCTTAGGATGTTTTTCATGAAAA------------TAGCTCTTTCAG-GGGGGTTGTGAGGCCTGGCCAGGCACCCCCTGGAGAGAAGTTTCTGGCCCTGGCTGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAAAGGGCTGAAAGCCATTTGTTGGGGCAGTGGTAAGCTCTGGCTTTCTCCGACTGCTAGGGAGTGGTCTTTCCTATCATGGAGTGACGGTCCCACACTGGTGACTGCGATCTTCAGAGCAGGGGTCCTTGGTGT-GACCCTCTGAATGGTCCAGGGTTGATCACACTCTGGGTTTATTACATGGCAG-----TGTTCCTATTTGGGGCTTGCATGCCAAATTGTAGTTCTTGTCTGATTGGCTCACCC-AAGCAAGGCCAAAATTACCAAAAATCTTGGGGGG--TTTTTACTC-CAGTGGTGAAGAAAACTCCTTTAGCAGG-TGGTCCTGAGACCT-GACAAGCACTGCTAGGCGAGTGCCAGGACTCCCCAGGCCAGGCCACCAGGATGGCCCTTCCCACTGGAGGTCACATTCAGGAAGATGAAAGAGGAGGTTTGGGGTCTGCCACCATCCTGCTGCTGTGTTTTTGCTATCACACAGTGGGTGGTGGATCTGTCCAAGGAAACTTGAATCAAAGCAGTTAAC-TTTAAGactgagcacctgcttcatgctcagccctgactggtgctataggctggagaagctcacccaataaacattaagatt-gaggcctgccctcagggatcttgcattcccagtggTCAAACC-GCACTCACCCATGTGCCAAGGTGGGGTA-TTTACCACAGCAG--CTGAACAGCCAAATGCATGGTGCAGTTGACAGCAGGTGGGAAATGGTATGAGCTGAGGGGGGCCGTGCCCAGGGGCCCACAGG-GAACCCTGCTTGCACTTTGTAACATGTTTA-----CTTTTCagggcatcttagctt---ctatta-----tagccacatccctttga---aacaagataactgagaatttaaaaataagaa-----aata--TGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAAATGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCATGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCA\n'
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/2.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/2.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcc taaaatacct tcttttgtcc ctacacagac cacagttttc ctaatggctt
+tacaccgact agaaattctt gtgcaagcac taattgaaag cggttggcct agagtgttac
+cggtttgtat agctgagcgc gtctcttgcc ctgatcaaag gttcattttc tctactttgg
+aagacgttgt ggaagaatac aacaagtacg agtctctccc ccctggtttg ctgattactg
+gatacagttg taataccctt cgcaacaccg cgtaactatc tatatgaatt attttccctt
+tattatatgt agtaggttcg tctttaatct tcctttagca agtcttttac tgttttcgac
+ctcaatgttc atgttcttag gttgttttgg ataatatgcg gtcagtttaa tcttcgttgt
+ttcttcttaa aatatttatt catggtttaa tttttggttt gtacttgttc aggggccagt
+tcattattta ctctgtttgt atacagcagt tcttttattt ttagtatgat tttaatttaa
+aacaattcta atggtcaaaa a
\ No newline at end of file
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/3.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/3.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,50 @@
+>HSFAU1
+ttcctctttctcgactccatcttcgcggtagctgggaccgccgttcagtcgccaatatgc
+agctctttgtccgcgcccaggagctacacaccttcgaggtgaccggccaggaaacggtcg
+cccagatcaaggctcatgtagcctcactggagggcattgccccggaagatcaagtcgtgc
+tcctggcaggccccctggaggatgaggccactctgggccagtgcggggtggaggccc
+tgactaccctggaagtagcaggccgcatgcttggaggtaaagttcatggttccctggccc
+gtgctggaaaagtgagaggtcagactcctaaggtggccaaacaggagaagaagaagaaga
+agacaggtcgggctaagcggcggatgcagtacaaccggcgctttgtcaacgttgtgccca
+cctttggcaagaagaagggccccaatgccaactcttaagtcttttgtaattctggctttc
+tctaataaaaaagccacttagttcagtcaaaaaaaaaa
+>HSFAU2
+ttcctctttctcgactccatcttcgcggtagctgggaccgccgttcagtcgccaatatgc
+agctctttgtccgcgcccaggagctacacaccttcgaggtgaccggccaggaaacggtcg
+cccagatcaaggctcatgtagcctcactggagggcattgccccggaagatcaagtcgtgc
+tcctggcaggcgcgcccctggaggatgcactctgggccagtgcggggtggaggccc
+tgactaccctggaagtagcaggccgcatgcttggaggtaaagttcatggttccctggccc
+gtgctggaaaagtgagaggtcagactcctaaggtggccaaacaggagaagaagaagaaga
+agacaggtcgggctaagcggcggatgcagtacaaccggcgctttgtcaacgttgtgccca
+cctttggcaagaagaagggccccaatgccaactcttaagtcttttgtaattctggctttc
+tctaataaaaaagccacttagttcagtcaaaaaaaaaa
+>HSFAU3
+ttcctctttctcgactccatcttcgcggtagctgggaccgccgttcagtcgccaatatgc
+agctctttgtccgcgcccaggagctacacaccttcgaggtgaccggccaggaaacggtcg
+cccagatcaaggctcatgtagcctcactggagggcattgccccggaagatcaagtcgtgc
+tcctggcaggcgcgcccctggaggatgaggccactctgggccagtgcggggtggaggccc
+tgactaccctggaagtagcaggccgcatgcttggaggtaaagttcatggttccctggccc
+gtgctggaaaagtgagaggtcagactcctaagggggccaaacaggagaagaagaagaaga
+agacaggtcgggctaagcggcggatgcagtacaaccggcgctttgtcaacgttgtgccca
+cctttggcaagaagaagggccccaatgccaactcttaagtcttttgtaattctggctttc
+tctaataaaaaagccacttagttcagtcaaaaaaaaaa
+>HSFAU4
+ttcctctttctcgactccatcttcgcggtagctgggaccgccgttcagtcgccaatatgc
+agctctttgtccgcgcccaggagctacacaccttcgaggtgaccggccaggaaacggtcg
+cccagatcaaggctcatgaaatagcctcactggagggcattgccccggaagatcaagtcgtgc
+tcctggcaggcgcgcccctggaggatgaggccactctgggccagtgcggggtggaggccc
+tgactaccctggaagtagcaggccgcatgcttgcccgaggtaaagttcatggttccctggccc
+gtgctggaaaagtgagaggtcagactcctaaggtggccaaacaggagaagaagaagaaga
+agacaggtcgggctaagcggcggatgcagtacaaccggcgctttgtcaacgttgtgccca
+cctttggcaagaagaagggccccaatgccaactcttaagtcttttgtaattctggctttc
+tctaataaaaaagccacttagttcagtcaaaaaaaaaa
+>HSFAU5
+ttcctctttctcgactccatcttcgcggtagctgggaccgccgttcagtcgccaatatgc
+agctctttgtccgcgcccaggagctacacaccttcgaggtgaccggccaggaaacggtcg
+cccagatcaaggctcatgtagcctcactggagggcattgccccggaagatcaagtcgtgc
+tcctggcaggcgcgcccctggaggatgaggccactctgggccagtgcggggtggaggccc
+tgactaccctggaagtaggccgcatgctttttggaggtaaagttcatggttccctggccc
+gtgctggaaaagtgagaggtcagactcctaaggtggccaaacaggagaagaagaagaaga
+agacaggtcgggctaagcggcggatgcagtacaaccggcgctttgtcaacgttgtgccca
+cctttggcaagaagaagggccccaatgccaactcttaagtcttttgtaattctggctttc
+tctaataaaaaagccacttagttcagtcaaaaaaaaaa
\ No newline at end of file
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_antigenic_out.tabular
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_antigenic_out.tabular Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,23 @@
+SeqName Start End Score Strand Max_score_pos
+Sequence 196 225 1.340 + 221
+Sequence 253 283 1.263 + 266
+Sequence 27 45 1.241 + 32
+Sequence 60 72 1.236 + 66
+Sequence 357 368 1.214 + 360
+Sequence 130 159 1.191 + 148
+Sequence 83 93 1.186 + 87
+Sequence 165 175 1.147 + 173
+Sequence 6 22 1.147 + 20
+Sequence 293 301 1.147 + 299
+Sequence 324 343 1.147 + 330
+Sequence 473 481 1.142 + 479
+Sequence 540 551 1.119 + 545
+Sequence 501 510 1.114 + 504
+Sequence 409 415 1.097 + 412
+Sequence 48 56 1.097 + 51
+Sequence 553 558 1.092 + 558
+Sequence 106 112 1.087 + 110
+Sequence 488 494 1.075 + 490
+Sequence 423 429 1.075 + 426
+Sequence 118 123 1.070 + 118
+Sequence 239 247 1.042 + 245
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_backtranseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_backtranseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,30 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+GGCACCACCTGCGGCGCCACCGGCTGCTGCACCGCCGCCGCCGCCACCGCCTGCTGCACC
+ACCTGCACCACCACCACCGGCACCTGCTGCTGCACCGCCTGCGCCTGCGCCGGCGCCTGC
+TGCGCCTGCGCCGGCACCACCACCACCTGCTGCACCGCCGCCACCGGCGGCTGCACCACC
+ACCGCCTGCGCCTGCTGCGGCGCCTGCACCGCCGGCGCCGCCGCCACCACCTGCACCACC
+GGCACCGGCTGCGCCGCCGGCTGCGCCTGCACCGCCGCCACCACCGGCGCCGCCGCCGGC
+TGCGGCGGCACCACCGGCGGCTGCTGCACCGCCGGCGCCGGCACCGGCACCACCGCCTGC
+TGCGGCGGCACCACCACCGGCACCGCCACCGCCGGCTGCACCGGCGCCGGCTGCGGCTGC
+GGCACCTGCACCTGCACCACCGGCTGCTGCTGCACCGGCGCCACCTGCGCCGCCGCCGGC
+GGCACCACCTGCGCCACCACCACCACCTGCACCTGCACCGCCTGCACCACCACCGGCGGC
+GCCGCCGGCGCCTGCGGCACCACCGGCACCGGCGGCGCCGCCGGCGCCGCCACCGCCTGC
+GCCGCCTGCGCCGCCGGCACCGCCTGCGGCGCCGGCACCTGCACCTGCACCTGCTGCTGC
+TGCTGCTGCACCGGCGGCACCACCACCGGCTGCACCGGCGCCACCACCGCCTGCACCGGC
+GGCGCCACCGCCTGCGCCGGCACCACCGGCACCGCCGCCACCGCCTGCTGCTGCACCACC
+TGCGGCTGCGCCGCCTGCGCCTGCTGCGGCTGCGGCACCGCCGCCTGCACCGCCACCTGC
+ACCGCCACCGCCACCGGCGCCGCCACCACCGCCACCACCACCACCTGCTGCTGCACCACC
+ACCGCCACCACCGCCACCGCCACCGGCACCGCCGGCACCGCCGGCGGCACCACCTGCGGC
+ACCTGCACCACCACCGCCGCCACCTGCACCACCTGCTGCACCACCACCGCCGGCTGCGCC
+GCCGGCACCTGCACCACCACCACCGCCTGCACCGGCACCACCACCACCTGCGGCGCCTGC
+TGCACCTGCGCCGCCACCGGCACCACCTGCGCCACCGGCACCACCTGCACCACCGCCGGC
+GGCACCACCGGCACCACCACCACCGGCGGCGCCACCGCCGCCACCGCCACCGGCTGCGGC
+GGCACCTGCGCCGGCACCACCACCGCCGCCACCTGCACCACCTGCGGCACCACCGGCACC
+ACCACCTGCACCACCTGCACCACCGCCGCCGCCGCCACCGCCACCACCACCGCCACCACC
+TGCGCCACCGGCGGCACCACCACCGCCGCCACCACCACCACCACCGGCGGCACCACCACC
+GGCACCGCCTGCACCACCGGCACCACCTGCGCCGGCGGCGGCGGCTGCTGCGCCGGCACC
+ACCTGCGCCACCACCGCCACCACCACCGCCTGCACCTGCACCGGCACCACCACCGGCACC
+GCCACCGCCTGCGCCGGCTGCGCCGGCACCACCTGCACCACCACCACCGCCACCACCACC
+ACCACCGCCGGCACCGCCACCGGCGCCACCACCACCACCGCCGCCACCACCACCGCCGCC
+GCCGCCTGCGCCGCCACCACCTGCACCGCCGCCACCGGCGGCACCTGCGCCGCCGCCGCC
+GCC
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_banana_out.txt
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_banana_out.txt Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
b'@@ -0,0 +1,562 @@\n+Base   Bend      Curve\n+g       0.0      0.0\n+t      10.8      0.0\n+t      18.5      0.0\n+c      26.9      0.0\n+g      22.1      0.0\n+a      19.5      0.0\n+t      20.7      0.0\n+g      26.2      0.0\n+c      25.2      0.0\n+c      12.5      0.0\n+t       6.8      0.0\n+a       3.4      0.0\n+a       0.0      0.0\n+a       1.3      0.0\n+a       5.9      0.0\n+t      10.6      0.0\n+a      14.9      0.0\n+c      17.7      0.0\n+c      17.3      0.0\n+t      13.3      0.0\n+t      10.2     23.2\n+c      13.9     22.5\n+t       8.8     21.7\n+t       0.0     20.6\n+t       5.7     19.2\n+t      13.9     17.7\n+g      17.3     16.5\n+t      15.1     15.5\n+c      16.1     14.7\n+c      18.7     13.9\n+c      12.5     13.2\n+t       9.7     12.5\n+a      14.5     11.8\n+c      19.1     11.1\n+a      19.1     10.6\n+c      15.3     10.0\n+a      12.2      9.2\n+g      14.3      7.9\n+a      17.7      6.4\n+c      17.7      5.0\n+c      19.5      3.5\n+a      19.1      2.9\n+c      15.3      3.9\n+a      16.3      5.5\n+g      15.5      6.8\n+t       6.3      7.8\n+t       0.0      8.5\n+t       5.0      9.3\n+t      11.0     10.0\n+c      15.1     10.8\n+c      12.5     11.6\n+t       6.8     12.5\n+a       4.5     13.4\n+a      12.4     14.3\n+t      19.7     15.1\n+g      25.2     15.7\n+g      28.5     16.2\n+c      20.7     16.6\n+t       8.8     17.0\n+t       3.4     17.5\n+t       9.3     18.1\n+a      14.5     18.5\n+c      19.1     18.6\n+a      19.5     18.5\n+c      16.5     18.3\n+c      21.1     18.0\n+g      22.3     17.4\n+a      18.3     16.3\n+c      13.2     15.1\n+t       7.2     13.8\n+a       9.0     12.6\n+g      10.2     11.4\n+a       5.0     10.9\n+a       1.3     11.0\n+a       2.4     11.4\n+t       6.1     11.9\n+t      10.2     12.3\n+c      13.9     12.5\n+t      13.9     12.4\n+t      13.9     12.4\n+g      19.1     12.6\n+t      20.5     12.9\n+g      19.7     13.2\n+c      15.3     13.1\n+a      13.9     12.7\n+a      20.7     12.2\n+g      22.1     11.8\n+c      20.5     11.5\n+a      20.1     11.3\n+c      13.2     10.9\n+t       6.8     10.2\n+a       4.5      9.6\n+a       2.4      9.9\n+t       6.7     10.9\n+t      14.3     12.1\n+g      13.7     13.2\n+a       5.0     13.8\n+a       8.8     13.6\n+a      20.7     12.9\n+g      24.5     12.1\n+c      19.9     11.3\n+g      16.5     10.3\n+g      14.9      9.0\n+t      11.4      7.5\n+t      14.3      6.2\n+g      25.2      5.2\n+g      32.5      4.4\n+c      25.2      4.0\n+c      12.5      3.8\n+t       7.2      3.4\n+a       9.0      2.8\n+g      14.3      2.4\n+a      18.3      2.5\n+g      20.1      2.8\n+t      19.1      3.1\n+g      14.5      3.2\n+t       9.3      3.1\n+t       9.3      2.6\n+a      14.9      2.5\n+c      16.5      2.7\n+c      15.3      2.7\n+g      16.5      2.6\n+g      14.9      2.8\n+t       6.3      2.9\n+t       5.7      2.8\n+t      13.9      2.3\n+g      14.5      1.6\n+t      10.6      0.6\n+a       9.2      0.7\n+t       8.2      1.8\n+a      16.1      2.7\n+g      24.5      3.7\n+c      19.1      4.6\n+t      15.7      5.6\n+g      17.7      6.4\n+a      21.1      7.1\n+g      24.5      7.7\n+c      24.5      8.1\n+g      24.5      8.2\n+c      21.1      8.0\n+g      17.7      7.8\n+t      14.3      7.7\n+c      14.3      7.7\n+t      14.3      7.9\n+c      13.9      8.4\n+t      13.9      9.1\n+t      15.3     10.2\n+g      26.2     11.3\n+c      26.2     12.2\n+c      18.7     12.7\n+c      15.7     12.9\n+t      15.7     12.9\n+g      17.5     12.9\n+a      17.3     13.0\n+t      17.5     13.2\n+c      14.3     13.3\n+a       5.7     13.3\n+a       8.8     13.2\n+a      17.3     13.0\n+g      17.7     12.9\n+g      14.9     12.7\n+t      10.8     12.6\n+t      13.7     12.6\n+c      19.7     12.6\n+a      12.4     12.7\n+t       1.3     12.9\n+t       0.0     13.1\n+t       5.0     13.1\n+t      10.2     12.9\n+c      14.3     12.6\n+t      14.3     12.3\n+c       9.0     11.9\n+t       9.7     11.6\n+a      15.5     11.2\n+c      17.9     10.6\n+t       8.8      9.9\n+t       5.7      9.0\n+t      14.3      8.1\n+g      15.1      7.4\n+g      11.0      6'..b'   17.7     11.7\n+g      14.9     11.2\n+t      11.4     10.6\n+t      13.9     10.3\n+g      14.5     10.2\n+t       6.3     10.2\n+t       0.0     10.2\n+t       5.7     10.4\n+t      14.3     11.0\n+g      15.1     11.5\n+g      14.9     11.9\n+a      13.3     12.0\n+t       7.8     12.0\n+a       4.5     12.0\n+a       5.9     12.0\n+t       9.2     12.1\n+a      15.6     12.2\n+t      20.7     11.8\n+g      22.1     11.3\n+c      19.9     10.5\n+g      16.5      9.8\n+g      17.7      8.9\n+t      17.7      7.9\n+c      15.7      6.9\n+a      16.3      5.8\n+g      15.5      5.0\n+t       6.3      4.5\n+t       3.4      4.5\n+t       6.4      5.1\n+a       4.5      6.2\n+a      10.1      7.8\n+t      14.1      9.7\n+c      13.9     11.7\n+t      13.3     13.4\n+t      18.5     14.9\n+c      22.3     15.9\n+g      14.9     16.5\n+t      11.4     16.9\n+t      13.9     17.0\n+g      14.5     16.8\n+t       6.3     16.2\n+t       5.0     15.3\n+t      10.2     14.0\n+c      13.9     12.6\n+t      13.3     11.1\n+t      10.2      9.7\n+c      13.9      8.5\n+t      11.7      7.2\n+t       6.4      6.1\n+a       3.4      5.5\n+a       0.0      5.7\n+a       1.3      6.7\n+a       5.9      7.9\n+t       9.2      9.1\n+a       5.9      9.8\n+t       1.3     10.1\n+t       3.4     10.3\n+t       7.8     10.7\n+a       5.9     11.0\n+t       6.1     11.3\n+t      13.7     11.4\n+c      19.7     11.2\n+a      21.7     10.8\n+t      19.7     10.4\n+g      17.7     10.4\n+g      14.9     10.8\n+t       6.3     11.3\n+t       3.4     11.8\n+t       6.4     12.2\n+a       4.5     12.6\n+a       2.4     12.9\n+t       1.3     13.2\n+t       0.0     13.3\n+t       0.0     13.2\n+t       5.7     12.8\n+t      14.3     12.3\n+g      17.7     12.1\n+g      14.9     12.0\n+t       6.3     12.0\n+t       5.7     12.1\n+t      13.9     12.2\n+g      14.5     12.3\n+t      12.0     12.4\n+a      15.5     12.5\n+c      17.9     12.9\n+t      13.9     13.2\n+t      13.9     12.8\n+g      14.5     11.9\n+t      10.8     10.9\n+t      13.7     10.1\n+c      15.7      9.7\n+a      15.7      9.7\n+g      18.7      9.8\n+g      19.7      9.7\n+g      26.2      9.2\n+g      32.5      8.8\n+c      25.2      8.6\n+c      15.7      8.5\n+a      16.3      8.4\n+g      15.5      8.4\n+t      10.8      8.4\n+t      13.7      8.6\n+c      19.7      8.8\n+a      12.4      8.7\n+t       4.5      8.5\n+t       7.8      8.1\n+a       5.9      7.9\n+t       1.3      7.8\n+t       3.4      7.8\n+t       9.3      7.9\n+a      15.5      8.2\n+c      18.3      8.5\n+t      14.3      8.8\n+c      12.2      9.1\n+t      15.3      9.2\n+g      14.5      9.0\n+t       6.3      8.4\n+t       5.7      7.5\n+t      13.9      6.4\n+g      14.5      5.5\n+t      10.6      4.9\n+a       9.2      4.5\n+t      10.6      4.1\n+a      14.5      3.8\n+c      15.3      3.7\n+a      19.1      3.8\n+g      22.1      3.9\n+c      16.7      4.2\n+a      16.3      4.8\n+g      15.5      5.6\n+t      10.8      6.6\n+t      10.2      7.6\n+c      13.9      8.6\n+t       8.8      9.7\n+t       0.0     10.8\n+t       3.4     11.8\n+t       7.8     12.6\n+a       5.9     12.8\n+t       1.3     12.4\n+t       0.0     11.8\n+t       0.0     11.2\n+t       3.4     10.6\n+t       6.8      9.8\n+a      13.2      9.0\n+g      15.5      8.2\n+t      10.6      7.8\n+a      15.6      7.8\n+t      19.7      8.2\n+g      17.5      8.8\n+a      10.1      9.2\n+t       1.3      9.3\n+t       0.0      9.0\n+t       3.4      8.5\n+t       6.4      7.9\n+a       4.5      7.1\n+a       2.4      6.1\n+t       1.3      5.0\n+t       3.4      3.8\n+t       6.4      2.6\n+a       3.4      2.4\n+a       0.0     90.8\n+a       6.3      0.0\n+a      14.5      0.0\n+c      13.9      0.0\n+a       6.7      0.0\n+a       2.4      0.0\n+t       6.1      0.0\n+t      10.2      0.0\n+c       9.0      0.0\n+t       6.8      0.0\n+a       4.5      0.0\n+a      12.4      0.0\n+t      19.7      0.0\n+g      17.7      0.0\n+g      17.7      0.0\n+t      17.7      0.0\n+c      14.3      0.0\n+a       5.7      0.0\n+a       0.0      0.0\n+a       0.0      0.0\n+a       0.0      0.0\n+a       0.0      0.0\n'
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_biosed_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_biosed_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+GTTCGAGTCCTAAAATACCTTCTTTTGTCCCTACACAGACCACAGTTTTCCTAAGTGCTT
+TACACCGACTAGAAATTCTTGTGCAAGCACTAATTGAAAGCGGTTGGCCTAGAGTGTTAC
+CGGTTTGTATAGCTGAGCGCGTCTCTTGCCCTGATCAAAGGTTCATTTTCTCTACTTTGG
+AAGACGTTGTGGAAGAATACAACAAGTACGAGTCTCTCCCCCCTGGTTTGCTGATTACTG
+GATACAGTTGTAATACCCTTCGCAACACCGCGTAACTATCTATAGTAATTATTTTCCCTT
+TATTATAGTTAGTAGGTTCGTCTTTAATCTTCCTTTAGCAAGTCTTTTACTGTTTTCGAC
+CTCAAGTTTCAGTTTCTTAGGTTGTTTTGGATAATAGTCGGTCAGTTTAATCTTCGTTGT
+TTCTTCTTAAAATATTTATTCAGTGTTTAATTTTTGGTTTGTACTTGTTCAGGGGCCAGT
+TCATTATTTACTCTGTTTGTATACAGCAGTTCTTTTATTTTTAGTAGTATTTTAATTTAA
+AACAATTCTAAGTGTCAAAAA
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_btwisted_out.btwisted
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_btwisted_out.btwisted Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,7 @@
+# Output from BTWISTED
+# Twisting calculated from 1 to 561 of Sequence
+Total twist (degrees): 19085.5
+Total turns : 53.02
+Average bases per turn: 10.58
+Total stacking energy : -4107.68
+Average stacking energy per dinucleotide: -7.34
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_cai_out.cai
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_cai_out.cai Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,1 @@
+Sequence: Sequence CAI: 0.188
\ No newline at end of file
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_charge_out.charge
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_charge_out.charge Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,560 @@
+CHARGE of Sequence from 1 to 561: window 5
+
+Position Residue Charge
+1 G 0.000
+2 T 0.000
+3 T 0.000
+4 C 0.000
+5 G 0.000
+6 A 0.000
+7 T 0.000
+8 G 0.000
+9 C 0.000
+10 C 0.000
+11 T 0.000
+12 A 0.000
+13 A 0.000
+14 A 0.000
+15 A 0.000
+16 T 0.000
+17 A 0.000
+18 C 0.000
+19 C 0.000
+20 T 0.000
+21 T 0.000
+22 C 0.000
+23 T 0.000
+24 T 0.000
+25 T 0.000
+26 T 0.000
+27 G 0.000
+28 T 0.000
+29 C 0.000
+30 C 0.000
+31 C 0.000
+32 T 0.000
+33 A 0.000
+34 C 0.000
+35 A 0.000
+36 C 0.000
+37 A 0.000
+38 G 0.000
+39 A 0.000
+40 C 0.000
+41 C 0.000
+42 A 0.000
+43 C 0.000
+44 A 0.000
+45 G 0.000
+46 T 0.000
+47 T 0.000
+48 T 0.000
+49 T 0.000
+50 C 0.000
+51 C 0.000
+52 T 0.000
+53 A 0.000
+54 A 0.000
+55 T 0.000
+56 G 0.000
+57 G 0.000
+58 C 0.000
+59 T 0.000
+60 T 0.000
+61 T 0.000
+62 A 0.000
+63 C 0.000
+64 A 0.000
+65 C 0.000
+66 C 0.000
+67 G 0.000
+68 A 0.000
+69 C 0.000
+70 T 0.000
+71 A 0.000
+72 G 0.000
+73 A 0.000
+74 A 0.000
+75 A 0.000
+76 T 0.000
+77 T 0.000
+78 C 0.000
+79 T 0.000
+80 T 0.000
+81 G 0.000
+82 T 0.000
+83 G 0.000
+84 C 0.000
+85 A 0.000
+86 A 0.000
+87 G 0.000
+88 C 0.000
+89 A 0.000
+90 C 0.000
+91 T 0.000
+92 A 0.000
+93 A 0.000
+94 T 0.000
+95 T 0.000
+96 G 0.000
+97 A 0.000
+98 A 0.000
+99 A 0.000
+100 G 0.000
+101 C 0.000
+102 G 0.000
+103 G 0.000
+104 T 0.000
+105 T 0.000
+106 G 0.000
+107 G 0.000
+108 C 0.000
+109 C 0.000
+110 T 0.000
+111 A 0.000
+112 G 0.000
+113 A 0.000
+114 G 0.000
+115 T 0.000
+116 G 0.000
+117 T 0.000
+118 T 0.000
+119 A 0.000
+120 C 0.000
+121 C 0.000
+122 G 0.000
+123 G 0.000
+124 T 0.000
+125 T 0.000
+126 T 0.000
+127 G 0.000
+128 T 0.000
+129 A 0.000
+130 T 0.000
+131 A 0.000
+132 G 0.000
+133 C 0.000
+134 T 0.000
+135 G 0.000
+136 A 0.000
+137 G 0.000
+138 C 0.000
+139 G 0.000
+140 C 0.000
+141 G 0.000
+142 T 0.000
+143 C 0.000
+144 T 0.000
+145 C 0.000
+146 T 0.000
+147 T 0.000
+148 G 0.000
+149 C 0.000
+150 C 0.000
+151 C 0.000
+152 T 0.000
+153 G 0.000
+154 A 0.000
+155 T 0.000
+156 C 0.000
+157 A 0.000
+158 A 0.000
+159 A 0.000
+160 G 0.000
+161 G 0.000
+162 T 0.000
+163 T 0.000
+164 C 0.000
+165 A 0.000
+166 T 0.000
+167 T 0.000
+168 T 0.000
+169 T 0.000
+170 C 0.000
+171 T 0.000
+172 C 0.000
+173 T 0.000
+174 A 0.000
+175 C 0.000
+176 T 0.000
+177 T 0.000
+178 T 0.000
+179 G 0.000
+180 G 0.000
+181 A 0.000
+182 A 0.000
+183 G 0.000
+184 A 0.000
+185 C 0.000
+186 G 0.000
+187 T 0.000
+188 T 0.000
+189 G 0.000
+190 T 0.000
+191 G 0.000
+192 G 0.000
+193 A 0.000
+194 A 0.000
+195 G 0.000
+196 A 0.000
+197 A 0.000
+198 T 0.000
+199 A 0.000
+200 C 0.000
+201 A 0.000
+202 A 0.000
+203 C 0.000
+204 A 0.000
+205 A 0.000
+206 G 0.000
+207 T 0.000
+208 A 0.000
+209 C 0.000
+210 G 0.000
+211 A 0.000
+212 G 0.000
+213 T 0.000
+214 C 0.000
+215 T 0.000
+216 C 0.000
+217 T 0.000
+218 C 0.000
+219 C 0.000
+220 C 0.000
+221 C 0.000
+222 C 0.000
+223 C 0.000
+224 T 0.000
+225 G 0.000
+226 G 0.000
+227 T 0.000
+228 T 0.000
+229 T 0.000
+230 G 0.000
+231 C 0.000
+232 T 0.000
+233 G 0.000
+234 A 0.000
+235 T 0.000
+236 T 0.000
+237 A 0.000
+238 C 0.000
+239 T 0.000
+240 G 0.000
+241 G 0.000
+242 A 0.000
+243 T 0.000
+244 A 0.000
+245 C 0.000
+246 A 0.000
+247 G 0.000
+248 T 0.000
+249 T 0.000
+250 G 0.000
+251 T 0.000
+252 A 0.000
+253 A 0.000
+254 T 0.000
+255 A 0.000
+256 C 0.000
+257 C 0.000
+258 C 0.000
+259 T 0.000
+260 T 0.000
+261 C 0.000
+262 G 0.000
+263 C 0.000
+264 A 0.000
+265 A 0.000
+266 C 0.000
+267 A 0.000
+268 C 0.000
+269 C 0.000
+270 G 0.000
+271 C 0.000
+272 G 0.000
+273 T 0.000
+274 A 0.000
+275 A 0.000
+276 C 0.000
+277 T 0.000
+278 A 0.000
+279 T 0.000
+280 C 0.000
+281 T 0.000
+282 A 0.000
+283 T 0.000
+284 A 0.000
+285 T 0.000
+286 G 0.000
+287 A 0.000
+288 A 0.000
+289 T 0.000
+290 T 0.000
+291 A 0.000
+292 T 0.000
+293 T 0.000
+294 T 0.000
+295 T 0.000
+296 C 0.000
+297 C 0.000
+298 C 0.000
+299 T 0.000
+300 T 0.000
+301 T 0.000
+302 A 0.000
+303 T 0.000
+304 T 0.000
+305 A 0.000
+306 T 0.000
+307 A 0.000
+308 T 0.000
+309 G 0.000
+310 T 0.000
+311 A 0.000
+312 G 0.000
+313 T 0.000
+314 A 0.000
+315 G 0.000
+316 G 0.000
+317 T 0.000
+318 T 0.000
+319 C 0.000
+320 G 0.000
+321 T 0.000
+322 C 0.000
+323 T 0.000
+324 T 0.000
+325 T 0.000
+326 A 0.000
+327 A 0.000
+328 T 0.000
+329 C 0.000
+330 T 0.000
+331 T 0.000
+332 C 0.000
+333 C 0.000
+334 T 0.000
+335 T 0.000
+336 T 0.000
+337 A 0.000
+338 G 0.000
+339 C 0.000
+340 A 0.000
+341 A 0.000
+342 G 0.000
+343 T 0.000
+344 C 0.000
+345 T 0.000
+346 T 0.000
+347 T 0.000
+348 T 0.000
+349 A 0.000
+350 C 0.000
+351 T 0.000
+352 G 0.000
+353 T 0.000
+354 T 0.000
+355 T 0.000
+356 T 0.000
+357 C 0.000
+358 G 0.000
+359 A 0.000
+360 C 0.000
+361 C 0.000
+362 T 0.000
+363 C 0.000
+364 A 0.000
+365 A 0.000
+366 T 0.000
+367 G 0.000
+368 T 0.000
+369 T 0.000
+370 C 0.000
+371 A 0.000
+372 T 0.000
+373 G 0.000
+374 T 0.000
+375 T 0.000
+376 C 0.000
+377 T 0.000
+378 T 0.000
+379 A 0.000
+380 G 0.000
+381 G 0.000
+382 T 0.000
+383 T 0.000
+384 G 0.000
+385 T 0.000
+386 T 0.000
+387 T 0.000
+388 T 0.000
+389 G 0.000
+390 G 0.000
+391 A 0.000
+392 T 0.000
+393 A 0.000
+394 A 0.000
+395 T 0.000
+396 A 0.000
+397 T 0.000
+398 G 0.000
+399 C 0.000
+400 G 0.000
+401 G 0.000
+402 T 0.000
+403 C 0.000
+404 A 0.000
+405 G 0.000
+406 T 0.000
+407 T 0.000
+408 T 0.000
+409 A 0.000
+410 A 0.000
+411 T 0.000
+412 C 0.000
+413 T 0.000
+414 T 0.000
+415 C 0.000
+416 G 0.000
+417 T 0.000
+418 T 0.000
+419 G 0.000
+420 T 0.000
+421 T 0.000
+422 T 0.000
+423 C 0.000
+424 T 0.000
+425 T 0.000
+426 C 0.000
+427 T 0.000
+428 T 0.000
+429 A 0.000
+430 A 0.000
+431 A 0.000
+432 A 0.000
+433 T 0.000
+434 A 0.000
+435 T 0.000
+436 T 0.000
+437 T 0.000
+438 A 0.000
+439 T 0.000
+440 T 0.000
+441 C 0.000
+442 A 0.000
+443 T 0.000
+444 G 0.000
+445 G 0.000
+446 T 0.000
+447 T 0.000
+448 T 0.000
+449 A 0.000
+450 A 0.000
+451 T 0.000
+452 T 0.000
+453 T 0.000
+454 T 0.000
+455 T 0.000
+456 G 0.000
+457 G 0.000
+458 T 0.000
+459 T 0.000
+460 T 0.000
+461 G 0.000
+462 T 0.000
+463 A 0.000
+464 C 0.000
+465 T 0.000
+466 T 0.000
+467 G 0.000
+468 T 0.000
+469 T 0.000
+470 C 0.000
+471 A 0.000
+472 G 0.000
+473 G 0.000
+474 G 0.000
+475 G 0.000
+476 C 0.000
+477 C 0.000
+478 A 0.000
+479 G 0.000
+480 T 0.000
+481 T 0.000
+482 C 0.000
+483 A 0.000
+484 T 0.000
+485 T 0.000
+486 A 0.000
+487 T 0.000
+488 T 0.000
+489 T 0.000
+490 A 0.000
+491 C 0.000
+492 T 0.000
+493 C 0.000
+494 T 0.000
+495 G 0.000
+496 T 0.000
+497 T 0.000
+498 T 0.000
+499 G 0.000
+500 T 0.000
+501 A 0.000
+502 T 0.000
+503 A 0.000
+504 C 0.000
+505 A 0.000
+506 G 0.000
+507 C 0.000
+508 A 0.000
+509 G 0.000
+510 T 0.000
+511 T 0.000
+512 C 0.000
+513 T 0.000
+514 T 0.000
+515 T 0.000
+516 T 0.000
+517 A 0.000
+518 T 0.000
+519 T 0.000
+520 T 0.000
+521 T 0.000
+522 T 0.000
+523 A 0.000
+524 G 0.000
+525 T 0.000
+526 A 0.000
+527 T 0.000
+528 G 0.000
+529 A 0.000
+530 T 0.000
+531 T 0.000
+532 T 0.000
+533 T 0.000
+534 A 0.000
+535 A 0.000
+536 T 0.000
+537 T 0.000
+538 T 0.000
+539 A 0.000
+540 A 0.000
+541 A 0.000
+542 A 0.000
+543 C 0.000
+544 A 0.000
+545 A 0.000
+546 T 0.000
+547 T 0.000
+548 C 0.000
+549 T 0.000
+550 A 0.000
+551 A 0.000
+552 T 0.000
+553 G 0.000
+554 G 0.000
+555 T 0.000
+556 C 0.000
+557 A 0.000
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_chips_out.chips
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_chips_out.chips Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,3 @@
+# CHIPS codon usage statistics
+
+Nc = 61.000
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_codcmp_out.codcmp
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_codcmp_out.codcmp Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,9 @@
+# CODCMP codon usage table comparison
+# Ehum.cut vs Eacc.cut
+
+Sum Squared Difference = 3.044
+Mean Squared Difference = 0.048
+Root Mean Squared Difference = 0.218
+Sum Difference         = 11.470
+Mean Difference         = 0.179
+Codons not appearing   = 0
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_coderet_out.coderet
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_coderet_out.coderet Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,3 @@
+   CDS  mRNA non-c Trans Total Sequence
+ ===== ===== ===== ===== ===== ========
+     0     0     0     0     0 Sequence
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_compseq_out.compseq
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_compseq_out.compseq Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,34 @@
+#
+# Output from 'compseq'
+#
+# The Expected frequencies are calculated on the (false) assumption that every
+# word has equal frequency.
+#
+# The input sequences are:
+# Sequence
+
+
+Word size 2
+Total count 560
+
+#
+# Word Obs Count Obs Frequency Exp Frequency Obs/Exp Frequency
+#
+AA 40 0.0714286 0.0625000 1.1428571
+AC 27 0.0482143 0.0625000 0.7714286
+AG 26 0.0464286 0.0625000 0.7428571
+AT 41 0.0732143 0.0625000 1.1714286
+CA 26 0.0464286 0.0625000 0.7428571
+CC 24 0.0428571 0.0625000 0.6857143
+CG 15 0.0267857 0.0625000 0.4285714
+CT 41 0.0732143 0.0625000 1.1714286
+GA 19 0.0339286 0.0625000 0.5428571
+GC 17 0.0303571 0.0625000 0.4857143
+GG 19 0.0339286 0.0625000 0.5428571
+GT 43 0.0767857 0.0625000 1.2285714
+TA 50 0.0892857 0.0625000 1.4285714
+TC 38 0.0678571 0.0625000 1.0857143
+TG 37 0.0660714 0.0625000 1.0571429
+TT 97 0.1732143 0.0625000 2.7714286
+
+Other 0 0.0000000 0.0000000 10000000000.0000000
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_cpgreport_out1.gff
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_cpgreport_out1.gff Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,13 @@
+##gff-version 2.0
+##date 2007-10-15
+##Type DNA Sequence
+Sequence cpgreport misc_feature 4 5 17.000 + . Sequence "Sequence.1"
+Sequence cpgreport misc_feature 66 67 17.000 + . Sequence "Sequence.2"
+Sequence cpgreport misc_feature 101 102 17.000 + . Sequence "Sequence.3"
+Sequence cpgreport misc_feature 121 141 34.000 + . Sequence "Sequence.4"
+Sequence cpgreport misc_feature 185 186 17.000 + . Sequence "Sequence.5"
+Sequence cpgreport misc_feature 209 210 17.000 + . Sequence "Sequence.6"
+Sequence cpgreport misc_feature 261 272 43.000 + . Sequence "Sequence.7"
+Sequence cpgreport misc_feature 319 320 17.000 + . Sequence "Sequence.8"
+Sequence cpgreport misc_feature 357 358 17.000 + . Sequence "Sequence.9"
+Sequence cpgreport misc_feature 399 416 19.000 + . Sequence "Sequence.10"
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_cpgreport_out2.cpgreport
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_cpgreport_out2.cpgreport Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,15 @@
+
+
+CPGREPORT of Sequence from 1 to 561
+
+Sequence              Begin    End Score        CpG   %CG  CG/GC
+Sequence                  4      5    17          1 100.0    -
+Sequence                 66     67    17          1 100.0    -
+Sequence                101    102    17          1 100.0    -
+Sequence                121    141    34          3  57.1   1.00
+Sequence                185    186    17          1 100.0    -
+Sequence                209    210    17          1 100.0    -
+Sequence                261    272    43          3  75.0   1.00
+Sequence                319    320    17          1 100.0    -
+Sequence                357    358    17          1 100.0    -
+Sequence                399    416    19          2  44.4    -
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_cusp_out.cusp
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_cusp_out.cusp Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,72 @@
+#CdsCount: 10
+
+#Coding GC 36.36%
+#1st letter GC 34.22%
+#2nd letter GC 35.29%
+#3rd letter GC 39.57%
+
+#Codon AA Fraction Frequency Number
+GCA    A     0.200     5.348      1
+GCC    A     0.400    10.695      2
+GCG    A     0.400    10.695      2
+GCT    A     0.000     0.000      0
+TGC    C     0.500    21.390      4
+TGT    C     0.500    21.390      4
+GAC    D     0.667    10.695      2
+GAT    D     0.333     5.348      1
+GAA    E     0.500     5.348      1
+GAG    E     0.500     5.348      1
+TTC    F     0.316    32.086      6
+TTT    F     0.684    69.519     13
+GGA    G     0.000     0.000      0
+GGC    G     0.200     5.348      1
+GGG    G     0.200     5.348      1
+GGT    G     0.600    16.043      3
+CAC    H     0.667    10.695      2
+CAT    H     0.333     5.348      1
+ATA    I     0.429    16.043      3
+ATC    I     0.143     5.348      1
+ATT    I     0.429    16.043      3
+AAA    K     0.600    32.086      6
+AAG    K     0.400    21.390      4
+CTA    L     0.152    26.738      5
+CTC    L     0.061    10.695      2
+CTG    L     0.152    26.738      5
+CTT    L     0.273    48.128      9
+TTA    L     0.182    32.086      6
+TTG    L     0.182    32.086      6
+ATG    M     1.000    16.043      3
+AAC    N     0.286    10.695      2
+AAT    N     0.714    26.738      5
+CCA    P     0.250     5.348      1
+CCC    P     0.500    10.695      2
+CCG    P     0.250     5.348      1
+CCT    P     0.000     0.000      0
+CAA    Q     0.333     5.348      1
+CAG    Q     0.667    10.695      2
+AGA    R     0.143     5.348      1
+AGG    R     0.143     5.348      1
+CGA    R     0.143     5.348      1
+CGC    R     0.000     0.000      0
+CGG    R     0.143     5.348      1
+CGT    R     0.429    16.043      3
+AGC    S     0.136    16.043      3
+AGT    S     0.227    26.738      5
+TCA    S     0.136    16.043      3
+TCC    S     0.227    26.738      5
+TCG    S     0.000     0.000      0
+TCT    S     0.273    32.086      6
+ACA    T     0.400    21.390      4
+ACC    T     0.100     5.348      1
+ACG    T     0.200    10.695      2
+ACT    T     0.300    16.043      3
+GTA    V     0.231    16.043      3
+GTC    V     0.000     0.000      0
+GTG    V     0.000     0.000      0
+GTT    V     0.769    53.476     10
+TGG    W     1.000    21.390      4
+TAC    Y     0.444    21.390      4
+TAT    Y     0.556    26.738      5
+TAA    *     0.500    26.738      5
+TAG    *     0.400    21.390      4
+TGA    *     0.100     5.348      1
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_cutseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_cutseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+ttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggcttt
+acaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttacc
+ggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgga
+agacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactgg
+atacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttcccttt
+attatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgacc
+tcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgtt
+tcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagtt
+cattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaaa
+acaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_dan_out.png
b
Binary file test-data/emboss_dan_out.png has changed
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_degapseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_degapseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_descseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_descseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequencetest 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;test
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_einverted_out.einverted
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_einverted_out.einverted Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,20 @@
+
+hg17: Score 97: 63/77 ( 81%) matches, 3 gaps
+    2684 gtggcaggctcggttcaccaacgtcatttgcagttccccgctttatgttatggg-t--tttgttttgttttgtttttttt 2760    
+         |||| ||||  | ||||||    || |||| ||||||||||||||  | ||||| |  |||||||||||||||||| |||
+    3298 caccatccgtacaaagtggacatagcaaacatcaaggggcgaaatgtactacccaaccaaacaaaacaaaacaaaacaaa 3219    
+
+hg17: Score 94: 34/36 ( 94%) matches, 0 gaps
+    7058 gacacacacacacacacacacacacacacacacaca 7093    
+         |||||||| ||||||||||| |||||||||||||||
+    7888 ctgtgtgtatgtgtgtgtgtctgtgtgtgtgtgtgt 7853    
+
+hg17: Score 139: 213/305 ( 69%) matches, 11 gaps
+    8604 ggtggctcatgcctgtaatcccagcattttgggaggccgaggcgggtggatcac--gaggtcaggagtttgagaccagcctggccaagatggtgaagcctcgtctctactaaaaatacaaa-aattagccaggt-gcggtg-gtgggcgcctgtatttccagctacccgggaggctgaggaggctgaggcaggagaatcgcttgaacccgggaggcggaggttgcagtgagccgaggtcacgccactgcactctagcctgggcaacagagcaagactccgtcaaaaaaaaaataaaaaaataaaaaaataaaaaaa 8914    
+         ||||||||| |||| |||||||||   ||||||||||| |||| || ||||| |  |||  ||||||||  |||||||||||| | | |  |  |  || | ||||||  ||||||| ||| ||  |   |  | || | | ||||  ||      ||   | | |||  |   ||  ||||||  |||  ||||  | || ||| ||| ||| |  |||| |||||||||    | ||||  || ||||||| |||||| |  ||| |||||||| || ||     ||||| ||||    ||||| ||||  |||
+    9563 ccaccgagt-cggatattagggtcccgaaaccctccggttccgtcctcctagcgaactcgggtcctcaagttctggtcggacccgctgtgtcgttctggggtagagattttttttatttttatttttatttttatcgactcacaccaccgtttgcgaa-cacca-ggg-tcgatgaaccctccggttccaccctccaaacggactcgggtcctacagctccgacgtcactccatactagtg-tgtcacgtgaggtcggacacactgtgtcgttctggggtag-agaatttttgttttcggttttttctattacttt 9254    
+
+hg17: Score 202: 70/72 ( 97%) matches, 0 gaps
+   18075 tgcattttattctggatggatttgaagcaaagcaccagcttctccaggctctttggggtcagccagggccag 18146   
+         ||| |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+   18677 acgcaaaataagacctacctaaacttcgtttcgtagtcgaagaggtccgagaaaccccagtcggtcccggtc 18606   
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_epestfind_out.epestfind
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_epestfind_out.epestfind Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,41 @@
+PEST-find: Finds PEST motifs as potential proteolytic cleavage sites.
+
+    No PEST motif was identified in Sequence from 1 to 561.
+
+
+       ---------+---------+---------+---------+---------+---------+
+
+     1 GTTCGATGCCTAAAATACCTTCTTTTGTCCCTACACAGACCACAGTTTTCCTAATGGCTT 60
+                                                                   
+
+    61 TACACCGACTAGAAATTCTTGTGCAAGCACTAATTGAAAGCGGTTGGCCTAGAGTGTTAC 120
+                                                                   
+
+   121 CGGTTTGTATAGCTGAGCGCGTCTCTTGCCCTGATCAAAGGTTCATTTTCTCTACTTTGG 180
+                                                                   
+
+   181 AAGACGTTGTGGAAGAATACAACAAGTACGAGTCTCTCCCCCCTGGTTTGCTGATTACTG 240
+                                                                   
+
+   241 GATACAGTTGTAATACCCTTCGCAACACCGCGTAACTATCTATATGAATTATTTTCCCTT 300
+                                                                   
+
+   301 TATTATATGTAGTAGGTTCGTCTTTAATCTTCCTTTAGCAAGTCTTTTACTGTTTTCGAC 360
+                                                                   
+
+   361 CTCAATGTTCATGTTCTTAGGTTGTTTTGGATAATATGCGGTCAGTTTAATCTTCGTTGT 420
+                                                                   
+
+   421 TTCTTCTTAAAATATTTATTCATGGTTTAATTTTTGGTTTGTACTTGTTCAGGGGCCAGT 480
+                                                                   
+
+   481 TCATTATTTACTCTGTTTGTATACAGCAGTTCTTTTATTTTTAGTATGATTTTAATTTAA 540
+                                                                   
+
+   541 AACAATTCTAATGGTCAAAAA 561
+                            
+
+       Symbols   PEST motifs
+       +++++++   potential
+       OOOOOOO   poor     
+
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_equicktandem_out.equicktandem
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_equicktandem_out.equicktandem Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,16 @@
+    22       8881       8915  1  35
+    33       7059       7093  2  17
+    29       7847       7891  2  22
+    27       3213       3248  5   7
+    20       9430       9457  6   4
+    39      19631      19709 36   2
+    39      19851      19927 36   2
+    37      20067      20141 36   2
+    21      19550      19630 60   1
+    21      19770      19850 60   1
+    79      19928      20066 60   2
+    24       8595       8793 133   1
+    26       2844       3045 134   1
+    35      10945      11179 136   1
+    22      15264      15435 138   1
+    29      11181      11429 168   1
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_est2genome_out.est2genome
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_est2genome_out.est2genome Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,1 @@
+Note Best alignment is between reversed est and forward genome, and splice sites imply forward gene
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_etandem_out.table
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_etandem_out.table Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,2 @@
+    24       7847       7886 10   4  92.5 tgtgtgtgtg
+    22       7059       7098 10   4  90.0 acacacacac
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_extractseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_extractseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_freak_out.freak
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_freak_out.freak Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
b'@@ -0,0 +1,534 @@\n+FREAK of Sequence from 1 to 561 Window 30 Step 1\n+\n+1          0.400000\n+2          0.400000\n+3          0.400000\n+4          0.400000\n+5          0.400000\n+6          0.366667\n+7          0.400000\n+8          0.400000\n+9          0.400000\n+10         0.366667\n+11         0.366667\n+12         0.400000\n+13         0.400000\n+14         0.433333\n+15         0.433333\n+16         0.466667\n+17         0.466667\n+18         0.466667\n+19         0.433333\n+20         0.400000\n+21         0.433333\n+22         0.466667\n+23         0.433333\n+24         0.433333\n+25         0.433333\n+26         0.433333\n+27         0.466667\n+28         0.466667\n+29         0.500000\n+30         0.466667\n+31         0.433333\n+32         0.400000\n+33         0.400000\n+34         0.433333\n+35         0.400000\n+36         0.433333\n+37         0.433333\n+38         0.466667\n+39         0.433333\n+40         0.466667\n+41         0.433333\n+42         0.400000\n+43         0.433333\n+44         0.400000\n+45         0.400000\n+46         0.366667\n+47         0.366667\n+48         0.366667\n+49         0.400000\n+50         0.400000\n+51         0.366667\n+52         0.366667\n+53         0.366667\n+54         0.400000\n+55         0.433333\n+56         0.433333\n+57         0.400000\n+58         0.400000\n+59         0.400000\n+60         0.400000\n+61         0.433333\n+62         0.433333\n+63         0.433333\n+64         0.400000\n+65         0.400000\n+66         0.366667\n+67         0.366667\n+68         0.333333\n+69         0.333333\n+70         0.300000\n+71         0.333333\n+72         0.366667\n+73         0.366667\n+74         0.400000\n+75         0.400000\n+76         0.400000\n+77         0.433333\n+78         0.466667\n+79         0.466667\n+80         0.500000\n+81         0.500000\n+82         0.466667\n+83         0.500000\n+84         0.466667\n+85         0.466667\n+86         0.466667\n+87         0.500000\n+88         0.466667\n+89         0.433333\n+90         0.433333\n+91         0.433333\n+92         0.466667\n+93         0.500000\n+94         0.533333\n+95         0.533333\n+96         0.533333\n+97         0.500000\n+98         0.533333\n+99         0.533333\n+100        0.533333\n+101        0.500000\n+102        0.466667\n+103        0.466667\n+104        0.466667\n+105        0.466667\n+106        0.500000\n+107        0.466667\n+108        0.466667\n+109        0.466667\n+110        0.466667\n+111        0.500000\n+112        0.533333\n+113        0.500000\n+114        0.533333\n+115        0.500000\n+116        0.533333\n+117        0.500000\n+118        0.500000\n+119        0.533333\n+120        0.566667\n+121        0.566667\n+122        0.566667\n+123        0.533333\n+124        0.533333\n+125        0.533333\n+126        0.533333\n+127        0.566667\n+128        0.533333\n+129        0.533333\n+130        0.533333\n+131        0.566667\n+132        0.600000\n+133        0.566667\n+134        0.533333\n+135        0.566667\n+136        0.533333\n+137        0.533333\n+138        0.500000\n+139        0.466667\n+140        0.433333\n+141        0.433333\n+142        0.400000\n+143        0.433333\n+144        0.400000\n+145        0.400000\n+146        0.400000\n+147        0.400000\n+148        0.400000\n+149        0.366667\n+150        0.366667\n+151        0.366667\n+152        0.333333\n+153        0.333333\n+154        0.333333\n+155        0.333333\n+156        0.366667\n+157        0.366667\n+158        0.366667\n+159        0.366667\n+160        0.400000\n+161        0.366667\n+162        0.366667\n+163        0.400000\n+164        0.400000\n+165        0.366667\n+166        0.400000\n+167        0.400000\n+168        0.400000\n+169        0.400000\n+170        0.400000\n+171        0.400000\n+172        0.400000\n+173        0.366667\n+174        0.400000\n+175        0.400000\n+176        0.366667\n+177        0.400000\n+178        0.400000\n+179        0.400000\n+180        0.400000\n+181        0.400000\n+182        0.400000\n+183        0.433333\n+184        0.400000\n+185        0.433333\n+186        0.400000\n+187        0.400000\n+1'..b'0.366667\n+343        0.333333\n+344        0.366667\n+345        0.333333\n+346        0.333333\n+347        0.366667\n+348        0.366667\n+349        0.366667\n+350        0.366667\n+351        0.366667\n+352        0.400000\n+353        0.366667\n+354        0.366667\n+355        0.400000\n+356        0.400000\n+357        0.400000\n+358        0.366667\n+359        0.333333\n+360        0.366667\n+361        0.366667\n+362        0.333333\n+363        0.333333\n+364        0.300000\n+365        0.300000\n+366        0.300000\n+367        0.300000\n+368        0.266667\n+369        0.300000\n+370        0.333333\n+371        0.333333\n+372        0.366667\n+373        0.366667\n+374        0.366667\n+375        0.366667\n+376        0.400000\n+377        0.366667\n+378        0.366667\n+379        0.366667\n+380        0.366667\n+381        0.333333\n+382        0.300000\n+383        0.333333\n+384        0.333333\n+385        0.300000\n+386        0.333333\n+387        0.366667\n+388        0.366667\n+389        0.366667\n+390        0.366667\n+391        0.333333\n+392        0.333333\n+393        0.333333\n+394        0.366667\n+395        0.366667\n+396        0.366667\n+397        0.400000\n+398        0.400000\n+399        0.366667\n+400        0.333333\n+401        0.300000\n+402        0.266667\n+403        0.266667\n+404        0.233333\n+405        0.233333\n+406        0.200000\n+407        0.200000\n+408        0.200000\n+409        0.200000\n+410        0.200000\n+411        0.200000\n+412        0.233333\n+413        0.200000\n+414        0.200000\n+415        0.233333\n+416        0.233333\n+417        0.200000\n+418        0.200000\n+419        0.200000\n+420        0.166667\n+421        0.166667\n+422        0.166667\n+423        0.166667\n+424        0.133333\n+425        0.133333\n+426        0.133333\n+427        0.133333\n+428        0.166667\n+429        0.166667\n+430        0.166667\n+431        0.166667\n+432        0.200000\n+433        0.200000\n+434        0.200000\n+435        0.233333\n+436        0.233333\n+437        0.233333\n+438        0.266667\n+439        0.266667\n+440        0.266667\n+441        0.300000\n+442        0.266667\n+443        0.300000\n+444        0.333333\n+445        0.333333\n+446        0.333333\n+447        0.366667\n+448        0.400000\n+449        0.400000\n+450        0.433333\n+451        0.433333\n+452        0.433333\n+453        0.466667\n+454        0.466667\n+455        0.466667\n+456        0.466667\n+457        0.433333\n+458        0.400000\n+459        0.400000\n+460        0.400000\n+461        0.400000\n+462        0.400000\n+463        0.400000\n+464        0.433333\n+465        0.400000\n+466        0.433333\n+467        0.433333\n+468        0.400000\n+469        0.400000\n+470        0.433333\n+471        0.400000\n+472        0.400000\n+473        0.366667\n+474        0.333333\n+475        0.333333\n+476        0.300000\n+477        0.300000\n+478        0.300000\n+479        0.300000\n+480        0.300000\n+481        0.300000\n+482        0.300000\n+483        0.300000\n+484        0.300000\n+485        0.300000\n+486        0.300000\n+487        0.300000\n+488        0.300000\n+489        0.300000\n+490        0.300000\n+491        0.300000\n+492        0.266667\n+493        0.266667\n+494        0.233333\n+495        0.266667\n+496        0.233333\n+497        0.233333\n+498        0.233333\n+499        0.266667\n+500        0.233333\n+501        0.233333\n+502        0.233333\n+503        0.233333\n+504        0.233333\n+505        0.200000\n+506        0.200000\n+507        0.166667\n+508        0.133333\n+509        0.133333\n+510        0.100000\n+511        0.100000\n+512        0.100000\n+513        0.066667\n+514        0.100000\n+515        0.100000\n+516        0.100000\n+517        0.100000\n+518        0.100000\n+519        0.133333\n+520        0.133333\n+521        0.133333\n+522        0.133333\n+523        0.133333\n+524        0.166667\n+525        0.166667\n+526        0.166667\n+527        0.200000\n+528        0.200000\n+529        0.166667\n+530        0.166667\n+531        0.166667\n+532        0.166667\n'
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_fuzznuc_out.tabular
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_fuzznuc_out.tabular Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,41 @@
+SeqName Start End Score Strand Pattern_name Mismatch
+Sequence 12 13 2 + pattern1 .
+Sequence 13 14 2 + pattern1 .
+Sequence 14 15 2 + pattern1 .
+Sequence 53 54 2 + pattern1 .
+Sequence 73 74 2 + pattern1 .
+Sequence 74 75 2 + pattern1 .
+Sequence 85 86 2 + pattern1 .
+Sequence 92 93 2 + pattern1 .
+Sequence 97 98 2 + pattern1 .
+Sequence 98 99 2 + pattern1 .
+Sequence 157 158 2 + pattern1 .
+Sequence 158 159 2 + pattern1 .
+Sequence 181 182 2 + pattern1 .
+Sequence 193 194 2 + pattern1 .
+Sequence 196 197 2 + pattern1 .
+Sequence 201 202 2 + pattern1 .
+Sequence 204 205 2 + pattern1 .
+Sequence 252 253 2 + pattern1 .
+Sequence 264 265 2 + pattern1 .
+Sequence 274 275 2 + pattern1 .
+Sequence 287 288 2 + pattern1 .
+Sequence 326 327 2 + pattern1 .
+Sequence 340 341 2 + pattern1 .
+Sequence 364 365 2 + pattern1 .
+Sequence 393 394 2 + pattern1 .
+Sequence 409 410 2 + pattern1 .
+Sequence 429 430 2 + pattern1 .
+Sequence 430 431 2 + pattern1 .
+Sequence 431 432 2 + pattern1 .
+Sequence 449 450 2 + pattern1 .
+Sequence 534 535 2 + pattern1 .
+Sequence 539 540 2 + pattern1 .
+Sequence 540 541 2 + pattern1 .
+Sequence 541 542 2 + pattern1 .
+Sequence 544 545 2 + pattern1 .
+Sequence 550 551 2 + pattern1 .
+Sequence 557 558 2 + pattern1 .
+Sequence 558 559 2 + pattern1 .
+Sequence 559 560 2 + pattern1 .
+Sequence 560 561 2 + pattern1 .
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_fuzzpro_out.tabular
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_fuzzpro_out.tabular Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,41 @@
+SeqName Start End Score Strand Pattern_name Mismatch
+Sequence 12 13 2 + pattern1 .
+Sequence 13 14 2 + pattern1 .
+Sequence 14 15 2 + pattern1 .
+Sequence 53 54 2 + pattern1 .
+Sequence 73 74 2 + pattern1 .
+Sequence 74 75 2 + pattern1 .
+Sequence 85 86 2 + pattern1 .
+Sequence 92 93 2 + pattern1 .
+Sequence 97 98 2 + pattern1 .
+Sequence 98 99 2 + pattern1 .
+Sequence 157 158 2 + pattern1 .
+Sequence 158 159 2 + pattern1 .
+Sequence 181 182 2 + pattern1 .
+Sequence 193 194 2 + pattern1 .
+Sequence 196 197 2 + pattern1 .
+Sequence 201 202 2 + pattern1 .
+Sequence 204 205 2 + pattern1 .
+Sequence 252 253 2 + pattern1 .
+Sequence 264 265 2 + pattern1 .
+Sequence 274 275 2 + pattern1 .
+Sequence 287 288 2 + pattern1 .
+Sequence 326 327 2 + pattern1 .
+Sequence 340 341 2 + pattern1 .
+Sequence 364 365 2 + pattern1 .
+Sequence 393 394 2 + pattern1 .
+Sequence 409 410 2 + pattern1 .
+Sequence 429 430 2 + pattern1 .
+Sequence 430 431 2 + pattern1 .
+Sequence 431 432 2 + pattern1 .
+Sequence 449 450 2 + pattern1 .
+Sequence 534 535 2 + pattern1 .
+Sequence 539 540 2 + pattern1 .
+Sequence 540 541 2 + pattern1 .
+Sequence 541 542 2 + pattern1 .
+Sequence 544 545 2 + pattern1 .
+Sequence 550 551 2 + pattern1 .
+Sequence 557 558 2 + pattern1 .
+Sequence 558 559 2 + pattern1 .
+Sequence 559 560 2 + pattern1 .
+Sequence 560 561 2 + pattern1 .
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_fuzztran_out.tabular
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_fuzztran_out.tabular Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,133 @@
+SeqName Start End Score Strand Pattern_name Mismatch Frame PStart PEnd Translation
+hg17 3958 3963 2 + pattern1 . 1 1320 1321 AA
+hg17 3961 3966 2 + pattern1 . 1 1321 1322 AA
+hg17 4099 4104 2 + pattern1 . 1 1367 1368 AA
+hg17 4315 4320 2 + pattern1 . 1 1439 1440 AA
+hg17 5194 5199 2 + pattern1 . 1 1732 1733 AA
+hg17 8584 8589 2 + pattern1 . 1 2862 2863 AA
+hg17 9232 9237 2 + pattern1 . 1 3078 3079 AA
+hg17 9343 9348 2 + pattern1 . 1 3115 3116 AA
+hg17 9715 9720 2 + pattern1 . 1 3239 3240 AA
+hg17 9769 9774 2 + pattern1 . 1 3257 3258 AA
+hg17 9841 9846 2 + pattern1 . 1 3281 3282 AA
+hg17 9994 9999 2 + pattern1 . 1 3332 3333 AA
+hg17 10045 10050 2 + pattern1 . 1 3349 3350 AA
+hg17 10048 10053 2 + pattern1 . 1 3350 3351 AA
+hg17 12157 12162 2 + pattern1 . 1 4053 4054 AA
+hg17 12487 12492 2 + pattern1 . 1 4163 4164 AA
+hg17 12688 12693 2 + pattern1 . 1 4230 4231 AA
+hg17 12691 12696 2 + pattern1 . 1 4231 4232 AA
+hg17 15010 15015 2 + pattern1 . 1 5004 5005 AA
+hg17 17521 17526 2 + pattern1 . 1 5841 5842 AA
+hg17 17551 17556 2 + pattern1 . 1 5851 5852 AA
+hg17 1148 1153 2 + pattern1 . 2 383 384 AA
+hg17 2078 2083 2 + pattern1 . 2 693 694 AA
+hg17 2432 2437 2 + pattern1 . 2 811 812 AA
+hg17 3080 3085 2 + pattern1 . 2 1027 1028 AA
+hg17 3593 3598 2 + pattern1 . 2 1198 1199 AA
+hg17 3692 3697 2 + pattern1 . 2 1231 1232 AA
+hg17 4055 4060 2 + pattern1 . 2 1352 1353 AA
+hg17 5018 5023 2 + pattern1 . 2 1673 1674 AA
+hg17 5147 5152 2 + pattern1 . 2 1716 1717 AA
+hg17 8276 8281 2 + pattern1 . 2 2759 2760 AA
+hg17 9587 9592 2 + pattern1 . 2 3196 3197 AA
+hg17 9668 9673 2 + pattern1 . 2 3223 3224 AA
+hg17 9920 9925 2 + pattern1 . 2 3307 3308 AA
+hg17 9971 9976 2 + pattern1 . 2 3324 3325 AA
+hg17 10112 10117 2 + pattern1 . 2 3371 3372 AA
+hg17 10115 10120 2 + pattern1 . 2 3372 3373 AA
+hg17 11837 11842 2 + pattern1 . 2 3946 3947 AA
+hg17 12026 12031 2 + pattern1 . 2 4009 4010 AA
+hg17 12944 12949 2 + pattern1 . 2 4315 4316 AA
+hg17 12953 12958 2 + pattern1 . 2 4318 4319 AA
+hg17 13229 13234 2 + pattern1 . 2 4410 4411 AA
+hg17 13232 13237 2 + pattern1 . 2 4411 4412 AA
+hg17 15356 15361 2 + pattern1 . 2 5119 5120 AA
+hg17 15482 15487 2 + pattern1 . 2 5161 5162 AA
+hg17 16061 16066 2 + pattern1 . 2 5354 5355 AA
+hg17 17822 17827 2 + pattern1 . 2 5941 5942 AA
+hg17 15 20 2 + pattern1 . 3 5 6 AA
+hg17 33 38 2 + pattern1 . 3 11 12 AA
+hg17 3669 3674 2 + pattern1 . 3 1223 1224 AA
+hg17 3759 3764 2 + pattern1 . 3 1253 1254 AA
+hg17 5646 5651 2 + pattern1 . 3 1882 1883 AA
+hg17 5847 5852 2 + pattern1 . 3 1949 1950 AA
+hg17 5850 5855 2 + pattern1 . 3 1950 1951 AA
+hg17 5853 5858 2 + pattern1 . 3 1951 1952 AA
+hg17 7674 7679 2 + pattern1 . 3 2558 2559 AA
+hg17 9699 9704 2 + pattern1 . 3 3233 3234 AA
+hg17 9891 9896 2 + pattern1 . 3 3297 3298 AA
+hg17 10074 10079 2 + pattern1 . 3 3358 3359 AA
+hg17 10407 10412 2 + pattern1 . 3 3469 3470 AA
+hg17 12675 12680 2 + pattern1 . 3 4225 4226 AA
+hg17 13746 13751 2 + pattern1 . 3 4582 4583 AA
+hg17 17115 17120 2 + pattern1 . 3 5705 5706 AA
+hg17 17421 17426 2 + pattern1 . 3 5807 5808 AA
+hg17 19122 19127 2 + pattern1 . 3 6374 6375 AA
+hg17 19353 19358 2 + pattern1 . 3 6451 6452 AA
+hg17 -2312 -2317 2 - pattern1 . 1 772 773 AA
+hg17 -4073 -4078 2 - pattern1 . 1 1359 1360 AA
+hg17 -4652 -4657 2 - pattern1 . 1 1552 1553 AA
+hg17 -4778 -4783 2 - pattern1 . 1 1594 1595 AA
+hg17 -6902 -6907 2 - pattern1 . 1 2302 2303 AA
+hg17 -6905 -6910 2 - pattern1 . 1 2303 2304 AA
+hg17 -7181 -7186 2 - pattern1 . 1 2395 2396 AA
+hg17 -7190 -7195 2 - pattern1 . 1 2398 2399 AA
+hg17 -8108 -8113 2 - pattern1 . 1 2704 2705 AA
+hg17 -8297 -8302 2 - pattern1 . 1 2767 2768 AA
+hg17 -10019 -10024 2 - pattern1 . 1 3341 3342 AA
+hg17 -10022 -10027 2 - pattern1 . 1 3342 3343 AA
+hg17 -10163 -10168 2 - pattern1 . 1 3389 3390 AA
+hg17 -10214 -10219 2 - pattern1 . 1 3406 3407 AA
+hg17 -10466 -10471 2 - pattern1 . 1 3490 3491 AA
+hg17 -10547 -10552 2 - pattern1 . 1 3517 3518 AA
+hg17 -11858 -11863 2 - pattern1 . 1 3954 3955 AA
+hg17 -14987 -14992 2 - pattern1 . 1 4997 4998 AA
+hg17 -15116 -15121 2 - pattern1 . 1 5040 5041 AA
+hg17 -16079 -16084 2 - pattern1 . 1 5361 5362 AA
+hg17 -16442 -16447 2 - pattern1 . 1 5482 5483 AA
+hg17 -16541 -16546 2 - pattern1 . 1 5515 5516 AA
+hg17 -17054 -17059 2 - pattern1 . 1 5686 5687 AA
+hg17 -17702 -17707 2 - pattern1 . 1 5902 5903 AA
+hg17 -18056 -18061 2 - pattern1 . 1 6020 6021 AA
+hg17 -18986 -18991 2 - pattern1 . 1 6330 6331 AA
+hg17 -783 -788 2 - pattern1 . 2 262 263 AA
+hg17 -1014 -1019 2 - pattern1 . 2 339 340 AA
+hg17 -2715 -2720 2 - pattern1 . 2 906 907 AA
+hg17 -3021 -3026 2 - pattern1 . 2 1008 1009 AA
+hg17 -6390 -6395 2 - pattern1 . 2 2131 2132 AA
+hg17 -7461 -7466 2 - pattern1 . 2 2488 2489 AA
+hg17 -9729 -9734 2 - pattern1 . 2 3244 3245 AA
+hg17 -10062 -10067 2 - pattern1 . 2 3355 3356 AA
+hg17 -10245 -10250 2 - pattern1 . 2 3416 3417 AA
+hg17 -10437 -10442 2 - pattern1 . 2 3480 3481 AA
+hg17 -12462 -12467 2 - pattern1 . 2 4155 4156 AA
+hg17 -14283 -14288 2 - pattern1 . 2 4762 4763 AA
+hg17 -14286 -14291 2 - pattern1 . 2 4763 4764 AA
+hg17 -14289 -14294 2 - pattern1 . 2 4764 4765 AA
+hg17 -14490 -14495 2 - pattern1 . 2 4831 4832 AA
+hg17 -16377 -16382 2 - pattern1 . 2 5460 5461 AA
+hg17 -16467 -16472 2 - pattern1 . 2 5490 5491 AA
+hg17 -20103 -20108 2 - pattern1 . 2 6702 6703 AA
+hg17 -20121 -20126 2 - pattern1 . 2 6708 6709 AA
+hg17 17553 17548 2 - pattern1 . 3 863 864 AA
+hg17 17523 17518 2 - pattern1 . 3 873 874 AA
+hg17 15012 15007 2 - pattern1 . 3 1710 1711 AA
+hg17 12693 12688 2 - pattern1 . 3 2483 2484 AA
+hg17 12690 12685 2 - pattern1 . 3 2484 2485 AA
+hg17 12489 12484 2 - pattern1 . 3 2551 2552 AA
+hg17 12159 12154 2 - pattern1 . 3 2661 2662 AA
+hg17 10050 10045 2 - pattern1 . 3 3364 3365 AA
+hg17 10047 10042 2 - pattern1 . 3 3365 3366 AA
+hg17 9996 9991 2 - pattern1 . 3 3382 3383 AA
+hg17 9843 9838 2 - pattern1 . 3 3433 3434 AA
+hg17 9771 9766 2 - pattern1 . 3 3457 3458 AA
+hg17 9717 9712 2 - pattern1 . 3 3475 3476 AA
+hg17 9345 9340 2 - pattern1 . 3 3599 3600 AA
+hg17 9234 9229 2 - pattern1 . 3 3636 3637 AA
+hg17 8586 8581 2 - pattern1 . 3 3852 3853 AA
+hg17 5196 5191 2 - pattern1 . 3 4982 4983 AA
+hg17 4317 4312 2 - pattern1 . 3 5275 5276 AA
+hg17 4101 4096 2 - pattern1 . 3 5347 5348 AA
+hg17 3963 3958 2 - pattern1 . 3 5393 5394 AA
+hg17 3960 3955 2 - pattern1 . 3 5394 5395 AA
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_garnier_out.tabular
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_garnier_out.tabular Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,102 @@
+SeqName Start End Score Strand helix sheet turns coil
+Sequence 1 9 0.000 + . . T .
+Sequence 10 10 0.000 + . E . .
+Sequence 11 16 0.000 + H . . .
+Sequence 17 39 0.000 + . . T .
+Sequence 40 40 0.000 + H . . .
+Sequence 41 42 0.000 + . E . .
+Sequence 43 48 0.000 + . . T .
+Sequence 49 52 0.000 + . E . .
+Sequence 53 68 0.000 + . . T .
+Sequence 69 75 0.000 + H . . .
+Sequence 76 78 0.000 + . E . .
+Sequence 79 87 0.000 + . . T .
+Sequence 88 90 0.000 + . E . .
+Sequence 91 96 0.000 + H . . .
+Sequence 97 98 0.000 + . E . .
+Sequence 99 99 0.000 + . . . C
+Sequence 100 107 0.000 + . . T .
+Sequence 108 111 0.000 + . E . .
+Sequence 112 116 0.000 + . . T .
+Sequence 117 120 0.000 + . E . .
+Sequence 121 123 0.000 + . . T .
+Sequence 124 126 0.000 + . . . C
+Sequence 127 131 0.000 + . E . .
+Sequence 132 153 0.000 + . . T .
+Sequence 154 157 0.000 + . E . .
+Sequence 158 161 0.000 + . . T .
+Sequence 162 162 0.000 + . . . C
+Sequence 163 164 0.000 + . E . .
+Sequence 165 172 0.000 + . . T .
+Sequence 173 176 0.000 + . E . .
+Sequence 177 180 0.000 + . . T .
+Sequence 181 183 0.000 + . . . C
+Sequence 184 187 0.000 + . E . .
+Sequence 188 194 0.000 + . . . C
+Sequence 195 206 0.000 + H . . .
+Sequence 207 234 0.000 + . . T .
+Sequence 235 237 0.000 + . E . .
+Sequence 238 241 0.000 + . . T .
+Sequence 242 242 0.000 + . . . C
+Sequence 243 246 0.000 + . E . .
+Sequence 247 247 0.000 + . . T .
+Sequence 248 249 0.000 + . . . C
+Sequence 250 275 0.000 + . . T .
+Sequence 276 282 0.000 + . E . .
+Sequence 283 283 0.000 + H . . .
+Sequence 284 289 0.000 + . . . C
+Sequence 290 301 0.000 + . . T .
+Sequence 302 307 0.000 + . E . .
+Sequence 308 313 0.000 + . . . C
+Sequence 314 321 0.000 + . . T .
+Sequence 322 322 0.000 + . E . .
+Sequence 323 344 0.000 + . . T .
+Sequence 345 348 0.000 + . E . .
+Sequence 349 360 0.000 + . . T .
+Sequence 361 363 0.000 + . E . .
+Sequence 364 374 0.000 + . . T .
+Sequence 375 378 0.000 + . E . .
+Sequence 379 381 0.000 + . . T .
+Sequence 382 384 0.000 + . . . C
+Sequence 385 386 0.000 + . E . .
+Sequence 387 392 0.000 + . . . C
+Sequence 393 396 0.000 + . E . .
+Sequence 397 401 0.000 + . . T .
+Sequence 402 402 0.000 + . . . C
+Sequence 403 403 0.000 + . E . .
+Sequence 404 406 0.000 + . . T .
+Sequence 407 407 0.000 + . . . C
+Sequence 408 409 0.000 + . . T .
+Sequence 410 412 0.000 + . E . .
+Sequence 413 422 0.000 + . . T .
+Sequence 423 427 0.000 + . E . .
+Sequence 428 436 0.000 + H . . .
+Sequence 437 441 0.000 + . E . .
+Sequence 442 444 0.000 + . . T .
+Sequence 445 447 0.000 + . . . C
+Sequence 448 452 0.000 + . E . .
+Sequence 453 455 0.000 + . . . C
+Sequence 456 457 0.000 + . . T .
+Sequence 458 460 0.000 + . . . C
+Sequence 461 463 0.000 + . E . .
+Sequence 464 467 0.000 + . . T .
+Sequence 468 469 0.000 + . E . .
+Sequence 470 480 0.000 + . . T .
+Sequence 481 484 0.000 + . E . .
+Sequence 485 490 0.000 + . . T .
+Sequence 491 491 0.000 + . E . .
+Sequence 492 496 0.000 + . . T .
+Sequence 497 497 0.000 + . . . C
+Sequence 498 500 0.000 + . . T .
+Sequence 501 504 0.000 + . E . .
+Sequence 505 510 0.000 + . . T .
+Sequence 511 514 0.000 + . E . .
+Sequence 515 517 0.000 + . . . C
+Sequence 518 520 0.000 + . E . .
+Sequence 521 532 0.000 + . . . C
+Sequence 533 534 0.000 + . E . .
+Sequence 535 547 0.000 + H . . .
+Sequence 548 549 0.000 + . E . .
+Sequence 550 554 0.000 + . . T .
+Sequence 555 555 0.000 + . . . C
+Sequence 556 561 0.000 + H . . .
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_geecee_out.geecee
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_geecee_out.geecee Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,2 @@
+#Sequence   GC content
+Sequence      0.36
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_getorf_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_getorf_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
[
@@ -0,0 +1,65 @@
+>Sequence_1 [1 - 51] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+VRCLKYLLLSLHRPQFS
+>Sequence_2 [14 - 94] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+NTFFCPYTDHSFPNGFTPTRNSCASTN
+>Sequence_3 [94 - 129] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+LKAVGLECYRFV
+>Sequence_4 [133 - 231] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+LSASLALIKGSFSLLWKTLWKNTTSTSLSPLVC
+>Sequence_5 [155 - 250] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+SKVHFLYFGRRCGRIQQVRVSPPWFADYWIQL
+>Sequence_6 [3 - 272] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+SMPKIPSFVPTQTTVFLMALHRLEILVQALIESGWPRVLPVCIAERVSCPDQRFIFSTLE
+DVVEEYNKYESLPPGLLITGYSCNTLRNTA
+>Sequence_7 [235 - 309] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+LLDTVVIPFATPRNYLYELFSLYYM
+>Sequence_8 [288 - 335] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+IIFPLLYVVGSSLIFL
+>Sequence_9 [339 - 377] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+QVFYCFRPQCSCS
+>Sequence_10 [254 - 391] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+YPSQHRVTIYMNYFPFIICSRFVFNLPLASLLLFSTSMFMFLGCFG
+>Sequence_11 [395 - 427] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+YAVSLIFVVSS
+>Sequence_12 [328 - 447] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+SSFSKSFTVFDLNVHVLRLFWIICGQFNLRCFFLKYLFMV
+>Sequence_13 [411 - 521] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+SSLFLLKIFIHGLIFGLYLFRGQFIIYSVCIQQFFYF
+>Sequence_14 [431 - 526] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+NIYSWFNFWFVLVQGPVHYLLCLYTAVLLFLV
+>Sequence_15 [451 - 537] 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+FLVCTCSGASSLFTLFVYSSSFIFSMILI
+>Sequence_16 [531 - 487] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+NHTKNKRTAVYKQSK
+>Sequence_17 [536 - 450] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+IKIILKIKELLYTNRVNNELAPEQVQTKN
+>Sequence_18 [487 - 443] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+IMNWPLNKYKPKIKP
+>Sequence_19 [468 - 439] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+TSTNQKLNHE
+>Sequence_20 [439 - 410] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+INILRRNNED
+>Sequence_21 [446 - 405] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+TMNKYFKKKQRRLN
+>Sequence_22 [401 - 372] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+PHIIQNNLRT
+>Sequence_23 [368 - 327] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+TLRSKTVKDLLKED
+>Sequence_24 [426 - 292] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+EETTKIKLTAYYPKQPKNMNIEVENSKRLAKGRLKTNLLHIIKGK
+>Sequence_25 [279 - 238] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+IVTRCCEGYYNCIQ
+>Sequence_26 [234 - 175] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+SANQGGETRTCCILPQRLPK
+>Sequence_27 [334 - 158] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+RKIKDEPTTYNKGKIIHIDSYAVLRRVLQLYPVISKPGGRDSYLLYSSTTSSKVEKMNL
+>Sequence_28 [275 - 120] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+LRGVAKGITTVSSNQQTRGERLVLVVFFHNVFQSRENEPLIRARDALSYTNR
+>Sequence_29 [162 - 112] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+TFDQGKRRAQLYKPVTL
+>Sequence_30 [108 - 34] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+ANRFQLVLAQEFLVGVKPLGKLWSV
+>Sequence_31 [50 - 3] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+ENCGLCRDKRRYFRHR
+>Sequence_32 [154 - 2] (REVERSE SENSE) 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+SGQETRSAIQTGNTLGQPLSISACTRISSRCKAIRKTVVCVGTKEGILGIE
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_helixturnhelix_out.tabular
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_helixturnhelix_out.tabular Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,1 @@
+SeqName Start End Score Strand Maximum_score_at Standard_deviations
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_hmoment_out.hmoment
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_hmoment_out.hmoment Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,556 @@
+HMOMENT of Sequence from 1 to 561
+
+Window: 10 Angle: 100 Max uH: 0.205
+Position uH
+1 0.100
+2 0.071
+3 0.127
+4 0.152
+5 0.127
+6 0.056
+7 0.049
+8 0.032
+9 0.066
+10 0.041
+11 0.019
+12 0.020
+13 0.081
+14 0.125
+15 0.092
+16 0.044
+17 0.040
+18 0.051
+19 0.063
+20 0.038
+21 0.063
+22 0.052
+23 0.065
+24 0.086
+25 0.106
+26 0.073
+27 0.048
+28 0.088
+29 0.082
+30 0.044
+31 0.007
+32 0.035
+33 0.041
+34 0.094
+35 0.035
+36 0.045
+37 0.073
+38 0.069
+39 0.024
+40 0.055
+41 0.040
+42 0.007
+43 0.066
+44 0.009
+45 0.071
+46 0.111
+47 0.095
+48 0.144
+49 0.138
+50 0.143
+51 0.113
+52 0.120
+53 0.078
+54 0.051
+55 0.042
+56 0.035
+57 0.055
+58 0.027
+59 0.037
+60 0.029
+61 0.032
+62 0.077
+63 0.148
+64 0.108
+65 0.035
+66 0.098
+67 0.128
+68 0.118
+69 0.083
+70 0.108
+71 0.112
+72 0.076
+73 0.116
+74 0.102
+75 0.043
+76 0.090
+77 0.073
+78 0.025
+79 0.031
+80 0.058
+81 0.043
+82 0.066
+83 0.075
+84 0.146
+85 0.173
+86 0.140
+87 0.142
+88 0.200
+89 0.154
+90 0.089
+91 0.140
+92 0.121
+93 0.063
+94 0.055
+95 0.051
+96 0.057
+97 0.075
+98 0.136
+99 0.132
+100 0.068
+101 0.067
+102 0.076
+103 0.055
+104 0.019
+105 0.043
+106 0.041
+107 0.022
+108 0.064
+109 0.060
+110 0.085
+111 0.090
+112 0.111
+113 0.049
+114 0.083
+115 0.131
+116 0.137
+117 0.099
+118 0.119
+119 0.120
+120 0.054
+121 0.064
+122 0.059
+123 0.042
+124 0.026
+125 0.032
+126 0.078
+127 0.104
+128 0.117
+129 0.096
+130 0.116
+131 0.108
+132 0.084
+133 0.056
+134 0.063
+135 0.058
+136 0.050
+137 0.048
+138 0.025
+139 0.047
+140 0.093
+141 0.072
+142 0.027
+143 0.021
+144 0.053
+145 0.022
+146 0.049
+147 0.040
+148 0.103
+149 0.154
+150 0.105
+151 0.076
+152 0.127
+153 0.126
+154 0.105
+155 0.088
+156 0.107
+157 0.131
+158 0.095
+159 0.052
+160 0.114
+161 0.088
+162 0.041
+163 0.071
+164 0.067
+165 0.008
+166 0.056
+167 0.060
+168 0.064
+169 0.059
+170 0.055
+171 0.046
+172 0.030
+173 0.092
+174 0.062
+175 0.036
+176 0.019
+177 0.038
+178 0.032
+179 0.037
+180 0.051
+181 0.100
+182 0.051
+183 0.036
+184 0.088
+185 0.090
+186 0.039
+187 0.080
+188 0.076
+189 0.079
+190 0.061
+191 0.074
+192 0.090
+193 0.042
+194 0.024
+195 0.063
+196 0.065
+197 0.050
+198 0.061
+199 0.077
+200 0.136
+201 0.116
+202 0.037
+203 0.092
+204 0.120
+205 0.066
+206 0.026
+207 0.070
+208 0.075
+209 0.041
+210 0.075
+211 0.082
+212 0.034
+213 0.031
+214 0.023
+215 0.048
+216 0.047
+217 0.098
+218 0.098
+219 0.083
+220 0.059
+221 0.103
+222 0.099
+223 0.085
+224 0.110
+225 0.127
+226 0.163
+227 0.132
+228 0.190
+229 0.194
+230 0.197
+231 0.154
+232 0.205
+233 0.171
+234 0.166
+235 0.148
+236 0.161
+237 0.106
+238 0.035
+239 0.026
+240 0.026
+241 0.038
+242 0.084
+243 0.016
+244 0.060
+245 0.121
+246 0.061
+247 0.028
+248 0.076
+249 0.046
+250 0.050
+251 0.072
+252 0.042
+253 0.033
+254 0.083
+255 0.031
+256 0.093
+257 0.106
+258 0.042
+259 0.055
+260 0.053
+261 0.008
+262 0.030
+263 0.062
+264 0.078
+265 0.037
+266 0.114
+267 0.108
+268 0.078
+269 0.107
+270 0.134
+271 0.117
+272 0.091
+273 0.150
+274 0.147
+275 0.071
+276 0.025
+277 0.064
+278 0.022
+279 0.069
+280 0.072
+281 0.044
+282 0.107
+283 0.170
+284 0.176
+285 0.116
+286 0.110
+287 0.128
+288 0.078
+289 0.059
+290 0.055
+291 0.061
+292 0.020
+293 0.051
+294 0.048
+295 0.055
+296 0.112
+297 0.139
+298 0.083
+299 0.055
+300 0.105
+301 0.100
+302 0.049
+303 0.087
+304 0.086
+305 0.069
+306 0.131
+307 0.096
+308 0.090
+309 0.095
+310 0.134
+311 0.102
+312 0.098
+313 0.062
+314 0.055
+315 0.111
+316 0.098
+317 0.106
+318 0.131
+319 0.132
+320 0.098
+321 0.097
+322 0.096
+323 0.059
+324 0.089
+325 0.083
+326 0.088
+327 0.025
+328 0.103
+329 0.065
+330 0.028
+331 0.086
+332 0.109
+333 0.100
+334 0.094
+335 0.116
+336 0.109
+337 0.111
+338 0.063
+339 0.043
+340 0.074
+341 0.099
+342 0.090
+343 0.073
+344 0.067
+345 0.086
+346 0.092
+347 0.089
+348 0.092
+349 0.044
+350 0.045
+351 0.066
+352 0.039
+353 0.019
+354 0.013
+355 0.059
+356 0.069
+357 0.070
+358 0.045
+359 0.079
+360 0.117
+361 0.081
+362 0.138
+363 0.135
+364 0.083
+365 0.034
+366 0.096
+367 0.071
+368 0.034
+369 0.029
+370 0.038
+371 0.083
+372 0.105
+373 0.112
+374 0.070
+375 0.096
+376 0.096
+377 0.079
+378 0.078
+379 0.072
+380 0.088
+381 0.036
+382 0.059
+383 0.056
+384 0.043
+385 0.114
+386 0.114
+387 0.107
+388 0.101
+389 0.089
+390 0.079
+391 0.029
+392 0.098
+393 0.100
+394 0.036
+395 0.106
+396 0.075
+397 0.085
+398 0.090
+399 0.091
+400 0.096
+401 0.048
+402 0.032
+403 0.049
+404 0.070
+405 0.110
+406 0.059
+407 0.107
+408 0.102
+409 0.106
+410 0.081
+411 0.138
+412 0.143
+413 0.112
+414 0.138
+415 0.136
+416 0.127
+417 0.113
+418 0.107
+419 0.111
+420 0.092
+421 0.134
+422 0.098
+423 0.055
+424 0.044
+425 0.055
+426 0.056
+427 0.040
+428 0.041
+429 0.095
+430 0.158
+431 0.153
+432 0.106
+433 0.186
+434 0.187
+435 0.118
+436 0.167
+437 0.162
+438 0.168
+439 0.108
+440 0.155
+441 0.121
+442 0.121
+443 0.059
+444 0.053
+445 0.098
+446 0.087
+447 0.119
+448 0.149
+449 0.149
+450 0.113
+451 0.069
+452 0.083
+453 0.084
+454 0.095
+455 0.119
+456 0.117
+457 0.100
+458 0.102
+459 0.096
+460 0.100
+461 0.116
+462 0.187
+463 0.150
+464 0.080
+465 0.106
+466 0.115
+467 0.085
+468 0.036
+469 0.098
+470 0.095
+471 0.112
+472 0.061
+473 0.077
+474 0.119
+475 0.141
+476 0.099
+477 0.154
+478 0.184
+479 0.185
+480 0.136
+481 0.194
+482 0.178
+483 0.177
+484 0.138
+485 0.132
+486 0.087
+487 0.055
+488 0.057
+489 0.051
+490 0.037
+491 0.087
+492 0.035
+493 0.031
+494 0.080
+495 0.053
+496 0.023
+497 0.045
+498 0.033
+499 0.030
+500 0.087
+501 0.089
+502 0.035
+503 0.064
+504 0.125
+505 0.132
+506 0.069
+507 0.085
+508 0.072
+509 0.088
+510 0.050
+511 0.049
+512 0.043
+513 0.064
+514 0.071
+515 0.111
+516 0.109
+517 0.082
+518 0.089
+519 0.054
+520 0.038
+521 0.032
+522 0.032
+523 0.038
+524 0.054
+525 0.059
+526 0.015
+527 0.068
+528 0.073
+529 0.026
+530 0.106
+531 0.055
+532 0.047
+533 0.103
+534 0.091
+535 0.049
+536 0.031
+537 0.032
+538 0.038
+539 0.068
+540 0.130
+541 0.077
+542 0.043
+543 0.104
+544 0.058
+545 0.045
+546 0.108
+547 0.084
+548 0.139
+549 0.189
+550 0.130
+551 0.062
+552 0.136
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_iep_out.iep
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_iep_out.iep Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,31 @@
+IEP of Sequence from 1 to 561
+Isoelectric Point = 5.0278
+
+   pH     Bound    Charge
+  1.00   108.00     1.00
+  1.50   107.99     0.99
+  2.00   107.98     0.98
+  2.50   107.93     0.93
+  3.00   107.80     0.80
+  3.50   107.56     0.56
+  4.00   107.28     0.28
+  4.50   107.10     0.10
+  5.00   107.00     0.00
+  5.50   106.91    -0.09
+  6.00   106.67    -0.33
+  6.50   105.94    -1.06
+  7.00   103.73    -3.27
+  7.50    97.29    -9.71
+  8.00    81.33   -25.67
+  8.50    53.56   -53.44
+  9.00    25.75   -81.25
+  9.50     9.75   -97.25
+ 10.00     3.29   -103.71
+ 10.50     1.06   -105.94
+ 11.00     0.34   -106.66
+ 11.50     0.11   -106.89
+ 12.00     0.03   -106.97
+ 12.50     0.01   -106.99
+ 13.00     0.00   -107.00
+ 13.50     0.00   -107.00
+ 14.00     0.00   -107.00
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_isochore_out.isochore
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_isochore_out.isochore Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,7 @@
+Position Percent G+C 1 .. 561
+140 0.446
+196 0.414
+252 0.396
+308 0.357
+364 0.332
+420 0.282
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_marscan_out.tabular
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_marscan_out.tabular Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,4 @@
+SeqName Start End Score Strand type start8bp end8bp start16bp end16bp
+hg17 440 492 0.000 + MAR/SAR recognition site (MRS) 440 447 477 492
+hg17 13640 13750 0.000 + MAR/SAR recognition site (MRS) 13640 13647 13735 13750
+hg17 15229 15392 0.000 + MAR/SAR recognition site (MRS) 15385 15392 15229 15244
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_maskfeat_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_maskfeat_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_maskseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_maskseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+NNNcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_matcher_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_matcher_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,6 @@
+>Sequence
+CTTTAGCAAGTCTTTTACTGTTTTCGACCTCAATGTTCATGTTCTTAGGTTGTTTTGGAT
+A
+>hg17
+CTTCAGCAAGTTCCTTACTGTCTTTAAGCCTTGTTTTCATCATCT--GGATAATGGGGAT
+A
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_msbar_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_msbar_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_needle_out.score
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_needle_out.score Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,4 @@
+Sequence hg17 20190 (604.5)
+
+#---------------------------------------
+#---------------------------------------
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_newcpgreport_out.newcpgreport
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_newcpgreport_out.newcpgreport Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+ID   Sequence  561 BP.
+XX
+DE   CpG Island report.
+XX
+CC   Obs/Exp ratio > 0.60.
+CC   % C + % G > 50.00.
+CC   Length > 200.
+XX
+FH   Key              Location/Qualifiers
+FT   no islands detected
+//
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_newcpgseek_out.newcpgseek
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_newcpgseek_out.newcpgseek Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+
+NEWCPGSEEK of Sequence from 1 to 561
+with score > 17 
+
+ Begin    End  Score        CpG  %CG  CG/GC
+   121    141    34          3  57.1   1.00
+   261    272    43          3  75.0   1.00
+-------------------------------------------
\ No newline at end of file
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_newseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_newseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,2 @@
+>cytoc fragment of cytochrome c
+KKKEERADLIAY
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_noreturn_out.noreturn
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_noreturn_out.noreturn Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcc taaaatacct tcttttgtcc ctacacagac cacagttttc ctaatggctt
+tacaccgact agaaattctt gtgcaagcac taattgaaag cggttggcct agagtgttac
+cggtttgtat agctgagcgc gtctcttgcc ctgatcaaag gttcattttc tctactttgg
+aagacgttgt ggaagaatac aacaagtacg agtctctccc ccctggtttg ctgattactg
+gatacagttg taataccctt cgcaacaccg cgtaactatc tatatgaatt attttccctt
+tattatatgt agtaggttcg tctttaatct tcctttagca agtcttttac tgttttcgac
+ctcaatgttc atgttcttag gttgttttgg ataatatgcg gtcagtttaa tcttcgttgt
+ttcttcttaa aatatttatt catggtttaa tttttggttt gtacttgttc aggggccagt
+tcattattta ctctgtttgt atacagcagt tcttttattt ttagtatgat tttaatttaa
+aacaattcta atggtcaaaa a
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_notseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_notseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_nthseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_nthseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_palindrome_out.palindrome
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_palindrome_out.palindrome Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,15 @@
+Palindromes of:  Sequence 
+Sequence length is: 561 
+Start at position: 1
+End at position: 561
+Minimum length of Palindromes is: 10 
+Maximum length of Palindromes is: 100 
+Maximum gap between elements is: 100 
+Number of mismatches allowed in Palindrome: 0
+
+
+
+Palindromes:
+
+
+
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_pasteseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_pasteseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
b'@@ -0,0 +1,371 @@\n+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;\n+gtttgccatcttttgctgctctagggaatccagcagctgtcaccatgtaaacaagcccag\n+gctagaccaGTTACCCTCATCATCTTAGCTGATAGCCAGCCAGCCACCACAGGCAtgagt\n+caggccatattgctggacccacagaattatgagctaaataaatagtcttgggttaagcca\n+ctaagttttaggcatagtgtgttatgtaTCTCACAAACATATAAGACTGTGTGTTTGTTG\n+ACTGGAGGAAGAGATGCTATAAAGACCACCTTTTAAAACTTCCC----------------\n+---------------AAATACT-GCCACTGATGTCCTG-----ATGGAGGTA-------T\n+GAA-------------------AACATCCACTAAAATTTGTGGTTTATTCATTTTTCATT\n+ATTTTGTTTAAGGAGGTCTATAGTGGAAGAGGGAGATATTTGGggaaatt---ttgtata\n+gactagctttcacgatgttagggaattattattgtgtgataatggtcttgcagttaca-c\n+agaaattcttccttattttttgggaa---gcaccaaag----tagggat---aaaatgtc\n+atgatgtgtgcaatacactttaaaatgtttttg-----ccaaaataatt-----------\n+-----aatgaagc--aaatatggaaa-ataataattattaaatctaggtgatgggtatat\n+tgtagttcactatagtattgcacacttttctgtatgtttaaatttttcatttaaaaaaaa\n+actttgagc-----tagacaccaggctatgagctaggagcatagcaatgaccaa------\n+------------------------------------------------------------\n+----------------------------atagactcctaccaa-----------------\n+---------------------------------ctc-aaagaatgcacattctCTGGGAA\n+ACATGTTTCCATTAGGAAGCCTCGAATGCAATGTGACTGTGGTCTCCAGGACCTG-TGTG\n+ATCCTGGCTTTTCCTGTTCCCTCCG---CATCATCACTGCAGGTGTGTTTTCCCAAGTTT\n+TAAACATTTA------CCTTCCCAGTGGCCTTGCGTCTAGAGGAATCCCTGTATAGTGGT\n+-ACATGAATATAACACATAACAAA-AATCATCTCTATGGTGTGTGTTGTTCCTGGGGTTC\n+Aattcagcaaattttccctg-ggcacccatgtgttcttggcactggaaaagtaccgggac\n+tgaaacagttgatggccca-atccctgtcctct---taaaacctaagggaggagaTGGAA\n+AGGGG-CACCCAACCCAGACTGAGAGACAGGAATTAGCTGCAAGGGGAACTAGGAAAAGC\n+TTCTTTA---AGGATGGAGAGGCCCTAGTGGAAT-GGGGAGATTCTTCCGGGAGAAGCGA\n+TGGATGCACAGTTGGGCATCCCCACAGACGGACTGGAAAGAAAAAAGGCCTGGAGGAATC\n+AATGTG-------CAATGTATGTGTGTTCCCTGGTTcaagggctgg-gaactttctcta-\n+aagggccaggtagaaaacattttaggctttctaagccaag--gcaaaat-tgaggatatt\n+acatgggtacttatacaacaagaataaacaatt---tacacaattttttgttgacagaat\n+tcaaaactttat----agacacagaaatgcaaatttcctgtaattttcccat-gagaact\n+attcttct--tttgttttgttttgcgacAGGGTTGCGCtgatcctcccgcctcagtctcc\n+ctaagtgctgagatgttgcaggaagtcagggaccccgaacagagagatcggctggagccg\n+tggcagaggaacataaattttgaagatttcattttaatatggacacttatcagttcccaa\n+ataatacttttataattttttatgcctgtctttgctttaatctcttaatcctgttatctt\n+cataagctaaggatgtacgtcacctcaggaccactgtgataattgtgttaactgtacaga\n+ttgattgcaaaacatgtgtgtttgaacaatatgaaatcagtgcaccttgaaaaagagcag\n+aataacagcaatttttagggaacaagggaagacaactataaggtctgactgcctgcgggg\n+tcgggcaaagggagccatatttttcttcttgcagagagcctataaatagacctgcaagta\n+ggagagatattgctaatttcttttgctagcatggaatattaatattaacaccctgggaaa\n+ggaatgcattcctggggggaggtctataaatggccgctctgggaatgtctatcctacgca\n+atggagataaggactgagatacgccctggtctcctgcagtaccctcaggcttactagggt\n+ggtgaaaaactccgccctggtaaatttgtggtcagaccagttttctgctctcgaacactg\n+ttttctgttgtttaagatgtttatcaagacaatacgtgcaccgctgaacacagaccctta\n+tcagtagttctcctttttgccctttgaagcatgtgatctactccctgttttacaccccct\n+caccttttgaaacccttaataaaaaacttgctggttt-gaggctcaggtgggcatcacag\n+tactaccgatatgtgatgtcacccccggcggcccagctgtaaaattcctctctttgtact\n+ctctctctttatttctcagccagctgacacttatggaaaatagaaagaacctacgttgaa\n+atattgggggcaggttcccccaataTCTGGTGCCCAACGTGGGAtactgagattacaagc\n+atgagccactgcatctggcctcttcttttgatttttttttttcaaacttttacaaatgta\n+gaaaccattcttagcttttgggcattaccaaacccggcagtgg-caggctcggttcacca\n+acgtcatttgcagttccccgCTTTATGTTATGGgttttgttttgttttgtttttttt-at\n+tgagacagagtttcactcttgttgcccaggctgtagtgcaatggtctgatcttggctcac\n+tgcaacctccacttcccaggttcaagccattctcctgcctcagcctctcaagtagctggg\n+attacagacactcaccaccacacctggctaattttgtatttttagtagagatgaggtttc\n+accatgttggccaggctggtctcgaaatcctgacctcaggtgatccacccaccttggcct\n+cccaaagtgctgggattacaggcttgagctaccacgcctggctGGGTTGGTTCTCAATGG\n+AGTGGTTTGTTTTTGGAGCTGCTCT-GCGCAGtggggaccagaataggcctg--------\n+-----------ggttcctagcccattgctattcctt----accagctgtggattctaagg\n+aaagtcatttaacctcgctggaccttag-attcctcatccctgaaGCCCAAGGGTaaaac\n+aaaacaaaacaaaacaaaacaaaccaaCCCATCATGTAAAGCGGGGAACTACAAACGATA\n+CAGGTGAAACATGCCTACCACACCACTCACAGGCT--ATGATGACAAAAACGTGGCTACA\n+TCTGGGACCACCCCCCAACCCCCACTTTGTACGTAGGAAATACGGAGTTGAGGATGGAGA\n+CCCACAGTATGTCCAGAGTGTCCCCAAAGGCCACAGTGCCCGCCTGGAGCCCTCCAGAGA\n+GCGTGCACTCCCTGGGGTG'..b'GAGGCCATGTAGAGAAAGGAATGACCTAGGAAAGTTGGCCTGGAAGTGGAG\n+GGAAGGATGGTGTGGGAAAAGCAGGAA--------TCTCGGAGACCAGCTTAGAGGCTTG\n+GCAGTCACCTGGGTGCAGG-ATACAAGGGCCTGAGCCAAAGTGGTGAGGGAGGGTGGAAG\n+GAGGCAGCCCAGAGAATGACCCTCCATGCCCACGGGGAAGGCAGAGGGCTCT-GAGAGCG\n+A--TTCCTCCCACATG-CT-GAGCACTTGTTCTCCCTCTTCCTCCTGCATAGCAGTCAGT\n+CTCCTCCAAACAGAAAGTCACCGGTTTGGACTTCATTCCTGGGCTCCACCCCATCCTGAC\n+CTTATCCAAGATGGACCAGACACTGGCAGTCTACCAACAGATCCTCACCAGTATGCCTTC\n+CAGAAACGTGATCCAAATATCCAACGACCTGGAGAACCTCCGGGATCTTCTTCACGTGCT\n+GGCCTTCTCTAAGAGCTGCCACTTGCCCTGGGCCAGTGGCCTGGAGACCTTGGACAGCCT\n+GGGGGGTGTCCTGGAAGCTTCAGGCTACTCCACAGAGGTGGTGGCCCTGAGCAGGCTGCA\n+GGGGTCTCTGCAGGACATGCTGTGGCAGCTGGACCTCAGCCCTGGGTGCTGAGGCCTTGA\n+AGGTCACTCTTCCTGCAAGGACTACGTTAAGGGAAGGAACTCTGGCTTCCAGGTATCTCC\n+AGGATTGAAGAGCATTGCATGGACACCCCTTATCCAGGACTCTGTCAATT--TCCCTGAC\n+TCCTCTAAGCCACTCTTCCAAAGGCATAAGACCCTAAGCCTCCTTTTGCTTGAAACCAAA\n+GATATATACACAGGATCCTATTCTCACCAGGAAGGGGG-TCCACCC-AGCAAAGAGTGGG\n+CTGCATCTGGGATTCCCACCAAGGTCTTCAGCCATCA---ACAAGAGTTGTCTTGTCCCC\n+TCT-TGACCCATCT-----------------CCCCCTCACTGAATGCCTCAATGTGACCA\n+GGGGTGATTTCAGAGAGGGCAGAGGGGTAGGCAGAGCCTTTGGATGACCA--GAACAAGG\n+TTCCCTCTGAGAATTCCAAGGAGTTCCATGAAGACCACATCCACACACG--CAGGAACTC\n+CC--AGCAACACAAGCTGGAA---GCACATGTTTATTTATTCTGCATTTTATTCTGGATG\n+GATTTGAAGCAAAGCACCAGCTTCTCCAGGCTCTTTGGGGTCAGCCAGGGCCAGGGGTCT\n+CCCTGGAGTGCAGTTTCCAATCCCATAGATGGGTC-TGGCTGAGCTGAACCCA---TTTT\n+GAGTGACT----CGAGGGTTGGG-TTCATCTGAGCAAGAGCTGGCAAAGGTGGCTCTCCA\n+GTTAGTTCTCTCGTAACTGGTTTCATTTCTACTGTGACTGATGTTACATCACAGTGTTTG\n+CAATGGTGTTGCCCTGAGTGGATCTCCAAGGACCAGGTTATTTTAAAA---AGATTTGTT\n+TTGTCAAGTGTCATATGTAGGTGTCTGCACCCAGGGGTGGG-GAATGTTTGGGCAGAAGG\n+GAGAAGGATCTAGAATGTGTTTTCTGAATAACATTTGTGTGGTGGGTTCTTTGGAAGGAG\n+TGAGA-TCATTTTCTTATCTTCTGCAATTGCTTAGGATGTTTTTCATGAAAA--------\n+----TAGCTCTTTCAG-GGGGGTTGTGAGGCCTGGCCAGGCACCCCCTGGAGAGAAGTTT\n+CTGGCCCTGGCTGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCA\n+GAATAAAACGCAAAGGGCTGAAAGCCATTTGTTGGGGCAGTGGTAAGCTCTGGCTTTCTC\n+CGACTGCTAGGGAGTGGTCTTTCCTATCATGGAGTGACGGTCCCACACTGGTGACTGCGA\n+TCTTCAGAGCAGGGGTCCTTGGTGT-GACCCTCTGAATGGTCCAGGGTTGATCACACTCT\n+GGGTTTATTACATGGCAG-----TGTTCCTATTTGGGGCTTGCATGCCAAATTGTAGTTC\n+TTGTCTGATTGGCTCACCC-AAGCAAGGCCAAAATTACCAAAAATCTTGGGGGG--TTTT\n+TACTC-CAGTGGTGAAGAAAACTCCTTTAGCAGG-TGGTCCTGAGACCT-GACAAGCACT\n+GCTAGGCGAGTGCCAGGACTCCCCAGGCCAGGCCACCAGGATGGCCCTTCCCACTGGAGG\n+TCACATTCAGGAAGATGAAAGAGGAGGTTTGGGGTCTGCCACCATCCTGCTGCTGTGTTT\n+TTGCTATCACACAGTGGGTGGTGGATCTGTCCAAGGAAACTTGAATCAAAGCAGTTAAC-\n+TTTAAGactgagcacctgcttcatgctcagccctgactggtgctataggctggagaagct\n+cacccaataaacattaagatt-gaggcctgccctcagggatcttgcattcccagtggTCA\n+AACC-GCACTCACCCATGTGCCAAGGTGGGGTA-TTTACCACAGCAG--CTGAACAGCCA\n+AATGCATGGTGCAGTTGACAGCAGGTGGGAAATGGTATGAGCTGAGGGGGGCCGTGCCCA\n+GGGGCCCACAGG-GAACCCTGCTTGCACTTTGTAACATGTTTA-----CTTTTCagggca\n+tcttagctt---ctatta-----tagccacatccctttga---aacaagataactgagaa\n+tttaaaaataagaa-----aata--TGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGC\n+TTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGC\n+TTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACG\n+CAAATGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAA\n+ACGCATGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAA\n+AACGCAGACCCCAAAGAGCCTGGAGAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAA\n+AACGCAGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGACCCCAAAGAGCCTGGA\n+GAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGACCCCAAAGAGCCTGGA\n+GAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGACCCCAAAGAGCCTGGA\n+GAAGCTGATGCTTTGCTTCAAATCCATCCAGAATAAAACGCAGATGCTTTGCTTCAAATC\n+CATCCAGAATAAAACGCAgttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagacca\n+cagttttcctaatggctttacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcg\n+gttggcctagagtgttaccggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggt\n+tcattttctctactttggaagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctccccc\n+ctggtttgctgattactggatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatcta\n+tatgaattattttccctttattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaag\n+tcttttactgttttcgacctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggt\n+cagtttaatcttcgttgtttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgt\n+acttgttcaggggccagttcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttattttt\n+agtatgattttaatttaaaacaattctaatggtcaaaaa\n'
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_patmatdb_out.tabular
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_patmatdb_out.tabular Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,41 @@
+SeqName Start End Score Strand
+Sequence 560 561 2 +
+Sequence 559 560 2 +
+Sequence 558 559 2 +
+Sequence 557 558 2 +
+Sequence 550 551 2 +
+Sequence 544 545 2 +
+Sequence 541 542 2 +
+Sequence 540 541 2 +
+Sequence 539 540 2 +
+Sequence 534 535 2 +
+Sequence 449 450 2 +
+Sequence 431 432 2 +
+Sequence 430 431 2 +
+Sequence 429 430 2 +
+Sequence 409 410 2 +
+Sequence 393 394 2 +
+Sequence 364 365 2 +
+Sequence 340 341 2 +
+Sequence 326 327 2 +
+Sequence 287 288 2 +
+Sequence 274 275 2 +
+Sequence 264 265 2 +
+Sequence 252 253 2 +
+Sequence 204 205 2 +
+Sequence 201 202 2 +
+Sequence 196 197 2 +
+Sequence 193 194 2 +
+Sequence 181 182 2 +
+Sequence 158 159 2 +
+Sequence 157 158 2 +
+Sequence 98 99 2 +
+Sequence 97 98 2 +
+Sequence 92 93 2 +
+Sequence 85 86 2 +
+Sequence 74 75 2 +
+Sequence 73 74 2 +
+Sequence 53 54 2 +
+Sequence 14 15 2 +
+Sequence 13 14 2 +
+Sequence 12 13 2 +
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_pepcoil_out.pepcoil
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_pepcoil_out.pepcoil Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,6 @@
+PEPCOIL of Sequence
+   using a window of 28 residues
+
+
+Other structures from 1 to 561 (561 residues)
+   Max score: 0.827 (probability 0.00)
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_pepstats_out.pepstats
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_pepstats_out.pepstats Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,48 @@
+PEPSTATS of Sequence from 1 to 561
+
+Molecular weight = 48582.66   Residues = 561   
+Average Residue Weight  = 86.600   Charge   = 0.0   
+Isoelectric Point = 5.0278
+A280 Molar Extinction Coefficient  = 0       
+A280 Extinction Coefficient 1mg/ml = 0.00      
+Improbability of expression in inclusion bodies = 0.520
+
+Residue Number Mole% DayhoffStat
+A = Ala 135 24.064  2.798  
+B = Asx 0 0.000   0.000  
+C = Cys 106 18.895  6.515  
+D = Asp 0 0.000   0.000  
+E = Glu 0 0.000   0.000  
+F = Phe 0 0.000   0.000  
+G = Gly 98 17.469  2.080  
+H = His 0 0.000   0.000  
+I = Ile 0 0.000   0.000  
+J = --- 0 0.000   0.000  
+K = Lys 0 0.000   0.000  
+L = Leu 0 0.000   0.000  
+M = Met 0 0.000   0.000  
+N = Asn 0 0.000   0.000  
+O = --- 0 0.000   0.000  
+P = Pro 0 0.000   0.000  
+Q = Gln 0 0.000   0.000  
+R = Arg 0 0.000   0.000  
+S = Ser 0 0.000   0.000  
+T = Thr 222 39.572  6.487  
+U = --- 0 0.000   0.000  
+V = Val 0 0.000   0.000  
+W = Trp 0 0.000   0.000  
+X = Xaa 0 0.000   0.000  
+Y = Tyr 0 0.000   0.000  
+Z = Glx 0 0.000   0.000  
+
+Property Residues Number Mole%
+Tiny (A+C+G+S+T) 561 100.000
+Small (A+B+C+D+G+N+P+S+T+V) 561 100.000
+Aliphatic (A+I+L+V) 135 24.064
+Aromatic (F+H+W+Y) 0  0.000
+Non-polar (A+C+F+G+I+L+M+P+V+W+Y) 339 60.428
+Polar (D+E+H+K+N+Q+R+S+T+Z) 222 39.572
+Charged (B+D+E+H+K+R+Z) 0  0.000
+Basic (H+K+R) 0  0.000
+Acidic (B+D+E+Z) 0  0.000
+
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_plotorf_out.png
b
Binary file test-data/emboss_plotorf_out.png has changed
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_plotorf_out1.png
b
Binary file test-data/emboss_plotorf_out1.png has changed
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_polydot_out.png
b
Binary file test-data/emboss_polydot_out.png has changed
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_prettyseq_out.prettyseq
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_prettyseq_out.prettyseq Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,42 @@
+PRETTYSEQ of Sequence from 1 to 561
+
+           ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
+         1 gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt 60
+         1 V  R  C  L  K  Y  L  L  L  S  L  H  R  P  Q  F  S  *  W  L   2
+
+           ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
+        61 tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac 120
+         3 Y  T  D  *  K  F  L  C  K  H  *  L  K  A  V  G  L  E  C  Y   9
+
+           ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
+       121 cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg 180
+        10 R  F  V  *  L  S  A  S  L  A  L  I  K  G  S  F  S  L  L  W   16
+
+           ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
+       181 aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg 240
+        17 K  T  L  W  K  N  T  T  S  T  S  L  S  P  L  V  C  *  L  L   2
+
+           ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
+       241 gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt 300
+         3 D  T  V  V  I  P  F  A  T  P  R  N  Y  L  Y  E  L  F  S  L   22
+
+           ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
+       301 tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac 360
+        23 Y  Y  M  *  *  V  R  L  *  S  S  F  S  K  S  F  T  V  F  D   11
+
+           ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
+       361 ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt 420
+        12 L  N  V  H  V  L  R  L  F  W  I  I  C  G  Q  F  N  L  R  C   31
+
+           ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
+       421 ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt 480
+        32 F  F  L  K  Y  L  F  M  V  *  F  L  V  C  T  C  S  G  A  S   10
+
+           ---------|---------|---------|---------|---------|---------|
+       481 tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa 540
+        11 S  L  F  T  L  F  V  Y  S  S  S  F  I  F  S  M  I  L  I  *   29
+
+           ---------|---------|-
+       541 aacaattctaatggtcaaaaa 561
+         1 N  N  S  N  G  Q  K   7
+
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_primersearch.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_primersearch.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,7 @@
+# This is my primer file
+D1S243  cacacaggctcacatgcc      gctccagcgtcatggact
+D1S468 aattaaccgttttggtcct     gcgacacacacttccc 
+D1S2845 ccaaagggtgcttctc        gtggcattccaacctc
+D1S1608 gatggcttttggggactatt    cactgagccaagtgacacag
+D1S2893 aaaacatcaactctcccctg    ctcaaaccccaataagcctt
+D1S2660 cacacatgcacatgcac       agtgacaccagcaggg
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_primersearch_out.primersearch
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_primersearch_out.primersearch Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,12 @@
+
+Primer name D1S243
+
+Primer name D1S468
+
+Primer name D1S2845
+
+Primer name D1S1608
+
+Primer name D1S2893
+
+Primer name D1S2660
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_revseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_revseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tttttgaccattagaattgttttaaattaaaatcatactaaaaataaaagaactgctgta
+tacaaacagagtaaataatgaactggcccctgaacaagtacaaaccaaaaattaaaccat
+gaataaatattttaagaagaaacaacgaagattaaactgaccgcatattatccaaaacaa
+cctaagaacatgaacattgaggtcgaaaacagtaaaagacttgctaaaggaagattaaag
+acgaacctactacatataataaagggaaaataattcatatagatagttacgcggtgttgc
+gaagggtattacaactgtatccagtaatcagcaaaccaggggggagagactcgtacttgt
+tgtattcttccacaacgtcttccaaagtagagaaaatgaacctttgatcagggcaagaga
+cgcgctcagctatacaaaccggtaacactctaggccaaccgctttcaattagtgcttgca
+caagaatttctagtcggtgtaaagccattaggaaaactgtggtctgtgtagggacaaaag
+aaggtattttaggcatcgaac
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_seqmatchall_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_seqmatchall_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,3 @@
+
+#---------------------------------------
+#---------------------------------------
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_seqret_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_seqret_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_sigcleave_out.tabular
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_sigcleave_out.tabular Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,6 @@
+SeqName Start End Score Strand mature_peptide
+Sequence 27 39 5.175 + CCACAGTTTTCCTAATGGCTTTACACCGACTAGAAATTCTTGTGCAAGCA
+Sequence 253 265 4.809 + CACCGCGTAACTATCTATATGAATTATTTTCCCTTTATTATATGTAGTAG
+Sequence 29 41 4.790 + ACAGTTTTCCTAATGGCTTTACACCGACTAGAAATTCTTGTGCAAGCACT
+Sequence 541 553 3.820 + GTCAAAAA
+Sequence 30 42 3.530 + CAGTTTTCCTAATGGCTTTACACCGACTAGAAATTCTTGTGCAAGCACTA
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_sirna_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_sirna_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,158 @@
+>Sequence_92 %GC 50.0 Score 9 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aattgaaagcggttggcctagag
+>Sequence_53 %GC 45.0 Score 8 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aatggctttacaccgactagaaa
+>Sequence_97 %GC 55.0 Score 8 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aaagcggttggcctagagtgtta
+>Sequence_98 %GC 55.0 Score 8 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aagcggttggcctagagtgttac
+>Sequence_201 %GC 55.0 Score 8 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aacaagtacgagtctctcccccc
+>Sequence_14 %GC 40.0 Score 7 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aataccttcttttgtccctacac
+>Sequence_85 %GC 40.0 Score 7 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aagcactaattgaaagcggttgg
+>Sequence_181 %GC 40.0 Score 7 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aagacgttgtggaagaatacaac
+>Sequence_196 %GC 40.0 Score 7 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aatacaacaagtacgagtctctc
+>Sequence_204 %GC 60.0 Score 7 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aagtacgagtctctcccccctgg
+>Sequence_252 %GC 60.0 Score 7 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aatacccttcgcaacaccgcgta
+>Sequence_264 %GC 40.0 Score 7 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aacaccgcgtaactatctatatg
+>Sequence_38 %GC 45.0 Score 6 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gaccacagttttcctaatggctt
+>Sequence_73 %GC 35.0 Score 6 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aaattcttgtgcaagcactaatt
+>Sequence_96 %GC 55.0 Score 6 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gaaagcggttggcctagagtgtt
+>Sequence_118 %GC 50.0 Score 6 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+taccggtttgtatagctgagcgc
+>Sequence_200 %GC 50.0 Score 6 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+caacaagtacgagtctctccccc
+>Sequence_326 %GC 35.0 Score 6 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aatcttcctttagcaagtctttt
+>Sequence_364 %GC 35.0 Score 6 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aatgttcatgttcttaggttgtt
+>Sequence_12 %GC 35.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aaaataccttcttttgtccctac
+>Sequence_13 %GC 35.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aaataccttcttttgtccctaca
+>Sequence_16 %GC 45.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+taccttcttttgtccctacacag
+>Sequence_32 %GC 45.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tacacagaccacagttttcctaa
+>Sequence_52 %GC 45.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+taatggctttacaccgactagaa
+>Sequence_74 %GC 35.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aattcttgtgcaagcactaattg
+>Sequence_88 %GC 45.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+cactaattgaaagcggttggcct
+>Sequence_91 %GC 45.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+taattgaaagcggttggcctaga
+>Sequence_128 %GC 55.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tatagctgagcgcgtctcttgcc
+>Sequence_173 %GC 45.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tactttggaagacgttgtggaag
+>Sequence_193 %GC 35.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aagaatacaacaagtacgagtct
+>Sequence_198 %GC 45.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tacaacaagtacgagtctctccc
+>Sequence_243 %GC 45.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tacagttgtaatacccttcgcaa
+>Sequence_251 %GC 55.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+taatacccttcgcaacaccgcgt
+>Sequence_313 %GC 40.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+taggttcgtctttaatcttcctt
+>Sequence_340 %GC 35.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aagtcttttactgttttcgacct
+>Sequence_393 %GC 35.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aatatgcggtcagtttaatcttc
+>Sequence_489 %GC 40.0 Score 5 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tactctgtttgtatacagcagtt
+>Sequence_34 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+cacagaccacagttttcctaatg
+>Sequence_36 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+cagaccacagttttcctaatggc
+>Sequence_61 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tacaccgactagaaattcttgtg
+>Sequence_63 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+caccgactagaaattcttgtgca
+>Sequence_70 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tagaaattcttgtgcaagcacta
+>Sequence_84 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+caagcactaattgaaagcggttg
+>Sequence_110 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tagagtgttaccggtttgtatag
+>Sequence_112 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gagtgttaccggtttgtatagct
+>Sequence_135 %GC 60.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gagcgcgtctcttgccctgatca
+>Sequence_180 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gaagacgttgtggaagaatacaa
+>Sequence_183 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gacgttgtggaagaatacaacaa
+>Sequence_203 %GC 60.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+caagtacgagtctctcccccctg
+>Sequence_210 %GC 60.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gagtctctcccccctggtttgct
+>Sequence_245 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+cagttgtaatacccttcgcaaca
+>Sequence_254 %GC 60.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tacccttcgcaacaccgcgtaac
+>Sequence_263 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+caacaccgcgtaactatctatat
+>Sequence_266 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+caccgcgtaactatctatatgaa
+>Sequence_348 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tactgttttcgacctcaatgttc
+>Sequence_395 %GC 40.0 Score 4 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tatgcggtcagtttaatcttcgt
+>Sequence_157 %GC 30.0 Score 3 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aaaggttcattttctctactttg
+>Sequence_158 %GC 30.0 Score 3 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aaggttcattttctctactttgg
+>Sequence_207 %GC 65.0 Score 3 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tacgagtctctcccccctggttt
+>Sequence_325 %GC 35.0 Score 3 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+taatcttcctttagcaagtcttt
+>Sequence_392 %GC 35.0 Score 3 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+taatatgcggtcagtttaatctt
+>Sequence_409 %GC 30.0 Score 3 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+aatcttcgttgtttcttcttaaa
+>Sequence_11 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+taaaataccttcttttgtcccta
+>Sequence_41 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+cacagttttcctaatggctttac
+>Sequence_43 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+cagttttcctaatggctttacac
+>Sequence_67 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gactagaaattcttgtgcaagca
+>Sequence_72 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gaaattcttgtgcaagcactaat
+>Sequence_130 %GC 65.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tagctgagcgcgtctcttgccct
+>Sequence_192 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gaagaatacaacaagtacgagtc
+>Sequence_195 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gaatacaacaagtacgagtctct
+>Sequence_236 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tactggatacagttgtaataccc
+>Sequence_241 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gatacagttgtaatacccttcgc
+>Sequence_304 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tatatgtagtaggttcgtcttta
+>Sequence_306 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tatgtagtaggttcgtctttaat
+>Sequence_310 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+tagtaggttcgtctttaatcttc
+>Sequence_358 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gacctcaatgttcatgttcttag
+>Sequence_370 %GC 35.0 Score 2 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+catgttcttaggttgttttggat
+>Sequence_156 %GC 30.0 Score 1 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+caaaggttcattttctctacttt
+>Sequence_403 %GC 30.0 Score 1 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+cagtttaatcttcgttgtttctt
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_sixpack_out2.sixpack
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_sixpack_out2.sixpack Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,134 @@
+
+
+          V  R  C  L  K  Y  L  L  L  S  L  H  R  P  Q  F  S  *  W  L     F1
+           F  D  A  *  N  T  F  F  C  P  Y  T  D  H  S  F  P  N  G  F    F2
+            S  M  P  K  I  P  S  F  V  P  T  Q  T  T  V  F  L  M  A  L   F3
+          gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+                   10        20        30        40        50        60        
+          ----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|
+          caagctacggattttatggaagaaaacagggatgtgtctggtgtcaaaaggattaccgaa
+           T  R  H  R  F  Y  R  R  K  D  R  C  L  G  C  N  E  *  H  S    F6
+          X  E  I  G  L  I  G  E  K  T  G  V  C  V  V  T  K  R  I  A     F5
+            N  S  A  *  F  V  K  K  Q  G  *  V  S  W  L  K  G  L  P  K   F4
+
+
+          Y  T  D  *  K  F  L  C  K  H  *  L  K  A  V  G  L  E  C  Y     F1
+           T  P  T  R  N  S  C  A  S  T  N  *  K  R  L  A  *  S  V  T    F2
+            H  R  L  E  I  L  V  Q  A  L  I  E  S  G  W  P  R  V  L  P   F3
+          tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+                   70        80        90        100       110       120       
+          ----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|
+          atgtggctgatctttaagaacacgttcgtgattaactttcgccaaccggatctcacaatg
+           *  V  S  *  F  N  K  H  L  C  *  N  F  A  T  P  R  S  H  *    F6
+          K  C  R  S  S  I  R  T  C  A  S  I  S  L  P  Q  G  L  T  N     F5
+            V  G  V  L  F  E  Q  A  L  V  L  Q  F  R  N  A  *  L  T  V   F4
+
+
+          R  F  V  *  L  S  A  S  L  A  L  I  K  G  S  F  S  L  L  W     F1
+           G  L  Y  S  *  A  R  L  L  P  *  S  K  V  H  F  L  Y  F  G    F2
+            V  C  I  A  E  R  V  S  C  P  D  Q  R  F  I  F  S  T  L  E   F3
+          cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+                   130       140       150       160       170       180       
+          ----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|
+          gccaaacatatcgactcgcgcagagaacgggactagtttccaagtaaaagagatgaaacc
+           R  N  T  Y  S  L  A  D  R  A  R  I  L  P  E  N  E  R  S  Q    F6
+          G  T  Q  I  A  S  R  T  E  Q  G  S  *  L  N  M  K  E  V  K     F5
+            P  K  Y  L  Q  A  R  R  K  G  Q  D  F  T  *  K  R  *  K  P   F4
+
+
+          K  T  L  W  K  N  T  T  S  T  S  L  S  P  L  V  C  *  L  L     F1
+           R  R  C  G  R  I  Q  Q  V  R  V  S  P  P  W  F  A  D  Y  W    F2
+            D  V  V  E  E  Y  N  K  Y  E  S  L  P  P  G  L  L  I  T  G   F3
+          aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+                   190       200       210       220       230       240       
+          ----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|
+          ttctgcaacaccttcttatgttgttcatgctcagagaggggggaccaaacgactaatgac
+           F  V  N  H  F  F  V  V  L  V  L  R  E  G  R  T  Q  Q  N  S    F6
+          S  S  T  T  S  S  Y  L  L  Y  S  D  R  G  G  P  K  S  I  V     F5
+            L  R  Q  P  L  I  C  C  T  R  T  E  G  G  Q  N  A  S  *  Q   F4
+
+
+          D  T  V  V  I  P  F  A  T  P  R  N  Y  L  Y  E  L  F  S  L     F1
+           I  Q  L  *  Y  P  S  Q  H  R  V  T  I  Y  M  N  Y  F  P  F    F2
+            Y  S  C  N  T  L  R  N  T  A  *  L  S  I  *  I  I  F  P  L   F3
+          gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+                   250       260       270       280       290       300       
+          ----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|
+          ctatgtcaacattatgggaagcgttgtggcgcattgatagatatacttaataaaagggaa
+           S  V  T  T  I  G  K  A  V  G  R  L  *  R  Y  S  N  N  E  R    F6
+          P  Y  L  Q  L  V  R  R  L  V  A  Y  S  D  I  H  I  I  K  G     F5
+            I  C  N  Y  Y  G  E  C  C  R  T  V  I  *  I  F  *  K  G  K   F4
+
+
+          Y  Y  M  *  *  V  R  L  *  S  S  F  S  K  S  F  T  V  F  D     F1
+           I  I  C  S  R  F  V  F  N  L  P  L  A  S  L  L  L  F  S  T    F2
+            L  Y  V  V  G  S  S  L  I  F  L  *  Q  V  F  Y  C  F  R  P   F3
+          tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+                   310       320       330       340       350       360       
+          ----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|
+          ataatatacatcatccaagcagaaattagaaggaaatcgttcagaaaatgacaaaagctg
+           *  *  I  Y  Y  T  R  R  *  D  E  K  L  L  D  K  V  T  K  S    F6
+          K  N  Y  T  T  P  E  D  K  I  K  R  *  C  T  K  *  Q  K  R     F5
+            I  I  H  L  L  N  T  K  L  R  G  K  A  L  R  K  S  N  E  V   F4
+
+
+          L  N  V  H  V  L  R  L  F  W  I  I  C  G  Q  F  N  L  R  C     F1
+           S  M  F  M  F  L  G  C  F  G  *  Y  A  V  S  L  I  F  V  V    F2
+            Q  C  S  C  S  *  V  V  L  D  N  M  R  S  V  *  S  S  L  F   F3
+          ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+                   370       380       390       400       410       420       
+          ----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|
+          gagttacaagtacaagaatccaacaaaacctattatacgccagtcaaattagaagcaaca
+           R  L  T  *  T  R  L  N  N  Q  I  I  H  P  *  N  L  R  R  Q    F6
+          G  *  H  E  H  E  *  T  T  K  S  L  I  R  D  T  *  D  E  N     F5
+            E  I  N  M  N  K  P  Q  K  P  Y  Y  A  T  L  K  I  K  T  T   F4
+
+
+          F  F  L  K  Y  L  F  M  V  *  F  L  V  C  T  C  S  G  A  S     F1
+           S  S  *  N  I  Y  S  W  F  N  F  W  F  V  L  V  Q  G  P  V    F2
+            L  L  K  I  F  I  H  G  L  I  F  G  L  Y  L  F  R  G  Q  F   F3
+          ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+                   430       440       450       460       470       480       
+          ----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|
+          aagaagaattttataaataagtaccaaattaaaaaccaaacatgaacaagtccccggtca
+           K  K  K  F  Y  K  N  M  T  *  N  K  T  Q  V  Q  E  P  A  L    F6
+          N  R  R  L  I  N  I  *  P  K  I  K  P  K  Y  K  N  L  P  W     F5
+            E  E  *  F  I  *  E  H  N  L  K  Q  N  T  S  T  *  P  G  T   F4
+
+
+          S  L  F  T  L  F  V  Y  S  S  S  F  I  F  S  M  I  L  I  *     F1
+           H  Y  L  L  C  L  Y  T  A  V  L  L  F  L  V  *  F  *  F  K    F2
+            I  I  Y  S  V  C  I  Q  Q  F  F  Y  F  *  Y  D  F  N  L  K   F3
+          tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+                   490       500       510       520       530       540       
+          ----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|----:----|
+          agtaataaatgagacaaacatatgtcgtcaagaaaataaaaatcatactaaaattaaatt
+           E  N  N  V  R  N  T  Y  L  L  E  K  I  K  L  I  I  K  I  *    F6
+          N  M  I  *  E  T  Q  I  C  C  N  K  *  K  *  Y  S  K  L  K     F5
+            *  *  K  S  Q  K  Y  V  A  T  R  K  N  K  T  H  N  *  N  L   F4
+
+
+          N  N  S  N  G  Q  K                                            F1
+           T  I  L  M  V  K  X                                           F2
+            Q  F  *  W  S  K  X                                          F3
+          aacaattctaatggtcaaaaa
+                   550       560       
+          ----:----|----:----|-
+          ttgttaagattaccagttttt
+           F  L  E  L  P  *  F                                           F6
+          F  C  N  *  H  D  F                                            F5
+            V  I  R  I  T  L  F                                          F4
+
+##############################
+Minimum size of ORFs : 1
+
+Total ORFs in frame 1 :    10
+Total ORFs in frame 2 :    11
+Total ORFs in frame 3 :     8
+Total ORFs in frame 4 :    14
+Total ORFs in frame 5 :    12
+Total ORFs in frame 6 :    14
+
+Total ORFs :    69
+##############################
+
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_skipseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_skipseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_splitter_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_splitter_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence_1-561 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_supermatcher_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_supermatcher_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,24 @@
+>hg17
+CCCTAGAGCTTCTGAGCCCTCAACAG--------AGATGAACTGGACTCTCTGCAGCCCC
+ACTCTAAATTC-----------CTAAGAGAGAAGTTGATTGACCCAATCAG-------GG
+TCAGGAGAAGGAAGGGAGGAGGAAAGGGAG---------GAGAGAAGAGCCTCTTCGTCT
+CTTGCCTACCAC--TGGCCAGGCAATTGTAG---------CCAAGGGGGCT-GGAGTGTA
+AATGCAAACATAGCC----------ATCAAGGGTt---gtgtatgtgtgtgtgt------
+----gtgtctgtgtgtgtgtatgtgtgtCTCTTGGGTAGGTTAGATCTCCC---------
+---AGGAGGTCCCTAC--TAAACAGACTTAAGCCCGCAAAA---TTTTA--GCTCTCCAG
+CCTCACACACTCCACCCCTCTAC-----CATA-------TTGAATCTTCCCAAACCAACT
+ATG-GCT---TTCCCTAA-CTCCGGAGcttggcctggaa--------tgccctgcttccc
+ct--ctttcccctgg---ggaacgcctgtccttcaggcctcagttca-----cacactgc
+ctcccttgca-----aagctct
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+ccctaca----caga-----ccacagttttcctaa-------tgg---ctttaca--ccg
+actagaaattcttgtgcaagcactaattga-aag-cggttggccta--gagtgttaccgg
+tttgta------------tagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttct
+ct--------actttgg--aagacgttgtggaagaatacaacaag-----tacgagtctc
+tcccc--------cctggtttgctgattactggatacagt-----------tgtaatacc
+cttcgcaacaccgcgtaactatctatat-------gaa--tta-ttttccctttattata
+tgtagtaggttcgt-ctttaatcttcctttagc------aagtcttttactgttttcga-
+cctca------------atgttcatgttcttaggttgttttggat------------aat
+atgcggtcagtt---taatcttcgttgtttcttcttaaaatatttatt--catggtt---
+-taatttt----tggtttgta---cttg---ttcaggggccagttcattatttactctg-
+----tttgtatacagcagttct
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_syco_out.syco
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_syco_out.syco Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,484 @@
+SYCO of Sequence from 1 to 561
+
+
+Frame 1
+Mid base Gribskov value
+46       1.007
+49       1.014
+52       1.012
+55       1.002
+58       1.003
+61       0.997
+64       0.998
+67       0.996
+70       1.005
+73       1.006
+76       1.007
+79       1.020
+82       1.008
+85       1.000
+88       0.995
+91       1.005
+94       1.023
+97       1.011
+100      1.008
+103      1.003
+106      1.017
+109      1.028
+112      1.029
+115      1.019
+118      1.013
+121      1.014
+124      1.003
+127      1.003
+130      0.990
+133      0.981
+136      0.975
+139      0.981
+142      0.983
+145      0.981
+148      0.987
+151      1.000
+154      0.989
+157      0.997
+160      0.995
+163      0.998
+166      0.988
+169      0.981
+172      0.993
+175      1.007
+178      1.016
+181      1.016
+184      0.994
+187      1.006
+190      1.017
+193      1.008
+196      1.016
+199      0.995
+202      0.987
+205      0.982
+208      0.983
+211      0.978
+214      0.989
+217      1.000
+220      1.006
+223      1.013
+226      1.008
+229      0.992
+232      1.002
+235      1.002
+238      0.996
+241      0.987
+244      0.988
+247      0.972
+250      0.966
+253      0.973
+256      0.972
+259      0.968
+262      0.956
+265      0.951
+268      0.942
+271      0.923
+274      0.923
+277      0.907
+280      0.897
+283      0.908
+286      0.888
+289      0.896
+292      0.891
+295      0.911
+298      0.923
+301      0.924
+304      0.914
+307      0.904
+310      0.896
+313      0.901
+316      0.910
+319      0.928
+322      0.918
+325      0.914
+328      0.915
+331      0.911
+334      0.910
+337      0.927
+340      0.926
+343      0.917
+346      0.922
+349      0.920
+352      0.917
+355      0.923
+358      0.917
+361      0.926
+364      0.931
+367      0.937
+370      0.937
+373      0.929
+376      0.930
+379      0.931
+382      0.940
+385      0.915
+388      0.908
+391      0.908
+394      0.899
+397      0.909
+400      0.918
+403      0.904
+406      0.896
+409      0.885
+412      0.884
+415      0.884
+418      0.885
+421      0.889
+424      0.889
+427      0.884
+430      0.892
+433      0.903
+436      0.902
+439      0.906
+442      0.900
+445      0.890
+448      0.893
+451      0.903
+454      0.903
+457      0.899
+460      0.910
+463      0.932
+466      0.935
+469      0.925
+472      0.915
+475      0.926
+478      0.925
+481      0.929
+484      0.943
+487      0.934
+490      0.920
+493      0.925
+496      0.925
+499      0.935
+502      0.936
+505      0.939
+508      0.940
+511      0.936
+514      0.932
+
+
+Frame 2
+Mid base Gribskov value
+47       1.003
+50       0.992
+53       1.002
+56       0.997
+59       1.006
+62       1.005
+65       1.007
+68       0.997
+71       1.001
+74       0.996
+77       0.997
+80       0.982
+83       0.975
+86       0.965
+89       0.971
+92       0.977
+95       0.975
+98       0.968
+101      0.979
+104      0.968
+107      0.978
+110      0.982
+113      0.984
+116      0.994
+119      0.984
+122      0.983
+125      0.984
+128      0.996
+131      1.004
+134      0.986
+137      0.992
+140      0.997
+143      0.980
+146      0.972
+149      0.966
+152      0.971
+155      0.956
+158      0.950
+161      0.943
+164      0.944
+167      0.933
+170      0.944
+173      0.944
+176      0.955
+179      0.949
+182      0.944
+185      0.945
+188      0.952
+191      0.941
+194      0.952
+197      0.946
+200      0.934
+203      0.943
+206      0.935
+209      0.940
+212      0.952
+215      0.953
+218      0.937
+221      0.923
+224      0.934
+227      0.938
+230      0.930
+233      0.936
+236      0.949
+239      0.943
+242      0.944
+245      0.946
+248      0.950
+251      0.954
+254      0.968
+257      0.968
+260      0.962
+263      0.960
+266      0.949
+269      0.943
+272      0.946
+275      0.956
+278      0.963
+281      0.963
+284      0.952
+287      0.947
+290      0.950
+293      0.930
+296      0.934
+299      0.936
+302      0.925
+305      0.915
+308      0.939
+311      0.943
+314      0.928
+317      0.930
+320      0.936
+323      0.941
+326      0.938
+329      0.943
+332      0.949
+335      0.939
+338      0.935
+341      0.934
+344      0.924
+347      0.929
+350      0.929
+353      0.932
+356      0.930
+359      0.934
+362      0.930
+365      0.911
+368      0.916
+371      0.925
+374      0.921
+377      0.917
+380      0.916
+383      0.924
+386      0.922
+389      0.919
+392      0.921
+395      0.930
+398      0.912
+401      0.916
+404      0.920
+407      0.909
+410      0.908
+413      0.908
+416      0.898
+419      0.890
+422      0.880
+425      0.885
+428      0.899
+431      0.907
+434      0.912
+437      0.904
+440      0.901
+443      0.901
+446      0.893
+449      0.897
+452      0.894
+455      0.903
+458      0.890
+461      0.886
+464      0.894
+467      0.894
+470      0.894
+473      0.885
+476      0.884
+479      0.875
+482      0.870
+485      0.879
+488      0.878
+491      0.875
+494      0.875
+497      0.876
+500      0.881
+503      0.878
+506      0.876
+509      0.883
+512      0.891
+515      0.896
+
+
+Frame 3
+Mid base Gribskov value
+48       0.929
+51       0.933
+54       0.930
+57       0.946
+60       0.940
+63       0.947
+66       0.947
+69       0.953
+72       0.968
+75       0.950
+78       0.949
+81       0.939
+84       0.929
+87       0.915
+90       0.910
+93       0.922
+96       0.921
+99       0.931
+102      0.925
+105      0.935
+108      0.945
+111      0.935
+114      0.930
+117      0.940
+120      0.949
+123      0.949
+126      0.960
+129      0.944
+132      0.947
+135      0.943
+138      0.946
+141      0.955
+144      0.949
+147      0.948
+150      0.953
+153      0.950
+156      0.960
+159      0.965
+162      0.958
+165      0.979
+168      0.987
+171      0.991
+174      1.003
+177      1.017
+180      1.018
+183      1.004
+186      0.994
+189      1.008
+192      1.010
+195      0.998
+198      1.002
+201      1.013
+204      1.021
+207      1.012
+210      1.002
+213      1.013
+216      1.001
+219      1.012
+222      1.024
+225      1.037
+228      1.035
+231      1.025
+234      1.028
+237      1.011
+240      1.007
+243      1.016
+246      1.006
+249      0.997
+252      0.999
+255      0.989
+258      0.971
+261      0.962
+264      0.950
+267      0.936
+270      0.931
+273      0.931
+276      0.928
+279      0.907
+282      0.897
+285      0.910
+288      0.915
+291      0.904
+294      0.902
+297      0.899
+300      0.905
+303      0.895
+306      0.905
+309      0.896
+312      0.887
+315      0.877
+318      0.879
+321      0.874
+324      0.875
+327      0.878
+330      0.880
+333      0.871
+336      0.871
+339      0.866
+342      0.853
+345      0.851
+348      0.861
+351      0.870
+354      0.874
+357      0.887
+360      0.892
+363      0.892
+366      0.897
+369      0.897
+372      0.903
+375      0.891
+378      0.881
+381      0.881
+384      0.879
+387      0.884
+390      0.875
+393      0.875
+396      0.866
+399      0.865
+402      0.861
+405      0.852
+408      0.852
+411      0.856
+414      0.852
+417      0.850
+420      0.859
+423      0.859
+426      0.867
+429      0.879
+432      0.893
+435      0.903
+438      0.912
+441      0.913
+444      0.910
+447      0.910
+450      0.908
+453      0.908
+456      0.906
+459      0.905
+462      0.918
+465      0.929
+468      0.939
+471      0.940
+474      0.940
+477      0.939
+480      0.943
+483      0.943
+486      0.942
+489      0.943
+492      0.948
+495      0.948
+498      0.948
+501      0.943
+504      0.958
+507      0.960
+510      0.954
+513      0.956
+516      0.947
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_tranalign_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_tranalign_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,45 @@
+>HSFAU1
+cctctttctcgactccatcttcgcggtagctgggaccgccgttcagtcgccaatatgcag
+ctctttgtccgcgcccaggagctacacaccttcgaggtgaccggccaggaaacggtcgcc
+cagatcaaggctcatgtagcctca---ctggagggcattgccccggaagatcaagtcgtg
+ctcctggcaggc---cccctggaggatgaggccactctgggccagtgcggggtggaggcc
+ctgactaccctggaagtagcaggccgcatgcttgga---ggtaaagttcatggttccctg
+gcccgtgctggaaaagtgagaggtcagactcctaaggtggccaaacaggagaagaagaag
+aagaagacaggtcgggctaagcggcggatgcagtacaaccggcgctttgtcaacgttgtg
+cccacctttggcaagaagaagggccccaatgccaactct
+>HSFAU2
+cctctttctcgactccatcttcgcggtagctgggaccgccgttcagtcgccaatatgcag
+ctctttgtccgcgcccaggagctacacaccttcgaggtgaccggccaggaaacggtcgcc
+cagatcaaggctcatgtagcctca---ctggagggcattgccccggaagatcaagtcgtg
+ctcctggcaggcgcgcccctggaggatgcactctgggccagtgcggggtggaggccc---
+------------------------------------------------------------
+------------------------------------------------------------
+------------------------------------------------------------
+---------------------------------------
+>HSFAU3
+cctctttctcgactccatcttcgcggtagctgggaccgccgttcagtcgccaatatgcag
+ctctttgtccgcgcccaggagctacacaccttcgaggtgaccggccaggaaacggtcgcc
+cagatcaaggctcatgtagcctca---ctggagggcattgccccggaagatcaagtcgtg
+ctcctggcaggcgcgcccctggaggatgaggccactctgggccagtgcggggtggaggcc
+ctgactaccctggaagtagcaggccgcatgcttgga---ggtaaagttcatggttccctg
+gcccgtgctggaaaagtgagaggtcagactcctaagggggccaaacaggagaagaagaag
+aagaagacaggtcgggctaagcggcggatgcagtacaaccggcgctttgtcaacgttgtg
+cccacctttggcaagaagaagggccccaatgccaactct
+>HSFAU4
+cctctttctcgactccatcttcgcggtagctgggaccgccgttcagtcgccaatatgcag
+ctctttgtccgcgcccaggagctacacaccttcgaggtgaccggccaggaaacggtcgcc
+cagatcaaggctcatgaaatagcctcactggagggcattgccccggaagatcaagtcgtg
+ctcctggcaggcgcgcccctggaggatgaggccactctgggccagtgcggggtggaggcc
+ctgactaccctggaagtagcaggccgcatgcttgcccgaggtaaagttcatggttccctg
+gcccgtgctggaaaagtgagaggtcagactcctaaggtggccaaacaggagaagaagaag
+aagaagacaggtcgggctaagcggcggatgcagtacaaccggcgctttgtcaacgttgtg
+cccacctttggcaagaagaagggccccaatgccaactct
+>HSFAU5
+cctctttctcgactccatcttcgcggtagctgggaccgccgttcagtcgccaatatgcag
+ctctttgtccgcgcccaggagctacacaccttcgaggtgaccggccaggaaacggtcgcc
+cagatcaaggctcatgtagcctca---ctggagggcattgccccggaagatcaagtcgtg
+ctcctggcaggcgcgcccctggaggatgaggccactctgggccagtgcggggtggaggcc
+ctgactaccctggaagtaggccgcatgctttttgga---ggtaaagttcatggttccctg
+gcccgtgctggaaaagtgagaggtcagactcctaaggtggccaaacaggagaagaagaag
+aagaagacaggtcgggctaagcggcggatgcagtacaaccggcgctttgtcaacgttgtg
+cccacctttggcaagaagaagggccccaatgccaactct
\ No newline at end of file
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_transeq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_transeq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,5 @@
+>Sequence_1 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+VRCLKYLLLSLHRPQFS*WLYTD*KFLCKH*LKAVGLECYRFV*LSASLALIKGSFSLLW
+KTLWKNTTSTSLSPLVC*LLDTVVIPFATPRNYLYELFSLYYM**VRL*SSFSKSFTVFD
+LNVHVLRLFWIICGQFNLRCFFLKYLFMV*FLVCTCSGASSLFTLFVYSSSFIFSMILI*
+NNSNGQK
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_trimest_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_trimest_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
[
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other; [poly-A tail removed]
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtc
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_trimseq_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_trimseq_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_union_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_union_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,11 @@
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcgatgcctaaaataccttcttttgtccctacacagaccacagttttcctaatggctt
+tacaccgactagaaattcttgtgcaagcactaattgaaagcggttggcctagagtgttac
+cggtttgtatagctgagcgcgtctcttgccctgatcaaaggttcattttctctactttgg
+aagacgttgtggaagaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgattactg
+gatacagttgtaatacccttcgcaacaccgcgtaactatctatatgaattattttccctt
+tattatatgtagtaggttcgtctttaatcttcctttagcaagtcttttactgttttcgac
+ctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataatatgcggtcagtttaatcttcgttgt
+ttcttcttaaaatatttattcatggtttaatttttggtttgtacttgttcaggggccagt
+tcattatttactctgtttgtatacagcagttcttttatttttagtatgattttaatttaa
+aacaattctaatggtcaaaaa
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_water_out.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_water_out.fasta Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,32 @@
+>hg17
+GTTTGAAGTTGAGATGTGGGTACAATACCATAGCTTTATTC------CAGAGCAGGGTAT
+TTGTTTCCAAATGCCATGTTCCCAGCAGCTGCCCTTGACTGGGAATTGGGGTGTGATTTG
+GGCTTTT-----CCTTAAATCCTTGAGGAGCTGGAGGGGTGGGTGGCTCGCACTCCTGCT
+TTctggatctgaatcctgactctgtcatggacctgtttgactttgggcaagttgactcct
+attcctgagccccatatttttctcttctgtgaaattcagattaaaaAAACATGGCTTTGA
+TCAAA----CATTATAAATAATATATAGACAGACTGCTTGTTTTTATTGTATTGCCAGAA
+ATGAATCCTACTAATA-------------------TTGC-CATCTA-TGG--ACAGAAAA
+TGTATTACCTGTCTTCATCAAGACCCAGACGAGGAAGAACACGAAAAGCGGA--------
+---GATTAATTTTACTGCC-------ATCTCCAGAA---CCGTCATCCTAATATTTACTT
+A-CA----TTTTATTATTATTTCAGGCTC-ATGCACATATACTTAG-----CATGGATCA
+T-TGGCCACAGACTCGCATACATTTAA-CTTTATTACCTTTTGCCTCATGTATCTCATTA
+AAATTTTGCTGCTTAATCAAGGATCTGCATATTATTTTAATTTTAGAATTCACAGTTCCA
+AGACTTTGAAAGTTTCAAGCGTTCTGGGTGaatgtgttatgctctctcccgcca--ccat
+gtctttataccccctgatttct---cagccactatggcaaccactttctactcttagta-
+gcccat----atttagtccaatccccagctcaggagacacttct
+>Sequence 561 BP; 135 A; 106 C; 98 G; 222 T; 0 other;
+gttcga----------tgcctaaaatacctt--cttttgtccctacacagaccacagt--
+---tttcctaatggc---tttacacc----------gactagaaatt-------------
+--cttgtgcaagcactaa----ttga-aagc---------ggttggc-------------
+--ctaga--------------gtgt----taccggtttg--------------------t
+atagctgagcgc-------gtctctt---------------------------gccctga
+tcaaaggttcattttctctact---ttggaagac-----------gttgt-------gga
+a-gaatacaacaagtacgagtctctcccccctggtttgctgat-tactggatacag---t
+tgtaatacc---cttc-gcaacacc----------------------gcgtaactatcta
+tatgaattatttt----ccctttattatatgtagtaggttcgtctt--taatcttccttt
+agcaagtcttttactgt--tttcgacctcaatgttcatgttcttaggttgttttggataa
+tatgcggtcag-----------tttaatcttcgt--------------tgtttcttctta
+aaatat------ttattcatgg-------------tttaatttttggttt----gt----
+--actt--------------gttcaggg----------------------gccagttcat
+-tattta----ctctg-tttgtatacagc----------agttcttt-tatttttagtat
+g---attttaattta-------------------aaacaattct
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_water_out.score
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_water_out.score Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,4 @@
+Sequence hg17 884 (610.5)
+
+#---------------------------------------
+#---------------------------------------
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_wobble_out.png
b
Binary file test-data/emboss_wobble_out.png has changed
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_wobble_out.wobble
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_wobble_out.wobble Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,1 @@
+Expected GC content in third position = 36.36
b
diff -r b94ca591877b -r 7334f6d0ac17 test-data/emboss_wordcount_out.wordcount
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/emboss_wordcount_out.wordcount Wed Mar 21 16:30:01 2012 -0400
b
@@ -0,0 +1,202 @@
+ttta 13
+tttt 13
+tctt 11
+gttt 10
+ttgt 10
+taat 9
+ttct 8
+attt 8
+tttg 8
+gttc 8
+tgtt 8
+ggtt 8
+cttt 8
+aatt 6
+tatt 6
+ttaa 6
+ttat 6
+ttca 5
+ttcg 5
+tttc 5
+cagt 5
+gttg 5
+taca 5
+aata 5
+ccct 5
+agtt 5
+tgta 5
+tact 5
+cttc 5
+atac 5
+ttac 5
+aaaa 5
+atta 4
+tctc 4
+ctaa 4
+gtct 4
+ccta 4
+tata 4
+ctct 4
+cctt 4
+tatg 4
+ttgg 4
+acag 4
+tgga 4
+atat 4
+tcat 4
+tggt 4
+atct 3
+aaat 3
+ttcc 3
+taaa 3
+tcta 3
+attc 3
+tgat 3
+cggt 3
+agca 3
+aaca 3
+cccc 3
+agta 3
+tacc 3
+aatg 3
+caag 3
+cttg 3
+atgg 3
+atgt 3
+acaa 3
+acac 3
+tcaa 3
+aggt 3
+gcaa 3
+ttag 3
+ctga 3
+accg 3
+gtat 3
+acta 3
+tccc 3
+tgaa 2
+tcct 2
+actt 2
+ggaa 2
+gcct 2
+gtca 2
+ctac 2
+gaaa 2
+ctag 2
+gaag 2
+gctg 2
+ggat 2
+ctat 2
+gaat 2
+agcg 2
+tgcc 2
+agtc 2
+aatc 2
+cgac 2
+ggcc 2
+caaa 2
+caac 2
+gacc 2
+cctg 2
+tgtg 2
+caat 2
+ggtc 2
+ctta 2
+gata 2
+atga 2
+atgc 2
+tcga 2
+gatt 2
+gcgg 2
+tcgt 2
+ttgc 2
+gcgt 2
+cgcg 2
+caca 2
+cacc 2
+cgtc 2
+aaga 2
+catg 2
+aagc 2
+cgtt 2
+tcag 2
+catt 2
+aagt 2
+tggc 2
+taga 2
+tagc 2
+tagg 2
+gtaa 2
+ctgg 2
+gtac 2
+gtag 2
+tagt 2
+ctgt 2
+gagt 2
+agaa 2
+agac 2
+acct 2
+aaag 2
+actg 2
+gccc 1
+ccag 1
+tgag 1
+taac 1
+attg 1
+caga 1
+tctg 1
+cagc 1
+gtcc 1
+cagg 1
+gctt 1
+gtta 1
+agct 1
+tgca 1
+aact 1
+tgcg 1
+agtg 1
+tacg 1
+ctca 1
+cgag 1
+ctcc 1
+cctc 1
+tgct 1
+acga 1
+gacg 1
+tgtc 1
+cgat 1
+ggct 1
+tatc 1
+gact 1
+acgt 1
+gatc 1
+tcgc 1
+gatg 1
+gcgc 1
+ttga 1
+cgca 1
+gtgc 1
+gtgg 1
+cgta 1
+gtgt 1
+cact 1
+aggg 1
+ataa 1
+aagg 1
+atag 1
+ccga 1
+ccgc 1
+ccgg 1
+gcac 1
+gcag 1
+gggc 1
+gggg 1
+gagc 1
+acca 1
+accc 1
+atca 1
+agag 1
+aaac 1
+actc 1
+gcca 1
+ccac 1