annotate test-data/protein.faa @ 0:fb0ce7937a85 draft

"planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
author diodupima
date Thu, 15 Jul 2021 16:51:26 +0000
parents
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
0
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1 >YP_004893808.1 rIIA protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
2 MIIQRAEEKVQVSGSVQRYQAGIAINAETFSILIDGIYNDKVLAAVREPLFNAVDSHTEA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
3 GCRDKPIIIHSPTDLEPWYSVRDGGLGMDFDMVTQTFMMLGTSTKRDSNELIGAKGIGSK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
4 APFTVTDMFTVTSVKNGMKTVYSVHKNEGIPEVVPLHESKTTEENGVEIKFNVDPSETSK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
5 YRQAIVKCLRYAKFPYEINDPFVTSEINDRTYPVQYRYEDKETGWMLEMYGSVSRNADSV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
6 VVMGQQPYLSNYLSSNKNWPMMMVSIPIGDCDVNPGREWTIEGKNDRGFRDRLEKFVTEA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
7 IEKRGQEVVEELKQLPTLKEVLEYMKRVGGYFSTRYGSGFIADKFHDHFGTFSIDKCITY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
8 GEKGTRRETDKTYGYADLMNGSPLVYNDDGKCIRTKCNWLSENCFKRVYVTERIEALEIL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
9 KDPFFVGMVHKLSDLEKRPVVKGEKKYGGYGLYEPGHKVWVIDQDGSIKSDRISRADFDD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
10 IEAAMIYSGGQVKGNCDLGAVQYLHRKQQPETFLKDLGVEGKMYIVPLNRSGWLPDETRI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
11 VTKDDLYELAKQNLMEYHLNQRTNCSSTYRQLVKELGIFGVKVETDPEYKPKVNMSYSLS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
12 NIKGYYALEKKAERIVNARMRIGKKLLEVKKSRYPLLKYVDLKHFNTPEMIEYRQLIDSK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
13 GETK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
14 >YP_004893809.1 rIIB protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
15 MSQLFVSRSAARKFAADNGMKVVDRGLSPAVLATGRWMVVPKDSQGASKPPEVDMSFTSE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
16 AKPAQASQFFASRGDARDFAKGKKNAKIIDHAKTSDGRDKHEGVVKDLGKQGKRWEVVFD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
17 VTDLHIEATVTLLPEPHKVPVTVVVEESEPKTYFDEETVEKKDPVVIMTPGNVCISMPDG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
18 TQHTINRDNDIFPDVGLLLIEGDIEGAIALIEAGKEAKAEKVVDLGPDLKLLDGVLYWHG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
19 QKQESTLADRILNDIKNDTFDDRYVKFMQKLMHNPSYASVKMLYDFIQHNDLEILENGDV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
20 KAYKKITITTDGPRDSYTRKVPNYKGQIISMPRNMVEDNPNQTCSQGLHIASLEYAGGFG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
21 GNGLIEVAVNPADVVSVPYDYNQQKCRCCRYEVLTGAEKPVGAPDVLVIGTMGEILEEIY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
22 LEEETKED
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
23 >YP_004893810.1 putative helicase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
24 MSDFGVGVEAALGAVMSGDNVFVTGPGGSGKSYTIKTIQSLYAGSVLTVAPTGAAAINVN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
25 GMTAHRAFGLTMGVATKKDTEEIKPKVKRLLKSKALKIIIIDEISMFRADKLWEMDMKCR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
26 LARKQPNKPFGGLQICMFGDFFQNPPVLTETEKETYFQFHYTELACFSDTWKELNPYPIL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
27 LEKVYRQSSVHFSTMLNCLRRGQRIPEIVKFMNTHCYDHGKPLDAITITSTNAAADKVNK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
28 KRFDEVPGLPTLYTAKKSGEFTQKPVPEELYLKEGAQVMITVNDPKGFDEPEYVNGSRGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
29 IIELGKDSVKVRLDCGKVVDVDAYVWENVEYNPIKVRNSDGTTTEEIEKITIGEYRALPI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
30 RLGWAVTIHKAQGLTLPELNIDFGYGAFAPGMAYVAFSRATSAKGLRLLKKVKEKDIIVD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
31 QRIVRFYEETFPGK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
32 >YP_004893811.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
33 MASYSRNELVKKFQKELEDWNNAPAASALKPPKDTTHIQMASLDEMMSAYGYVPRRVPQY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
34 PNITDGRFGYQSLSGNDFISLEDAVSYHNNAMFRGNPFRKIPDRLSFALQNRIVEQVSVQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
35 RDKSRYAGGSGIKSQKLWVKFYDI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
36 >YP_004893812.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
37 MTFEVEDFSDLKKVSTEKLLKLRDVANDNYNEAHRHMTKALLHLWSIKDELELRKNAEKT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
38 I
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
39 >YP_004893813.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
40 MLKKLFNWLFAKKEEPHREVNVFDFTKREAGHDITLRMIDDGEYAEAMVFLAIDQQAPGV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
41 GDFIVVNLEQSSMQGEVDYHMTFVVESVTCIALGISQLTLTRYEGAEDE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
42 >YP_004893814.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
43 MSKSRKVEIEFEYKHPTEGVVAVEALYTVQKPDFYSKESDWDYNGFQDLEHYAVFKNGTQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
44 ILVDIPDDVMYHHLREHLRNAEIEGCFHREEEF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
45 >YP_004893815.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
46 MAKSEVKLVEFNMKQTKKEEAEEILAGLIDEGFVLMGQHEAEGWMNFTMVKSDNSLNVVL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
47 NTDGGLTPAHQFQVVNGAAERVVH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
48 >YP_004893816.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
49 MVQQSELFIEVRMNKVVWSLFDGSGIMGWEYAKNGYKVYCFNFDAGDHGGYELVRVKHPN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
50 IQYVNSWIDEGFDPEKDGIPKPDIIFAFPPCTDMAVSGAAHFASKAAKDPLFQVKAVNTA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
51 KVAAMLGDKYGCPYMIENPVSVLSSKWRRPNHMFHPYEYGGYLPHDDVHPFFPEYINPRD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
52 SYPKKTCLWTGNGFKMPPAKPVAVAKGYSEQHKKLGGKSAKTKLIRSLTPRGFAAAVFYS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
53 NQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
54 >YP_004893817.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
55 MLLQADKVSGIYPIDQANPSRAFTSYGTPAGQSTVQAKFGQYSFDCRNGGFQMSGTVKPD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
56 LAFAKGDPFTIEFWSYNTAVDSATWWMYFNTGTSSCLKTYQSTIYLQDNSASVQVGPLSR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
57 IPTNQWNHIAIVYDGTNLQFYVNGNRIVSQASAGGWSTASSFARVMGGEGSAKCFMDQFR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
58 ISGVARYSGTSFTVPTAPFDMD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
59 >YP_004893818.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
60 MKNVVIAKASTLQKLEDNLNFFFEKGYHIQGGISFQDGLYIAVVVRPF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
61 >YP_004893819.1 HNH endonuclease
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
62 MGNGPDWGSIVEYRDGKLYWKVNTFSGRNHNHPAAVIGKEAGSISGKGYCTIRFQGYRCY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
63 RHVIVWLLHHGPIPKGLQVDHIKSLRETGGVADDRITNLQLLTRGTNTRKGGGNMPNSSN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
64 KSSARRGVSWDRGYPSKPWRARITVDGKVLLKNFESFNEASQQRELWEKEYCYGGL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
65 >YP_004893820.1 primase/helicase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
66 MSNFDFSAYRQGGQENPKAQRFGNNGNRGGRVSYQQREEETLESVVNGTRILAVPEMSLS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
67 LDAAKYFKIRSAVSASDGVTITATYLPYYDKYGKLTGYKKRDWTLPKEKKGHFSVVGTVK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
68 AASQFFGQHEAAMGAGRKQIFVVEGEGDVTAGWQAGFDFVKALAASPNAPKGVKDWAASV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
69 LKGITAIQNGEEVAGIPTLPFVGLNCGTANAVDTFANNEKFIRGYEKVVLGFDNDEATAL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
70 EKERKIKKGKEATDDVAAFLLSDNIFVARYPNERNDPAGVKDIRDMYDAGKGREIWNMFS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
71 KAEDRYVPDKLISLSNITIENLRKKKKDGVPLPGMPRLYELTKGPRTGELWTLTGPSGGG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
72 TLLNIRKSTISRKIEYAIVDYLRNMDIPRLDGWTEHEKVAIIRLEEDEEESVNSLYAEEL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
73 KVDPKAFVADPEQFLTEEEHLAIHQRWIAEDKIKIFDHFGSIPTDQLIQKLKQMVFLDGC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
74 KWIILDHLSMVISGLKSDNERRDLDNIMTELAAFCKQYDVFILSISHMKRKELQLPKDKD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
75 GNMLPFWYPVRKEDLRGSAALEQLSWIVLGVEPEELPDRSRGRVRVVVMKNRPHKKLGVA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
76 DTMIMDENGQFTDASGWVWEDGMFKLDGEVMLRPEGMVQTLQLETPVGKVNVPAPVVENP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
77 VQLPSPADMDEDTPF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
78 >YP_004893821.1 HNH endonuclease
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
79 MWKSIENFDGYEVSDKGEVRGKRGSIIKPDTSGRYYRVSLCREGIVTRWMVHRLVAFAFL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
80 EPIEGKPYVNHKNGDKTDNSVDNLEWVTQRENQDHAVLTSLCPRGEEIWTSKVTESEVLQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
81 IAETLQLELPVSEVARRFSVPFRIVKRIKYRETWEWLTSEYEFFSGRPKLTLLSGERQQI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
82 YDLLKYGFPSREVAKMFGVSKTTVLNIKRDFSERVTTSRDECNGVHPSGWKRKAS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
83 >YP_004893822.1 DNA polymerase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
84 MFITDNEADGLLEEVTKYHCTLLKEYGVNNWNLFLDPAHPEYESAVTYARSKTEANLTIR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
85 SYDELEAFLKTCRGIACHNLFGYDLRLWKKLSGIEYDMFKDPKCLGTIGDTQVNLYDTLS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
86 MSRVLYPDRPLPNGCPDSVLNPVTGKRDRVGPHGLMAWGYRVANKKVQIDDWRNQPLWEY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
87 VNRVWEDVLINELTWKALIDESTGARWPDDKQFMYTDKPEGIRQINWKNALRRRMLTDYL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
88 MIEQEIQGVPFNKHEAEKLRDRIDVMMKEIEEEVEPLLPMKEMTKSQQPKFPANPFDGAG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
89 NISHHGWNWLQYKLGYPVNREALEFKGPPKTAFKSNGEVSAAGERYCIQNGVEDPMHFGD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
90 FIREQRNKENTLVPLPPDLMEKAKEDLRNGKMPDLMVPMKISNQDDIKKYLIRDADWKPT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
91 LWRVKDVTKDQFKKARTDPEIDELVRKYIEELGESEYKSLIIEHLNNTDDKFNISERKFD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
92 HRHASDKAYAEIFKKFRRKARQLPTSPQLKDNFGKLCPNLERIDVHLAKQIVKWLSLRNR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
93 RSVLDPIDEDKNDTGLLNHPRLAIDGKLPARFSGITNTGRCKHTICANMPKPDPKVLLGK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
94 EMRGLWGVTDGYYQVGIDGSNLEGMIAAWGAYQFDGGEYLRIMESGDAHARNAEAYTKAS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
95 GTLVTRNGGKGVTYGIMYGAQAAKIAAMLNISLDKAQAVIDAFWDSNFGLKGRKEWLENF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
96 WEATGKRYIPGLDGRKIWTRSKHSLLNAYQQNGGASLFDLVGILLHWELVKRGWYDDDVR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
97 RLIYYHK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
98 >YP_004893823.1 LAGLIDADG homing endonuclease
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
99 MKTTKKDRDMLIAITLGDGWLSKHGHLEVWHSIHQKEYTLMKYEKIKKFCPSGILYRKNS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
100 LGKEQVGFRTKRLPFLKLLRRILYPEGKKVFSGRLLKRLGPEHLAILWMDDGSLTTLKNK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
101 KGVKSSSRYTLSLCTSREQCLLVADWIKSLTGVCPWIRSVRGGKYFSLCFTTGEGRIFSQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
102 VIRPFMCKSMMYKVSQD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
103 >YP_004893824.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
104 MNDLAKLLDEYQLQVPKKYLKKWEFDTLEDAKAFVKEWEAKGRVFDGHEWRKAVKDENGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
105 NVKDAEGNTVYEGVFGEDGKIHIQYCPVGEMVVKCVEKAARMMGSPVHITGAYLTGKNWA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
106 ECH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
107 >YP_004893825.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
108 MFEMMLATSETKKSIPVGNVEFTNISSSPQSWTVPANVEEVSVLCVGQGGAAQTNPLPRR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
109 GGAGGDLVWRNNIPVFPGEILQVFTQNNADGTTLVGLFRGSVPLVAAGFGSGPEPYTGQY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
110 PDMGDAVINKGGAGGNNTSANDIKRCSGAGGAAGYIGKGGDGGNAYPASTMYSQGQDGQG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
111 GGGGGSCGYYFSGSTSGENSGGGGGVGIYGVGVNGHGGRGGYSPTIARGGSGGADPTGRQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
112 GGKFGGGAGHGSSSSPGSSAVRIIWGNTEKREFPNNARKV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
113 >YP_004893826.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
114 MIKEGQLVRLKSGGPDMVVERIFERPLTSNGVISIVKYAACSWMNESNVKQVEDFAFPAL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
115 EIIGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
116 >YP_004893827.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
117 MKVKGTQTTVQTVDVELSDAAIKSVVYGQTIDYLADAVEEKLLYRFLHSLPPEFDGKRTI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
118 RESYRSGNKGKLALVHVDADWNYHNNVGEDKEVRLLTEEEWERYKELCNISKVIKDLQK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
119 >YP_004893828.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
120 MLEAINYFFLVLAAVTCVWCGFGAVFSKNETHRAVYVVCAVINASFTVHIWSIAL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
121 >YP_004893829.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
122 MKGHMPWIKPLVIVGIIVVAVFIVVDIADTVTHNCKPNGEQRLANSADGVVVENKLICDG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
123 GRVKWSRY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
124 >YP_004893830.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
125 MKKLTIALLAMAFVATAHAEEDDDFQTEPMCKVEVCNKIERFSLSIWSHMKDSMGETCID
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
126 TVIPKKDAQVGNVLSEESRWYQGSSINPTKKSVTRVSQVYKCQKG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
127 >YP_004893831.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
128 MKKIILATLLALSCSVQATEFYTDTLAKRITDAGNADMLDAYKQGLERAKAKKDAAEIEV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
129 KIAELQVAVSKMEKQMIILTNAVEEMEKSK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
130 >YP_004893832.1 nicotinamide-nucleotide adenylyltransferase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
131 MTMTRGLIFGKFAPLTNGHVAFIRQAASQVSCLYLFLSYDQKFVDAQPEWIRPKLGLADR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
132 YRDLLDVIADEGLDNVKVDYVDESNIPGYPEGGAAYAKLIREKQPFVKYDFAFSSEPEYE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
133 SYFSEFFPEAKHVVIDAERKAVPISATMIRNDPYNNFYNLAWPARKRFMKKVAIVGVEST
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
134 GKTTLTQHLAHTFGAAWIPEIGRLICEREYHSSELAMSREDYLRVAMEHRLKEMEVAGWG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
135 DRGVMFSDTTNLITHFSGVCADKIDYSDLLFRTLSREESYNFYDLFLFLTPEVPWVADPL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
136 RLQDTPEKRKETHSLLDTMIRASYDTSKVVVISGNDYEERTQKAEEAVRKLLNIKGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
137 >YP_004893833.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
138 MNVTNSSMKQAFGVLKVILEKAPELAEGLQAYANCREQGFSITKWNHKCDNDLSRQVSFS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
139 ECRNSDQINVYWGRPGNFNYQTNVPDDDTYFSRRKYFGYEEYEEAADWIIAYLKGDLDGS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
140 K
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
141 >YP_004893834.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
142 MDQNKQVLVWKTQEGNLVRITHMSDEHLRNAIIWLLTDSCLDDKTEGVPITTWVEAMAVE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
143 LNSRMVGNG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
144 >YP_004893835.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
145 MGRTMKKFNLVGHKLANPFPLEKGGGNRDEVIEKYRGWLWEKIQKGEITLQDLLDLDGKD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
146 LVCFCSPKRCHCDVIMAAIEWAKGRVTK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
147 >YP_004893836.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
148 MSLKKDHTYIEIYKNIAGGHSLVISDDAGGYRLAGTKITGQPIARFEVSVEELMIAVNNH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
149 QGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
150 >YP_004893837.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
151 MVYGRGINDSDSPCQIFKWVDGRQVLEWRCPYYELWIGILYRCYSKQFHKRQPTYAGCQV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
152 ADDWLRFSVFKEWVSQQPLHEQWLNKEGDLQFDKDILLEGNRNYTPEACAFVPRYINTAL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
153 AYSKNSGLPMGVTKKENRKVYEAGCRVDGKRKYLGVRATPLAAHALWQKQKAENLQSVIE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
154 VYSSSEFYNELIAKALQKRVDRILNDLQNGEETTYL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
155 >YP_004893838.1 nicotinamide mononucleotide transport
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
156 MRRKDYMMNLYVKTTWTDFYGWSKLEYLWLFICSASIALVSIIMGGGVIEFISSVTGIIG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
157 AILVAKGKLSSYYWGFVATVLYAYISFTYKLYGETIMYTLLFTPMQVIGGIIWAKKLTVS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
158 EDGERADVIKKYLTTKQRWLVGIGTLVVIALYAEFVSLLKGSMPGLDSATAILSVLATYL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
159 MMVRYAEQWYVWIIVNVVAVTLWIQTALHHETQGWAVLAMWITFLLNSIYGAYKWRKNEG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
160 AM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
161 >YP_004893839.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
162 MIGFWEWLTMHNNWVPGTALYITMFVWATVLSFRETWKYKVMAYLMLVVVVGTLFNALST
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
163 YSDGYRMYKNHWTTCAKPEAVASFYVFDAQKERCFKPVVGFAPVDDMQVKTLTPKQMETG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
164 EWL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
165 >YP_004893840.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
166 MVMKSERTGQKFVEMYEASLGENPNLEEQLVLEYFKKNVEYLPVDYDNPTSFHKAFRQVD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
167 VCKKGYQDMVIWSLMSGGELNTIWSVLEEFYA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
168 >YP_004893841.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
169 MRKFFKWLLSLFSSNSVVTIGSGNTTTVTQTSTVHVLKGRDPEGDYKYKLKPLTENEIRD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
170 IAKKAVADVAAKKLVTEGREERLKEIMEELDRQRRNRRPPPPPAPPRRRVVVDDDSLARQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
171 RRSETSYSRNDDDSIVTSAFVASAVYHSSSSDDGGSYSSGSCDSGSSSGGCD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
172 >YP_004893842.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
173 MKITKTFVCPNGHSTTSVVEHFVSTIDCAKCGVKATYVMALEDGNMVAGTTSCSFPSWMD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
174 DPFIKPINVNKEFM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
175 >YP_004893843.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
176 MKFLSALALLFIALKLCGVIAWSWWWVLAPLYFPFAIFVGIIILFFASVFGVAGAAALLE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
177 KIKLSKKRSR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
178 >YP_004893844.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
179 MTEAVTPIETQSEKEKLFFLELDEGQFGTVVFLSSAGAQMNQFIGSERMRDEMLKVIQSG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
180 NITTVEEALAWVRGHRNNLLQLNGASSFALNLLSQVEDLVIDRLLGVNSDTQQEETK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
181 >YP_004893845.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
182 MSVINEYKDPMSGKVNHFAKGSIKFISIKPVKNADPDGVKRTHIPARNGQPAKVIESTHT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
183 ISFLMQEVDDNNNVIDPQSQGEWIGMGEKKLHASHTDKVQVKLDSGYKDILPGMVASFPL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
184 KVSTNGDKTYVNGSLSGKTFNILDESKAGQPAPRQQPQQSAQGQQSGGGVKVYGEITAIA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
185 GNLATVNDEKNGPGNVVLSDEQLAQVQVGGRLTAFVNLADGTILNGFKAYGPVGQGTGSG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
186 GKKSGGNYDPIGVACGHGINGLKELMGAGYKVKDELETVKAIHRATVDMKAFVAERTGKD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
187 VESNAVGASAGNAILVACSRFNAKSEVTEATILESAKNVYVTLSEPFYEFLTNDGKPADQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
188 TQPQTSQEPLSGTVDVPPMDAYEPPMDFDDDIPFAPIGLQYGRNFIHCI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
189 >YP_004893846.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
190 MYPIPCLFLTLSGGGTEPLPPGSVKKVAFTRGLVGGATKRSMAILLIDGRLYTQGDNAWS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
191 ECANGNISPFKDHWHLAANGVADVFGGGRAFVVKYNNGGWQYCGDTSQFTGSGSIYSSWT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
192 SFPSSITGTVSLANLQSVSCALGNTLWQMVDGRLYGSGSNTNGCLGSGNTTVISIPRSIS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
193 ASSVRAYSLNACVTYLNNIGLPRVCGATHQIDGTSTTQTQNFIDVSFASVTETVYVKEWL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
194 ANETNSMAIASTGVDDTEHYLYTRGIGTAQYSKKEGIGPFETFRVIDGGQSHFLIADNKL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
195 YGLGDLSAQLGLGTPSTMVLEPTLVPVPTGRDWDLSKLTYIVDMKTDVLNQGNSISHWMV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
196 YDGNLYYAGNLYGFFGSTDSTGEFTNIPEASFGGTTADAITTGSIPYAIKGSRSQLTWTV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
197 EPADAEIYDISFTSSAPNIATVDSNGIMTFLEEGGFDITMTAKTGSGADAKTLTDTSGGY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
198 VSIFSVTTDSIPQKEVGDVFVFMDKNSPDYTPGPNVVGMEISPANVDTNFIDGELTTTNP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
199 DVVMIDEGGFLSCIAVGDARCGVRLIYREGQVEAFDDSYVSVSDFTAPPDPVDPGEPVVP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
200 SQPQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
201 >YP_004893847.1 putative tail fiber protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
202 MADMTQFEQAVDQVVEDSERLHKVVNGTASETVVTEDGSTIPTVRKALLDNLFFKTPPMP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
203 WIAGTQTTVFNQLYAFNGTNGVQWWYAPTATASAPVVLPQNPANSVNWRLYNDAAAMASI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
204 YAPINSPILTGNPQAPTPAANSNSTTIATTAFVTTAIASALSSISGGSVTFANLSVTGAT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
205 TLNSLVVGGTIDLNGPVNADNSTGRFQNLILTKELSSLTFVFTDADNPTFFKTRLDPYAI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
206 QTHSIQTDIIVNGTVAEDDTTMSLTGVGNNVFDYVYIRGNASKDPTAPRLKVSGTTEVEN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
207 LNITGNVTGITFSVNGLDISPNSVTTADGVTVGGDLQVSGVTNLGNATIGGLDITSDLTV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
208 NGNTTLEDFSAGNGNITGPFTVGGLTSLNGGFTTGTADGTIGGKLSVTGTSEFIEDLSVL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
209 ADVTVQDNLTVNGDVNLNNATGTTTVNNLVIQGTVTGLSVDLTGQNINVGSLSSTGAVTA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
210 NSLTVQDSAILTKASVEFLTLIAEDIDSSTAAWSPSGDSNIYNVTVDADLTIGAWPEPTD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
211 AFSAVIYLTQDGTGGHTVTLDPNYLVLNSETINETAGSVTILQLTYNGVEGGVIDTVIVR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
212 RP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
213 >YP_004893848.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
214 MLKSLLKFIKDLVRSPVDPERVSHTKFWSNIGLASMTAVFLYWGFNGTLTEWYMWIYAPT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
215 VAAPQLISKLISLRWGVTEAQRTEPKSDQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
216 >YP_004893849.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
217 MISSALYFLCFAVLLLNADKGIRIMSIFGMIHILLENILYWWFSVHIQFFDLSLYMSLCW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
218 LLDITLLFATACVLSGWKKKLMLSVSVPVLFCQIIVMQFPYLLPLALSFVIKSSYQTVME
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
219 VLILCASFKDNTVKEWLKTATVVSLVVLARFLPMLVH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
220 >YP_004893850.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
221 MSIDLFAILKAVWGVITFVLIGVLRITYSDYKKTQERLDELDRDIIRIKAEMVTKEKLDE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
222 ILDKKLKTVRDDVSDLRKDIKEDVGDLRADLSNQFKLLMENQRR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
223 >YP_004893851.1 putative tail fiber assembly protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
224 MTKVYGEFSLYTPTKTDENAAFLESGAVFLKDKDGEDWYDIVKELTKLKEGTKFLLLSSG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
225 DVVLCVSSDPSAYFPDQMKVAVVDEVPDGIESRLGAVQFISGEFKAYNKEAIAQAEVLLD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
226 SEMSWATNQILALEDLISRGPTLDSQKAYLEKLKTYRIDLLAIDPEDAPNIKWPERPAKS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
227 KRIL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
228 >YP_004893852.1 putative tail fiber protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
229 MAAPTVPIEIWAYGDIVLPNTHELNKARPIDDLWNKGWDLGEKPTVEEFNYVLNMLTAWA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
230 KYITGEQIPGLDSRFLRVNQNLADLADKAAARTNLDVWSKTESDTRYVNISGDTMTGALS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
231 VPRLNLQPSESDYAYITTTNPAADTTFFDFVVGDNIGNAPGTSSIDSMRFRFVPSGGSIF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
232 TMMELNAISGTAALCRVTGNIIASGSISGASVTATTANFTNTTVSGTLNAPTIQSTTIRT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
233 GTLTATGNVQGFNVVATSSLTTPYASVNGQCNVNSLVVNNNSATVGGRNVVRAINGATAD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
234 GNGNVTLNLSGFVQQIRLGNRFATGVSESRFYAGHVMTGWAFGNKKELRGATYYTAPLQY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
235 LINGQWVTVSNLD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
236 >YP_004893853.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
237 MADYLKDVNHIHTLPDFVEGGIEYLPGDFLKEKENLVKFMTVYLERLKKLDEMWVNLSEG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
238 RLLKNATGVNLDEIGKQVGIERDGLSDMNYRAIIIILLASAAKHGTRPEVIDTLNQLFGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
239 GNFTTYKGDNYRFDINISKTCFELETALQEIQDMLPMPTHLRLTESTGTAFGFAGDKHAL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
240 GFGSIHSGSRTGEGGLAHLTYVSDEENTLI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
241 >YP_004893854.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
242 MAAQYGLNDYGFAIPSLDDLIADTKQSLIRTFGENFNTQANTVVDKLTTILNEREYQLIL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
243 LAAAVYSAQTLAGAEGIYLDELLGRRGIYRRGKTRGSGTIQMVVNNTVPYNMIYSSSTYS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
244 IDSGNFVLTQDTPVAGNILAQQILNQDWVLGNYTFQMINQNDGSTKSMNLTLSNKVPNSP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
245 QLNAFMSSIKDFIVDNSTQLNEDRIFIDSAGGAMYIGYDANKKMIGLNSRVDFRSSPVVG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
246 QRTITIEVIAAEAGAISREANTVTNITPTPSGFISMTNMTAFNDGSDVETDTDYKVRASQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
247 STAAGAAATRPAVISAVLNVEGVSKVRVFSNNTGETDQFGVPAYKFETVVYGGSTEEISE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
248 ALYNTIALSNATYGNVFYDVTTEDDQTERIYHSKAQARELAVRVRYKGKLLSVTEQNTIK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
249 DALKAVVDPLNIADTLYNIQLVSAVGSSISPGRFTQLLVDVKNTDQPDSAYTNSDVVAGM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
250 TEVFALDTDDITFQQII
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
251 >YP_004893855.1 putative fusion protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
252 MADLLPTVKVSDLPTATESFEGDYLVVDQSDATRKSTWSDMFSRFGLMRLFSFQEGGTLV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
253 SPKDQVIDRSTNRIYQWTGAYPKLVPADSTPETTGGVGEGAWSANDPSLRGDLAGANGST
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
254 FIGGPAGTVAQSLDGFVTPAQFMGKYPTTTEAVTALAAYAKENKKAVLAWGWNLVLETSV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
255 YIDGVEWYGGSFNQTGGNRYMYLSNSTFRWVTFTGVCTRHYGGRLIITDSSWVNNTNTAA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
256 MLLQALPIEGTIDILDSDFRGCKYGILQQGTGALVTRARFARLNFNDLTGDAIECNVVQR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
257 HYKAGGLTIEDINIDNINNTDNSPNWGIGIGVAGQGPYGANASDDQYVSGIIIRNVKMRR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
258 VRQCIHFELCRDFKVENVEVYPDASVSNGTLLASGGVVCYGCKDYIIDGVRGEMVNGATR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
259 FIYFGWGVNQGTFAAPCRDFTLRNVRTHTGLVDIPVSAMDDWTNDVKVEDIECHTFKYRG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
260 LVSKLRLADIRCKQFDGIGDYEAGQGEAGGAMKRWAWCSAEIININSLDDNGVANGKFGQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
261 VGFDHLTTYGCNFDVVQHSKTNGNRGVILLNAGNIYISDNDDFPQGKEFVKGDIILKKTG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
262 GMFVVETGGSYIEPNDFIKATVVGSKTIECAADSSIRQPWATRAFKSAGLQLTIPGAGPG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
263 GADLQTTVIRAPYQKGAWITPFYLDIADPIQTATPDNTALVSTNPVVYSERT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
264 >YP_004893856.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
265 MAQLRHNIDNVFQLIDGHIQFLERNKGETIDPTVQHYILNLQNVLANNRHFINWTAQEAQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
266 PNGDATTEGQSVLILGCAYAYLATNDPKYLELAEDFWQAYIDWFFAGQPIPDPPAVYRPN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
267 WIINGKEPRLAHYPLTDDGYPTHGGFKGSVMSWTNGKTLIPHGAPHWGEYLDKAWFAFDG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
268 NLGWNSVNATVYAANADGTTNWDQYGSQWDVDWIIDRLGRKVDWDGNILEEGFPEAEWGT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
269 VQLKDTTVTGNFKFNYATCNPVEHGGYLMDRNTMWHNRPVNVPIEMGFQDNASDAETWWC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
270 DANYVMYQITGERKYWLCWQSSLIVCDNYTDIDRFDKFFRKSTFAIIPFTDGISYDYSYP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
271 STAVPEYSRDPEGYIGIRQAVSAQTTLEQQAIWFRVDGNSKLRVQFAGKDDLGNGLLFRP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
272 ELDLNKTKSETGRVTYRCGLPRGTDSIVSMDIPLSNFVRLTPPGGGNYIVADPRIVVDWG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
273 DNTVVDFEYQTGILGRINDQACTLITDADGGCTIGFWLTDSETADLSAFTYRSYADNFNI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
274 TITDENNWRWWAMIPATNGEWTTLQLTTTSFVLSSYQPDHPETDPRPNQIDLHNLKQINL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
275 APDTDPVDGVSARIDWYCVNAVPELYTSTGGDDYTMYFRITVSGDNPYSAKLGDCTIIDY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
276 KTNSLHYTPGLIPFSNISDPNTALYDGWRGLPYPGYQYPTLYCFKGQNIDWTRLNNTIDF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
277 LYDSQMWFYNSFNPVMPGPMAQAFVWDRWDAKKYGEPNTFTMKHWNEKAWDGYEARAFFC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
278 VCRCVYELSQRGEAIPSKLFTVAKNWVDYLKWFQDNNEGRTPTIFNPDGTVLAPEDDFTS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
279 HMSALFMGGCSMLGMAGMRDRIPNIDLVAERCFDLIQENYIILTPNHPMNGCWSVAPRAD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
280 TDNGMFFGFHAGELLRGFGLYAMYRNLTR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
281 >YP_004893857.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
282 MADVSFPTVKVSDLPSAVTVSGGDYVVMDQADTTRKASLDTIMTRMGIMKVVFFSEGGFL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
283 ESKKDLAFFDTNGKYYTWNGVYPKTIPMSSSPSTTGGISENAWQEFGASGGGGSTGKVVN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
284 LGNVQGTATCNLNRGDSFVANLTGGQCVVIITNPSTAQDVSQSFTLSLTQGTGANLVSWP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
285 SNIKWNYGRVPVLSYKTGVRDIFQFVTYDGGNSWFGSLIMAGVE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
286 >YP_004893858.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
287 MATLYSDLLMDPVTGDLDVSSGLKLIESNQTSLRQRLWLRFNIWAGNWYFDETFGFPYRA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
288 YLSKKVMKTVLDNKIKEVTRLEPDVLEITSFYSTMDRTTRSYQAFYEVTTKEQEVVRLAF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
289 VGQDEYYYPTPDEGATVLCDDDGWITWANKLYYLINFRLPRTGDATWWNTWSGADMDNPI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
290 PVGSLLDDKNNIITTEDGKSINRNH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
291 >YP_004893859.1 putative baseplate assembly protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
292 MASIQRMDAALNQWFARQARDIHTGLRARVVDVDYAIPSATVQPLASTNFDDGTVDAYPA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
293 VFDVPLSMPSANGGKARLTLPVKPGDVVGLSFSERNEGDANDTTTHGLFPGWSIIGVHSD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
294 GNAMTIDPNNVELWNDQVHFSMTPEGDFTLTGPVGTFIVDKTGQMSFTNGAATLTAKVDG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
295 NIEMNGAKVTPDGNFITARGVNMNDFYDWFVRHNHFYTWTDDGGSGNTNPPNK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
296 >YP_004893860.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
297 MPTYRTRTFRLTIGKPVYIGQKPTNISDYTNQDTKNAYVVSNETGAANIEFEVKKDNSKD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
298 PNKGYVTLYNLSDETVSYLDANQRESIAIVLEAGFDGENQMIFSGTVEFVQDKWDGHTRQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
299 TKMILGDATTNIMTAKTARSYKKGTPLDTVLNDLISDLKLPIGKVVKFGGQTLQQSMAFT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
300 GNAANNLERLAKNTGSTFSVQDGAVYWTTQGKRFKTAVFEISAESGMHDSPTPQNPEPAK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
301 RRLEKKSKSKKKPKTNKGPSRAEIREDAGLVVVTELNGAIIPESTIYLKSQKYTGFYKVV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
302 YLTHKGQLEGGDWVSEIGLAETRGGVVEE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
303 >YP_004893861.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
304 MSKITFSWDIDGFADQTMRVVLDSQTYEMRFQWNERDESWLVSFGDVGSDPTISFKLTTI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
305 FDIFAPFKYLENIPSGQLRVFSFTQSTKRVGRYNIGFLSDLQLLYSSPDDEVTEDED
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
306 >YP_004893862.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
307 MAFVSNNQSKPQQGKATANVEKKVNTAQEASGEVQYTLFASGLNYGGRNVELKDKNYTND
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
308 LAIIFDVVEQHSYTRTVDKTSYAVEEKVKFSDHGVIEDGKFSFSARVNSSPVYLIQNNYI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
309 DKDTDDQNPVASRRPEKALEVLERLITDRQIVTLVTEDKIIENYILTSMEASRSNSDGAA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
310 LVFQLEFTEFRTFILGKTAMATIYSDPKKSGGKTKQKGSVQSSATDNEVEVTARRTKFAG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
311 PNKDGWQAIADSMDTGNFTKQDQVVGVMTPDGKIRTPEGSIIDYDKAVGK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
312 >YP_004893863.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
313 MANIIVTQTVNKVTWDVDRTSFGRAMKAVKSLKSEWEKAGRAFSSSKTDPAATLRRSAMQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
314 ARLVNKRLQQTERAEQAKTTAHAIAMAKKEARAREAIDKIQKARRKQAVGQLTAKRSPES
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
315 QADYNGLKARLREMEKTGGGYGTNPAISAARQAALQEQLSKRSNAGNATGMVGDPNKVYD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
316 PELHAAQVRQMQRGTRVEKEVTKEQLRVREQARKKMEAEDQRYSRYLAGKESTVANAGVR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
317 LRAKYGDNYASKLKGYDSLKERFLDSNTMKSSNFRAELAAMETGLKKANASTLTLTDGLK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
318 NLRSTLISVSAAYGAFNAAASVVKAGQFFQGMEATMLMVSDSSEEAGKRMKFVRDQSYRL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
319 GLDLKIASQGYTQMAIAADGVLSKSQNDELFKAFSEYSTALQVDPVKYQRGITAIQQMMG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
320 KGQIMAEELKQQLAEGIPGSLQVFIKASQEAFNDSTIDVTKMLDMMQKGELKAAKVLPFV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
321 AKYYSEAANKGGALQKALQGNRVAMQRLTLTWMDFQNKVFQSGFGDELTSAFNELAKILD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
322 SNGELAQNLGQFVAGFTAGFMEMVYTVYNTFVLIQGIMERYIPIFRKNGEELSSAWKWVG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
323 WGVGALFFASALIRVFGILSKIAGLSGALKFLTTIFGGGDDEGGEGGGKKKRNGPRFGKM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
324 GKAARWLGLYGLIAGESMLAGDYVFDQAQDYSESTYGTDTTAGGNLYKNSWMGKTWDFIT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
325 GQRAMTDQNRLNYLNQNSMMPGAGPTGNAPMVIPTEPVNGEITIKIDAGEMKNMIDQQIE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
326 AANMGNINLILGVPQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
327 >YP_004893864.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
328 MSKVVLRAMDYAKKNSSLTWFDYLWCRALKNFKGESYSSLESADMAYLLKLNEYLDVEEF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
329 VSDVHEREEESKARANQAANRPRRGRRG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
330 >YP_004893865.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
331 MNIRPTTEIDLAGHNFIITHWSPTKVMKNLPKIGRYVAVPMATISGSMMTGGQNLSDALP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
332 TAILYLFEQMEQDDLEKLFALILEDVSVDGMAGKVDIDALFQDKMLDLIKLVAKVLEINY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
333 GCFFTKDGFADLQGLLGRLGQTHQVNSVDQAMEVAAE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
334 >YP_004893866.1 structural protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
335 MDTAILTPYAYDPKKVKLYLMTQRVTGFAADTKIVVARNEDNIIPHMGVDGELSAALSRN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
336 QSGVMTVSLQNTASWNGNFANWQKQASITGLIFFPVLLEGSQGMGLSTIGWIQKQPDLTY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
337 GTEVGQMDWEIGILDAWLSPDTLSSAGFGLAGLTGIV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
338 >YP_004893867.1 structural protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
339 MAYNDKVVDVTVTLGTQPIDTKGFETPLFLAIHNVFPERFRAYTELDQLVDDGFAPGSPA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
340 YTFATKAFAGTFRPQYLMIGRQAFTNTIVDFTGQTNTDTENPVALNVVSGAYQTSVILSV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
341 TGASTPSSLATALAAALNGDATLTTVLTATASAGVVTIAPKDDGTFSIGRDSGNMTITNS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
342 SSETVSSVLPQVLTATENWYFLSTESHTNASILGAAAFAAANYKLHVYSTADELVKTAGS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
343 NSIANQLKALQYDTTIGMYDPLADSAFPEGGIIGAMASNDPSYGDSIHLKTMEGVIAPTL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
344 SVSDRMTIWDQNLNFYRMINGVGSFYEGKCASGNYVDVVRFGHWLKFRTEESVFGYMSRR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
345 SNMGLSMKMSDDDLPNLKSVMMNNPINVGIANGSILTGYDDVNKVFYDPVITIPLRANIP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
346 TNDLAARTLNNVKVELVYNTPLHFVKIRMTVLLDKTGSNSGNGQTVTAGV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
347 >YP_004893868.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
348 MAGFTNSDEIFDALTNTVGAFCKETTGRKVVLAGEDEIPKVDGEFILVDLTAVDQIDWQS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
349 DEGVDTQGNAMTVHNYEVVYTLTAYRGKAPNALSRVLQAMNLPFIYDKYFPTNSPFAYSS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
350 SSTISRLRVPLNMQKFETRAVVLITFNVCFIETDTGAFEELEKINAQLVYHYPAEG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
351 >YP_004893869.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
352 MAGYRLIGKNRLIPRPTFTGRHRQYSKVDASNPYENQGVEIEYEEFDVLECVVQPLTGKA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
353 ARDYTSQLMQEGGRQYDSFTVYSSVMLKGPVEGSNELADQIKLMNSRGEMVWFTVIKSDA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
354 YQTTGVARFRAYVVSVPEGTNGGI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
355 >YP_004893870.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
356 MRPKFTSKQDLSQFENFFRATQQLDSRQVSYGYYDDPHYSGLNTATLAAIHQEGWNGLPA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
357 RTFMTSAAVAFNKELEKLQKELFGYLASGGRNPTPMLNKIGKAGARKIKFVIDSGLFPHN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
358 RVSDAWADVKGFSEAMYHYGDLKESTTFRVSNSRGSRA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
359 >YP_004893871.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
360 MTDQDIIAYIRLLLGSIPPEVLPDETILAFLAIEKVKANWPNPQSTTCDMWRVVYNTLVD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
361 VVRWLILQEVNSGEASITERLEKIGDETIQVKGGSTYQNWTDFLTWLQANPDYVDGCLSA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
362 VSSLVIIGGVRQDEHWRVKGNPNSRGPFDVAGIVPQTGVPGIPRRYPHRWPR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
363 >YP_004893872.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
364 MKHTKAVIIGIIAGALIGAGAFTYVMKHPDVNNIKAIESSWLSPEEKTASVHRLVRLGCD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
365 QRFRKAFKPGVSVVQTGKMDEITEQAEAYQYLNDVAILYGTEGFKGAYICTYYKDGKDPV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
366 VNVNMEAGVRKLLK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
367 >YP_004893873.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
368 MATSGVAGLVYATKLIDVGTGKSISVADLVEGGAGYTLPAATTTTLGGVKKASGQADSVA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
369 TDVETLVADFNGLLAKLKSAGIMA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
370 >YP_004893874.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
371 MVVYAYTPLIRTSDGKYPVYLSDFRADNPNVSTGSWIYSENLVELGYFPVIPKEMPEGDV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
372 VTEGAPHFNDQTQEWEQTWDVRDFTEEEIAANLVSAKDQRKADAQTVLSGDINIGIPYPY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
373 DEREYQVRVKSFDLATLLTIKNVLDADGSETTNVYPFQFLDGYKADFTHSEMTALINSVS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
374 RSHYELMKSYWTYIDSVDQATSVENIPQLPSSFL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
375 >YP_004893875.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
376 MADYNDKVVNAEPILPEGTGGGTFVDDGQFHTEDTTTVTLLGNGNSTTPLKAAVVVDPAS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
377 GNALVAGPDGLSVGVSPLSDNLLVLAGGKLYVAPPQIVVPISTKTGNVLVEVTDPGEEGL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
378 FVPPGEKGDKGDKGDQGDPGVGIYIQGIIGDPSQLPPAATMQEGDTYVIGTHYWTVVKGT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
379 WADLGDFAGPQGQDGIGLVIRGAFSDTSLLPTQGNTEGDTYIIQDQMWVWTGDADGWQPV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
380 GQVGPAGPQGATGATGPQGPKGDKGDRGEKGDQGIQGIQGLTGPQGPKGDKGDKGNDAAI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
381 VKLKGTKATVDELPEFGNAVADAWVVQTDNHVWVWTSDDTWEDIGPVQGPKGDQGDVGPQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
382 GPQGQKGDQGPEGPAGAEGPAGAEGPQGIQGPIGPKGDKGDTGLTGPVGPQGPQGPKGDR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
383 GETGYGARVLGTKGAVSDLPATGTPGDAWIIVPNLYVWSQADAQWINVGPYVGPKGDKGD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
384 TGATGDVGPKGDTGADGPQGPKGDQGDEGPQGPAGATGPQGPMGVSLTARGTVANQAALP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
385 SGAATGDLYTTEDTGEAFAFDGTNWVNLGVMRGPQGDPGIQGDQGPMGASIVAKGVIATY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
386 EDLLDVQNPEQGWMYSVTSGGNKGYSYVYSGTAWEPMGDLTGPEGPQGPQGPEGQMGAGV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
387 EILGKLDNTTELPSTGELGQGYLIEGDFWGWTGTTYENLGPIQGPQGDVGPQGPQGPQGI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
388 QGIQGIKGDQGTLWLNFSRNPGPADGRIGDYFINKSTLEYFQKTSATAWASLGYMGGGNV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
389 YDTASTIPQARTNAGWVDVPVLEAPADTGYYVRVDNAWKKLDRYDLLVTSTTGAMDVGVS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
390 QVFKVDGTANKTMSFTNLPANRAMTIVIVFSGSGASLTWPGNLAWSNGTAVTLGTTRTVV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
391 TILWDGTNLTGTTSLTVD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
392 >YP_004893876.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
393 MANQNYRIFPNKVELFKFFGTYAPDLNVGISARLPLNGFCVGTEQRAFRNSVEFFKALAE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
394 ISGLDVDAEHSTLRMGTYIVFFNSPLPNPNRRGKAVEAIVGPKGEEVKTEEVKVKSAGYE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
395 AILAEAEALNDEADKKASKDKLADLAATKGITLAKNKSFENMMADFKAALEELEPVK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
396 >YP_004893877.1 putative major head protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
397 MAVVRSNDFQIVDLGATLEIVPRQYRLITNMDLFTAYHGVSTVAQIERVDEVVTDFPARR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
398 RQGERNYVGTEKAQLKNFNIPFFPLDRQITPADVQNFRKYFTTDAPKTVEDVVARVVRRI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
399 RISHEQLKEKAMLQAIMGKSWAPQDPTAQYNYFTEWGVTQHTANIDFTNVAIDPTDVLEA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
400 EARAYIIDNAGDNGNNYGIVVLASRKWFSALIAHPLVMNAYQYYSSTQEPLRRRLGQGAE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
401 NANNRMFVHKNVTYIEDISNYIPDGEAYILPQGIDDMFQIHYAPADDVREANTPAQELYL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
402 WYKSSAYLREEKVESETSFLTVNTRPELVVRSTGTFA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
403 >YP_004893878.1 head stabilization/decoration protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
404 MANPIQGYYSDIVLGKVDSSDQGYSFLEMPIEFVAGLKAGMIVNAAGEPIAASAAADAFG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
405 VITDRDLVPAYDAPRDFVVGTTYNFVVAVRGLTLNKFKLFFADGTTAINAAAIAALEAKG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
406 LKITDKYYDGSVEIPVTSI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
407 >YP_004893879.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
408 MTIAKAKSIKEKGIALCHESQGFSANLRPVSLLMKSDLKPEQITEDVIKALQQVTVSMSF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
409 EEFLRKFFYMWSDDAELLAKLLGFETELENEAAENPDDEWVQAWNAQHQEWLEGRMESIS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
410 IAKAAHSGEEIDLVKQYELLKLQQLFEKGVSELGLTFSEGESEDLQVTGVVKEAGTDPVI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
411 DTSKENKETSVSDNVTDVTKSQEYLDLVKQLEDAKAKAAAADEIIKAAVEVEKKAALTKA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
412 QGFTFAAEADHASLADFIIEKANAPVVALLEKAQARISELETEVETVKKEFGTAEHGKDG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
413 EATVDDINKSAEDILQANIEKAKARAREAAALNA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
414 >YP_004893880.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
415 MKYTSIADLPASVSDLSLVQKSKVLSIANGLIASGQSPEAAIEKASKDILKMNVKTEINK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
416 STSVVSIQKDADEQMISYEVIYEPDAKDAHGEWMSAETIAKAKESFDKANEAGIVKENLF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
417 HMIETDSFTIEKTWIQEEFDVVVIGTEQVIKAGTWVAKVKYNDPVLWDLKKSNVVGGLSI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
418 QCSGSIDKATGEITNVDFGVEYVEEDGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
419 >YP_004893881.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
420 MSTRFAQPSEVVKAGNENLAVSRLRTGELGSGALSQLRAESEVMKVEELRWPCFLATVEA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
421 MKQDHTVSTALDTKYVFVTKAFNDFKVLYNRDSKASKDAAEFVEYALKNLANQQTLRDIA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
422 RSAATFNEYGFSIFEKVYRTESAPSKYAGYITIDKIAFRPQSSLSRSKPWVFDEDGRTLK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
423 GIYQSKMAFANFQNGLTQISSAMSLVTNLTSSADEVFIPINKLMVMSLGGTESNPAGVSP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
424 LVGCYRAFREKILIENLETIGASKDLGGIIELKIPSQILNKAAIDPKSPESEMVQGLMAD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
425 AANAHAGEQAYFILPSDMNAQGGEQYKMSLKGIDGAGKQYSTQELVNSRKKAILDRFGAG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
426 FINLGNDGQGSYNLSESKQSIHGHFVQRDIDIIVEAFNKNLIPQLLALNDIRLSDEDMPK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
427 LKPGLIQEVDMEGFSKFVQRIGAVGYLPKTPTVINKILEVGGFDEEIPEDMSTDELLKLL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
428 GQDTSRSGDGMTAGSNGNGTGKISSTRDNSVSNMDN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
429 >YP_004893882.1 terminase large subunit
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
430 MSKTFGPASPKQKMILENNAQILIIGGAAGSGKSYLLQLMPLNIIDDPRTNCIMFRRNTP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
431 QLKGGGGLYDTARGIYTQLDPEWKPRFREKDLEAIFPSGAKVKWSHMEYEKDKYSHQGLQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
432 YTFVGFDEGTQFEWSQIEYLMSRLRSESKYPSRMVISCNPDPDHKIKELIEWYLDDDGFP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
433 IAERDGIIRWFIRRDGEFIWGDTAEELIEQYWDGVDIRKKPKPLSFSFISATIFDNPPML
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
434 DNNPDYLAFLEGLPEIEKAQLLHGNWKVRPEGANYFQRSYLKEVPCLPLGVTSVRPYDKA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
435 GTERTSGNRYPDFTASVKVSKDSDGFYYLSGDYCPEFVDDGQYSTQTQGRFCKKAGERDV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
436 IIKKQAHYDGDDVVIIFSVDPGQAGISEFTTSSRELLAEGFVVERDPTPGNKSKLTRFTP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
437 FAKLAQSGMVRIVRSSFDAKTYEALMTELEKFNGERSTTTRKDDWADAVASGINYLEKNE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
438 IVRPVVIPKIVAPTLYKRI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
439 >YP_004893883.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
440 MNKALMAVLMAVTLLVGCQAKPEVVPVVEKFDPAKVLAQPPAAAMVDPVEPTPLKYGASN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
441 SENSAIMKTNNLNAANDRSKLRTLQQYVRNIFNPQK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
442 >YP_004893884.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
443 MIQIEMALKFLKSNLKVIAVVILLAVLVGGGLYAKHWYNEQITQSYNSGVSDTDRKWKDV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
444 QQQNKDENQSYKDEQQIASDILERKLAEEQAKNAELQAQLNAKQDAYSRSDAGKKQGLDN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
445 QFVDIYNESLGVK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
446 >YP_004893885.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
447 MKHIAQKVLVLNPKTDYPIISMLRADKYRARGYTISRRETMKLGIAASSLSIETWEDAKA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
448 HLSGMYGTNVEELFDEERPFSFELLFDKLDSAGDKIISAIATDSEKGGKGGWTGLKEVNI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
449 FTMYQRLRKNTGRPYFKTLWGVCPSDNFYLMQAVEQRHKVGLLEEKPAQDFLDVMNLYVD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
450 EQEALNVYKSWGEKGRTGRWGEKTSLPGAVLLEVSVSDPTKIAYNDAAIEIEDEDTTLLK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
451 IERVIDTNGEIS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
452 >YP_004893886.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
453 MLHIFPKEEYQREYLILRSLIPNGLMEILKRLDVRVAGGTLTSLFSNREVNDIDLYFPSW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
454 ENLEVFLAYMTDRSLLKGQSDLTEATNNWGNSKRSFKYFRELDDPGSFKDYVNTLVIKSE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
455 DKPMTRLSVVALAKIWKDMSDEDFKAFTQAVKESKIDNIDNIGMTDKSVMFTNKKAPGSA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
456 MYRF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
457 >YP_004893887.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
458 MLNWGLMFLVIALIAAVLGFGALAGTAAWAAKVVFIVAIVVWIISFFADRRPPL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
459 >YP_004893888.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
460 MAAKQQLTKRRRGKGRPLKEESNAIQLEKNLLDLKTKMIAMIPDAHQVLRDLMMNSSTKD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
461 NIRENIARFVIEKGEEMMSDYFDEENESEEETKNVDDGNKVPEKAPSKPFTTDIVPFKQN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
462 G
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
463 >YP_004893889.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
464 MSTKISVTRALATLTKIEGKIEKRVDQLNTVHIAKGIDGNRQIPGSLISVDAFEKAAKAD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
465 YQGLQDLLKVRDELKAAVVQSNATTKVTVGDQEMTVAQAIERKRTIQYKELLLAKLKAQY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
466 NHAQARLNKENMEFEAKLEQARAPYIGRDKSPDAEQLKVVEGPTRMISTPSIVDPLGLAD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
467 TIRSLEAEIEDFTSNVDFALSEINAKTEVEIEGSL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
468 >YP_004893890.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
469 MSDSKTVISVTERATKAVTAAATNLSKVVADLQTLAEGSEQISQEIQFKQQELGQIEVQF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
470 NEKLAEEKSKLKIKVLENEEGVLSNLLKSRGLVAIDPSVVEELRNELAVAQDNNEDAINA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
471 AVADVKRSAAIELNAAKSNLESAHKVEMAELTANSKAKDDRIAMLTEQLEAARADLKAER
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
472 ETRLAIAQADAGRQGVVVNTGKN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
473 >YP_004893891.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
474 MSGGMIFLAMLVICAIIILWHYWSWFENNPTTEEIIKDSLDKHNL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
475 >YP_004893892.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
476 MFGSLLRMAGDVVGTAVAVTATVAEPFVDVAVEVVHAADEMIVSPTADVVGEVCDSIKDV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
477 VR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
478 >YP_004893893.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
479 MAKKNANKKVSAIDAIKQPFQFESKSTQTHSAPHDVRLGGVTKTVSIRKKRRDEDGNVVS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
480 IWESVSRVEGGQVISASHRVRTGKTKRERAGKAKDAKVVEAVAPKGKKK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
481 >YP_004893894.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
482 MKRVYEFFGIIEKPSMSESWKSRFDSIKATSVHTYDRYDLSLGLHKEVKKDLKND
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
483 >YP_004893895.1 putative major outer membrane lipoprotein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
484 MFKKAILGAVLVGTLAVTGCTSHKTERLEKLSGDVATLNQKVDQLQSDVDVMKQDVLIVR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
485 GDAARANQRLDNQATSYRK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
486 >YP_004893896.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
487 MKDQTFDSIFELSDRDWPTDTFRNFYYHTECDVCGLPFMGPKKVTTCNVCKQNVSVSDIS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
488 >YP_004893897.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
489 MKDEFDGFIGYGEGIRQAEDVDIFVGFGEGISSDERPDL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
490 >YP_004893898.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
491 MFKLKLVHKSDNGEYIEHESHHPTLDEATEEANDIAFSTTGFGIEAWQYVASFGEEGGLY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
492 YFYPVDGDSTIKYALRIFRTV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
493 >YP_004893899.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
494 MRNPVSRHDFNRASVHTDQKKAWEPDILDGLEEHFLEIDNPKEDEEELDPKTLALAEYRR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
495 GVKASGIV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
496 >YP_004893900.1 HNH endonuclease
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
497 MRSLTQEYLKTRLHYDPQTGIFTWLKEGFSRKEDATRLGGTECSCVGKHGYVVIRIDGKL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
498 YLAHRLAYLYMTGEMPEFVDHDDRIRTNNAWVNLKKATREMNNRNVTASSNTGHVNITWV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
499 EKRKHYVVTIKWGTEKRNKTFRNLDDAIFWRDREKEILSAKSS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
500 >YP_004893901.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
501 MENPCKWHEVPVRDCLTCNNTPTNPYYIKEPKMFGPVMMECKVCKQEFEADLEAHGPGVC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
502 IISFGCGHQMNASKDKTVWVNTKTGKIDLEEESCA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
503 >YP_004893902.1 nicotinamide phosphoribosyl transferase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
504 MLHKESPITFADFYKPSHISMYDKRSEIVQDNMTARNAKHFIHFADNDHRVMFAGIQGFI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
505 KWFLIDMFNENFFKRSKEEAISDYKEICELSIGPGMVEMWGFEKLHDLGYLPLEIRALPE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
506 GTLAPVQVPMFTIQNTHPDFYWLPNFLESVMSAETWKTITTATTFWQYRKLSEKWAAETC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
507 DNNLHVPFQNHCFAYRGEGGTHDAAQSEFGQLISSMGTDTIPAIVYANRYYNMKGKFVSG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
508 SIPASEHSVATTNIGFIVNEIEENTANQEFLSLDHKRYLAEVEFLKRYITEIFPKGFVSY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
509 VADSYDFWAIITKAAAILKHEILSREGRVVFRPDSGIPEHIIAGYRCLGEFDDWSDAHTA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
510 LQDDSNSEVAKIEGKYYRILVDDEDNAFFDFQESGLEDHEVKGAVECLWEIFGGEVNSKG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
511 YKVLDSHVGLIYGDSITVARAKDIFERLKDRGFASSNIVYGVGSYTTQYTTRDSLGMAVK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
512 ATGAVIDGKQIMVVKEPKTDLGKKSAKGFLKVIRDEDNQLKLVDNLEVHEVQSRDNELRC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
513 VFRDGQLMIDEDLTQIRDRAASQL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
514 >YP_004893903.1 phosphoribosylpyrophosphate synthetase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
515 MSLELRLNNLIVPVDRLTFKGGEEQVKIDLSYAPKGHIGFVDITAKIKTSADVMALALLA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
516 DACSRLDNIDIHAQYVLHLPYIPYARQDRVMQPGEALSIKVFANIVNSLGFDKVIVDDPH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
517 SDVSAALLNNVRIRHQHELAASYSDVLAGRDVTIIAPDAGARKKAQKVSEHLRLPLVEAG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
518 KVRDVKTNEITGTAVFGDVTGRECVIVDDICDGGRTFIALAQALKENGAKRVILYVTHGI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
519 FSFGKQVILDGGVDEIYAYHDWTENF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
520 >YP_004893904.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
521 MLEVIKSKEISASEKVLLMFMGLNGVGVYTYQDFINSTGLSRATVGRSLSSLYEKGWIEK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
522 KTAISDSGAESIQYSISFGDSTNPKFERTCYVYVQELAGPGLTIGKVGIAFNVFERMRQQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
523 SKKSLFQHKLMYSKLFKSYAEAAKVEQIVLSAIPQFVCEKDWLPDGFTETIHKQDILKAI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
524 QIIEEK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
525 >YP_004893905.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
526 MEIKIGDNTVNIRDGSYVTIPTQWLFDDRLSPQDLQRLIKLWWRYDYFKSLNPDGGDEVF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
527 FPSQKSLCHLFGLSEKSQPKVSEFLTKIEYLGYIRRIRSGFQDSKGNAKPRHYIIVNR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
528 >YP_004893906.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
529 MLSSKQAKAVGDMVCGKSRRKAMPTDEETTRLMMVREVFHECNKDQKVCVVLPDGKSAQE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
530 VFGNYYDSVRGRLRRPNVVVTQMKDLTVEHIEGNNCVVDLSEILITL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
531 >YP_004893907.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
532 MLKLSHISGEKSVCREAFMALKNIMAVAEKRFNTKLYLDSRVDIGKSWLESCVYIHGDRN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
533 VVNLVCLKLITWQHNNLPRGNQYLLYAYPAEDMDK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
534 >YP_004893908.1 transposase-like protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
535 MKKDIKKPVREKFDTTAFVFNTKVEIIKEAIQRLHDQEADPNAEPLTKDEIYWLGWWELN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
536 MPELERRGLTEVMTCAQENAALGLYKKTTKRKKKK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
537 >YP_004893909.1 putative phosphoesterase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
538 MTNIDHVTSDTHWWHTNILGFPSCDKFRKNLYGPKEDSASVVKMNDDMVKTWNKHVKPDD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
539 VVAHLGDFVIAYGKHVEPKVRDILSRINGKIILVGGNHDNHTTKRVFREFGHEVVDYKEI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
540 DFSTGKEKVRVCMSHYPFASWNKAHHGSVMLHGHSHGSYKAPGGRILDVGWDVHGRPLTM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
541 LEAVSECLKKPIYDIHH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
542 >YP_004893910.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
543 MHNQKRNFLPKKTSKSFYATIHIAGSYNQAENLCRHWVMRGACVQISPCTYVYTGGVEDG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
544 MTVRIMQYPRFERPEHEILDMAVELGTYLAQELCQVSFSVETPYNTTYYQADGYEKRS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
545 >YP_004893911.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
546 MLRHRIIQRIIRQMVMKKDLSSPLGINDSDIITQRVVDGKRIFHPVYLKWRNMLRRCLVK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
547 HNKHQYYESVSVCDEWYYLSNFISWVGDTDVAGLYLDKDILGDGKIYSPESCAFVTQECN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
548 QFFSSVKKNGKYMIGVSKETRLADTFYCHYKGRYIGSFRTETDAHKAWQIEKRNHAKSLA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
549 ISEQDVRIRQKLQDIIAKIEYDILMGEETCSLT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
550 >YP_004893912.1 RNA ligase 1 and tail attachment protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
551 MLFNVDDLVAKKLVTKKTYTDGPFAGLSVLKYKNNVFWDNLWNTDPRLLECRGMVVDSDD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
552 NVVIWPFTKIFNHFENGTDLPADKVVDAVRKVNGFMASAGVYKGQLVVSTTGTLESDFAV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
553 LAKNHIIAECNDIEHFIKWTESAKATFIFEICDPSDPHIVDEEPGAYLIGARIQNRDGTS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
554 FMLPEGALDGIANVTKFKRPEVHQMVKFSDVVEMSKHCNHEGYVVREPNYPFSLLLKIKS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
555 PHYLAKKFLMRGGDNKWDMIWDHPDNAKQRIDEEYYELLDHIREYYTKDAWSAMDSQQRR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
556 KIVEDYFTIEDLFDRGSRFYVGVAR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
557 >YP_004893913.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
558 MLVWLDDLRDPVNYGHPDALWIKNSQDFIQFLENRSKPYRRVTEWHFDNDLGEDSDHDGY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
559 WCFLALEEKIVFGKMLFGPVKLFVHTSNPSAGHKFMLAKDSLARYGVTILRNNY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
560 >YP_004893914.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
561 MEKTLIILRGVSGAGKSTVAELLKNDSNVPHYEADMFHYVDGEYRWKQENQHKAHEWCQK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
562 NVRLAMDIGYDRVIVSNTSTSEKEIKPYLDLANDYGYQVVSLVVENRHGNDSIHSVPQET
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
563 RDAQERRLRNSLKLQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
564 >YP_004893915.1 Sir2-like protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
565 MRRLIVISGAGFSAESGVRTFRTDESTGKALWDEYDLEEVCNIHAFRGNFYHKTHMFYNK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
566 RRAELPTVHPNLAHLRVAEWFQRYPGQVVNLTTNVDDLLERAGVPKEDTVYIHGYLKEII
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
567 VKDNPKGKPEIIDVGYNEVDPDQYKWCKPNVVFFGEFAPEYSRMYDILDTLTNEDMVIVV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
568 GCSNTVINFNWELFPAVRRGTKVLVVNPRINYLEQEQYDAHGVMQFRCGAVEAFSNNNFI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
569 KIVEDHLECKTALQGKEK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
570 >YP_004893916.1 DNA ligase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
571 MSIALDTPTLYAINKDGSYQVWNVRTEGDEVVVEFGKENGKVQQKRTKCEMKNVGRANQT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
572 TAAFQAVLEARSKWEKQVRLGYRETKEALQTEENFSPMLAHDAIKRSKALVYPAYVQPKL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
573 DGVRALVTLDKDGIPVFNSRGNKTYPVQGALLQQTKELAEHTGFDKFDGELYIHGLSLQK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
574 IVALAKKWRTPEQIEVEIEKDYQSDLKRYQKAIDNGEQVWKDFDGDEYDVSIEPVKDVDR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
575 YGGYSSLDLEYHIFDIPVNANSPWHSESHDKNRLSDLVSVMYSLDCEVNAPKINVVRGEF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
576 VLNEDAVKRFIGRYMQEGYEGVIIRNFKGVYEFGQRSSDLQKWKLFQDGEAKVLDSVEDK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
577 NGEGVLLCEEKDGTRFNCKMKGTREERSQARMLLLVGKFINFTFQARTDDGVPQFPVGQS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
578 VREVDSLTWEPVY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
579 >YP_004893917.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
580 MAFYKRKPQEVEAHVFNGSSTGVGQVTKWMETGVWKDSEIHTRDIRNMDVNGTQAFPGDY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
581 IVKVGDQFRAMSPQDFSDLYEPVTDEDRLPGDYKAKNVVMGDKVEMWGKEYLVKGVKVSG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
582 DDTILELDDGSNVQIRGETAVKVTEVRA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
583 >YP_004893918.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
584 MIWYGLALLGATILTGGGIYLAYRFRKDKLDDFIDWTQGKIKRLLIVWAVVLGLVTLALI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
585 KPLWNTMTCQFDGMAYKVNTSYSWYKNGSYGDKCLFVAKNGALLPLRIIRDQPDGDHASD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
586 VVN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
587 >YP_004893919.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
588 MNFGVTYETLLSMTKPKDMVEYGRHVAQWNHIARVARGGKATPVDLQFSFVVEEFKELMK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
589 ALSEGDRVEVVDGACDLFVVSSYALWLLESSGVRWEKCLKPAEGAQFNIGEMVELIFNTP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
590 LSVESVAAILQQSVALCFRLDINLDYNMRQVLSSNDSKYPTMTQLREAHPTLSLYSDDEL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
591 LTAECKAIEKRSNGRYSSVNAVRSGENIVFFDGKGKIMKPSTFVEPKIIA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
592 >YP_004893920.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
593 MEKDFDEVCKELLELSKRLNVQIVIGNRPTFRPKQYMIRFTMKRRWGGVKKYAYECTLEN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
594 LKTYVEQIEKAGGKIIGIE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
595 >YP_004893921.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
596 MPRMPKIKVELKNTLPSDAVERERLKKVVQEGVDAKIAQKDAASQFKDIVAVEKDSHNYD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
597 PKFIKTLINAEFDRQYQAGKKRKDLEEQVEQMTEADILFGRGSN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
598 >YP_004893922.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
599 MKYYLNGVGLFVFLCFIFGFAVPTLVSAKDTLLVMGGFALVFSAPVVVWYWLRKVFIKRG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
600 GVNAAKS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
601 >YP_004893923.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
602 MLLNLKASTWEKLQALARSKNKSAASYVAKIVDEYVDENVKTEYKIKEENQTNA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
603 >YP_004893924.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
604 MLKNIKRVLFAGLIALGAIGLTGCERATVPAGYVGVKVDLYGDEKGVQQQEVGVGKYWLT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
605 WNEEIYQFPTFNQLNNYEQPFNFQTKDSMTVSAKIGVEYFVDRSKVTKIFQTYRKGVQEI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
606 TDVNIRQNISDALIKEAGSMDIGTLAGDGKSQLLERVTKQLKSKLDPIGIVIVKLSYTDD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
607 LIYPPQVTASINAKIEATQKALLRENEIQQTKAEAQKQIEAARGEAESKRLQAQGEADAK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
608 VALAKGEAESIQMRGDALRKNPEIMQLEAINKWNGVTPVYMTSGAQAPFVTLPAGK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
609 >YP_004893925.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
610 MIIIGSQHIKRRYKMIRVKFFIAVLLLSSPAFATVNTLTLVDEYTDGSSKVCIYSDGNRT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
611 ESFVKDGAGSCPSKKTFH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
612 >YP_004893926.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
613 MKKFFGLLLFYAFTMLLGWYTGTLLFAFFTWTAPVLEIPGWALRVGFLWVLGITGFMTWR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
614 GRNESNG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
615 >YP_004893927.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
616 MRVTDKFVFFFTQYDIFSNHYRCANPFWIPKHQAVGAKFWTVEHFMMYEKAMLFGDTNIA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
617 VDIANVYHPQEAKKLGRRVKNFDNSKWEAFRENIVVNGLYAKMMANPTIKDAAIKLRKEG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
618 RVFVEASPYDAIWGIKMAENDPGVEDPTNWKGLNLLGNCWHKAIDRVIDTMEVH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
619 >YP_004893928.1 putative HNH endonuclease
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
620 MKLEIELVPKTAWFTNLRSHLSKSNWDVVRKKCYAKANYKCEICGGKGTKHPVECHEIWD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
621 FGNGKITLKGLIALCPSCHEVKHIGLAGIRGRGEIALRHFMKVNGVSRQIAEQYVKEAFA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
622 LYHERSKREKWELDVRYLDEYLSND
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
623 >YP_004893929.1 exonuclease
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
624 MGYPYDKDWKNKVTNDCVIALDLDQTCFVSAAGAEKRTIKATHIASGRSKIFKNRTEFWG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
625 STKKVVGGWLKDQNANMEVKAKAEGREFTPWGRDDFLIEDIQTPEPVEHCLHILKTKINA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
626 IFEHLGMDSSNGLGVLGGDNNFRLLLPAPERYKGNREDTLRPLLLKETREYVKKKYNAKV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
627 IDGVEADDYLSVLMYTGWEHFQATGKFNYMVASFDKDQKGTPGLLLDTMRDSEEKNWKHP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
628 IPMIIDDSMGEIWMEGNKVKGWGRKFFGYQMLCGDSSDNIKPYQCFDISGRFGDTAAFNL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
629 IGHLQNEKEMWTAIVDQYKTWFPNGVEFTSWDGLQRKMTAGQWASIIFQMVYMKRTANDH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
630 TTLTTELRRVGVI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
631 >YP_004893930.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
632 MIDKMIMDAVMRDTQALSVSSLKPKFMVGTGLWRMLETDDGDYVVFTDDFLDPDKAFTVL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
633 LLEDCELVEGERLVLLTSVAYGDLECSLVLFKDQAVGDSDEVDVG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
634 >YP_004893931.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
635 MKLMSVDQSLSHCAVVIWEHGVPVYREMIRTGSTHSKGKRQKDVVYFDNVYEQIRYIVNK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
636 ITTLAEEHRIDHYVMEALSLGSIGSATRDLAGLFYCIVYALYQFGILGYGSIHTVAPTSV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
637 KSFARGLLPEEERTFVKEKVDKKTGKKVYSTGQVKMEKSHMVRAVECDMPGWLDGLTLAA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
638 GKADYADAYLIGKKFMEGVSVEKG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
639 >YP_004893932.1 EndoVII packaging and recombination endonuclease
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
640 MRRKRVRSPASKPKARKKPVVVPLTPGLWVKDARQIAAFREKLILEQGGLDPVLGEPLRK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
641 PCLDHDHFDGKCRGVLSQCVNTFEGYVLKAWMKYVSAYTDTSLSTALRNLADYLEQDFSG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
642 FPIHAAYKDDMLKFLRRCTNDKIIERAETDLGLIIPKGTQKHDSITLYLTEFVRQTEERF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
643 AGQFEQAPEVLLQELAG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
644 >YP_004893933.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
645 MLDNLSKPLKFYYKNWRGEYGYRTVMDPIMWFGSTEYHKEPQWMIKAYDVEKDAIRDFAV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
646 NDIVEFIREV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
647 >YP_004893934.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
648 MLSAEEILELKAKGMSNREIARRYLGKESKESHIRLILKAHQYDAEAAQVITETVVRNPG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
649 AKIFLGDVEVSPTLAWVFNRFKAFVTPSHVEHEPYMYTWAGKWLDNPAIISRKLPDYETF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
650 KTDIHDDRELVEELWHILDECDIFIAHNARFDKGWANQRFAFHGMKPPSPYIVIDTLAEL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
651 KSAFSLPSNALEAACNYFELDARKRHHEGITLWIRCFHGEVAAFEEMEFYNIGDIPTLEG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
652 IYLKVRPFMKKHPNVTLYNEEDDNTVLRCVRCNSDKVLPMEGKVGTTYLSKFQAYRCECC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
653 GSVMRDRRNIRTKEEMANTLVNII
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
654 >YP_004893935.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
655 MSRVISIKVPDSFDNDWLIKQLRDLDMRLEELVESESDEERFNKIGACLDIVNAMQEYAG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
656 Y
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
657 >YP_004893936.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
658 MDIIVLNAPPLSGKDDISTYLCDGHPNLHHEEVKELLFEVAVRTAGISRDLWDAMYTRRY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
659 KEVPSPYLMIDGVNVSPRQWMIHCSEKVIKPLFGKSAFGKAAVEKLKQNYANDEVIVFSD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
660 GGFPEEIRELSDHAYATGGEFFLARIHRKGYDWGNDSRNWLYLDGIRGHEKDFDNKEGKL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
661 TDCAESVLEWARSISYGEENA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
662 >YP_004893937.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
663 MRKPLNIGIDVDLTFVDSGTPWLQWMEQVYGVKADYNLPDINPQGMDYYNLSKYFPPAKV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
664 NQLPPYEFWEDPYLYDKLRPRAGAVDAVAGWAAAGHFNHFVSYCKKGHFSSKVRFLKRET
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
665 EEFFSIEPGSGHGFYATKNKAGIKIDVIIDDRNEFLNQFGPEVIKIKFKTPYDQSEELRV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
666 SLDLESDDWNVIKDFVLDIA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
667 >YP_004893938.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
668 MKRCPTGDFVVHYGDWVEVFTEDGTFLISFKATSDMCQDILTRYLVFKAGMDPETPYRIK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
669 RRGK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
670 >YP_004893939.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
671 MSLKPESFDIIKNELLRRAEKIPQVLGLDAVGINAADLGITEDFVSRLITEAYLGIFTTD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
672 EVEEMVAFQQKFADRNLILEKVIEQAFAKVLEENKESLYKKLEGAQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
673 >YP_004893940.1 thymidylate synthase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
674 MKKAVVARVVADSISPQGRRITTFELEYPRIIHSELMTHRLFSRNAMSSRAIPIKKMIEQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
675 VQTDPAMPVKFGKNQPGMQDAGEHDAQLGDGYSAEDWWKLAGLSAARFAAEFADAGYHKQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
676 IANRLLEPFQRMKTVLTATDFENFWWLRVDKDADPTIYALAEAMKKEFDESVPEYLKPGQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
677 WHTPYVDHLYTVGEQASEDTFDYCVLDENNKPVILTVDEAKAISASCCAQVSYRVLNNTK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
678 EKALDIYGKLLSGNKVHASPFEHVATPMKGEFSQYGYDPSINLAEYPVSWEEGITHVDRK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
679 GRLWSGNYRGWIQLRQLLPNNYVEG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
680 >YP_004893941.1 HNH endonuclease
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
681 MYQVDTDGNVWSLERWVEKTRHGKRTAPQFVPAKKRKCSEHGTGYLTVRLANNGVVKTFR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
682 VHRLIAEAFLPNPLNKPFVNHKDGDKRNNKVSNLEWVTEKENTEHAIETGLKPENLRDPM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
683 TGRYVSEQLEIT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
684 >YP_004893942.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
685 MSKTKRKPTQHISVTLDFLRTVPGFDVTQDSGLRAALYAVGFQVTDSEGNPKQVTMLNMK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
686 NVRCANLPYTYRKTTIFVGDMRPDYPYAKIYNGVDILDVGIYSERDMEFVLDLPYDIPVN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
687 EKVNTRKYTKRGDRPDSFDITFDSEDEARLSDAFGLGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
688 >YP_004893943.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
689 MSKEKTKWKDRGFDDKHHYAGWLYFNDLTDDSKMYDDVYYDEYSGKIVNVTTPGQDDKPD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
690 EDVDEADKYLAQFEEK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
691 >YP_004893944.1 ribonucleoside triphosphate reductase alpha chain
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
692 MINTVVKSDGTKVPFEPERLNKAAIFGDDGNGNWSHISMDAYKRLYDGCTTREVNQALID
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
693 ACVSRKDEAHSRMAGRVLIGQIYKEAYGGFSKIPALYNFYHEMIEKGYWEDMGYGQMELV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
694 ELESVINHSKDLDYGYAVLKQFRDKYGIKDNINDVLFESPQMMFMGIAMAVMKRMPRDRR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
695 IKDVIKLYTYLSDLKINAPTPYLNGLRTGRTGYASCCIIKADDTAKSIGVAREVAYTMTV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
696 AQAGIGYYLSSRSIGDGVRGNTIKHMGKLPYYRGIDAGVKENRQSTRGGSATISFLALDP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
697 QIEELLRLKNPQTVSSKRINTMDYSIGINQSFMNRVAKNLDWMLVSYKDAPQLHEGMFKM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
698 TMQEFDAEVARVAADTKIPKTWVKARDLALEIITQRAETGRLYVYWPDEMNRHTPFLETI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
699 YSSNLCQEICLPTKGYKDMRNIFDTFADDGEVALCFLSSLVAGRVSPEEYEDVAYYTVLM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
700 IDNVMDIMDYPYENMEHTAKSRRSIGVGLTNLAHYIAKHKVAYGSAESKQLVHDLAELHS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
701 FSLHKASLRLAKERGVAPWMNKTKYPQGWLPIDTYNKAVDGVVKNPSLKQDWETLRQEII
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
702 EVGGIRNSVLEAYMPNESSSLATNTTNGLYPVRDHIIFKKSPQGSVLFIVPEYEELKDYY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
703 TSAWDINTNDLIDIYAVIQKFAGQAISADLYIDYTQLKDGKISMKDQIGYLIRATKMGMK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
704 TWYYLNSKVGAGDSLTAELQAKKQAEEETRKDYPLIADTSVEDPYCEGCAL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
705 >YP_004893945.1 ribonucleoside diphosphate reductase beta chain
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
706 MAVFNAENTAHKTGDYPLFLGQQMGLYDSIYKKYPALFDLYKAQKEQDWSEDEVELNQSI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
707 TDFATCSKSTYDVMVQTLMWQWEADSVAAQAIICLFAPFITNSELFAMMMKQSEIEVLHA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
708 LTYSDIVRQCLPNSRQIIEDIQNNQAVLERSGVIVKYMRELEVLGAHYRLDPESVDKEQV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
709 RRCILRALFALIGLEGIEFISSFACTFALAEQGVFVQVGQLVQKIMLDEMLHTKMDFEVI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
710 DILLKDPVWKASFNAIKHEIKEILDEVRTKEYGWGDYLFSDGRAIIGLNAPLLKDWTDWN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
711 CAPIYDYYGIPKDFEAPKRDPLPFMDIWMNPSRQQNANQEQTNTDYRLNAAVNDTDGEVW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
712 DF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
713 >YP_004893946.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
714 MDNSIFDFGVAYDPTKIHVTFDGERIMGLDCDVKVSCSRRLNGVACAKVFIQGQSPWVVR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
715 LKKLLGEQGRLQLEYTGSGPFHDSCNFVADMVVKGYDVDYTGNIPVFVFTFETEK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
716 >YP_004893947.1 glutaredoxin 1
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
717 MSIKDNIFIIYGKDNCQHCVRAKEFAKSKGLEFMYLTLEKNYTKEELVAKCSPVIPTTVP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
718 RIFMDDETSTRYIGTADEFIAYVNANI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
719 >YP_004893948.1 anaerobic ribonucleoside-triphosphate reductase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
720 MKVVKRDGRVEDFSLEKVKRAVEAALLATGMDPEAAHHTAVRIGQRTFKLFMTTPVRHVE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
721 DFHREVENLLMEEPLLRDAARAYIEYRHDRDNAREGKGKLYADITGFLDQSAEEFTRENA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
722 NKPSTVVNTHRDLLAGILSKHVALTQILPKNLAEWHTEGFGHIHDLDYLVSPLTNCCLVN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
723 YRDMLENGFKIGNAKIEKPKSIGVATTVLTQIIQAVASSQYGGQTCAHIDEGLKQYVEMS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
724 FMKNVKQFQSHRNAVGPTNKMVYDAMQTLLYQVNTLMSVNGQSPFITISLGLDTSMFGRM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
725 ITYNYLKVHKEGLGADKVTPVFPKVVFFLKEGVNMNPGDPNYDLKLLAMECCAERIYPDF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
726 ISVPLNMQVTGSSDGKVTSMGCRSFLSHFATENGEKYDGRFNLGVVSLNLPMIAAEAKAG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
727 KGFFTELLDKHMEMAYEAHMLRVGRLMDVTASQNPTLFMEGALARLGPDEKISKLFYDGY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
728 ASISIGFVGLYEAVEILYDEPVRKEMAMNILKYMKDICAEFKERSGLGFSLYGTPAESLC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
729 YRFASKLQEKHPGLIERDYLTNSFHQPVWLNSDPFSKWDYESGFAEISNGGNIGYVETPN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
730 LKHNMQALEALINYGYENIHYFGINQPVDQCFKCGFSGEFKATAKGFECPSCGNHEEGTI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
731 SVIRRVSGYLSAPNSRPYNKGKMEEVLQRVKHV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
732 >YP_004893949.1 anaerobic NTP reductase, small subunit
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
733 MNFCGYEPTDLVNGEGVRCSLWVSGCSHGCRGCFNQKAWSYNYGQPFTNADVLRIIKDMG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
734 RPFIKGLSILGGEPLDPQNVDEVVKVILRVRAVFGDSRDIMVWTGYTFEEVPERVKKLVD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
735 IIMDGKYDECNPTTKRFRGSDNQRMWVKINGVWIEEK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
736 >YP_004893950.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
737 MSKKTLRKAYQKELALELRGKKRKNKRTTEDELMQLVADAAARGNY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
738 >YP_004893951.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
739 MTDVINEEQTFVPQSQLETLLLGDSEELAREFVGLVFPRLINQFTEQTQYQIEALKQMKA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
740 DARKGQDAAMEKELNAAQVKLKKALSEEVMQKVMDTMVDLLKEALTPHELAYAIYQERIT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
741 IKISGIAARLETAFEEALGEG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
742 >YP_004893952.1 lysozyme
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
743 MNAAIAEIQRMLIEGGFSVGKSGADGLYGPATKAALQKCIAQATSGNNKGGTLKLTQAQL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
744 DKIFPVGASSGRNAKFLKPLNDLFEKTEINTVNRVAGFLSQIGVESAEFRYVRELGNDAY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
745 FDKYDTGPIAERLGNTPQKDGDGAKYKGRGLIQVTGLANYKACGKALGLDLVNHPELLEQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
746 PEYAVASAGWYWDTRNINAACDADDIVKITKLVNGGTNHLAERTAYYKKAKSVLTS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
747 >YP_004893953.1 lysozyme
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
748 MKLTQAQLDKIFPVGASSGRNAKFLKPLNDLFEKTEINTVNRVAGFLSQIGVESAEFRYV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
749 RELGNDAYFDKYDTGPIAERLGNTPQKDGDGAKYKGRGLIQVTGLANYKACGKALGLDLV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
750 NHPELLEQPEYAVASAGWYWDTRNINAACDADDIVKITKLVNGGTNHLAERTAYYKKAKS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
751 VLTS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
752 >YP_004893954.1 PhoH-like protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
753 MGRSKEARALKLSARQQQRAERQAKHHPKFDEERNSAPALVALNEKQQDYLHKLQTCNII
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
754 IAKGIFGTGKTYLASAHAADLLRRNELDKIIVARPYVQTGKTSGFKPGTSLEKLFPYVRN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
755 MLDTIRKRMGDGAYYNALKDGLNGRIEVQELESIRGRSFDEKSFLLIDEAQQSTPEEMLS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
756 IITRISDNCTLVVMGDASQKDIYGQSGLEWLIEFTQRHNLAGVGTVSFDDPNEDIVRGGM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
757 VRDIALGLMADRDAKLYTPMAS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
758 >YP_004893955.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
759 MAYYTGVGSRETPPEVISVMEDAAFRLARLGFTLRSGKAGGADAAFQRGMQKYDETLDNG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
760 KKKEYRTRLAEIYIPWDGFASDNEDLWDFWDYPLSYLDHLMPEQKHKRDQLVEEIHPNYE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
761 ALKRKRGAFALHSRNVHQVLGANILDPKPSAFCLYYASEDKHGNPKGGTATAVNLAKKYG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
762 VRTLNLNTPERLALLEQFLTSLERKRGVQV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
763 >YP_004893956.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
764 MSRFREKLNQSYCLVKVERKGWVLAKKTGKRIYVTEAGGEIRYVCTTDDTNQFKHLTESL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
765 EYESKKTLVVGDTVKLDNFGLFYIVDAGYRGDDGEVKYLIAR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
766 >YP_004893957.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
767 MTVSIHGVVSHRKLMELKNCGVVEPEFFEEEVTKLFTFYRKVIAQSLYEMNDGFLTRIIY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
768 SEKVAERDARWMFPDRRDLLNHLIYLDHQGRESSYVNISPKELNEFTLLHTAALASERAR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
769 KVLVTFKYSDQVLVDDETGYYIDWLMKNAYILKGYIANAREED
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
770 >YP_004893958.1 ClpP ATP-dependent protease subunit
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
771 MEQNKNFFGMLPGMSGNIYSYPVHSHDHVIYIDDLSWLEDHQDRLQVIRQASPDDTIRVV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
772 INSPGGVVSIAMAYVSAIRESQAQIVTHAEGNVCSAGTVLWLACKDRTVSPLTEFMFHNY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
773 QGGTFGDGANMYAQIAFEKHYFDRLIDTFYTGVLTDTEIATIKGGGQVWMDEIEIVKRTT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
774 AVLLDEKNIKRMQQGQNPIISGEKKAKEEKKVVENVDLNNLPEGEPESVFLKIDVDGEMF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
775 KFDVSTLSAKDFDAFNVEELQSILSQIGALAAGSEEPLKVTTRNRQELIGEILKASEEIV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
776 ASILEQMGS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
777 >YP_004893959.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
778 MSAPLKKKEERRAYDVYETPTWAVEALLKVIPIDYTKTYLEPCRGSGRIYNFLPLGSAWG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
779 EIRQGVDYLNTEYNHVDMVVTNPPYSLAQEFVTKALGEADVVIMLLRIGFLESMKRWEWW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
780 QENPISSLLVLSQRPSFTDDGKTDGSGYAWFVWDKKNKLGLKPFYFLEGQSDECRKQDAR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
781 DRKQRRKANPGVTEGTVRSDSGRDSAVCEEGDVRDGTFSPVPGGDE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
782 >YP_004893960.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
783 MGLSLQFPEEMNDYLPHIVGDLRGGGFTVDIISYQPTKQGTAINFFVTW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
784 >YP_004893961.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
785 MRFYIYYRPLETIRFGEYMGDLIHISTEEKDYCPDGKIWKVKRCNRPESVYTRLIKMLKH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
786 GGMEDDMVYPLDGNRSLKDLVKYMNQWENNK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
787 >YP_004893962.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
788 MKQSLTKEQALIITGFTGILCCPFNLFHEDVEKRLGRSVWTHEFGSKEFSAELKDVYRED
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
789 FMATIYKGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
790 >YP_004893963.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
791 MMTELNAREKLLAIADWLGWQNENLSFGLKSPEDAVKLYNYWQEHADSLPEMADDEQDDE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
792 GRWLFMFRKAALGYDPMGHDASILEALGEEKYDAENKDTDIGFYDIRQTVRKMYITDAEW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
793 KLQKQYGLV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
794 >YP_004893964.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
795 MINKTYTVVKDLCNENMGTPSTVGQVVTTIVEVPADTAVVVFDQEGQFCFTSTVRSDVFL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
796 TKGGKSRSRDGFGGGILNRIFAFRINGVWYEGNDVYTAEELGITE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
797 >YP_004893965.1 putative Trna.2 protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
798 MNLYAKLTDPQNGWNDDMEKAREFLKTHDQEEILLVTEVAIDRSSTEVVLSNHGHGWNSV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
799 QFTFFIEGETGLEEYDIFSNKKSLRQIYKTYIHEDF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
800 >YP_004893966.1 tRNA nucleotidyl transferase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
801 MKVYLVGGAVRDGLLGREVHDRDYVVVGATHEQMIEKGFIQVGASFPVYLHPETKEEYAL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
802 ARTERKVGSGHKGFETFFSPDVTLAEDLSRRDLTINAMAQDLDTGEIIDPFGGQYDIEKK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
803 VLRHTTLAFLDDPLRILRAYRFKAQLGKEWDLHPETKSLCYQNRHELESISGERKWKEME
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
804 KALGSDNFRSYAEAMAELGELPELESLRGVEQPPEHHPEGDAFIHTLLCLDIADQYEANP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
805 YTKFAVLCHDFGKAVTFSKYGNLLGHEEAGLAPVDALCERIRVPNDFRDVARYVTEHHTR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
806 VHCIAPRGGNKGAKPRSLMKLFEAAGNVKSIKTAMKVSALADACFCDAKGRGPTKAAEPY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
807 PQGYVLMDAFRCMVAVDTKVISAEGLSKGKTGIEIGEMIRVARIDAIRSVTQRQIAW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
808 >YP_004893967.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
809 MKKSDKEEYTYEKHHFYADKHAGKQVCAWCGLVALRNKASDWCVDKGCNYALHPSYRSAM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
810 FKFTQFFK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
811 >YP_004893968.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
812 MPIELVIYLCIGILAMLTILALDWFCMDKISSSSVGIGLLMIVFWPLGLFCLVGGTIAAI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
813 FEEDFVIARRKK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
814 >YP_004893969.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
815 MKTRMYCVVNQYIAGIHAGIQSAHAMSEMFLDYSQRRNNAGNLLWDWADRDKTVIVLNGG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
816 YQSSLQELCEKLKPLSSTYPWASFCEEQDALNGAMTAVAVVLPQYMYDPQYSDVVNLYQP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
817 GKYIAPVVANQYRDEMGNVVHNYTQPEKDLITMIKSFRLKGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
818 >YP_004893970.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
819 MKVSELDRSVIIEMIRSATLIATTEIRTIGSDYKKNTNFFDLALRDVVKGVEQQLLKDAE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
820 >YP_004893971.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
821 MIYTIYTLFTLLGVVLLTRHWMSGEDFKMEARSFSMFVCLAVIEGLMMVTTLIPPSAGLF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
822 AGILFGIWMWRHILSARAILQEKVIKNEKMLVSIGLNVLFFVLVSVSYLS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
823 >YP_004893972.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
824 MKDVRGEDLKIGDEVYIYWGGNELRPGKVNQIKGNKAKILVDSWPNHPDPAHRYSMSKWK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
825 SGECMIKAEEPTGWYPDEVVLLIQEIIRLRDEAKFLEEKIKYQDLLNFWDKNRPSNLVCS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
826 >YP_004893973.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
827 MKTVDLMRCYSGSIAYGTNLPTSDTDIRGLFCAEPKFIRTPFFNIKEQTLADEEDGKIYE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
828 LTNFMKLFVEMNPNIIELMFVDEKDILQSSDAYDYLRTMAPELLSSKVAFSFSGYAMAQL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
829 KRIRGHDKWISNPQPEAKPTQKEFFRLVHNYSEHPLLKHEDFMQALDGLNSFCILVPYGN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
830 NVYGVMENFNSSGLFNADGSIRNVDYQQLTDADKKRKPLFIVKYLAEEHKLAKEKHRNYW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
831 TWKENRNEARHELEVQFGYDTKHAMHLVRLMRMAEEILTDGKVLVKRPDAQELLDIRGGK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
832 WTLEELLAWADEKDRYIREDLYKKTDLPKTTDLELAARVLMTAQDICWAKIDA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
833 >YP_004893974.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
834 MLEAVIGILGVAYAVIAVVYSIKMENDKVLRQIYKAKTDHDWSEICFAVGFAWPLGALVH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
835 YVMRRRNETA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
836 >YP_004893975.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
837 MRQLEFMGRMVELVAEWQSEYKMHRNISDEPENWPDIRDQEDWLGDFFVWLQCKGYTL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
838 >YP_004893976.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
839 MSYGLLTPEQAEILRKRFLLQEATGNDLKDIAKNVGVGCMHDACPNCGGTGIRKDGLGMC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
840 VHGISCPCPKCSFTC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
841 >YP_004893977.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
842 MNTLPYKNTGKLCWKRVLIIRDVKNSILYTIRVGRLEVTRGVDTQNPMTYTFRVGDMGKL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
843 DPDDLEEAFDQYEGFETAIRDMYRTIDIIINEHKKSLGWGYRIKDWFRNPPNKVFFAVFI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
844 IYAIISVVVYFYPLF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
845 >YP_004893978.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
846 MRDRGDYYKQYAARRREIDRQRRSTPEGKARQLQIRLDRIEAEKRATLNSEWDIFVREEA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
847 NLLCNERMRDTGIPWESDHMLPLRAKIVSGLNCGDNIQVIPAKLNRSKKNNMIYTNRLEW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
848 IKDLETLCRTN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
849 >YP_004893979.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
850 MQDELIKLFVKDTNHSVISKLPGISGAVAKVKSGSEWSIVFVVKAKHNAYSDGVLYPKLT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
851 IKKSAGKNEQIFLITTNKDEKIWIYPDRVCIGEGEVYNRDMFLDSSSPTDEEAQMLRMSK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
852 GADLDILMKKFGRVPGRILERVMSGMFVEEYVSESKERVIVLIS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
853 >YP_004893980.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
854 MLMLEDKGGRPDRNEPDQRVRPDTICLLYGFSPKNPLTFQLNGRVCYVLERSKIGPNRIP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
855 YPVDDIWFECHVRGMPTTMDIPIEHLTVLDDSDSLVIERMTKD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
856 >YP_004893981.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
857 MCEKYGDAREELGRMIERKEILEEILSDIDLCMQIRNGAEKGSQERANCSLLIDALIHTA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
858 QKIQKRGLQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
859 >YP_004893982.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
860 MTYSIYGRMSMDPCSREGEWYCLKSKVPFDKTVEVMQHYRKTWRYVQRRLECLDGGKGAS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
861 LN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
862 >YP_004893983.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
863 MFGWWKRRKLKLIGTSTWTVNWTDTGERDRGQWLFYESESGRRYFESTHVPWLLSKENRL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
864 PGYAGCKAWASGGRLPDTFTPVKVIE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
865 >YP_004893984.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
866 MIYRIVNIVIHALAFCVVMFGVYVGLDMKIYPVMYACAACALVAGWFLTKHIMGDERFSE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
867 MLFRFSHLIWRT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
868 >YP_004893985.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
869 MQSIRYEELLREIHKDSIDQWFHSEEEYQQHKEKEMGGDTILDFIKREVWQDSDTGKWRF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
870 KNKEFKREGQAEKAAVQYFKKKNS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
871 >YP_004893986.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
872 MFEMLLGGKAPISAGSIRKAMAGGADLLALSESDKLYGICGTYLSGTGVATTTWTKILDD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
873 VEDFWSGFRQCLAKMKDGRWLFWGPNSVGAILIVRAGMQP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
874 >YP_004893987.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
875 MAVLSSVFYGWIACLVLSDATAQTVNTMIDGLQLAFYCVVKYHRFKRFDRYDLPFIIAGS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
876 LAIML
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
877 >YP_004893988.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
878 MKYEITPEDMKGRGLDSARYTLTKRENLQLFSICFIHPDDPDFQSDPVEFWASGWDTAYS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
879 ELMDNVTTFESFGLSSFSETDRPLECEQVRAWINHYNTLDHLVFIFGETKEEMIRKALDF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
880 NDHCAYVLRKMCEMVDALRKAESFDGGSVYSQSMHRYR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
881 >YP_004893989.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
882 MELTDLYSDAPIRLSPEEYKNSELVKHVVAMEFEFFEYLADFDDDFNSDGLYGA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
883 >YP_004893990.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
884 MIKNATGQTEFLRNLIAGEKSVWYCKDQNVDPEMRKMTATVCKAKLGFKIRQSKALIVTP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
885 DSIPQAIIIVERIS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
886 >YP_004893991.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
887 MQNFITISNNDKLQSLIGILNDVSPFIVKNLYAHLKNVKPAIWSAYCHDQDESAAAYMLE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
888 MLKDSMQFCLSQSVINEVDSRLSLAMEYQAQAVYNQLDIEEQQDQDLFWDRADAQSAFDD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
889 RLAMYANEY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
890 >YP_004893992.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
891 MKNKNVYWSSSCGRLCLIFRDREQVEEIAHSGDCEASTVEALPYFRDGLQFSAYSDQMIR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
892 DYLAETGIEREGVDGIDNMDRHTLEMYLLWIAAGDMLDIFNVGDDYGEDE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
893 >YP_004893993.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
894 MELANKFFFLAGVSDNAKCDFRRFDDKTLMRFCHVNDAVNGDRLDIMIRTETTIDHASQQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
895 AVKDHYVSYQLEGAKGYVKQADSLPIRQSVDVFAVVVAIVNDVFPVDSENQIG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
896 >YP_004893994.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
897 MKGYKVEYTTENPVYIEARFMCRLVWSFVIFLLLLSFI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
898 >YP_004893995.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
899 MFEVFAGICFYGASMMMQCDDFVIESYDDPLSCEIAASGLRRDPDYINPACIPSPEVEPM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
900 P
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
901 >YP_004893996.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
902 MFGFIVMACHISLTTMKLECNWIVKETFTEEKACNVYENSYNLLKGEQFGLCDELKDGAK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
903 KGDKTQILYLKK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
904 >YP_004893997.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
905 MPPQTRVNKMLDYTNSWCVVAQVSFLVAMLAVVAIYIILEDN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
906 >YP_004893998.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
907 MQNVKSQIAALESQFLGKMVYHNYGQIGFGVVTGIDDRDPLKLRLRVKFTRHNTPEHIKK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
908 YDNRADRVRCLLPQSVTVSRVRYEDYNRTNQIKK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
909 >YP_004893999.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
910 MRNIEKMTSKRDRLAYGEVNERRQRNDKLHKPERIAKTWTPDRYDPNLNKRLAERKRALQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
911 WQAVQDD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
912 >YP_004894000.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
913 MFKILFLVAAAAIYWKIPARLWRGLLWVYYEYRIGKVYHYLEYRFHGNHYHTRRSGPLND
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
914 LEGNGLLCEVKKRGGVVTYHKEGTKEQIAEIIEWRANELAEKQGRIFEHANNNRK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
915 >YP_004894001.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
916 MNNKITFNDQDVAVFNFLKEKGIDFKAVYGGVNNDPEWQADLFFVSFEKGGKIYRSEFKT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
917 GTGHRVGRHTGLTPTDARELAKVDAKVSIVDQNNWTRDDYKRNDNKAMSFGYRVYVATPC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
918 AANVLSCLLSDIDLGSESHADFCANMGYDEDSRKGLEIYLACQKTGEELRKVFTGEDLET
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
919 LREMLEDY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
920 >YP_004894002.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
921 MVVSMDNGQVLTIFNSANRTIEDVKQEASQRIDNLKIPGKLLDDSLKVIAAFDSFGKEII
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
922 K
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
923 >YP_004894003.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
924 MAKFKTSINLYDAVNRLASLSRTNQTGDFFVVVDSFDFGRDVNGNTINKYRATLHRGDLV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
925 SVQNGYTGFGVLVLESPRRREQSHNEGQSAALYWLEKIGYDLAYESMTEAPHTKKRAYRH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
926 VYRVTNNYLKAV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
927 >YP_004894004.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
928 MENMIEIFKKAVENKTAILNFHSLDFTDMYGNTYFVYELSFTTPEIDTWPTLYKSRDLRY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
929 GYGSHALQVAMKDLSTMTGIKSEWGHLDRWASENGLKINVTQETDKRKKDLKNFIA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
930 >YP_004894005.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
931 MKNYFNSRALARTAAKANGGKVIDNGTAAPAGKRWQVIPGVMVEAIQDTADQRAAMESAP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
932 ALVVTLEIKAGYRNRQAARVSYVHDANGKPIPVTHKRSQIAARLAAHMAR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
933 >YP_004894006.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
934 METLLIDNDGSLLAEVTAIDAPLWWQQKGLTKTRSGYGTKIPTQWKVNFQGRDRRVYVDQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
935 YSNAGHTYIIVKGQKITVR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
936 >YP_004894007.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
937 MDTIETFNYSENGIDFSVDVVCFNTNDTFGDEWELTDDHQGGVTVKNPNADRNSYKYAIP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
938 LQYSLKERIADLIARGDDNPSRHAYEAAQDALERDLNASDYGFSVTATANGITLLDNEII
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
939 GCSFTYSYQDESDLLTEAKEVYNGNGINGEALDAAKKAGAEIIANFDGLKNILEKA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
940 >YP_004894008.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
941 MENVNVVTSETMVTLFTWETSANHCQSRSVPLPHALRMLNGGFYRAKVVAENGEVLADTL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
942 >YP_004894009.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
943 MPRYDNCGKIPEMLNPFCWVLSPSTRSSFRFQNRIFSLSLKKFFWITLGTRSVFQNRKRI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
944 FSVYRKNFSARFSIEFSVLKTYFFYRAKKFFRDR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
945 >YP_004894010.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
946 MKFEMVFEMVFPHSRVVNPFYCDLRFWKVQQLIPNPTHAT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
947 >YP_004894011.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
948 MSLDLEMESKPSTKHRSLVCGVGINDAPFITSMRKDGKLHHHTAYKDWHNMINRCYSGKY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
949 PSYHGVVVVDKWHYFMNFHTWWCNNYQQGYALDKDLLVEGNKAYGPDTCIYIPVWLNSYI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
950 SRNGKHARGVTFDKKLCKFKAQRSKNDPRGRYIGYFDTEEEAHAAWESENIFDNDLKSLD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
951 ISLQELVLKRYGFSK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
952 >YP_004894012.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
953 MTTVFHTTEILDHTQNEYPHPDLESELLKIFERTEHELSYLEFSTDEDDEAEFNKRHGNV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
954 ESELSELKDIAKGSELYDYKNYVTQLEALVVTLTDSLISVGKRADTLSKDILSVDNKMGR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
955 AEISDEFLYLSGEAVREFNTDSSLYSALESRGWNKFQRGFVFNIIQEERTGYAGSIVVEL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
956 MLHGSTANNMVVGVQDWITLCGKTLCLCDGDDTLRIDAVNGSIDIILTKDKKVYRFRLSE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
957 MKDLFMDVMNPTDDEILMYKMSHHAEYDICGWRETFGKKPK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
958 >YP_004894013.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
959 MKIPYYTFKFWEKMYDLSYFMFGNLPIPYDVKHKMNMAYMKYQMSQKHGQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
960 >YP_004894014.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
961 MAKLGKRKYPALYNKDTGAWYTGYENDYGIERKVERSEQHQIRHLEIQYTGFSRGRSAAN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
962 IDIVDSDGNKYIMSMSGFDLLMKLVDAPAALLREEKLTNFDIMRKTSLVGGGVWYTGSFC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
963 QTKQGQNYFIEPVEVR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
964 >YP_004894015.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
965 MKSFEKKRIALDFDDTFTLDPERWSQFVHLFCSRDSDWSVKFVTFRFETDRNDDIKYWAE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
966 ELGIGIIYCGGVQKAAVCAKLGWIPDIWIDDFPVLIPMKQQLQGMILGIEKNEEKLNGEA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
967 RKEEIPRAV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
968 >YP_004894016.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
969 MTGIAERVLQSSVRAQARSTVSVMMNLVEEVGELARALNRPYRCDEPAIAEIADVINCAI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
970 DLAYMLELQDCINPRDSDRKEIAETVQRRLEHYVDKKCNKWDSIVEKMGAE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
971 >YP_004894017.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
972 MSWPFLIYLIDVLTTDGTYGGWGFLLFISAVAYVIMYAIQKTYEETDGKKERFGFFLGQN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
973 LVLNQDWSNYKAGDVLVVTRIDNDGTMMVRYPNGDTSGWLRFEVLGEVTAPRQREAERQP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
974 VPKRDLTKGPRKIAVFGMVVCFLGIVYANFMPQKETAYKMLAAYVGQNVVESPRTQQLAD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
975 STIKYLDAQIKKYTEELDSAAKAAEAEKAKEKESK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
976 >YP_004894018.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
977 MKKVFIPLLLSILLTGCYLPEKRDNAKEYDWAIEFCGGKTQIDSFMAFEALSSSVDCKDG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
978 RSAIVPNFYK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
979 >YP_004894019.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
980 MVNIKRSIQRLVPKYRVMTSSSSCSCHVDDSCDCMPSLYLTMDGLTGYGAAHWTYTDDSC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
981 PKAVDSWGKAYWCSFLGLEPFWAMGEDDAGETLRNRLDMAGQPANINGINNKRAEALIAE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
982 LNEK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
983 >YP_004894020.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
984 MSRKSERWVACDEKELHDKNLSCTDLRVLLHIKYKAGYLETKSKKYFASYKTISEATGVS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
985 ERSISTSIKNLVTHGYLSVERRGMSTYEYTVL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
986 >YP_004894021.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
987 MKMLNSKQMCIPDLLTQDEKLTGDDVLCYCKVKRCFDSRRDIKNYPVELLFLDTKMEWGL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
988 FSQCLRNLESRGFLLLDRENKTVTMADYAYLYSPGGKNKSLYIGRFCDGVCKVGITQNPS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
989 EREKQLSQYGSVFTMEFVYTFENGGLAGHLERMIKWQIPMMDLRIPGGTECFESKYFEKA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
990 VGIVDGFLSSVYCGEVTVVQKEREVGSL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
991 >YP_004894022.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
992 MSTQNKIVAVGLGVDVDFMYTGAIVRIIFKKDGCEHCEYLTTSNRRTLSLKKFKGGEWET
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
993 IIPPDYTVNPLEITTEEEFMVSILPGLSPFERSLYTMAGVITRMWHNDADEEYAKKYVIE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
994 FLRDYLEW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
995 >YP_004894023.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
996 MYKDESEMIEKLQKDALKVIQSARIALLQQRPFYGTLLSSLPIIADWRWLPTAATDHRNL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
997 YYNPEFIMGMPEERKKKVFSRIDKHPHMTQEQKDDYKEYINVFYRKKTPREVVVILIHET
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
998 RHITNDHMARGKFFDSKLYNIAADQYINTDIVISDLGPRSQGMRFFPGGAQTVFDKNKEF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
999 GFMAYCYCDFSFHGMTAEEIYSAIHKGKAVSGHPMGTHIGDYDPDRDILGYTDPHPCQGP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1000 VAKDENFAWSAGLIEAALKAAGGEGPKEARELVARMRKPHIDYMQIIKQRMISRVRSHLS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1001 FRKPARRSGSVTQVLRNYGAITNKQSIILPGRKQQDTIDIVIGFDVSGSISQTTLTKIFN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1002 EIIGLCLLYKTFRVTLFCWSTKVGDVKVYTQENIKEMLDYNVTSTGGTMAGVAFQYIEDN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1003 IPKATDVIIFTDGYIEDLSHRKKDWGRKWETLWVLCGRNRAKFDPPFGRAVDLDEHSK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1004 >YP_004894024.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1005 MYEHILGRPATAPEQKMLDHGFKPAIVVGEGVMIIDEAHSGKVDAIVLFAVPPTPYEPRP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1006 KLAWGFRVEGRDYFVEEKELIRIQK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1007 >YP_004894025.1 anti-sigma factor
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1008 MIDWKKEFTQNEMKNLEERYHTKIERTRKRGIEFSLTLDDWFMMGKKLLGMGTCDYTNMP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1009 FHMGTVAGYNPKYPSVERIDDKKGYVRGNVCVVMRRANELKDCLVDKKTAITIIEPLDRE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1010 IVQAMMLNMSKDHMEMLKTKYIPQQENEMIAIEEKLSQEAEKHMHKGEVTEEVTKAVEEV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1011 VEKAPEPAKLPDDVAVALAYANYCKTFSDVGMNVSVTYAQFKAKYVRNTCSMTGEKLTGE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1012 PKSILILDLKLGFAKDNFIIVSKKMETAMTQLMIQTGLSLPKITAMLNKVV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1013 >YP_004894026.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1014 MNKFNVDVRQVNAPKVTADIDWSLLKDDQTTRALIEHWQKEHEYRQMAMMGVWDTPRMNT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1015 DDFLSGLNPRVMEDNPLAELLKGLLERVDRREGPFSWFWGYDWDGYRRESLDKRFLARLE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1016 VDVRDRAFNSSPFEREEVSRGNVSAIIRGHGDGDAFTKSSAWRFSSRTREFLSLLKPLIR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1017 QMGRCEPDLLINAEFRRYGFGSKFTQRSRNDIDILGISLSIGDLLVFCDFKDRDNFDVQC
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1018 NHIGHSVFHLRDRGVKIKNAREALLICNKNETLFTFRWDERLKNMMAGETPSPEELMMME
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1019 MAGYKDEFWLDNIDGFDTLKIKPFNMMEQQRWYELSIPRFQF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1020 >YP_004894027.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1021 MVRTFNSTIPVLTPAQELALAIKIAAEGHLNQKDKGGNPYILHPLKVMHYLKTDDFQLMA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1022 IAVLHDVLEDTDVTAADLVILGFSNRVEDAVVLLTKTPNQTPEEYFQGIASNYDAVRVKL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1023 ADLRHNSDVRRLKGLTDKDLLRVRKYHGMYLRLTKMKEHHEAINLLSQL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1024 >YP_004894028.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1025 MNLLTLLRTNKYTQKQMGFLLGMPSWRVSKLVLKLEKRGYIQVSRRYKLSGPVSRPFCVY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1026 DQNLYKVTLYRSKECPEIKATPTKAQSKNPASAGRGLRNFAKHLVTGCLTSIQRQEKP
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1027 >YP_004894029.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1028 MVKLTGKWWVVMTTLTLNPLRSFDMNKSLQEAIELRRSKGQSDAEIVDYLLKRSDRKEEH
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1029 LTYYKNRASELKSALIQAQFESGRRVKVTVDNIIRTCWGNYLYHKNTRYVYDGKLKAWVK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1030 DPSKNSLLQHNIKHLPGKFHVEVILPDEEMPRKWEGVAVGNLFGKRLLAVEKDGMWINSD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1031 DTFIITKKEKNNA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1032 >YP_004894030.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1033 MRNWRTRFDLRDVWGQRNGECGPEEWTDKTVHELAKEIARRIKRKFPQHMIDGHDWDPRL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1034 TEVQDMFESVPTLKEHRDMLARLIANENVCDDEICEISKDTPMAQFNEAMDLFYDWCDSS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1035 SVWVDK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1036 >YP_004894031.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1037 MRALDFSDAAVMPLPRHRLTRRAWYAVFGAQKLEPDEKMFSEDLATRIHTLYNDIAPEEI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1038 EGVIANYLEERRQTNVES
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1039 >YP_004894032.1 MoxR ATPase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1040 MSSRNIFDDNRITLRDIPDLMRFCQRRGRSLMMFGGAGLGKSQAMKQVANMLFGERDDNL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1041 IDFRLADKEPSDVVGVQIPVTDDKGVTRTVYAIPNFWPEDPNWKGIVFLDELLHAEPYLQ
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1042 KVAYQIMLDHRIGTYMFPKGAVFAGAGNRPGDGTAVSMLEAPLANRMILVELDYDTTVWL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1043 QDYALHNDVHHNVVAFIGANPGKLENYEEMLEINSPSYATPRTWVTASDILYDYDAGILS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1044 TRLARAALQGSIGKALTDELWYYHTRIANMVPIEGVMDGSIKKHTGSDTSDVLWTLGSQG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1045 SIWLRKAIQNKEYTDDQVIDFAANFLQYMYDNFGQHDTSSNRDFVSSVFMSFIQENSFGK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1046 AILLSGDRERLPAKLLGKYPVVMQIITEYRKNFAEGVDAIVN
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1047 >YP_004894033.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1048 MTKLNWKEAQQAMREGKKVRNQYFTPEEFFEMKNGQIVCEMGYNMAGWYLGEAWQDEGWS
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1049 VIDA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1050 >YP_004894034.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1051 MRRPSFGYIYILDKDGDERFVRLGSLDIEYVKDQYGPDAKNCHIREDNGFCQSSWMAGES
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1052 AGAILAKIAEHDKEYVHFVRDFAQRNRIVLMKGELW
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1053 >YP_004894035.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1054 MVKEKLRPIPNYADVMDVHSWDCCVKCGAFIPDDGNGYWCPDENYESDISCWSPRPEWAT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1055 HVAWYNR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1056 >YP_004894036.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1057 MGDPRSVVQSLMAKFKFPLKEINEVWWIDRFDMVMAGYTYQRQRIFVVCAKTKAEARESM
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1058 DAFKERSCA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1059 >YP_004894037.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1060 MKVKMNCNYSDRLDHPRAGDVLDVLEEVYNGTFIEYYRCEWKGGDLDVYPYECDEVKK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1061 >YP_004894038.1 HNH endonuclease
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1062 MKESEEALQALKSSFSYDPETGLFTCINPLARRHFGKVAGTKRKDGYVRLGVKIEGKGFY
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1063 FLAHRVAWAFYYGVWPTYFIDHKDRQKDNNRITNLRDVQKFVNVYNYSRGKKNQTGFRGV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1064 FVDKRWTRLRYHAVYSKTHLGTFDSAEEASECYQAYVKTIHDIVVED
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1065 >YP_004894039.1 putative phosphatase
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1066 MLKYKVGDLIEAVKSGEVNVFAHGCNCYCTMGSGIAPLIKEAFPKMYAADLKTEKGDKTK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1067 LGTCTVAFLNDGSLAGFNLYSQYGYNRRKQGLRDLDYNALYDSMVEMKKLLQSYTDGPMD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1068 IYRIGFPKLGAGLAGGDWNVIEAMIKSIFHDCDVTVYILPEKK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1069 >YP_004894040.1 hypothetical membrane protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1070 MMVEIIYLLIAFIGFYIFIKRTQRDFGRVDSVDLFAAICMGLLWPVYFTNLVVLRIINGD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1071 WK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1072 >YP_004894041.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1073 MLKVWMYMQQMELYLHTVLLVAKKYALILMTDEDPRDDVDNLVKANEWIESLGWKHEGDD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1074 >YP_004894042.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1075 MEEIYVIIDTHNATFWKSANDKTSWPSAGTAKSAFGSSRYNPLRCLYSQQDRFKIAKVTT
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1076 AGVIYE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1077 >YP_004894043.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1078 MSKDSVYVIYDKEDDCLWHHKAKIGWISSGAAKNAWNLGKKIKFDNQNRYVVVCVNELLV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1079 KSLIEEKRNDNE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1080 >YP_004894044.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1081 MTMSKSVAGIGQTEQEAVYIGGKRFAGALTNARPFYGFGDTKDVRCIKGFCYRDLKNRGF
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1082 DNGDIRTSVVKELIIHERDIYAITMNSAYRLDNVCLLAFLASGVA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1083 >YP_004894045.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1084 MSVEANLTYRVTPEYFQEATKRLSPGEWVVTQADSVKRTLKVGNEVYVEEK
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1085 >YP_004894046.1 RnlB RNA ligase 2
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1086 MTKAIKYPSTNQFRQVIRSVHDRLTFDGIDENGCVKRKVVNPTEFLLPYVGTVKIHGTNG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1087 SIVFYSEDEVVFQSKERVLSLEQDNSGFMAFMVRKDTGALLDQVKHICEINEVPFEFPVE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1088 IAGEWAGRGIQKGVAVSEVEQFFAIFRVAIGQKETSLKWLPPSAIFGMGLPEQRIFNVLD
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1089 FGYWYVHIPFNEPEMVQNDLTTLTLQVEAQCPAGKFFGVEGVGEGIVWSPKSIELAQDSG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1090 LWFKVKGEKHSVSKVKTLAEVDPVRLQNIREFVEYAVTENRLEQGLGEVGLDQTKIGEFI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1091 GWVSRDINKEEGDVLEANALTMKDVAKFISNKSRGWYMQKLNEGL
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1092 >YP_004894047.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1093 MALIVSTTRAVKDKPLKAQCETLIFEDEEQGRQYVEEHATFVFSVQKARIVKNGKTETQV
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1094 >YP_004894048.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1095 MEKPKPKFEVGQKVKDLLSGRILSITSRCYFSGWVYSFDSVGMYLYPEEDLEAVNGTA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1096 >YP_004894049.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1097 MGLREWLNVKRRQMEDNVVNSISINGNTIINGNVVGGDMNITSRGDNIYINGELVHTTQE
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1098 KNITVVIHGDTKGISTVAGDVNVYGVNAGNIKTTSGDVHVEHGALGDVTTVSGDVYAEKI
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1099 EGNVKTVSGDISRR
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1100 >YP_004894050.1 cell wall hydrolase SleB
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1101 MEQDLKIKAIILATACAFSLTTTPVLAKENAKKPKVIHLCKKDDTAVNILACNMYREARG
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1102 ESDHGLMSIAFVTLNRKDNDKFPRTVKKIVYQPGQFSWTSYSTSFKVYEKDRWEKAKEFA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1103 EVLTKIHNNNKIVYDAIDITKGSTYYHSKKVKPYWTKAMIRTVSIDNHIYYKEKPDPQGA
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1104 >YP_004894051.1 hypothetical protein
fb0ce7937a85 "planemo upload commit 50c5525c05d834545335e0273352b1aff79e5702"
diodupima
parents:
diff changeset
1105 MKNFFAALCLHYPVSCDTVYYSMDVLGTSVRSVSSWITGRHLHSAESSQKKPHK