changeset 0:951cb6b3979b draft

planemo upload for repository https://bitbucket.org/drosofff/gedtools/
author drosofff
date Sun, 21 Jun 2015 14:28:49 -0400
parents
children 2f7278120be9
files fasta_tabular_converter.py fasta_tabular_converter.xml test-data/input.fa test-data/output.faw test-data/output.tab
diffstat 5 files changed, 1404 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/fasta_tabular_converter.py	Sun Jun 21 14:28:49 2015 -0400
@@ -0,0 +1,88 @@
+#!/usr/bin/python
+#
+import sys
+from collections import defaultdict
+
+def readfasta_writetabular(fasta, tabular):
+ F = open(fasta, "r")
+ for line in F:
+  if line[0] == ">": continue
+  else:
+   seqdic[line[:-1]] += 1
+ F.close()
+ F = open(tabular, "w")
+ for seq in sorted(seqdic, key=seqdic.get, reverse=True):
+  print >> F, "%s\t%s" % (seq, seqdic[seq])
+ F.close()
+  
+    
+def readtabular_writefasta(tabular, fasta):
+ F = open(tabular, "r")
+ Fw = open(fasta, "w")
+ counter = 0
+ for line in F:
+  fields = line.split()
+  for i in range(int(fields[1])):
+   counter += 1
+   print >> Fw, ">%s\n%s" % (counter, fields[0])
+ F.close()
+ Fw.close()
+
+def readtabular_writefastaweighted (tabular, fasta):
+ F = open(tabular, "r")
+ Fw = open(fasta, "w")
+ counter = 0
+ for line in F:
+  counter += 1
+  fields = line[:-1].split()
+  print >> Fw, ">%s_%s\n%s" % (counter, fields[1], fields[0])
+ F.close()
+ Fw.close()
+
+def readfastaeighted_writefastaweighted(fastaweigthed_input, fastaweigthed_reparsed):
+ F = open(fastaweigthed_input, "r")
+ number_reads = 0
+ for line in F:
+  if line[0] == ">":
+   weigth = int(line[1:-1].split("_")[-1])
+   number_reads += weigth
+  else:
+   seqdic[line[:-1]] += weigth
+ F.close()
+ F = open(fastaweigthed_reparsed, "w")
+ n=0
+ for seq in sorted(seqdic, key=seqdic.get, reverse=True):
+  n += 1
+  print >> F, ">%s_%s\n%s" % (n, seqdic[seq], seq)
+ F.close()
+ print "%s reads collapsed" % number_reads
+
+def readfastaeighted_writefasta(fastaweigthed, fasta):
+ F = open(fastaweigthed, "r")
+ Fw = open(fasta, "w")
+ counter = 0
+ for line in F:
+  if line[0] == ">":
+   weigth = int(line[1:-1].split("_")[-1])
+  else:
+   seq = line[:-1]
+   for i in range (weigth):
+    counter += 1
+    print >> Fw, ">%s\n%s" % (counter, seq)
+ F.close()
+ Fw.close()
+
+
+seqdic = defaultdict(int)
+option = sys.argv[3]
+
+if option == "fasta2tabular":
+ readfasta_writetabular(sys.argv[1], sys.argv[2])
+elif option == "tabular2fasta":
+ readtabular_writefasta(sys.argv[1], sys.argv[2])
+elif option == "tabular2fastaweight":
+ readtabular_writefastaweighted (sys.argv[1], sys.argv[2])
+elif option == "fastaweight2fastaweight":
+ readfastaeighted_writefastaweighted(sys.argv[1], sys.argv[2])
+elif option == "fastaweight2fasta":
+ readfastaeighted_writefasta(sys.argv[1], sys.argv[2])
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/fasta_tabular_converter.xml	Sun Jun 21 14:28:49 2015 -0400
@@ -0,0 +1,75 @@
+<tool id="fasta_tabular_converter" name="fasta - tabular" version="1.0.2">
+ <description>conversions</description>
+ <command interpreter="python">fasta_tabular_converter.py $input $output $switch.conversionType</command>
+ <inputs>
+  <conditional name="switch">
+    <param name="conversionType" type="select" label="conversion option">
+     <option value="fasta2tabular" selected="true">fasta to tabular</option>
+     <option value="tabular2fasta">tabular to fasta</option>
+     <option value="tabular2fastaweight">tabular to weighted fasta</option>
+     <option value="fastaweight2fastaweight">recompile weighted fasta to catenated fasta weighted</option>
+     <option value="fastaweight2fasta">fasta weighted to fasta</option>
+    </param>
+  <when value="fasta2tabular">
+    <param name="input" type="data" format="fasta" label="fasta file to convert to tabular"/>
+  </when>
+  <when value="tabular2fasta">
+    <param name="input" type="data" format="tabular" label="tabular file to convert to fasta"/>
+  </when>
+  <when value="tabular2fastaweight">
+    <param name="input" type="data" format="tabular" label="tabular file to convert to fasta weighted"/>
+  </when>
+  <when value="fastaweight2fastaweight">
+    <param name="input" type="data" format="fasta" label="catenated fasta weighted to recompile" help="Use this option only if you known what you're doing"/>
+  </when>
+  <when value="fastaweight2fasta">
+    <param name="input" type="data" format="fasta" label="fasta weighted file to convert to fasta"/>
+  </when>
+  </conditional>
+
+  </inputs>
+
+ <outputs>
+  <data format="fasta" name="output" label="${switch.conversionType} conversion">
+   <change_format>
+    <when input="switch.conversionType" value="fasta2tabular" format="tabular"/>
+    <when input="switch.conversionType" value="fastaweight2fastaweight" format="fasta"/>
+    <when input="switch.conversionType" value="fastaweight2fasta" format="fasta"/>
+   </change_format>
+  </data>
+</outputs>
+
+  <tests>
+    <test>
+      <param name="conversionType" value="fasta2tabular" />
+      <param ftype="fasta" name="input" value="input.fa" />
+      <output file="output.tab" name="output" />
+    </test>
+    <test>
+      <param name="conversionType" value="tabular2fastaweight" />
+      <param ftype="tabular" name="input" value="output.tab" />
+      <output file="output.faw" name="output" />
+    </test>
+  </tests>
+
+
+<help>
+
+**What it does**
+
+Converts fasta files to tabular files with sequence on first column and occurence of the sequence in the second column; and reciprocally.
+
+This format is suitable for storage of sequence datasets in the data library, and will be used in the future.
+
+Regeneration of the original fasta file from the tabular format is ensured by the same tool
+
+This tool also handle a fasta "weigthed" format with headers as:
+>id_numberofreads
+ATGCATGACCAGATAGGAC
+etc...
+
+with generation of the "weigthed" format from a tabular format, and recompilation of catenated weighted fasta files
+
+</help>
+
+</tool>
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/input.fa	Sun Jun 21 14:28:49 2015 -0400
@@ -0,0 +1,500 @@
+>1
+TAGTTACCTTCATATCTCTCTTTA
+>2
+TCTATTCATACAAAACACTAATACCC
+>3
+ACAACCTCAACTCATATTT
+>4
+TATAATTTTATTTTATATTTTCTCT
+>5
+TCTTCTATATAATCCTTTATTATAA
+>6
+TAAAATAAACCAAAACCCAAAAAT
+>7
+AATCTACAATTTCCATTACGACTCC
+>8
+TTTCCGACAAATACACCATCTTC
+>9
+CAGATTCACTGATTTTCTTACGCC
+>10
+CAAGAATACAAAAAATACTAATTA
+>11
+AACTCTCTAATTTAACTTTGTGC
+>12
+AAAAACACACAGACACAAGCAGCAAT
+>13
+TTACTAGATCCACCCTCATTA
+>14
+ATGTTATTTACTTTTTCCCCTTATA
+>15
+CGATATTTTCTCCTCTTACC
+>16
+TACAGAGAAATATACAACACTCACC
+>17
+ATGAAATTCGAACAATACGTC
+>18
+GAGAATAAATATTTCAATGGTCTATTG
+>19
+TGCTTTTACTACATATTTTTTATTTTTTTA
+>20
+CATACCTTAAATTATCTCTTTCTT
+>21
+TTTGTTTTTCATTTTTTTATCTTT
+>22
+TTATTATCTATTTTAATTTTTCTTAA
+>23
+TATTATCATCTCGTTCTTCCTTCTC
+>24
+TCAACTGGCAAGAATTTTTGAAAATT
+>25
+TACAAATTTTTTTTTCTTTCTTAT
+>26
+TTTTCTTTTTTTCATTTTCTCTTTTA
+>27
+AAGATGGAGTAGTTTTTT
+>28
+TCTCATCTTACAATTTTTTAAAACTT
+>29
+CATACCTACAAAAAAGCTTCTCTTAC
+>30
+TTTTATATTTCCTTATATCTTTACTA
+>31
+GGAGATTGTAGAACGAAAGGAAAAT
+>32
+TCTATTTCTTTATTTTTTTTATTAT
+>33
+CGGACGGTATATTTTTTAATATAA
+>34
+TTCTTGGACTACACATTTTTTATTGTTTTA
+>35
+TACTATATACTTCTTCAAATCACA
+>36
+ATTTTACTTCATCATTTTC
+>37
+TATTTCCAACCTTCAACCTCAAATAA
+>38
+CACGACTTTATTCTTTTTATCTCA
+>39
+TTCTTTTACTACATATTTTTTATTTTTTTA
+>40
+TTTATTACAACCCTATCTTACCTCAA
+>41
+CGATATTTTCTCCTCGTACC
+>42
+TAATTACCATTGCTAACTATCCA
+>43
+CATTAATTCATCCATTTAAACTAA
+>44
+GAAACAAACAACACATACCCTCTGGC
+>45
+TACTTTTTTCTTAATTTTTTATTAAAC
+>46
+TAACTTTAACTTTTTTACT
+>47
+TTCTTTTACTACATATTGTTTATTTTTTTA
+>48
+TCTAGTCTGAGCGTAGTACCAGATTG
+>49
+TTTTTTATCAATTTTCACCATTCAT
+>50
+AATGACACACTCTTCATCAAC
+>51
+TAACATAAATTTTAATCATAAATTG
+>52
+TCTATATTATTTTTATCAATTTTCACC
+>53
+TCCCAACCCTCGAGCATCATTTTC
+>54
+TAGTCATACATACCTAATTATACATA
+>55
+TACAAAAAATGCGAAAATTGACCCT
+>56
+GAGAACTTTTAATCATTTTAC
+>57
+TCTTATTTTAATCTTCCAATTTC
+>58
+CGGCACATGTTGAATTACACTCA
+>59
+CAGTTTCACAAAAGATCTTTTAA
+>60
+GCCAACGACCATACCACGA
+>61
+CAAATAACAAACTGAATAAACGAAA
+>62
+TAGTTTCACTACTTTATTCTTTTTA
+>63
+TGAGGAAAACAGAAAAATGAGAGACA
+>64
+TATATAAATCTTCAACATCAA
+>65
+TGATTTACTTACATTCTTTTTTT
+>66
+CTTCTTTTACTACATATTTTTTATTTTTTTA
+>67
+TACTGAAAACGGGCGCATATCAGTGG
+>68
+TATTCAATCACTCCATTATATATAACA
+>69
+TATATTGCCTCCCCATAATCCTT
+>70
+TCGCCGTAAAGCCAGTCGTTCTCC
+>71
+TTTAAACACTTCCTACATCAAATTTC
+>72
+TTTGTTTTTTACTATATTT
+>73
+TCTTTTTTTTAATACTTATTTTCATT
+>74
+TAAGTTTTTAATCATTTTTTTT
+>75
+TGAGAATGACTTCTTCACGATCTCTT
+>76
+AATTTATTTAATTTATATTCTAACTAA
+>77
+AAAAAATATCTTTTTTAACTCGTGGCC
+>78
+AAGACAACAATGACATATAAGACG
+>79
+TGAGCTAGAACTGCACCCACTCCA
+>80
+ACTAAACTTTTCTTACCATATTTCTA
+>81
+TATTTCACTTTATACTTCCTTAA
+>82
+TATCTATCTTTGATCTTCTTTTCA
+>83
+TTTTTATCAATTTTCACCATTC
+>84
+TAAAAATAATTGTCTTTAATTTCA
+>85
+TTAAAGACGCAACAACTAACATT
+>86
+TAACCTTGCAGAACTATACGATTCAAA
+>87
+TACTATTTTATTATACATACATACATTA
+>88
+TAGTGGACTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+>89
+AATGTCACTTGAAGAATTCACGT
+>90
+TAATAAGAAACTGTTCAAACAATCCAC
+>91
+AAGCACGCCTTACCACAATTTATAA
+>92
+CCATATATGACTGACTCATTTCAC
+>93
+TTAATATGTAATTTCATACCTCAC
+>94
+AGGATTTTTAAGCCCATATGTTTCC
+>95
+ACAGCAGGACGGTGATCA
+>96
+TGATGACGGGCAGCAGGGATTTTC
+>97
+TTGTAAAACATTCTTTCTCCTGAC
+>98
+TTCTTCCTTTTATCCTCTCTTAA
+>99
+ATTATTAATAAATTATTATAA
+>100
+CTGGAAACTATTGATCAAATT
+>101
+TACAACTAACATCCTTTCTTCTTCC
+>102
+TCAAATGCAAATTGGATTTATGA
+>103
+TCCTGAGGACGAGGGGCGTTTAGC
+>104
+TACACAGACTTACAAAACACATCCTTC
+>105
+GAAAGGAAGGGAAGAAAGCGAAAGGA
+>106
+TTAAACAATTTGGAATTAATT
+>107
+TAGCCTTTACTAGGCTTTTTCTAA
+>108
+CGATATTTTCTCCTCTTACCT
+>109
+TGGAATGTAAAGAAGTATGGAG
+>110
+TTTTTAACTCCCATCATTTTTCCTC
+>111
+TTTTTTATCATTTTTCACCTAAAAAA
+>112
+GAACAATTTTTCAATTTTTTACATTA
+>113
+TATGGATTATTTCAAAATTTTTTTTT
+>114
+TAACGGAGCACGAGAACGAAGTGG
+>115
+CAATTTTTAATTCCTTTTTTCTTCTT
+>116
+AGATGTTGATCTAAACTCTCCCA
+>117
+TGAGCGGAGAACCAGAGTTGATGAGC
+>118
+TAACAAATAGAACGTTCTAATTTAAA
+>119
+CTAGACAAGATGCTATAAATTTTAAA
+>120
+TTTTCTTTACCCATCTTTACTTTCCC
+>121
+TACACACTCATCAACCAAAGGACG
+>122
+TCTTATTATCATTTTTTTATCCCTT
+>123
+TCAGAGTTCTACAGGTCCTACGATT
+>124
+TTTATTACTTAGTCATAATTCCAA
+>125
+GCCGGGGCGTGAGATGTCTGCATTA
+>126
+GACGAAACGCAACAACAAAATGGACG
+>127
+TAGACTTTCTACTCATTATTAC
+>128
+AAATTGCAAAGATGGAAAATAAAACT
+>129
+CCTTACTCAACATACTTAATCATACTTA
+>130
+TGCTTGGACTACATATGGTTGAGTG
+>131
+GAATGATCGCACCACCACCTCAACGTT
+>132
+TCCACCTATTTATCTTTTCTT
+>133
+TGGACAAGAACCACGCGACGGGTGT
+>134
+CAAGATATGAACAAAGCAAAGACAC
+>135
+CAAACGGAACAAGACATCACCATC
+>136
+NATTCTTACTCCATTTCAATTTACT
+>137
+TAGAACTCGAACCAGAGCTCC
+>138
+CGGAAAAGAATGTAGACCATTTAA
+>139
+TACAAACGGAACTTTCGTCATAA
+>140
+GGTATCTTTATATTTTAATTTTCTT
+>141
+TATTCCGACAATACCTTCTTTAC
+>142
+AACTTTAAATTTTTAATAACCTT
+>143
+CATAATATAAACTTATCTT
+>144
+TATTTATAAATTTTTTCTTGAGAC
+>145
+TTTTTTTTTTGTTTTTATTTTTATCAT
+>146
+TATTATACATAGAATAACAAATCTTT
+>147
+TGGAGTAGCACAGTCGTCTGAAATC
+>148
+TATTTCTTTTTTAACTTCTTTTC
+>149
+TTATAATCACGGCACCCTATACA
+>150
+TTCTTTTACTACATATTTTTTATTTTT
+>151
+TAGCGAGATGGACCAACGTGCTGT
+>152
+CCAGAAAACAATACAACATCCTCA
+>153
+TCCGAAAACAAGGCCCGTCGCT
+>154
+TACTCAATAGAACTCTACTCACTCATA
+>155
+AACGGGGAATAAGGGTTCG
+>156
+TCAGTCTTTTTTTCTCTCCTA
+>157
+AATATAAAAATACAATCAACCATTGCA
+>158
+GGACGGAGAACTGATAAGGGCA
+>159
+TAAAGAAGAAGAATTGATTTTAAT
+>160
+TCATTACACTTCTTACAAAAC
+>161
+CCGCGATCTGCTTATTTATAATCTT
+>162
+TCTAAACACCCACGAAAATCTCTTAC
+>163
+AACAGGAAAAACAGAAGGATTTCTA
+>164
+TCTCTTTTATTTTTATCTTTCCTT
+>165
+AACATTTTATCAATTATACATTA
+>166
+GCAGATAGAAATCAATACAAAAATC
+>167
+TTAATGACACACGGGAAAAACACCG
+>168
+TACAGACAACACATACGGACTTAAGT
+>169
+TCCACAACAACTCTATCTAAAGCATT
+>170
+ATAAAGCTAGATTACCAAAGCAT
+>171
+TACCTCTTTATTAACCTCCACCTCTA
+>172
+TACACCTCTTTTTACTTTTTTATT
+>173
+CACCGAACCGGGAAGGCGAACAAC
+>174
+TAGGTACTTACCTTTTTTTTACACAA
+>175
+AGGAATATGATGAAATAAAAAAAT
+>176
+TATTATTTTTTTATTCCATTCATAT
+>177
+TAAAATAAATAAGTCCGACGACAA
+>178
+TCTGTATTTGACTTATTACTTTCTCC
+>179
+AAGGAATTAAAGCAATAATTCTAA
+>180
+TTCATTTTATTTTTAAATATCTTTTTT
+>181
+TTAGTATTAATCTTCACTTAA
+>182
+TATGGAGAAACAGCGATATAAGTCA
+>183
+CCCGAAAAGCCGAGGACGACTTA
+>184
+CACAGACTGAGGCAGAAAAAACAA
+>185
+TCAAGCCTTTTGAAGAACTGACCTAAA
+>186
+TAAGAAACTGAGCTAACGCAATGTACC
+>187
+CGATATTTTCTCCTCTGACC
+>188
+TAACTACTTTTACATTAATACTAA
+>189
+ACCAGCACCTTCCGACTCAACGTCAAA
+>190
+TCAAAGAACAATGTAAAGCCGCGAC
+>191
+TTGATTCTTCTTTTTCACAAAA
+>192
+TACAAAACAAACAAATTACAATCTAAA
+>193
+GAAACCATTATCTTATCTTTATACA
+>194
+CTATATTTTCTCTCTTACC
+>195
+TCAGAAGAACAGAGAATTGATTTT
+>196
+TAATAAATTATTAAATAAAAAAAAAA
+>197
+CCGACCGAGCAAATAAACACAGGAACG
+>198
+AAGTGAAGAAGTAGTTTTT
+>199
+TGGACGGAGAACTGATAAGGGC
+>200
+TGCTTGGACTACATATGGTTGAGGG
+>201
+TACAAGACTAAAACAAACGTGAAGT
+>202
+TGAAACTGAAACTAACATACAAAATATT
+>203
+TATCTGATCAACAATCTTTTCCCAT
+>204
+TTTAAGACTTATGAGCTTG
+>205
+CAAGGCTCAGAAGAACATCACCAAGACC
+>206
+TTCAAGTAGATTGCATTTTTTAATA
+>207
+CGCAACCAGCAGCAACTCCTAGCAT
+>208
+TACAAACGGAACTTTCTTCATAACTTC
+>209
+ACAAATCATAAATTTTTTTTTACT
+>210
+TCCGAAAAATCGTAGGACCCGGGCA
+>211
+CGCCGCAAGATGAATACTCTAATGA
+>212
+TGACCAAAGACAAACAAACAATAAATA
+>213
+AAAAGGAAAAACAGAAAAATTGGG
+>214
+TTCTTGATAACGCATCTTCTACAT
+>215
+TACTGAAACAAGGAAACACAAGC
+>216
+TCAAAAAGTAATAGGGATCGTTA
+>217
+TGGAATGTAAAGAAGTATGGAG
+>218
+TAAAATTGTAATATTTAAATAATAT
+>219
+GAGGATTAAAAGAACGGTTTATAA
+>220
+TTCTTTGACTACATATTTTTTATT
+>221
+TACAAACGTAATTTTCGCATAACATC
+>222
+AGAACAATTAAATAAAATAGCATA
+>223
+TAATAATTTAAATAAATATAAATTT
+>224
+AATTGCAACAGAGACTGGAA
+>225
+TTAAGTTTTAGACATAATCTATTACAA
+>226
+TGAAAGGAAAAACAGGACACGGGA
+>227
+AACAGGGAGATCAACAGCGTTGACA
+>228
+GGACGGAGAACTGATAATGGC
+>229
+TGTGTAATCTTTCTACTTCTTCTAC
+>230
+TTTACCAGAGGAGTCGAGTTTTT
+>231
+AAAATCGACTGCCGAAAACATTTTAA
+>232
+TGCTTGGACTACATATGGTTGAGTG
+>233
+TACAGACAACACATACGGACTTAA
+>234
+GAAGAGGAGGAGGAGTTTGTAAG
+>235
+TTACAATCTACTATTCTTTTATTA
+>236
+TTATTACATCGTCCACATATAACAAAA
+>237
+TTTTTAACTCATTTTACAATTAAAC
+>238
+AAAACCCGGACAAACCATCGGAGGA
+>239
+CAACACATGACGCGACAATTCTTG
+>240
+TACACACTCATCAACCAAAGTACGTA
+>241
+TTTTCATTTCTTCTTCAAATCCTTT
+>242
+AACAACTGCAAACATCTACCACA
+>243
+TAGTTTTAAATATTTCTTTTTTTC
+>244
+AAAGACAAAAGAAATACAGGCACT
+>245
+TTTGATACCTTTATACCATACCTATT
+>246
+ACAGCAGGACGGTGATCA
+>247
+TTCTAGCACAACACGCACACATATA
+>248
+TAATCAAAAAACTCTTCATTTTTA
+>249
+TAGGAACTTCATACCGGTCTC
+>250
+TATTTCAGCAACAGACTAAGACTAA
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/output.faw	Sun Jun 21 14:28:49 2015 -0400
@@ -0,0 +1,494 @@
+>1_2
+ACAGCAGGACGGTGATCA
+>2_2
+TGCTTGGACTACATATGGTTGAGTG
+>3_2
+TGGAATGTAAAGAAGTATGGAG
+>4_1
+AATTTATTTAATTTATATTCTAACTAA
+>5_1
+TTATAATCACGGCACCCTATACA
+>6_1
+TCCGAAAAATCGTAGGACCCGGGCA
+>7_1
+TCCCAACCCTCGAGCATCATTTTC
+>8_1
+TTGATTCTTCTTTTTCACAAAA
+>9_1
+AGAACAATTAAATAAAATAGCATA
+>10_1
+CCAGAAAACAATACAACATCCTCA
+>11_1
+TCTAGTCTGAGCGTAGTACCAGATTG
+>12_1
+TTTTTAACTCCCATCATTTTTCCTC
+>13_1
+GCAGATAGAAATCAATACAAAAATC
+>14_1
+AAGTGAAGAAGTAGTTTTT
+>15_1
+AATGTCACTTGAAGAATTCACGT
+>16_1
+TTTACCAGAGGAGTCGAGTTTTT
+>17_1
+GGTATCTTTATATTTTAATTTTCTT
+>18_1
+TTACTAGATCCACCCTCATTA
+>19_1
+TATATAAATCTTCAACATCAA
+>20_1
+GAAACCATTATCTTATCTTTATACA
+>21_1
+GGAGATTGTAGAACGAAAGGAAAAT
+>22_1
+ACTAAACTTTTCTTACCATATTTCTA
+>23_1
+TCAAGCCTTTTGAAGAACTGACCTAAA
+>24_1
+TAACATAAATTTTAATCATAAATTG
+>25_1
+TAGCGAGATGGACCAACGTGCTGT
+>26_1
+TACAAACGTAATTTTCGCATAACATC
+>27_1
+CGGAAAAGAATGTAGACCATTTAA
+>28_1
+GAAAGGAAGGGAAGAAAGCGAAAGGA
+>29_1
+CAAGAATACAAAAAATACTAATTA
+>30_1
+CATACCTACAAAAAAGCTTCTCTTAC
+>31_1
+TAAAATAAATAAGTCCGACGACAA
+>32_1
+AGGAATATGATGAAATAAAAAAAT
+>33_1
+TTTTTTTTTTGTTTTTATTTTTATCAT
+>34_1
+TTTTTAACTCATTTTACAATTAAAC
+>35_1
+CCGCGATCTGCTTATTTATAATCTT
+>36_1
+TAGGTACTTACCTTTTTTTTACACAA
+>37_1
+TCATTACACTTCTTACAAAAC
+>38_1
+TATTATACATAGAATAACAAATCTTT
+>39_1
+ATGTTATTTACTTTTTCCCCTTATA
+>40_1
+TCCGAAAACAAGGCCCGTCGCT
+>41_1
+TGCTTTTACTACATATTTTTTATTTTTTTA
+>42_1
+GAACAATTTTTCAATTTTTTACATTA
+>43_1
+AACATTTTATCAATTATACATTA
+>44_1
+TATCTGATCAACAATCTTTTCCCAT
+>45_1
+AATTGCAACAGAGACTGGAA
+>46_1
+TATTCAATCACTCCATTATATATAACA
+>47_1
+CAAACGGAACAAGACATCACCATC
+>48_1
+TCTTCTATATAATCCTTTATTATAA
+>49_1
+TGATGACGGGCAGCAGGGATTTTC
+>50_1
+TTTATTACAACCCTATCTTACCTCAA
+>51_1
+AACAGGAAAAACAGAAGGATTTCTA
+>52_1
+CGATATTTTCTCCTCGTACC
+>53_1
+AAATTGCAAAGATGGAAAATAAAACT
+>54_1
+TACACACTCATCAACCAAAGGACG
+>55_1
+TATATTGCCTCCCCATAATCCTT
+>56_1
+TACAAACGGAACTTTCTTCATAACTTC
+>57_1
+GGACGGAGAACTGATAATGGC
+>58_1
+TTCTTTGACTACATATTTTTTATT
+>59_1
+TCTTTTTTTTAATACTTATTTTCATT
+>60_1
+TACTTTTTTCTTAATTTTTTATTAAAC
+>61_1
+AATATAAAAATACAATCAACCATTGCA
+>62_1
+CAGTTTCACAAAAGATCTTTTAA
+>63_1
+GAAACAAACAACACATACCCTCTGGC
+>64_1
+AATGACACACTCTTCATCAAC
+>65_1
+AAGATGGAGTAGTTTTTT
+>66_1
+ACAACCTCAACTCATATTT
+>67_1
+TTAAACAATTTGGAATTAATT
+>68_1
+TACAAAAAATGCGAAAATTGACCCT
+>69_1
+GGACGGAGAACTGATAAGGGCA
+>70_1
+TTAAGTTTTAGACATAATCTATTACAA
+>71_1
+TTATTATCTATTTTAATTTTTCTTAA
+>72_1
+CACCGAACCGGGAAGGCGAACAAC
+>73_1
+TCCACCTATTTATCTTTTCTT
+>74_1
+TCGCCGTAAAGCCAGTCGTTCTCC
+>75_1
+TCAAAGAACAATGTAAAGCCGCGAC
+>76_1
+TGGACAAGAACCACGCGACGGGTGT
+>77_1
+CCCGAAAAGCCGAGGACGACTTA
+>78_1
+TTTTTTATCATTTTTCACCTAAAAAA
+>79_1
+TAGAACTCGAACCAGAGCTCC
+>80_1
+TCTATATTATTTTTATCAATTTTCACC
+>81_1
+TCTATTTCTTTATTTTTTTTATTAT
+>82_1
+TTTGATACCTTTATACCATACCTATT
+>83_1
+ATAAAGCTAGATTACCAAAGCAT
+>84_1
+GCCAACGACCATACCACGA
+>85_1
+CGGCACATGTTGAATTACACTCA
+>86_1
+TACTATTTTATTATACATACATACATTA
+>87_1
+TTAATGACACACGGGAAAAACACCG
+>88_1
+TAGTTTCACTACTTTATTCTTTTTA
+>89_1
+AACAGGGAGATCAACAGCGTTGACA
+>90_1
+CGATATTTTCTCCTCTGACC
+>91_1
+ACCAGCACCTTCCGACTCAACGTCAAA
+>92_1
+AAGGAATTAAAGCAATAATTCTAA
+>93_1
+TACAAAACAAACAAATTACAATCTAAA
+>94_1
+CAATTTTTAATTCCTTTTTTCTTCTT
+>95_1
+TACAGACAACACATACGGACTTAA
+>96_1
+TCTGTATTTGACTTATTACTTTCTCC
+>97_1
+TGAGCTAGAACTGCACCCACTCCA
+>98_1
+CGCCGCAAGATGAATACTCTAATGA
+>99_1
+TATTTCTTTTTTAACTTCTTTTC
+>100_1
+TTACAATCTACTATTCTTTTATTA
+>101_1
+TTTAAACACTTCCTACATCAAATTTC
+>102_1
+TGTGTAATCTTTCTACTTCTTCTAC
+>103_1
+TCTATTCATACAAAACACTAATACCC
+>104_1
+TGGAGTAGCACAGTCGTCTGAAATC
+>105_1
+AAGCACGCCTTACCACAATTTATAA
+>106_1
+CTGGAAACTATTGATCAAATT
+>107_1
+TACACAGACTTACAAAACACATCCTTC
+>108_1
+TTCAAGTAGATTGCATTTTTTAATA
+>109_1
+TTATTACATCGTCCACATATAACAAAA
+>110_1
+CAAGGCTCAGAAGAACATCACCAAGACC
+>111_1
+TGAGGAAAACAGAAAAATGAGAGACA
+>112_1
+TCAAAAAGTAATAGGGATCGTTA
+>113_1
+TAACTTTAACTTTTTTACT
+>114_1
+TATTCCGACAATACCTTCTTTAC
+>115_1
+TTTGTTTTTTACTATATTT
+>116_1
+TTCATTTTATTTTTAAATATCTTTTTT
+>117_1
+TACTCAATAGAACTCTACTCACTCATA
+>118_1
+TGAAAGGAAAAACAGGACACGGGA
+>119_1
+AAAATCGACTGCCGAAAACATTTTAA
+>120_1
+TACAGAGAAATATACAACACTCACC
+>121_1
+TCAACTGGCAAGAATTTTTGAAAATT
+>122_1
+GAGAACTTTTAATCATTTTAC
+>123_1
+TATTATCATCTCGTTCTTCCTTCTC
+>124_1
+TTTTCATTTCTTCTTCAAATCCTTT
+>125_1
+TAGTCATACATACCTAATTATACATA
+>126_1
+ATTTTACTTCATCATTTTC
+>127_1
+TCTCTTTTATTTTTATCTTTCCTT
+>128_1
+GCCGGGGCGTGAGATGTCTGCATTA
+>129_1
+AGGATTTTTAAGCCCATATGTTTCC
+>130_1
+CAAGATATGAACAAAGCAAAGACAC
+>131_1
+CAACACATGACGCGACAATTCTTG
+>132_1
+CAAATAACAAACTGAATAAACGAAA
+>133_1
+TGAGAATGACTTCTTCACGATCTCTT
+>134_1
+TCTTATTATCATTTTTTTATCCCTT
+>135_1
+TCAAATGCAAATTGGATTTATGA
+>136_1
+CCTTACTCAACATACTTAATCATACTTA
+>137_1
+TAGACTTTCTACTCATTATTAC
+>138_1
+TGAAACTGAAACTAACATACAAAATATT
+>139_1
+AAAACCCGGACAAACCATCGGAGGA
+>140_1
+TACAGACAACACATACGGACTTAAGT
+>141_1
+TATTTCAGCAACAGACTAAGACTAA
+>142_1
+AACTTTAAATTTTTAATAACCTT
+>143_1
+TATTTATAAATTTTTTCTTGAGAC
+>144_1
+TTAATATGTAATTTCATACCTCAC
+>145_1
+CACAGACTGAGGCAGAAAAAACAA
+>146_1
+TAAAGAAGAAGAATTGATTTTAAT
+>147_1
+TACTGAAAACGGGCGCATATCAGTGG
+>148_1
+TCAGTCTTTTTTTCTCTCCTA
+>149_1
+TATAATTTTATTTTATATTTTCTCT
+>150_1
+NATTCTTACTCCATTTCAATTTACT
+>151_1
+TTGTAAAACATTCTTTCTCCTGAC
+>152_1
+TAATTACCATTGCTAACTATCCA
+>153_1
+TTCTTCCTTTTATCCTCTCTTAA
+>154_1
+TCTAAACACCCACGAAAATCTCTTAC
+>155_1
+AAAAACACACAGACACAAGCAGCAAT
+>156_1
+CGGACGGTATATTTTTTAATATAA
+>157_1
+TATGGAGAAACAGCGATATAAGTCA
+>158_1
+TACAACTAACATCCTTTCTTCTTCC
+>159_1
+AACTCTCTAATTTAACTTTGTGC
+>160_1
+TCCTGAGGACGAGGGGCGTTTAGC
+>161_1
+TATTTCCAACCTTCAACCTCAAATAA
+>162_1
+TGGACGGAGAACTGATAAGGGC
+>163_1
+TTTAAGACTTATGAGCTTG
+>164_1
+TTAAAGACGCAACAACTAACATT
+>165_1
+TAGGAACTTCATACCGGTCTC
+>166_1
+CGATATTTTCTCCTCTTACC
+>167_1
+GAGGATTAAAAGAACGGTTTATAA
+>168_1
+GAATGATCGCACCACCACCTCAACGTT
+>169_1
+TTTTCTTTACCCATCTTTACTTTCCC
+>170_1
+AAGACAACAATGACATATAAGACG
+>171_1
+TAATAATTTAAATAAATATAAATTT
+>172_1
+TACTGAAACAAGGAAACACAAGC
+>173_1
+TCAGAAGAACAGAGAATTGATTTT
+>174_1
+CATACCTTAAATTATCTCTTTCTT
+>175_1
+TTCTTTTACTACATATTTTTTATTTTT
+>176_1
+AAAAAATATCTTTTTTAACTCGTGGCC
+>177_1
+TAACAAATAGAACGTTCTAATTTAAA
+>178_1
+TAGTTACCTTCATATCTCTCTTTA
+>179_1
+TAAAATTGTAATATTTAAATAATAT
+>180_1
+AAAAGGAAAAACAGAAAAATTGGG
+>181_1
+AGATGTTGATCTAAACTCTCCCA
+>182_1
+TACCTCTTTATTAACCTCCACCTCTA
+>183_1
+TTTCCGACAAATACACCATCTTC
+>184_1
+ACAAATCATAAATTTTTTTTTACT
+>185_1
+GACGAAACGCAACAACAAAATGGACG
+>186_1
+TACAAATTTTTTTTTCTTTCTTAT
+>187_1
+TACACCTCTTTTTACTTTTTTATT
+>188_1
+TATGGATTATTTCAAAATTTTTTTTT
+>189_1
+TTCTAGCACAACACGCACACATATA
+>190_1
+TAACTACTTTTACATTAATACTAA
+>191_1
+TCTCATCTTACAATTTTTTAAAACTT
+>192_1
+TTCTTGGACTACACATTTTTTATTGTTTTA
+>193_1
+TACACACTCATCAACCAAAGTACGTA
+>194_1
+TACTATATACTTCTTCAAATCACA
+>195_1
+TCAGAGTTCTACAGGTCCTACGATT
+>196_1
+TGATTTACTTACATTCTTTTTTT
+>197_1
+CCATATATGACTGACTCATTTCAC
+>198_1
+GAAGAGGAGGAGGAGTTTGTAAG
+>199_1
+AAAGACAAAAGAAATACAGGCACT
+>200_1
+TACAAGACTAAAACAAACGTGAAGT
+>201_1
+TAACGGAGCACGAGAACGAAGTGG
+>202_1
+CTTCTTTTACTACATATTTTTTATTTTTTTA
+>203_1
+TAATAAGAAACTGTTCAAACAATCCAC
+>204_1
+TGAGCGGAGAACCAGAGTTGATGAGC
+>205_1
+TATTATTTTTTTATTCCATTCATAT
+>206_1
+TTTATTACTTAGTCATAATTCCAA
+>207_1
+TTTTATATTTCCTTATATCTTTACTA
+>208_1
+AACGGGGAATAAGGGTTCG
+>209_1
+AATCTACAATTTCCATTACGACTCC
+>210_1
+CCGACCGAGCAAATAAACACAGGAACG
+>211_1
+TCCACAACAACTCTATCTAAAGCATT
+>212_1
+TTCTTGATAACGCATCTTCTACAT
+>213_1
+TGCTTGGACTACATATGGTTGAGGG
+>214_1
+CAGATTCACTGATTTTCTTACGCC
+>215_1
+TTTGTTTTTCATTTTTTTATCTTT
+>216_1
+CTATATTTTCTCTCTTACC
+>217_1
+TAACCTTGCAGAACTATACGATTCAAA
+>218_1
+TAAGAAACTGAGCTAACGCAATGTACC
+>219_1
+TTCTTTTACTACATATTTTTTATTTTTTTA
+>220_1
+TATCTATCTTTGATCTTCTTTTCA
+>221_1
+TAATAAATTATTAAATAAAAAAAAAA
+>222_1
+TTTTTTATCAATTTTCACCATTCAT
+>223_1
+TATTTCACTTTATACTTCCTTAA
+>224_1
+TAGTTTTAAATATTTCTTTTTTTC
+>225_1
+TTCTTTTACTACATATTGTTTATTTTTTTA
+>226_1
+GAGAATAAATATTTCAATGGTCTATTG
+>227_1
+CGATATTTTCTCCTCTTACCT
+>228_1
+CACGACTTTATTCTTTTTATCTCA
+>229_1
+TAGTGGACTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+>230_1
+CATAATATAAACTTATCTT
+>231_1
+ATGAAATTCGAACAATACGTC
+>232_1
+AACAACTGCAAACATCTACCACA
+>233_1
+TAAAAATAATTGTCTTTAATTTCA
+>234_1
+CGCAACCAGCAGCAACTCCTAGCAT
+>235_1
+ATTATTAATAAATTATTATAA
+>236_1
+CATTAATTCATCCATTTAAACTAA
+>237_1
+TCTTATTTTAATCTTCCAATTTC
+>238_1
+CTAGACAAGATGCTATAAATTTTAAA
+>239_1
+TGACCAAAGACAAACAAACAATAAATA
+>240_1
+TTTTTATCAATTTTCACCATTC
+>241_1
+TAAGTTTTTAATCATTTTTTTT
+>242_1
+TAATCAAAAAACTCTTCATTTTTA
+>243_1
+TACAAACGGAACTTTCGTCATAA
+>244_1
+TTTTCTTTTTTTCATTTTCTCTTTTA
+>245_1
+TAGCCTTTACTAGGCTTTTTCTAA
+>246_1
+TTAGTATTAATCTTCACTTAA
+>247_1
+TAAAATAAACCAAAACCCAAAAAT
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/output.tab	Sun Jun 21 14:28:49 2015 -0400
@@ -0,0 +1,247 @@
+ACAGCAGGACGGTGATCA	2
+TGCTTGGACTACATATGGTTGAGTG	2
+TGGAATGTAAAGAAGTATGGAG	2
+AATTTATTTAATTTATATTCTAACTAA	1
+TTATAATCACGGCACCCTATACA	1
+TCCGAAAAATCGTAGGACCCGGGCA	1
+TCCCAACCCTCGAGCATCATTTTC	1
+TTGATTCTTCTTTTTCACAAAA	1
+AGAACAATTAAATAAAATAGCATA	1
+CCAGAAAACAATACAACATCCTCA	1
+TCTAGTCTGAGCGTAGTACCAGATTG	1
+TTTTTAACTCCCATCATTTTTCCTC	1
+GCAGATAGAAATCAATACAAAAATC	1
+AAGTGAAGAAGTAGTTTTT	1
+AATGTCACTTGAAGAATTCACGT	1
+TTTACCAGAGGAGTCGAGTTTTT	1
+GGTATCTTTATATTTTAATTTTCTT	1
+TTACTAGATCCACCCTCATTA	1
+TATATAAATCTTCAACATCAA	1
+GAAACCATTATCTTATCTTTATACA	1
+GGAGATTGTAGAACGAAAGGAAAAT	1
+ACTAAACTTTTCTTACCATATTTCTA	1
+TCAAGCCTTTTGAAGAACTGACCTAAA	1
+TAACATAAATTTTAATCATAAATTG	1
+TAGCGAGATGGACCAACGTGCTGT	1
+TACAAACGTAATTTTCGCATAACATC	1
+CGGAAAAGAATGTAGACCATTTAA	1
+GAAAGGAAGGGAAGAAAGCGAAAGGA	1
+CAAGAATACAAAAAATACTAATTA	1
+CATACCTACAAAAAAGCTTCTCTTAC	1
+TAAAATAAATAAGTCCGACGACAA	1
+AGGAATATGATGAAATAAAAAAAT	1
+TTTTTTTTTTGTTTTTATTTTTATCAT	1
+TTTTTAACTCATTTTACAATTAAAC	1
+CCGCGATCTGCTTATTTATAATCTT	1
+TAGGTACTTACCTTTTTTTTACACAA	1
+TCATTACACTTCTTACAAAAC	1
+TATTATACATAGAATAACAAATCTTT	1
+ATGTTATTTACTTTTTCCCCTTATA	1
+TCCGAAAACAAGGCCCGTCGCT	1
+TGCTTTTACTACATATTTTTTATTTTTTTA	1
+GAACAATTTTTCAATTTTTTACATTA	1
+AACATTTTATCAATTATACATTA	1
+TATCTGATCAACAATCTTTTCCCAT	1
+AATTGCAACAGAGACTGGAA	1
+TATTCAATCACTCCATTATATATAACA	1
+CAAACGGAACAAGACATCACCATC	1
+TCTTCTATATAATCCTTTATTATAA	1
+TGATGACGGGCAGCAGGGATTTTC	1
+TTTATTACAACCCTATCTTACCTCAA	1
+AACAGGAAAAACAGAAGGATTTCTA	1
+CGATATTTTCTCCTCGTACC	1
+AAATTGCAAAGATGGAAAATAAAACT	1
+TACACACTCATCAACCAAAGGACG	1
+TATATTGCCTCCCCATAATCCTT	1
+TACAAACGGAACTTTCTTCATAACTTC	1
+GGACGGAGAACTGATAATGGC	1
+TTCTTTGACTACATATTTTTTATT	1
+TCTTTTTTTTAATACTTATTTTCATT	1
+TACTTTTTTCTTAATTTTTTATTAAAC	1
+AATATAAAAATACAATCAACCATTGCA	1
+CAGTTTCACAAAAGATCTTTTAA	1
+GAAACAAACAACACATACCCTCTGGC	1
+AATGACACACTCTTCATCAAC	1
+AAGATGGAGTAGTTTTTT	1
+ACAACCTCAACTCATATTT	1
+TTAAACAATTTGGAATTAATT	1
+TACAAAAAATGCGAAAATTGACCCT	1
+GGACGGAGAACTGATAAGGGCA	1
+TTAAGTTTTAGACATAATCTATTACAA	1
+TTATTATCTATTTTAATTTTTCTTAA	1
+CACCGAACCGGGAAGGCGAACAAC	1
+TCCACCTATTTATCTTTTCTT	1
+TCGCCGTAAAGCCAGTCGTTCTCC	1
+TCAAAGAACAATGTAAAGCCGCGAC	1
+TGGACAAGAACCACGCGACGGGTGT	1
+CCCGAAAAGCCGAGGACGACTTA	1
+TTTTTTATCATTTTTCACCTAAAAAA	1
+TAGAACTCGAACCAGAGCTCC	1
+TCTATATTATTTTTATCAATTTTCACC	1
+TCTATTTCTTTATTTTTTTTATTAT	1
+TTTGATACCTTTATACCATACCTATT	1
+ATAAAGCTAGATTACCAAAGCAT	1
+GCCAACGACCATACCACGA	1
+CGGCACATGTTGAATTACACTCA	1
+TACTATTTTATTATACATACATACATTA	1
+TTAATGACACACGGGAAAAACACCG	1
+TAGTTTCACTACTTTATTCTTTTTA	1
+AACAGGGAGATCAACAGCGTTGACA	1
+CGATATTTTCTCCTCTGACC	1
+ACCAGCACCTTCCGACTCAACGTCAAA	1
+AAGGAATTAAAGCAATAATTCTAA	1
+TACAAAACAAACAAATTACAATCTAAA	1
+CAATTTTTAATTCCTTTTTTCTTCTT	1
+TACAGACAACACATACGGACTTAA	1
+TCTGTATTTGACTTATTACTTTCTCC	1
+TGAGCTAGAACTGCACCCACTCCA	1
+CGCCGCAAGATGAATACTCTAATGA	1
+TATTTCTTTTTTAACTTCTTTTC	1
+TTACAATCTACTATTCTTTTATTA	1
+TTTAAACACTTCCTACATCAAATTTC	1
+TGTGTAATCTTTCTACTTCTTCTAC	1
+TCTATTCATACAAAACACTAATACCC	1
+TGGAGTAGCACAGTCGTCTGAAATC	1
+AAGCACGCCTTACCACAATTTATAA	1
+CTGGAAACTATTGATCAAATT	1
+TACACAGACTTACAAAACACATCCTTC	1
+TTCAAGTAGATTGCATTTTTTAATA	1
+TTATTACATCGTCCACATATAACAAAA	1
+CAAGGCTCAGAAGAACATCACCAAGACC	1
+TGAGGAAAACAGAAAAATGAGAGACA	1
+TCAAAAAGTAATAGGGATCGTTA	1
+TAACTTTAACTTTTTTACT	1
+TATTCCGACAATACCTTCTTTAC	1
+TTTGTTTTTTACTATATTT	1
+TTCATTTTATTTTTAAATATCTTTTTT	1
+TACTCAATAGAACTCTACTCACTCATA	1
+TGAAAGGAAAAACAGGACACGGGA	1
+AAAATCGACTGCCGAAAACATTTTAA	1
+TACAGAGAAATATACAACACTCACC	1
+TCAACTGGCAAGAATTTTTGAAAATT	1
+GAGAACTTTTAATCATTTTAC	1
+TATTATCATCTCGTTCTTCCTTCTC	1
+TTTTCATTTCTTCTTCAAATCCTTT	1
+TAGTCATACATACCTAATTATACATA	1
+ATTTTACTTCATCATTTTC	1
+TCTCTTTTATTTTTATCTTTCCTT	1
+GCCGGGGCGTGAGATGTCTGCATTA	1
+AGGATTTTTAAGCCCATATGTTTCC	1
+CAAGATATGAACAAAGCAAAGACAC	1
+CAACACATGACGCGACAATTCTTG	1
+CAAATAACAAACTGAATAAACGAAA	1
+TGAGAATGACTTCTTCACGATCTCTT	1
+TCTTATTATCATTTTTTTATCCCTT	1
+TCAAATGCAAATTGGATTTATGA	1
+CCTTACTCAACATACTTAATCATACTTA	1
+TAGACTTTCTACTCATTATTAC	1
+TGAAACTGAAACTAACATACAAAATATT	1
+AAAACCCGGACAAACCATCGGAGGA	1
+TACAGACAACACATACGGACTTAAGT	1
+TATTTCAGCAACAGACTAAGACTAA	1
+AACTTTAAATTTTTAATAACCTT	1
+TATTTATAAATTTTTTCTTGAGAC	1
+TTAATATGTAATTTCATACCTCAC	1
+CACAGACTGAGGCAGAAAAAACAA	1
+TAAAGAAGAAGAATTGATTTTAAT	1
+TACTGAAAACGGGCGCATATCAGTGG	1
+TCAGTCTTTTTTTCTCTCCTA	1
+TATAATTTTATTTTATATTTTCTCT	1
+NATTCTTACTCCATTTCAATTTACT	1
+TTGTAAAACATTCTTTCTCCTGAC	1
+TAATTACCATTGCTAACTATCCA	1
+TTCTTCCTTTTATCCTCTCTTAA	1
+TCTAAACACCCACGAAAATCTCTTAC	1
+AAAAACACACAGACACAAGCAGCAAT	1
+CGGACGGTATATTTTTTAATATAA	1
+TATGGAGAAACAGCGATATAAGTCA	1
+TACAACTAACATCCTTTCTTCTTCC	1
+AACTCTCTAATTTAACTTTGTGC	1
+TCCTGAGGACGAGGGGCGTTTAGC	1
+TATTTCCAACCTTCAACCTCAAATAA	1
+TGGACGGAGAACTGATAAGGGC	1
+TTTAAGACTTATGAGCTTG	1
+TTAAAGACGCAACAACTAACATT	1
+TAGGAACTTCATACCGGTCTC	1
+CGATATTTTCTCCTCTTACC	1
+GAGGATTAAAAGAACGGTTTATAA	1
+GAATGATCGCACCACCACCTCAACGTT	1
+TTTTCTTTACCCATCTTTACTTTCCC	1
+AAGACAACAATGACATATAAGACG	1
+TAATAATTTAAATAAATATAAATTT	1
+TACTGAAACAAGGAAACACAAGC	1
+TCAGAAGAACAGAGAATTGATTTT	1
+CATACCTTAAATTATCTCTTTCTT	1
+TTCTTTTACTACATATTTTTTATTTTT	1
+AAAAAATATCTTTTTTAACTCGTGGCC	1
+TAACAAATAGAACGTTCTAATTTAAA	1
+TAGTTACCTTCATATCTCTCTTTA	1
+TAAAATTGTAATATTTAAATAATAT	1
+AAAAGGAAAAACAGAAAAATTGGG	1
+AGATGTTGATCTAAACTCTCCCA	1
+TACCTCTTTATTAACCTCCACCTCTA	1
+TTTCCGACAAATACACCATCTTC	1
+ACAAATCATAAATTTTTTTTTACT	1
+GACGAAACGCAACAACAAAATGGACG	1
+TACAAATTTTTTTTTCTTTCTTAT	1
+TACACCTCTTTTTACTTTTTTATT	1
+TATGGATTATTTCAAAATTTTTTTTT	1
+TTCTAGCACAACACGCACACATATA	1
+TAACTACTTTTACATTAATACTAA	1
+TCTCATCTTACAATTTTTTAAAACTT	1
+TTCTTGGACTACACATTTTTTATTGTTTTA	1
+TACACACTCATCAACCAAAGTACGTA	1
+TACTATATACTTCTTCAAATCACA	1
+TCAGAGTTCTACAGGTCCTACGATT	1
+TGATTTACTTACATTCTTTTTTT	1
+CCATATATGACTGACTCATTTCAC	1
+GAAGAGGAGGAGGAGTTTGTAAG	1
+AAAGACAAAAGAAATACAGGCACT	1
+TACAAGACTAAAACAAACGTGAAGT	1
+TAACGGAGCACGAGAACGAAGTGG	1
+CTTCTTTTACTACATATTTTTTATTTTTTTA	1
+TAATAAGAAACTGTTCAAACAATCCAC	1
+TGAGCGGAGAACCAGAGTTGATGAGC	1
+TATTATTTTTTTATTCCATTCATAT	1
+TTTATTACTTAGTCATAATTCCAA	1
+TTTTATATTTCCTTATATCTTTACTA	1
+AACGGGGAATAAGGGTTCG	1
+AATCTACAATTTCCATTACGACTCC	1
+CCGACCGAGCAAATAAACACAGGAACG	1
+TCCACAACAACTCTATCTAAAGCATT	1
+TTCTTGATAACGCATCTTCTACAT	1
+TGCTTGGACTACATATGGTTGAGGG	1
+CAGATTCACTGATTTTCTTACGCC	1
+TTTGTTTTTCATTTTTTTATCTTT	1
+CTATATTTTCTCTCTTACC	1
+TAACCTTGCAGAACTATACGATTCAAA	1
+TAAGAAACTGAGCTAACGCAATGTACC	1
+TTCTTTTACTACATATTTTTTATTTTTTTA	1
+TATCTATCTTTGATCTTCTTTTCA	1
+TAATAAATTATTAAATAAAAAAAAAA	1
+TTTTTTATCAATTTTCACCATTCAT	1
+TATTTCACTTTATACTTCCTTAA	1
+TAGTTTTAAATATTTCTTTTTTTC	1
+TTCTTTTACTACATATTGTTTATTTTTTTA	1
+GAGAATAAATATTTCAATGGTCTATTG	1
+CGATATTTTCTCCTCTTACCT	1
+CACGACTTTATTCTTTTTATCTCA	1
+TAGTGGACTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAA	1
+CATAATATAAACTTATCTT	1
+ATGAAATTCGAACAATACGTC	1
+AACAACTGCAAACATCTACCACA	1
+TAAAAATAATTGTCTTTAATTTCA	1
+CGCAACCAGCAGCAACTCCTAGCAT	1
+ATTATTAATAAATTATTATAA	1
+CATTAATTCATCCATTTAAACTAA	1
+TCTTATTTTAATCTTCCAATTTC	1
+CTAGACAAGATGCTATAAATTTTAAA	1
+TGACCAAAGACAAACAAACAATAAATA	1
+TTTTTATCAATTTTCACCATTC	1
+TAAGTTTTTAATCATTTTTTTT	1
+TAATCAAAAAACTCTTCATTTTTA	1
+TACAAACGGAACTTTCGTCATAA	1
+TTTTCTTTTTTTCATTTTCTCTTTTA	1
+TAGCCTTTACTAGGCTTTTTCTAA	1
+TTAGTATTAATCTTCACTTAA	1
+TAAAATAAACCAAAACCCAAAAAT	1