annotate test-data/MID4_GLZRM4E04_rnd30.fasta @ 1:8c02a91a8680 draft

Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
author peterjc
date Tue, 30 Apr 2013 11:04:43 -0400
parents
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
1
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
1 >GLZRM4E04IPVGX
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
2 CCGACTCGAGGGTGGGTTCAGGAGGTGATCACCGGCGTTCGTGCCGCCGGTTTTAATGGCGAGGGAGACTAGGGCGGCGTTAGGGTTTGGGTTCGGT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
3 >GLZRM4E04I9EJK
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
4 CCGACTCGAGTTTTTTAAATGCTTGATTTGGGCCGGAAAACTGATCTAGGGGGGTTTCGGTAGACTCGTGGGGGTAGATAGGCATTTTGTGGAGCTGGGTACTGGGAGAGTGATGTACGACTTTGGGGGTTCTGTGGAGAGAAGTGGCATTTGGAGAACTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
5 >GLZRM4E04JHW0A
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
6 TCGACTCGAGCCCCTCAAGTCCAATCCCCAAAAAATTCCGTATGCCCGAAATTCCCAAATATAATGGTACGACCGATCCTAACGAACACGTCACCTCCCACACATGTGCCATCAAAGGCAACGATTTGGAGGATGATGAGATCGAATCCGTGTTGTTGAAAAAGTTCGGAGAGACCCTCGCAAAGGGAGCAATGATCTGGTATCACAACTTACCACCAAATTCCGTTGATTCTTTCGCCATGTTAGCAGATTCGTTCATAAAAGCACATGCTGGTGCCATAAAGGTTGCAACAAGGAAATCGGACCTCTTCAAAGTAAACAAAGGGGTAACGAAATACTGAGGGAATTCGTATCCCGATTTTAAATGGAGCGTATGGACTTCCCCC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
7 >GLZRM4E04IBNFY
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
8 CCGACTCGAGAGGAAGATGTGGGCTATGTGTGGTTGTGGTATTGGGATTGTTGTTTAGGGAATGTTGTGGTATATGGGAACATGTGGTGCGAGTTGTTATATTGCGTTGTTATGTTTTTTGGCACATGTGGGATTGTTTAGAGGAATTGTCATGGTGTTTGCATGGTGTTCGCTATGACTTTGATTTATGAGATGATAATATTATTGTTGTGCACTTGTGAGATTTATGCACTGATCATGTTATTAGCGAGTATCGTTAATAATTATTGTCTCTATTACCTCACGAGGTAATAGAG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
9 >GLZRM4E04IKCQP
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
10 CCGACTCGGAGTCTTTTTTCAGGTATTGACACTAACAGAATAGGGAGTCTCGACCAGCGAGCTTCTCCCCGGAGGTAAGAAAAGAAGGGTTTCGGCACAGTTTATATACAGTTAAGATAATATCAAAAGCGGAAAAAGACAACATTTAGCACTTTTATGCAAAACATGTAATAAAGATCAGATAGTAAAGCCAAATATAACAATTATTCTAAGCTCGAATTCTTGGACCCTGAACCAGTGGTTCCGGGTCACACTTCCCCAGCAGAGTCGCCAGAGCTGTCACACCTCCTTTTTGCGCGCCCACCCCGAAGGGTTAAATGCGCGGGTGGAGTTTTTCCAATTTAAGTGACAATATTCGAAAATGGGATTATTTATTTAATTCAGAGTCGCCACTTGGGAAAGGTTTGGCTTTTGGTGTCCCAAGTCACCGGTTTATCCTGAACCCCA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
11 >GLZRM4E04ITXFU
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
12 CCGACTCGAGAGAAAATTCAGGCAACTAGTGCCTCAACCAAGTTTAGATAGAACACTTACCTCAAACAAGCCAAAACAAAATACCGAGAAAGCCAAACGACACTCTAGAAGTGCCATCCTACGCGTAACAACCTCTGAACGGCTCGAAACTAGCTAAAAGCAACCCAAATACATCAAATAATGCCTAAGGGAAACAACCCCAAATGATAAAGGTCGAATCTTTAATCAAAAACTCAAAGTCAACCAAAAAGTCAAACCTGAACCCCACCTCGAGT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
13 >GLZRM4E04JAY4Z
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
14 CCGACTCGAGGTTTGGTCTGGTATGAAGCTGGGGTTGTTTGGTGTAGATCGAGTTTTGACTCGAATCTTCAAATGAAGATTCGAGGACCTGGGGGTGGATTCGAAGTGTGTGGTTGGTAGATTTAGGTTCAGGTGGCATGGGGTTC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
15 >GLZRM4E04H9M21
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
16 CCGACTCGAGGAAGGGAAGTCCCTAACTTGATTGGACATGTTTTGTCGAAAGCTAGTAACTTGAAGGTATTAATATTTCTTAGGTTTGACCGTAGGTTGACGTTATAGCTACCGGGCGATTTTAGTTTCGGGACTTTGGAGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
17 >GLZRM4E04IQDP5
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
18 CCGACTCGAGGGGAAGTTTACGTTTTTCCAGCGAGCTGGTGAGATCGGGTGAAAGGGAAAGGTTGTTGCTGCTGTTGAGTGCTATCGTGAGGAGGAAGACGGGTGGAGGTTGTTTTTGTTGGTGAAGGTTTAGGGTCTCTGGTTATTGTGTCCTACGTGAGGGGTGGTCGTTTTCCGACGATGGTGAGCTGAAGGGTGGTCGTCGATGGAGCTCGTGGATGTTGGTCCGGCATGCATGGGTCGTGTATGGCTGCTCAGGGTGTAGGCTGGCGTTTGGACAGCACAGCATCGCCGGCAGCGTAGGGTCGTTTGGACAGGAACAACGATGCGTAAAGGCAGTCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
19 >GLZRM4E04I0CYE
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
20 TTCAGGAGGTGATCACCGGCGTTCGTGCCGCCGGCTTTAATGGCGAGGGAGACTAGGGAAGCGTTAGGGTTTGGGTTCGGT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
21 >GLZRM4E04I2NA7
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
22 CCGACTCGAGTTAAAACGCTTACGTATCTAGTCGGTAACCTGCATTAACCGGTAGTATCAATTTGGGAACATCGACTAAGTTTGCGATCTTCGAATA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
23 >GLZRM4E04I5BWJ
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
24 CCGACTCGAGTGTGGGAAATGCTTGCGAAACTGGAGGCATTGATTGGGGATGTTCCTGAAGGTGAGGAATTTTAGACTCTTGTGACAAGGCTTGCCTACCTTGAGGTAGAATTGGCAAGGTTAAGTCAAGAGAATGCATATCTGAACAGCGAGATAGTGGTGCTGCGATGTGCTGTGGGCGAGGATGCTCCTCAACGTGGTGCTGATCGTCTCAAGGTAAAATTCCTGAACCTAAGGCATTTGGGGGC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
25 >GLZRM4E04IK8WX
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
26 GCGCAAGCTTCGCGCCCAGGGTAGAATCCATAGCTGGTACACTCCGCGCGGGATCCGCG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
27 >GLZRM4E04I22QH
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
28 CCGACTCGAGCCCTTCTCTGGTTTTTCTCATCTCACCTTGGCAGTAATTTTTTTGAGAATGGTAACATTATATAAATATAAAACAGCGACAAAGTTTGTGCTGCTAAAAGTGATCCTTGTAAGTTTTTGTAGTGGCGGGATTCTTTTCTTTTTGGGGATGTATTCTATGATATCAAGTATGGAGTTACTATCATTTACAGGGCATTCTTTACACCAAAAAAGAAAAAGCAACTAAACAGTTCATTTTGATTTTCTGAATGGAGTTGCTAAACATCCTCAAAAACATCTAGAGTTCCTCTCGTTCCAGACTGACCACCAAATGCAGGCTGGGATCTTCTGCCGCCATTTCTTCTGTCTGACTCCACCTGTCACACCAGACCCCC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
29 >GLZRM4E04IVVFA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
30 GGATGGGGTAATATGAAGGGTCGAGATCTTTATGCTGACGGGGAACGGTGTCGTTTCAACCTGAAAAGAGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
31 >GLZRM4E04ILU3V
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
32 CCGACTCGAGCTTCCAAGTCCAAAGATGGAGAAATGAATCAAGCCCTCG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
33 >GLZRM4E04IDVJT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
34 CCGACTCGAGGTGTGGTCTGGGGCGGTAGTTATTCTGCGGGGGTCGTGGGTTATAGTGGTTGCGGTAAGGAGGCTGATTTCTGGGAGGTTGAGCTGGGCCTCGGTTGGCTTGTTGTGGTGGATGGTTATAAGGTTGGGCATTCATGACCATATAAGGTTGATGAGCATATGCCAAATTTGAGTGGGGGTAGTAGTGTTGTGGGGCTCTTTTCGGAAAATGGGGCCTGGGATGACGATACTCCCTTGCTTCAGAGGCTGCCATAGCCGTTTCTTCCTTCTTCTTTCCCCTTGTCGTTCCTCCAGACCCCACCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
35 >GLZRM4E04I3ZJ6
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
36 CCGACTCGAGGGGAGTAAATGCATTAAGCAGCATGACAACCCGTGTTATCAAAGGCGATAAGCGCAAAAAACTCTAAGGTCTGTTGAGGCTTTAAGCGCAAAACGCAAATAAAGCGTGGGCTTTAATGAAGAAAGGCGCAAATGCAGAAAAACAATCAAGGATTCGAGGTATTGGGCATTTGATGGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
37 >GLZRM4E04I3UBT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
38 CCGACTCGAGAAAACCTTTACGAATCCCTAACTCTTATCCCTCGAATCCCAGCCGTGTGCTTCAAATCTTAGATCGAAAATCAGGTCGGAACCTTATCTCGTCCAATAGCCTCCAATTTCACACCACAGCTTCCCCAAGACTTCCCCGCTCCAGTCCCACGCTCAGTTTCCTTCGAATCACCCCCGAGCTCCTCAAATCTTAGGTCAAAAGAATCGACCCAAACCCTAATCCATTCATATACCACTAAACTCACACCCTGCCACCCCCGACTCTCCCTCGTTCGTAAA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
39 >GLZRM4E04H59S1
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
40 CCGACTCGAGGGAAGGTTTACGTAGTAGACAAAACTAAACATACAAACTAGGAAACATAATAAATCAAACACAAGTAAGGAAAGAGGAGCATGTAGAACCGACTAAGAACCAAATTAGGAGAAAAATCAGGCAAACCCTAATTTTGCCTGGAATCACAAATTGGCCGAAGAATCTTGGTGAATTTGAACCTCATAGCCTTGCTATGAACGTATAACGATGAAATATCGTCCAAATCTTGGAGATTAAAGCCGATCTCCTTTGATTCAAAGATTGATATTTGCCAAAAGTGAGACAAACACTAAGTAACACCACAATCTTGTAATTAGCAATGAGATAACCCCGTAAAGGGGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
41 >GLZRM4E04JFA38
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
42 CCGACTCGACGCCTCTCAAGTCCAAAAATGAAGGAAAGTGGAATCAAACCCACGATTTGGCTCATTTTCTGCCAGTTAAACCGCACCTACGGTCCATTAACCGCTTCTGCGGCTAAAGCTCCGCACCTTCACACTTATATCCGCATCTGCGGATGCGCTTTTGCGCTCAATCGTCCGCTTCTGCAGAACCTTGGGTCCTTCTCATCTCCGTATCTGCGACTGCCCTTCCACAGAAGCGGCTCCACTCCTGCGGCTCACTCGTCGCATCTGCGACCACTGACTCCCCGGTCTAAAGGCGCACCTGCGATCCCAGCCTCGCTTCTGCGGAGCCGCACCTGCGGACTT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
43 >GLZRM4E04J4EK3
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
44 CCGACTCGAGGTGGGGTCTGGTGCTACCTTTGATGAGGTTGTCGACATTGCTCGACAGATTGAGATGGTTCGTGGTCAGGAAAGGGTTGAGAGGGAGGCCAAGAGGCCTCGTGGTCAGGGTGGATTTAGCAGTGCTCATTTTGGGGGTCAGTTTCAGCACGGTAGAGGTCGTCATTTCAGACAGGCTCAGACAGCTTGGCCATTTCACCGTGGTGCATCATCTGGCCATGGTTCTCATAGTCATCAACATGGTCAGTCATCATTTAGTGCACTACCAGCGCAGAGTTCTCATCATGTCCCACCACTCAGGTATCCTTGGGTAGTTCTTTGGGCATCAGGAGCACTAATTTCGCCAGAGGGGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
45 >GLZRM4E04IK96G
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
46 CCGACTCGAGCCACTCTTCAGGTCCAAACGCCATTAACAAACAGCTCGTCACACTCATACACACATGCACCAACACACCCAGCTGCGTCTTCATCGAGTTTCATCGAGTCTTCATCTTCTTCGTCGAAGGCAACACCTCACCACCCTCGAACCCGA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
47 >GLZRM4E04JVL8Q
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
48 CCGACCGAGGGATGGGTTTACGGTAGTTTAATAGCTCCCATAGGGTTGATTTTGGTTTTTAAAGAGCGTATCCCGGACGTTGATTTTGGAGGTCTGTAGGTCAGTTTCGATGTATTTTGGCGAAAGTTAGAAATTGGTGGAATTTTGAAAAATTTGACCGGGAGTGGACTTTTTGATGTCGGGGCCGGATCCCGATTTTGAAAGTTGAAATATGTCCATAATGTCAATTATGATTTGTGTGCAAAGTTTGGTATCAATCGGAGTTGTTTTGGTTTGAATCGGCGTCGGTTTCAGAATTTGAAAGTTCATAAGTTCATTAGGCATGAATTGGGGTGCGATTCGTATTTTTGATGTTGTTTGATGCGATTTATGGCCTCGAGTCACTCCGTTAGGTGTTTTGAAACTTTTTGGTATATTCGGAAGGGGTCCCGAGTGTGATTCGGATCGATAACAGAACAAAATTT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
49 >GLZRM4E04IOQ36
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
50 CCGACTCGAGTTTTTAAATGCATAATAATACAAATTTGTTGCTTAATAGTATTAGAGAGAGGCATAAAATGATGTTCCCTGTATATGAGTTGATTTACGCAAATGTCCCTCTTTTAGGCTATTATTCAAATTTTGTTAATATTTTTAAAAAAATTATTTAGTCCTAAAGAAATTACCCCTTCAGGGTAACGTTAGACCTTTTGTTCATATAGTTTTCAGTTTGCTCAATCGTACATATAAAATATTAGAATGTGATCTAACGTTATAATAAAGTATCAAATTTAAACCATACTCTATTTTCACGTAAGATTTTCAGTTTGCTCAAGAGTGGAAGAGAAAATAAAAGGGTACATTTACTAAGCAGCTATGCCAAACTGGGAAAAATTTCT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
51 >GLZRM4E04JBJJ1
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
52 CCGACTCGAGGGGTAGAAATGCAAAGGAGGTAAGGGACATAAGGGTGCCTATAGGTTGAGAATTGGGTCATGGAACATAGTTACATTGATGGGTAAGTCTATAGAGCTGGCGAAGATCCTACAAAAGAGGAAAGTCAATATAATGTATGTCCAAGAGACTCGGTGGATAGGGTCGAGGGCGAAGAATACAGACGAGTATAAGCTATGGTACTTTGGAGTCCTGAAGGGTAAGAATGGTGTAGGCATTTAGTCGACTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
53 >GLZRM4E04IEFNO
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
54 CCGACTCGAGAGGAGATTCAGGGACAAAGAAGAGGAGCTCGAGGTGAGCAGTGGGGTCGAGGCACAATGTGCCAACCCAAGCCCAAGTGGTTTCATTGTGTGCCGAGCTCGGGGAGTGTCAACCCAAAATGGTCGCTCTGAGTGGCGAGGTCACTGAGAAGGCAGTGGGTTTAGAGAAGGCAGAGTTGGCCCAGCTATCAACTGCAAGGAGAACATGGGCTTTAGAGATCATGATCCGCGTTCTCAGTTCTGAGTGGGAGGGTGATTTGGACACGGCCAAGCTCAGAGAAGAGCAGCTTGATGAGCGGATAGGGGAGCTGGAAAAAGAGACTTTGGGCCTTAGTGATCGAGTTGCTGCTCTCGAGGCCGAAAAGGCACAGTTATTGGCTCAACCGTCCTCCTCCCGCGCTTCTGCTTTCCTGATGTTGCACGATATTGTATGAGGAATGGATTCACGCTGAAGCTCAGCTAGA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
55 >GLZRM4E04JOT5I
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
56 CCGACTCGAGGGGAGTTTACGGGAGTACTTCTCATGAGGTATTGTGTATAAGTGATATATTAGTCATTTGAGGGGGAGAGTTTGAGATCAGATAAGAGATTCCTGTATTATTGAGGTTTAGAGACTGGATGTTCTCAAAGGCAAACTATTCCTTGGTTGCGGATCGTAAAGGGAGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
57 >GLZRM4E04J4HNG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
58 CCGACTCGAGCCGCCCACTGTGGTAGTCAAACAATCGCGAAT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
59 >GLZRM4E04JC544
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
60 CCGACTCGAGTTTTTTAAATGCATATTCGGGGTACAACCAAATTAAAATGGACCCCAGTGACGAAGAAAAACTTACTTTCATCACAGACAGGGGGACGTTACAGTTATAAAGTAATGCCCTTTGGTTCTCAAAAATAGCTGGAGCAACCTATCAAAGGTTGGTCACCAAAATATTCCAAGAATATTTAGAAAAATACATAGAGGTATATATAGACGATATGCTCGTCAAAACCAAACATTCTCATGATCATATTTCTCATTTATCTGTTACATTTGAAATTTTACGAAATTTAATATGAAACTCAATCCAGAAAATGTGCATTTAGGGGGC