annotate test-data/MID4_GLZRM4E04_rnd30_fclip.fastqsanger @ 1:8c02a91a8680 draft

Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
author peterjc
date Tue, 30 Apr 2013 11:04:43 -0400
parents
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
1
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
1 @GLZRM4E04IPVGX
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
2 AGGTGATCACCGGCGTTCGTGCCGCCGGTTTTAATGGCGAGGGAGACTAGGGCGGCGTTAGGGTTTGGGTTCGGT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
3 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
4 IIIIIIIIIIIHHHHHHFHHFFFFFFFF===;AA;BDDDD333:9BBBA336?>ABBA?=68800.--,,,73.1
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
5 @GLZRM4E04I9EJK
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
6 TTGATTTGGGCCGGAAAACTGATCTAGGGGGGTTTCGGTAGACTCGTGGGGGTAGATAGGCATTTTGTGGAGCTGGGTACTGGGAGAGTGATGTACGACTTTGGGGGTTCTGTGGAGAGAAGTGGCATTTGGAGAACTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
7 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
8 9992/..//399662444<A@@9979112222AAAG:6<D?@DA@@>/////:A9EDEEGGIAB@@F=HHGFDD555:A;6/11;4BB@AABBIIIIIIHHH:::::HHIIIIIIIIIIIIIIIIGB666IIIHHHIIIIIIIIII
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
9 @GLZRM4E04JHW0A
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
10 AATCCCCAAAAAATTCCGTATGCCCGAAATTCCCAAATATAATGGTACGACCGATCCTAACGAACACGTCACCTCCCACACATGTGCCATCAAAGGCAACGATTTGGAGGATGATGAGATCGAATCCGTGTTGTTGAAAAAGTTCGGAGAGACCCTCGCAAAGGGAGCAATGATCTGGTATCACAACTTACCACCAAATTCCGTTGATTCTTTCGCCATGTTAGCAGATTCGTTCATAAAAGCACATGCTGGTGCCATAAAGGTTGCAACAAGGAAATCGGACCTCTTCAAAGTAAACAAAGGGGTAACGAAATACTGAGGGAATTCGTATCCCGATTTTAAATGGAGCGTATGGACTTCCCCC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
11 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
12 IIIAA??9998665333DEA<<///:;;;<<:::??;<6;;?GDD@@@@GGGGGEGDD798=889BHIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIII@@@IIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>>>>>IIIIIIIIIIIHHHIIIIHHHBBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFIIIII@@@IIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIFFDIIIIIIIIIIIIIICCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHDDDDIHDDDIIGH555IIIIIIIIIIIIHHHID---@::99976:44:////5055DD;??EGBBBBBBBBBBDD9988444/==DDIEHHHHHEBAA533,,
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
13 @GLZRM4E04IBNFY
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
14 GCTATGTGTGGTTGTGGTATTGGGATTGTTGTTTAGGGAATGTTGTGGTATATGGGAACATGTGGTGCGAGTTGTTATATTGCGTTGTTATGTTTTTTGGCACATGTGGGATTGTTTAGAGGAATTGTCATGGTGTTTGCATGGTGTTCGCTATGACTTTGATTTATGAGATGATAATATTATTGTTGTGCACTTGTGAGATTTATGCACTGATCATGTTATTAGCGAGTATCGTTAATAATTATTGTCTCTATTACCTCACGAGGTAATAGAG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
15 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
16 6IIIIIIIIIIIIIICCGIIIHHHIIIIIIIHHHIGGGHHIIIIIIHHHHIIH666HHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;;;;;;IIIIIIIIICCCIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIII???IIIICCDIIIIIIIIIIII???IIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC???IIDCAEIIGGGE;5559BCIGCHBGEEGE1122@44111:@EEGIIIEHHHIIIIIIIIIIIIIIIIII
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
17 @GLZRM4E04IKCQP
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
18 GTCTTTTTTCAGGTATTGACACTAACAGAATAGGGAGTCTCGACCAGCGAGCTTCTCCCCGGAGGTAAGAAAAGAAGGGTTTCGGCACAGTTTATATACAGTTAAGATAATATCAAAAGCGGAAAAAGACAACATTTAGCACTTTTATGCAAAACATGTAATAAAGATCAGATAGTAAAGCCAAATATAACAATTATTCTAAGCTCGAATTCTTGGACCCTGAACCAGTGGTTCCGGGTCACACTTCCCCAGCAGAGTCGCCAGAGCTGTCACACCTCCTTTTTGCGCGCCCACCCCGAAGGGTTAAATGCGCGGGTGGAGTTTTTCCAATTTAAGTGACAATATTCGAAAATGGGATTATTTATTTAATTCAGAGTCGCCACTTGGGAAAGGTTTGGCTTTTGGTGTCCCAAGTCACCGGTTTATCCTGAACCCCA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
19 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
20 DGG6699;8HHCCGHIIIIIIIIIIIIIIIIICCCHIIIIIIIIIIIIIIIHHHII@@@@IIIIIIIIICCCCIIIHHHHHHIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCIIII?????IIIIIIICCCIIIEC4444;:II===@IIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIHHHIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHGGHIIIIIIIIIIIIIHHGGGIIIIIDCC@@AAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH77775GGEB@<<DE3333B=???BGIBGGIIIIIHHHIIIII?????IIIIHHHIIIII?;;;IIIIIIBBBBIHHHIIIICDDI777IIAAIIIIDDDHHHHIIIFFFFCC77??HIII<<<@EE;9<<?DEEEEE<7799CCCC4<<=@7721129
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
21 @GLZRM4E04ITXFU
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
22 CAACTAGTGCCTCAACCAAGTTTAGATAGAACACTTACCTCAAACAAGCCAAAACAAAATACCGAGAAAGCCAAACGACACTCTAGAAGTGCCATCCTACGCGTAACAACCTCTGAACGGCTCGAAACTAGCTAAAAGCAACCCAAATACATCAAATAATGCCTAAGGGAAACAACCCCAAATGATAAAGGTCGAATCTTTAATCAAAAACTCAAAGTCAACCAAAAAGTCAAACCTGAACCCCACCTCGAGT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
23 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
24 DDEIGDDDI>>?BGGGGIIIHHHIIIGGGIIIIIIIIIIIIHHHGFFIIIBBCCI@@@=I?GGIIGGGHIIIHHHIIIIIGGGIIIIIIII@@@DDIIIIIIIIIII>>??IIIGGFFHIIIIIBBBEH<H@73333<DDDBBB@BCB>BGII;;:I??EHGGH;;1//213<00--,,,,,7773,,,44;=:<<=@@35557@55:::E=8531AA=6611,,,,,777,,,11?@>>888<5//<:@G<7
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
25 @GLZRM4E04JAY4Z
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
26 GTTTGGTCTGGTATGAAGCTGGGGTTGTTTGGTGTAGATCGAGTTTTGACTCGAATCTTCAAATGAAGATTCGAGGACCTGGGGGTGGATTCGAAGTGTGTGGTTGGTAGATTTAGGTTCAGGTGGCATGGGGTTC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
27 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
28 IHHHIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFIIIHHHBB@FFFFFFFFFF@@@@FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF;7777A..488411189<<??>>>>332766,,,2--,,./../8>==?5555A81
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
29 @GLZRM4E04H9M21
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
30 CTAACTTGATTGGACATGTTTTGTCGAAAGCTAGTAACTTGAAGGTATTAATATTTCTTAGGTTTGACCGTAGGTTGACGTTATAGCTACCGGGCGATTTTAGTTTCGGGACTTTGGAGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
31 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
32 ;IIIIIIIIIIIIIIIIH;;;;IIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGIII;;;;IIFFIIHHHIIHHHIIIIIIIIIIIIIII
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
33 @GLZRM4E04IQDP5
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
34 TTTTTCCAGCGAGCTGGTGAGATCGGGTGAAAGGGAAAGGTTGTTGCTGCTGTTGAGTGCTATCGTGAGGAGGAAGACGGGTGGAGGTTGTTTTTGTTGGTGAAGGTTTAGGGTCTCTGGTTATTGTGTCCTACGTGAGGGGTGGTCGTTTTCCGACGATGGTGAGCTGAAGGGTGGTCGTCGATGGAGCTCGTGGATGTTGGTCCGGCATGCATGGGTCGTGTATGGCTGCTCAGGGTGTAGGCTGGCGTTTGGACAGCACAGCATCGCCGGCAGCGTAGGGTCGTTTGGACAGGAACAACGATGCGTAAAGGCAGTCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
35 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
36 88888IIIIIIIIIICCGIIIIII???II???HHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIII:66666I=BIIIIIIIIHHHIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCIIIIIICCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIHH===?=IIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIHHHIIIIIIIIIIIIIH=??DII;;;CCIIIIIIIIIIIIII
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
37 @GLZRM4E04I2NA7
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
38 TTAAAACGCTTACGTATCTAGTCGGTAACCTGCATTAACCGGTAGTATCAATTTGGGAACATCGACTAAGTTTGCGATCTTCGAATA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
39 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
40 21,,,,///--4//,/2427:2/--/----577:9911111111,//24--,,,,,,--75/...-722424634444:<;34113,
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
41 @GLZRM4E04I5BWJ
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
42 TTGCGAAACTGGAGGCATTGATTGGGGATGTTCCTGAAGGTGAGGAATTTTAGACTCTTGTGACAAGGCTTGCCTACCTTGAGGTAGAATTGGCAAGGTTAAGTCAAGAGAATGCATATCTGAACAGCGAGATAGTGGTGCTGCGATGTGCTGTGGGCGAGGATGCTCCTCAACGTGGTGCTGATCGTCTCAAGGTAAAATTCCTGAACCTAAGGCATTTGGGGGC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
43 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
44 IIIHHHHFFFFFFFFFFFFFFFF??A=FFFFF<<<<<D:::@@>@>>44458:::A?AABBDDB==:::>A?444989::==ABDDFFFFFFFFFFFFFFFFFFF<::9=BBBBA:::DDDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDDDFFFFFFFFFFFDDDFFFFFFFFFFFDBAAA>>4400008886?=<??@444<<>:111----,-
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
45 @GLZRM4E04I22QH
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
46 CCCTTCTCTGGTTTTTCTCATCTCACCTTGGCAGTAATTTTTTTGAGAATGGTAACATTATATAAATATAAAACAGCGACAAAGTTTGTGCTGCTAAAAGTGATCCTTGTAAGTTTTTGTAGTGGCGGGATTCTTTTCTTTTTGGGGATGTATTCTATGATATCAAGTATGGAGTTACTATCATTTACAGGGCATTCTTTACACCAAAAAAGAAAAAGCAACTAAACAGTTCATTTTGATTTTCTGAATGGAGTTGCTAAACATCCTCAAAAACATCTAGAGTTCCTCTCGTTCCAGACTGACCACCAAATGCAGGCTGGGATCTTCTGCCGCCATTTCTTCTGTCTGACTCCACCTGTCACACCAGACCCCC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
47 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
48 6,,--1585--,,,,,/,57:7524--..22?><<<</16661133355448??>9344?=862222.2,,,,3/33-.-,,,31112.2777:>4444@BBBBBDDDFCCCF;;;;7D;DDDDDD:::?><=22558/////4476AABDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDDDFFD???DD?666;DDDB===A?666622222@-----<<544<888?:A<<<?11119<6666>5@BB@>=?888?9110037=<<<;--///4.97<=>444:==DAAABBDDDD???BBBBBBAA000?ADBBBAB=??:5000BBA544>AA544>7/3288@@=333==D>>?B@@><<88232-----
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
49 @GLZRM4E04ILU3V
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
50 CTTCCAAGTCCAAAGATGGAGAAATGAATCAAGCCCTCG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
51 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
52 BA>=;9674220..42>==?>8;?AEFFAA>=?9999/0
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
53 @GLZRM4E04IDVJT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
54 GGCGGTAGTTATTCTGCGGGGGTCGTGGGTTATAGTGGTTGCGGTAAGGAGGCTGATTTCTGGGAGGTTGAGCTGGGCCTCGGTTGGCTTGTTGTGGTGGATGGTTATAAGGTTGGGCATTCATGACCATATAAGGTTGATGAGCATATGCCAAATTTGAGTGGGGGTAGTAGTGTTGTGGGGCTCTTTTCGGAAAATGGGGCCTGGGATGACGATACTCCCTTGCTTCAGAGGCTGCCATAGCCGTTTCTTCCTTCTTCTTTCCCCTTGTCGTTCCTCCAGACCCCACCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
55 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
56 CCIIIIIIIIIIIIIIG11111CI:I???HHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIGGGIIIIIIIIII???IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHIIIIIIIIIIIIIIHHEBB@HEA?111117@;BBBBFEEC<5555CC?<<=>IIICCCCICCCCIII???IIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIHHHHIIIIIHHHIIIIFFI<77EEE????E???999<??EEEEEII?????DIB@@@ICCHHDDDDHII
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
57 @GLZRM4E04I3ZJ6
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
58 ATTAAGCAGCATGACAACCCGTGTTATCAAAGGCGATAAGCGCAAAAAACTCTAAGGTCTGTTGAGGCTTTAAGCGCAAAACGCAAATAAAGCGTGGGCTTTAATGAAGAAAGGCGCAAATGCAGAAAAACAATCAAGGATTCGAGGTATTGGGCATTTGATGGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
59 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
60 IIIIIIIIIIIIIII;;665CIEEEIIICCCHHHIIIIIIIII9<<<<<IHHHIIIIIIIIIIIIIH?;;;HHIIIIBB@BIIIHHGD<<<IIIIHEEIHHHHHI???IHHHIIIIIHHHIIIII=====I@@IIIIIHHCCDIIIIIIHHDDFIH666?DHHFFIIIIIIIIII
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
61 @GLZRM4E04I3UBT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
62 AATCCCTAACTCTTATCCCTCGAATCCCAGCCGTGTGCTTCAAATCTTAGATCGAAAATCAGGTCGGAACCTTATCTCGTCCAATAGCCTCCAATTTCACACCACAGCTTCCCCAAGACTTCCCCGCTCCAGTCCCACGCTCAGTTTCCTTCGAATCACCCCCGAGCTCCTCAAATCTTAGGTCAAAAGAATCGACCCAAACCCTAATCCATTCATATACCACTAAACTCACACCCTGCCACCCCCGACTCTCCCTCGTTCGTAAA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
63 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
64 IIIHHHIIIIIIIIIIGGGIIIGGCBBHIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIICCCAGGGIIIIIIIIIIGBBBCHHIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIII>>>>IIIIIIICCCCIIIIIIIIGGGIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIII==?<;GGGIIIIIHDDDGGHHIBAAF@@A@>33BBIIEB@??A;;;;5265;AAAAADB?677?B?;=;???CEB<:6554;6/////5;4ABB>><515455511,,
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
65 @GLZRM4E04H59S1
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
66 TAGTAGACAAAACTAAACATACAAACTAGGAAACATAATAAATCAAACACAAGTAAGGAAAGAGGAGCATGTAGAACCGACTAAGAACCAAATTAGGAGAAAAATCAGGCAAACCCTAATTTTGCCTGGAATCACAAATTGGCCGAAGAATCTTGGTGAATTTGAACCTCATAGCCTTGCTATGAACGTATAACGATGAAATATCGTCCAAATCTTGGAGATTAAAGCCGATCTCCTTTGATTCAAAGATTGATATTTGCCAAAAGTGAGACAAACACTAAGTAACACCACAATCTTGTAATTAGCAATGAGATAACCCCGTAAAGGGGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
67 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
68 IIIIIIIICCCCIIIIIIIIIIHHHIIIIIHHHIIHHHIHHHII;;;IIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIII????IIIIIIIIIIIHHBEE?GGE?11133CCIIIIFHHHHHIIICCBBIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCIIIIIICC666?HIIIIIII?????IIIIIIIIIIGGGIIIIIGGGIIIIIIIICCCIII5554BEEEEEI9;;?CIIIIIIIIIIIIHHHHHHIHHHIIIIIIIIGDDA?A3------.-,,,...11@@>IIFIIEC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
69 @GLZRM4E04JFA38
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
70 GCCTCTCAAGTCCAAAAATGAAGGAAAGTGGAATCAAACCCACGATTTGGCTCATTTTCTGCCAGTTAAACCGCACCTACGGTCCATTAACCGCTTCTGCGGCTAAAGCTCCGCACCTTCACACTTATATCCGCATCTGCGGATGCGCTTTTGCGCTCAATCGTCCGCTTCTGCAGAACCTTGGGTCCTTCTCATCTCCGTATCTGCGACTGCCCTTCCACAGAAGCGGCTCCACTCCTGCGGCTCACTCGTCGCATCTGCGACCACTGACTCCCCGGTCTAAAGGCGCACCTGCGATCCCAGCCTCGCTTCTGCGGAGCCGCACCTGCGGACTT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
71 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
72 2..23883377..,,,,,22..336668<44/127===:::9?@<311AADD=<////71?<<=<5566BGGGGGEEDDDDD@<;766EE??6779IIIFFFIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCAAIIFFIIIIIIIIBBBIIIIIIFFFHHIHHHHHFBBBIIIIIIII>>>IIIIIIIIIIIII;;;DD@@DFGG<==IIIIFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII??==III<D776<<GGGGEEB6555@BBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII@@@@BDAADBAA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
73 @GLZRM4E04J4EK3
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
74 TGCTACCTTTGATGAGGTTGTCGACATTGCTCGACAGATTGAGATGGTTCGTGGTCAGGAAAGGGTTGAGAGGGAGGCCAAGAGGCCTCGTGGTCAGGGTGGATTTAGCAGTGCTCATTTTGGGGGTCAGTTTCAGCACGGTAGAGGTCGTCATTTCAGACAGGCTCAGACAGCTTGGCCATTTCACCGTGGTGCATCATCTGGCCATGGTTCTCATAGTCATCAACATGGTCAGTCATCATTTAGTGCACTACCAGCGCAGAGTTCTCATCATGTCCCACCACTCAGGTATCCTTGGGTAGTTCTTTGGGCATCAGGAGCACTAATTTCGCCAGAGGGGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
75 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
76 IHIIIIIHHHGGGIIIIGGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGC9944488?HEEBCBIIIIIIIIIIIBBDDDCIIIIIHHHIIIIHHHIIIBBBGIIIB444453822/DDB566BIIIIIIIIIIIIIIIIII?666BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBBBIIIFGG>>>GIIIIIIHEEE====4411;9BEGCDCIIIBBBIIIIIIIGGGGI999BBBAICIIDFGFFFGGGEEGDA<44479IDDDGDCBBB:11HFGEGDDEBB4444,,,57,--3,//449EE@@=A>><D:8544///5544??C24446<BIIIIIIHH
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
77 @GLZRM4E04IK96G
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
78 TCCAAACGCCATTAACAAACAGCTCGTCACACTCATACACACATGCACCAACACACCCAGCTGCGTCTTCATCGAGTTTCATCGAGTCTTCATCTTCTTCGTCGAAGGCAACACCTCACCACCCTCGAACCCGA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
79 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
80 IIIHHHIIIIIIIIIIHHHIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDCCFFFA?666?=ADDDA??????FFDFFFFFFFFFFFFFF???DBAAA::888444?=<;;96667,.--,,12,
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
81 @GLZRM4E04IOQ36
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
82 TTTTTAAATGCATAATAATACAAATTTGTTGCTTAATAGTATTAGAGAGAGGCATAAAATGATGTTCCCTGTATATGAGTTGATTTACGCAAATGTCCCTCTTTTAGGCTATTATTCAAATTTTGTTAATATTTTTAAAAAAATTATTTAGTCCTAAAGAAATTACCCCTTCAGGGTAACGTTAGACCTTTTGTTCATATAGTTTTCAGTTTGCTCAATCGTACATATAAAATATTAGAATGTGATCTAACGTTATAATAAAGTATCAAATTTAAACCATACTCTATTTTCACGTAAGATTTTCAGTTTGCTCAAGAGTGGAAGAGAAAATAAAAGGGTACATTTACTAAGCAGCTATGCCAAACTGGGAAAAATTTCT
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
83 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
84 -,,,,.../<<<733856=;?////001//<ADDDDGEIDDDDDDDDG@899HHHABBBHG@@@@ECAAB666BBB?=688EGHHHHHHH<<;GE@444;:2222DGGHHHEEEHHHHCC6442D66B=::00000//////1772BBBGGHIGE664@444BB>9599EE=D999>BEHAGECGG@@6666<89DDDEGGH9999EHHHHHHHHEEEHHHHHHHHHH====E<@@;;;;EGGED?;666B;664BBBB=9998289441,,,---88/42;BBBB9999BBBBBEGGG::::EB666@@>BE;9:8<?8888663////;////8669/9=9443>:@9333=BBB?AAA>>=899=>55;55=9998
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
85 @GLZRM4E04JBJJ1
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
86 AAAGGAGGTAAGGGACATAAGGGTGCCTATAGGTTGAGAATTGGGTCATGGAACATAGTTACATTGATGGGTAAGTCTATAGAGCTGGCGAAGATCCTACAAAAGAGGAAAGTCAATATAATGTATGTCCAAGAGACTCGGTGGATAGGGTCGAGGGCGAAGAATACAGACGAGTATAAGCTATGGTACTTTGGAGTCCTGAAGGGTAAGAATGGTGTAGGCATTTAGTCGACTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
87 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
88 555;;A??GIIBBCIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIHH;;;<IIICCCCIIIIIIIIIIIIIIIGGGIIIIIHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBBBIIHHCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;;;IIIIGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIHHG???=BBIIIIIIIIIIIGGGHIIIIIIIIIIIIIII
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
89 @GLZRM4E04IEFNO
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
90 GACAAAGAAGAGGAGCTCGAGGTGAGCAGTGGGGTCGAGGCACAATGTGCCAACCCAAGCCCAAGTGGTTTCATTGTGTGCCGAGCTCGGGGAGTGTCAACCCAAAATGGTCGCTCTGAGTGGCGAGGTCACTGAGAAGGCAGTGGGTTTAGAGAAGGCAGAGTTGGCCCAGCTATCAACTGCAAGGAGAACATGGGCTTTAGAGATCATGATCCGCGTTCTCAGTTCTGAGTGGGAGGGTGATTTGGACACGGCCAAGCTCAGAGAAGAGCAGCTTGATGAGCGGATAGGGGAGCTGGAAAAAGAGACTTTGGGCCTTAGTGATCGAGTTGCTGCTCTCGAGGCCGAAAAGGCACAGTTATTGGCTCAACCGTCCTCCTCCCGCGCTTCTGCTTTCCTGATGTTGCACGATATTGTATGAGGAATGGATTCACGCTGAAGCTCAGCTAGA
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
91 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
92 6EI666IIIIIIIIIIIIIIGGGIIIIIEE55666CAIIIIIIIIIIIIIICC:::IIIGGGIIIIIIHHHIIIIIIIIICCCIIIIG6666C>IIIIIIDGG>>>>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIG666;:DGIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIGGGIIIIIIIIIIIIIIGGGIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIHHHIIIHHHIIIIICCCIIIIIIIIIIIGGGIIICCCCCGGIIIIIIIIIIICC@=I8GGED...--2+88=::=BBCEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCIG????I@@@>EAB>=;@@771144>BEGGEEIIIB?;;E;;;<7==<=9155...22.87852228<<=9522286<<55....89784488<<9883325<9<888<87
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
93 @GLZRM4E04JOT5I
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
94 GAGTACTTCTCATGAGGTATTGTGTATAAGTGATATATTAGTCATTTGAGGGGGAGAGTTTGAGATCAGATAAGAGATTCCTGTATTATTGAGGTTTAGAGACTGGATGTTCTCAAAGGCAAACTATTCCTTGGTTGCGGATCGTAAAGGGAGGCTCGAGTCGG
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
95 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
96 CIFIIIIIIIIIIIIHCGGHHHH???DHHIIIIIIIIIIIIIIIHFFID33333C4EEBBBIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIHHHHHIIIIHHHHHHHIIICCDHIIIIIIHHHIIIHHHIIIII????HHHHHIIIIIIIIHHHGGGIIIIIIIIIIIII
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
97 @GLZRM4E04JC544
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
98 ATATTCGGGGTACAACCAAATTAAAATGGACCCCAGTGACGAAGAAAAACTTACTTTCATCACAGACAGGGGGACGTTACAGTTATAAAGTAATGCCCTTTGGTTCTCAAAAATAGCTGGAGCAACCTATCAAAGGTTGGTCACCAAAATATTCCAAGAATATTTAGAAAAATACATAGAGGTATATATAGACGATATGCTCGTCAAAACCAAACATTCTCATGATCATATTTCTCATTTATCTGTTACATTTGAAATTTTACGAAATTTAATATGAAACTCAATCCAGAAAATGTGCATTTAGGGGGC
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
99 +
8c02a91a8680 Uploaded v0.0.9, modifies tests to cope with current Tool Shed limitation.
peterjc
parents:
diff changeset
100 IIIIIG6666FII=<<<@@@==6699A==>====GGGBAA@C>>/////@AD6B;;<FGGIIIIIIII=====II>IIIGGGIIIIHHHGGFDIIFFFEB?//..:52,,,,,5-=AFFDGGIIIIIGFDD555BBBB??EGGEG9999B:FFIIGGGIIIIHHEIG99999B1==BBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGACCCIIFFFIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIHHHIIIIIIIIIIHHHIBBB::7773.,,////.-269=;;;E=;=954455,,,,::9A?:446<47777=