changeset 2:35dc2f57d755 draft default tip

"planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/homer commit 186b72f369eb2a11d92f4d63cac2e8ebe386b9bd"
author iuc
date Mon, 13 Dec 2021 15:16:02 +0000
parents 38d10a69748a
children
files macros.xml test-data/CTCF_peaks_shifted.bed test-data/chr2_subset.fa test-data/chr2_subset.fa.gz test-data/generate_tests.sh test-data/scanMotif_res1.bed test-data/scanMotif_res1.txt
diffstat 7 files changed, 6 insertions(+), 40961 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/macros.xml	Sun Sep 26 12:30:02 2021 +0000
+++ b/macros.xml	Mon Dec 13 15:16:02 2021 +0000
@@ -4,7 +4,7 @@
   This is the HOMER version that introduced the preparsed structure expected
   by the current version. -->
   <token name="@IDX_VERSION@">4.11</token>
-  <token name="@VERSION_SUFFIX@">1</token>
+  <token name="@VERSION_SUFFIX@">2</token>
   <xml name="xrefs">
     <xrefs>
       <xref type="bio.tools">homer</xref>
--- a/test-data/CTCF_peaks_shifted.bed	Sun Sep 26 12:30:02 2021 +0000
+++ b/test-data/CTCF_peaks_shifted.bed	Mon Dec 13 15:16:02 2021 +0000
@@ -22,19 +22,3 @@
 mm10_dna	975927	975928	chr2:74715602-74716472	18.4944	+	74715927	74715927	236,28,36
 mm10_dna	1224543	1224544	chr2:74964211-74964829	19.6671	-	74964543	74964543	46,49,145
 mm10_dna	1237548	1237549	chr2:74977360-74977813	6.64332	+	74977548	74977548	236,28,36
-mm10_dna	1315369	1315370	chr2:75055077-75055687	25.0987	-	75055369	75055369	46,49,145
-mm10_dna	1398095	1398096	chr2:75137844-75138351	14.9999	-	75138095	75138095	46,49,145
-mm10_dna	1411177	1411178	chr2:75150910-75151415	21.6232	-	75151177	75151177	46,49,145
-mm10_dna	1412696	1412697	chr2:75152384-75152964	19.3701	-	75152696	75152696	46,49,145
-mm10_dna	1468425	1468426	chr2:75208163-75208613	20.9151	-	75208425	75208425	46,49,145
-mm10_dna	1572439	1572440	chr2:75312148-75312690	12.976	-	75312439	75312439	46,49,145
-mm10_dna	1578398	1578399	chr2:75318086-75318603	15.8984	-	75318398	75318398	46,49,145
-mm10_dna	1775510	1775511	chr2:75515254-75515778	6.45021	-	75515510	75515510	46,49,145
-mm10_dna	1823785	1823786	chr2:75563556-75564002	6.81984	-	75563785	75563785	46,49,145
-mm10_dna	1848782	1848783	chr2:75588511-75588998	13.9441	-	75588782	75588782	46,49,145
-mm10_dna	1850417	1850418	chr2:75590116-75590691	15.844	-	75590417	75590417	46,49,145
-mm10_dna	1863329	1863330	chr2:75603091-75603554	11.5679	-	75603329	75603329	46,49,145
-mm10_dna	1865891	1865892	chr2:75605600-75606199	11.5138	+	75605891	75605891	236,28,36
-mm10_dna	1918764	1918765	chr2:75658517-75658909	0.26272	+	75658764	75658764	236,28,36
-mm10_dna	2041339	2041340	chr2:75781071-75781581	10.7504	-	75781339	75781339	46,49,145
-mm10_dna	2046285	2046286	chr2:75786025-75786608	17.3776	+	75786285	75786285	236,28,36
--- a/test-data/chr2_subset.fa	Sun Sep 26 12:30:02 2021 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,40942 +0,0 @@
->mm10_dna range=chr2:73740000-75787000 5'pad=0 3'pad=0 strand=+ repeatMasking=lower
-AACTCAAAACACCCTTAAGAAATAGATATAACTCATATGCCTTTTAAAGA
-TGGGAAAATCAGTAACTGAGAGACCAAGGCATAAACACAGTTAAACACCC
-TCAGCACACAGTCAGTCCTTAACCCAGATCATATTATTTCATTGCACATG
-CTCATAACTGTGACTGATAACAGAGATGCTTATGAACAAGGCAACAGTGA
-GAGCCAGGCAGCTCATCTACAAGTATTGATTTAGTCAGAAAGAACCAGAG
-AATGGAGAGGAGGCACTCTAAAGAAGGTCACATGAATAGAAGGCTATGTA
-AACTGCTCAGACAGGCTCTGCTGGTATTTGAGGGGACCCTTCAAATGCAG
-GCCCAAGAGTCTAACACTAAGCTAAATAATGTATTCAAATAGCCAGTGTG
-GAAGGCTAGCAGAGGGATGCTGATATCTCTTATAGCCAGGTTCATTCACA
-GAATTGGTAACATTCTTGCTATTGATGGCTTCCTTATACTACATCCTTCA
-CTGGAAGTCTTGGGATGTTCCCTAGTTGTCATGTCCAAATAGAGTGACCA
-TATCTTAAATCTATTAAGGCTGAAGTGCTAACTCTGAGCCCCACATCATG
-CTTATCTCTTGAAGCACCACTATCCTGACTGGGCTCAGTGAATGGAAGGG
-CACTATGAAAGAGTCCTGTTAAGGTCAAGAACAGCAACCTCTTCCAAGTT
-CAAATTCTCTTAAGCTAAAAATTCTGCTGTAATGTAATATGCAGATAAAC
-TCTGCATAATCTTGCATTTTCTCTttcctgtaatattaactatgaatcat
-ttttgttggggatgatttcttttgaaaaaaaggaacctaatatatagggg
-gtgggaggaagaagtgggtggcagagcagcactcatggttcttgcaatgc
-ggcattcacaccaactgtggaagtcggtacagaaggtaaattgagacccc
-ggactggtgtcagtgttgggaaggagggagaaagctgTAAGCCAGGCTAT
-CAGAGTTCATCCGCATCCCATGTAATGTGTTATCAAGTCAGGGATGGACT
-ATGTAATCCTGTGTGAAAGATGGAAAACTGACTCTATTCATTTGGGAGAC
-AGGAATGGAAAATCCAACATGCCTAAAATCTCCAACAGATAAGAAAGGAA
-CTAACAAGCTTTTCTGAGGAACTTCCAATGACGTGAGGGAAAGCTTCTAA
-TGTACAGAGGTCACAGATGACCAATGACAGTTCCTTTCCCCAGTATTCTC
-ATTTCATGACAGCGAGTCTATAGAGAACTCGATGTTCTCACAGCTTCACT
-CACATCCAGATCACCCTAACATTATTTTGCCTTGAATCTCTATGTTCATC
-AGATTCCAATCTTCTACCTGCAGTTACTGCAGTAACTGTGAAGGTGAAAA
-ACAGAACGCTCAATACAATGACTGTGCTCTCCGCTATTTTCCACAGTCAA
-GTGGGCTGCCACCCAACCTTCCTACCTCCTTCTAATCACAGCCCATGCTT
-CAACATATGGTGTGCAGAACAGCAGTGACTCAACCCTTTGCAAGATCACA
-AACAGCACAAAGAAATATGAAGCAATTATTAAGTGTCATAGGTCCCACAG
-ACAACCATGGCTCTCTTGCAGGGCACTTGTGAAACAATGAAAAGAAGGCA
-AAGGTGGAAGGTAgaccaggaacgtagctcagctggcagagggctttggg
-cagcacaagccaggacctggacttgatcaactgaatcacagtggctcata
-cctataatcccagtactcaggagaatccgaagttcaatgtcattttcagc
-tacacagcaagttcaaagccagcctaggttagagattctgtcttaaaaTT
-TTTTAACAATTTTTTTTTTAAAGTGGAGGATACCTGAGAACTTCCCATTT
-GGAGCTTAGGTGGAAGGAAGAGTTTTCCGGCAGGCTAATACAAATTTCTG
-ACAGGCAGACTATAATGACCTGTCTCACTCTGAGGGGCTAGTTTTGGCAG
-GACAGTGGTGATCGACAACATAGGATACAGGCTTATGGAAACCTGCCTGT
-ACTAGCACTTACTAGTAAAAGTCATAAGTTTACTTTTGGCAAGTCAAGGA
-CAAAGAATGTCTGCTGCTGTTAATACTATTTTTCCTGAGATAGCTGATAT
-TAAAGAAATTTTCAGGAAGATACACACAGATGACAGTAGAAAGATTTCCA
-TACAGTCCTCAGAACTTCTGATGCCAGAGTCAAACGTATGACAGAGGAGA
-GCTCCTTCCTGTCACTCTGCAACAAACAGCTCCAAAGCATTTCCTGCATG
-ACAAACAGCAAAAAGCCTGACAAAAGTGAATGTAACAAATACATGTGTGT
-GTATAAAATAAACATACAACACATAAAATATATGCATAAAATCAAGCACA
-AAACATAATGCGAATATAGGTATCAGTTAAAACCATATAAAGCAATATAT
-GATTCATAAACAGGACAAGAGATCTTTTACATGAACACAGCTACACGTTA
-ATGAATTCCTACCAACTATCAGTAAGAAGAGACATGTCAACAGAATACAT
-ACTTGAAAGAACTTTCTAAGATATCTTTATTTAAGCAGTCATTGTTTTCA
-CATTTCTACCATAGGACTCATGCTTGAAATGTGGTCCAGTAAAATAGACA
-GGCAAATCATTGACAATTCTTAAATATCTAAGTATCCTTTTGCTTAATTT
-GAAGTTCAAACTAAAACATCCTAATAAACAACATACTAGAAGCAGACTGA
-GTGGCTTCTGCAGGCAGCTACGAAGAAGCATTTGGTCTAAAATACTATCT
-GCATGCTTTACTGCAGTAACATCGTTAGGGTCCCTCCAGGCTACTAGCGT
-CTGGAAAACAAAAGAGCATTGTCACTGCAAAGTGAAAAagaatgatatga
-ctcaagaggtaaaggcaggcagatctctgagttcaaggccagtctggtct
-acagagtaagttctaggacagccagggttacagagaaaaaAAAAAAAAAA
-ATGAGGTTCAAATCAATATCAAACACAGAGAAGTTAAGTGCAATGGAAAA
-ATATTTCCATTGCTTTTATATTCTATAAGAAATGAATATTTATCAGGGGC
-CAAGGAGCTTTCTCCAGAAGCAACCTAGGGTGTGTTCACTTAGAAATAAC
-CCAGAACTTACAATTCTAGCCTTAACCTACTTTTAAACTTTTATGTGCAT
-TTTGTTCAAAAGCAATTTACACTATTTTTCTGTATGTATGTTTGCattta
-tttttatttatttatttaGTTTTGGCCTTTTTtttttttccttcaagaca
-gggtttctctttgtagccctgactgtcctggaactcactctgtagaccag
-gttggcctcgaactcagaaatccgcctgcctctgcctcccaagtgctggg
-atcaaaggcgtgcgccaccaccaccaggcCTGCATTTATTTTTTAATGTT
-GAGAAGTAGGTAGACACGACTTCTTACAGCTAATGGACCAAGCAAAAAGA
-GGGTATAAGGAACACAGCCAGTTTTTGCCACAGGCCACAGAATTTAAGGG
-GACCCCATACAAAAATTTTAAGATAATGATAATCAGAAATTAGAGGACAT
-GAACAAAATGTATCTGAGTATGAAACAAAACACTGTAACACAACCTAAAA
-AACCCAGTTAGAGAAAAAGCTGTTTTATATTTCACAAATGTCAAAAAGAT
-GCACAAAAAAGATATTTCATCTATATTATTGAATATCCACTTGTTCTCAA
-ATGCAGACTACAAACCTAAACACAAAAAATAAAGACAAGGAATTTTTATG
-GTTAAAAAGTTTACAACCTTAGCCTAGAAGTTTCCTTGACTCTGaaaaaa
-aaataaaaaaataaaaaaCTGGAAATAGATACAATTGAAAGCACAATTTT
-TATTTTATCAATGAAAAAATAGCCAAGTCACTTTATGAAAAAAATGACCA
-TCTTAGTCAACTATGGCAATGGGTAAGCAAGCCCTGGCCGGATGCTGGCA
-AGCAACCCCACATCTGTTCCCATACTGCATTCTTCTGACCATAATTTCTC
-TGCTTCCTAGTTCAGAAATGAAATGCTGAAACACAATGTTTACATGAAGT
-CaataaaaattaaattttaaaaaGATGTTTTACAAGTTTAAAAGGAGATC
-TAGTGCAAAACGACAGGATGTCAGTAACTAGTCTGAAAGGAACACTGAGC
-CTTGACACAGGAAAGGCCGAGCTAACAAAGGAGTGCCTGGCCGCTCTAGT
-AGCCTGCCCACAGAGCGCAGTCAGAGCCAGTTTAGCAAGGACATGTAACA
-ATCACACGTAACAATTGCTCTAAGAGGAAAGCTTTCTGATCCTTTCTTCC
-AGTATAACTCTTTCTTCCAGTATAACTCTTTCTTCACAAGCCTTCCCAGA
-AGGTGGGAAATGAGCACTTTCCAACCCTCCTAAGCATTTGGTTAAGGGCT
-TAAACTTAGACATTGGAAAATCTGATTCAATCTGcaacaacaacaacaac
-aacaacaGTTCCTTTTACCGCTCCTACTCCATGCTCTTGCATTTGCAGCT
-TGACTCCCTTATGAAGAGGCCAAGAGAACTGAGAATGTCCCCATGAAGCA
-ATGGTCCAGCAGCACAATATATTAAGCGTACTTCCCCATTTCAGCCTCTT
-TGAACACAGTGCTACTTACTCCCAATGAAACTGTTGGTAGAACTTTACAG
-ATCAGCCAACTGCATTCATTTCTCTACCAATCTCAACATCAGCTCAGCAT
-CAGTCCCTCCACACAGAATAACGTTAATGTAAACAGTAAAGAGGTGAAAC
-AGCATCAACTAAATATTCCATAGGCAGGGTAAAAAGAAGCCTGAAGTAAC
-TCATTGCAATCAGTAATGCCTGCTGACTTCATTACTGTCCCATTCAGTAA
-ATCTCATTCATAATTAAAATCAGGAATGATAAGAACTAGAACTAGAAATC
-CCATATCATATTCCATACATATTTTCTTGCCTTTAAATATAAAAATAACA
-CAACTACCTGGAAACAATTGCTAGTGGCCAGTGTCCTTATAAATGCCATT
-ATTTTAAGACATCTAGAACTAGACTATTTTCATTTCCCATGCTTTCTTAC
-AATAAAGCATTTTTATTTGTGGTACCAACCATATAACACAGGATTCTACC
-AGAAGTATCAATAAATTATAATATACAGTGGCTAGAGTACTTCGTGTTCT
-CCATTTTATAAAGGAAAAGTTAAAATAAAAACAGTATGGAAGAGATAAAA
-AACGGTTTATATGAAATGTATGTGGATCATTAATGGCCGTTCAAGTCTGT
-CCATCCAGATCCATTTTTGGCCAGTCCTGTTTACTCTGTGGTCCACAAGG
-TTGCTATCTATAGACTTGTGCTCTGGATCCTCCACTGTACTAGGTCAACT
-GAAGACACTGTCATGAATAGGAGGAGGATGCCTTTCCATAAAGAAATGAC
-ACTGGCAGTGTGGCACCTATGGAGACATCATTATAGGAAGGACTATTATT
-GATATATCAAATTTTGAGTGGCTCTAGAATATTATGTATTCCAATAGTAC
-TGTGCATGTGATATGTATATGTTTGTAAATATCTTCCATTTCATAATAGG
-TTATATACATTACATAGGTAGAAAAAATAAGCCTCTATTTTCTTTTTAAG
-GTACTTAAAGGGCAAATACAATGATCAGAAGCACCCCTTTCTAGTCTATG
-GTTTTCAAAATAACCTTAACATCTTCAACAGAGGAACCAGCTCCTCTTAA
-AAGTGAACACTTTTCCAAGTACTAAATTTAAGACTCAAACTTCGTACATT
-TTGTTGAATTGAATCTCCTTAAACTGAAGGGAAAGAGGATGCAGGGTGGC
-AAGTGCCACCTTGTGGGCATACTAGAAACTGTTCTGAGTTTCAGAGCCAA
-TCATTACAAATGTTTACAAGATTCCAAATAAACAAACTTACTGTAACTTA
-AATCAAAAGAGTAATTCTGCCAGGACCTTATGTCAACGACTACAATAAAC
-AGTATTCATGTGAGTAGGGAGttaaggtagagtctcactccatcccaagc
-taccctggaacttatgtagcccaggctggcctcagactcctaccaatctg
-cctgcctcagtgtcagcagcccagctgctgggatcacagctatgctctcg
-cacacccagcACACTGTGAACTTTGACTAAGATCCTTCTGAGAACCTGGA
-CTATTTCTCATCACATCACAACATCTGGCTCTTACCTGCAGGAGCTGGGC
-TGGATAATGCAGGTTGAGACTGCCATACAGCAAAGGGAGTTTAAAAGGCA
-TCTAGTTGGTGGAGAAGTTAGAATAATTCTCCCAGTTTTTATGATATATT
-AAACAAAGCTATAGAACACTATGTCTCAATAAATAAACAAACAAACTAAT
-AGTAAAATGGGGAAGGGCCTTTCACAAAACCCAAACCAAAAGAAGTTATC
-AAGACTCTAAAATACAGTGGAATTAATGAGGATGCATTCATAAGTTCATA
-ACCTTTGTGCATGTCTCATAAGCAGAAGTTAATGATTTAATAATTCAGGT
-GATCTGAGGTCCAAGTTCAGTGGCAATGTAATGTGCTTGCTAGAGTCATG
-AGGCTCTATAAAAAAGATGCTATACAGTATATCAACGCcacacacacaca
-cacacacacacacacacacacacacacacacacacacaTCAGACTAGAGC
-AGAATAGACATACCAGATCCTTGTCTTTAATTCAAAAAACAGCTCCATTT
-TCTCACAACAGTGAATGAAGCCCACCCACTGCAAACAATCTTTTAATTTG
-AAGACCATGCAGCAATATTACATTACCTCAGCCTGTGTTAACTTTTGAAA
-CGTGGACCTTGTCTAACAAGGGCCTAGGTTTGATCACTAACACCACCCCA
-ATAATAACTGTTTCTTGTCATGTAAAAGATGTCAGCTACAGATAGCAggg
-tagggagatggcaattggtcaagtgcctgccccccaagcatgaataccta
-agttcagataggtgacaaccacataaaaagacaggcacagtctcacatgt
-ctgcacaccagaactataaaggcaggatccctggagctcaatgTATTCTT
-AAGTATATGAGAAAACTAAGATGAAAATTTTAGGGCATATCTCTTTCTGT
-TATCTAATATTAACTCACTGAAAATGCATTCATTTCCTTCCCAACCTGAT
-AATGGAAACAGCTTATTATAAAATTAAAAAATGCTAGATGTTATCTGCta
-aaaatcttattatttttaattaaaaattatttaaaatGTAGGAAGATTTC
-AAATGCCTGTGTCTTGATTAGAAGATGATGTCACACATGAAGTGTGTATG
-TGGCCACACCTCAAAGAAACAAGGTCTGGAGACTGAGTCTGTACACTGCT
-TTCTCACCAACCCCTCTAGAAGCTAGATCATTTGTGTGTGCATGTGTGGT
-GATGGGGAGGTAGGGGTGGAAATGGAGACTAGAGAGAGCAAGAGCTCGGA
-GCTCCCCTGTCTGGACAGACCTAGGAAAGCAGCAGGAGGAGCAGGGCCCT
-CTAGATTACCACCTCCATCTCTCTGGAAGTCAGGATGCCAGGCCTCCCTA
-TACTAACAATGCCTGCATCCTCCTTTTTATTATCCTACCTTTGGTCCATC
-TTGCTCCTTTTTCTTGTCTGTTGGAGGTAATGTATCCTTATGACTTCAAT
-TGAAAGAATAAAGTGACAAGACTAGAGGATCTGGTTTTTATCAAAGAATA
-TAACTTCAAAGTCCAGGATTTACTTTTAAACACCACAATGAAAtgtggga
-agccgcccccacattcgccgtaacaagatggcactgacagctgtgttcta
-agtggtaaacaaataatctgcgcatgtgccaagggtatttctccacccca
-tgtactctgccttccccgtgactacaactcggccatgggctgcagccaat
-cagggagtgatacgtcctaggcgaaggataactctcctaaatagggacgg
-ggtttcgctttcgttttttgggtttgagttttgcactcttgctcctgaag
-atgtaagcaataaagttttgccgcagaagattctggtttgttgtgtcttt
-cctggccggtcgtgagaacacgtgtaagagttggtgccgagaacccggga
-cgagaaaatccgggacgagaaaatccgggaagaaaaaacccgggacaaga
-aaactcgggacgggagttaaccatcaccggcgcaaggaagattcctcatt
-ccggaaccagaactgcgggtcacggtcataaaggttcccgtaaaacagac
-tgttgagaaggattcaactgcgtgaattcagaactcttcagctggggaac
-agggtacctgtaagtatagctttacaaggtaagtctggtcttgaactttc
-taacgaaattcaagacagtctatcagaagtaaagtgggaaatagctttac
-aaggtatgtttgaccttgaactttttctagtgttagaagcctttttgttc
-cttttcacatgttatcaagtggttaaggcagggctgaaaattctggatga
-agttcagggcagtctatcagaagtaaagcggggagagagaataggagcaa
-agaggaaatatggtacacagaataagtatacaggcctttccaagggtctt
-gaacccgaggaaaagttaaggtcaggtaagaatacctggggagagattag
-aaggaaggaaaagaaaaaagaaaagaaaaaagatcaattagagaagccag
-ctcttagtagctctgaatcagatgacgaattctcctctgaagaaacagac
-tgggaggaagaagcagctcgctatgagagagaaaagtgccagccagataa
-aatgcgagctaattggtcaagaaaaaagccaaaagcggctggcgaaagcc
-agtttactgcttggcctccgggcagtcggcttcaaggtgcacttccgccc
-tatgcggagcccccaccctgcgtagtgcgtcagccctgcgcagagagaca
-atgcgcagagagacaatgcgcagagaggcaatgcgcagactcattcattc
-ccagagaggaacaaaggaaaatacaacaggcatttccggtctttgaagga
-gccgagggtgggcgtgtccacgctccggtagaatatgtgcagattaaaga
-gcttgccgagtcggtccgtaaatatggaaccaatgctaattttaccttgg
-tgcagttagacaggcttgccggcatggcactaactcctgccgactggcaa
-acgattgtaaaagccgctctccctagtatgggcaaatatatggaatggag
-agctctttggcatgaggctgcacaagcgcaggcccgagcaaacgcagctg
-ctttgactccagagcagagagattggacttttgacttgttaacgggtcag
-ggagcttattctgctgatcagacaaactaccattggggagcttatgccca
-aatttcctccacggctattagggcctggaaggcgctctcccgagcaggtg
-aagccactggacaactaacaaagatcgtccagggacctcaggagtcattc
-tcagattttgtggccagaatgacagaggcagcagagcgtatttttggaga
-ttcagagcaagccgcacctctggtagaacagctcatttatgagcaagcca
-caaaggagtgccgagcggccatagccccaagaaagaacaaaggcttacaa
-gactggctcagggtttgtcgagagcttggaggacctctcaccaatgcagg
-tttagcggctgccatccttcaatcccaaaaccgctccatgggcagaaatg
-atcagaggacatgttttaactgcggaaagcctgggcatcttaagaaagat
-tgcagagctccagataaacagggggggactctcactctttgctctaagtg
-tggcaagggttatcatagagccgaccagtgtcgctctgtgagggatataa
-atggcagactccttcccctgcctgatagtcaatcagctgatgtgccaaaa
-aacgggtcatcgggccctcggtcccagggccctcaaagatatgggaaccg
-gtttgtcaggacccaggaagcagtcagagaggcgacccaggaagacccac
-aagggtggacctgcgtgccgcctccgacttcctattaatgcctcaaatga
-gtattcagccggtgccagtggagcctataccatccttgcccccgggaacc
-atgggccttattctcggccggggttcactcaccttgcagggcttagtagt
-ccaccctggagttatggattgtcaacattcccctgaaatacaggtcctgt
-gctcaagccctaagggcgttttttctattagtaaaggagataggatagct
-cagctactgctcctccctgataataccagggagaaatttgcaggacctga
-gagaaagaaaatgggctcctcaggaaatgattctgcctatttggttgtat
-ctttgaatgatagacctaagctccgccttaagatcaacggaaaagagttt
-gaaggcatccttgataccggagcagataaaagtataatttctacacattg
-gtggcccaaagcatggcccaccacagagtcatctcattcattacagggcc
-taggttatcaatcatgtcccactataagctccattgccttgacgtgggaa
-tcctctgaagggcagcaagggaaattcataccttatgtgctcccactccc
-ggttaacctctggggaagggatattatgcagcatttgggccttattttgt
-ccaatgaaaacgccccatcgagagggtattcagctaaagcaaaaaatatc
-atggcaaagatgggttataaagaaggaaaagggttaggacatcaagaaca
-gggaaggatagagcccatctcacctaatggaaaccaagacagacagggtc
-tgggttttccttaagggccattggggcagcacgacccataccatggaaaa
-caggggatccagtgtgggttcctcaatggcccctatcctctgaaaaactg
-gaagctgtgattcaactggtagaggaacaattaaaactaggccatattga
-accatctacctcaccttggaatactccaatttttgtaattaagaaaaagt
-caggaaagtggagactgctccatgacctcagagccattaatgagcaaatg
-aacttatttggcccggtacagaggggtctccctgtactttccgccttacc
-ccgtggctggaatttaattattatagatattaaagattgtttcttttcta
-tacctttgtgtccaagggataggcccagatttgcctttaccatcccctct
-attaatcacacggaacctgataagaggtatcaatggaaggtcttaccaca
-gggaatgtccaatagtcctacaatgtgccaactttatgtgcaagaagctc
-ttttgccagtgagggaacaattcccctctttaattttgctcctttacatg
-gatgacatcctcctgtgccataaaaaccttaccatgctacaaaaggcata
-tccttttctacttaaaactttaagtcagtggggtttacagatagccacag
-aaaaggtccaaatttctgatacaggacaattcttgggctctgtggtgttc
-ccagataagattgtgccccaaaaggtagagataagaagagatcacctcca
-taccttaaatgattttcaaaagctgttgggagatattaattggctcagac
-cttttttaaagattccttccgctgagttaaggcctttgtttggtatttta
-gaaggagatcctcatatctcctcccctagggctcttactctagctgctaa
-ccaggccttacaaaaagtggaaaatgccttacagaatgcacaattacaac
-gtattgaggattcgcagcctttcagtttgtgtgtccttaagacagcacaa
-ttgccaaccgcagttttgtggcagaatgggccattgttgtggatccatcc
-aaacgtatccccagctaaaataatagattggtatcctgatgcaattgcac
-agcttgcccttaaaggcctaaaagcagcaatcacccactttgggcgaagt
-ccatatcttttaattgtaccttataccgctgcacaggttcaaaccttggc
-agccacatctaatgattgggcagttttagttacctccttttcaggacaaa
-tagataaccattatccaaaacatccaattttacagtttgcccaaaatcaa
-tctgttgtgtttccacaaataacagtaagaaacccacttaaaaatgggat
-tgtggtatatactgatggatcaaaaactggcataggtgcctatgtggcta
-atggtaaagtggtatccaaacaatataatgaaaattcacctcaagtggta
-gaatgtttagtggttttagaagttttaaaaacctttttagaaccccttaa
-tattgtgtcagattcctgttatgtggttaatgcagtaaatcttttagaag
-tggctggagtgattaagccttccagtagagttgccaatatttttcagcag
-atacaattagttttgttatctagaagatttcctgtttatattactcatgt
-tagagcccattcaggcctacctggccccatggctctgggaaatgatttgg
-cagataaggccactaaagtggtggctgctgccctatcatccccggtagag
-gctgcaagaaattttcataacaattttcatgtgacggctgaaacattacg
-cagtcgtttctccttgacaagaaaagaagcccgtgacattgttactcaat
-gtcaaagctgctgtgagttcttgccagttcctcatgtgggaattaaccca
-cgcggtattcgacctctacaggtctggcaaatggatgttacacatgtttc
-ttcctttggaaaacttcaatatctccatgtgtccattgacacatgttctg
-gcatcatgtttgcttctccgttaaccggagaaaaagcctcacacgtgatt
-caacattgccttgaggcatggagtgcttgggggaaacccaaactccttaa
-gactgataatggaccagcttatacatctcaaaaattccagcagttctgcc
-gtcagatggacgtgacccacctgactggacttccatacaaccctcaagga
-cagggtattgttgagcgtgcgcatcgcaccctcaaatcctatctattaaa
-acagaagaggggaatcgaggaggctttaccccgagtaccaagagtgtctg
-tgtctatggcactctttacactcaattttttaaatattgatgctcatggc
-catactgcggctgaacgtcattgttcagagccagataggcccaatgagat
-ggttaaatggaaaaatgtccttgataataaatggtatggcccggatccta
-ttttgataagatccaggggagctatttgtgttttcccacagaatgaagac
-aacccattttggataccagaaagactcacccgaaaaatccagactgacca
-agggaatactgatgtccctcgtcttggtgatgtccagggcgtcaataata
-aagagagagcagcgttgggggataatgtcgacatttccactcccaatgcc
-ggtgatgtataatgctcaagtattcccctgccttttttaccactaactag
-gaactgggtttggccttgattcagacagccttggctctgtctggacaggt
-ccagacgactgacaccattaacactttgtcagcctcagtgactacagtca
-tagataaacaggcctcagctaatgtcatgatacagggtggtctcatgctg
-gttaatcaactcatagatcttgtccagaaacaactagatgtattatggca
-aatagctcagctgggatgtgaacaaaagtttccgggattgtgtgttactt
-ccattcagtatgagaaatttactagggcagctaatttgtcaaaaagtctt
-tctcagtatatgttacagaattggacggctgaatttgaacagatccttcg
-ggaattgagacttcaggtcaactccacgcgcttggacctgtccctgacca
-aaggattacccaattggatctcctcagcattttccttctttaaagaatgg
-gtgggattgatattatttggagatacactttgctgtggattagtgttgct
-tctctggttggtctgtaagcttaaggcccaaactaggagagacaaggtgg
-ttattgcccaggcgcttgcagctctagaacatggtgtttcccctgattta
-tggttatctatgcttaagtaataggtcgctggccactcagctcttgcaca
-ccacgaggctagtctcattgcacgggatagagtgagtgtgcttcagcagc
-ccgagagagttgcacggctaagcactgcagtagaagggctctgcggcata
-tatgagcctattctagggagacatgtcatctttcaagaaggttgagtgtc
-caagtgtccttctctccaggtaaaacgacacgggagcaggtcagggttgc
-tctgggtaaaagcctgtgagcctaagagctaatcctgtacatggctcctt
-tacctgcacactggggatttgacctctatctccactctcattaatatggg
-tggcctattgctcttattaatagaaaagggggaACtgtgggaagccgccc
-ccacattcgccgtcacaagatggcgctgacagctgtgttctaagtggtaa
-acaaataatctgcgcatgtgccaagggtatttctccaccccatgtactct
-gccttccccgtgactacaactcggccatgggctgcagccaatcagggagt
-gatacgtcctaggcgaaggataactctcctaaatagggacggggtttcgc
-tttcgttttttgggtttgagttttgcactcttgctcctgaagatgtaagc
-aataaagttttgccgcagaagattctggtttgttgtgtctttcctggccg
-gtcgtgagaacgcgtgtaagaaTGAAAAAAATTACTAATTTTGTTTTTTA
-AAGATTCTCTTCCTCCTCTTCTATTTTCTTCTCCTTCCTCTGtttgtgta
-gccctggctgtcctgaaactctctttgtagatcaggctggtctctgcctt
-cctctgcctcccaagtgctgggaaaagacTCTCTTCTTTAACTATACAGG
-CTGTACACATATACCATGAGCATCTCTGGAACCCTAAGGAGTTAACAAAC
-GCCATCAAACTACCAAACAGTTAACAGCACCAACACAATATAGAGAGTAG
-CAATGGCAATTTCATCAATAGTTTCACCATGAATCAAAATGTTGTAAGTA
-GTACATGAAACGTCTGTAAGCCACTGAGTGCCTTTCCACCTTCCCCTTCC
-CCTCCACTTTTTCACATGGTATCCTGGGATATTTgctggccttgaactcc
-ctgtgcagctgagcaagactctgaactccagaacacagtacttctacatc
-ccaagtgccagaattatagatgtggaccaccatgcctaattACTAGATAG
-ACTTTCTTTAGGGACCACAGCTTAACTCTTCTAGCATATCTTGGAAAACA
-GTTGTGTGAGCTTTGTGCTCCACTGTTTACTGTTTTCTCCTGAAAACACT
-TGGGGagctgggcacaatggtacagttgtaaatgtagtactcaggagaca
-gaagcaggagggttttaaattctggtctagcctggactacatatagttta
-aggattagcatggatagtgggactctatcaaagtaaaaacagaaAGAAAA
-ACAAAACAAACACACTGACAGTCCACTTTCTAAGTCAAGGACAAGTCTGT
-GAATGCCCTCTGAACATGGCAACCCACCAGGTCTGAAAGGGAGACTTAGT
-GAGGATGCCCCTCCCCAGACACCACCACTCTGTGGACAGCCTGCAAAGTG
-CTGAAGGAACTGAGAACTAAAACACATGAAGCTTCCCCAATTTCTCTCCC
-ATGCAGAAAGGTCTCTCCTGAAGAAGGTCTTGTTTCCAGTTTAACATTAG
-ACACACAGCAACAGCTAATCGGCCTGGATGACCAAGTCCTGTGTGCAGAT
-ACTGATCTCTGCCTCCCGCTTTCAGTCTAAAGAGGTTGTTACGGGATACA
-ACAGTGTCGACCCAATCATCACTTCACCATCAACTTGGACAACTGTGCTG
-ACAAAAGCAACCATCGACAATCTCATAGTAAGAGAGATTTGCCCTTTACA
-GGCCACAAAATTGAAAAAATGTATGTGTATCTTCCTGTTAAAGACTGAAA
-ATAACTGGTCAACCTCAAAAATATATGTAAGAAGCATTCTGAGCTACAGA
-CTATTGCTAACTCAGTTAAAATTACAAAATGATggccatctcctataacc
-aggcaagacttccaatggaggaattaggacaccaaaccagccacaaaacc
-ttagacctacaggatgtgctggggtaaagatggaacagaaattgagggaa
-tggccaaccaataattggtccagcttgagacccaagctatgaaagtccac
-cccttacactattcatgctattctgctatactcgcagacaggagcctagc
-ataactgtcatcagagaagcttcacctagctactgatggaaacagatgca
-gagacccacagccaaacaataggtggagtttggtgaatcttgcagaagag
-ggagaggaaggattgtaggagccagagggatcaagaacacaagaaaacct
-acaggatcaactaacccaggtccataggatctcatggagactgaaccacc
-aagcagggagcctgcatgggaccgagctaggccctctgagcatgttatag
-ttgtgcagcttagtcttcatgtgagactcctaacagcaggagcagggctg
-tctctgactgttgcctgcctttggatcctttcctcctactgggctgcctc
-atctaccctcaataaaagaggatgtgcccagtcctatggcaactggatat
-gccagggctgtttgatttccataggacggagtggatgggatggagggagg
-atgtgaagtggggaggaagaACTCAAAGGAGAGttaaaaaaaaataaaat
-aaaaatCAACAAAACATGAATGTTTAAGCCTGAACACAAACTACAAGAAT
-GTATTGCTGTgggcaaccaagccagctcaccttataaatgtggctgccac
-caagccttatgacctgagttcaatccccaaaaactacatgttggaataaa
-ataaataatttctattagctgttctctgacttccacacatgcaccatcat
-gtgtgtacacacacatatataCATTAAAAAAGAAAAAAAGTATTTCACTT
-TAAAAAGAAAAAAGTGTTCCCATGTTTTACAAGTTACTTGGTTTCtcaac
-aagcacttttttgagcactgtactgtgtgaagcactgtgcCCAGTTTAAA
-CACAGTAAGGACCAAAGAAGGAAGCTTTCCTAGAAGGATCTACACTTAAG
-AAagagggagagggagggggaggggagggggagggggagggggacgggga
-cagggacagggagagagggagagggagagggagagagggaaagaggaagg
-aaggaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagagagag
-agagagagagagagagagagagaaagagagaaagagagaaagagagaaag
-agagagagagagagagGTAGGACAATGACAAGGTACTAAACTACTAGGAA
-TCAGTGTACTACCAAATGCCATAGGCTCAGAGGTAAAGTGACAAAATACT
-CAGAAGATAGAGAGACTACTTTTTTTGTTTGTTTGCttttgttgttttgt
-tctctgtgtagccctggctgtcctggaactcactctatagaccaggctgg
-cctcgaactcagagatccacctgtctctgcctcccgagtgctgggattaa
-aggcatgtgccaccactgcctggcCTAGGGACTACTTTTGATAAGCAGCA
-GAGTAGAGAGAGGAAGGAAGGGGAGAGCCATAAATGGAAATAGAGAATAA
-TCGGTAGGGCTAGGGAGATGGCTCAGTTTAAATGTTGCCATatgtaaata
-tctgatttgcaggatatttgatattcgacccctatgaaaggattgttgga
-cgcccctccccaaaaggggtcacaactcacaggttgagaaGCTTTAAGGG
-CAAACACTCTCTACCAAGAGTTAGCAAATGCCTGGGATCAGAGGTAGGGA
-GAACAAAAGAATAAACACTAAGCTCTGGGGATAGAACACACCACCTAAAT
-GTTTACAGACAAACTAGAAGCATCCAGGAAGACAGTGCTAAGAGCAGGGA
-CTCATTCACACTGCTCCTGCTGAGAGCCATATTCTTCCAAGGCAGATGGG
-AGGGGCAGCTCTTAAGGAGCACCATATACACCTGCAGCAGGGAGAACAGT
-CAAGGGAAGAGAAGAGCAAAAGCAGCAACGGAGAAAGATCAAATAGTGCA
-GAGAAATCAACAGGTAACTGAGAAGAGGCTACTGAATGCTGGCCACTGAC
-AACACTTCCAGCTGCACAACAGCACAATATAAGGATAGCCTGTACTCTTC
-AAACTTTAGAAAGGTTCCTCTAAGCCAGAGGTTTTCAAcccttcggtgtt
-aacaaccctttcacgggatcacctaagaccaccagaaacagatatttata
-ttcatgacaatagcaaaagtacagttgtgaagtagcaatggaaatatttt
-tacgattgaagaactgtattaaaggatctcagcattcggaaggttgagac
-ccactgCCCTAGGCTCTCAGAAAGGCCTTCTCATTACTTATGGTTCTTGC
-CAGTCCAGCATAGCCCAGACGTAGCAAGATGCAAGCCTACCATCCCTGCT
-AGCTAGTTCCCTCCACCTGTGGCACCTAATCAATCCTGCTATCTACTCAA
-ATTCCCATTTGATAACTTATTGTTGTAAATGGCAttaataactttattag
-ttcctatttagctggccagccccccaaataaatgagacagtcctatgact
-tatttaatcagctttagcacaattatgggtgattacccctaaactgttat
-tctacactagactggctatttcccagccccaacccccaagttactcgctg
-ttttgagtctcacccttgttatctctgctccatcagtctgtcctgagggg
-acacttctctaactacgtgcttctggtccattacatctcacggagacctc
-ccgctctgtctcatttctccttttctctccctctccctccctctccctcc
-ctcctctttgtccctatctgcaacccccagctggtaactgaaactccacc
-tacaattctccccagcaattggctgtagccacttttactgaactaatcat
-aaaagattggtgagcagagttatatacaacatcatttggtatacatgaga
-atcttgggattgcacccagattctttttttttttttttttttcgaggcaa
-ggtttctctgtgtagccctggctgacttggaactcactctgtagaccagg
-ctggcctctaactcagaaatccacctgcctctacctcccgagtgctggaa
-ttaaaggcgtgcactcccacgcccagctgcacccaaatcttgaaggggag
-gcaatagttagcatttgaaaacatagcaaaaccagaccgacacccaacat
-ttcctttctgtctacaaataaaaagattctcttattataataaacaacat
-acagttgaacaactatgaaaactattaggtaaattatatattcacaaagt
-ccagtccgtttgtatttggcaattagggataaagtactctgttatctatc
-ctatcttggtgagttcagagttctgaatctaaatcattttctatcatagc
-ttgcattactaacctaaaaacattttcttagacctaaaaaaaatcttgaa
-tcctaattgactaaatttaagcttaactgtcagactataactacttagtc
-ttcaatcccatcagcgacttgagaaggaataaaatattgcctaagtgtgc
-aggaagtgcaggcaagcagcttccacaactatagaaatgacagagaagct
-ggctgcctggagagccccgaatggtcattctgacattgaagcccatcttc
-agccttcagcatgtctggcagactttatctggagcgggaattatgaagtg
-ctatcctgcctcgccttgcaaagcttgacagatgacttccttgtgtccat
-gtctgtccattttggacagaattccatctgcagttgaaacaaggccagat
-tttccccagcggcagctcgccacatttgaagtgaactccataaggaggtt
-atctgacgttaatcaccttctttgaaggggagggggatactgccaggaga
-gatctggctcatagtctaaaaaggcttaaattgttaaaaaaaaaatcctt
-aaatgccatattctgtgaacctccaaggtttctgaagaccatctatctat
-ctaccctatacgtaaattgtttgtttttagaaatttactacttgattaag
-ctaggaagtatattttgtgataaactagtctagtatctaacgtgaccaag
-agtttgattaactactaattcatattacttaattatcttaaacagcttga
-aatagcagctttaaaagggactagaacttcatattacattattaataatc
-acctaagtacccaaaataagagttgaaaacatgtatacaggggttggaca
-gatggttcaccagttaagagaacggtctgctcttctagaggtcctgagtt
-caattcccagcaaccacatgatggctcacaaccatttctcctgggatctt
-atgccctcttctggcctgcaagcatacatgcagatagaacactcatatac
-attaaaaaaaaaaaatctttaaaaaaatgtattcatagtatgttttatac
-aaagatctataccaatgcaacaaaatgcaaccttaatatgtaacaatata
-caaatatctataacaatgtaagattattggctataaaatattctttggtt
-taagagtagattcaataatctactttttcctagtcttcctttattatttc
-tgtatctacccctttttgCTATTACTGCTATATTATTTCTACATCTccct
-tttcctccccaactcctttccctttacccgaggaagaaaggatagagaaa
-agaaaaaaagagagaaatccttgagtctagcttcctataccttttttttt
-taatcaagaccatttactaacttgtaagcaatccttttagagtgagaagc
-atccatcacccAATAGaatgaccaaaacctaccctccccccttaaaagaa
-taggacattgttctcttaaaattgcttcctgctgattttggagtgtaggt
-tttcttttgaggggcccaagattaggaaaatggttagacttaagaaagct
-ttctgtagagccaggcgtggtggcgcacgcctttaatcccagtactcggg
-aggcagaggcaggcaagcctggtcttcaaagtgagttccaggacagccag
-ggctatacagaaaaaccctgtcttgaaaaatcaaaaAAagtaccccggag
-ctcttgactctagctgcatatgtatcaaaagatggcctagtcggccatca
-ctggaaagagaggcccattggacacgaaaactgtatatgccccagtacag
-gggaacgccagggccaaaaagtgggaatgggtgggtagggaagtgggggg
-gagggcatgggggacttttgggatagcattggaaatgtaattgaggaaaa
-tatgtaataaaaatatttttaaaaaaaagaaagaaagctttctgtagcag
-ttgttgtccactctctatatgctatgaaaatatagtcttaaatggagtcc
-agaatggaatagtctgtgatgctaaatgaactgaattagttattttgaag
-ttAATGTCCCCCCAAATAATCAAGATATAGCCCTAATGATCTTTTTAATA
-GAACCTGGCTATAACCACTTTTATTTAACTAGTCAGAAAAGATGACATGG
-TCATCTTAAGTATCTTTCTTCTGTCTTGGTAAGCCTCAGAATTCTTTCTT
-TAACATCCCTTCCCAATAGGAAACACAAACACACTCACAAACAATCCATA
-TGTAACTACTCACCACATTGTGATGGGAAGAAATGGGTGAGGAGAAAGGG
-TAATCAGACGTGCAGAAAGCTCCACAGGGTACCCAGCAGCAGTGTAGGAG
-TAGACACCGCTCAGAACTCTTCCCACAGCTGAGGAGCCCCTTGCTCTTCA
-AGACCCTCCACTTAGGTAAAGCCAGATCCTGGAGTTCACCACAGAGAATA
-ATATTGGGCCCAGACAGCAGCACAAAGAAGAGTTGGGAGTTTATTAAAAT
-GAGatttttaaaaaatgatttatttattttatGTATATGGTCCTCTATTT
-GCATGTATACCTgatggttgtgagtcacatgatgggttgctgggaactga
-actctggacttctagaagaacagctggtgctcttaactactgagccatct
-ctccagcccTATAGTGAGATTTTTCTTAACACAAAGTTAAACATGAAAGT
-TAGCAGAggggctggtgagatggctcagtgggtaagagcacccgactgct
-cttccgaaggtccagagttcaaatcccagcaaccacatggtggctcacaa
-ccatctgtaacaagatctgacgccctcttctggagtgtctgaagacagct
-acagtgtacttacatataataaataaataaatctttaaaaaaaaaaaaaa
-AAAAAAAAGAAAGTTAGCAGAAAGTCACTCAGGGGAAGAAGAAAAAAAAG
-CACAACCAAGAGTGAGGGTGTGGACTTCTCCCCCGGGAGAGTCCCAAGTA
-AGTGTCTTAGCAATATCTGTGCATACAATTTTGGTAGCTCTCAAGTTACA
-TCTCAAAGGGTTTTTAGGATTTTTTTTCTTTTCTCTCTTTTATGATAAAT
-GAGATTATAGGGTGACTGGAGATTACAAACAGATAAATGATAGGCCACAA
-TGGTTGCACAAGAAGATTACCATATCTTTAACTATTAATGAGGTTTCTGG
-TATAAGTCCTAGAAAACTGAAGGTCAACAGCTGGAGAAGGAGAATGCTAA
-TATTCTTACTCAAAAATAAAGCTCTATAAAGGGACAGTGTCTTCATGCCA
-GCAACGTTCAATATGCTGTGAACTGTATTAAGTTCTTGATCCTTAGCGAG
-AGACTTCAACCAAACCCAAAATAAGGGTCTCCTTATCCCTTTTGTGTCCC
-CCAATTCCCACTACCTGCCTCACCCTTTAAACTATCTTCAATTTCTTTGT
-ACCCCTGAAACATTAATGGGGGGAATGTTGATAATTTATGACTAGTGCAA
-GAGTACCAAAATTAAGAGGTGCCTTTATTAATGGAAAGCAGGCCACGATC
-ATAAAATAAGAGGAAACCAATTCAGGGAAGAAAAAGAAACTAATGACACA
-AAGCATTGAAAGTGAATGCCCCACAAACCGTTCCTATCTTCCTGCGCTAT
-GTCTTGTGAATCAACTCAAATTCTTTCTGGACAAACAAGAGGTGTTAAAA
-AACAACAAAAACAAAAGCCTTTAACACACATGCACTATAAACGATTAAAC
-ACATACAGCAAAGGTCATGTGAAACTAATAGGCACGGAGCCCACATACTT
-ACTATGACAAAAGACTGTACCCTTTCTACTTTCAGAGCTCTGAGAATTTG
-AGTCAGCAATTTTGATAAGGAATTCCTGTTCAACTTGATTATGTTCCCTA
-CTGTGGAGGTAACACAGGAACAGACAAGTTAATTTATGTGCAATTCCTTT
-GTACTGCTAAAATGAAAATGAGCAATAGTTTAATGAACTGGACATTATTC
-TCTAAATATGCCAAATTCTTCACAAACATCTCGTGGTTGTGGACAATACC
-TGGTTGGCTGCCTGTCTGCCATCTGCTGCTGCAGCCTCCTCTGACTGCTG
-AGGCAGAGCAGCTGACCTGCACTCTGCTTCACTCTTCCCACAGCCCCAGC
-CTTGGCATATTATATACATTTTGCTTATCTGTTTCCCCTACTGTAAATAT
-GAACAAGAAATAAAGCAGAAACTAAGACTtgcctggcacatattctgccc
-ccaataaatattcatcaaatagataaGCAAACAAATTGGAGAACAGAAAC
-AAACACCCACAGCCCTGGAGTTAATCAAAATCAAAATCATGCATTGGCTT
-CCTATCTCAATAAATAATCTACCCTCCTCAACCTCACACACTCTGTGATT
-TTTAGCATGGTTTCATTTCCTACTCACCACAGTCCATAAGCCCTTTCTAG
-CAATGCCTCACCCTCTTAATAAAACTGCTTTCTTTTCTCTTACAGTGCAA
-TTCCTTCATTAATACTTGCCCTGTGTTCTGTCCTACCCCAACAAGATCCT
-CAGACTATAAATGAAAATATTTCAGTCTATATGGCGAATTAGCATGGTAT
-TCTTCGCAGGTAGAATGCAAACATCACACCTCAGCTTTATCACCGTGCCA
-TACTTCTTCCATACAGAAGAAACACTCAGCCAAGCAGAACCCTTCGATGG
-ACACTTACAGCACTCACCTACGTCACTACAATCCTAAAGTCACCTCTATC
-AAGTTATTTCACAGCCATTGTGGAGCCAGGGACAAGATCTACATCAAAGG
-CGGGAACAGAAGAAACATGGAACGTGTGGTATAGGCTGAAGGTTGAGCGC
-TGATGAGAGAAACAGGACAGTAAAAGTCCTGTAGCTGCTTACAGAGCCGA
-AGGGACCCATTCAGTTTTCCAAATGTCAAGTCTGTGGTCAGAAAAATATA
-TTGTAGTAACTGTATCAGGGACTGTATGCTCTGCAGGCCTGCCTCTCGTT
-AAGAGGTATCTGCAACCTCAAAGTGAAAGAGGAGGTCAGGAGGAGGAGAG
-GAGGGCAGCACCTGAGAGCGCAGCACCTCAGATCAGCTGCAGAACACTGA
-GCGGGCTGTGGGCCACACCACACCTGACTCACTGTCTCTGCTTCACATCA
-CAGCTGACACCATAACTCTCAAGAAGCCCACCCTTTTCTCAACTTATAAC
-AACCACTCAAAACACACAAGGGCATTTGTGTTCTTCGGGGAAAGGAAAAA
-AATGATCCACAAATGAAAATTTTTTCTTCAAGGTTCTTGATATAAAGCTA
-TTCTAACACTACTGCACTGTGTTTTACAGTGGAAGAGACATTcacgctcc
-tgtaatcccaccacttgagagacagaggccagacaccaaccagggagttg
-actgcatggttcaagatgggcctgagctacacaagactgtctGATGAGAG
-AGGGAAATAAATTTCCTTTCATTTCAGCATATGTTTTTAAACTCAGATGG
-TCTTTTGCTAATTAGATcttcactgaaatctacttcacatcctatttaat
-attcaccccttgcaagtgttgctacagcgtgttcttagtgtagtcatgaa
-gtACTTGCTTTTATAACAAAAAGTCAAAGGAGGAATGTAAATTATAACTT
-GTCAGACACAGTTTAATTAACATGGTTTTTCAATGTTTAATATGGTTGCC
-CTGTCCTCTTACTTTCTTCCTATCTTTCTTTCATTTAAGAGTAAGAATTA
-ggccagcaacatggcttggcaggtaaggtcatttgccaccaagactgagg
-accagagtttgagccccaaaatcacatggcagaggtgaaaactgatttcc
-acagctgttctctgacctccacatgtgtgctacagtgtgcacatgaagct
-tgcaagcacacacttatacacacaGATAAAATAAAGAATATAAGATTTAC
-ATCAACCAACAACAACAACAACAAAGAAAGAATGAATggaaggaagggag
-ggagggaggcagggagggaggaagggagggggggtaggggggaaggaagg
-aaaggaaaggaaaggaaaggaaaggaaaggaaaggaaaggaaaggaaagg
-aaaggaaaggaaaAggaggtaggtggcacacacctttaatcccagcactc
-aggaggcagaggccaagtgggtctcggtcagtttgatgccagcctggtct
-acagaatgagttccagaacaaccaggactacacacagaaaaactgtcttg
-aaaaacaaaCAAGAAGGGGAAAAAAAAAATTTTTATCAACCAATAAAAAT
-CAAAGATCTATATGCAGAGACTCATGCCTGTAATCCCACCATTTAGATTG
-AAGGAGAAGGTTAGCTCAAAAGCAAACATTTTACAAAGAAAGAAAGAAAT
-ATGACTTACAGAAATAATTTTCTAAGGAGGAAAAAGTTACGGTTTTACAC
-AGAAGTTCAGTGTTTTGTTACATGTTGTGGGAGATACAGTTCCTCTGGGT
-GTGATCCCCTTGGGTGAGATTAAGGCAGCACCCCTTGGCCTCAGCAAGGG
-GAACAGTCTAGAGAGACCAAGCTACAGCAGCTCAGCCCAGCGAGGTCCTC
-TTTACTCAGATGTCTCATGAGAAGAACACAGTGCAACCCCATGCTACACC
-AACCTGGCTAAAGAAGTCAACAATTATTTTGCTTATGCCATctcttttga
-actattattgcaaccttatacacacacatacacgtacgtacgtacataca
-tacgtatgtatGTACAGATCAAAAACTATTTTTCTACCAAATTTCTTATA
-ACTGCTTTACATCAATCTAAAATCTACAGATGTAGCTTTTGGAGCTCAAA
-ATTAAAAGACAAATAATTTGTGCCTTCCtttttgaaactgggttcaccga
-ggaatccagactatcctggagctcctgataatcctcctgcctgaaactct
-catgtcctgggattacaaagtgcactacaacgcctagctGCCTCCTCTTG
-TTATGCATGAATCAGATCTGCAAACTCTAAGGAAATGCAGTCTGGCCTGT
-GCCTCTGGTGCCACTACGTTTCCACACAGAGAACAACAGAGAAATTAAAT
-GTCTATGTGGAAAGAGTGATGTTAAGACAGAAAATGTTGACAAAAATAGA
-TATAAAAAAGTTAAACACTTTTTTCTTAACAACAAATCTTagccgggcgt
-ggtggcgcatgcctttaaccccagcacttgggaggcagaggcaggcggat
-ttctgagttcaaggccagcctgatctacaaagtgagttccaggacagcca
-gggatatgcagagaaaccctgtcttgaaaaaccaaaaAATGAAAAACAAA
-AACAAACAAACAACAAATCTTAACTTTCTGTAACTGTACATATTCCCAAA
-GATTGGGGCATATCACCAAAGGCTAGGCTAGTTATAAAACAGTAACCTAA
-AGGAGCAGATGTGGGCCATCAATATTCCTTTACATATTGCACACAGATGG
-CAAACATCAATTATAACAACTATGAACTATGATTTTTTTTTCAGCtttcc
-aagtcagggtttctctgtgtggccctaactgacctggaactagctatgta
-agccagggtggtctcaaatttggagcactctaacctccaggatgctggCA
-GCTATGATTTTTTCCCCACACTTTTACATGATACTAGATTAAAAGATAAA
-TTTTAAAACTGAATAAAGAgagagctagctcagcagttaagtgcacttaa
-tgttcttatagagaatccagattcagttgccatcatcaacaaggtagctc
-acagccatctctaacttcagactgaatggttctgatatcttctcctgaca
-tccacaggcactaggtatgcacacgcatacatgcagacagaacactggca
-cataaaacaTGTACATCTATCAAGTGTCAGCAGACAGTAAAGAAAGCGGA
-AGTTTCTCAAAATTAGTTTTTGGTCACAGAGATCATACTGAAAGCACACA
-GCTGACCTGTCCTTTTGAAATTAAATTTTAACTTCAGGAAAGTCAAAATT
-TGCTAAATACATATCTCACACACACACACACACCATTTAGGAAGGACTTC
-TACAGAGATGCCTATAAGCAGTGTCAGGACAGTGACAAATCCTAAACAAA
-CTAAGACAATCAAATTTTCTGTGGTGAAGGACTGAGAAATGATGGTTtct
-tagtaacttttctattactatgacaaaagaccatgaccaagacaacttta
-atttaattcgggaccccagtgacacacttcctcaaaaaaagccacacctt
-ctaatccttcccaaaacagttccatccgctagggaccaaattcaaatatc
-tgaaaatatctgagcctaagggagccattctcattcaacccaccacattc
-cctagcccagccccacaggcttgtagtcagaccacatgtaaaacatcaaa
-agtacctttctcagcttcaacaatttttaaaagtacaaaatctgttctca
-gactaaaagcaacctcttaactgtaggccctgtaaaattgaaaagcaaac
-tatggaattccaacatacagtagaacagaatacatactgccatctcaaaa
-cagaggaatcggggcagaggaagaaaatactacaccaaagcaagaccaaa
-aactagcaggacaaactccaaatcctacagttcagtggttctcaatcttc
-ctaatgctgccgcccttaaatatagttcttcatgttgtgtgactcccaac
-catgaaattatttttgttgctacttcataactgcaattttactactgtta
-tgaaggatcattctacttctaaggagtcacaacccacaggttgagaccca
-ctgttacagctccatgtccgatatcagagggctcagatggctctgccttc
-tacttttactgactaaaacacactttctcatggcctcgttccacaccctg
-tttgaagctctcctcagaagagattccagtgctctgacatcttcaacatc
-ttggggtcatccccggccccagcagctctccggaatcacctttgcaaaag
-cttttctccattgttgtttaggagcaggaaatgctcagaagctgagctcc
-atggggtctcgccctgaggccaccactcctgttccattttagagcaggcc
-tttctttaatctcctcatcccttctagctctggagtctataaattttatg
-gtgtgacttttctcttcaaactacattttgtatttctttctgcccagctt
-gctcatttttactgtaaaccctaataacagtgattactaataaccatgtg
-acatggtccatagttggcttgaaatcttccccagcaaggaaattaatcaa
-atacttttcaacttaacctcagacagactgttaggataagggcagaaagc
-agccatattcattgtcaaaatagcacaagaacgttttctagcccagtcgc
-taatattgttctcacctgaaacctcaagctgggctcctgtagtccacatt
-gctgtcagcactactgtcttcccagcccattaatatccacttacagcgtt
-cattcactttcctagtccaaagtcttccacatccctctaatagacagcag
-ggtcaggtgtgacttggcaacaacccattccttggtaccagtttctatct
-taatgatttttctattgatgttataagacattatgaccaaggcaatttat
-aaaagcaagcatgtgccaggtggtggtggcacgtgcctttaatcccagca
-tttgggaggcaaaggcagatggagctctgagtttgaggccagcctggtct
-acatagtaagttccaggacatccagagctatacagagaaaccctgtcttg
-aaaaacaaaaCAAAacacacacgcacacacacacacagagagagagagag
-agaaagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaggaaaag
-aaaagaaaagaaaagaagaaagtaatttaaaattacgctttcagagggct
-agggtctgtgatgacagagcaaaggtgtattaataggaacagctgaaacc
-ttacatcttaattcacaactacaagagagagcgaactgagaatggtacaa
-atcttgaaatctcctgcccccagtgataccacaccttcaacaaagccacg
-cctcctaatccagtgccacaaactaagcaggtattcattaagcaggtatt
-catgcatatatatacatacatacatacatacatgcctctgggggccagtc
-tcctttaaacctccacaGTTGGTAAGAAAGTACTTTACAGGTGACCTGTG
-ATTATAAGAATGGCAACTACGTGAGAGCCGAGGTGGGGTAGCCCCAGCAT
-CAACTATCCACACAGGACAAGCACTGCTCAAGGTTCAGTTGGACCTGTAC
-TGAGCTCCCAGACGCATCACTGGCCTGGTAAAAACCACAGCCCATTAAGC
-TATAAATGATGAGATTCCTGCCAAAGGATGACCTGATACCATGGTAATTG
-ACCCAGTTCTGCTAACTAGGGTTCTACAGCTGTGGCCTGACACAACATCC
-TGTCAGGTACAGCAACAAACAGGCATGAATTTGATAATCTCAGACTTTCC
-TATTATCCCAGTGACTACTAGGAAACAAGCACTCCCCCATCTGGTAGATT
-CCAGCAAAATGTCCAAGGTGTACAATACTGACTATAGAGCAGGGTGAGTG
-AACTTCGAGTCCTCTAGAATCCTGAGACAGTACCAAAGAGGGGGCCACAT
-CCTGCATGCTGTAGATCTGCAGGCCAAACGTGCAAAGCCAGTAAGGTAAG
-TCTGTCAGAAACATAGATGACTATTTTTGAGATTTTAAAAACAGTGTCAA
-GGtggagatgtgactcagtagaatgtttgcctaacaccagtgaggtctta
-ggcccaaccacaagtataaaaaaaACAAAAACAAAAAACAAAAAGAAAAC
-AAACTAAGTTTGCTCACTCAGCaggtattaactgccaagcctcctgacag
-gagttcaaaccgcaggactcatgattgaaaagagagaaccaagttcccaa
-aggtgtcctctgacctccacacagtcaccctaacatgcacTTCTTGCCTT
-CCTCTCCCATAAGCAAGTAAATTTAATTTCAAGAAAATAAAATAAAACGT
-ATCAAAGTTGATACTGAGACATGGATTCATTTGAAAGTTGAGAAAGTTTC
-AAATATCTGGATTTTCAAGATAAACATTTTCTATGCATATGTGACTTTAC
-AAAATGAAAAGTGATgggcatggtgacacactgctttaatcctaacactt
-gggagacagaggcagaaggttctctaagtttgaggccagcctggtctgca
-gagctagttccaggacagccaaggctacacaaagataccctgtctcaaaa
-agaaaaaCCAAAAATCAAACCAAACAAATAAAAATTGGAAGTGGgaggct
-ggagagatggctcagtggttacgagcactgactgctcttctaaaggtcct
-gagttcaaattccagcaacaacatggtggctcacaaccatctgtaatgag
-atttgatgccctcttctacagctacagtatacttatttataataataaat
-aaatctttttttaaaaaTTGGAAGTGGAACCCTTAGGGTTGGAGCcagta
-ggtaaaatcctgcccaaagaatgagaccctgacttcaatgcccggcacca
-catcagacagtcaggagtggaggccagctcctacagtctcagcgagagag
-actggggagcagggttccaaaggctctctggctggccagttcagcctaca
-tggcaatcccagagtcccagtgagagactgtctcaaaacgtaaaaactaa
-gatagggagctgaggaagGTGGGAAAGAGGGTAGAAAGCGgatgacgtgc
-ttgttgggtgagcataagcacctgagtttgcacccatggaaagcctctgc
-aacagcacacacctggaaacccagcactaggaggaacggagagtgggtgg
-gtgtgtgtgtatgtgtgtgtgtgggtgtgggtgtgtgtgggtgggtgtgt
-gtgtgtgtgggggtgtgtgggtgtgtgtgtgtgtgatatgtgtTTCTGAG
-AGACTGCCCCAGGCTATAAATTGGAAGGAGATTAAGGAAGAACCCTTCTG
-ACTGCCACATGTGCATGAACAGACGATCACATACAAAACAAATACTacac
-acacacagagacacacacacacacacaTAAGGTAGGGCCGAGAGATGGCT
-CTTTAGGTAATGCTCTTACCTCTCATTCATATTTATCCTGAATTGAGACC
-CTCAAAACCCAtggggacagtgaaaatacgcagatggctagagctgctga
-ccagcttgagcaaagctccagccagtgagaggccctgcttgaacaaaagg
-taaaaggaatctgaggagctgcactgaggttTTAAATGCACAGTGGCACA
-AACACATAATCACAGAggatggatcccaagcaatggcacctgaggctgac
-ctttgaccttcacataaacacatacacatgaatatgtgcaaacacataca
-cacacaaacacatatgcacTGCATACTCAAAAAATGGGTGTACATggggc
-tgaaaagatggctcagtggttaagagcactgactgctcttccagaggtcc
-tgagtccaattttcagcaaccacatggtggcttacaaccatctgtaatgg
-gatctgatgccctcttctggagtgtctgaagatagctacaatgtactcat
-atacataaagtaaataagtcttttttaaaaaaaCATAGGTATACATATAC
-ACACAAAAACACTAAATAAGAGCTTCTAAATTATCTAAATTAACTTCTAG
-TAAACACCAATACAAATATTACATACATCAAAGAAAAGTGTGAATGAAAA
-TTTACAACACAAGTTGTAAACTGGAGTATGGTCCAAGATACTCAAGATAG
-GCAGCAGTGGTTATTCTGGGAAGTTAAACTCCCAGCTGGTGAGCTCTCCC
-CCGAGACTGGCAGAGCACATTCATCTAACTGGCTTCTCATCCCCACACCT
-TCACCAGGATCTCGCAGAACCTTATCACTGCTCCTCTCCATTGGTCACCA
-AGAATGAATACAACTGGTGtctcagcgttcaagaggctaaggcaagagga
-tggccaagttcaaggccCTATCTcaaaaacaaaacaaaaacaaaaacaga
-aaAagaaaagaaaagaacagaacagaacaggctagggtgtagcaggatag
-aaGCTGGGGCACTTCCTCTACCACCTCTAAGAAGACTGAAATAAGGACAA
-GAAGTCCTTCTCTAACTCTTAGGTACTTCTCTTTACATATGCAAAAATGT
-TTTTGTGAACCGAGCCAATTAGATTCAATCCCCTAGTCTTTGCCTGTAAT
-TCAATACCTCTCAAACTTCAGTGTGCACCTAAGAGAATCTTTGAGTGTCC
-CTTTAAAAATCCCTTTCACCCTGGACTTGGACAAAAGCATCTACATTTAG
-CAGACAGATAGATGACACAGGAGACAGGAATGATCTGCAACAGGACACAG
-TTAAAAACAGCTGCTGctccatcactacaaaaaagtgggtgtggtagctc
-atccctgtaatcctggcacctgggctactgagtaaattctaggcaaaccg
-aggctacagagtaagagtctctcAGGCTCTCTCAGTCCCCACCCTCTCTC
-TCTCTTTTCCAACCCCTACTTCTGTTCTGAGGTACCAAGGTATGCTACGT
-TCGCATTGTAGCAAAGTGTATTTATGCAAACTGAATTCTATTTTTCACAA
-GCACATATCAAAACACTGAAACCAAGTCATTCCTGCTGAGGGACGGGAAC
-AGTTTCCCACACAGGTAACAATTTCATGCCCTTCTTTTACTTATTTCCAC
-CTAGGTAAAGGCTTACAAGCTAAAAATCTTTTAAAAAGTGTATTGTGTCC
-CCAGTTTAACTGCCTTGCTTATCAGGAATGTCAGTGTTCTAGAAAATACT
-AGATGAGTACAATTTACTTTGAAACCCTTAAAAAATGCAGAATATGTCAT
-TAGAAACCCGGACAGATCAATTGTTCCAATACAGTCTGAAGATTTCCTCT
-GGAAATCTTACTGCTGTGCATTCGCTGCAACAGTTGCTAACCAGCCACAG
-CCATTGCTTCTAAAGAAAATATAAGCTAAGGGTACAGTCTTATAGCATTT
-GTAACCTTTGTACAAAAAAGTCCCCATTTCCATTAAATAATGCAGATTAA
-ATACAAGGTAAAGTAAAGATATTATTTTCCAGAGAAAGAAGAAACAGAAG
-TAACTGATGCCAGCAGCTGAATTCACTTGGAGGTATTTACAACAAAAAGC
-ATTTATGGTATGTGACAACATAACTGTGCCTGGTCAGATGACATAATTAA
-AACTTAACTGGAAACTGGATATGCCGAATAACTTGTGAGAAATGTGCTTG
-GATATTAATAATAGGTTATTCCTAATACATCATTGCACCTTCCTACTTTG
-AAAAACTGAATTCTTTGCAAATCTAAGTTTTGACATACTGAGTTCTCTTG
-AAATGATGTACCAAGGTCTGTTTTTTGTAAAAGAAAAAGAAATGTCCCTT
-TTCAGTGCTTTTCCCCCAACCCACTGTCATTGCAAACTGTCTTAGCCATT
-GAAACAATAGTGTTAAGTAACTACATCCACAAAATATCACTTCCCAAACA
-ATACAGTTACCTTACAGTAACCAACTTTCTTCTGCCCTCTTTCCTCAGAG
-CACACATTTTAACCAATAACAAATTAGGTTCACATATTATTCTTGTTTCC
-AATGCAATGTACCAAGTCCCCCCAAAATGCCCAACAATCCAACAGGAAGC
-AACACACGGACGGGGCAATTCTAGAGAAGCTAGGGATGCTCTCGCATCTT
-ATTCAAaataataataacaataataataataaACTTTCCAGGATCTTTAT
-TTACCGACTTAGGGAAAATTGGTTTGCAAACAACTAGCCAACTTCCCTCT
-CAAGTTGGTATGTGAGAGAGGCACGGTGTGTTCACCCCGACCCCAGGACT
-GGCCCGGGAGCTCACGCCCATTGCCCTGCCTGAGAGGAGACAATGGGAGC
-GGCGCGCGGGGCCGCGCTCCAGGAGCCCCGACAAggcggcccgcccgccc
-cgcgcccccccaagcccgcacgcgactccggggcgcggcccacccgcggc
-ggggagccggggACGGCACTCACCGAACAGGGTCAGAGCCATGGTGGAGC
-CGCGCCGCCCAGCGCTCCTCGCTCCCGCGGCGGCCGGCAGACGGCACCTc
-ggcggggcggcggcccggggggcgtggcgcggaggccgcggggggccgcA
-GCGAGGAAAAGTTACGCGCGCGTTAGCGAggggcgcgcccggcccgcggc
-agcccggcaagccgccgcgcgcccgcacctgtcgccgccatgggcccgcg
-gggcgcgcgcgggcgggcggacctgaggcgcgaccggccgggcggagcga
-cggcggccggcgcTCACCGCGCACCCCGCGACCTCGCCGACGCCATCTTG
-CCAGAGCGCGCCGCATTCCCGCCAGCCCCTCGGGCGGCCGAGCGCGCGTT
-ACCATGGCAACGGGCGCGCGCACGGCCCACGGGGACGCGCCCCATCCGCC
-GCGCCTAGAGTGAGGCTGCGCCCCCCACCCCAAGCCCAACAGGCGCACCC
-CCGGGGCGACGGCAACAGCCGCCCCGGGCTAAGCGGGTGCAGCTCCTGAA
-ATCCCGGGATTTTTCTTGAATGGGATGGGATGAGAGAGCAGAGCGGAGGA
-TGCTCGGGCTCGCGGGCAGGCGGGGTCTCCTGAGGACCAGGGTTCGTCTG
-AGGATAGAGCTCCTGCCGGCGCCCTCAGGGTTAACCGGCGAGCGGTCCCT
-GCCTGTGAATGCTGCTAACATTCCCTTGGGTTGGTGGAGCCCCTCTTGTT
-TCCGATCTGTATACCCGGAATCGGGTAATTGAAATGCATCGGGAATTATC
-TAAAATAACTGTTAGAAGGCAGGTGCTTAAAGCCACTGTGTCtttttttt
-tttttttttttttttttttACGTTATACCTTGTGGATGTTGTCTAAGGGA
-AACATCAGCGTTCCTCGCTGCCTGGCGAGTCTCTGCCACAAAAGATTCCC
-CGGAGCTTTTGGGTTTTATCTGACAATCACAGGCACTGTCTCTAGCTCTG
-GTGTTTTCTACTCGCCTTGTCGTCGCCTTAATTAGCGAGAGGGCATCCAA
-CGCTTGAGGGTTTGGATTTTTGTTTGTTTGTTTTTTAAAGGCTCAACTGT
-GATGTTTTTCACTTTATTTCTCGTTGCTACCTTTGTTCTGTATAAAAATA
-GTCCTTTTCCCTCCTACTTTCTCTGTCTAGGGTTTGTTAGTGTTTGGGTG
-TGTAATCGTGTTTGTTTAATCTTCAGTCCTCATTTTCTCCTGCGTGCACT
-TCTTGTTTTGCAGGCTCCTCGCGTTCCCTGGTGTCATTTTTCCTCTTTTC
-TCTAAATTTCAACTAGTTATTGTGTTATTTAATATATCTCAGGAATCAAA
-TCTTTATAAAACGCTAATTACTACCTCAAACAGAGTGCAGCTAATCAATC
-ATCATTTCACAGCACACTCAAGCATCAGAAAAGAAGAAAAGCCGGTAGAA
-AGGAGGAGCCAAGCCTTTTGTTTCAAGCCAGTTAACTCAAAAAAGAAAGA
-AATATTAAAATAATCAGCCTGAGTGAACAAACGTCTAGGCACCTGATCTT
-ACATTAAATAGATTTTCATTAGCTACTGGTATAAAAATATTTCTTGGAAT
-CACCAACATTTTACAACATTATTTTCAATAATCTCCTTTTGATTTTATGC
-ACTCCTCCCTTTTTTTCTTGAGAAAAAAAAATTACAGTTCATCAAGATAA
-ATGAAAATTCAAGAAGGCTTTGTTGGACAGATTTTACAGCCATGATAGTA
-TCTCTGCTGATCCAATCTGCAACCAGATAAATCAGTATCTAGAGAGCCCA
-TTGTCTCAACCAGGAGTATCTAGAAGAAATACTTCCCTTCTTCCTAGAAA
-AGTACACATAAGCACACCAAAAAAATTTTTTTCACATCTAAAAACAAAAA
-CTTTTTTAAAATCTTTCATTGAAATTTGAACAGATTTAAAGAAAAAAAAG
-AACAATTTAAGGATCCccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccac
-caATGTGTGCTTATTTAGTGGCAACCAAGAGGAAAAGCTGAGTCTTCTGC
-AGTTCTCCCAGACAACCTCCTTCACCACCCATCCCCCAAGCCTTTAGAGC
-ATGTTTGGTTTGAATTTAAAAAGGAAAATCTGTTTACCATTAGAAGCAAA
-GAAGCAAGGTGGATTCTTTGTCCTCAGCGGTTTTACATTTGTGGGTCGAC
-TTCAAGTTCAGGAGATTACAACTTGCCCTGAGTCTTTATTCACAAGCAGC
-TCTCTTCGGGACTGTATGTCCATGGAGGTTAAGAACCGAAAAGTGTTTAT
-TTTCTTAGTTCAATTTAATGAGAGTTACCAGAGCACCAAGCCTTTGGATG
-TGAGAGTTCAGTTTGCTGGAGTTTTCTCTGCCTGTTGAGGAGTTACTCTG
-AGGATCAGTAAGAGGGCACTTAGTACCCCTCTGCTGTGATTCACCCACTG
-TGCAGCCAAGCTCTAGTTACCAGACCAACATTTCACTTTTTACTAACAGC
-AACCAAACAGAGCTAAGTCCAGTAATGGACCCAGCTTAGACTTTAGAGGA
-GACCTTCCCATTGCCTTCCTCTTGTCTATACAATACCTTGATAAAGCCAC
-ACTCAATAGAGACAGCTGTTTTTAAGAAACTATTGGAAATAATGATTAAA
-GTGAGTGTTGGCATCTTCTCAGAGCATCTAGCTCTTGCAAGGGACGTTTT
-CCCACTGACTTCTCTAGCAAACAAAATGCTTTCCACACTCAAAGTGTTCC
-CTCTTATAAGTAGTATTGGTGCTTATAATGTCACCCTAGCCATTAAGAAA
-TAGTGTGCCTCTTTGCTTGCTTAGTTGGAAATAAAGCAGTAGCCTCCTAC
-TTCACATTCAATGTGAGGAGAGTGTTAACTACCCAGAAGTGATTATTATG
-GGTGGTGACTTTGGTCATTTATAAACAAGGCAAAAAACGAATTTACTTTT
-CAAAACACACACGCTTCGTTCAAAAATTTAATTGTGACTTAGCAggaaag
-tagaagagccagtctgtttgtagtgcggctactaaatggctgttcagttt
-taaacaaggctttggctctctctgtccttacctccctcattcataaaatg
-agaggatgaaaccatgggagttgatcaagtctgacatccttcttggttgt
-gTCTGCCACAGGGATCTTTAACAGTCTTTAAGTGGATTGTGGATAAACTG
-GAAGATGATTGAATCTTTAACATATTTAAAGCAGTGTTCATGTAAAGTTC
-CTAAATGCTCAATGTAACCAAGAAGTCACACTTCTTAGAGCACCAACTCT
-CTTCTCTCACTAGTAATGGATTACACAACAGTGCTACATTTACAACATAA
-AGGAATCTTTTCCAGTCTCAGCAGTATTAAAATTGAATGTATGCTGAGAA
-ATCTATTTTAAATTTACTAAAATAGTTTCTCACTTCTATCCAAATTCTGT
-TGAGTAAACAGAACTTAGACAATCCTTTAAAAGCGTTTTTGCATCGTGAA
-CTAATGGCTTACTGGAGGGTTTTAGGTTTTCTTTCTTTCTTTTTTTTTTT
-Ttttttttttttactcatttagcttcattcccgttggtaaacattgattt
-gttcttcagttttgaatgaagcagaaattaatgaggcAGCGTCTGTCTCA
-CAATAACAAGTTAAAATTATAGTGCTTTATCTTGTCAACACAGCTTTAAA
-CACTGGAATACCAGCCATATTAGCACAGTTCCCAAAATAGTGCAGAAGCT
-TGTTGTTAAAGGGAAAAGGTTGCGCAGTTTGTTTCTGCTAATTTGATAGA
-AGCATTTTCTATACCTCAGCATAGCAATTACAAAGGTTGGAATTATTTCT
-TAAATGTTAACACAGCCTGACCATATGTAGCAGCTCCGTCCTGTGTTCAT
-GTTAGCAACTGGCAGCTTTGTTTCCACTGTGTGAATTAGTTTGAGGTGAG
-TTTCGTTTGCTATTGGTTCCTTCTCAGGTTTTCTGAATAAACACTACATG
-ATATTCGTGGCATTTGGTGACTTTGAAGTATCATTTTAAAAGGACAAAGC
-TTTATGCATGCAAAAGTAACTTAGACACACGTGCCTTGAACATAGGAATT
-CAGATGGAAATCTAGAACTAGAGAGAGAGTGTGCATCACAAACTATAAAA
-TTGGCCATTACACTTAAATAATTTAAATTAGTGTTCAGAAGAATTGATTG
-TGTTCTATTGACCACCAGAGGGTGCCTATATTATATCCACTGGAGTAATA
-TTGTGCCTTAGAAATGGTCTGAAATTCCATCCAAGAAAAGTATATAAGAA
-ACCATAAGAATTGAAGCCAAGATTTTGCTACACAATGCTTACTCTCATCA
-AAATTATGCTAAAAGGCCATCTGGCTTCTTGTGGCGTGCCACTGAGGAGA
-GACTAAGGCCTTCCAAGTTAGGCAAACCAACCAGCACTTGGGCAGCTCTG
-TGATTGGGAAGGAGGGGAAGCAACAAGAAGGGGCATTAAATTCGAAATGA
-GAATAACCCGGGATAATGAGTTTCTTCTTACTCAGCAAGAAGAGGGGATC
-TCAGGTCCCTGGGTGATAGAACCTGGGGATTACTAAACCACCAAGGTTAG
-AATGGTCTAAGAGGCACAGGTGCTTCTAAAAAGTGTGATAGTTTGTATCA
-AAATCACCAGTGGACAGAGGATTGGGAGAAGGAACAAGAAGGGGGAGGGG
-AAGGTCTACTTTTAATTTTGCTTTGAATAAATGTTTTTAAAATAATGCTT
-ATTTTCTGGTAAATAGTATAACAGATCTCCTGGGATTTTTTTTTATAGAC
-TCAGCATCAAGTATATTTTCAAATACATGTTAGATAAAAGCGCAATGATT
-TGGCTGCCAGTAGGTTTTTGTTCTATCCTACAATCATATTATAGTATGTT
-AAGCCAGCATTGCTATTCAACTGTATTTTTCTGAGGTTACCAGGCATATC
-TAATGCACAGTGTGGCTAAATGTCTATTTAACTGGGGCAGTTGGATTTCT
-GCCAGGTTTGCTCGAGAGTATATAATCGGATTTGGCTACAAATCAAATCT
-CCCTAACATGGCCGTGGTTTTTCTGACGAATGTGGGTGTCCACAGTGAGG
-GTGACTTATTCAGGGTGATTACATTGGGAATTTAATCAGCACGATGCCTA
-TGGTCCCTGGGTAAAAATTAAATTTCTCGTTAGTAGAAAGCTGAAAGGGA
-TATAGTGAGTTTCCATGATTAAAATCAGAGTCTGTTCCTATGATAGAGTT
-TTCACAACGCTCTTTTGTATCCAGTCGTCTAGGACTTTCCCAGACATTTG
-TGACAATGAGCAGATTTAAATTCACGCATCCGTCTCTCATCCGTTCAGCA
-AACGTACCGTTGATATACAAGACCTCATGCAAAATTCTGGCCTAAGAACC
-CAAGATTATCTCTTCAGATCTGCTAAGGTGTCTTGAGGACTCAAGCTTGC
-CTTGAGAGATGATGAATTACGCAAACAGTCAGCACTGGATACACAGAGAT
-TAGGTTGAGGAATATGAGGAAATCCTGAGCAAAGCAGGCAGGACCCGGCT
-GTGCCCAGGAACTCTTTGAGGAATGGGGACATAGGGAAGGTGCGGGATGC
-AGGCGGGGCTGCCGAGCTGATGGATCTTAACATTGCTTTATGAACTCTGC
-CTACTTTCTACAAACATTTAAGACAACTTGGAATTTGAATCTATTATATA
-CAATTCTGCCTTGAAACTGTTCTCACTGCCCCATTTGTGTTTGTATGTCG
-CTGAATCTCCCTGCTGATGAGCCAAGTTGGGTGATGCGCCAATGCATGAA
-TCCCCACAGAGGCAGAAAGTGAACCAGTGCCAGCCACTGGTTGTGCTAAG
-GCAGCATGGTTGAGATGAGCCAGGACACAGTCGAGAAGAGAGCAGGGGGT
-GGGCAGACCATGTTCACACCTTCTAGGTTATTCTTAGGATTAAACAAAGC
-CAGAATGGACATTAAACAAATGATTTCATCTTCTCTCAGTGTGGAGTATC
-TTCCTCGGTATTCAATAAAAGCCAGTTTTCCCCTGAAGTAAAGGACCTGA
-ATCTTATGCCAGGTCCCTTCTTCTCAAAGCATTGTCATCTCAGTGAATGA
-GGCCTTTTCTATCTCACAGTATTTGCTTCCCATCTAAACACATAAAGATG
-GTGCCACAAATAACAAGCTTACTAGAAATCACAGTTGAGCTTAGTTATTT
-GACAAGTGTGTTTGTCTACTACACAGTGCCAATCAGACTGTCAGATCCTT
-TTCATTAGATGGGCAAGTGTACATTATGCCAATCATTGGCTTGTAACTAC
-GTCATTCACCATAAAGTAAATAGATGCTGGGTCCTCCAATAGCCCATCTC
-TGCAGAAAGTTGCACCTAGCATAAGTATTTTGTAAAAATTATAGACTTTC
-ccaggtatgatggtacacacctttaaacccagcacttgggaggcagaggc
-aaggccagcctactctatacaatgagagcctgtcttagaaaCAATCAATA
-ACAGGGTTtatcggtatttcattttctaaagataccacacatgaatacat
-gagcagtataaaactccttgtctctgtttctctgtgtgtgtctgtgtgtc
-tctctccctctccctctccctctccctctctctctctctgccataacccA
-CAGTTGACCTACAGCAAAGCACATTTAACCCCACAAATCCCACCCACCCA
-CCCCAGCCCCTTTAGCTTTTCCTGCCGCACTCCCCATCCCTGTCTTCCTG
-GTTATTACTCAGCTTGCTCTCTGTATGCTGTTTGCTGTCCTTCACCTTCA
-GCGATTGCTCTTAACTACCCCTGGGACCTAGGAAATGACCCCACAAGCAA
-AACTCTCCCTCTTGTTCTCTGACTCTTGGCTCTAGCTCTAGCCTCACTAA
-TCTGTTGTGTACCACTCAAACACTGTGACATCTTTTTTTTTTTTAATTAG
-AAAGTGAAATGGTAAGAAAGATGGTCCAGATTGAAAAAAAAAAAAATCCA
-AAAATCTGTAAAGAGAAAAATGTAAGGGTTGGGGCTAGTGTTTTTCTATG
-CATGGGGCCCTGGGGTTGAGCTCCAACCCCATGAAATAAATCATTTCTAC
-GGGCTGGCCAACCTGAAATTCTTGTCTTCAGAACTCTCTGGAAAATGGTG
-ACTGATGGGAAACGGCTGACTCAGCTGTACAGAGAGGGAAAGGAAGAATA
-AAAAGGGGTCCTCCTGAGCCTGTCCATCATTAGTCTATCAGCACCCCCGA
-GACAATTAGAAATTAAGCTAGTAAGTCCTTCAGCAGATGAACGACTGGGT
-AGAATTGGTGTTACCAAGAAGAAGCAAGAATACCCTAGGGTAGAGCAATT
-TCCTATCCATTGTTCCTAGTCAGGAGAGAGCTGGCTGATTCCCTTCCTTT
-CTGATCTTGGTGCAGCCTAATTGCCAGGCTTTATTTAAGGGTTTGATAAG
-GTTTGAGCTGTGAAGGAAAGCCATATGTCACAGGGAATGTCTTCCTGTGT
-TTCTTCTGAAGAACAATGCAAGTTGTAGAAAGATGACCTCCATCGACAGG
-ATGACATAATGTGCTCTTCCCAACCAAAAGAGGAAACCGTGCAGAGTGAG
-CTTTTCACGCCTGCCCGGACTTCACAGGCAGACTTTCTGTCTACCACCCT
-TTTCTGTCCTCGGTGCATTATGTCACATTTTCCCCTGCACTCAAGCCAAG
-GTTCCTTCTGTGTAAAAAGCCTTTTTAAAAAACCAACTACGATGGGACAT
-ATTTTGATTCCATTGACTCCATTGCCTAATGGAATGACTAATTCATTCCT
-TCAAGCTTATCTCTTTGTACAGTCAAACCCTGTAGGGAAGCGCTGGCGTC
-ACTTGTCACACAGTGAGCAGGCATCCCTTAGTCCCAATCACCGAGACACT
-TCAGGGCTTTAACCCAGCTCCTTCTTTCTCTCTTGCACTGAGACTTAGAG
-TTTGTGTAATTAAAAAAAACTTCCCATCGGTTCTGCGAGCTCTCAACCGC
-TTTCACATCTGAGCATCCTGCGGCAGTTTAAGGAATGCAGAGAATTAGAT
-GCTTGTTTAAAATAAGGCAAGCAAACAAGTTAGATGTCAGATAGACAGAC
-CGACACTATCCAGCCAACAAGATAGGTGACAGACAGACAGACACTGTCCA
-ACTAAGCCCTCAAAGCATCCATGTAAATTCAGATTCACCAGGAAGCTACC
-TCACCCCAAAGTACTTCTCATTTATCTGGGCTCACAGAGAACTCTTTAAA
-TATGGGACTTAATGCAGTTTACATTCTATGTGTCATAATTATTTAAGTAT
-TTATGCAAATATGTTTTTTATTCTTTCTCTTCCTCCTTTTGCCTGTCCCA
-TCCTGGGCCCTTAAGACCAAGCTCTTCTTACTATTGAGGTTTGCTTTATA
-TTCCCCAGCTAATAGATTCTCAGCAAGTAGCAATCGGATGAACTGGTAAA
-TACATTAACTAACATATATATGGACATTAACACTGATTGAAGCTGGCTGT
-GAGTGGACTAGATCTCATAGCAGGAGGATGCTAGGATATGGCTAACCTCT
-GCTCAGTGGTTTGCTCCAGCCAACAGTTGTGGTAAATGCTGCATGGTTGC
-ATGCTAAAAAGCTGAGGTGAGCCAGAATGCAGAAGGTTAGCTATGCCTGC
-GGGGTATTTGCTTTCCTGTTTAGTTCATTTGCAGGTCAGTGGACCAAGCT
-TTGCAAAGTCAAGTCAATTTTTTTTTTAAATGAAGGCCAGAAATAATACC
-TACATTTTCTTTTTAAAACGCTACTTTCAggacctgctggctcatacctt
-acatcttagcacttgggagactgtgatcttttggcagatctctgagttca
-aggacagtctggtctacattgtgaaacaaagtctcacaaccacaaCCACA
-ATAAAACATAGTTATAATTAATTCACAGGCCGAGAATATAtgtggcttag
-agatagaatgagtactttgcatgcccaagtccccaggtttaatccctaga
-gccATAATAAATGAATGAATACAATTTAAAAATACTTAAAATTGTTGGGT
-TATTCTTCATACAATTACCAAAAGAGGGAGAGAATAGAAAAAATGTTGAA
-ACTATGGTTAATTTTCCTGCCCCAAAAGAACTACTGTTAACATTTATTTA
-TTTTAAGAGtatttatttatttatttttctttgtttgttgttgtttgttt
-attttaagattatttatttgttgttgtttgctttgtttTTCAAGACAGGG
-TTTTCCTATGGAACTCtctgtaggtttatatatattaaaacctactttaa
-taagggtattaaatgctttaacctctcttttatcccatcacccaccagag
-gtagtggaaaggaaacgttaatagggcacaagaggatgtggacctgttta
-gaagtagttctttggagcaaatccaatctgcattgtcaggatatcagcag
-tttagttaacacaaatcagcaggggtggtttgatctacttgcaaacacca
-tttacgaatcagcagcagcagttcaatccagaagaaacctctaggctctg
-ccggtcattcgagtctgtgaaTCCAAATGATTACAACAGGTAACATACAA
-CTTTACCCCCTGCCATGGTTGTGTGTGATAGACCTGTGGAGGGTTACCAT
-GGTTGTGTGATAGACCTGTGGAGGGTTATCATGGTTGTGTGATAGACCTG
-TGGAGGGTTACCATGGTTGTGTGATAGACCTGTGGAGGGTTACCATGGTT
-GTGTGATAGACCTGTGGAGGGTTACCATGGTTGTGTGATAGACCTGTGGA
-GGGTTACCCAAGCTGGATATTCTTCTTGAAGATGAAGTGCAGTGTCTAAT
-CAGGGGCTGCTTCAAACAATCTTCAACCATGTGGAGTAAGAAACTGAGAT
-ATCAGTCTGTAGAAAACATGAACAAGAAGATACGAATGAGAATTTTGATG
-GCAATGTTTCtaattaaattaaataatatttGACTGCAATTATTCTAAGG
-CCTAGAGAAACCTGAAGCTTTTCTAGGTTTTATAGCTAAAACATACACTG
-TTATGGGACAACTATCAGATAACTAATGACAtacatggtaatatattctt
-aacacagcagtcaaaagaaggcctcagaccttctcaaactggagtggcag
-atggttgtgagctgccatgtgagtgctaaggattggaccagggtcttctg
-gaagagcagccagtgctcttaatggctgagctacctctctggcaccAGGA
-AACTAGTGTCTTGAAGACTGGACTGTATTTTTGAACCCAACTACATAGGG
-AGACAGGGGGAGAGAGCAAGTAGGAGAGATGGAGGCAAGTTGGGCAATGT
-CAACTGTCACCAGGGCCTGAGGGTTGCAGCTTGCTTCAGGTGACATGGAG
-AGCCACAGGAAGGACTTGGGGAGAGTGATGTAGTCCCATATATTCTTTCA
-AGGGTAACACCTCCTGATGTGTTAAGAAAATATTATTgggccagcaagat
-ggctcagtggttaagagcactgattgcccttctgaaggttctgagttcaa
-atcccagcaaccacatggtggctctcaaccacccataattaaatctgatg
-ccctcttcttgtgcatctgaagacagctacggtgtacttaTTTTTTTTTT
-CTCCAttctttttattagatgtttattcacatttcaaattttatcccctt
-tccttgtttctcctccgaaaaccccccatcccattctgcctctccttgct
-cactaacccacccactcctacttccctgtcctggcattcccctacactgg
-ggcatcgagccttcacaaaaccaagggcctcctctcattgatgtcctaca
-agggcatcctctgctacatatgcagctggagccatgggtccctccatgta
-taccctttggttagtggtttagtccctgggagctctggggatactggtta
-gttcatattgttgttcctcctatggggctgcaaaccccttcagctccttg
-agtcctttctctagctcctctattgaggatcctctgctcagtccaatgga
-tggctgtgagcatccacctctgtatttgtcaggcactggcagagtctctc
-aggagacagctatatcaggctcctgtcagtaagcacttgttggcatccac
-aatagagcctgggtttggtaactgtatatgggatggatccccaggtggga
-cagtcactggacaccctttccttccgtttctgccccaaactttgtctcta
-tatttcctccaatgggtattttgttctgccttctaaggaggactgaagta
-tccacactgtggtcttccttcttcttgagcttcatgtggtctgtgaattg
-tatcttgggtattctgaacttctgagctaatatccatttatcagtgagtg
-cattccatgtgtgttcttttgtgattgggttacctcactcaggatatcga
-atggctgagaagcacctaaagaaatgttcaacatccttagtcatcagaga
-aattcaaatgaaaacaaccctgagattccacctcacaccagtcagaatgg
-ctaagatcaaaaactcaggtgacagcagatgctggcgaggatgtggagaa
-agagaaacactcttccattgctggtagaattgcaagctggtataagcact
-ctggaaatcagtttggcagttcctcagaaaattggacatagtaccacctg
-atgacccagctataccactcctgggcatatacccagaagatgctccaaca
-tgtaataaggacacatgctccactatgtttatagcagccctatttataat
-agccagtagctggaaagaacacagatgtccttcaacagaggactagatac
-agaaaatgtggtaaatttatactgtcgcatccgctctcgaccagcaagaa
-cgacacgaccaccagtccttctaacaggagtttattcagtcctgattctt
-cttgtttatatctcccccgaaccctgggcctctcactccttttatactct
-catccatgcacagcaggccacgccgcctcaccaggcacgcagcttcagct
-aatcagggcagcaggggcatatctccatcaaactggattcaccggtatcc
-tggtgcacctgcgcagctctcaagatgtttgtggcttatatgaggaagtc
-aggtgcaagtcatacgacttagctacagtccctggcgcctttgggactgc
-cgccacacccgctcctaacattatacaatgaagtactactcagctattaa
-aaacaattaattcacgaagttcttaggcaaatgAGTATACttatttatat
-taataaataaatCTTTGGGCTGGAGTGAGCAGGGACTGAGCAAGCCTGGA
-GTGAGCGGAGTTGACTGGAGCGAGcagaagttctaaaattcaattcccaa
-caatcacatgaaggcttacaaccatcagtacagctacaatgtactcatat
-acataaaataaattaataaatcttaaaaaagaaaaTATTATTATGGAAGT
-AGAATTAGAAGTGATAAACAGGTTTAGTAGATTTTAGCTATCTGCTTGAC
-CAGAGAGTATTCATTGTTGTTTATTTTCCACTTGAACATTTTATATTCTC
-TCTCCatatatatatgtgcatatatatatatatgtatatatatatgtata
-tgtatatatatatatatatatgtgtgtgtgtgtgtgtggtatagatatag
-agatatatctatataggtatagagatatagatacatatcatatatgtaGA
-GAGATAGATATAAGTATAAAAGATGATTCAACCACAAGGTCCTAGGTTCA
-ATCCCCAGAACCATAACaaataaaaatatattttttattaatattaatca
-tatatattaatataacttaatgttaacatatatatcataatatataCACA
-TACCATAtatatgcacatatatgtatatatacacatgtatatgtacatat
-tttatatatattatatatatatatatatatatatatatggtttagtgtat
-gtgtgtgtatggtgtttcttctactagaagtAGCCTATTTAAGGCCTTTG
-CTGATTTTTCTATTAGAATATTATTTATTTACCTTTTCTTATTGATTTCT
-TGcttgggtgtcaaattcagatagttcagcttgtaggttaaggaatttac
-ccacagagcaatcttggtgccccAACTAGTACTTGTTTTAAGGGGGGTTG
-TCTTTGTCCACTAAAGTAATTTGTAAGAAATTGGTTATATGATAACTTTT
-AGAAGATTATCTaagtacttagtgtacaatcataaggccctagatccaat
-ccccagaaccaaaataaaTGATTAAATAATAAAAAAATGCTAAATTGAAT
-CAAATAACCAAATTATACTAAATGTCACAGTTGAGCTGGTTTTAATTTTT
-AATGTTTCTGTAAACATAGAAATTCTAAGTTACTTGTCTCCCATGAAGGG
-ATACATTGGGCTGTATGACACTGTTATCAAATATAAACTCCTTAGGGTGT
-TCAAAATCCCTGAACGTggactgaggagatgtgtttgtcaataaagtccc
-tgtacacaagcacgaggctctgaggtcgggtcccaaccatgagtgagatc
-tgtaaccccagagctggggcagcgggctctggggcagcagcatgaaggag
-caggctgaccatcagtgctctgccagtcagtctgggcccgttggtgagct
-ccaggaagctctgttcagtaagagatctatttcagtgctaaggtgggagg
-atggccattatgagcgagcacactctgctcttccagaggatttgatttct
-ggacccagtggtgactcaaccatctatcttaactctagttctagaggacc
-cagtcagtgccttcttccaagtacactaggcatggaaatggtgcccagac
-aaacacccagacccacataaagtaaaataaaaTGAAATGCTAAGGTAGAG
-AGCAATAGAAGAGGAGACTTAATGTCAACCTGTATCTTTAATTTAAAAAA
-AAAACCAAcaaactattattaatgatggttcttaaacgctttaatttcct
-ctttaaaggatatggggggaagtgtttagaaaggttctttggagcaactc
-ccatctgtgttctctggaaactggcagttcagttcacaggttagctcaat
-ccactcacaaacacttcatggatacatcatcagttcggtagagtcggaca
-gcaaacacaaatcagcagcagtggcactatttagcagaggcagccagaca
-ccagcctggctcgagtcagcaggagggacccagaggaatcccaggagatg
-ttcttggctgtgcctctcacagggaatggaagatcagtgaagatgagaga
-cccacaagtgttgctagctctataagcaagcctagctcagcctccattac
-tgtctgttgagtcctatttatactctccagacatcacatgtcctccacag
-gttttgcctcagcacatgtcttgcctcagcatctgtctcatctgacatca
-ctctgccagtcatccagagtccacagaagtggcaagaaactgcagcatac
-catcagaagttttttggtgcatttctctctctatggagtcccaacatatt
-cagctccattacgtaaagtaaggcaaaccaagtacgtgcatgtggctacc
-caagaacccttcatcgcgtgtcctttcgtgtgcttgctttagcagaacat
-cctttctcctgtgtctgcttcagctaaatgttccttcatgagtctgcctt
-ggtctttcacctgtgtccatttcagctaaacgttccttcacatgtttgcc
-ccagccaaacaccatccaaccgactttccacagaaccctgaagtttccac
-ttcaTCCGCCTCTGGCTTCTGCATGTGCACATTCACATGAGCACTCTGGC
-ATGATAAAACCAACAAAAGCGAATAACCGTCAAAGGCTAACTTACTAAAA
-CAACAGCAGCAGCAACAGCAGCATCACACAATAAGAGATGCGGCTGAGGT
-GAGCTTGGTGGGAAGTCATCTGCTTAGCATGTGTGAAACCTGAAGCTCAT
-TAGTAACTCTGCAACAGTTAAGCAGACTGCATGAGGAAGGAAATATATAC
-AAGCTGGGCAGGCCCACTGTAGTATCATTTCCTAGGAAGTTCCAACTTAA
-AACAAGGTAGCAACTCAAACTACAGGGACAGGGAGAGAACCCAGAACCTC
-ACATATATTGTACAGGTGGTCTGCCCTGGGCCACACCCCTGTCCCTTGAC
-TTTCAGAAAGGCAGACTTTCCCTCGCCTTTCACTGGTAAATCACATGCCA
-CCTCTTTGCCACAACAGCCTTTTCTGTAGACCAAAAGTCTCTGAAGCACA
-ATCTATTTCTCTTATCCTTTGGGCATACAAACCAATGAACCCTTTGTGGC
-TTCATCATATAGCTGGCACTAGGAACTAAACGCACCCCGTGCCTAGCCTT
-TTTCCCTTGTCAGTCTTGGCTGTTGTTTACCCACTGCCAAGTATAAGGTC
-TGGGAGCCAGAAAGTGCTGGACAAAGGCCAGTCTCTAttttctgcactgg
-ggactgaatccagggcttcatgcattctaggcaagcaaacactttaccac
-tcagctatagccAAGGCTGAAAGCCAACCCcttaaaaaaaaaaaaaaaag
-acatcttcatcagatctctagatgacagaaaactggaaaggCTGCATCCA
-GAGGCAAAAgctaagcacacttcttcaggaggttggctgcctgggtgtga
-gtactaagctcctcagtttatcagctgtgtggctgaccttacagcattaa
-cttctTCTTCTTTTTTTGGGCAGGGGAGGGgcttttttgagacagggttt
-ctctgtgtagccctggctgtcctggaactcactctgtagaccaggctggc
-cttgaactcagaaatccacctgcctctgcctccttgagtgctgggattaa
-aggcgtgcgccaccactgcccggcCATTAACTTCTTCAAATGCAGCTTTT
-CAGTTTCTTTGACCAAATAGAGGCATCAAGAGCCAGTCACCGCTGGAAAT
-CTTTTTATATATTTAGGAAAGCAATGCGCAATTGTAAGAAAGTTAATGAA
-TATTTTAGAGTCATGGGAATAAGTATAAGATGATCAGAAGACCAATTGGC
-TAAGTATATGTTAAATTCATTTTAATTGAAACTGCTGCCAGTAGGCTTTC
-CTCCTCTGTATGATCATGTCTTTTCATTCTCAGTCAAgtctcactatatt
-gccaaggctggtctcaattctgggctctggcaatcttcctacttctgtct
-caagtagctggtgccacaagagcacaacacatgcctgactATTTGTACCA
-TATACACCTGAGTGGCTTAACTCCTGGTTATCGTGATCTTGATTGTGAGG
-ATGGCCCCTGAGCCAGCATCCTCACATCATCTGGTGAcagcagtctactc
-taacaagccctcccggtaactgtgatgctcgataccttgggtaccacCAT
-TCCAACCCTTCACACACCCAAGCTGGAACTGGCTCTAGCCGCTTCACAAA
-CTGCATTTACATGTAGCATATCAGGAGCTGGAGGTATGATACATACAGGT
-CTCCACATGTGTTAAACTCCTCAAAGCTCTGCACTCTAAGTGTTTTTGTC
-TCCGCGTGGGGATCTCCCCAGGATCCCTGACATCATGGACCATTCCACAT
-ATTGTCAGTCAAGGTGTTCTGTTTGCAGCAACCCTCAAGGGTTACTGCAT
-TCAGTTTAGTAATAAGTGACTTCCAAGTGTGACATCACCCCAGTACTATC
-TCCGGGTTGTGACGTATAGCCCAAGTAAGCTCAAACGAGCCATCTAAATT
-GGCAGGTCAGAGGAATTGCTGGTCCTTGAAGCTGGAGAAGGGAGGCATGG
-GAATTTAGGAATTAGTAAATCAAGCTGACTGAACAACACATGTAAGTCTT
-AAGCATAGAGGCTGTGAAAGGTGCAAGGTGCAAGCAACGACAGCAGGCCT
-GTCCAGGCAGCTTCAGCAGTAGACTGTTACACAAACGCGCGCGTGCGCGC
-ATGCACGAGCACAAGCATGGGGGAAATCCTACTGGACTGCATGCAGATCT
-GGCGGGCACCTGCTGACTGCCTTGACCTTCAGTAGTGGTAAAGTGAGGCC
-ACCTGACAACCATGGTATCAATTGTGCAGCCAGCCTCACAACTGTAGACA
-TTCTTTACACAGGCTCAGGGGCAGGACTGGGGGCATCTGCGTCTTCAGAA
-ATGTAAACACATCCACTGAGCTCCCTCGATCACACCTGGCCTCACAGAGA
-CTTGCCTTCTTCACCAACCACTCCCTCTTCCGGTTCTTTCAGAGAATCCA
-TCTTTACATCTTGTTGCCACACTGCAGGGAGACAGCATCACGTATAGTGA
-TCAGCGGTGAAAGAGCAAAGCGCACCAGCAGGTGGACCCAGAGGCCAAAC
-TATCACATGCTACACGGAGGCTCCAAGCCCGCTCCTCCAAGCCGGCTTTG
-GGGTCCTTAAGGTTGTTTTCTATTTCCTCTCACCTTCTGAGTTAGGTGTG
-ACTTTTAAAAGCTCTCTACAAGTTGCCTTTCAGCTCCGCCCTGCCCAGCA
-GTATAAACAAACATTGTAAGATCCCATTGGGATCATGAAGTTTCCGTTCA
-TTTTCAGGGCTGGGAAGCAGTCCCAGGGCTTTGGGGTCCAGCTCATACTG
-TGACAATTTAATTTCACTGGATCAGATGCTTCTTGGTTTCTTTGCCGACT
-CAGCACCCAAGCCACCTTTCAGTTTGGTGAGAGCTGGTGGAGAAAGGCCT
-CCCTTCCTCTCTAGCATCTCAGAGGGGCAGAGAACAGCTTTCTCCGTCCT
-TGGGGAGCCCCATCTCCAGTGCCTCCGCGCCTGCTATGACCAGTTTGATG
-ACAAAGCAGAAATGCAAAGAGGAGGCACTACTCAGAAATCACTGGAGGGG
-ACAACAGTGTTGTGACTTGGTTGTGGGAGGGTGGTGTCAGGACTCTAGCA
-GTTCCCTACCTACAGACTCTTTGAATTATGGAATTTCCTAGACCACCTCA
-GCCTGATATCATTTCTCAAATGTCTTTGTTTCAAATTCTAGGTGTGCCCT
-TCAGCTGTACAGGAGATCTGATTCCGAGCCTGATCATCTTTGATCTCTAA
-AACATAAGCCAGGACAGTAAGTCCTGTAACTACAAGTCCTATAAACTTAC
-AATGCAGAACTATAAACGTTCATAGCCACTTTAAAGTCAGATTGCAAAGA
-AGGCACCTTAATTTATTCTTTGGAGACatttatttatttatttatttatt
-tatttgtttTGttttgtttttttgagacagggtttctctgtatagccctg
-gctgtcctggaactcactctgtaaaccaggctggccttgaactcagaaac
-ccgcctgcctttgcctcccgagtgctgggattaaaggcgtgcgccaccac
-gcccggctTCTTTAGAGACTTTTAATAGTGCAAGAAGGGTACAATTTCTC
-AAGCAATAGAAGAGTTATCGTCATCAGAATACCTTTCTAAAGCAACCTCT
-AGCCTCGTcccacccccacccccacccccttctctgcagtgctcagtgtt
-gaacccagggtcttatatgtgctaggcaaatgcttcactctcaggctgca
-tctccagcccTCTCTTATGTTTTTTGACCAAGTAGACTATAGTGCCAAAG
-CTTCCCCCACAAGGCTTCTCTTACTAGCTGGCCCACTTCCCAGGGCCTCC
-CCTTGCCCTGTTAGCAGAATAAGCTGTGTGTGTTTCCATCAGATGTTGGT
-TACATCTCAAGGCATGCTGATGCCAATGTAGGTTCAGAGTGGGGATGGGC
-CCACAGTAGACTCTTCCTGGAAGTTCATGTTGAGTAAGGATGATCCATTC
-TGGAAAAAATAATTCCCGGTACAATTGAATAAGAGCCTAGTGGGGAAAGA
-CAGAAAGGGCAAAGCAATGAGGATAGGTTTACTCTGCCATTGTTGTACAA
-ATTTTAAGGCGTAGTAACAAGTCAAAAGAGTTGTGTTGAAGATGAGAAGT
-TGCCTGTTAAGTCATAGGTTCACtgtgactgttaatcttcactgtcaact
-tgattaaatttagaattagctagaagatggtgaagcacacctgtgtgtat
-gtctataagggcgttttcagagagggttaagcgagaggcaagacctaccg
-tgagtgtaaatggcaccagccgtgtgctagggctatggaaagccagccga
-gtgctggctctgcccttttcctgtcccctcgtccactgtcgatattcgag
-cagccccaaccctacaccgttggctgagcttctctacttgctttctcaga
-cacggcggactgaaacactaagccatgagtctcaataatgtgttctccct
-tatgtcgtttttgtTGTTTCTACCAGTGATGTAAAATCAACTGGTGCATT
-CACATTTATGGAGACATGAATCAACACTCTCAAAGATTTATTCTGttttg
-ttttgtcgagacagggtttctctgtgtagccctggctatcctagaactca
-ctttgtagaccaagctggccttgaactcagaaatctgcctgcctctgcct
-cccaagtgctggggttaaaggcgtgtgccatcactgcccagcATCAAAGt
-gtcctgagctttgtccccacccgcaggaacgcacacaggacacaagatcc
-ttccatggctaccctttattacatcttgaggagaaaggcgaaaaggctca
-gaaacgtgttgcttaaataccctctggtgtgacgtgtctaactatgactg
-gtagctccacccacgatctcccaagccccggggtgggctagtgacttttg
-gcgggcttttgctcttagcacatgcgcatatagcttgttctttgtttagg
-tggcataaggcactgcggagccagcgccatcttatgatggtaaatgttat
-ttattgcggctctccacaTCAAAGTCTTAttctttttttttaaagattta
-tttattattatacataagtacactgtacctgtcttcagacacaccagagg
-agggcgtcagatgtcattatggatggttgtgagccaccatgtggttgctg
-ggatttgaactcaagaccttcggaagaacagtcagtgctcttaaccactg
-agccatctctccagccccAAAGATTTATTCTTATGTGTCTTCATGAGTTT
-AGACAAATCAAgtacatgaggttgcccatggagaccagagggagtcagag
-tggagtcccaggcagttgtgaactggctgacaaggatgctgggaactgaa
-gccagggcctctgaaggaacagtatgccctcttaacaactaggccgttgc
-tttaTCACTGAATCAAATTCTTTTATTTCTGTTTTGAGATTGAAAGAACT
-AATTTTAGAATATCTACTACCTACATGGGTCAAAAGATAACATCAGAAAG
-AATATAGCTGGATTATATTGTTCAGCAGGTTACCATAGAACAATCATGAG
-TGGCCAATATTTGGATCACTTAGGAATTTCATGTCTGCATTGGGGGATTG
-TTTCTGCCAATTAAAATTCCTAGCACGCAGTAGGAGATAACAATTACATT
-AATTGAACAACCACCATCATATAAGAATTTACTAAAGAGTTTACTTTAAA
-GAGACTAAAGTGTTAACTGTTTTCCAAATTAGTCAACTTTCTAAGATTTT
-AGAAGTTTTGCTGGCTTCTATATTTTTAGATGTTTTGTGTACATTGGTTA
-ACAGACACTCTTTTTAACTCCAGGTATTGAAGAAAGGATTCTTTTCAGAG
-TAGTTGGCCGGCTAGTGAGAGAAGCCTCGTGGAGGGAGCTTTGGCACTAT
-GTTCTACTTGGTCAAAAAACGTGAGAGAgggctggagatgcagcctgagg
-gtgaagcatttgcctagcacatataaagccctgggttcaacactgagcac
-tgcagagaaGGGGTCAGGGGAAAACAAGGCAAGCGGTTGCTTTGGAAAGG
-TATTCTGAAGACAGTACCTTTTCTATTGCTTGAGAAATTGTACCCTTCTT
-GCACTATTAAAAGTCTCCAAAGAATAAATTAAGGTGCCTTCTTTGCAAGC
-TGACTTTAAAGTGGCTATGAACTTTTGTCGTTCTGCATTGTAAGTTATAG
-GAATTCTAACAGAAATTTGTAGTCTCCACTTAGCTCCTGCAGCTTTGACC
-CAACTCCTTGTTACTGCTTCTAAATCCCCAGCAACCCCTGTTCATGCTGA
-ATGAGGTTCAGAAAAAGAAAAGAAAAGACCCAGGGAAACTGTCTGCTTTT
-CCAGCTCAGCACCGTGGGCCTGCGGACTCAGGGAgcgggaagctgtctgg
-agcatcacattagaatctagtttagtggcacacttgacccctatttacta
-tacaccaaaaagtaacagttggctgtcatagtcaaagatgtctccagaca
-ctgcacaataaatatcctcagagtgggaaaaattgttcttggttgGACCA
-ACCGTTTTAAGCTCAGTGATCTAAGCTGTGAGGGTtctctctctctctct
-ctctctttctctTTTTTGTTTTGTTTGAACAAAACAtttgttttttgttt
-gtttgtttgtttgtttTTAtgagacagtttttctccacatgattctagat
-gtcctagaagtcactctctagaccaggctggccttgaactctgagagatc
-agcctgcctctgacttctgagtactgggatttaagatgtgtaccatcatg
-cctgCCAAGGATGTGACAtttaatttagtttggtttggtttgctttggtt
-tTCACTTTGGGGAAAGACTCAGTAATGAATGTGAGAGGAAAATGTGGCTT
-ACTGTGAGGGAGCAGTGCTTGAGTGGAAGGGGGCTATGTTTTTGAAGCTT
-AGATTCCAGGAAGGAAGTCCTCTCCCTATTAGCTACTTGGGCAAAGAGAA
-CATAGCACGGGATGCTAAAACCTCATGAGAAGAAAGCTGTGTGCCTCCTG
-GACTGAGGCAGAGAGGTGAGATCTGAAGGGGACCATGAGCCCACTGCCCT
-GATTCTGAATTAGAGGGCCAGTCTGGCAGGCATCAAACATTCCCAGCAGA
-AAAAGCCACCCAGGGAAGTTACGATATATCTCCATCAGCTTTTGAAACCA
-GTGAATTTCAACTCCTAAAGAAGGGCTTTTATggtgttggagagatggct
-cagcagttaagagtactgactgctcttctagaggtccttagttcaattcc
-cagcaaccacatggtggctcacaaccatgtataatgggacccgatgctct
-cttttggtatgtctgaagacagacaatgtactcacatacataaagtaaat
-aaatctttaaTGATAAAGAAGGGCTTTTATAATCACTCTATAGAATTAAA
-TAGAGTCACCCATCACTGAACTAAAAGGAATCTCATTTCAAAAGTAGTGT
-ATACATGCTCATCTTGATTAAattcatttatcccattcactgagcacata
-ctgtgtaccatatctccagaatatagagattaattacacagagagaagtt
-gtcagatacaatccataccttcatagagtttacagtctaatggAAAGAAA
-ATTAAAATAATATGAATGCATGTGTTTCCGGGTGTATGGGAACAGATAGA
-GAGGATTCCAGGTTAGTCCCAAAAGACCATCATCTATAACAAATGGTTCT
-ACAAGTCTACATCAGTCTCTGTATTAAAAAACAAAAACTAACTCCTGGAG
-AAGCACGATGCAAAATCTGTGTAAACACACATAGAACTTAGTCGAGAAAG
-CCCTTCTGGAGAGAGTGACTTCTAAGTAGAGAGCCTCAGTAACAAGCAGC
-AATGTACACTGTAATTGATTGTCTTCATGAGCTGTGAATAGCTCTGGCTA
-GACCTTAGAATGCACTGTTGAAAAGAGAGAGGTgggttggagagatggct
-cagcggttgagagcactgattactcttccagaggtcctgagttcaattcc
-tagcaaccatgtgatggctcacaactgttgggtaatggaatctgatttca
-cttttcaggtgtgAGATATATATATATcacatacacacacacacacacac
-atatacacaaacacacacacCTGTGTTagccaggtgagctggatttgtaa
-acccagcacttggaaagcaaaagcagaataatcagaagtttaaagccatc
-cttggttatgtagccaatttgaagccagtctgggctacacgaggctttgt
-ctcaatagaacaaaaGCAGGATAATGTTTGTGCAGGGCTAGAGAGATGGA
-GCGCAGCAGCTGGAGGTGAGAATCCACTTAGGAAGTGATTCAGTTCATGA
-AGCTGAGCACGGGCTGTGGCCTGAATGAAGGTGCTAACAGCAGCCATATG
-TTCAGTCCTGTGACTGATAATCACTCCCCCTCGACTGTTCATGAAAAGAT
-TCAAGAGACAGTTGGGGGAATGGAATAGAAAGAGTTGGGTCTATGATTTG
-TTAGATATGGAAATCAAGGTTAGGTCCAATAAAATCAATAGGAAAATGCA
-GTAAGACTGGAATGTAGGCTAGAGCTGCTCTCAGTGTTTGCTGAGGACGC
-TCCCATtaaaataaaataaaataaaataaaataaaaGTATCTTGAGTCAA
-TTTGTGTCTAGTTACAGATTCACAGAAAGCCCTGGAGCCCTGCTGGCAGT
-CTAGTTCTCCCCCACAAGCTCACCCACTCAAACTGAAAGGTCAGAGTAGA
-GAATTGCAACAGTGTAGCTTGCCTCATtaaagtattataaggtaaagcgc
-ctaattattagatgctgctttattgattaatttagtagttcacccaaagc
-atgtctgcactgcctatggctaagcatgtcttcactgggacacggtgacc
-tggaggaatagctgagacaatgggccattgcccttaacaacctgACTAGT
-AAAGCTGACTGAGGTGTGCAAACAAGGTCACATTCCTGGTGCGCTTTAAA
-ACAAACAGGATGTAAAATGTAGAGACGGCCCATGTGCAGGAAGCAGAGAT
-GAGGGAAAGATGCAAAGGCAGGGAGGGCCCTTGgtgagcttccacgtggg
-tgctgagaattgaacctatgtcctcaggaagaggcaaccaatgctcttag
-ctgctgagccatctctccagccccTAGGCCCTTGGTTATCAAAACTTTTC
-TGTGCTCCATGAGAGCACCCACTGTTCCCAATGACACCTGGCTTTGTAAC
-ATTGTAAAATAAACTGCTTCACTTAAGCTACTCGGAGTTTCTCCAATGTC
-TTTATACCCAGTGGGAGTTTTTGTTTTTCACAGTCTTCCTCCACAGAATG
-TGTCTTTTGAGGACATTATCTGTAAGATGAGGGGCGTGTGGAGACAACAA
-GTGACCTGGGTGACACTCTGGTGGAGACACTTGACAGGCAGTTGCACATC
-TGGGTCTGGATTTATGGAAGGGAAGCTCAATCATCTCTGGGTAGATGGAG
-TGGTAGCTACAGGCAGTGGGACTCATCATCTAGGGAGTTATCTACAGTAG
-AAAAAAGGAGGGTTAGGCTACAGTTCTGCAAGGGAGATAGAGAGACAGAA
-GAAGGTAAAAAAGAGGTTGTCTTAAGAAGGGAAGGCCTGAAACAAAACAA
-AAGGAACAAATGAACAGAAAAACAATGACTaccaacaaaaaagctggtag
-tagcacacttctttagtctcagcactcccgaggcagaggtagaagcaggc
-agatctctgagctcgaggccagcatgatctacagagagagttccaggaca
-gggttctaaagagaaactctgtcttgaaaagaaaaaaTAGAAGGAGGAAT
-AAgaggagaaggaggaggaggaggaggaAACAAAGACAAACTATCAGAAT
-CAATGCTTTGGATTAATTGACTTtgttgggagccattaatgcaacgctat
-tgtcctgatctctgaattgggcctctccccccaagaagaaaagagggtca
-aaggcgggccaccgacacatggattccgagaactacgggatgttccagcc
-ctgggtcatcaccgctctcctgaccacaccctgacaccaccaagttcctg
-cttccccgtgtagctgtcaaaagaaagaatttctattgccccccttccca
-taagtacttctccttttgcttgcattgccctacccctcccactgataatt
-acttccccttttgcttgtattgccctacccctcccactgataagtatctg
-tacttccccttttgcttgtgcatttaagccttggacctttctcaatatag
-tggggtcttgatacaacttcagaacggtttccgtgtcgttattcgtacaa
-gaccctcgtctctctctaccccccatttggttcttaggaggaggtcccct
-cgagatcctcgaataactggacctgctggatgggtcaTGACTTTTAATCT
-TTAATAAAACCAACTTGATCCCTTCCTGCCCCCAAAGTATTTGCCTTCAT
-ACTACGATTTTTCGTAGAAATAAACTATTTTTTTAACTTAGTAATAAAAA
-CTAagccgggtgtagcagtggatgtctttatccccaacactaaggaggca
-gagtgtcaggaagttcaaggccagtgtggtctacatagtaaattccaggg
-cagccaggctaggtagagagaatctgtctcaaaaaaaaaaaaaaaaaaga
-aagaaagaaagaaaggaaAACAGTAAATAAATACATAAACATATACTTAC
-AAGTATGTATACATCCataaatataaaaattaaaaagaaattaaaaCTAC
-GTGATGGTCTTTCTTCACTGTTGGCTAGActgggaagcagctctgggtgt
-atctttgagggcatttccagaaaggtttagctgacaaggggagactcatc
-ccgagtgtggatagtgccgtcccatggctgaagtcctagcctgtgtagga
-ggaggtgggctgagctacagcatcctgactgtagacacagtgtgcccagc
-tgcctcaaacgctggacacctgacacctgaggctgacaacctgtgccacc
-tcaaaccgtaagccaaacccctctcccttcagctgctgcttttcagtaac
-tttttttttcagaaaaaaaaaaaAAAAGAggagagggaggggaggaagat
-gagggggaggaagaggaagaggAAACTAGGATAGTTGTCTACTAGGCTTT
-TTGTGTCTGGTCATTTCAGGGCAGAAAAACAAAGAGTGCTCTAGAAGACA
-TGCCCATGGCCTCTTTCTCAAAACCTGTCTGTTCCGTGCCTGGAGTCTTA
-CTTCACTCTCTACCCAATCTCCTGTCTCTCTCTCTCTCTCTCGCttttta
-attttttaatttaatttaatttttttggttttttgagacagggtttctct
-gtatagtcctggctgtcctggaactcactttgtagaccaggctggcctcg
-aactcagaaatccgcctgcctctgcctcccgagtgctgggattaaaggcg
-tgcaccaccacacccagctAATCTCCTGTCTCTTAAACCCCAGTCTTAAC
-TTGTCTCCTAAACTACACTtatagagagaacatcttgtatattgtatgaa
-tacattgcctgttgattaaaaaaaaccacagcctataggaaagggtagac
-tagaaggtgggacatcctggaaacagaaaggattctgggtagagcaagac
-aggggctagtgggggggggggctgggaagatgtgactagagggactcatt
-gtacctgagcacaggcaatcagccacatagcagaacatagattaaaataa
-atggtataacttaagttataatgtagtcagagacgagcctagctatatgg
-ctaaggtatttgtaaatatattttgagtctgagtcttatttctgggggcc
-tgagtctggggacaggacctaacttctacaTAAGCTTACCACGTTTCTGT
-AGAATGAACACTCCATCTTTTAAGGGATTTGTTTTGCCTTCATTTTGCTT
-CTCTTCGCAAGACACATTTCAGCTCAAACAACATAATGGCAGCAGGGAAG
-GACACCCTAGTCTCCCTGTTGTAATCGACCCTTGCTAGAATTCCCTGTGG
-TCTTTTTGTCTTGTAGCCTAGAGCCATCCGGCCTCTGATTAATATACACA
-GCTTCCTAGGCTGCTCTGAGCAACTCCTACCTGAGCAGCTGGTTGTGAGC
-TCAAGGTTGCATCCTCACTGTTCTGACTACGGTTCTTGCAGGCTCCTAAG
-TCTTCCAATACGCCTGTGCCTGTGTAGTAGAGTGCAGGACGTTTTGCCTA
-TATTCCATCTCAGTGGAGAGGGTCACAGCCTCAGTGAAGCTGCTATGGGT
-CTATCTCAGTGGCTCTCTCATCTTCCTCTGTCCCACCTCCTGGAGCTCCG
-TGTTGGGACACTGTCCAAACAGAGGGATTTGTATGAGGTTTGCAACATCT
-CTGCCTCTTGTATCAGGAAACAGGAAATTAGTCATGTGCCCATCTCTGTA
-TCTCTATGGGCTGGCGGCCATCAGTCAGGTTGACCCCAAGTAGATTTGAG
-GAATAGAGCCACACATATGATACTAATTCCTCCAACCTCTGCAAGCTTCT
-CTCCCAACCTGGAAGTTGAGCTTTCTGTCATATTCTCCAGTGTCTCTTCT
-CAGTGGCTCATGGTACACCCTTGATTCAATCTCCAAGTTCATTTCTCAGT
-GTTAGGAGACAGAGAAGACCAACTTTCTCATTGAAGCTTTAAATTTATCA
-TTGTTGTTGTTATTATTATTCCTttttatatgtatgggagtgttttgtag
-catgtatgtctttgtaccacagtgccgcagagtccagaagagagcactgg
-atctcctggaactggagttacaggaggttgtgagctgtcgtgtgggtgct
-tggactcaaaccctgtcctctggaggagcagccgtgttcttaacctgaac
-atttctccagccccTTGTTGCTATTCTTCTTGACGTGGGTTTTAAACTAT
-CTGTTTTTATTGATAATTTGAGAGATAACGTCTTTGTTCTAGTCTGTTTC
-CAATGTTCTTCTGTAAGCCACGCCCTAGAACATGTTAATGTTTGCTGGCC
-ACACGCTGTACGGTTTACCATTGCAGAATCCCCACTTTCTAACACTGTGA
-CCACTGGAGGGTGTGTATTTCCTCAGATGCTAAATAGGAGAAAGAAATAA
-GATGCAATTCCCACATTTGCTGTAAAGATGACCAAGTAATTCCCAGAGAG
-GGTTAAATGCAATATGTAGCACTGAGTTCTTGGTTTGGAAGACTTAGCCT
-GAATCCATTTTGCAACCAAGTTGACTACAAATAGCTGTCAGAAGAATGCA
-TTAAATATTCGAAGCAACAGTGAGGTGATTGTTTATGTAGCAAGCACTAA
-CAGCTTGTATACTCTCAGACCACCCAGTTACTTATACACCATACAGGGAG
-GAGGCACCATAGCTTACACCCCAATGCTTACAAGCCACAGGAGAAGAGGG
-AGCTTCAAAAAATGTGAATGGTAGGAAATGCAAGGGAATGTGATGTCCTG
-CAGAGGAAAGGATAAGTGGCCAAAGGCAAATCCTGCAGAGAGCCTTTCAA
-AGTGCAGGTACCACTGGGTTAAGGAATACAGATAAAGATCTGGGGAGGGC
-AAGAGTAGACAACCTTTTAAAAGAAGCCTGGCAGTCAAGGCAACAAGGTT
-TCACCAGAGCGTCATTGTGGAGTTCGTCTGTTTCTAAGACAGGAGCAACA
-TCTCGGACTTAAGTTTCAAATGAGTCAGCAGGAGAGAAGGAGAAACGTAG
-CAGGGCCTGGAGCTCAGAGGAAGAAAGCCCCAAGCAGATGGAAACAGGAC
-TCCAGTTTAGGAAGTCTCCTCTCTCCTGGTAGCAGAAAAAAGGTGGGTCC
-AGATAGAAGCTAGTGTATGGGCAGGAGAGGGGAGGATCTGGGAAGTGGAA
-TCAGATCTATCTGGTAGTTTCTCTACTCCCTGTGAATAAGCAGGGCCAGT
-ACCTTCTGGAAGCCGTGAGTCTGTACACAGAGCAGAAGGAGCTGTTCAGA
-GAGAGGTTCTGTTGGACACAGAATATCTATTAGGATATTCCTAATAGAGC
-AAATGATGATCATATTTTAATTCTAAAATTCTAGAACCCCTAAGACTTTG
-GAACCCTACTTTTCAGGGTTTCAAAATAGAGCCCACACAAATCTGGTTAA
-CTACtgtgacagttagttttaattatcaacctgacagattctagaatgac
-ctgaccagcgtctcagtgagggaccatctagatcaggttgacctgccgac
-ccaccgacggcagattgtcttgattatttgtattgatgcagcctcctagt
-ccatgggggtaagggggagtgggggcgggcagcatctttccctggcactg
-tgtaagagtggagacaggaagccaagtgatagagcctgtgctggtttctc
-tctgctcttaaaatgtggatggaattttacatttgaagttcttgctgcct
-tgacttccctgctatggtggactgtaccctggaattaccagctaaatgtt
-ttaaacgctttctcccctaagctgctttttggttggggtattttgaccca
-ggagcagccaagaaactaacacaACTTCATTCACTGACCTGGAATAGACG
-CAAAGGAATGTACTGTTAGCACGTGTCCCTCAGGATTACATCTCTCGAGC
-TAGTTACAATGATAGCCACCTCCTAAACAACAAACCAGTGAACTGAGTTC
-TTTAGTGTTTTGAAACTAAGCTACGCCAACCTAATAAAATAAATTGATTT
-TGAACTGACTCCATGTTTCTACCAAGAGCCAATGTTCTCTTTACTTTCAA
-AGATTTTTCAACTACCACCATGTGATGTTTTGCTCAATTAATTCAAAAGC
-AAATTTTTCTTTTAACTCAAATATCAGAAAGAGATGTACTGAAAGGTAAA
-CGCTCTGCCAGCCACACATTGCTTCTCATATTTATTTTCTGCCTAATATC
-AATTTTCCAGACCAGCTACAGGAAAAATGAAAACTTTGCTTTGCTTAAGT
-GTTACATCTTGTTCAATTTGTTCCTAAACAAAATGGGAATGTGTTCTTTT
-TCTTTTAAGAACAGAGGGAATACATGATAGGAGAGACCAGGCATACAACA
-AAAATTGTGACTCCTTGCCTGCCCGAGAAATCATTTTGAATTTTATCATT
-TCTTTGAAACAAAAGTTAAAGTTTCTTAAAAGTAagccaggcagtggtcg
-tacacacctttaatcccaggcttgggaggaaaaggcaggcagatctctgt
-ggcttcaagtccagcctggtctacaaagtgagttctaggaaagccagggc
-tgttacacatagaaaccctgtcttgaaaacaaaaaaAAAGTTTCTTAAAA
-GTATCACAATTGgggtctggagagatggctcagcggttaagagcacagac
-tgcccttccagaggtcatgagttcaaatcccagaaaccacatggtggttc
-acaaccatccttaatgagatctgatgtccttttctggtgtgtctgacgac
-aattacagtgtactcatataaataaagtaaatctttaaaataaaaGTATC
-ACAATTACCACTATCATTGTCATTGGTGGTGTCGTCATTATCATCATCAG
-CAGCAGCAGCAGCATTCATTAATGTTTGTGCTTGAGTGAGACCACGCAGA
-GGCCAGAGGATAGACACGTGGAGTCCATTACCCACTGGCATTAGCTCTGG
-GCTATCACTGCTCCTGAGTTCTTATCCAAGCTGAAGATGCTCTCCCGCTA
-ACTCTTTCTAACTCTTTGTTTCTACCATTCCCATGCGTTCTTTGAGCTCA
-TTACTAAAAACCCTTCATTAAAAGCCAAGCCACCTAATTAAGAATCACTT
-AACTAAGTGCTTTCAGTTAATCAGGCAACTATTTAGGGAAAATAAATGTT
-TTGTCTCATTACGGGTACAAAATAAGACCTTATGTACTAACACAGAGCTT
-CCTTTCCTCCTATGTTCATCCTGGGCTTGAACCTGACCCCGGCTTATGTC
-CTGGCCCGTTTTCTGTGAAATAGCAGGATACACAAGGCTGAGTGATTGAT
-AAAGGACATGATTGTGGAGGCTGGGAAGTTCAAAACTGGTGCCTGCCTCA
-GATGAGGATCCTCCATTGCTTCCTCTCTTGGTGGACAGTGAGAGGCCAGG
-GGGCTTGGCAGGAAAGGTCAATCACAAAGGGAGGGCTGGCTCATTTAAAT
-GGACCTTTTCCCTGACAACTCCCAGAAATCCAGTAATCAGTTGATTTTTC
-CAGCCACCACAAGAAATATTTTTAAGCCGTTCACTACTCAGAGCCTCTGT
-ATTCAAATATCTTGGTAAGATTTGAAACATAAATTTTAGGATCTGAAAGA
-GGCCAAAGCCTTTCCCAgctggtgagatggctcatagggtaaagacatta
-tctaacaaacctaaagaaagacctgagttgtattcctggaacccacatgg
-tggaaggagagaactgatgcccaaaagttgtccACACaataaataaataa
-atacataaataaatGTTATAGtgaaagttctgatttccttaaaaaccaca
-aaaacattataagaatgtttttgttttaataccaggtattgatggggctg
-cttcacagcaactgactatgatttgcctcgtgctctagcggaggcgtgat
-ttctatgccagctacagatagttcctgagagtgtgtgacatttgggattc
-cagagactcttcaggtggtatataaatgctagaggcagggaaggatgttg
-ttgttggattattggttggtggttggttgctattggtcttggtttgctaa
-gtagttgtgtgcaaagaagaaataagacattagatatcctgatggggaaa
-atttaacttactcccaaggaactagaggcctaatcagcaggaagtagtcc
-aacaataatgtcactctctttcccctctatccttttttctttcctgtcta
-gagggttgaaaggggaggaaaagggtagaggagggtggaagaaagaagaa
-cccacaaaaatagcaaaagtctggctacaAAATGTAATTTTAATTTTtta
-atttttaaatgtttgtgtgtatgggtgttttgcttgcatgaatgtctggg
-tgtcacatgcaagcaggactctcagaggccagaagaggacattggatttc
-ctgggactggagttacagatggttgtaagtgctgggaacagataaaagga
-actttctcatcaggtactgctattttgacttcagactccatttaCCTAAG
-ATGGCCAACTCCCTCTTTAAGTAACAATAGTTCCCCAAAACATAATGCCT
-ATTCCTAACCACAGAACAAATGAATTTGATTGGTTGAAAAAAAAAAAAAA
-ACACTTACATTCATGTCAGTTGATAGTGATGGGACACTTGGGAAAGtccc
-taatcgattggtaaacattacaactgtaacttggttcagatacttgctgg
-ttttatgcttatagaccctgtttcagcccctgcttgggctgccaggagaa
-agaggctccctagccctcctctggtagccctgatgatcagcaacTTTGTT
-TATGCGGTGGCGATAATAAAAGATTTTGCTGTTTCACAAGCCCACTGCTG
-TTTTCtctccccttcctcatgccaacagacacagtgtaacagtaagctgt
-catgtgggtgctgggaattgaacctgggtcctctgcgcgagcaagggctc
-ttagctgctgagtcatcacttcggctccCAAAAAAACGTTTTTTTGGTTT
-TTTTTTAAAAATCTTCCCACTCCTTCCACCACTTGACTCTGCTGCCATCT
-GCTGCTCCTGGGCCTGGATCTTCTTGGCTAGCCCACAGGCCGCCGCAAAG
-GGAGTCTCCATACCTTCTCCTTTGCCCCGTGACTTCTGAGCACACTCAGC
-AGTTTGTGAGGTTGAGGCATAACTGGAACATGGGTGGCACAGAGCTGGGT
-CCCTGCATCATAACACCCAGACTACAGCCATCTTTATTGACTCCTGGTTT
-ACTTCTCTACCAAACGAGGTTCCCATTCTGCCCTCTTATGTTGTTCAATT
-CCCTAGCTCCCCAGTGCCCACCATCTCTGAGCGGAGCCCCTGTGACAGTC
-CAACCTGCGTCCCTTCTGGAATTCCATGAGATTAAACTATTTCATTTTGT
-GATGCTTGGGGGCAGGGGGAACAAAACCAGAATCAACCGTATCACAAAAT
-CAGCCAGTGTCCTTTATGTGTCCATGCGATTCAGCATATCCAGCCATCTT
-TATTTTAAAAATAACCAATCTTCggactggcgagatggctcagtgggtaa
-gagcactgactgctcttccaaaagtcctcagttcaaatcccagcaaccac
-atggtagctcacaaccatccataacaagatctgatgccgtcttctggtgt
-gtctgaagacagctacagtgtacttatgtataataatagataaatctttG
-GGCCAGAGCAAACAGGGACTGAGTGAGAGAGGCCAACGGGACTGAGCGAG
-AGAGGCCAACGGGAGTGAGcaaaggtcctgaacacaattcccaacaacca
-catgaaggctcacaaccatctgtacagctacagtgtactcatatacataa
-aaataaataaatctttaaaaaaaTCTTCACTGTTACTTTTCATTATCTTT
-TCTTCTACTTATGATGTTTCTTGGTTGTCTTTATAATTTCTTGAATTTAT
-TATTACCAAGAAAGGCTGATAAAAATGAAAAAAAAAAGAGAAATGTTTAA
-ACTATTTTAGACTATAATTTTTTTGTTTTGttttgtttttcgagacaggg
-tttctttgtgtagccctggctgtcctggaactcactctgtaggccaggct
-ggcctcgaactcagaaatccgcctgcctctgcctcctgagtgctgggatt
-aaaggtgtgaggagcgaggtctggctgtgactgtggctgatggTGGCTGG
-GAGAAGAGGAGTCTGATCTTGGCTTTTTATACACACACACAcacaaaaac
-atatcccagttgacatacttcaattagcaagaacagttaacaataagaag
-agcaacagaagAGCTGTTTCCACCCTTCCCGCTGTACTTTTGGAAAACAG
-CAATCAGGGATTCGATGCATCTCTCAGTCTCTGTAGGCATCTTTGCAAAG
-AAACAGCTCTCAACTCTCCAAAGCTGAATTCCTTTCCTTCATGAACACAG
-AGCTGGCTGCCTTTACAAAGAACCAGAAGGACCCCAGTGTCCTTGACCAC
-ATGATGAAGAAGCTGGACCTCAACTGTGATGGGCAGCTAGATTTCCAAGA
-CTTTCTCAACCTCATTGGCAGCTTAGCTATAGCTTGCTGTGATTCCTTCC
-TCCAAACGTCCCAGAAGCCTATCTAATCATCTTCATTGCCTTCCAGCCAC
-CAAATCATCACCTCCACTGACCCCATCCATATTTGCCCTGAGCCCAGCAC
-ACCTACCACGATATGAACCCACTCCTGCTGGCAAAAATAAAACAATGCCA
-TATTTTTAACTGTataagtaaataaatacataaataaataaataaGAAAA
-AGAAAAAAGCCAAGATCAGtgtgatggtttatatatgctcagctaagaga
-gtggcacgactagaaggtgtggccctgttggagtaggtgtgtcactgagg
-gtgtgggttataagacactcatcctagctgcctggaggtcagtcttccac
-tagcagccttcagatgaaggagtagaactctcagctctgcctgcaccatg
-cctgcctggatgctgtcatgctcccaacctgatgataatgaacagaacct
-ctgagtctgtaagccagcctcagttaaatattgtcctttataagagttgc
-ccgtgatcatggtgtctattcacaatagtaaaaccctaaGACAATCTGTT
-ACAACTCGCGGCTACATAGTTTGGGCAAGTTTCTTGTGTAGCCCTCTGGG
-CCTGTGAAAAAAGATTTTCTATTGGCTTTAAGAGTCCCTGTGTTCTCTGA
-AGGAGTTGCCTTGCTACAATTTCTCACTTCCAATTGGCTTCTTCCAATCT
-CCCCACTGTAGCATGAACGTGGCACATTTGTTTGTTGAAACTTTTACCTT
-TGTTTACTTCCTTTGTCCTGATCCCATCCATAGTTTCAAGTGAGGCTCAC
-ATTGAATGTGGCTTCTCCCTTACTTTTTGAATTTCAGAAAACCCATTTTC
-TGTctggggctgtagctcatgttggcagagtgctcgcttagcacgcacag
-ggctgcatttgattcccaacgctgcagatacagcagtctggtggtgcata
-cccatctacactagcactttcactgtgaggcagaaggatcaggcattcca
-ggtcatcctcagcgatgtagtgagttcaagaccagtttgggtcataagag
-atcatttcaaaaaCCAAATTGTTTCTGTTAGTTGTTAGGATGTAAATATT
-CTCTTGATAGATATATAACAAGCATGTTGTCTTTCAAATGGATCCTACCT
-GCTTGTAAGTCTTTATTTATTTGGCAGTCCTGTCAACATTCAACACTTAA
-GTACAAAGCACACACTTCATAGGCCCTTACTAACCAAAGTCACCTTTTCC
-ATTCCTGTAGTGAACTCAGAAGGGCTTTTGTCTGTAAAACACATCAGTCT
-TTTTTTAATGTGTTAAGAATTCCAGTGTGTGTGAGAGGGAGGAGAATTTC
-AAGCACGATGCTGAAAAGTTTAAATTATGATTTGAATTTTACATGCCAAT
-GTACTTCTAGATAGCCAAAGCAGACATACAAATCTATTTTATTCAAATTG
-TTGAATTATGATCAATACCATTTTCAAAGACTGCACAGTGCTCTTAAGGC
-ACATAGAAAGCCTCAACAGGTAAAGAAGACATTGAGCAATAAAAACAATG
-GAACACATCTGATTTTCAAAATGTTGTCACAAATACATTTTACCCCGTAA
-AGAACTGCAGCCAGTTTTATTTGAGTTGAACTTCAGTGCCATGAAATGGT
-CTGAGGTTCTTTGCTTATGTTGGTCTATTTTACATGGTTGTCTGCTTAGC
-AGACTGCCCCATCCATGATGCTAGAAGTCAGCTTCAAAAGTACTGGCTGA
-ATAAATTGATGTGTAACAAAATGTAGACACTGGGATAGGATAGTAAGTAT
-ATGTCGAATAATCTTAACTATGCTGTGATACATAACTCTTTATTGCAATT
-GATGGTAATTAGACCCTATGGTAATAAATTTTAACAAATGCAGCTCCCCA
-AAATGAACTACCTACTTACATATTTAAATTACAGATTAAAAAAAATGAGA
-AAGAATGGAAACCAAACTAAAGATCACACTATATTGATGGGTAATAATCA
-GAATTTATTTCTGAAGACAGTAACAGTTTATTTCTTCATAAACATCACAG
-AATGCATGTTATTCATTATGAAAACTCCTAATGGACAGTGCTATCCTCTT
-AAACTCTGCTAAGTCATCCATACCGAATAAGGACACActggctagtttta
-catcaaattgaaacaagctagagtcatttaagaagagggaacgtcaactg
-agaaaaaaccctcaccagattggcctgtgggcaagactgtggtgtattgt
-cttgattgacaatgatgggggagggatcactgtgggtggtttcacccatg
-ggctggtcatcaagccataagaaaggcggctgaggcgggcatggtggcac
-acacgcctttaatcccagcactcgggaggtagaggcaagtggatttctga
-gttcgaggccagcctggtctacaaagtgagttccaagtcagccagggcta
-tacagagaaaccctgtctcgaaaaaccaaacccaaaaaaaaaaaaaaaaa
-aaaaaaggctgagcaagtcatgggtgacaaagcagtgagcatcactcctt
-tatggtttctgcatcagttcttgccccagcagccctgtatgatggattac
-aagctgttagataaaataaatccttctttcccaagttgaatttggttagt
-gtttcatcatagcaatagaaggccaaaGACAGAGGAATTGCTTAATTTTT
-GTTTCAGACTTTGGAAAAGAGCACCTTTGTAATTAACATGCCTTTAAAAA
-AACAGTAAGCAAAAGTAGCTTTAACAGGAGCTCATTTGGGGAAACATCCT
-CATTTGAGTAATTTCACAGGAAGCAAAATTCACAAAAAACAATTGTTAAG
-TGAAGAAAATAAGCCAATTCTTGACATCGTTATGACATTTAGAGTCAGAA
-GTACTTCCAGGAAAAAATCATTGAGGAATGATCCTTAAATGCATATTAAA
-ACCACAAAGACAAACCTTCAAAGTTCTATCTCAGGATTGGTGCCTTAAAT
-GTAAAATCTAATGCAAAACAGAGGTAAGGCGTGGTCTTGAGGGCCTACCA
-AGGATGGTGTGATGGAGATGAGAGCAATACACTCAGAAAGCCACTTCTGT
-CAGCTATAGGCAAAAACGATGCAAGTGTTTGGCCTATTACACGACAAAGT
-CTTTGCAGCTTGTTTGTTGGTATGCTTCACTAAAAATAAATTGACCTTTG
-AGATAGTGCTCTAGACTGCTATTATGGGATAGGGCAATGTGTATTTTTTC
-GTTAATTGTAGGTTCCAGTGCCACATGGTGTTTGTTATATTCAAGTAGCT
-AGTTTTGGAAACATTTCTGAAGCAGGCAGGCAGTTTGGTTTGGGACCTCG
-AATTGTTTTGGGGTTAGGCACACCACCTCCTCTGGTAAATGCACTTTCCA
-GCCTCCGTCCTTTCTTTCTGTTTTATGCACACAATTTCTCCAAACAATTC
-ACCTGACAACTTAGGAATCCTTCtgtattagaacctttctattgctgtga
-taaaacacttttgttgttgttgttgtttgagacaggatttctctgtgtag
-ccctggctgtcctggaactcactttgtagaccaggctggcctcgaactca
-gaaatccgcctgcctctgcctcctgagtgctgggattaaaggcatgcgcc
-accacgcccggctaaaacacttctaatttatagaaggaagggcttttggg
-ggcttatggttccatagggtaagtccagtatcatcacagccgggaaacat
-agcagcagaaacagctgagaactcacacttcagaccacaaatagaaagca
-gagtgaccttgaagaagcacaagtctttaagtttttaaaatcACTAAAGT
-TAATgtggtggcacatgccttcaacccccagcacttaggaaatagaggca
-ggcagctctctgtgaatttgaagccagcatagtgtacatagtgagatcct
-gtttcaaaaaacaaaaaatttgctcctagtgacatacttccttcagcaag
-gccacacctcataagcctccccaaacagggccacttactgaagagaaaga
-tttaaatgtcacagaatatggggacatcctatgcaaaccatcacaCCCTC
-TACTGTACACCTGCATTGGGCTACATGTCTTACCACCTCAAATAATGGTG
-TAGATTTCCTTACTTTTGGTAACAAATTGACTGTTTCAAGTGTATTACCA
-ATGTATCTAAATATGAAGGAGAGCCCTTCTGACTTGAGCTGGTTATGGGG
-ATGTGCACAGTAAGGTAAAACTATGTTCTCTAGTAACATTTCAGCATATT
-ATGCCTATGAATAATCAGTTGTACATATAAATAAAATTGGATGCATTATG
-GGAAGAGCCAAGTGCAGTAAATTATATAAACTCACCCACCAATCAAAATA
-GAAAATCATTCAAATCATAGCTCTTCTATTAGAAAACAGCCTCTCCTTCC
-CTAAGATCTCAAAGAGAATATCTGAACCCCTGTGGCCTGCTATCAATCTT
-GACAGTGTATCCCCTTGCTTCTTTTGCAAATCAGTATGAACCCTTATTTT
-TTATTTGGATAAAAGGCCAAGAACCTGAAAACGCGTGAACCAGGCCCCAA
-CCACTGATGACATTTCCACTGGATGCACATTTTGGGGCAGTAGATATAAT
-TTGCATACTACATTTACCCCAAGTTGAAACATTTCTTTAGAAAGGAGTCT
-ATTCTCCATTTCCTTCCCTACACAGGACACTAATTCTCTCTGGACACCCA
-CATCTCAGCTTACAGCACTGGCTACTGGGAAGTCCTGCTGCACATTAAAA
-GCACACACACAAGCATATGGAGTAGTTACAGGGAAAGTTCATTTGTATTT
-AAAGACATGCCTTTTCACAACCATCAGCCAAAAAACGGTTTATCTCTGTG
-TCAGTTAGAAATGTCAGACTTAAAAATTATTTCTTCAAAGTATCTTTGAA
-GTACTGTTTTAGGTAACTATGTTCTCTAGGTACTGTGTGTGTTGTTTGCA
-TGCACATTTTCCAAAGTTGAGAAACCCTAGGAGTACAAGGGATTTTCCTC
-TATTTTCACAAAGCATCAGGCATCAAATTAAGCTTTACAGATATAGGACT
-AGCAATTATCTTTCTTTGGGAATAAGTCAAGAAAATATGAATTTGAAATT
-TCAAAACATCCCTTATTTGCTGACAATTGGAGAAAATCTTATTAGAGAAA
-ACCAAACACATCTTGGAGATTCCGGATCACTGCAGTACAGCAACACCACG
-TTCTATGTCTGTCCTTCACATGGAAAAGTTGGGTCTGCTAGACAAGCCTG
-TTAACATGCAGAGGCATTGTGTCTAATAAAACATGCACACATTAAAGTGT
-TTCATTCTTTAAAATTCTAACAACCTCTAGCATATTAGTAAAAATACTAA
-TAAAAAAAAAACAGTATAGcttaatggcacagcccatgctcagcagtgga
-tggctaacaaaaaaatcaactcaatggtgttttgggaagatttttgtctc
-agaatgccctgtctgggccttttctttttctttttttaaaaaaaggctta
-tttaatttatatgaacaccttgtgccactgtcactgtcttcagatcacat
-taaagatggctgtgagccaccatgtggctgcagggaattgagctcaggac
-ctctggaagagcagtcagtgctcttaaccactgagccatctctccagtcc
-actttttttttttttaaaccttactagtcttttgcttatatgattatgat
-ctccatttgcttatgggatttctctgtgttaatgtatgggttcactttat
-gattcttgtgctttttcttttggctcctttttttctgtttgttttgtcat
-attttgctttgtttttatcattaatattttctaatgatagaaagagtgtg
-gatttgagtgggtgagaaggtagggaggagggtcttggaggggctaaggg
-aggcaattagaatatattttatgaaaaaaatgttttcagtaaaaATTTAA
-AAAGAAAACTGGTGACTGTATTTGCCTAAAAGAGTTACAGCCTTCAACTG
-GAAAATGCAGTACCTTTAAATTGCAATAAAATCAGGTATGGAGTACATCT
-GCACGTCACTGTGAGGCATGTCGTAATCATACTGAGAGAGTGGGTACATT
-TGAACTAGCTCAACAATTCACTGCATTTCCTGCACTGAATTCAGTTGTAC
-TGCTATTATTAAAATGCCACTCAAAATGCAGCCTAGAAAATTGGCCCAAG
-CTTTCACTCTGTACTTACCTCATAATTTACTGTTCCCCAATAATTTCCTG
-CACCCTCTTTAAAATGCAAATTCTAGAGAGGCAGAAATCTGGATTGGGAT
-ATTGGACAATTTTAAGAATGCTTACAACATCGACACCTAGGAGCACTAGA
-TATTTACTCATTGAGAACCTTgtgggggaaaaaaaaagaggtcagctgag
-gtaacaggacataactggggaacagtctagcagtttttgggggcttaagc
-tctgagtgaaaagggaatccaatctaggatatatgatgtctgtgacaaat
-tttgagaggaccatgctggctgctctactagagatgctatggtaagcagg
-gatagaaggcaagagatgtgagagcatgggtcagggctcaaactgtaaat
-atcttgaagtggctgcactttggattatttagggagagcaaatcacattt
-cttgataggctgggtgtacacaggctgagagaatgaagagtggcatagtt
-gtttggcttaagcagctgtcaccaactgatgaaagactgtggaagaccgg
-caggcgagggaaggttaattcagtggtggacatgagttataagatatttt
-ctagGGTAATCATGGTTAACGTCTGAGTGGTGTCCCAGATAGGACACATA
-AAATGAAAAGGTCACTCACTGTATGTCAATGGAACCTAAAGTAAACAGAA
-AACAGAAGCAATGCCTGTTGGTGGTTAAGGGCTTTCTAAGGAGTGGAGTG
-TACAGAAATGGAAAGAATCTCATGCTCTTCTCAGGAAATTAAATGCTCTG
-AAGTGAGGAAGAAAATTATCAGGTATTATTTTGTAAAAGACAGATTAAAA
-ACAAGCAAATTATAAACATAATTTAAAGATAGAATTTATTCTCTGATGGT
-TTAGTCATGCAAACTGTACATAAAAGAAAATAGTACAGTTTGTGTAACAT
-TGCAAATATAAGGACTCAAAATGCTAGGTACAGAAGTAGTGTGACATCCT
-GGAATTCAAAATGTAATTTTTGTGTGTTTATACAACTAATATTGATTTTT
-ATTTGCTGAGTACAGACTGATTTAAAACGAGCGCTGTCCACCGTGGAAGG
-TCATTCCCCGTCACATGACTTCTCACATCTATGCACTTCTACTTTACAAT
-TGCAAGGATCTGTTACCAAAGAACTGAAGCTTGCACAAATCAGAAGATGA
-AAGAAAAATGTTGAGAGGGTGCAGAGGGTGACACATGGAGGCTCTGACCA
-ACCTTATCCATCTACAACAAAAAGCTTGCATGGGGAATTCATGTTTTGTG
-CCTTTGAGATCAACTCCTTAGCATAACTATGACAAAATTGTGATTTAAAC
-TGATTAAATATGAGATCAGGTGAAAGTAATAGATACAAAGTAGAATCAGC
-AACCAAAATGCTCTCATTTTTAATAAGCCATGTAATAAAATTCCTATTAT
-CTTCATACTCAAAAGTCGTGAAATGTCATTTATATAATTTGCATGTTTCC
-CAGATTGGAACTTAGGAGGCAGGTGGGGTGGGTGTTCCCCTGAACTCTCA
-AGGGCATTCCATACGGCTTTGGAAACGTCAATCTCTTTAAGAGATGACAC
-TGAGACCATAGCAATAATGTAGTATGGATGCAGAACAGACTACACAACTT
-ATTATAAACACATTACAGGTATTTACAGAATGGAATCCTGCTTGAACGCC
-AGAAGTTGCTACTGGGTAGGACTCATAACTATTTTACAAAGTTTTCTTAC
-ACACATCTACTACTTTTTTTTTAATTTTTATGTTTAACAATTTAGTCTAT
-TTAAAATATTGTACTGTATTTTTAACGTAACTGCAGAATAAAAATAGATA
-ATGGCACATTAGAAAACTCAGTATTCCACAGATGACTGGAGAATGAGCAA
-AGTGTAACTACAATCATTTCATCAGAACAAGCTACATCATGGAATGTTAG
-TTATCCAAGCCTGCACAGTAATGGCATCTGAAACTGCAGTCATCTATTGC
-CAGCATCACACTGAAGGCATCGTTAAACATTCAAGCAATATCGCTGGCAT
-AAACTAGTGGAAGATGcacacacacgcgcgcgcgcgcacacacacacaca
-cacacacacacacacacacacacacacacacatacacatacTCATTCTCT
-CACTCACATTCCCACGTTATAATTACATTGTTCTAAAGATAGATACTGAT
-TTTTTTCCACGAGAAACATTATCAAAATTGGCTACTAAAAGATGACAGTG
-CTTTCACAAGAATAAGTACAAGTTAGCTCGCAAGTACAAGTACGACAATG
-GGGGAAACAGTCTTAACGTTTCTAAGTCATAATTTTAGgcttttctggca
-accacatcacactTCTTTATGCATAAGCGTCTCACTTTGTTACCTGAAAT
-CTGcaaaacaaaacaaaacaaatcacacacaacaaaatcccaaacaaaac
-aaaTCCCAAATGACAAGAGCAAATTTTAAAAATTACTATCTGATAACCCT
-GTATCATACATTATATAATTTCATAGTTTTCAGCCTCAAGAACACAGGTT
-TAAAATACTGAATTTAAGACTTAAAAAATCAAGTCATTTTTTGAAATGCT
-CAAGATTCCAAAATTTTTGTTTACTTAATCTTAAAAACATTGCAGGGCGA
-TGGATGACCTTGATTAGTCTAAGAAGTGCACAAAGCACTAACCGTCTTAC
-CATACTTTCACTCACTTAAAAAAAAGTGTTTCTAATATTCTTCCTTTTGC
-ATAATGTGCAAAATAAAAGGCAAAAAGATTAAAAGGAACTTTCCGTCTTT
-CTTTCTCTTCCCTAGTGTCTTACAACTTTGTCCATCTTACACAGACAATA
-GGGACTCTGCAGAACTTTGGTATAAATGATAACAAGACTACCATCACATC
-TCAGGGTGAAGGGGTGGGCAAAGAAATGGAAGTGGGAAGAGTGATTCAGT
-AACACCCCCATTTATTAAGATGCCACTAAATCAAAGTGAAATCAACCACA
-ATGAGTTATGATACAATTTACACATTGAGCACAGGAAAATTAATAAATCT
-TAACAATATGTATAAAAAAGGAAAATCAGTCTTCCAGAGACTAAAAACAT
-ATTCAGTCTGATCATCAACTGCTGCTATACCAACTCCAGAGACAAATTTA
-ACTTCAAGTAAAAAAAAAAAAATTTACAACCACAGATTTCGCATAAATGC
-AAACTGGTCTTTCCTTGATTTCCCTTTGAAGTCACTAATCAGTATCTAAA
-ACTGTTGCACTGCAGGTTTTAATCAACTTCCTGAGGGCTGTGCCTGGGAG
-GGAGGAGCCATGACAATCTGTGAAAGTGCAGGCTCCGTGCTCTGGTCCGC
-CATCTGGGTGAGGACTGAAGTGGCTACAGCTTCTGCTTTTGATGTTGAAC
-TGACTCCATTGGATGTGCTGACAGAGCTGTGCTGGATCGCTTCTGTATGT
-GGACTGCTTGGCACAGAAAGGTCTTCTGAACTGTCATCTTTATCAGCAGC
-TGAGTGGTAAAAAGAAAAACACAAGTATTGACCAAAAAGCCTTATTGAGG
-TGAATCCATACACAAAGCTGAAAGGTGTTTTAAAGCACTGATTACTCAGG
-ACAAGCTGTACAAATGAAATAAACTGAATAGTGGCTCCAGTCAGGAAGTA
-GCCAACTGTGTCTGAGATAGGCTAAATGAAGTCACAGGTGTGTACCATGG
-GGTCATGAGGGTGTGCATACTTGCTAAATAGGGTCAAAGAAAATGAGGCA
-Gagccagatgtgttggtgtaagcctttaatcccagcactcaacgggtaga
-agcaggtagatctctaagttcaaggccaatctgggctatataatgagacc
-ctgccaaaaaagaaaaGCACACACAaaaaccaacaaaaaaaaagaggcag
-gatgaggtggcagtacacatccacaatctcaggactctccagaggcagag
-acagagagactgcaaatttgaggacaatctgggctatttagagttttagg
-ctagtgtgagctacagagcaagatcaggccttaatacaacaaCAAAGTGA
-GGTAGGCCTTTGGAATATAGCTGTTCACAGATAGTTGCTCAAGAATATAC
-TGAGCAACACATTTACAAAAGCTACTCTATTTGCCTACCTGTCACCCtta
-ttaaaatataaaaaataatttataaCCACATGCATAAACAAAATGAATCA
-TATATACAAATTATATTTTCAATGATTCCCTCTGCATTTGCCAGAACTGT
-ATTTTTTTCTGCCTGAATTTCCATCTACGGCAGTCATGGATGATTATGAC
-ACCAGAGTCTAATGATGCATACACATGAGAAGTAATATTCAAAGACTAAA
-TGTCACCAGCTGCTAGAGCTATTCAAATATATATCCATACAAAACTTAAG
-ATATTGAAACTGAAGAGACCTTCAGAAAAGGGGATTCTAAATATTTATGG
-AAACAAATTTACAATATTTAGACCTGAACAACAAAATCTCTTATATCTTT
-ATTTCAGTAGAATAGAATTTTATTTGGTAAAAAAATTTAATACTCCACAG
-AGATAAATATTTGTTAAATCTGCAAGTTCTAGGCACCATGACAACACACA
-CAATGTGGTCCCAGCATTCATATTCATTGAGAACACTGTCAATGATACTG
-TTTTTTTTCCTTTTTCACATGCAGTTACTCTTTGGATATTTCTTTAGATT
-TAGATCAAAATGGTATGTAATCTCTAAATGATACAGCTTAGTCTTGTCTG
-CTGTTACACAACATAAAATACCATTATACTAGACATTCTTATTTTTCttt
-cttcttttaggttttgaaacagggtcttaatgtgtagcacaggaggacct
-taaactcatggccaatcatctgcctcagcctcctgggtgctgggattaca
-ggtatgtaatgacatgtccaactTGAATGCTTTCTTTTCCATGTGACTTG
-TTTCACTTGGCattaaaaataagttttatttaaaaataaaaagtaattaa
-aattaataatGTTTAGAAAGTATGCAGGCTTTCTAGTAATGTGAGGATAC
-CGACCAGTCTATTTACTGATGGGCAGACGCCATGATCTGTTATGTAGAGG
-CTGGGCAGTGGGTATCTTGTGGAGGGGAAAATACTTGGCAACTATAATGA
-GTATAAATAAAATTCCTTATTTTGAGAATTTCTGAAATACAGTAGTTCTT
-ACAGAATTTATACATTAGCCTCAAATCCATGTATTTTTGAAAACCAGACT
-TTAAAATAGATTAGTGAGATGAAATTCTATCTTTTCCATAATGTGCTCTA
-AGAGCAAAAAATGCTTCCCTGAATCAAATCTGACCTCAAACTACAACTTA
-AATAAAATCTCAATCAGAAATCTAAAAAGAATATAAGAATCAGAAAAAAT
-ATTTTGAGCAACAATGAATATTGTAACATCCTTATAATACTACTCTTTTG
-CCAATGTAACAATCATATTTGAAGAAAACAATGCCAATGACAATTCAAAT
-GGAGAGGATACTAAAGAGCTGTTATTTTGCTACTATTCCTCAGCAAAACA
-AGCAGCTAACCTTTGTCTGAATTGTTAGGTTCTCTAAAAACATCAGACAG
-GAAGGCTGGCTGGTAGTATAAGACAAGATACAAATACATAGGAGAGCATG
-ATTCACAATGAAACACAGAAGGAGTGCTTAGACTCACAGAAGGCAGTACA
-AATTATCAGTTATAAATTAGGTAATTATAATTCACGTACATAAAATAACT
-TTACAATGAGTTATATTTGAACATATGTCTAGTTCTTGTAGCTGAGGGGA
-GAAAATGACCAGAATAATTAAAACACTAGAAAACACATGCTGCACTCAAA
-AGAAGCACTTTTAGCTTAAAGCACTTCCAATGTTTGAGAATTCAACCCTC
-TCCCTCTCTGATGCGTGAGTACACATTACAAGACAAGATACCCTGTTTTC
-AGAAGGTGGAAGGAGAAAACCAAATGTAACTAACTACTTTCCAAACAAAA
-ATCTCTTTCTTGCATTTTCATAAGAGAAGTTTACTAAGAAGTTATGAATG
-TAGGTTTTCAACCTATTCAACAACAGATACATTAACACTTCTGTATGCTT
-AAAATTATATAAAACAATCATTAATCACTGGTTTGCATATAATATCTACA
-TAATAATTAAAAGTTAGGATTATCCAATTAGTAATAAGATTTTAAAATTG
-TAGATTATTGTCAATTAGATACAATGTAAGAGTTAATTTTTTTCTAATTT
-TAACAAAATCATCACATATTTCCTTTTAAGCCATCACAATCCAGTGCAGC
-TTTCTTGCATAATGTTGAACTCAGTAGCATCTACAGGAAATTAAGCTAAG
-TCAGATGGGAACCATAGTGGACTAATCCCTACAGCAATCACTGATATATA
-AATCCCAAGCATATTTCTGTATGGTTCCAATTTATTCCACAGTGTGTTTC
-ACTGTCCTGTCAAAATGACTAGATATCAAATAACAGAGACTTATATACTC
-AAAACAGACAAAAATAAGTATTCTAAATAGATATGGCAATTGAGAATAGC
-TATGTCTACAGaattttttaaattaaaaaatattGCTCATTTTGATGAAA
-CTGCTTACAATAGACTACAAGTAAAGATGGTGGCCATTAAGTTTTATTGT
-AAGTACCTGAGGAGCTGTTTGCATCTAACACAAAATGTTTCCTTCTTTTG
-AATTACTGACATTGGCAAATTAAAATGAAGTGGTTACATATGGTTGAAAC
-AATCTTCACATTTACAAATATCCTGAAATATCACTAAATCATAAAAAAGA
-AAACAAGGCCGTGGGTTATGTATTATGAATGTAGCCTAATGCATCCCCAG
-CTCTTTTATTTGTTATGAATTTGTGTGTGACCGACAAACTTGGCCATTTA
-CTCAGGAGTAACAGCTGGTTCCCAAACTGTGCATCTTGTCAAGAAGGACA
-TCAGAGAATGAAAAAGCACAACTAACCTCTACCAAGCTCACAGAAGAACC
-TCATTTTAGGAGAGGAACACATTTACAAAGGAATTTATAAGCAAATCATT
-TCAATACAGTTCTGCTTTAGCATTTTTATGGCTGTGACAATACCACATAA
-AAGCTCAAAACCACACAAATACAGTCCAATGCTGACATTATCTAAAAAGG
-ATATGATACTAGAAATGGAAAGTATATGGTTGGATGAAGATATTGATTAA
-AAAGTTCTCCTCAGTACTAAATGGGGCCAGGAAGGGAAGAGCTGGCTCTG
-GTAATGCAAGACAACATGGTACCCTGTGAGATGAATGACCACTGACAGTA
-AACAGTGCACTTAAAATACGTTTAGCTACCAACCTGTGAGCCATACTAAT
-GCCTAGAAAAAAAAAAAAAGCTAGAAATAGGAAAACTTTTCTTCCTATCC
-CAGACTATAATAATCTTGCATAAATTCTGATATTTAATCTTATGTACTAG
-AACTGCAGCTTGCACATTTTTCTTTTTACTGGTAGCTCAGCTCACTCTGG
-CAGTCTGTCACTGATGTAGCCTACAGCTGTAGGTAATGGAACATTACTCA
-CTATGATAGCCAGACTTCTTCTGCATGGCAGTTACAGGGCAATCTTTATG
-AGCCAGAAGAAGCTGTTTCAGCTGGGCCACTTCATttctcagcagggtga
-cttcgctctggagaagaaacaactcacatgctttaGCAGCATTAGATAGA
-CACATATTTTACTATTTAAAGAAAGCAAGGCTTACAGGATGAAAACTGGA
-TCTCTTTGGCAGAACAATAAGGGACATATGCTGTTTAAATAAATTTAATC
-AGTATACACTGGTTTGCTTAAGCATCTATGTAAGTCTTTTAGTTTAAAAA
-CTAAAATCATATGAATACCATAACTGGGTAGCCTTGCTCACTACTTGCCA
-CGGGAATCGTATGCATTATAGGTTACTCACTGAAGAGCTCTTTTGTACAT
-ATGTCATATGCTCTTCTGATTATTTGAAAACTTAAAAATATCAATAATCA
-ATGAATTTTCATTGATTCCATTCACCTTTTAAAAATTAAAAATGTATCCT
-GGAAATGTAATCATGCAAGTTCATACTTTAAAAAAAGAAATTACACTTAT
-TCAAGACTCACGGGTCTTTATACTTATTGCTGAGCACTGTGCTAGGCACC
-AGAACCAGTGACAGTGCTGTTAAATGGGTTTGTTGCCTGTGATATAGGCA
-TCTAAATTTTAATATCAGTGCTGCTCTGTCTTATTCCTTACAATAGAATG
-ACTATTTTACCAACATTCATGAGTTAAGAAATACTATGGACCTAATAAAT
-TAGTAACATTAAAAAAGTCACTATGAATATTTCTTCTCATTTAGATTTAC
-ATTAACTATAACCATCTAGGTTTCACCCATGAAACCCAAAGTATTAACAA
-ATGCAAATATTTAAGAAGCTGGCATACATAAAATTGTAGGCACACAGTCT
-ACTGACATCTCACtttttgagacagggtatcagtgcatcccaggtttgcc
-tctaaactgtagcaatcctcctgccctagacccaagtgctgggattataa
-ttcagtgtgcatcaccaaacccaacCTCTACCCTACCTCTTAAACTAGAA
-AGCTGAATGTGCTTTTAGCAAATTAGTGTTTAGGCCTTCCTAAAGACAAA
-ACCACGAAAAAAAAAAAAGTCAAGCAATCTAAAAAATCAAGTACAAATAG
-TTTTCTACAGCCCAACAAAACTAGCAACACTGTATTAAAGCACAGAACAC
-AATTTATGCTAGCATATCCCTAATCAGTAAGAGGTTAAAGAATCCTTAGA
-CTACTGTACTTCAAAATTGATGGTAAgagctggagagatggcttagtagt
-taagagcactggttgctctttcagaggacgagggttcaattctcagcatc
-cacatagcagctcacaactgcatgtaactccaagtccagggtgatctaac
-actctctcatagacaatatatgcaggcaaaacaccaatgcacataaaaaa
-aaaaGTATAggtggttgtagaattctctccaataaccatgaattcactag
-caccgagctaggttgccagtacctcttgatctccctcttaagtcttaagt
-caaattagagagtagttggttactaccaaagtatgcatgtcactactgca
-tgatcagggttattgtgtcatgctgtggtacacaggtatcacagctgggt
-aaattgttggttgcctccttcctttggcagcatgcatggcgatttctgat
-atgaaagctagtcttcagggaaggggcacaggtcagtccaagctgaggga
-tctctgggccttacttcttttttttgtttgtttgtttttatgaattatgt
-atgtgtgtgtgtgtaaatgtatacacacacacacacacaaacacacacac
-acacacacacacacacacacactgtagctgtcttcagacacaccagaaga
-gggcattagatctcattacagatggttgtgagccactatgtggttgctgg
-gaagtgaactgaggacttctggaacagcagcagtcagtgctcttaaccac
-tcagccatctctccagccctacttctaaagtgcacggtgtcttagcaata
-caaacttaccttctacctctgggggcttatcaagggcaacagcaatagat
-tgtatgttttgtgagtctcttggacaacaactaaaaagagagtatctcat
-gtctggcattggaggttttgttaggtggtctttggctcttggaagaagct
-tcgtctgcccagatgagaaaggttcattaaaagtgtatgtatattcatgc
-atggaatattatagttttttaagttaaattttggaaatagataatagtat
-gaccagttgtggctttttcagacatctttgttattttacccacctttctt
-cttttgtatagacctgcctcccctttactaaagagcatccctttcccact
-tccccatcagacagcttgtacactgctttttcctttcccctcctcctctc
-cacccgttcttctgtatcaacctctctgcctctccttaaggagccccctt
-ctctttttcatttccctgatcagatagttcacctgtactctactaattcc
-ttctcttatccataaagtctcaccaacatgattttgtccaaatgtgagct
-gaacaggaatgacaccaatgaacatgccaaactagatggcttgaccccaa
-ggccacaaccctatatacaccaagaactacaggtaactgaggtaaactgg
-gaatgggagagatggtgttcctcagggaagaatatgccaactggttgtct
-agtgtcaaagagtcagtctcagctgggtgtggtagcgcacgcctttaatc
-ccagcactcgggaggcagaggcagaggcagaggcaggcgtatttctgagt
-tcgaggccagcctgatctacaaagtgagttccaggacagccagggctata
-cagagaaactcttgtctcgaaaaaccaaaaaaaaaaaaaaaaagtcagtc
-tcgaaacatacatacaggtagtattagacagactcaataggttatattta
-ggaacatctatgcatatacatatatgcatgaagtagtaatttgttgaaac
-aaaaaaaaggtcatgaatttgaaggagagttggaaagggcattattctgg
-atttggagggagaaaagggagagcaaagtataaataaattataatttcaa
-aaaatTTTTAAAAAAGTTTTATTAGTTAAGAACAATAAAAAGAAACATTT
-AAATCACTTTGTTGATATGTAAGTAATAGTAATTGATATTCTATCAGGTT
-TGCAAAGAATAGTTTTCATGGTCTACACATAAATCAGTATATGTACAATG
-TTTCATTTCACTTAAATGAGAAATGAATTTTATTCTAAGTTTTTTAGTAA
-ATTCATTTGTTAGGATGATAACGATAAAATTTGTAACTAAATTCTAGTAT
-ATATTTGAAGTTTATGTTGTTTAGTAAGTCATGAATAATCATTTTTTCAT
-ATTATAAGTTAGATGGCTAAAAATAAGTTTTGTAAGAGGCAATCAGTTCG
-TCTTAAAATAACCAAAACAATATGCAAAATGCAACAAAGGCTTCTAAGAA
-TGTCTGTCTCACATATGAAAACTTGCTATAAAATTTAGTTTGGGTAAGTG
-CGATACAGGATGTTAAAAAGAGCTTTCTAAGTATTTTAACAATTTTATTT
-GTGACACTTTTAAGATAGATTTAAGAAACAAGTGCCCtgttgtggatagc
-cctgggggtaattatatttgatgttaatcccattctcctgtagaggggct
-aagaacaagaaacaggtcagcactcaggtgatttcctgtaaacctgcttc
-ccgccttaatttgtaaaataaaggagagttgatggttgggcagataaaag
-ggaaggtgaggagaaaaagaagaagaaaatggaagagggagaggacgcag
-aggaggaggaagaagaaaagtagagcagaagcacatggcctggagaaatc
-tcaagttctaaggagtctcatagacgtggaagatggagggtagtggtaga
-tctgcctaatctaggcgcacagcatatattcataataactgagttttgtt
-ttcactgGAAATGGGTAATTCAAAAGATTGATCTACTcatatgttcacaa
-taccagctacttggaaagctgagaccggaagatcttgagtttgaagcaag
-tttgggcaatttagcTCCCTATGCTAAAACTCAAAATTACTAAAGGAGGC
-ACTAGTGGTAGACCACTGAAGCCCCAATTTCAACTTCTAGTCCTGTTGTT
-AAACACACAAAAACTTGACCTATATTAATAAACAACTACAATTTATTAAT
-TTCTAGTTACTTGTTAGTTCAAAAGCTACTACTGGAGAATATTCACAATG
-TCAAAAGCAAAATGATGAAAACagaatgaaagagataaaggaaggaggaa
-agaaagaaggagagaaggaaggaaagaaaCACATTTGATGCTACCTTAAT
-ACTTTTATTAAAAATCTTACCCAAGACTTGAATGGAGCCTTAAAATCTTT
-ATAACACATGAGATCCTAAGAAATGTATttgaggcacatcggcagggcag
-tatgaaataatttgttatgccactggccgaatattacctattttgtggat
-aattagaatccttcagtttccaaagctgtcaatctggctcctttcacatg
-tgctagttacttaagaaaGAACAACAGAATTGTAATTCAAAGAAAGAAAG
-TAAAAAACTGCCATTGGAACAACTTTATGGTTAATATAAAGGTAAAATGA
-CAAATAAACAGAACAAATAAACAAAAAATAGCGATTTTTAAAAAAAGTTT
-TGAACTTTATAAAGTTCAAGCAAGGTTATTACAGTATTTCTGTACCACAC
-AACTAAACAGTTACACATAAAATTTCTTCATTGTGTCAGGGTTGAAAGTT
-TGGTATCACTTCAGGTCAGAATTCACAAGGTTTAGGAAACCATGGCTTAC
-TACAGAGTCTACATATGTGTCGTATATATCATGTCCTAAAATACTTGCAG
-GATCATCTAGAAAAAACTATGTTCCTagtcagacagcagtggtgcacacc
-tttaatcccagcattcaggaggcagaggcaggagaatctctgagttcgag
-gccagcctagtctacagagtgagttccaggacaaccagggctacacagag
-aaaccctgtcttgcaaaGCTACACACAAAaaaccaaaccaaaccaaacca
-aaccaaaccaacaaaccaaGCAACACCTATGTTGCTAACTAATAAATAGA
-AGCAAACTGCTTGTGCCCATACCTGCAGCTGGCCATTTAGTGAACTCAAG
-TCTTCTGCTTTCTTCTCTAAGGACTGAACCCACACTTTCCTTTTTTGTCG
-GCATCTTGAAGCTGCTGCTCTATTTCGTTCTAGAAACTTCCTCCTTTTCT
-CATCAGGATCTTCATTAGCTGCTCTTCTTCGACGGCCACTTGTATTTTGG
-GTCTGAGGAGTTGTGTGAGCTGGAGAAGCCTATGACAATATGGAGAGAGC
-TTGCCTGTGAGTGTGGAATGAGTAAATTGACAGGTGCAAGACACAGTATT
-AAAAGGGAGGGTTGCTAACTTCATGATATATGCCTTAATGACATCAGCAC
-TCTGGAACAAAATTCACCCTATGGCTGAATCCCTTTTAAATAACTGTGTG
-ATAGTGAAATGATCAATGCAATAAACAGTGAATGTCTTCCATAAAATATG
-TGTATTTTTAGTGTCTTGTtaaagaaattctactatattcatagatgcct
-ttttcagtcattatcagacaagcttccttctgcagcagatggggaaaaaa
-tagagaaataatagctaaacaataaaaggaaaaaagagTATGTGTATTTT
-GATAAACTATTTTTACAAATGTTATTTTTAACTGATTTTATATCATTAAT
-TCTTTGAAAACTAATCTCTATAAGTTTATAACTTTTTagcccggtgtggt
-ggtgcacgcctttaatcccagcacttggaaggcagaggcaggtagattta
-tgagttcgaggccagcctggtctataaagtgagttccaggacagccaggg
-ctaccctgtctcaaaaaaccaaaaAAAAAAAAAGTTTATAACTTTTTTCA
-ATTTTGTTTTGAAGAAAAATTTATTAAATATGCCAGTTGCACTAAAATAG
-TTACTTCTATAATATTTATTTTTCAGGTAAGGAGAGCCCCGTAGGGGCCT
-TGGTTTTCATTAATGGATCAGTTTGGTTATCTTTATTAAGCCCAGGACAA
-ATCTTATTCATTAATCAGACTGCCCAATGTTAGGTACCCTCTTAGTCTTA
-CAAATCCCAAACCGTGCCATAAAATATGGCAGTGTGGGAGACAAAACAAA
-ACCAAACAAAGCTCTTGGAAGTGATGCTGAGGAACAACAACTTCTGACTA
-CTAGCATGGGTTCCAAAGGATAAACTTGAAAAATTATTCCTTATCAACAC
-AAAACAAATATCAAATTAAGATGGCTATATTTATACTCTATAAGCCTATA
-GGTTATAATTATATAAAGAAGTCACATAAGCTACACTGTATTTTCTTCTT
-AAGGATGACCAGAGTGATGAATAATGAAAGCAACACACATACCGGAGTTT
-CTGTAGTGGAGGTGGCTGGCTGCTGCAAGGACTGTGGGCGAGACTCTTCT
-GACTGAGTCCTAACCAATCCACTGCCATGGCCTTTTACAGTATCACCATT
-GGTAACTGGAGGGTGTTGCTGGGTCAAAGCAGCTTTTAATCTCTGAAATG
-CAAACGCCATTAAAAAAAAAAAAGGTCCCTATGTTATATACAATTTAATT
-CTCAAAGTACTCTTTGTTTAACCCAAAGACAGTGCTTGCCAAGGAACACT
-AAGTACATTGGCCTTTCCATTGCTTTCATTTACTTTATTTCACTGGATTA
-CAGTAAACATCAACATGACAACCTGAGGTTTGGAAAGCTTCTCCGATGCG
-CTATCTGGTACAACTGTAGGACTTTATACTTTGTGTACTTATTTCTAAGA
-AGACCTAAAAAATGAAAATACAGTATCTGAACATAGCTAGCCTTGTTAAA
-CTAAAAGATGTAATGTTAACTACTATGTATGTTTTGATGCGTACCCTAAG
-CCCATACCTCTTATCAGGCTTTGCCCAGATTCGACTTGGCTTTATCTGAC
-CTCTACTTTCATGTTTTTAATGTCTACTTGTATGATAACTTCATGTTCCA
-CTTTAAAACTTATTTTATTTATTTTGTGTGTGTGTACTTGTCATATAACT
-CAGAAGGAACAGGTTTCCTCCTTTCACCATAGATTCCAAAGTTGAAAACA
-CTTTAACCAGATGAGCTATCATAGCAATTTGATGCCGCATTTTTTAGGCT
-ACCATTAGAATCTGTCATACTGAAGAACTTAAAAATTTAAATCTATGGTC
-TTCCTCTTTTCTACTAGGAAGACCACTCCCTCTATCCTTTAGGAtttatt
-tatgtgtgtgtgtgtgcacacatgcctgtatgtatgtacatgatgttgtg
-tgcctagtactcatgaaggacagaagagggcattggatcccctgtaatgg
-agttacaggctagttgtaagctgccatgtggttgatggaaaccaatctag
-gtcctctaaaagagaagcaagtgttcttaaccactaagtcatctccctaa
-ctcTGGAAAATCTTTCCTTCTACTTTATTTTGCCAGTAACTGAATTAGAC
-CTCATGAACATTGATAGTATGACAAATCCAGTATTATTGATACATTCTTT
-ATAAAGATACAACGTGAActaggctaggtagtacatgcctttgatcacta
-gggagagtcagagacagttaaatttcaaggcctccctCGCTTcacacaca
-cacacacacacacacacacacacacacacacacacacgcacgcgagcata
-cacacCACCaatgaatgaatgaatgaatgaaatttgaatgaaGTTTATTC
-TATAGTTGCATGCCATCATTTTATCTACTAATCAGATAATAAGCTCTTTA
-AAGCAAGGGTTATCTGTATCCTTTAAAACAAACTAGTTCAATGATTAATA
-GAAACATGATTATATATATATGGTGACCTCAGAGACTTGGAGCCATTTTT
-GCTGACATTGTTCTCAGTAACTGCAATCTAGATAAGCCTCAAATATCTGA
-ATCAGAGATATTTTTACTATCCCTCACTCCCTTCCTCCCCCCAAAAAAta
-aatccagggctttatgaatgctacatgtccattctaccactgagccccac
-ctcagtttcTACATTTTTCTTAAGAAACTTAATGCATGTATTTGAAGAAA
-AAGAGTTCTTTATATACATGTGGATCTGTGTGTAAGAGTCATGTAGTTGA
-TCTAGTGCTTTACAAACTTGCTAGATGTAAATATAACTGTATAGGATGTT
-AAATGTTAAACAGATCATTGGCAACTATTACTCAGTGCTCTCTCTGAGGA
-TCCAGGCATAGATGCTCAAGGAGAGCTTTTCAAAGAGGTTCCTAAATAAT
-TCAAGAATTGTTTTCATTTTTTCCAACTAACACAACTTATAAAATTCTAC
-AAAGATCCAAAACTTAGCAATTTCTTCGTTATATATGGACCATAATCCAT
-AATAACAGATATATAAAATGTCACCAGACTTCACCTGAGATCATTATATA
-TGTATTTTAGTAGGCATTTCCTCTTTAGTTGGATACCAGTCCCACTTTTA
-CAGATTAGATAACTAACCATCATTTGACTCAAGGTCATATAGCCACTAAG
-TTCAATTACTAGGTCTCAACAGACCTAGTACACCATGTTATACCGTCCTC
-AGTATCACTAGAAAACACAGAGAACAGAAAAGATCACCTGAGACTACATA
-GTTTAATTATTCAAATAAAAACATTGGGGACTGAGAATGACAAGCATTAA
-CACTGCCAACTGCTGAACCACATCACCCAGATCAAGTGTGTTTCTTTCTC
-TTTCCTGGCTGATTTAATGAATGTCAAAAGCACAATGTTGCAAGGTTCCA
-GCATCTTCATTGGTCAGCACATATAATAATGTATTATACAACAAAACCAC
-AAATTTATATTTAACTCCCTCAAACTACAACCTTATGCAAATCATCAATC
-TTTTAAGTCTTAAATATCTTCAATTAGAAAATTAGTGATAATTTACTTGT
-AGGAATTGAAGCAAAAATTAATTATAATATGCAAAATTAGCTGACCTACA
-ACTGGATTTCttaaattattatttccttatttcttttattattaaaatta
-tgtttatttattttgtgtgtatgcacatccataccatcggagcacagatg
-aaggtcagaagaccacttgtgggaattggctctctctttctagtaagtgg
-atccttggcatcaaactcaagtggtcaggctcagtattaggtgcctttat
-ccactgagctacctcattagcAGGTTTCCTTATTTCTTataaataaataa
-ataataaataaataaaGCTACAGAAGTCTGCAGGTTCTCAGCATAGGGGC
-AAAGAATTGGGAGAGTTGAGTTTATACAAATGTTTGTTTTCCAATGTACT
-TGGAGATCATCGGAAGCACTGGTCTGGCCTAACAGTCTGCACATAAATAA
-TGTCCAAACCATGAATCTAGCTGTGATCACTGGTCCCCTCCCTCTTCTAA
-GCAAACTGAAATAACATTAATAACAAATACACAAAAATAAAACTAATAAC
-AGGCAGGATAATGCTAAGTGGATGGATTAAAACAAAGCAGATAACTAACC
-AAATTAGTAACGGACAGAAGTGTTACAAATTAGTAACACTTAGGAAAATG
-TTCAAGAACACAAGGCAGAAAGATAAAAGCTGGAAAACAGCAGTGTAGGT
-TACATCACATAAACAGAGCAGAGAAGACTCTGGGGAGATGGTCAATCTTC
-AGATTTATGCCTTGCAACAGAATATTAGACATTAAAACATAAATATGAGT
-AAATAGTCTAATTTATGCTGGAGCTTCATTTCTGGATATAAAATGTATAA
-TGTATTCAGAGGTTGAGCTTACTACTAGATTTTGTAATGGCAAAACATTT
-TTAAAGTCCTTAGGTAGAAAACATCATAGAATTTAAGAGCATTTAAAGTT
-TTATAGTGAAGAGCTTAACTCAGAATTAATGAAATACAGTAACTACACAT
-AGGGGAGTGTGAAGTACATAAACACCACTCTCTTGAATAATCTTTAGTAG
-GGCAAGTTACTGCCATCTGAGCATTTACAGCAGCATCAGTATTCATTCAT
-TATCCTCTCTGACTGCCCTAGGGTATACAGTACTCATCCAGTGAGGAAGC
-ACTAATGTTTGCTCCATGCTGTTACATTGATTACAATGGGACTGACTTAT
-AAAGTGTGCCATTGGGTATAGAATACAAAAAAGAGATTTAAGGGTTAATT
-AACATTGCTCTCAACTGTCGATTTTTAAAATTACACAAAAGTGCATGTAA
-GCTTAAAAAAATAGATTAAGCAAGGTGATGAAAGTAGTCAGTAAACTTTC
-ACACCAACTGACAGAGATATCTAAAATTTACCCATATTCAATTGTTTTGA
-TATTTTAAAGGCCAAATACCTTTGCTAAAAAAATTAATGCAAATCTAAAT
-ATAATGGACATTTGATTTACAAACAGACCTTTGGGATGGGCAGAGATACA
-GAAATTAATCATCATAATAAAAGTGAAAAAACTTCCTGAAGACTGAAGTT
-TCTTCTCAAAAAATCACTGACTGAGTTAGGATAGAGATAAAAGGAGAAAT
-TCCATTGACTGGCAATTCAGTATTTTAAACAAGAGCTTTGCAAAAAGAAT
-TTTAGCCTAGTATTAAGTATTCAAAGTATATCTGCAATCAATTAAGTTTC
-ACATACTGCTAAGTACATACTAAGATCACTATTTCTCTCAAAAGAGAAGC
-TTAATATAAGTAAATAAAAAGTGAGTATCTAAAGAAATAAAGGTTGATCA
-CTTAAATAAGATTTAAAATTCTTATAATCTCCAATATGTGCAATAAAACC
-AGGGTATAGTTTTAATTTTAAGGTAAAGGTATTCACTGTTTCAAAGAATA
-AAACATTTTTAAGAAGCAAACAAATGTGTGTTTACAGTTAACTTTTCATG
-ATATAAATTTCGATTGCTATACTTAAAAGTTTTTTTCCTTAAGAGACAGA
-TTAGACCAATTAAAGGACAAATAGCTTGCTGCACAGACCCACCTATTTTA
-CACACTCATTCAGAGGTGTCTGCTTTAAAAAAAAAGTTATTTATGTTCTA
-TGTTTATGTAGCACCTGAAAATAAATGTTATCACATCTGTCAGAATTCAA
-AAGGAACAAACTCCATCATAGTTCAAAGAAAAAAGATAATGTGCTCTCGG
-AACAATGTATGAACAAGTCAGATCCATATTTCACAAGTGCCATAGAAGCT
-CATCAGAGTGATAACCCTCCTCCTCTAGGGTGTTATCCTACCATCTGCTG
-CTGTATTACTTATCTTTATTTTGCAACTAATTAACAGCATAATCTTCTAA
-ATTCAGCAAGTTAATTATCATTATTGTAGTCTTTGCAGTATCATCAGTCC
-TCATGAAGTCTTGTCTTCCTACCCCTAGAGAACACATGAAAATGAAGTCG
-GTAGGGAGAGGGTCTGTTTCTTCAGTGTGGGCTCATTAGGTGTTTGCTGA
-TTAGCTCTGCATGCAGAGACAGGTCAGAAGAATTCTGCTGAACATGAGGT
-TCCATGCAGGGCCCAGCTAAGTTTATGTAGGTTTCTGAACATTTGCCAAG
-ATGCCCTCTGTCAGCTTTTAGTAGAAACCCCCTGCAGAAAAACCACTGTG
-TGCAAAGATATTTCTTGGTTTGTCACACAAGTCTTAAAGAAAACACAGTG
-GAAGAACTCACTTTATAAAACCTGAACAGAACTCGAAGGTGATTAACATC
-TTACTCTAAGGAGTGTTTTTTTTTTCTTTTTAAATTATAAACATTCAGGA
-AAGTTACATTTATTAAAAGAGtaatataaaaataattatttatGGTTTAT
-GGAGTTAGTGATAAATCCCTTAAGCCTAAATTTCATGAGACCTAGTTTAA
-TTTTGTAGAAATTCATAGATTCTGAGGATTCTTCTACAGTGTTTAAAAGT
-ACTAGATAAACATAGATATTTGTGAGTCTCTACTTATTTCTATATCACAT
-TTTTAGTTTGCTAGAAGACAAGAAGCTTACTAAACTGGAGACTGAAATTT
-ATGCTTTAAGAAAAATTATTACATTTATTTACTTATtgtctttgtgtgta
-catatggatgtgtggaggtcagagctggctctgtccttctcctaggtaag
-tctcagggatcaaactcaggttatcagttttgatggcaaacacttgagtc
-acctgactggcctcTGTGGTCCTTGAAAAGTTAATTTCAGAAgggcttgg
-tggcacacacctttaatcccagcactcttgaggcagaggcaggaggatct
-ctgaattgaaagccagcttagacaagccaaggctgaattccaggacagcc
-aaggctacacagagaacccatatcttaaaacacacacacatacacacaca
-cacacacacacacacacacacacacacacacCCCGGAAATTTCAAATAGG
-CAAATTATACTTTTTTGGTATCACTGAGAACCAGGCTATCCTTGAATTTT
-TTTCCTTTCTTTGCTTCACATTTGGCTACTGTGGGATTTCAGGTTAAAAT
-GTTTAGACCTAAGACCGATTTAGTTGTATTATTTTATTGTCAGCATTAAG
-ACAATTTTAATTAAGCTTTAAAATGATACTAGGATTTTTAAGAAAAATCA
-AGCCTTGCTATGTTGAGCAGAAATTAGAGAACTTAGGAAAGTTTCTCAGA
-TAACTAAAGTAAAACATACTGAGTTTATAGAAGTACACTAAGTTTTAAAT
-TAATTACATTTTAAAATGCAGTCATGACATAATTGTGCTTGGAAGTTACT
-TTGAGAACTTTTAGAACTGTTTTCAAAATAATGCAAACTGTTTTACTGTA
-TCTTAGTATAAATTGTTTTTAGTCCCTCAATAATTTTTGTGCATAAAAGT
-CATCACTAAGTAgtagcaacacacacctttaatcccagtgttcaggaggc
-aaaaggcagatgtctgtgagttcaaggacagcctgatgtacagagcaagt
-tccaggacagctaaaggtactcagaaaaacccagtctcaaccaaccacca
-accaaccaaccaaccaaATACTTACCTGAATATAACAAAACAACAAAATC
-CAAATATCTGATTCATAGAATATAAGTCTAATGCTCTGGGTTTTGAAAAC
-AAATCAAAATTCCATTCTAGAAGACAGACCTCTTGACTGTCTCATTATTA
-CCAGAAATATATCCAAGAAAAAAATTTTCATAATTTATGATCTTCCTAGA
-TGAATGTCTTAGTACCTATAAAATGTTTGTTACATAAATAGTAAAGGACA
-GAAATTGCTGTAAATCAAATGTCTGAAGTTCTCACAACAAAATGGGAAGT
-TCTCACACCATGATCAGAAtaggaatcagtaagaattaagttggaggtcc
-ccaaatatttgaaaattacataatatatttccacttgtcaaagaaatcaa
-agtgaaaattagaagattcatcatgatgaaaatgtagtaaatcaaacttg
-gtgaatacaagaaaatgtatagctataagtgcctatagtaaaaagtaaaa
-cattttcaataaatgacataggcttctactgtaagaagcgagaacagaag
-aaaaacttaaaAGAATATAAATATAGCTTTATGAAAAATAAAGTGAGCAG
-CTCACACTAGTGtctggtgtcaaaggtagagactgcttcaagtttgaggt
-caacttgcattttaggccagcctggtgagaacttatctcaaaaaaTTCAA
-GCTGTAGATTAATAGAAAAACATTTTTTAAATGGATgggatggagctcag
-tttgtagagtgtttgccttacatgcatgacgttctaggaatgattcttgg
-caccatataaagaacatgattgcttttctagtgctggaataatgtttata
-tgtactgtgtgaagatatgttttccttgcctgcctaaggcaccttccgat
-tggtcaaaatataaagtctatggcctatagcctatagcctatagcaacag
-gcaaaatagtaatgtgggacttttggacaaagcgaggaactctgggaaag
-tcaggtgtggcaggattcaccatcgagatgaggaggaagacggacatgtg
-aaactgaggagaggtaactcttcatgtggcagaacctagattaatataaa
-tggataattaagtcatgagctagttgggagccagactagcttaaggccta
-ggtattcataaataaaaaccagtttttgtgtcattattcagagcatgggc
-aggcatagaaaagcccttatggtcacattgaacacttaggtggtagaggt
-atgaggattagaaattcaaggtcatcctcaccacataAAACCAGGAAAGA
-GTAAATGTGTATCAGACTCAGCAATTGTGTTCTTCAGGTATTTTGTTCAC
-TAAGCATTTGTGAGGCAGTGGATTCATTTTCTACCACTACAGATTATATT
-TCAAGACAAGAAAACAACAAAAGtttactcataatagctcaacactggaa
-actaaatgtacatcactgaaaaaatggacaaaaaaattgtaatacgatca
-cacaatgaaatattactctgcaataagatgaagttatgatatgtttatca
-acatggataaatctcaGatatatatatatatatatatatatatatatata
-tatatatatGCTGAGCTACAAACGAAACAGTAAATAATTGAGTCTATTTA
-TACTAAATTAGAATTTTTGGTGCCAAACCACAAAACAGAGATAATTAGAA
-AACTTTCTGggggctggggagatggctcagtgggtaagagcacccgactg
-ctcttccgaaggtcaggagttcaaatcccagcaaccacatggtggctcat
-aaccatccgtaatgagatctgactctctcttctgaagtgtctgaggacag
-ctacagtgtacttacatataataaataaataaataaaaatctttaaaaaa
-aaaaaaaaCAAAGAAAACTTTCTGGGTATATGTTCATGGTCTATATGATA
-ACAAAAGCATATATTATACAAATGGACATATTTATCAGAACTTTGTAGTT
-ACAAGTCACTTATTTGAATATATACAAAatttgcattaaaattatgaaac
-aattaagtggaggttaggtacaggtaaaacctaaatgacagtatataaca
-aatgaagctgggtgaaaggtacatgctagtctattatatttcttgctcac
-ttttatatatcttgcatatacaaaaatttccatcaataaaaatgtaaaaa
-CCAggctagagatatggctcagcaattaagagcatgcaatgtatgttttc
-ccataagataattttcagcacccaaatcaggtggctcactagcatctgta
-actctagctctaggggatctggtgcctctgacctccaaggcatctgcaca
-aacacatacacagacagacacatacacacaattaaaaactaaataaaTAC
-TAAAAAAAAAAAATTAAAGCAGGAGTAGTGGGGGAATGCACTAACGAGAT
-GGTTCGGTGGATAAAGTACTTGCCAGcgcctataaatccaggctggggct
-gtgggaataggtggactccagggcttgttggctactagtctagctcaaac
-acccaactccagatctagtgagaggtcttgtctaaaaacaagtgtggtgg
-agagacacaggacatgctctctggcctccacacatgcaTGTGTGCATGGG
-CACACACATCTACTTATATGTGAGCATACATAAAACttaaaaataatttt
-taaaaaaatttaatcaaaattaaGGGTATACGTAAATAAAAGCATATTTA
-CTTTTCCAACGAAAATTCTAGTAAGAAATTTAATTGGATTGTTAAATTTC
-AGTGGGTCATTCTGCCTCCCCCAATTTTTAACTAATGATTTACTGTTAAC
-TTTAACAGACGACAGAATTATAGTCTAATAGCCAAAAGAATTTCTTTTAG
-TGTCGGGTTCCTCTTGGATCAGTTTGTGGGATAAAAGCTGCACTGATTGT
-GTGCATGTGAGCATGTCCTGATACATGCACCTCAACAGACCCTTTATTCC
-TATTCTACACAACTTTTATTTTCTGCATGCATGGCAAATTAAACACACTT
-TCTCATCATTAACACTCCATATTTAAGTAGAAAACACATAACAGAACACA
-AACAGAATACATCCCCAGTGAAGGTCTTCTGTCATTAAATACAAAAGATT
-TAACTCAGTAATTTAACAGGATTGACCTAAATGTTCTAAAAATGTGAAAA
-CTTTTGTCTCTTCAGCTTTTGATTTCTTCTCTCAGCACAATCAGTATCTA
-GATCATTTATGAACCTCAATCATCCTTTATCCTTGTAATATACAAGTTTT
-ACAGAAAAGTTATCATGTGCAAATTTCAGATGATTTGAATGAACAAATAG
-CATATAAAAAAACTAAGCTGTATAACAAGAAATATTCTTATGTGTGCAAA
-TTGTTATTACCATAGTACTTAACAAAGAATTGAAGTAAATAAGAATCTAG
-CAATGGgctgggcagtggtggtgcacacctttaatcccagcactcgggag
-gcagaggcagacggatttctgagtttgaggccagcctggtctacaaagtg
-agttccaggactgccaaggccacacagagaaaccctgtcttgaaaaacca
-aaaCCAAAAAAAGAATCTAGCAATGGTTATCTATTATTTACTAAGATGTA
-TTAATTGATATTAAGAAAAATTATCACTGAATCATTAATAGACTACAGAT
-CGTCTATCACACTGATTTAGATAAATATGAGACATTTTTTTATGCCCCCC
-TCAAGAATGTTAAGACAGTTTATGGGATCTGAATTAAGAAAAAATTCTAG
-GAATGAAAGCTTATTaatcgttttactttacagataagaaaactgaattt
-cagaaaagtCCAAGCCATgctgggcctagtaatacagacctaagttgagg
-caagaggatcccaagttcaaagcctatataggcaacagagtgaggtcaaa
-gccagccagggaaacttagtgagaccctgtctcaaaacaaaacaaaaAGT
-Cgggggttaagatgtagctaagtagcagagtacttgcctagcctgtatga
-ggGAAAAGAACCAAAGGATGGCAAATACAGAATTAGGATTAAAATAAAAA
-CTTATCTGATTTCTAATCTATAGCTCttttttaaaaaaatattttatgat
-ttaattattttatGCATTCTGATGTTTTGTCTAAATGCATGTCTGTGTTa
-aggtgttagatcttctggagctggaattacagacagttgtgaggtacctt
-gtgggaactgggaacttaacttgggttctccctccatgacctctgcatta
-gctcctttcccttgccctgcttgagttccagtcctgacttctttggtgat
-gaacagcagtatggaagtgtaagccgaataaaccctttcctccccaactt
-gtttcttgatgtttgtgcaggaatagagaccctgactaagacaaactggt
-accagcagagtggggtattcctctgacaacctgaccatattttggggagg
-actgtggaaggactttggaactttggcccagaagatccatttgctgttaa
-gagctctgtgagatgttgtgtaggagcttggaagataatgttgacaacag
-tgcagaaaaatggaggcctggtttgtgaaatttcagagggaaaattagaa
-actcttttcagggccattgctattttggattgtgaagattctgtggttct
-ggttagctggggctgaagaatcagctgtgattaacaagataccagaatgt
-gttccagagatagccaaggttgtactcctgctgcagcggggcttggtaat
-atgtaagggtaacccagggggtactggctttaaaggcatgaaggggtcgg
-gtcatgcagagcagctgaggctcggcactgtgagaggccatggaaggcca
-ttggtgaaggtgcagcctcagttgcaattgagggcccaggactgaagggg
-tcatgcagtgttttagagatgccagtaccatgagatgaccaccaagaaca
-gcagcagtggaatacaggcatctggagcctagaggaggacgcgtgtgcta
-caaagggcatggctggagaagtgacccaagcccttggaggtgcccagaag
-attgtgagttggatcccagacattggatggttggagattgatttttgctt
-ttgattgtgactgtgccctgatattttcactcttgaaggaagaaactatt
-tttgtgaaccccacagttaagagacttttaattgtaaaaagactttggat
-tttaaaagagatggatattttaaagagattgaaattttaagactaagtaa
-agactgtgggacttttaatgttattcagaGCCAGTGCCTTAACCAGTTAA
-CCATCTTTCCAACTCCTTTTTTTGTTTGTTTTTTGTttttgtttttcgag
-atagaattctctgtatagccctggctgatctggaacttactctgtagaat
-aggctggcctagaactcagaaatccgcctgcctctgcctcccaagtgctg
-gattaaaggtgcgtgccaccaccgcccggttTGGCCTAACTTTTTAAAGA
-ATACAAATACCATAATGTTGAAAGCACAAAAGAAAAATAAGGTTTTCCTT
-TTAATTGCATGTATGTTTTCTAACTGGCATACTAGTTAGAGAACTTTGTG
-TAAGTGCTCAGCACTGCTATCAGAGCGCCTGCTTAACTTCAGCTGTAGTA
-TTTATTTAGAACCTCCACCAGGAGTTTAACGCATAGACCAAACCACAAGC
-AACAGACACTAGAATTTTATTTCCAGCTCACCCTTTATACTTAAAGTATC
-ATAAGCCAGTCACTACTCTAATGGAAGCTTTTCTTTTCCAAATTTCTGGT
-TCTTCTATAGTGAAATATAGCCCACAACTTTATAAAATGGTGGCCTTAAT
-TTAAAAAAAAAGAAAAAAAAGAGAGAGACTCAATAAATGTTCAATAAAAA
-ATCTGCTTACCATTTTTGCTTCTGACTGGACTGGTTGAGGAGAGGAAGGG
-CCTGGGATTCCTGGAACACTAGGCACCATGGTGACTGGCCGAACAAGCTG
-TGAAAAACATATTTAAAATAACTTTGATTCAGTATTTATAAAACAAGATG
-TACCTTTTTTATTACATATGACTCTTAATTTGTAACTTTGGATTTAGAAA
-ATTTATCTTTCAAAAGTTGTCAATTTCTCTGAAATAATAATCTCCATGTT
-TTAACCTTTCTCAAAGGATTGTATTCTCCTTCCCAATCTACCTGCAAGGA
-TCAAAACCAAGGTCTTGGGCATATGAGTCAAGTGCTCTATTATAAAGCTC
-TATCACTACCCACttttgtttttttgagatgggatttcataaagttattt
-tggatggctttgcacccactctgtagtccaggttagcttgtcgtcttagc
-ctgttaagtaactggggtaagaggcctgtgtcagttggcctggctTTAAC
-TTCCTTTTTATAAACCCATAATATTCAAAGTGACTGATACAAAAATGTGT
-AGATTATCTTTTACATTCCAATTTTGCAATTAAAAGGACTACCAAATCTG
-TGACAATAAAAATTAAAATAATTTCAACACAAACTGTAATTTATTAAAAT
-AAGTACATGAATTTTCTAAAATGTATGTGCACTGATGTATTAATGTACTG
-TGTACTAACATAGAAGCCGGTGCCCCCTGATAATGCCTCAGGTGATACTT
-TAACAGGGTTTGCCACTTTCGCTTTTCACTTTAGAAGAGTAAGGTTAATT
-AATCTCTTTTTTTCATTACAAGTTGCCGTTAATACAGGCACATTCAAAAG
-GATAATCATTTTATCTCAAATACAAAGCAAGAATGTTTCCTGCTTTAAAA
-ATATCTTCAAAAAAGAGAAAGCAAACCTTTCCCCGAGTCTTCACTAAGAc
-ttttaagtaatgcaatttgaataacacggttctgtttaaagaagaaaaat
-attttggaaatacctcaatcaatgataatttggacatttagattacttaa
-Aaattccagcactcatgtggagaggcaggtggatctctgtgagttcaagg
-ccagcctggtctacatagttccagaccagccagtgctatatagtgggatc
-ctgcttcaaaaCTggaagaaaggaaggaaggaaggtaggaaggtaggttg
-gaaggTTTTTTAAATAAACTTAATACTTAATATGTTACTAATTTTGTTGA
-GGAGCATATCCAAACCACAAATTTTAGAATGTTGCTACAAGTAAGCTTTA
-AAAAATAATCTCAAAAAGCTATATACTgggctggtgagatggctcagtgg
-gtaagagcacccgactgctcttccgaaggtccggagttcaaatcccagca
-accacatggcggctcacaaccatccgtaatgagatctgacaccctcttct
-ggagtgtctgaagacagctacagtgtacttacatataaccaataaataaa
-tttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaGCTATATACTAAAGGA
-TTATACCACATGAATCAACACTATTTATCCATGTAATAATAAAATTTTTA
-CATTTCTTTACTTtgcatatatgtttccacatacatgtcatggcacacat
-atggaggtcagaggacaattgctggcattggttctcttcttttgccatgt
-gggacatggagactggaacaaaggttgtcaaacttggtgacaagtatctt
-tatccactgacacatctcactagtcccgGGGGGGGGGAAAAAAACAACAA
-CAAAACCCTCCAACTATATTCATTACATGAATGACTAAGGCTTAAAGTAT
-TCTTTAAGAAAGTTTCAAATTATATAtgtatcataaataatttagggaaa
-atgaaaatagtatgttttagacaactttgctagatatctaaaagttcttt
-tcaggatgaaaatgtaaaatgttggaagactaatttgaaagtatgaataa
-aactatttttgtgaaatatgatatgaaaaagaaaattttcatcatttcaa
-atacagtgcttttacataacaatttaatctttccaattgtgtgtacatgt
-atttatctatgggtgggcatgtgtgccaagttctcacatcttctatggca
-ggagcaatagtcagttgtgagccatctgcaatgggtgctgggaactgaac
-tcatgtcctctgcaacaacagtgcaagctcttaaccacacagctccagcA
-TTTTTTTTTTTtttggttttttcaagacagggtttctctgtatagccctg
-gctatcctggaactcactctgtagaccaggctggccttgaactcagaagt
-ccacctgcctctgcctcccaagcactgggattaaaggcgtgcgccaccac
-cgcctggcCCAACATTATGTTTTTAAATGTTCACTAGACAACTCAATATA
-GTTAATTACTTTTTCTTTATTTCCCAAAATTTGAGTATTTAGTGTGTTTC
-TCATAAAACttttttttttggattttctcacaacagtaacccaggctggc
-ctaaaatgtattatttagctgaggctagctatgaccttcttctgacccta
-tctttatctgttgactattgggattcctggcatgtgtcatcaggccAAGA
-TATGAATGTTTGGACTTTAACATGCCTGGGCCACTAAACTTCATGTAACC
-ATAAAGGACAAGTGTGTTTTTTGAAGAATTTTTATAACTATAAACACCAT
-AGCTATTTGCCAGCATTCCAAAACAAGTATCTTAAGAAATATTTGAATTT
-CATAAACCTAGTCAAACTGGAGTGAGGTGAATCAAGAAATAATGCAATAA
-GAATACAGAAAACAAGAGTGGGCTGGGGGTAAAGAAAGGTTTCAATCCAA
-TTATGTTTGCCTAGAATATTATAGTCGATTACAGGTAATGATGAATAAAT
-ACTACTCCCAATTAATAAACACTTGATAAATTCCATTTTGTAAGCCAATC
-AAGCAGTTCAAATATATTTTCTGGTTATTTTACCCAGACCAGTTTAGATA
-CAAAGACTTAAATTTAAATGGTCTAACTTTCCAACTTACTGGGACTGCAG
-CTGGAACATGCACATTAGAACTTGTAATTGATGCAGGAATAGCAACGGGC
-ATGGTTTGTCCATTAGGAAGATGTAAGAGAAGAGGAAATGGGCCTGGTAC
-AGGACTAAGAAAAACAAAACAAGGGAAAAATGTAAAGATCCATACCAACC
-ACCTCTGCAAAGTAACAGTCTTTTCCCTCCTATTGCTTAAAAATAAGTTT
-TCTAACCTTAAAAGGGCAAATTACAAAACTTAGATATTTTTAATTGCATC
-TTAAATGCATAATCTATGTAAGAGTGTTTTTTTTAAAAAGCCTGGGGAAA
-AATCATGGATTTCCAATTTGTGAAATGAGAAAATTTCTCATCAGAAAGGT
-CTTGGGAGTTACTTTTAAGAACTGAGACAAATGTCATCTTGAAATGGAAT
-AGCTTTGTTTTGTGTCAAAAACCATAAAAGTAAGACCATCTTAAACTTAT
-AGTCTATTTTCATTATTTTAGCTAAGATTTAGATATTTATTGTCCAATGT
-GTTAGataatattatttttaaaatattaaaaGTTTCCAAAACCCAAGACA
-GACAGATCTCTTTCTCCTTTTTTCTCTCGTGTAGCGCGCGCGCGcacaca
-cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacGTTTTAATTCA
-AGTAATTAAATATCCTAGGGAAAACCATAAAAAAACAAAACAAAACAAAA
-AACCCTAACAACTCATGTACAGTCAGTGAGTGACTGGAATCACTTACACA
-ATTGGCCTGTTAGAGGATGGTGCCTGGGTGATTACAGTACTTGAGGTTGG
-TGAAGGTACTGCTTGTTGAATAATTACACTTGAGTCAGAACTTGTGAGCA
-GCACATTGGGAACCTGTAATGATGCTGGACGAACGATAGCTGATGTGGGC
-TGTGCAGTTTGTGCCAATGGTACTTCCTATTTAATTTTAAGATAAATAAA
-GGGTAGTATTTAAAAACGCAAGTTAATTCATGTATCCCAGTGAACAGAAT
-GTAACACATTTATGAAAGCAACCACTAGATAATACTTAATGCCTCTACAA
-GTAAATTAATATCTAAAGTTAATTGAAAATATCTAAGCAGTTGTAAAGTT
-CAAATGTAATTCTTAAAATTTAAAAAAAAAAACCCCAAATCTGTGTTTTT
-GGTTCAATGTGTTTATTACTCTAAAATAAATTAGGCTGGGCTACTTGGCA
-ATGTTTCTGTGAGAATTTCAGTAAGAAATACAAATACAATTTACTGTCAG
-TAATCAAAAATCAAAACCTGCAAGGGATTGTCCTATCCTATTTGCTTATT
-GTATTACAAAATCAAGAAACTGATCCAGCAAGATAGTGCTATGACTTAAA
-CAATTTGGTGTTCAGATGTGgtggtgatgcacgtctttgatcccaaggag
-acagaggcaggtggatctctgagtttgaggccagcctggactatagagca
-agttccaggacagccaaagctacacagagaagttctgtctcaaaaaaaca
-aaaCAAAACAAACAAACAAACAGAAATGTTTTAAGACATTTTAAATTAAG
-AAAAAAAAAAGTCTGCTAATCTCAGGTAGTTTTTCATTTGGTAACATTAA
-TTTTCTAGTATCAAAAGACCAAGTGAGTCATACAAAATTAGCAGGTAGAG
-CTGAGAGCTTTCCAAACTAAAGAGAAATAGAATTTATGAATCAGCCAGGA
-TGATTGTTAAAATATTTCCTATTTTTTCAGATTACAAAAGAGATGAGGGC
-CTTACCCAGAACTCCCTAACTATTGTATCCTTTTGAACTGGCCTTTATAT
-AGCTACTTTCAGTTGGAGTCTTAGTAAGATACTAGGAAGGAGAAATTAGT
-AGCATTGTAACTACAGTTTTCAGCACATCTAAAAACTTCCAACTCAAGAA
-CTAGTGAGCAGAATGACAATGAGTAAAACCATCACAGAAACTTCCTACCA
-GAAAGGACATTAAACATTCTACAATAAATAATGATTTAGCAGAGGGTAAG
-GTAGAGCTGGGCACTGTAATAGTGAGGAAGAAAACCTTGCAAAAAGAAAT
-CTGATCTGATATTGAAAGAATCAAGAAGAGGCAGGCTATAGAGAAGGGGG
-AATGCTAGGCAGGAAAACCTTACAATATTTGATGGATAGAGAGAGCAGGA
-AACGAGGATGGATGAGTAGACAGTCAAATCAATGAGGCTTTTCCTAAGGA
-ATAAATATAAATTATCTTCAAGAGCAAATTGCTAGAAGATTTTCAGCAGA
-GAAGAATGACTCAATAAATTTTTAAGTTCCCACACTTAGAACTAAGAGAA
-GCAGATCAAAAATAGAAGCAGGTTTGAAAGGAAATTTagcctggtatggt
-tggcatgcatacagtcccagcaacctggggaaactcacacagaggattat
-taatatgaaactagcttgggaaacataaagaaactttgtGTTTTGCAAGA
-AAAATAGAGGGAAGGGGAACCCTCAGTAGTCTTAAGTGCGTGCTTGGGGC
-TCTCATGCCATTCTCAGCACTGGAGTAGGGAGAGAGAGAGAAGCCGGGTA
-GTAGTGGTACAACTGATAGATGACAGCTAAGACAATTACACTGAACACAA
-AAGTGGTATGAACCTTATTCAAAACATGCTTGGTAAATGaagatttgcta
-ttggtttcaaagtcaaggtagaaaatatagaactaaaggtgacacctaaa
-tgctttgcttaaataagtagatagatgcacatttccctttcttttttttg
-ttggaaggtgcaggaagggtattggaaatgagaggcaggtcttgctacat
-agcccagaaagttttagcagtacaggctagccttgaatgtgcaatactcc
-tgacactaccttcctagtgcaggaattacaaggacatactaccaccatgc
-atgggtagagaaaattttctcagaggagaaaaatgaggacagaattaagg
-gcttagtttcagacatactgagatgttccctagacaaagtaaaggagatg
-acaacagagaaactgtattcagcaatcaggagagataccttggctgatgt
-aaatttgggaattactaatttatagtttctattacaattcttgatggaaa
-tccctaaaaagaaaattagaacagaggaggtcccgaactgaTTTTCCACA
-ACTTAGTGGATCTATGTACTACCTAAAAGAAATTAATGACTAAGGAATGC
-AGAAGCAGCACCCCTAGAAGGTGATAAACTAGCCACAAGAATGAAAACTG
-GAAAATATAAAGGGAAAGGGATGCTCTGCAGGGAAATAAGGCTGTTCTCA
-GGATCCTTAATAACTATAATAAATGTGGAAATGACCGTATGTTAAGAAAT
-AAGGGGATAATTAAATATATCTAAGGCAATAATCAAGTATAACCATTAAA
-AATTGTGATTTTGGGAAATCTAATGAAAGGGAGTATGTGCCTTTGCTTCC
-AAGAATTCTACCTGCCCAGAATTTCAATTCTCAATATTGGGAGAAAGAGT
-AGTATAGAATAAGGATAAAATAAAGTATTATTATATTCTTATACCATCTA
-TTTGTGATTTAAAATAAATGTTATTAGAGATGAAGTTAAAAAATGAACTT
-TATAAAAGTTACAATAAGCCAGATTAATTTGTTACTGGAAGAACTGAAAA
-GAAACATTTAGTATTGTCTACATATAGTGTATAGCCAAGAGCAGTATAAA
-GTCATGTCCCAGGCCTTCACACTCACTTGACACTCATTCACTTAGTCCTG
-AAGTATAAAACTCCACTCTGTAAGCTTTACTCATGGTTGGTGTCCTTTAA
-AGTATACCCTGTATAAATGTTTATACTGGTGGTCAGTCAGGCGGTCTGTC
-TGTCTCTCTTTCTCTGTGATTTGAGTATACCTGTATGTGTACAtgtttgt
-gtgtggggatgcaggcatgcacatatagaagccagaggacaatctttggg
-tatgagtctttacctttctatcttgtttgacacaaagttttcttgccact
-gtgtaaactaggtaccagacctaggatttctggagattttcctcctcctc
-ctcctttcatctccccttaagagcatgaagggattacaggcactagtgct
-acggcatctggttcttatgtgggttttggggaatcaaaactcaagttgtc
-aggcttatgaagcaagttttactcaatgaaccatcctcccagccTGCATT
-TTTAATTGTGCCTTTTCTATGTTTAAATACCTGTGTGCTATAATTACCTA
-CATGGTCAATATAGTAGTATCAAGTAGTACAGGTTTAATCTAGGAATAAT
-AGCTTGTAACATACTAAGTATATAGTAGGCTACATTGTCTACATTTGTGT
-AGATACACTCTGCTTTGGAAAGAATGATGAGATTGCTTACTGAGACTTTT
-TTTTAAAAAAAAGATATATTCCTGTCAACAATAAATGACTATATTCTCAT
-TGTAGAAATCTATTCATCTTATGATTTTATAATAACATTAAAAAGGAACA
-CTATCACTGTCTCTTTATGTATAGACATAGTGCTCCTATATAAATTTGCT
-CATTTTATGTGTTTTTCAAGTGAATATGTGATGAAGTACACATCATGATG
-TAACTTAACACTTAACAATAGCCCAGAAAACCTAAGTTAATGTACTTAAG
-GAAATATCATTCACCGTTGATATCAAATATATACTGGAGTAATAATTACT
-CATTCTTAGACATCCTGTTTCAGCTGTATACATTTCCATATCTTCAAATA
-ACACCTTTTCTAAATAAGTTGTTCTCTCTTTTAATATCCAGTTTAATAAA
-AATAATTATGAAGATGGAATTTTCCTAAAGTATTTACACGGGTTTTTGTA
-TATAAAACCTATAATCTTCTATTGGATTATGTAAAATGTCATACCTTAAT
-GTTTCCTTCAGATTAAAACTAACCAAGTTTgggacagtgaaacagcacag
-cagataaggtgcttacaccaagcctgaaaatctgagctcgatacctcagg
-cctatatagcgtgagaagaaaactggcacctacaagttgtcctctgacca
-tcacatgcCATGCATACCCACAAATTAAACAATAAGGCattaaattaaaa
-aaattaaatttCCTGAAGTATCTTTTTCATAGTTCTAACCTTTTCATCAC
-TGGTAGTCGACTCGGGGTGAGGTAAAGGGCTGTCCTGGTGAGTTGTTTCT
-ACAACAGAAGGCTCCTCAATTTTGCTTCTTATGATGGGTGTTGCAAGAGG
-GGACAAATCTAGAGGCATCTAATACAAATGATAAAAAAAAAAAAACTTTG
-TAAAAAGTTTATAAAAAACAGCCAAGCAAAATGTTTAAGAAACCAGGAAG
-TGAAAAGCATCATTGTATTCCTAATAGAAGTATTCTTTTTATAATTTCAT
-GGTTAACAACATACTTTTTTAATGTCATCTTCGGAAGCCTTCTTGAATTC
-ATTTTCAAATGGACTTGCCAACTCATTGAACAAACCCACTTCTTCACAGT
-TTTTTAGGAATCTTGTTGGCGTTGGAGTCTGATCTGAAATAAATGCCAAG
-AAGTACTAAGCATACAAATGCAAATGATCATGTGAAGATTCTAAAACGCT
-GCTAGGAATGAACAGGTCAGTGGCACTGCTCAGTCAATGTTATTTCTCTC
-TTTAAAGAGATGCTTTTCTTTAAAACAAACAAAATTTGATTAAGCTCTAT
-TTTATATCAAGATATTTTGTCAACTTCACCAAAGTTCTTTTATACTTAGT
-GTACTACTCTGAGTAAAATAAGCATACTTTGGAGAAATAATTACTATTCT
-ATAACAAAGTGTTAAGAATTTTTCAAAGTTACATCATTAAAAATTCTGAT
-TGTTAGATGCATACAATTTTAGGGAAAACTAATGAGAGCAAATACATATT
-TTAACTTTGTACATTCACTATCTGTTCATAAAAGTATTATGAAGTCAAGC
-TTAATATACATTTTTACATCAAAATAATGAAAGGGGGAAAAAAGTGAAAG
-CAAAATTTTCCCACCCCCTAAAAGAAGTGGTTTAGCCTAATTTAATAATG
-ATGTGAACTCAACTTTCTTACAACCTAACTATTTCAACGATATCTCAATA
-TATATATATATACTCAATGACATGTATATTAGCATTATACTGAATATTCA
-TGTATTGTATGCAGAACAAATGAATGAATGACACAAACCTTACAAGTCTT
-TCCAATTTAGTTTTATTATTTTGAGGGATATTTGTTTATATTAGAGTTGG
-TAGTACATTAAATATTTATTCACATTTTATGCATTTTAGGGCAGCAATTT
-TAGAAGTTATACACAGAATCTAGTCTACTTAGTACAGCACTGGTTTAAGA
-TAAAATCTGTTTAGCTGATAGTCAGATATCTGTTAATTACTGAGTTTCTA
-CAGTGGGTATTTTAATTTTATCTTTGCCCTCACATGTACTACTTACAAAT
-ATTTTTAGCAAAAATAATTCACTTATCATTCACGCTAGACAGAAGGTAGG
-CTTGTCTCAGACAGTGAAAACAGTGTCAGAATTACTGCAGGGTCCACTTA
-CGTCATAATCTTACCCATTATTTAATCTTTAACTTATACCCTCATTTTTA
-GACCCAAAGACTTTCAAAATAATATTTTAATATGGGTTTTAAGTATACAT
-ATCAGCTTAAGTCTATTTTAATTCAAATTAGTCAAATATAAATGTGAATA
-CTGTTCACACCCAAAGGATTTTTCTAAGCTGATCATGGATGAACACAACT
-GACATTAGAGAGGAAAACATCCAGAGATGTACAAGCCCACATCAGTTTTA
-TTGATGATTACTACTGGTACCATCAGATTCGAGAAAAGTCATCACAGGCA
-CAACTGGTTAACATGCAGATTGCTTAAGGCTGCTGATCATCATGCATTCT
-ATTTACAGTTATATTAAACTATTTCAATGTTAGTAAAAATGCTGTGGTTG
-AATGTGCTCTATTTTTATATATACTGTACTAAAAGTAACATCTAGGAACC
-AAACTAAAAACATTCTTGAGATCAAAGTTTATAGAGACTGTCTTAGACAG
-TAAGTATCAAGGAAACAAAGATCTTCATACCCAGGAAAACACTTTCTAGG
-TAGTTTATAGTTTTCCTTAATTACTGTTCTTTACTTTTTTTATTGTGGTT
-CTCCTTGTTATTTACACATTCCAAGAAGTGCATACTTCACTCTGTTCCAT
-GTCCCTTTTTCTTACAGTACTGAAGACTGTTGAAAGTTCCCCTCCATAAG
-TTGTTTTCAATAAATCACCAACTTTTTGCTCCCTCTCATTTATTCATTAC
-AAAAATTACAGTACTAAAAGCACAGAAGGAACCATCTGATACTGCCTTAA
-CACCTCTCCAAAGCACTGCACATGGTGTTTAGACTAAGTTATAATTTAAA
-AGTACTACCAGTATTCTAGTTAAATTCTAGAATTATAGATAGGATAACAA
-GTTTCACTTAATAAAGGACTCTAGACTCTATATTTATGACATGCATATTT
-GTAGTTCTGACAGAGAGCTAAAATTCTGACACAGAACTTATCACAATGTT
-TATTTAGAAAAGAAACAAATATACTTAAATTATACATCGTATATATTATT
-CAAGTACATAGCTTATGTGTTATAAAAAAATAAAAGAAAACAGCTAATAT
-GGGATAGGGTGAGAGTAAGCTAACATATGAACTGGGTTCCTCTGTTTACA
-TATGAAAAATAATAATCTGCTCAGGGTGATTCCATATGGTTATAGGGTAT
-GcacacacacacaagcacacacaaatacacacatacTAACTGAACTTAGG
-TTTTCTTTATGAAGAACATTTTGTTTTAttttgcagtgctggggattaaa
-accttagtcttgtgaatgtcaggcaagcattgtactattgatctacatcc
-cagcTTTAGAGTATTTTGTTAATAAAACATTTCATTTGAGACATTTTTAA
-ACAAAATTATAATGACCAAGTTTAGGGAGTGCTTGATCATTTTCTATCTT
-CACAACGTTTTGAAAACTAGGTGTATGATAACTGAAAGAAACACTAAATA
-CCAATGAGTTCAGTTATCAGTTAAACATACTCTGTAGAAGTCATGAATGC
-TCCAAGGAGTCTAATTAATTTCCATAAAACCGACTTCAAATGGGTATTCG
-AAAAGCACACAAAAAAGTGAAATGAATGATCAAAAGAACATATAGAAATG
-TAATGGGTAAATACATGTTGCTAACATTTACTGTAAATGAAGCAATTGGA
-CTATCACCAGACTATAGTATTTACAGAGAATACACAAAATTGTGCACATT
-CTGGGTGAAATATTATATAAGCCATTAATAAAAGCATATACTAACCAGCC
-ACAATGACACTGTCATTACGTGCTGGACCAAATTTCAGTGTCATCTCATG
-TTTATGTTTATGGACAGCCAAATGATCCTCGTTGGTAAAACGCTGTGGCA
-AAAAGTTTTAAAATATAGTTAAGATTTTCAATTTGATCAAAGAAAACTGA
-TAAAGGATATCAATTTCCACAACATGTAAAACCACCATTAGCAGTGAAAC
-ACCAGCTTATACTATAAGACAATCAATCTACTGTTAGCACACAAAGACAC
-AGTAGTTTTCAAATAATCAGAGAAACCCACTATTAAAGGATAAGAAATGA
-TAGTATATAACTCATCTGAGCGACCTGAAAATAAAACCTGAGGCAAGTAA
-AATAATAAAATGGACTACTATTCTTTTATTATGTCAGAGAAATATGTACT
-CTACAGTTCAAAGACTTTAAGAAAATACTGTATTTACTTAGATGTAAGGT
-TACTTACCACTTTTTAACTGAGAATATTCTAAAAATGACTCCTGTACAAA
-TTAAGAAATTAATCTGAGgctaggcgtggtggtgcacacttttaatccca
-atactagggagacagatacctgtaaatttgaggctagcctgatctacata
-gagattccaggtcaaccagggctataaagtaagatcctgtctcaGAgaga
-gagagaagaaaagagaggagaggagaggagaggagaggagaggagaggag
-aggagaggagaggagaggagaggggaggggaggggaggggaggggagggg
-aggggaggggaggggaggggaggggaggggaggggaggggaggggagggg
-aggagaggagaggagagaaggagggagagaagagagagggagagagaaag
-agagaaagagagagaaggaaagaAGTAAGTAAAGTCTGGCTTTATATTAC
-AATAGTAAAGAATATCTGTGTTATAATCCAGCAAAGAATCAGTAATCACA
-ATATAATTTATTTTAAACTGTTTTAACCTAAAAAATTGATTTTTAAAATC
-ATAACTCATGTTAAAATGAATATATGTGTAAAGCTATTTATCAAGCCTCT
-GCTCACCTTACACTGTAAGTACCACATGCGACCGGTGATACTTATGACTG
-TGACAAACACACTCGTGTTTAAAGTCTTACTGGAAATCAGCCTTAGGAAG
-AGCTCCTTCTCAAGAACCACACTATTCCCCAAATAGGAAACCACTCATTT
-ATTTTGCCTGTTTCCTAGTTTAGAAGTTAAGTTAACCCTTACTCATTTCC
-ACTACTTTACAATCGGGGTGTTAACATTTTAGTGTAACTGTTAAAGTCTT
-ATACCTAGTACCTACTAGCATCCCATGTCCAGCACAAGAATCCCAGCTTC
-atattttattttatttttttatttattattgttatttatttattttggtt
-tttcgagacagggtttctctgtgtagtgatggctgtcctggaactcactc
-tgtagaccaggctggcctcgaactcagaaattcgcctgcctttgcctcac
-aagtgctgggattaaaggcatgcgccatcactgcccggcCCAACTTCATA
-ttttaaaaaagattttatttttatttatgctcatgtgtgtgtctatggat
-gcttagaaaatcaagaatactggagtccacaaagttgtgagtcactcgac
-gtgtgtgctgggaaccaaactccagtcttctggtagagcacaatccctct
-taactacttgagccctctctctggcccTCCAGCTTCAAGTTAAAAGACCT
-CCCATCAGTGTCCATGGTACTCTGAAGGCTCCTTATTGAGCCTATTGACT
-ATTATCTTCATGTCTACCCTCCCAAGTAAGCTGAACACCCATGACCTTCA
-AATCTGCTGTAAGCATTACATAAAGACTAATGGGGGAAAAAATGAACTCC
-TTAAATTAACAATTGATTCTTAAAATCTGTAAAAGGCAAAAGAAAATCAT
-GCTTTACTTTATTTACAGACACCAATAGAAAGTAAACCACTATTTTATGA
-GAATAACAAGTACTTCTTCAGAGCCTGTTTGTATCTTCATAATGAGGAAC
-TGTCAGTGCTTCTGCCCCTTGGTTTACTCCATCATTATCTACTCACCTGT
-GGACACTGAGGACAATCTAACTTTTCCCCACTCGGGCTATCTTCCTATTA
-CTTTCTCCTTTCAAAAGTCTCCCCAAATCTGGTGAAATTAGCAGTGGTGT
-TTTGACAAGCACCCTTAGAAACAAAGCTCTCAAGTCAATGAACACATTGC
-AAAGCTTATTCACACTGTTGCTCTTTATCCTTATAGTAAAATTACATTCC
-ATATTAAATGGATCTTCATGTAAGATTCATTTTAGGTTCTAGAAAACCTC
-CCAAAGTAACTTTTGTATAGAATGCAATCATTAAAGCATTTGATTATAAA
-CGATCTTGCTATAAGTGGTACTCTTAAAAGACTCTGAGTTGTCAAAATTA
-AAAGGCAAAAACTCGGGAAATTTCACCAAAATGTTTATTCAATTAGTGCT
-CTCTTTTTGGATTAGTTTGGCCACAAATGCTAAGGAGCAATAAGAGCTGG
-AAGCATAGTCTAGTGGTAAAATGCTATGTAGAAGGCCTCAGGTTTGATGT
-TTGGCAGCAGCAACAATAAACAAAAACAAAAAACCCCTATCTGCTGTATA
-ATGTGAAAATGAAAGTAAACTGTCTTCAGAGAAAAGGAGTGACTAGCTAA
-AAATATAAGGGTTATATATTTATAAACTCTCATGCAATATCCAAAGATCA
-AATTAACCATTAGTTACAAAGATAGCAACATTTTTTTTTAAATGTGAAGG
-ACACAGGTCAATCTGACCTTGAGAAATTATCTGAGAAAATTTGAATTAAC
-AAGAAACTTTGCCTTTTCTACTCTAATCCTCTAAGTTTCTACTGACTAGT
-TAAAATGAGAAAAATGTTATGATGTACGTATATATGTATACATATATATA
-TGAATTGTTTCCTAGATAAACTAAAAAGGATTTGTTTAAAAAAATAAACT
-CTGCAGACTAATTATAATCATACTACTGGCAGTATTAACATATTTAATTA
-ACACAATTTCTTCGAGACAAAGCCCAATTTGAATGCACAATGCAACAGGT
-ATGCACAAAATTCAAGCATTTCTGTCAACAAAAACAAGAGCCTGAGCATT
-TATCTCAATCAACAATGTTGGAAGAAAATGAAGAAAAGTTTTTTGGACAG
-GATCTTATAAGGTAGAAAAGGGTAATGGGCAGACAGTAAACATGCAGAGT
-CCACAGTAAATTAATATAAATTATAGTAGGTAAGAAATCTGTTTCCAAGG
-TTTGGCCATATTTTTCAGATTTTGTTAATACTGGGGTGGGGTGGAgtgtt
-aacgcacgacagagtacctacgtgggaggagtagaggactactctgtggt
-gttggttcctgtatgtacaaaggggctctggggactgaactcaggttacc
-aggcctgtctgacatgcttgctttaaatgctaagtcagttcTTACAGAGC
-TTCCTACGAATCAGCCATCTATGATTTTACAGTTATTTCCAACATATATT
-ATTACTACTACTATTTAATTTGAATGGGTTGAAATAAGTTTTCATGTAAT
-CAGAGCTGTTTTCATGTAAACAGCTCCTTTTGCTACTTTTTGCTTAGCTG
-AAGAAGAACTCTATTCAATAGCAGAAACTATTAACTCACATACACTCCAC
-TAAGACTTGGGCTAAGTAGATATTGTATTCCCTCTCCCCTCTGAATCAGC
-TTATGATATATGATAATTTACCACAAAGTAGAGTCAGTTAAAGTGACACA
-CAAAGATATAGCCAACAAGAAAGAGTATGTAAATGAATCTTTTACTATGT
-ATCTAATTTTGTATCTTTTATTCAATTCAATACCACTGTATTCCTCTAAA
-AACAATGAAGTTAATAGGAATCTCTACAATGTCTAAAAGTTACCTAGGCA
-TTTACATGAGCACCATAGTAAGAATCTTCAAGTAAACTCTGTGCTAATTT
-TTATAGGCCATTCTTACGTGACACTATCAACAAAGGACATTTGAAAATGT
-GATAATCTACTGGAAAATTTAAATTAAGTAGAGCAAAATTTAGAGCATTC
-CATAGAGATGAAAAATATAATTTGCATTACATCACCGAATTGGTGTTTCT
-AAAATCAATGATCAATTATTgcagagtattgtgatgcatatctttaatcc
-cagcactcaagagggcaaaggcagatctctgtgagtctgaggccagatct
-acatagtgagttccaggacaaccagagctacatagtgagacctatctcaa
-acaacaacaacaacaacaacTAATAATAATAAGTACCTTCAACATCCTAA
-GAAATACTATTTAATATAAAGGGAGAATAGGTCACTGCTAATTTCAGCAA
-GATATAACTCATGAAGCTGACATTCACTGGGCTGTGTTGGGCAGTGATAG
-TATACAATATAAATATTAAGTACCTCACAAAATCATTGCCTGAAAAATGT
-AATACCCAAGACTGAAGTGTTTATAACAAAAATAGTTTATTATTAATGAG
-GACTAAACTATTAATTAAAGCAAAAACAGAGCGAGCTTCTATTTCATTTC
-TTTTTTTTTCTTTTAAGTGTGTATATCtgtggaagttaaaaaacaacctg
-cagagatcagttctttccttctactatgtgggttctagggactgaactca
-ggtccttagccttacagcaagttcctttttatccagaatgccatctttgt
-gggccAATATATAACTATACATTTTATTTGCCAattcattcattcattca
-ttcattcacccactcatCTGGAATGAGAATAACTATATATACATTTTATT
-TATTTGTCTATTAATTACTTAATTTGGAACGAGAATTCAATCCAGTGACT
-CTTGCTTCATTTTAGCCCTTGTTTCTTAAAGACAACTTCTTATAGTAGTC
-TTGAATTTGTCATCTACATGTTTAGCCACCACAACCACTTAAAGATATAT
-ATTGAGCTGGTAATAGTTTAAGAAACTAATTAGAGATACACACAAATATT
-TGTGTAAAATGATACTCATCACGATGCTGTTTATTATAATACTAAAATTA
-ATTTCAGAGATCATAATAGAAAAAGGAGCAAATGATAGGACAAGCTCTAG
-TAGAACACAACAACTTAAAACCATGCTTAGCCATGCATAGAGGCTCAAAT
-GCATAACTTACTAACAAATACTATAAATTTAATGTTAGGAAATTCTCTTA
-AATAATTTCTTATGGTACACATACAAACATATATTCTAATTTTTAGCTAC
-TGACTCTTTTTCTTCTACTTAAACAAACTTAAATACATTGCTTTTTATTT
-aaaacaaaagaagacaaaaaaacaaaacaaaacaaaCTCACTCAGTTCCA
-GGATATCTTTTGGTTTCTAAGACTGCAGCATGTACATGTTGCACATAATC
-TCAAGCAAGCACATACATAATACACataaaaatatataaattaattcttt
-tttaaaaaGACTTTTTAAAAATCTCATGTGTTAGTACTGcaggtatgatg
-gcacacacctttaatcccaacacttaggaggcagaggtaagtggatctct
-gttgactttgaagccagtctagtagtctatagagtgagcccaggcaaggt
-tggttatatatgtatggaattaagatcatgtctaaaaCTGGGTGTGGGGT
-AGAGATAGCTTATAGTTTAAAAGTATTTAATGCTggggctgaagagatgg
-ctcagttgtaaagaacacttgatatacttgcaaaaaacccaagtttgatt
-ctcatcattcatgtggcagattacaaccatctataaccacagttgcttct
-tctgacctcattgaagaaggcatacaagtggttcacagacaatccactaa
-tatacataaaattaaaaaaaaAAttaaaagtgcttaatgctcttggggaa
-gactgagtttggttcctagcaggttggatgggttaaactgtctctcactc
-cagctccagggaacccaatgcaggttttttttttgcttccaaggacaATG
-TACTAACAACCCAACCCAATCTCCCCACCCCCGACACATATACATGTAAC
-TAAAAGTAATACTTCTAATTTTTAAAAAGTGTATATTAAGAAGGGATCAC
-ACACAAAATAAGAGCAGCCATTCTATTTTAAGCAGAAAAAAAGTTAGGGC
-TTTTTTTGAGGCCGTTTCCAAGAATGACTTATTGAACAATATGGCAAAGC
-TGGTTACTTTCCAAAGACTGCTTCTAGAAGCAATGCGTTATCTGTAGTTA
-TGGTTTAGAGTTCCAATATCCCTAAAAAAATCCAAAGGATTCTTCTCAGg
-gtgttagcattggaaatggtggagcctgagtcatacgtgggcctggagag
-gtccctcagccatttggggtatgaccttgaaggggactgggtgtgtctgc
-attctttgatgtgagtagttaagttttgctctagcttccgccttcccttt
-caatactgtcttgttttatacttcccttgatatacaggctctaagaaaca
-gggttaactgagcatggagtaaaagcttctaacattatgagtcaCCAGGG
-AAAAGTCTTTGCTGCCAAGTCTGACAGcatatgctagaagagcctgactc
-ctataaactgtcctctgacctccaaatgtgcaccatgacatgcaggtgcc
-cacccacagataAGCACACGAAGTCAATTACTACCCATATCTCTTCTTTA
-ACTTTGTACCAAATCCTAAAAAGTAAATTTGGTTTACCAGAGAGTAAATC
-TAGTCAGTGGGAATGAAAATCATACTCTAAATTTTAGTTTCAAAGAATTT
-AAGGTTTTACTTTTTACTCTTAACTTTTAAAAAATGTGTGTAAACTACAG
-CTCCAAATCAGATATAAAAGTCTATTTCTTGTGCGTCCATCTTTCATTTT
-GACCATTATTATCTTCTAGTTTTCTTGCTTCATATTGCTCTGTGAATAAA
-CCAACATACATTCTACAGTTAAGATTTTTTCCAggggctggcaagatggc
-ccagtggttaagagcactgactgttcttctgaaggtccttagttcaaaca
-accacatggtggctcacaaccactggtaatgagatctaacacccgtgcac
-ctgaagacagctacaatatacttatgtatcataataaaaaattctttGGC
-CCGGAGCAAGCAGGGACTGAGCAAGCACAGTCGACCAGAGCAAGcagagg
-tcctaaaaattcatttcccaacaaccacatgaaggctcacaaccatctgt
-tcagctacagtgtacccatatacataaaataatctttaaaaaaaaaagaT
-TTTTTTCCCTATCTCTCTGAGCTCCTCATTAATCATTTTATACTTCAGCC
-ACAATAGAAATATGTAGTTTCTTTTTTTTATTTGTCCAATTGTCAAATTT
-GATCCAACTGTCACACGACCAGAAACATTTCCTCACCAAGCTACTTTAAA
-TGGCATCTGGGCAGGGGAAATAAAGGAACTTGCTATGAAATGAATTCCAT
-TCTCAGAAAGCACATGCAGGTAGTTAGAAAAAGATACCAAGTCCTATGTC
-CTAACTTCCACACATGTACATGACACATGTACCTCCTACAATAATGATAA
-ATAAGAAGTAAACAAggggctaaaaaaaaactctcagtgattaataacac
-ttgatgctcttccagagaatccaggttctgctaccagcaccctcatggtg
-actaaccatctgtcactcttgttcctgggggatttgacaccctgttcttg
-cctcACTACTCTGGAGGTTGTAAGGTCTAAAGTTGTGAGATcctaaacac
-ttcacaatggctccacctcctcaagtatattaacatattactttagaggt
-taagttttcaatacataaatttcggggggggggatccaatcaaatcacag
-caTTCCTGTTATATAATCAGCATTTTCTTTATAAATTTCCCAGTACCTAA
-TCTAAAATATTAGTTAATAATCTTAGAAAGTAGATAAAAACAATTGAGAA
-ATCTTATATTGTGTTATCAAAGAATCCAGAAAAATTTGTATATGCTATGA
-ATCCACTTATATACAGTCTGAAGAGTACAAACAAGTAGTTAGTAGCCACT
-GAGTTATCATCTGAGTTATCATTTTtacagtaatggaaggcagatcagta
-gtggacaaaggccagagaacttacaaatgggtacaaggaaacttttggag
-tgatgagtaatattcaccctcatgactgttgtaacagttctataagtata
-tgtatatgataaaTTATAACACTGGGTAAGGTGATGTACCCCAGCAGGTA
-TATCACTTctaatgacctgagcttgatccccacaaaacctatcaggtatg
-aaatgagggaaccaactcctgtaagttgtcctttgacctctacatagctg
-aagtggcacatgcacaaataaacatacacaAGCACACATATAACTCACAC
-ACATGTGAACAAAATCAATAACTGTAAAACAATAAAAATCCAAATGTACC
-AAACTGTGACTTATTGTGCAGTTTACTACATGCTGattatattttaattt
-aaaataCCAACTAAAAATAAATAAAAACCAACAAAGTACTTTAATGTCTC
-TGACTTATACTCTATTAAGTATCTGTAAGTTTACTATCCACTAAAAATCA
-AATTTTCAggctggagagatggctaggtggctacgaggactcactagcag
-tgattccagaggtctgggatctgatgcccTCTTTGGGCATGTCACTGACA
-GCatatttatattaaaaaaaatttttttttctaaaaataGATTCTTTGTT
-AGTGCTTGTAGTTAAAAGATTAGGGTAGTGGTGATAGTATTAGattaata
-atttcataacaattaaaaattaaaatatCTCCTGAAAATGCTTCCACACA
-TGCTTTAAAGGTGTTAGACTTCAGAACATTAATAGATTAGTGATGTCTGA
-TGTAGTTATTAGTTTATAAGAGTTCAAATAACTAAAATAATTTCTAAATA
-CAGTAGTAGTACATTTTTGATTTCCAACTAGGTAGTTTAACATTAATTTT
-CAATGAACATAAATCAAATAATATAACTTTAAATCTTCGGTTTCTGTCTA
-TAGTTTTGACCTTTATTATAAACTACTTCCATAATACCACACTGTCTTTT
-CTAGAACTAGAAGAGATTATTAAAGAATTTCTAAATGTTTTTGTTTTGTT
-TTTATCTTAACTCTAATCATAAAGAAAATCACTGTAGTAAAACCTTAATG
-ACAATATATTCTAGCAATGATTTAATGAAAAGAAACGTACAAAATTATTC
-TAAGTAATGGATATGTTACCTGGCCACACCCAGGGGCAGTGCATAGAAAG
-GGTTTGTCATCACTCATATTCCACAGGTCCGTGTTTTATCTGTAACAAAG
-CACAAATCAAGAATGAGGTGTTCTGTGGTATGTTTCTGAATGTAGAACAA
-TTTCAAATATAAATCCTAAGATCCAATTTCCACCAAACACTTCTGTTTTC
-TGTGGGAGCCCATGTAAGAAAGCTGTGAACTTACTGTGAACTATGGATGG
-GGTAGAGTGCAGAATATTTTTCCCACAAGAAAGAATTGCAGAAACTATGA
-TGATTCAATGTACATGAAAGCATGAACATGGAGGGAATGCCCTAGAGGCA
-ACACCCATATTATCTCTGGAAAAGACAAAGCCCTGGAAAGAATATTCTTG
-GCTCCTTCATATGACCAAAGATGGTAAAACCTAACACCAGGTCTATTCCC
-TCACTGTAGTTGCTTTTGATTAAGCTAAAAATTACCCCATGCTTTTCTTG
-ATTTAATAATAAAAACTAGAGATGCTTTGTTTACACCACTCTTGAGCTCA
-AATGCCTGGGGTCCTCCTGGCTCCCCATACAGGTTTTTGGAATAGCCTTT
-GATCTGCAGAGACTTTTAGCTTCATGGGCTACAGGGTGGGTCAACAATCT
-TCCACTTTGAGAGTAGATACTTGTAATATGCAAAAACTCCACTCTAGAAA
-AGGGTTAGGACATTCTGTCTGGATCTTTTTTGTGCAACAGTGTAAAAGTC
-ATTCAAAAAGAACAACTTCCACATAGTAGATAGCCTTCCAAGGGTCAGAT
-TACAGAGTTGTAGAAGTCACAAAGCAAGACCTATTCTAAAATACtttttt
-ttaaaaaagatttatttattattatatctaagtacactgtaccttcagac
-agcaccagaagagggcatcagatctcattatggacagttgtgagccacca
-tgtggttgctgggatttgaactcaagaccttcagaagagcagttagtgct
-tttaactgctgagccttctttccagcccTATTCTGAAATTCTTGCCAAAG
-ATTTCTTTAGTCTTTTGGCTACTAAATATGTCTTGTCTGAATATCTTTCT
-AAAACACCAATTAATTATAAACAAACTCATTACTTTTTCATGTGAGCAAA
-GTACTATAGAAAACTCTCAAAAGGAAAATATGATATAAAACTATATTCTG
-GCCTCTAGGTACCTCTTCTCCCAGCAGAGAAGCTAAGGTgtgagggtctt
-ttccagtatctcttgcagacagataacctgcagatgttcaagtacttcac
-ataaaatagtttaacatttgcataaagtctgagcccaccttTAGCCaatt
-aactagaagacagagagagaagacataaattaataaaattagagacgaaa
-gggggacatcacaacaggcagcaaggaaactcagagaattataaggacat
-gctttaaaaaatctcagcctagcaatctgaaagaaaaaaaaaactaaaag
-aaatggatggatttcttgatgtatatgacctgtccaagttaaagattaaa
-taatcatttaaacagacccattaccctagtgaaatagaaacagtaattag
-aagtctaacaagaacaagaacaagaacaagtctccgtccaaggctagatg
-gattcagcacagaattctaccagatcatcaaagacttaacaccaacactc
-ctcaaattattccacaatatagaaactaaagaacattttctatgaggcca
-ctattattacccaggtatcaaaaccacacaaagatctcacaaaaaaagaa
-aactatacacccttatcccttatgaatatagatgcaaaaattctcaacaa
-aatacttgcaaaccaaatacaagaacacatcaaaagtatccacatgatca
-agttagctcaatcccagaaatgcagggaaagttcaacatatgtaaactga
-taaacataatctaccacataaacagactgaaagacaaagattacacatca
-tctcattagatgcagaaaaggcctatgaaaattacaatatcctctcacaa
-taaaagtcctaaagagactaggaatacaaaggatatgcctcaacataata
-aaaagaccatttcaaacaggcccacagccatatcaatctaaatggattaa
-aacataaagcatatctactaaaaccaggaacaagacaaggatgtacctat
-ttaatacatccattaagttttagctagagcaaataattgaatgaagtcaa
-attatctttatttgcagaatatgaatatatatatgtatatgtgtgtatat
-atttatatacacacacatatatatatgcagaacattataaacaaataaat
-atgcagaacatatatatttgcagaacaccctaaaaactcccaccaggaaa
-atttacagctgaccaaaaaattcagcaaaagttgcaggacataaaattaa
-aacgcaaaaatcagtagctttcttatatacaaatgacagactgagaaaaa
-aaatcagggaaacagtaccttgaaaaacagcctcaaaaactaaaataaaa
-tatcttgggataactctaaccaagcaagccaaagacctatataataaaaa
-cttaaaagaaactgaagatattagataatggaaagatctcccatgtcatg
-catggattggtagaatattgtaataactgtggtaatggctatcctatcaa
-aagcaacctataaagccgggcagtggtggcgcacacctttaatcccagta
-cttgggagacagaggcaggcgggtttcagagtttgaggccagcctggtct
-acagaatgagttccaggacagccaaggctatacagagaaatcctatcttg
-aaaaaaacaacaacaacaaaaaggcaatctataatttcaatgcaatcact
-atagaaatgtcaacataattcttcaaaataactgaacaaaagatatgttc
-aattatatgggaacacaaaagatcccagatagcgaacacTATGAGTGAAA
-ACCTGCTTTCATTAAACAAATGAAAAAATAAGAAAATAACAGAAGAATGT
-CTTATTTAATAAAAGCTGaattttattttattttttaaattaGCAAGATA
-CAACACCAGAGAGTCTGGGAGCTCAAAGCAGCAGTAGCAGCAAAATGAGT
-GACAAAAATTAAGACCTCGGCATACCATATTTAAACTATAAGAAAATTAA
-GAAACTGTATCTTgtcaggtatgtcagtgtacacgtttattccagcactt
-gggaggcagaggcaggtggatctctaagcaagttaaaggacagccaaggc
-tatacagagaaactctgtttGGGGGTGGGGGGAGATGGAGAAAGAAAAAG
-AAAAGTATCTTGAAGGAAGATCAAGAACTGAAAAAAAAAGAGGTAAATAT
-TGATGATCTAAGAATTATTTCTTAGCCAGGCAGGGAGCATGAAATGAGGG
-TCATAAAGCAATGGCCATGGACTGAAAAGACTCACTTTAGTAACAACAAG
-GTTATGGCACAAAATGTTGACAGAATGAACAAGTATTGTTTTAATAATTA
-TTGCTTTACATAGTAAATAACTCAATGTAAACAATATTTTAGTTCATCAA
-ACTTCTTTtgaaagttgttaaaatacagctgcaaattctttgcagtgctt
-ttcacaatgagtttatgttccttcccttgactcgaggtgggttcataatt
-atttcaattaacagtgctgtggaaatggcacaaggttaggtcccaagtct
-tataccctctgcttggtcatgcagaacttgctTGGTCTTCAAACACTACT
-ACTCAGGTCATTCATTCTAGGTTAGAGTCTTATCATCATGATGAAATAGG
-GCATTCAAACCTCCCACATGAAGGTTGATTCACCAAGAAACAGACAAATT
-GCCTTGCTATACTATGTCAACTTCTTGATCTATATAATCTGTATTGTTTT
-GTCACAACTAGGTTTGGAACATCTCTGTATAGGTATGACTTATCTTAGTA
-ATAATATATCCTTTCAAGCTTAAAATTTTTACAAACCAGGGATAGAGATA
-CAGTGAGgtgaaaaaagtgatttgtttgcaaacctaatatctggctcaac
-agaataagatggttgaattttcatatttgcttctgatactcaacctgctg
-tgacatattcagacagcttatggagaaactcttacttgttcttttttttt
-aagagttatttattatatgtaagtgcactgtagctgtcttcagacacacc
-agaagagggcatcagatctcattacagatggttgtgagccatcatgtggt
-tgctgggaattgaactcaggacctccggaagagcagtcagtgctcttaac
-cactgagccatttcttcagcacccacttgtatgttcttaaagaatgaaag
-caaaatagggcaaataacaaattagtacttattatgacagtggcttttac
-tgcagacttcagtcagaaaggacatttgggacccatataaattctcgaac
-aacTTTATAGAAATTGATAGTACAGTTTTGTTTTTTAAATACTGCACTCT
-CAAAAAAGCCAGATTTTTTTAGACACACACTGTTAAGTAAGACAGTTTCC
-CTTGCCTTGAGCATGGgaaacccagaggcccacctgtcacaagccacacc
-taagccatgactacatgtacaagtacatggtagacagatgggaaagacaa
-gtggaacagattgaaaattatgaagaggccgccctctcgcctgtcacgtt
-gaacgcacgttcgtgtggaacctggcgctaacccattcgtagacgacctg
-cttctgggtcggggtttcgtacgtagcagagcagctccctcgctgcgatc
-tactgaaagtcagccctcgacacaagggtttgtTAAAAAAAAAAGAatta
-tgagagaggtagaactagagggtggagaggaacagtctgatgtgagtagc
-ctgtcctaccacctgaggccatggtgaagtcccagcccatgctgctgctg
-agggccatatttgggtctgtggccaggcagcatcaggggtctatgtcaat
-gtttgtggggtgagtaagctggccaggagggtataagagctagtcttgcc
-acttggctggttgcactaaatgagctagctgggacagtgctgaagagctc
-cccctggtgttatgcgtgcattggttgggggtggggtagcaggagaggtg
-gtggactgaccaactcagctaccactcaggcccagattcagggttagctt
-actccaggcatctaccccatttatgagctgctagagaatgtgaaagggcc
-agagctgcagatccaaacctagaggatctccacaacagagggcaacaaca
-gaatatctgagaggagttcctgtgaagatccagtattgacagtatagcag
-aagccagaggcctcgaatcagatcaatgactcattgtggataaacaggta
-tagtgtatgacacactgtgacacactgtaggttctagaacaaaatttttt
-ttttttacgttttgtttgtttttcttttgggggatgttgtaagggcagag
-gacagatatgaaaggacagaaatgagtgggattagggtacatgatgtgaa
-actcacaaagaatcaataaaaagtccatgatccatgttcctgctgactgt
-aaagggcaaggaagctaattttgctgtggtactgatgactgtagactcat
-agttgagaaagacatagaagatctataccttacactattactctgccccc
-caaagtaacagcctacacagaaaaccaagggagagaattcttaacaaatg
-tggtaaggatgctgaagagtagctctccacagctgaggaaggactcagtt
-ttaaggagctgattatcaggagtctgatcacgctcccatgagtataagcg
-taacacaaattggggggggggttttctctcttttccttttttttgggggg
-aaggggtccagaaagatggggagtggaccttggaggactaggaattaagt
-gtgatctgggttcctaatgtatataagacttaaataattaataaaaatat
-tatggaaagaaaaATAATGTCTGTACCTCAAAATCTACTGTTATAAGTAT
-CGTTCTGTTGTAttttttttgaatcaaggtctcatgtagaccaggccagc
-cAGCTTTGAGTGCCTGATGCTGACAGCTTCTTTTATTTACTTATCTTCTT
-TCTTTTCTTTTTttttgtttttctagacagggtttctgtgtatatccctg
-gctgtcctggaacttactttgtagaccaggctggccttgaactcagaaat
-ctacctgcctttgcctcctgagtgctgggattaaaggcatgcaccaccac
-gtccggcCATTTACTTATTTTTTTAAGTGTATATATTTTTTTCTTTcttt
-tttgaaaccaatgtagaccatgctggtctggaactcatgtaaactgcctg
-ccaccacgtcTGGTCCTTATGCTTATTTTTAATTTGATTCTTTTGAGAAC
-TGGAACACAAATACTGTATTTCACCCTTCCCCTAACTCTCCTCTAACTCT
-TTCTGTTTTCACCCCCACTTCAAatttatttatttatttatttatttatt
-tatttatttatttatttattttaaagatttatttatttattatatgtaag
-tacactgtagctgtcttcagacactccagaagagggcgtcagatcttgtt
-acagatggttgtgagccaccatgtggttgctgggatttgaactccggacc
-ttcggaagagcagtcgggtgctcttacccactgagccatctcaccagccc
-cCAAATTTATTTTTTTGTTTTTTTGTttttgcttttgcgagacagggttt
-ctctgtgtagccctggctgtcctggaactaactctgtagaccaggctggc
-ctcgaactcagaaatccacctgcctctgcctcccaagtgctgggattaaa
-ggcgtgcgccaccatgcccggcCAAAGttatttttttaatgtggtcaatc
-acactgaattattctcactgataaacaaagtagaatgtttggaacaatct
-catcttggaaatataaatagcctgattttacttgctaatattttgtttgg
-aatttgttttacattcatgttcatcagaaataCTATGTGTTATTTTGTGG
-CAGTTTTATAATTAAAGTTGGGACATGTTAATTCTTTTTTATTTTCTAAA
-AGAATCTGTATAGAGGCTGGTATTAgggctagagagttggctcagtggtt
-aagagtatttgatgttctctcagaggacccaagttcaattcctagcaccc
-acaaactcacatctataattccagtccaagcgagtctggtgccctcttct
-ggcttctgcagacacattagccacacacacacagacacaattatacaggc
-aatacataaataaataaaTCTTTATGtgaaaagaaatgtattaattcttc
-cttaaatattcgaaagaactcaccagtgaagctatatgagcctgggattt
-tctctgtgggaaggttttaagtcataaatccagtatctttaaatagatac
-aaattaaaacatttatattagttttattttccaggaatttttccatttat
-gctttcaaatatattggcctaactattaataacattttctcacttttttt
-catgtccattagatccacagagatttcctctttaaattagtaatagtctt
-acttttttctttgtctttaatcagttttCACATCCTTACTTTAAAATTTT
-GGCTTTCCCATTTACTCCATTGTATCCCTATTGTCTAACTACCCAATGCC
-ATTGTTATACTAAGtcaaataattaaaaataaatctaatgaaaatcataa
-actatacgtctgaaaacaaaaacctcaaaccccagaccaaaaatatattt
-ccacaagtaacaaaagaaggtctaggtaaatgtaacctataccatattca
-cacactatagatagtagctctgctccaagtagtatttttcagatcaaggt
-cagtcacaaccaaaatttcagcaggttttgaagggggaagggggggggag
-gaggaggaggagatttgattttaaaatttataaagggcaaagacccaaga
-acaaacaagctaatactgaatgacaataatcaagctttagagtttataaa
-aaattggatattattatattaagacccactataaaaagcaataattaaga
-taggttagttatcagtcaaatagcaaacatataaagcaatagtaaagaaa
-tagagtctagaaatagatcaacacatcacttgacttgtacaaaggtttca
-cccttaagtacatttcagaaggagaagaaatgatcttttcCAAATTTGGT
-TTTACAATTTTATATCAAAAGTATCTGACTTCACTAGTAGTTGGCTAATC
-TAGACAAATCCTTCCAAATACTTTACAGGAATATTAGTAGTTACAGAAAA
-TAGATTATAGACAAATAAATATAGGACATGTTGTATATGGGCCTCAGTTT
-TCTATGTTCTTTGAGAATTTTTAAAGCCATGTTGAATCAAGAAAAAAACc
-ctgcacgtatgcgtactgtttgtgtatgatgcctgcagagaccagaagag
-agcaccaacccccctggagttacagttatgggtggccatctagatgctgg
-aaacaaaacctgaatcctctagaagaacagcaaatactcaactgctgaat
-catctctctagcaccACAAGTTTCTTAAAAAACTTTTAAATCTGAGAAGG
-TTACATACCATCAAAGAACCATTTATTTAAAAATCACTaagtagatggag
-agaattcaaagaacacgagctagaactagatagtgagaccctgtctcaaa
-aCAGTACAAGATTGGGAGAAAGATGATGGGACATTTACAGTGTTTAGATC
-AAACTGACAAAAACACATTGGATGAACAACAAAGTTGAAATAAAACATTC
-TTGCAGAGGATGAAGAGAGGTATCAGAGCTGAATCTTGTAAAATGTCTCT
-ATCCCAAGAACAAGAATACACAAAACATATGAAACATATCTAACCCATCA
-ACAGCAAGCAGTCAGCCCAAGTCAATACCTGGAAACATCTATTAAGACAC
-TACCCACTCTTTTCAACAAGTAAATTCATAGGTAAAGAGGAATAGCAGAG
-GGAGGGACTTTTTTAAAATTGTATTCTTATTTAGACAAAAATTGATAGTA
-TGGTATGAAGTTTACATTTAAACATCTAATATATGCTTAAAAAGATTTTA
-CGATATAATTCTAGATGCAGGTCTGAACAATATTAAAAAGTGATGGATCT
-TATGATTCAAGACAGTATTTTGGACATCAGTTAACCTAAAAATTGTGTCT
-TCAATATGAAAGTTAATTTCCTGAGACCAGGGCTTGTGAAGTCATTCAAC
-CCTTGAATTGACCTAGTGAAAATTGTGCTGTTGATAACTGAACCTGCCAC
-AAGCAGTAAAGGTGGGGAAAACAAAGCCCTACATACACACAGACATGCAC
-GCATGCATGCTCCAAGGAGCACTCATCCTCCTCTCCCACCTCTCTCACCT
-CTCGCAGGCCCTTCTGCAATACTTGAGCCAATGGTTTGGATAGACAAACT
-GATATTTATAACTTTGTAATTGGAAAAAGTTTTTTTTCCTCCAATTTCAG
-GAATTAGCACTTCTAAGGCAGAAAGGCCTGCCTGTATATATTGAGAGAGG
-GACCTTTTAAGCTTAAATGACTTACTAACAAACAATTTTGATCCAAATTC
-AAATACAACTATGAAGTAACATATCTGGATGGAGATTACCTTCCTGCTTC
-AGAATTTCCACTTAAAGATCCAAGTGAATCCTTTTAACAACTTGTAACAT
-GTTTTAAAGCAGAGCACTGGTATGACCTCCTGATCCTAGTACCTGGGAAG
-CTGAGTCAAGAGGACTTGAGTATATAGCATTTTTAAAAAaaagatttgtt
-ttatgtttatgagtacattgtagctcttcttcagactgtagctgtcttca
-gacacatcagaagagggcattgtacccccattacagatggttgtgagcca
-ccatttggtttctgggaattaaactcaggacctctaaaagaacagtcagt
-gctcttaactgctgagccctctctccagaccAAGTATATGGCATTTTTTA
-AGAGTTGCCATTTGAACACTTCCTCACTTCTTTTATCAAGAACTCGTTTT
-AGAAAACATTAAAACCATAAAACATGTATTTAGATGACTGGCTCTTTTTT
-ATTttttatttttttgagacagggtattggtatctagcacagaccttgat
-cctatctatgtaatgggattacagacctgtgctattacaccAGTTATTTT
-AATGCTCTTAACTTGATAATTTAGAAACAAGTATCGACTGAAAACTAGTA
-AGAGGCTTCAGATTTAAGAAGAATCCAAATAGTAATCTAGTAAATACAAT
-TTATGAAAAATAAGTTTCATAACCTATAATATGAAACATGGTGCAaaata
-ttattatatcatgtacttacctggcagaattcacatgcaacttgaatttc
-attaaggtaaacagtttatcaTGTCCTCTGTTTCATGGCAAAGACACTGA
-AAAACAAAAACGGTTTTATACTGTTAGAAACAGCCTTGAAACACTTCTTG
-AAATGCACTGCTTTTTGCAAATGAAAGCACTCAACCAAATGAAATCAACA
-TGTCTTAATAAAAAAACAAGAATCTTTATAATGATAAGGTACTTTTGAAA
-TATAAAAACTCACATAGATGAATTAATTAGATGTAGTAATCCATCCAGTT
-CCATCAAAGAGTTAAGAAGGAAGAAGTATTTAATTTAGCCCCTAGGGCAC
-AGTTAGTCAGCAGTCATTAAAACAGCAATTTTTTTCCTACCTTTGAAGTC
-TGAAAAGAAAaaccaggcttagtggtatgtatctaaaatcaccacttagg
-gaggctgaggcaggaggattgtaaccatccctggattacacagaaatacc
-ttgttacaaaacaaaacaaaaAAAGAAATTCTCATTCTTTTTCTCTGTAC
-TTCAAAAGTTCTACTTAGAAATCttttaattaaaaaaaaaaataaaGAAA
-ATTGACCTGTAATCAGGTTCTCAGCAGAATTCATCAAAATTTATTTATTC
-TTGAAATAAATATAAATTCTCTATAAATTTTTCTGTTCTCTAATGTTACC
-ACTTATTTAATGTTAGTTTAAATATAAACAAATCATATTGAAACTAGTAA
-TGTTAATGGGCCATTTAATAAAATCTACCAACTCTTGagccagagaaggt
-ggcacacacctctaataccagcacttggggaagtagaggtaggtggatat
-ctgagttctagaacagctggtctacaaatgagatctctgtaatgagatct
-gatgtcttcttctggggtgcctgaagacaactacagtatacttacatata
-ataaataaataaatctttaaacaaaaaTGTAGgccgggtggtggtggtgc
-acgcctttaatcccagcacttgggaggcagaggccagcctggtctacaga
-gtgagttccaggacagccagggctatacagagaaaccctgtctcaaaaaa
-acaaaacaaaacaaaacaaaacaaacaaaaaaaaaAGGTACAATATATAA
-GAGAATTTTTAAAGTTTAAAAATCTACCAACTCTTTACATGTATGAAACA
-TGTGCATGCAGATATACATGAATGTAGATGTATGTACACTTTGCATGTCA
-TATCttttttaaaaatagttctgtcactgaacttggaactgagctcagaa
-ctcattcactgggctaggctggctaaccatgaactttagggatcaaccct
-tctctgtgctcatcccatccccagtactagggttagaagggtgatcctgc
-ttttactagaggtactttactgactgagccatctccccTATCTCAACTCT
-CCCTCTTTGTCTCCCTCTCTGTCTTCTGTTAAAGACAGTAAACAGTATTC
-TCACATCAAATAAATTATGTAAAGGAAAACCTGTATTTTTCATAATTTAT
-GTGTGTTCAATGTCTTGCTCAAAAGAGATAATTCCATGCAGAAATGTACA
-GTTGGCTACCTAATGTTGAGTCCTGGAGCAAAGGCTATCCTCGTTTAGGA
-GATGGGAAGAAGAAACTGTCTTCCTTTACCCGAGGTAAAACTGATAAGGG
-AAGAGAGGAAGAACACTAGAATAATCCAAAGAACATCTCATCACGTTTCT
-GTCATTACCAAAAGAATGTAAGCTCAGGCCAGGGCAAGGCAGTTATCTGT
-GGGTTAGCTACCTAAGGCAATGCTTCACTCAATAAAATACAAAAAACATG
-TAAATATTAACTATATACAGACAAATTGATAGTTCTAAAGCTGCTTCTTA
-AGGAACTGACCCTTGGTACCTCCGGTACCACGGTTTTCCTCCAAATCAGT
-TCCTTACCTACACAGCTACTTTCCTAGCCAACTGACATGAATACCCATTT
-TCTTTTATTACAATTATGTAAAACCTAGTAGAGATTGCTATAAATACTAC
-AGTTCAAGCATCTACAGACAGAAATGCTAACATTTCTGCTAAGAGATTCT
-AAGTTGGTAATCTAAGTGAATCTCAAACCTCTAAATCTGGGTTCATCATG
-TTGTCATAGCAAGGTTAAAAATATCTTTATAACCAGAAGCTGCCAAGGGA
-GCTTATAAGTGGCTTGTGAAGTGCATGGCTTGAAGTTCAAAATATGAAGA
-ATCCAAAATATAGTATTCTCATTCCTAAGGAAATTGTAAATAGCTGCATT
-CTGATGTTTCAGTACTGGTGAAGACACAAATACCTGGTACTTGTGTAGGT
-CAGTGATTAACCACACCAAGTAGCAAAGAACTACATTTAAAGTTTTTTAA
-TATTAACTAAGTGTTGTTATGTGAGAAAGACAGTAGTCCTACAGATCATA
-CATCTAAGTATGAACAGACTATTTTCTGAGTCTAAGCTTTAACTTAATCA
-TAGTGTGGCTTGATAAAAGGGGATAGCTACAATATACTTTCAAGAGTAAA
-GTAAAAAATAAGTCCAATGATTTGTTTACCATAAGCACTCAAATGGAAGT
-CACTGATTTTTTTCTTTAAAACAAAAGCAAGATGTATAGTAGAGATGGTT
-TCAATGATAATGTGGTATTACTTCAGGCTTCCAATTCCTCACTTTTGTTA
-CAGAGACTCTAGTTCTCCAGACCAGCAATAACTTAAAGAATATACAAATT
-TATAGCTACTAGAATATATAAAGCAATATAATTTCAAGTGAAAAGATTTT
-TATAAACACTGGATAATAACTCCATATTAAGAACTCATTAATATTTTTCC
-ACTGATATATTTCTAAGTTATTCTATATGTAAAAACATGAAGCATCACTT
-TATTCCCATCCGACTGATGTAGAAATTGGTATAAAGTTAGCTATTGTAGT
-TTATGGaggaagaacatcctgagtttaaagttggcttgggctacaccgtg
-agttctaggtaaacttggacaacagtgtaagacttgtttcaaaacaacaT
-CCAAACAAAACCAGCCAAAACCTGTGGTATAGGTTGAGTAAGGTCTCATA
-TTTTTTTttttgctttttcaagacagggtttctctgtatagccctggctg
-tcctggaactcactctgtagaccaggctggccttgaacacagaaatccac
-ctgcctctgcctcccaagtgctgggattaaaagcgtgtgccaccactgcc
-cggcAAGGTCTCATCATCTTACTCTTACTTGTTCAATGGTTCAGTATATA
-ATAGATCGAAATCTAAGGTATATTAACCAATGCTATCACTAAACTGCTGA
-AATATATTCATTCATGAACATAAAATAAGATGATGATTAAAGCTAAATAC
-CCACAAATGTAAGCTAAAATTAAAGCTCCTTACCAGACCATGAAAACCTA
-AATAACAAACTTCTTTGAGAATAAAAAACTTCTTGAAATTATCCTATATA
-CATCATTCAAAAAGAACAAAACAAACACTTAAAGTTAACATCTTAATTGT
-GTTTTCTGAAAATCACATGTTCCTTCTGAAAATACATACTAAATTGCCCC
-TGTTGAACTTAGAGAATTTAAATTTATTCCTACTAGAGCAAATATGTGTG
-GAAGGGGCACACAAGAATCACCTAGAATATCAACATTTCAACATTCAGAG
-ACAACTGCTATCATGAGTCCACAGCAGCATATATTTCAATCTTGTCaata
-tatgaaaatatataacttttaaaatcatatagttttatagctataaaata
-taattatgtaaattttaCCATAGTACTCAATAGTAATGGTACTAAACATT
-AAATGGCACTTTCttttctttatttttgagatagtatctcactatctact
-tctggctagcctgaaacttgctctgtagaccacggcctcgaaactttgaa
-caattctctcactatgccttccacatcctagaattataggcaggagccac
-aatgcctatctTAGATATCATTCTCAACAGCATATTTTATTGAATAATAT
-AGGTATGATATATTTATTTAAGATGTGAGCCCAAAATTCTCTTCAATATA
-GATGATTATGGTGTGTATGTGCACGTGCCTGTgagttaatcaggaccaaa
-cccagggatgtgtacatgctaagcaagtgctctacaactgagttacactc
-gtagccATAGACTTTACTTATTATATGGATTTTGGACCATGTGACCCAAA
-TTTAGTTGTCTTTCTAAATTTATTTTTAAACAGTTTATCTGACGTTGTTT
-CTATCCCCaaagtacctagccagttctggagatggtctaggaagactacc
-aaaggaagtgatgcatgactgagccttttcaaaggaaaatacaagctagT
-TGGTTATGGTATTTCACACAGAAGAGGTAACATACTGAGCCAAAATAAAA
-Cagatgtctgagtgggcaaagcgctggctgtgtaagaagatttgagtttg
-aatccacagaatacatgtaaagccaggcaagatagtagtatccatctgta
-accctaatgatcctatagagtgagacaggaggcagaaagaatgaaccttt
-agaagctcatgggccaactagccttgcATTCCCAGTTTGTGTGTGTGTGT
-TTTGGGGGTTGAGGGGTGTTGGAGGGGAGCGTGAAGCTTTATTTCAAaca
-aaataaaaggcaaggaccaacaactgaaattgtcctctgatattcacatg
-aggtggtggcatatgcacattcaTCTTATAAACATGTGTGCCCATGTATA
-CATCATATATCACACACAGCAATGATAACAACAATAATACACTGAGATCT
-AAGATCTTCTGATGGCTGATATATGGGATTTCAGATTAAGTGAAATAACA
-TAAGTCAGAATAATCAAATCCTGGGGGTCTTTAAAATCACAAAAAGAGGT
-GATGGAGAGATGGCTTAAGAGGACCTGGGTCTgggctggtgagatggctc
-ggtggttaaaagcactgactgctcttttgaaggtcatgagttcaaatccc
-agcaaccacatggtgactcacaaccacccataatgagaactgattccctc
-ttctggtgcgtcttaagtcagctacagtatgtatagtaataaataaatct
-ttGGGCCTGAGCAAGCAGGGACTGAGCAAGTGGAGTTGACTGTAGCAagg
-tcctaaaaatttaattccgaacaaccacatgaaggctcacaaccatctgt
-acagctacagtgtccTCACATACATTAAACAAACAAACAAATAAACggac
-ctgggttcattcccagcacccacatagcagattacaactgcctgggccag
-gaagtggtggcacacagctttaatcccagcacttgggaggcagaagcagg
-cagattctctctttgatttgaACCTCAAGATTCAAGAAGAAAACATATAG
-ATCAATTTATGAATCTTCATATATCAGACAATGTCTATCATTAATTCACC
-GTGTCTAGAGAGATTCTGCAAAGCAGATTGCCTTCATTACATTGTTATTT
-TTCTTCCATTTTTAGGAACTACATAAACAGTAAATTGATTGCACACAAAA
-TTGCCATACTTCATTTCTCTAATACCTTTCTAGTTGGCATGTACATGTTC
-AAAAAGGTATGAGTGACAAACTATGCAACTTCAACTTGATGTTTCTGGAT
-TGGCTGGCAACAATCATAAATATAAGCTTTAATAATTCAAAGCAAATAGG
-TTTACACGGCCATAGAAAAATCAACTTTTTGTCAAAGTGATTCTGCAACC
-CACGAAACACTTCCTAGATTAACTTGTTACTACAATTAAATTTTTTAGGT
-GGATTAGGACTTTTATTTTTGGACTCTTTGCTGAAAGCTAAGTAAGTTTA
-AGAACTTTTGGATTAAGAAAAATTAAAGAATTTAAGCCCTCAGTTTGTTC
-TCGCATCCTATCTCCAAAAGGCCATTTCTAAATTTACTAACCCTCCAGAT
-CTGACCCCATCCCCACTGAACACTATCAATATAGATTGTTGGAGTTTGTG
-AACTGCTGCATAGAAACTGCTATTATTTTCATTAGAGACCAATTATTATG
-ATATGAAAAGAACAATTTTATATTCAAAGCTTTACTTTgagagatggaac
-agttggtgaagtgctttctgcacaaacctgaagagatcctcagaacttat
-gaaaaagaaaaaaaaaagactaatactgaagaagtagagacaggcaggag
-agagcttgggacttgctagtcagtcagtctccgtgagtaccaggtatagc
-gaaagatcttgcctcaaaaaggcagtggtggtgcatgcctttaatcccag
-tgctctgagctggatactgagttccagaacagacagggctacacagGATA
-CATAGAGAATACCTCCCCCCACCCCCCATATACAAagaaagagagagaga
-gagagaaagagagagagagagaAACAGGCAGACAAACACTTGACATTGAC
-CTCAGGCCCTCAGGCCTCAACATGTATGTGTACCCATATGAATATGCATT
-Tacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaca
-caGGTAGGAGGGGGGAGAAGCTCAAATTCCCTTACCTTTGTAGCTGGTGG
-GCCATGAGTTTTACTGTTAACAGGAATTATCCCTAAGCTCTTGCTAAGCA
-AGCAATACTTCCCAAGTTGCCATCTAGTATCTCTAGAGAAAAGGAGAAAA
-GCAGAAGAGAATAAACTTATCCTGTTTAATATACATTTTATAATTAAATC
-TTGCCTATTCCTATTATAGAAAATTAAAATTTCTTCCAAAATATCAAATG
-TTTCAAAAAGATGTTCACCATATAGCCCCCAAATTGCCAACGTATTACCA
-CCTGTAGGTATAAAACAATTTTAAGGATGGAGGAAAGGCAATAGAACTAT
-GGTGAAAGTAAGAAAACAAGATTTTTAACAGCATATACCTGAAGGACAGG
-TAATAGGTGAAATGTCAGAGTTGAATCAAAGCATCAAACGTTGGAGTGAA
-AATTAATAAATTTTATGTTGTTGCTACACAATAAAATTTATGGGCCCTAG
-TTTAAATGTGTCTCTTACATGGAAATAGCTTGTTATTTCTCACATGCATC
-TTAGAATAGGATTCACTAAGAAAACTCAATCTTGTATTGTTCAGAGATCT
-AGTCATTTCATGTGAATacaatcataagggacccgggatcctctgctgct
-ctgctgttatcttaattcccttccttttaaaggagtgtaacaaatgctaa
-agttctagccggcacagctgtgaatcaggcagcaagggaaagataaatga
-ataatggcttctctttagggacttttcagaactccaaaggaaaattctac
-tcacattctatggaacagaacttagtcactattggccaaaaatggcaggg
-aggctgCCCAGATGAAAGTAAACTCTTACAGGCAATCCACAAACTTATAA
-ATGATCACACCAATCTGTTAAATAAGTACTAGATAAGGTGGACAGGGAAG
-AACTTGACAGAAGGTTCAGATAGATAGCAAGTATGTTAGGAAAAGTTAGC
-GATTTCCAAAGAATGATGTTCAAAAGGAAATAAATGTTCCTGTACCTTGT
-GAGTTAACTCCCATTATTACAGACTACTGGAAAGAAGAATAACACTTTCC
-TTTAGGATCAGtcaaggcttcatatttttttttagattttatttatttat
-ttatttatttatttatttatttattatatgtaagtacacggtagctgtct
-tcagacgcaccagaagagggcatcagatctcattacgggtggttgtgagc
-caccttgtggttgctgggatttgaacttccgacctttggcagagcagtcg
-ggtgctcttacccactgaggcatctcaccagccccCAGTGAAGGTTTCTT
-AATGTTTAATAACTTAAGAGTAAAAGACCAGAAACTAGAAAGTATCTTAA
-TTCAAAGTTGGAAGAAAAAGTTTTAAATGAAAAACTATTCTTTATGGAGA
-AAGGACTCAAAGGGTATATTTAGTGACACAAATGCAAACTATGGCTATAA
-AAGGAATAATAATCCAATGGACAGTTTTGTAGATGGTCTATATGAGCCTA
-CTCTTCAAAAGTACAATTCATTTTTCTTTGCGCTTACATTGCCATTCTGG
-TACTCATAATTGTCCCTTCTTCTTCTATCACCTGCAGATTGGCCTTATAA
-ATTGGCTCTGTGTGATGGTATTGAAAACATGCTCATGTATTTCAGGCAGA
-GACAGATCCTTGCAAACTATTTTGTTTTTCAAAGAAATGTTCATTTTTAC
-AAGCATGGTTTTAGATCTGCCTATCTGCACAAGATGTTTATATTCTTATT
-TCAGCAGTTGGTCAAAAAAAAAATCTAGAACTAGCATCTTGAAACATAGC
-AAGGCAAGTATCACTTAAAGCAACAAGGGTAATTAAGTTAAATAGCCATA
-CTTGTCCTTCAGAGCTTGACTTATCCATAATCATCTTGACATTGATAAGC
-ATTAAAAATAATACCTCTTATAAAGCTTGGAAAGCACAGATGTAGGGAAT
-CTCTCCTTCACCAATATTACCCACTTCTTGTATATTTATACACTTGAACT
-TAAGTAACCTATGGGAAGAGGCAGTATCTCCACACAAAGCTACCAGGACT
-GCCAACAGTAATCACTCTATGTAGAGTCAAACATTACCAGAAAACATAGC
-CTAAGGGATTGGTATCATTGTTAAAGAGAAACAATCTTTTCTTAGTCACA
-AACTCAAGTCTTATATATCCAAAAGAAGTCCTGAGTGGTACTTAGGTATG
-AAGATACTATGTAAGCAGGTTTGGGGCAACTTTACAAAGTCACAACCTTA
-AAAGGCTTTGTATTGCCTTTTACATACATATAAAACACATACACACATAT
-ATCGTCTTGTTGTATTCAATAatgtttggaattcaggtagctctgtagtt
-gataacagaaacaatagtttttagttaatgactacttcttccacttttgg
-aatactatctgaaaactcatggtcctgagagagagttccatgagaatgaa
-gaaaagaaaTTTTAGAATTGATAAATTAGGtatggtggtttatatagaac
-tggttcccacagactcctgtgtttgaatgtttaattcatagggagtggca
-ctattggaaggtgtggccttgttgcaggaagtgttactaggtggtgggct
-ttgaggtattagaagttcaatgtaggtccagtagctcagttcacttctgc
-tgccttcagatcaagatgtaTTGTGAACAAACAAACTAATAAAACCAGAA
-ATTAAAGTCTTCAATAAAGTTTAAGGAGTCAATTtgtagtagatgaaatg
-gtccctaaaaatgtccatgttccaattcctagaacctgtaaataggttct
-attaaaagaaaagggaaccgtgcatgtatatagagattacagattcccaa
-gtagaatgtcctcaggcatccatccacgtgagctaatctagagtacactg
-agacattcagcgtaagacattcatccagaaagagaagtcagcaggattag
-aaagagaagacctggatctgccattgccagagatggCCACGAGGAAAGCA
-CTTCAGCTTCCCCATATGAAGAGCAGCCCTGGGCAGGTGGGAAGCAACAG
-AAGGGGGAGGGCAAAgccaacaaggtgagtgatcttgcaaatggattctt
-tcccgagtcttcaaattgcatgtaacattgtcaacacattgattttggct
-ttaggaTTCCAAACATACAATAAAATCTGGTCATCTGTGACAACATGATT
-GAACTAGAGATTACTTTAAAATACTACATAATCTGTATACACAATGAAAT
-ATCATACAGAACtttattattaaatatgtttttatttttatGATTTAGTT
-AAAGTGGAGGGTTCTCAGAGGACCCAGATGAGGCAATCTAAACTTCCTGA
-CCTACAAAAAAACCTTTGTACTATCTTAAGATGTCAAGTATATTTACCAT
-ATACTTACCATATATTTATAAGTATATCTACCATATACCATATAAATTGG
-TTATAGAAAATCTTTATAGTGAACAAAAACGTTAAGTTACCAGAAAGATG
-GACTTAGGCTCTCTTACAATGTCATTCAAGGGAAGCAGAACTACACAAAT
-AGGCAGAGTTTTCTTTGTCACAATTTCTTTGTGACTTCACAGGTACCACA
-AAGTACAAGATGATCTTAGAACTACCCTGGAAACAACAAAATGTTCCTAA
-CAAATCTAAATCTATGAGTCTAAAAACCTATAGCTATAACCTAAAAACAA
-TTTATTACCCATTCAATGTTAAAAGTATCTTTAAGTTACCTTATTAGGAA
-AATTTAAATACTATTATTTTACAATGATATGTCAATGAACAATGAATATC
-AAGAAGAATTAAAGTAATGTGgctgagtgatggtgacacactcctttaat
-cccagcactcaggaggcagaggcaggcggatttctaaatttgaggtcatc
-ctgctctacagaacaagttccaggatagcccgagcttcacagaaaaaacc
-tgccttaaaaataaaaATAAAAACAAAACCCCACCCTCCCaaaaatatta
-ataatagtaataataatgtataaaataCAGACTAGAGCATGAACTCAAGC
-AGTATTAAATTTATGTAAGTTTGTAAGTTACACTGCATTTTACTTTGACT
-TTAAATAAACATTTTCCTAATGCTTAATACTAAATCATACATTACTTTTA
-TGGCTAAAAACTTGAGCAGTACACATAAAATGCCAAAATCTACTATAAGA
-GTTAAACTGATCTTTAGTTTATGGATTTGATATTATCCTTGAGTATAATG
-GATATGGAATGCTTAGTTCATCAATAGAAAGAAATTAAACTCCTCAAAAG
-TGAGAAATGTATTCCCAATCTCAATGAGGGAAGCAGTAGTTTTAATTTTT
-TCTCAACTTACAACATATAACAGATGGTTTCCAGGCATATTGTCATCAAC
-CTATACTGAAGCGTTGATGAGAAGCAACTCAAGAAATTAGTATGTAAATA
-GTGAAATCAGGCGAGTATCACAATACTTTTTTTTTTAAGTAATGCTGGAT
-ACAatgtctttaatttcagcagtcagaaggtacagaaaggcagatctcta
-ggaggggaaagtcagcctgacttacatagtaagttctaggctaaccagat
-ctacatagagagaccctatctcaaaacaacaaCAAATTAGGTTAAAGTTT
-AAAGTTAAACTTTATTTTAAATTATTACCAGACCACTGATCCTGGGCTAA
-GTAGGCAAGTTCAGGTTTCACAAAACTCACAGACTAACAGTGACAAATAT
-GAAAAGCAGTAGATTAAGGTTTACTAATAACTTGGTTTTAGATTTGGTAC
-TGGAATAATTATATAATACTGGGTTTATAATATAAACATGTGAGTATAAT
-ATACTTATTCTCTTCCCCTAACTAATATTTTAGATTTTTTAATACAATTT
-TTTTCTGGGTCAgtatggtggcatacccctttaacctccacacttgggag
-gtaaaagaaaagagaatctaagccagttctaagccagccAAGGTTGCCtt
-ttgttttgggaggtaaaatcttgatgacctagggtggcctagaacttgct
-atgtcactgagaataacaaacttcagctcttcctatttctactttcccac
-tactgagattacatacctgtactacaatgtctggtttATACATACACACA
-TCACACACATACAAACACTTTAAAAAAGAAAAGAAAATTGGAATTATTCA
-Agagctagagaaatggctgtcagcatggctacctgatatacagaaatgat
-gacctgagtttgatcccaggtacccacataaaagccaggccaagaacaga
-aatgtaagtttgtaaccacagtacctcagggagaggaataaggtggatct
-ctagagctcatttgccagctagcctcactgaatgaataagctccaggttt
-agtaagagactccatttcaaaaactaatatgaagGATAgactaagtgggt
-aaaggtgcttgttgtacaagcttgacaacctgagtttgaaccttgtaacc
-catgcaaaggtagacagagagaactgattccacagaattattttctgata
-tccacacacgtgttaaggtaagcatgcccacggacacacaTCATGCACAA
-AAAATATACTCACaataataataataataataataaATAAAAACTAAAAA
-AATTAAGGTAGAAACTAATCTAGGCAAACACATGTGAATGTACAACCATA
-CACACATGCACATACCCTCAAAGATATGTAGGTACACCACAAACACATCT
-TTCTCTCCTCAAAGTATATTCAAGTTCAGGAAAGTGAAAGCCCAATCCAA
-ACAATATCCATATTTCACCATTAAAACATAGgaagctggagagatggttc
-agcagttaagaacactgtctCGAAAAACCaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-aaaaaagaacactgtctgttcttccagacgttctgagttcaattcccagc
-aaccacatggtggctcacaaccatctctcctgggatctgatgccctcttc
-tggcatacaagtatacatacatgtagacagagcactcatatacataatat
-aaataaataaatctttTATAATCCATACCTGACAAATGATAAACAAGCAC
-AAGCAACTTTTAACATTGTGACTGAGACTTGATGGTATAACCATGTTAAC
-TAAATTCTTGATAAAGACTTCAAAAAAGCAAATATTAGAACTGTCTTATT
-TTAATTTCATCAAAAGATATGAAAAGTCTCACTAGAATGTTAATGAGATT
-ATTAAAAACAATGGCATCAATTTTTATCATCTCGAAATTTTTATATGCTA
-CACTACAACATGAAAAAGGAAGTCTGACATAGAGAAAGGGTGCATAGGGA
-ACAATATAATATTCTCTGAAATGGATTTATAGAAATCCTAACATAGTAAG
-TTCTACCACAAATTATAAATTCCTAGGGAATTTTGTTATCAAAACTACGA
-AATAAATGACAGTTGTACTGTCTTCAAGTCACATCATAAGTATGCCTGAA
-GGGACCATAGGAGACGAGAATTTCTGAATGAACTTTCATAGTAAACACCA
-TAACATTGCATTGAATAAACAACaactgttagcattctgtctacacccca
-ctccacagttacttgtcaatagtcaggtatgctcctccccacagttacct
-ggcagcagccaggtaggcctgacccactataaaaggggctgcttatctcc
-tgctccctcttacccttgctcccttttgctcctctccctctccccatacc
-cttcccacctctctccacatggtcatggctggcctctacttctctattct
-ctcctttttgcctttctctgcctctactaccctcttaattcccctcccca
-tgccctgaataaactctaatctatactatactgtcatgtggctggtccct
-ccaggggaagggatgccttggcatgggccggctgagatatccccttcccc
-catacctcactacactctcatagaacatatcttatatctctttatctttt
-tataaacacatcaacaACTCCCTGATGTAGCTGTGAGCACTGATATACAT
-TAATCAAATGAGCAAAAGGTTAAGTGTTATTCTCCTTAAAGaaaactgag
-acaccagtggtagatgacacttttgattccagccctcaggaagcagaggc
-aggtggttctccaagtctgaggccagcctggtctacagagtgagttccaa
-gacaacttaggcaactcagaaaaaccctgtTGGCAGGCAGGGGGAAACTG
-AGGCACAAAAAACCAATTTGACTAAGCATAACACAGCTCACAATTTGGGT
-ACTAACAACTACCCTAAAACAACATTCATTGTGCCAGAATATATGAAAGA
-AAATTTAGTAGTAATTCCTTGAAATCTGTAATTCAGAAAGTGGTCCATAA
-ATTAAAACTAATAAATTCAATGAGCAAAGTATACAAAATTTAAGTAGTGA
-TATTATTAGGCTTTTGTAAACAAAACAAACTGATAAATGACAGAAAATAT
-AATAAAATAGGTATTTGTCCAAATACATAGGTCATTGTTCATAACTATAA
-AATTATATGGTCAACTATATTATGATTTTGAAACTACTGAACAATATAAC
-TTTTTTCCAGTAATAACTCGCAGTCAAGTAATCATATCATATTGAAAATC
-ATAACCACAAGTTAACAAAATGATGGCAAAGGTAGCACACTCACACTAAA
-ACACCAGTGTAAGTAAGCCTCCTTCTGGGAGAAAGCAAAAGTCCTGGCAA
-CTCCACAAATACTTATATTCTCTGATAAGTATTTCCACTGAGCTTATTAT
-ATTATAGAATCAACTCAAAGGAAAAAAACGGTAGCAAATACTACAAAGTT
-TATACAAAAGAAAAATACAGGAATACACACACAGTGAAACATTGTCTCAA
-AAAAACCCAAAACCGTTCATTAATTCAACGTTAAAATCAGAAAGGGGAAA
-AAAAAGCAGAGCAAGCTACATGAGATTCTGTCTTCaaaattaaaattatt
-aaaaattagctagacagggtggctaatggctgtaatctcaggacttggag
-gctgctgcaagattgccataggtctgaggccatgagttccagcagcctgg
-attacagagtgacatcctatttcaaataaataaCAAAAATTTAAATCAAT
-TTTCTTCCATTTAGGCATTTAATACTGAGAAATTTATTAAGTGGCTTAAG
-TGGCTCGGTTAACTACATAATCAATCAAACATCACAAAACGAATATAATA
-GAAAACTATAAAGCTAGAAAAGGTAAAACTAAATGAGTAAAGATAGAAAA
-CTGGTATGCAAAGTTCCATTAGACAAAATGAAAACATGTTAGagaacata
-ctgaaaaaatcaaaagtggcgcatgccttaaatcccagaactaaggaggc
-agaggcaggcagatctctgagtctgaggccatctagtctacagagtgagt
-tcccaaacaaccagggctacacagagaaacctgtctcaaatgaacaaaaa
-caacagagtaacaaaacaaaaggttAGAAAGAAAAGCTAATGGTACAGAT
-GAATGTAAACATATACTACGAAAATTAACTCAAGTCCATTTACTATTTGC
-CAAGCATAATTACTGTTTTTCTAAGAACCTTCTAAAGGATCACAAGTCAC
-TCACTACTATATTTCAAGtgtttttgtttttgtttttgatttCTTGGATA
-TTAATGTGGGGAAAGGCTGACAATTAGCAGTTAAAATATGGACCCAAGTA
-AATATACCTACACTCTCAAGATACAGTCATACCCCATGTTGTCCCCTGAC
-CCCAAAGGAGCAGGATGAAGAGAAGAAATAATTATTTTAGAGGTAgtgat
-atggctcatccagcaaaacatttgccatgcaaacctgacaacctgagttc
-aatacccataatgcatgtaaggtagaaagaaaaagctacctccataaagt
-tgttctgtccactaaacccaagttgtagcatgtacatgccaatacaagca
-caTTATACACATATACAATAGCAAATAAAACATACATTTAAATCCCTTTA
-TGATTATAAAAAAGAACAAAGTAAGCATCATAGACTATCTTAAAATAAAA
-ATATGTTTGAGGTTTGTCAATAAAAAATGAGAAGGTATATATATCACATA
-CAAGTTTATAATTGTATATTTCATGTAATATGAAACACGTATTACAATTA
-CCAATGGCCTTAAAGACTCATGCATTCTTCTATTTTCTATGAAATGATAC
-CTTACTTTAACTCTTTAACTTTAAGAAACATAACAAAGAAAGTGTTTTTC
-TGCCATTTCCCCCCACAGACAAAAATAGTAATAGGGATCACTATATCTTC
-AACATTAGAGTTACATATAgggctaatgagatggtccagtgggtaaagct
-cttgctgttgagccttatgaccagggttctatcctcagaacccatgtggt
-ggaaagagaacatttactcttcaatgttgtcctttaatctccataaatat
-gctatcatccacacaGGCAAGAAGGCAGACAAGCAGTTAGACACATATAA
-CTGTAAAATAAAAAAATTACATAAATAGATTTTGAGAAATGTATATCTCA
-ATAAAAAAGAgcacaccttttagtcccagtggtcaggaggtagaggtagg
-caggatctctgtgaggtggaggccagcctggtctacaaacaagttccagg
-atagccaactacagagataagccatgtctggaaacaacaaaaTAAAAAGA
-GCTTTCCTAGCACGGTAGAAAAGCAAACAAAgggctggagagatggctca
-gcagttaagagtacctgttgttcttgcagagcagctgggataagttccca
-gcacccacatggtggctcataataatatgtaactctagttttagagattc
-aggatttaagatggtctctaagggcactgcccataaatggtacacataca
-tatatgcaagcaaaacacaaaaataaataaatcttaaaaacaaaCATAGA
-ACATGTTCCATTTCAGACAAGATTTCAGTCTATAGAAATAGATGTGAATA
-TAAGATAGTCACAAAATGTTAAAACCATTGACTATATGACAGGTGGTTTT
-GTAGGCTACAAGTTAATACAGGGAGTACTATATGTATTAATTTCATACAG
-GTCAGTTGAATCATCCAATCACTTTCATTGAATTATCTAATTACTTTCAT
-TGACTTCTAATCAAGGAGGGTTCCAATACAAATTTTTTTGttttgttttg
-ttttcgagacagggtttctctgggtagccctggctgtcctagaactcact
-ctgtagaccaggctagccttgaactcagaaatccgcctgcctctgcctgg
-gattaaaggcgtgcgccaccacgcccagctTCCAATACAAATTTTGCTTT
-AAATATAAGACTTACTTTTCTAAGGGCATTTCAATAAGAGTAACAAAAGA
-AAGTGATACCAGTTCACAGAAACACATATCATTTTGGAAGAGACTAAAGT
-CAAAAATGAGTGGAAACAGCATGTAAGGTAAAGTTATTTACTAGATCTAG
-CAATATAATTGATTAGGAGAGTACAGATAATAATTAAAACTCAAGTTTTC
-AAGTTTTCTTAAAAATAAAAAAAAACAAAAACAAACCTAGATTTCTTGAC
-TTAATGTTAGTCATGAAATATTTAATGGATAGTATCATTTCAAAACAATA
-TAGCTTTAAAATTTTAAAATACCCATGAAAACATCTCTAAACATCTCTCC
-AATTATTTATTAATGATTTTAAGACCTAGAACCTTAATTATCACTCAACT
-ATCGATGGCCTTAAAGATCCATGTACTTAGTTTTCTTGGCTTATATAGGA
-TATGTTTTTAGCATACTCTACAAAATATTTCTATACTTTTGAAAAAAGTT
-TATTGCAGGGATTCTTCAAATAGGTTTAGCAAATTTAAATACAAGACTCT
-TATTTCATCTAGAGTTAACTGTTTTAAAATAAGCCTTTATAAAGTCTTAC
-CATTTGGGTGCTAGAGACCCAGGCCATTTGGCGCTAAATGAGTAGTATTC
-CTGGAACGGTTATTACTTGACAATGGCCAAGGGTTAAGAATTTCTTCAAA
-CAGGACAAACTGAGCTCAGAACAGTCCGTGTTTGGTCAGATGTTAAAAAC
-AGCATTACCTGCATCTGGTGTGAACGTGTCCCTAGTTTATAATCCCCAAG
-AAACTGTGACTTCCACAAGGTAAACTAGGTATTAGTCGATGGGCCTAGAG
-TCTATCATGAGTATCCCTTTTACTCAATTATACTGGTGGTAGTTTTACTC
-GACCTTCCCAGTTTAAGAGTCTCCATTAAAGAAGAGACAATTTTATAATA
-CCTATGTGCATAAAAATAGTTCCCATCTCCTCCAAGGTCTGGTTCAATGA
-GTGAGCATCCCGGGGAGACATACACACATCTCTCCCTACCTCTCTTCCTT
-GTCCCTGGGGTAATAAAAGGCACAGATTATTTTCCTACAAAAGCTCTGCA
-GAACACCGGTCGAAGTAAATGGGGTGTGGGGGGGAATAGCAGAATCAACC
-TGCACCCACACCTCAGCCCCGCCCCACCTGGAAAGGGGGGGGTGGCGGCG
-GCGGGAGTGTGAGGGCGGCAGAAAGGACAGAAAAGGCCGAGACCACCAGC
-AGGTTCTCCATTACCATTGGCTCCATCACGTTCCACCGAGGCCAGAGACC
-CTTGCTTCCCAATCCTTCAACGCACCATCCCAAACCCTCGATCGCCCGAG
-TCCCCGGTGGGGAGCCCAGCGTGGGCCCTCTGGGCAGCGCGATCAAGGAC
-TAGCGGCGGGGGTCTCCCCGACAGATGGGCGGATCCGAAGGGCGCCTCGG
-GGACCTCTCAAGTGACCACACCAGAGGAGAAGTCGGAGGGAGGGGTCGGA
-GAAGAGCCGTTATTCCTTCTCGCTCAGGCTTGGGAAAGCGCGCGAGGGAG
-GGGCCGGCCGGAGCCGCAGCGCGTTACCTAACGGTCCGGTCGCTCCGCCA
-GACCAGAGGCGGCAACGCGGCCACCGCCGTCCGTAGGGTTGGGGTCCACA
-GCAGGGGCGCAAAAGGGGTGGGAGGCGGGGGGTGGAGACTACAGGCAGCG
-ACGTCGCCATGTTAGCACCTTCTTCCTCTGCATCCCTACAACCTCCAAGC
-CCGTGGCCCTTCCACCATTACTCACCTTTCCAGGTCACTAATTCATGGTC
-CTGCCAGCCACCCGCGAGCCCGGAGGCCGGCCGTGTTTACAAACTAGCCC
-CGGAGGAGAGGGCTGAATCGCACTTTAAAGGCCACGGGCTCCCACAGGCT
-TCCGTCCTCTCTCGCGAGATCCGACTGACAAACCTTCTCCCCGCCCCACT
-CCCGGCATCCCTGCCGCTTTCTTCTTGCGCCCCTCCCCTTCACGCACACG
-CCCCTTCCTGCTTTCCACCGAGGGAGCGCCCGCGGGTCAGGTGACTCCGT
-CGTGCCTCGGAAAAAGGGCGGGTCTTCAGGAGGGCGGGGGCGGGGAGGCG
-GGAACCAAAGAACACTCGGACGCGAGTGATTGGGCGAAAAGCACGAAAGG
-CGGGAAGCAGGTCCAAAGGGGCGTGGCCAAGGTGCCCAAGGACCGTTGTT
-TCGGTAACCAGGGAACTGCAGAAAGCTGTGATTGGCAGCCGTCGGGAGGC
-GGGCACGAGAAGCTGCACCGGATCTGGGGCGCGCGCGCAGGTGGCGGAGG
-AGCGAGCAGGAGGGCGTGGGCGGTGTGAGAGAAGAAAGGTGAGGTCGGGG
-AGCCTAAAGGAGCCCAGCCCTGGCGCCGGATGTCTCTGTCGTATTGGTTT
-CTGACTTCGCTAGGGATATGAGACTATGAAGGGAGAAGCGCTTCTGGACC
-ACTCTCCGTGTACCGAGAAGCCAGAGCTGGAGAGAGAGCTACGCTTAAGG
-TTTTGGAGAGTCGGGGTTTGCCAGTCATCACCTCCGCCCCCATGTGCACA
-CTGAAGCAAAATAAGTCAGCCCTGCGTAGAAAATAGAAACCTTTTCTTAG
-AGAGTTCTTTGTTCGGATTTTACTAAGCCAGAACTGGAGCCGATCTTCCC
-CACCACCCTATGTCAAGTATATGGTATATTACATACGAGTATGTTCAAAG
-GCAGTGATCAAAAGGAAATACACCGTCTTCCACCCCCATGTCACCATATT
-TTAAAACAAAGCAACGATCTTTTTCCTAGAGAAAAATTCTTGTAATTATG
-AGTGTTTCTTTTATCAAATTTCCTTTACTTAGTTAGATATAAAAATACAA
-ATTTCAgggaccgaagagatgtctcagcggttaacagtactggatgcgag
-ccgggcgtggtggctcacgcctttaatcccagcactcggaaggcagaggc
-agacggatttctaagttcaaggccagcctggtctacagagtgagttccag
-gacatccGCAAGTAACCCTTAAGCCGTCTATAACTCCACTTCCAGGGTAC
-CTGACGTAGAATTAAGaaattaattaaaattattaatttCAATAGAATCA
-CTTCATTCATTTAAAGCTTAAGAGATCGGtattaatttttttattttttt
-aaattttcgaggcagggtttctctgtgtagccctggctgacctggaactc
-actctgtagaccaggctggcctcgaactcagaaatccgcctgcctctgcc
-tcccaagtgctgggattaaaggcatgcgccaccacgtccggttTGGTTAA
-TGTTTTAAGGAGGACTAAAGGACGCCAATGAGAACCCAGCAGAGAAGAGG
-CATTCTTCCCACAATATTTTCCTTTGCTCTATAAATTGTAGTGCCAAAGA
-AATGCCTGTTAATGTAGGAAGTAGGTTTCAAAAAAACTAGGGGGCGGGGC
-GGGGGAAggaactggacagatggttaggagtgcttgctgatgttgcagag
-cacccaagtttagtttcctatcaccacatacctgctcagctgctcataaa
-agcggggtgggggtggggatcggacaacctcttccagcctccgtgggcat
-gtggtgcacattcgtttatgcagtcaaacactcatacacacaaagtaaTG
-TCCTTAAAATTGGGGGCAAGAAGAAGGACGACTGATTAGTGTAATGACAA
-TGAAAGAGACAGACCTTTACAGACCTTTACAATTCCATAACTGGTTCAGG
-TGCACTACTCCTAAACATACTTATTCCTACTGAAGATTTTGGTGCTTATT
-TTAGGGATGTTGGTTGTCCAATAAATATGTACAAGTTGCAAAATGTGATT
-AAGGCGCCTGTGAAATCTTGCACTGATTTTTAAAAAGCAAGCCTTTTTTT
-TTAGTATCATGCTTTTCCATTTGTTAAATGCGTATTTCTAATTTAGATTT
-ATGAATACAATTCGTGTCTTTACATAAAATACACCCAATTTCTCCACGCC
-AAGTGAATCTAAAATTGTAAGTTTGTCTGGAATAGTATCTGAGAGTTAAT
-GAGCCTGCCGTCTAATAATGATGCCTAGCATGAAAGTGAAATTGTAATGT
-CACTGGACCTTCTAATAGGTTGCTGGCCTGTATACATGTACGTGAGCCAA
-CTCAATCTTCCTTTAAAACTAGCTTAATTACTTGAGAAACCTGAAAGAAA
-CCAGATTATTAACACTGTCGGTTCTGAAGTTAGAAAGAAAGTACCATCTT
-GTAAACTTAGTAACAGTGCAGTAATGTCAATAGACTTGAACACTAATTAT
-ATCAGCAAGGTGTCAGCTGCTCATTACTGGTTGGAAGGCTAACAGACAAG
-AATATAGGCCTGCCAGATCATAAGTTGCTAGGTCCAGATGACTGTCTCTA
-AGATGCTGCTTTCCTCCAGCCGACAATATCTAACCCAAGGGGAAAAAAAC
-CTAAAAATGTTAAAGCACTTCAAAAGAACTTTGTCCATTAGAATTGAGTT
-TTTACATTGCTTTTTCACCATGTATATTAAAACACTttttgtttgtttct
-gttttttactatgtagtcctaactgtcctggaacttgctctgtagacctg
-gtgagccttgaactaacagagatctgtctgtctctgtctctgcctctgct
-gggttataggtgtgtgtataccaccaccAAGACCACCACCATCACCTGGG
-TAAAAATGGAAATTCTTGTCTCCAGATTGATTTATTTTCATCTCAAGTGA
-CAGTAGCTTTGGCATTAGATTTTCTGCTATCAAGTTATTATCTATATCAA
-GATATTATCTATATCAAGTTATTATCTATATCAAAATAGTATCTATATCA
-AGTTATTATCTACACCTGGTACTGTTAGATCTcaaacccagctctcctaa
-gctaaatgtctccagtctaggggcagggctgccctcccctatataatcca
-gccaaagcctgtggcaggtagggactgagggatactgaaagagcatggtg
-gccaggtccactgtaatatgttacataggcacctcagttagctctctgtc
-ctaggtttgaTGCCTAGAAGTACTAGAGGAACATGTGATTCTAAGGAAAA
-TATTTTCAGAATTCTTTTATATAAGCAAGGAATGTGATTTTTTTTCTTTG
-TTTTGAACTTTCGGTTTTAGCTAACTCTAAAGATGCCTAAAGTGAGAAAA
-AACAAACAAAGGAGATCTACGTGGAGAGCAGATCCAGTGCAGTGTCCTTA
-CTTAGGCCTGGTGGCAGGCCAGAGGTACACAAAGGCACTCCTTTACCTCT
-GGGCTATAACAGCCCTTTTACCATAGCTTTCCTACAAATGGAAACAAGCT
-AAGTGTGGATAATTACTATCTTCAGTTCTGATCTTATGTACCAGCAGCTC
-TCACTGTTTCCAGCCGAATAAAATGTATGCTTCCCCATTTCCCCTCTCAG
-ATTCCCATCTGCCGTAAAATTCATCTTTGGTTACAAATGCAGGGAACTTC
-CTGTAGGGCCCTTATTTTCATGGTTTTCTTGTTGCATACATTATCTACCT
-CATCTCCAAGGAGGGTTAGTCTCCTTTAAGAACTTGATACAgaggctgga
-gagagatgggtctatgggtaagagccatggctgctgtatcgtgaaaagca
-gattcgcggcttgtcaggtggctcaaaaaggactgtggtaacttcagctc
-caagggatctgacactgttttttggtctttaagagtccctacacacacac
-acacacacacaaacacaggcactcacatgcgtgcacaaacatgaaaataa
-aaataTTAAAAGGAATTTGAAGTGAAATGCTAAGTCTGGAAACCTGTATT
-TCATTTTATTCCATGTGTTATTTTACATTTTTCTTATTTGGTGCATTGAT
-ACATAGGGACTGTCTGAAATGTCTTAGTGTCCTTTTGTGTAAATGCCTTA
-CAAGCATCTTTACTGATGAGGGTTACAATATCAATGTATATTTGTCCCTA
-TATGCAAGATACATTTATTAACCAACAATGACTtttttattttatatgca
-tcggtgttttgtccgcatggatgtctgtgtgagggtgtcagactcctgga
-gctggagttccagaccgttgtgagctgctgtgtgggtgcagggaatgagt
-agctagtactcttgactgctgagtatctctccacctcACCCCCACAGCTT
-TTAGttttggattttagaaatggggtttcactgtgtaggtgtggctgtcc
-tggactcagtctgtagtccaggtcggcctccagttcacagagatccaact
-ccccctaactcctgagtgctggaattaaaggtgtgtgccaccaccCGGTA
-ACAATGatttttttttttttttttaaaGACAAAAAGGGAGCACAGCTACT
-GAGCAAAGTAATATCATTTAAGTACAAGAATAGGTTGTTTggggctggtg
-agatggctcagtgggtaagagcacctgactgctcttctgaaggtccaaag
-ttcaaatcccagcaaccatatggtggctcacaaccatctgcaacgagatc
-tgacgccctcttctggagtgtctgaagacagctacagtgtacttacatat
-aattaataaataaataaataaatcttaaaaaaaaaaaagaaTAGGTTGTT
-TGGGGAACACTCTTATCTATCATAAAAGTGCTCTTTTACTAAATGCTACA
-AGAGTCAGCTGTTAATGCTTTCAAACTTAACAGCTGTCATGGATGTGCTA
-TTTCAGCCTTGGGATGGGGCTATTTTAATCCCCTAGTCTGTTATTGCTCA
-TTTAAAAGTCTACTAAAAGGTGTATGGACACACATACGCATACATGGGAG
-GGGGTATTTAACTGATAAAACACCTTTTGTATGTTTAGCTAAGCAAAACA
-GAATACTCCAGCAGCTCTCGTGTCTGTCTTATACAACTAACTTGAAGCTC
-ATGGAAAAAGCTTCCACATTCTCATGGTATCAACATACATCCTACTAGAG
-TGGATTAGCTTAGACTTTGCCAGTTGGGCCAAGTGGGATGTGGCTGATGT
-GATGTAAAAAGTATGGAGAAAGTGGGGGCACGTACACTAGGCCAATGTCT
-AAGGTGGCACAAAGACAGCATGGCCTCAGATATCCCAGTCTCTTCCATAT
-CGTGGCAGGTCGTCTTTCCCATCCTCTGACGGCCCAGGGGTTTCCTGCAC
-ATTGCTGAAGTGTTAATGTTTTAATTACCTCTTAGCATCTGTCTTCACCA
-TAGAGGCTTCTATTCAGAACGTTGTAAGTACAGAGTTGTCCAAGTGAAAC
-CAAATCCTTGGTTTCTTAAAAGAATGGTAGCTAATGTTGTGTGACATTGC
-GGGGGAAATTAAAAGGCTATGCTTCATCTTCAAATCATAAAAGTTAGCTT
-GTGAGAGAAGAAAATGGATATTCAGAGCTTTGTTTTTATCCTTGACAACT
-AGTGTCTCCTCTTGTCTCCATCTGACCTGATAGATGCCATATTCCACCCT
-CTCAAGTTAGCAATAAAAGTAGATGGGACTATTTTCTAGCATAGAAAACT
-TGGCCCTGATTCTTGGCAAAAATGTATACTTTCCTTCCCTGAATGACAAA
-ATGTATCTTAGGTAGTTTGTCTCTGGGAAATTTAAATACTGAGGAACAAT
-AATGAATTTTCCAACCATTAAGAGACCTAGCCAACCTTGTGTAGCTGTTT
-GAGAAAACAATTCCATTACTTGTCCTTAATGGTCCCCCACAAGTCTGTCT
-GTCTGTTAACCTGAGGCCTACATAATACCAAAGCCATGGATTTCTTAGCC
-CAGAAACTTAGGGAGGCCTCTTTGTCCCTACTGTCCCACTTAGATTCTTA
-GACTAATATACTGTTCATTCCAGGGTCCTTCTTACCTTGGACACGACCTG
-TAGGATCAACTGTCAATCAAATTCTCTAGCTCTTTACATGTAGAGCATCA
-ATGCTTCTCAAGAATGAACATTCTAAGCACTGCTCCTGCCTGAGACTACA
-TCCCTGGAGAAACTCCCtgtgggccaagtggaccatgccacgggtcagaa
-gaattagtagagttgagtgagctcaaactccgtaaacctcagagttgaga
-atggtaggagtggggccaaccccctgcctaactctacgtgccctgaatca
-tgatgccccactgagtaccatggcaatcagtcaagtagcgtacagacctg
-gagttctccatgctaataaggtatctaggtagatcccgagcgctccacca
-gtgagctttcctttttggccattctttcccacaaaaggtatttaatcctt
-ggttcaccctgagtaaggtgtatgcattacatccatcaaataaaggtttg
-gacaagcaaggatggtctcttcttcaaggattccagataaggccttctct
-cttccaacctctctgcacacttggcaatcactcagcatcaaacatggttc
-tacccccgtcccaggctcttccttcccttcctgcctggcatgtggatgct
-ctgagggaagtatgggccgaggaccccattcccaactccaggtgctttac
-ttggaaagcatcaaggcttctcaagaaagaacattctaggcactgctgct
-ggctgagactacaattcctggatagacaaccagcagcgcctgggtacaca
-acaatcagccagactctgctgcttcccacccaggaaaacacagactggga
-gcccccattatggactgtgttgtctcccctacgtggtgggctggtggctc
-caagcactctggcagcaaggcagacacgcagcctagcaACTACCTGATAA
-GACTCCTGTACGAAAGCATACTGCATAGGTTATGATTTTATGCtttattt
-ttttaagacgaggtctctagtggtttgaatgaaaatggcctccatgggct
-cacagggagtagcattattagaaggtgtggtcttgttggaagaactatct
-ctaggcgatcggctttcaggtttcagatgctcaagccagaccagtgtcat
-tctcttttcttgctgcctgttaacccagatgtagaactcttaactacctt
-tccagcacatttctacatacatgccatcctgtttcctgccatgatgacaa
-tagactaaactgtgagccaaccccaattaaatgtgtccattacaagttgc
-tatggtcacggtgtctcttcacagccataggtgccccaactaagacacac
-actctctctatagctctggttgttctagaactcattatctatactagact
-agcctcagacctagatatttgtctgtttcttccaagtgctgggattaaag
-gtgtacactaccaggcccATTAAGTTAGATTCTTTTTCCCAATAAAATAA
-GTGTAGAGATATAGCATGCAATGTAACAAACTCGCTATTTTTATATAATT
-TCAGAAAGCTTGAGAGTAGCAGATACTTTAGGTATCTCTTGAGAGATGGG
-AAAATTTGCCAATTCTCTGCTAAATACAAGACTTGAGGGAATAATATTGA
-GTTGTCCAGAAGCCAAGAGACCCAGCCAATCTTATGTAGCTGCTTAAGGA
-TGCAGTTCTTGGGACTGAAATGCAAGAAATGGAATCACTATGGCTGGAAA
-GTGCATATTTATGCCACTGTTGAAAATTAGCTGTGGCCAAGGCCTATAGG
-TTCCCTTGGGAGTCTCTGCCAACATCAGCAGAATGCTAGCTCTTGCTAAC
-AGGAAGAACAAACAAAGGTCTTTGGTTTATGAGTCTCTCTTGATCTTAGG
-TCAATTTTTTTTTTCAGTATTGAAACTCCCTGGAGGGGAAAAAAAGAGTC
-TAAGTTACTAAATATCTCAGAGGAGATAACATTTATTTATGAGATTCAGG
-TGGGAAAAAATATCAGTTTCTGCCAGGCAGCAGATTAGGAAGTATAAACA
-GATTAATAGTCGAAAGAATGTAACCTAGAGAGATAGGGTTACAAAATTTA
-CAAAACTGAGTTGAACAGCAGACTCAGCCAACCTGTGTACCTCTCTATAG
-AGTTCTAAGTAAAGTGTAAGTGAAATGGCTACAAAGTTGAAAGTGAAATA
-TTAGAGTATGTTTCTCACTGATATTAAATCTGTGGTTCTCTACATTTTTT
-TGGTTTGATGTCTTTGAACACCAAATAATACACAACATAAATAAAAGTTT
-TGAAAAACCTTGTTTCACTATGTATTCAAAGCTCACAGTTCTGCCTGCTT
-CTACTCATGGGCCTCTCCCTGGCACAttttcttttctttccttttttttt
-ttttttttttttttgttttttttattttttgtttttcaagacagggtttc
-tctgtgtagccctggctgtcctggaactcactctgtagaccaggctgacc
-tcgaactcaaaaatccacctgtctctgcctcccaagtgctgggactaaag
-gtgtgcgccaccactgcccagcCCCTGGCACATTTTCATGATTGTAAGTT
-ATTGTGCCATGAttaattagaggcaggaggattcttacatctgctcctgt
-ggtgtcagttgtgacatattttgaagtatataatgaaaacttggtctcat
-ggggtaggtgaaaagggaCACAGACTTTGAGCCCCAGAGGTCATCAGATC
-AGACCATTCTTGGAGCATCAGTGGGCTAGGAATACATTCCAGTGAAGGGA
-GAAAAATATCTTCACTGAATGAGTTGACAATGTTGAAAGCTATGAAGTCT
-GAGTCATTGCATGAAGAATTACAGTACTGCAACATAGTGCTACTTGAAGT
-TTCACATGTCAGTGACATGCATTCATAGCTGAATTTAGCACTACAAATTT
-TGGGAGTACTTTTTGTGTATATCTGTTGtgctgggagccatggcctcagc
-catggccttgtggaaattttctagcttacataaacagccctgagagaaca
-ttcatggtcataacagaaagaatatttgtgggtagagagggcactgtgac
-cattggttccaagaacggaagattgccacctgaccttcagagagcccccg
-ggctcttccccctcttttgaagcctcctctttcttacattgccatcccag
-aataaaatttttcaggaaactttcttgctctcattctttgtgtttcttgt
-ccctccactctctctcccttgccctaggtccttgctgattgtccctgcaa
-gtcgaggcaGAAGTGATTCTATGCTTTTCTTCTTTCACtgtgtgtgtatg
-taggacagaggttggtgtcaggtgtttttctctgtcactctGTATCCAGG
-TCCTTGCCCAGTTTTCTCTCCACATTCTCACCCACTCAACATCTTTTGTT
-TCTCTTTAAAAAACAAGAAAAATAAGAAACATACCCCCacccaaaagtgg
-aaacccaaatacacaagttaaaaaccaataagatttaaaaatgcccaaac
-aaagcagtataagacaaatagtgtatgaaaacatcattgagttagtttgt
-gttgaactgggtgggcatggggcctatcctgaagtgtggttaacataccc
-agtATATTTATGATAGACCACaactacaagctgaataaacccttttctct
-ccaagttgcttttggtcattaattcttttttaaaaaaagctttatttatt
-attatatgtaagtacactgtagctgtcttcagatgcaccagaagaggaca
-tcagatctcattatgggtggttgtgagccaccatgtggttgctgggattt
-gaactcgggaccttcagaagagcagtcggtgctcttaaccactgagccat
-ctcgccagcccttggccatggtttttatcacagcaatagaaaccagacta
-gaacCAGTAGCTGCAATGCTTGCTGTGTCCTTGTGGGTACACAGCAAGCA
-TTTCACCCACTGAACTATCTACATAGCCAGAAACCACAATTTTGTCAACT
-CTAAATCATCTCTTAAGTTCTAAGCTCTAAATTGCTTGGTCAGCCTGTAG
-CTCTTACTGAAATGGTTTTTCAATGTTACTGAAGCCAAAGGCTTTTGAGC
-TGTTGTAGTTTTTCTCCCTCATTGTCTTCCATTGTTCCTTACCTTGTTCA
-GTTTTACAGGTCATTCAATTAAAAAACATATTTATTCACTTTCTTTCCAC
-AGCTTCCTTGACTTTAAAAAAATAtttattttctttactgtgcattagtg
-ttttacctgcatatatgcctatgtgagagtgttgcatcccctggaactgg
-agttacagttttgagctgccatgtcagtgctgggaattgaacccaggtcc
-agaagcacagccagtgcttttaactgctgaCTTTTTGTTATTTCTTTTGC
-CAGTGACCACCTTCTCTGCTCTTCATAACAGTTAACATGATTCTTAACAC
-TGTTGCAGTTCACAAAACTAGGGTAATTAAGTTTGTTAGAAATTTGTTAC
-CAACCTCTGTAGTTATCTTCATGGAGTAGGTTCTGCTACtgtgatggttt
-ttatatccttggaccagggagtggcaccatctgaaggtgtggccttgttg
-gaataggtgtgacctggttggaatgggtgtgggtataagatcctcaccct
-agttgcctggaagtcagtcttccactagcagcctttgggtgaagacatag
-aactctcagctcctcctgcgccatgcctgcctggatactgccatgcgccc
-accttgatgataatggactgaacctctgaacctgtaagccagctccaatt
-aaacgttgctttttataagacttgccttggtcatgttgtctgttcacagc
-agtaaaaccctaactaagacaGctacttaaaaaaatggtgggtgtaatgg
-cacatgcctttaatcccagcatttgggaggcagaggcaggcagatctctg
-tgagttcaaggccagcctggtggacctaataagttccaggcctgccagag
-ctacacaTtctctctctctccctctctccctctctctctctctctctctc
-tctctctctctctctctctGtgtgtgtgtatgtgtctctgtgcacttgag
-ttcagtacccgtagagaccagaagagggcaggtgttggagcctctggatg
-taagtaagaagcagttgtgagcagactcaagtggaaactgggaattgtac
-ttaggtctcctctgaaagagcaataaatTCCCCCTTCCCCTACCTCCCTG
-CCCCCAGAAAACAAGATGCTTTCAATATTTCTCAATAAAAAATAAAACCT
-CAggctggagagatggctcagcggttaagagtactgactgctcttccaga
-ggtcctgagttcaattcccagcaaccacatggtggctcacaaccatctgt
-aatggaattcaatgccctcttctggggtatctggaaatagctacagtgta
-ctcatatatataataaatcttaaaaattattttaaaaaaGCTGTGGCAGT
-GTATGCACACACAAAATTAAGACAAAACAAAAACAAACCTCTATTTAAAA
-CCAtggttctccaccttcctaatgctacgaccctttaatcgtagcatgtt
-atggtaaccacaaccataaaattattttcgttgctatttcataacagtaa
-ttttctactgttatgagtcataatataaatatctgatattcagaatatct
-gatctgtgacctctattaaggggctgttgaaaccttagaaaggggtcaca
-actgacatttaagaaccactAATCTAAAGTATGAAAAAGTATTCACTAGC
-TAGTGTCCAGTTATTTTATTATTGAATGAGTTCTGTAATAAAAGTCTTAG
-AAATTTCAATTCTACCATCCCCTTTCTGTATTAAAAATTTTTTTGTTTGA
-CTAAAAGCTGTTTTTTTTTTCCCTtttttagtcaaagttgacctggaatc
-cctagagatccacctgcctgtctcccaggtgctgaaatgaagtgtgtgtc
-aTTTATAAATGCTTAGCCCTTCATTTGCAGTTTTCCTGTATGTAAAATAT
-GTTTTACACATTAAATATCTTTCCACATTCTCTTTGGACAAATCACTACT
-GGCTTCTAATTCAAGTCATAATGAGCTAACTTTTGGAGAGAATTTTGACA
-GGCACTGAATGCTGTTTAGGAGAAGTCAAGAGAAGCTCAGGTGAACAAAG
-ACCAAGtgtgatggtttgtatgtgcttggctcagggagtggcactgttga
-gaggtgtggccttgttggagtaggtgtggccttgttggagtaggtgtggc
-cttgtggtgtgagttttaatacccttgtcctagctgcctgggagtgagta
-ttctgctagcagctttcagatgaagttgtagaactctcagctcctcttgc
-accatgcctgcctggatgttgccatgttcctgccttgatgatactggact
-gaacatctgaacctgtaagccagcctcaattaaatgttgtccttataagg
-attgccttgggactggagagatggctcagcagttaagagcactgactgct
-cttccagaggtcctgaattcaattctagcaaccacatggtggttcacaac
-catctttaatgggatccaatgccctcttctggtgtgtctgaagatagtga
-cagtgtactcacatatacaaaataaaccttaaaaaaaaaaaaGGgctggg
-cagtggtggcacacacctttagtcccagcacttgggaggcagaggcaggt
-ggatttcttgagttcaaggccagcctggtctacagagtgagttccaggac
-agccagggctacacagagaaaccctgttgggggtggggtggggggaggat
-tgccttggtcattgtctctgttcacagcaataaaaccctaactaagacaC
-CAAGGAAGATGTCATGAAATTAAATCCTACAATTATTGCAAATGAGATTC
-AACATCATTTTCTCAAATAATGTGCTTTATTCTACTCTCTACTCCACCTT
-AACAATCCTATCCCTGTAGACAAATCTCAATTAGTCATGAGAATGAAGAC
-ATCAAAAACGCAAGTGGGTTTTCTTAGTGTCCTTATTTATAGCAGTCACT
-GTAGCAGTTCTCCCAAGAGAACTGACTGTGGAGCCAGTTGTTGGCTGAGC
-CACACATTCTGAACTGAGCCACTTCTCAGACCCTGCACTCTGACCTTGTA
-TTCACAGCTTTTAGGCACACTGCATTGGTCCTCTCTATACAGGACCAAGT
-CTACTTCTAAGATTCTCATATTTAAAATTATACAAAAATCAAAATTCTTT
-ATTTCCCCAAATTAATTTCTCTTTGGCATCCTGGACATAATCATATTGAA
-AACCCTAGCATGGGTTCTGAAACCCAGGGAGTTATGAACTCAGATCTGGG
-TACTACCAAACAATGGCCAAATAATTTGGGAAATGAACTGATTTTTCCTA
-ATTTTGCAGGCTTGTTTTGAGTATTGACAGTATATGTGTGAAGCCTTTCT
-TCTCAGGAGTAGTAGGGAATAGACACCCTTGTCTTTTCTGACTGGCCCTA
-GAGATCTAGGCAGGTCCCAATACTTTTAGAGAttcctttcttttctctct
-ttctttcttccttccttcctttcttttttttttttttttctttcttcctt
-tcttttcctttttaagatttattcatttattttatgcatgagtacaccac
-cattgctctcttcagacacaccagaagagggcaccagaccccattatgga
-tggttgggagccaccatgtggttgctgggaattgaactcaggtccttcag
-aagagcagtcagtgctcttaaccgctgagtcatctctccagcccTGaaat
-tttctttttaagaattatttttaaaattaaaaaaaattaGGGCTGGAGAG
-ATGGCTgggctggagagatggctcagaggttaagagcactgactgctctt
-ctgaaggtcctgagttcaaatcccagcaaccacatggtggctcacaacca
-tcagtaatgaaatctgattccctcttctggagtgtgtgaggacagctaca
-gtgtacttacatataataaataaagtcacccaagtgaaaaaaaaaaTTAa
-tcttatgtgtatgtacttttgcctgtgtgtatatgtgcaccacatgtgtg
-cctggtgtgggcaaaagtcagaagaggactcaaatctcctggagctagag
-ctacagatggttgtgagcacccaactgaggctgggaatagtgctccagtc
-ctctgcaacagtagtaagtgctctcatccacaaagccatctctccagtcc
-TGTGAAGTTCCTTTATAATTATCGTGGCCACCATCCTAGACTAAGGCCTC
-TGtgtctaacagtttccttggggactgcaacattccatcctgtagggaag
-tttcttaagcatgaaggtaaacTCAcaagctgcagtgtgctctaggtttc
-tagatttgtgagctgtcatgggtgccagagtgggctttggtgatgcggct
-gcctttgagacatctctgctacagtaacccctcactcatatacgtgtaaa
-taatcccaataaaactcattggttcaacttagggtttggtagtatccata
-cttgttttgccatgggtcccttacctgccatttccccaggaaatttcttg
-ccacacaacaTCCTATTTATCACTAGAAGATCTGCTGTGGTAGCCACTGG
-TACTGCTGACTTCAAGCCATTCCACACTGGTCTTTTTctgaccattctgg
-aactctaaactaagctggccttcaactcagagatccagaggcctctccct
-cccagactaaagacacgcacaagcacCAGACCACCTTGGTCTCCTTAAAT
-AATTCTAAACATAGCTCCAAGGGGTTTTGTttttgttttttcgagacagg
-gtttctctagccctagctgtcctagaactcactttgtagaccaggctggc
-ctcgagctcagaaatccgcttgcctctgcctcccaagtgctgggattaaa
-ggcgtgggccaccatgccccgctGTCTGTGATCACATGATAAAACTCATT
-TATCTGCTAATTTGTGCATTTGTGTGCCAGCCTACCTTTCACCTGTAGCT
-CACACTGTTTCCTGGCAATGTTTCATGTGCCAGTGCTCTTCTGTTTTTAA
-GTCTGCAGTTGAGCCACTCACTAGGTGGTCCTCTTGCTACTCAAGGTTTA
-GCATAAGGTGGAGACAAGCAGTGTTCTCAAGTGATCTCTTCCCTGGAAAA
-TGACTCCCAGCCCTTCCAAACATCTCTGTATGCTTACTCATAACAGTAGG
-AAACTCACCTACTGGTTTTCTTTCTTTTTTTTCTTATttttggttttcga
-gacagggtttctctatgtagccctggctgtcctggaactcactgtgtaga
-ctttgtagaccaggctggcctcgaactcagaaatccgcctgcctctgctt
-cccaagtgctgggattaaaggcgtgcgccaccatgcctggttTATGGTAA
-CCATGTAATGAGATGGTTTTGTGCATTTATAACCTTGTTCAAGCACCAat
-cacccaaaatgaaactccacaactaacagtcagtcacccacagttccatg
-ctcctagagttcccaataacttctaattggcctagtctctacaaagttac
-ctattttatacaaacaaaatcacactatgggtcttttgcttggtctactt
-cactaagtgtttttcaatgttTCATATTCATCACTTTTTCAAAACCAGGG
-TAACTGCTGTACCTTCCTCTGACTTGGACAACCACCTACCTCAACAGATC
-ATCTTTATGATGATCCACACTTATATAAGTACAAATCACAGCAAGAATTA
-AAGTTTTCATCTTTAATGAAATGACTGTGGAAATAACATATATTTCCATG
-ACACCAGTACTACAGTCTTCGGAGTCACAGCAAGATACACAGAATTACAT
-CCGTAATTACTATGAATGCCAACATTTCAGGCAGTAATTTCTGTTACATG
-GCAAACAAGATCAAGAACGCAACCATCAAACAAAAGAGACCCATAGCTTC
-AGACAAGGCAAATCCCAGGATAGCATATGAGAACAGCTGCTGCTTCAGTG
-AAGGGTTTCTAAAAGAGACACAACACAGATGACTGTTACTGTGAAGCAAC
-GTTGATGTCAGCACATTGGGTAAATGGTAGAGTCAGATATCTAGTATGGG
-GATCTTTGCAAGTCTCATGGGGGTGCTATCTCCTATACCACTTTGCTTTT
-GTCTCTCAGAGTATTTTACCCACTCCTAATCATGTGGCATAAAGTCAGGG
-AGCTATCTTCGTATGCAAATATAAATCCTCAGTTTACACCACCTTGAGGG
-GTCCTGACATTTGTGATCTCCTTGACTCTCCTGACTGGTTGGAGTTATAG
-GCGTGTTCCCTAGCCCCTAGCTCTATCCTCACTTATTTAAGTGACCAGTG
-CACACACAGCTCAGAATATAATGCAAGACACAGCAGACACTTCATTCAAA
-AGGGCTACCATTATTTCATCATTTCCCTCTTTCCACGTCTACTTTCCCAC
-TGAGTCTTCACCTTACTCTGACAGACATGATTACCTGGCATAACCAATGA
-TAAGACTGCCAAAGACTGTTCCAATACCAGCACCAGAACCAGCAACTCCT
-ACTGTTGCAGCACCTGCACCAATGAATTTGGCAGCAGTATCAATGTCTCT
-GCTGATTACACTGGTCTGAAACTCCCTTCGGATCAGCTGACACACACCAT
-TCTGGGCCCCATTAAAAACTGTAGAGCCCTGGGAAGAGGAAATAAGGCAA
-AGGTCAATTCAGTAATCACATTGATTTTAACTACTATAGTGCCAAAACCA
-GTAACTTCTTTATACTATAGCTTGGTATGAATAAATAATTGTATGGCTCA
-AGGAAAAAGAAAACCAAGAGCTTGATATAATTCTTATCTCGTATAAGATA
-GTTAACAAGACCTATACCTCTTAGGATTTTTAAAAGTATAAAACAGAATA
-ATGAATATGCTTTTCAACAAAGCAGGCTTTTTTGGATAACCGTGGCTATT
-TTAAACACAGATAACTCAAAACTATAAATACAGCCTAAAATATTTATTTG
-CTAATTCAGAAGGTTGTGCTGGCCAAAAGTTCCTCTCAGTGGCTCACCTT
-CTATGTATTATTTAATAAAACTGGAAAGAAACCACCCATTAATACACCCC
-TTCATGATAACAACTCTGTAAGACTTATTGACAGTGTTTCCTAATTTCTG
-TTATTAATACTCACCTCTCCAGTCCTAGTCTCTGGCCGAGATAACACTGA
-TGCAGAAATTGGTCTATATGCAACTCTGGATCCAGCTCGGATCTATTAAT
-GGAAGGAAAAGAAAGAATTTCAAGTACTAAAGAGTACACATTAGTCTTCA
-GTGACCTCTTGTGCAACTTTAAACTCTAAAGGAGAAAGCAGAAGAGAACG
-AACAGATTTATTATCTCTGCAATTAGCATGGCCTTTGGTCATTGTGCATA
-CACAAAGCCAACCTAAAATTTTATGCTAATGAACCATGGAATGTTCTATT
-TAATCTATCTGTAAACAAAAATCCTAAGACCAATTAGTTACCAAGTGACT
-GAGTGTTGTGGAAGTTTCAGTAACTGTAGTGCTGTAAATTCAAGTAAGTT
-ATGTGGGCTCATAAGGGTGTCGCTATGATTTTGATCATTTACAACAGTCC
-AGCAGCTAATGAAGCTCCTACAATTTTCAAAGGATTCCTAAATACCCACT
-AATTCTAAATTTACTATAGAGTTAAGCATTTTGATGTCAGCTTAACAGCC
-GTTGCAATACTCTCACTATAAGGACATCTGGCAGTCTGGCTTCTCTGCCC
-TTGAGTGTCCACGGACACTAAGGTCACAGAAAATCCCTCCAGAACCAGGA
-CCCGATTCTCTAGCACAAATCTTTTAGATTCAGACTTCACTTAAAGCCTC
-CAAAAAAGCAAGCTTCGGGGCTCCCCAACACCTTTCTCCGCCCACACAAG
-GAAGCAAAGTCCCTCCCTCTGCAGCGGCGAGTTTGACCTACAGACGCGCA
-CGGGAAACGCTGTGCAGGCAACTAGGCCTCAGCTGCCCCTTCCTGACTTC
-TCAGCACCCCGACCTTCGCGTCGACCCCAACTCCATAGGGACCGGGCGGT
-GGGGGAGGGGCGCGCTCCACGAGCAAGGAGGCTGTGACCTACGCCCAGAA
-GGCCTGTCAGCTAGGCCTCGGGGGGGACACATGGCCGGGAACTGTCTGCG
-GGCCCCAGGGTTGGGAGGGAGGGAGGGAGGAGAGGACATCGGGGCAAGGG
-TGAAGGAGAGCCGGTCCCTCGGCGTGAATGCTGGGCCGAGGCCCGGGTTA
-CGCACCAGAGCGGGGGTGCGGGCGAGCTTGGCGCAGGCGAACATCTTTCT
-TCCTGGCGGCGCGGCGTGGATCTAGGTGACAGGCGACGTGGGCTCCTCTC
-CCGCTTCCTCTCTGCGGAGCGAAAAGAGGCTTAAGGTCAAGTGTCCCCCC
-CAGGGGCCTGTCCTTGCCACCCCGGCCCCGAGGGGCCCCGCGCAGGCGGT
-CAGCGTGGCCGCGTGCCCGGGAAGCGCAAGCCCGGTGGACAGGGCCGGGA
-GACCCGCTccgccccggcccgggccccgcgcccTCCGTTTACCTTCGCTT
-ACCTCCCGAGGCGGCGGCAGTGGCGGCGGCAGAGGTCGAAGCAGTGGGGC
-TGGGCGCGCAAGCGCGGTGCGGCTCTTATCCGCGCCGCAGCACCCGGATG
-GAGAAGGCGGGGGAAGACGCTCAAGGTCACTTTGTAACAACTTTATTGGT
-AACTCTCAGAGGAGGACAATGACAGGCCCCCTCCGTGACCGGCTGGCGGC
-CAGTGAAATGAAAAGCACACTGAAGACGACTCTTGGCTTTGTTAGTGTTA
-CTAACGGTGCAGATAATTTTTAGTTGTTGTCGCTATCGCAGACTGAGCCT
-CGCTCCTTGCACGTGCCAGGCAGGGGTTCTCCCAGGGAGCTACAAGCCGA
-CCCTGATTTGGCttttatttcaaacagggtgagttgctcaggcaggcctt
-gagctcagtatgtaagttagggagaaccttgatcgtccactttcaccctt
-ccaagtAGTTAGCTTCTTCATAACCAACTCCAGCGGGATTATTTCTTTGT
-AAGACTCTAAAACAGGGTTTtttgtttgtttgtttgtttgcttTTGTTTA
-AGACGACAAATCTTTTCTCAGAAGACCTACCTAGAAGTCCTGGGAAGAAC
-AAAtgacggttcaagagctttgcaactctgtagactaggctagccttcaa
-ctcacagaaatcctcctgcctctgttttccaagtgctgacattaaagcca
-tgtaccactgtgttctgctGCCTTCCACCATTATAACTGGGAGAATTAAG
-AGATAATAATGTATCATCATTTCGGACTAAAAAAGTGCCTGAATAGTTTT
-CAAAATCTATTCAGCACCCAGTTCTGATAACTTTGAACAAACCAGATGGA
-TGCAGAAATGTCTCAGATAAATGGCTGTAGTTCAACGTCTGGTCTTCTTA
-TTGATTTTTTTAAAATAGTTTTTTTGAGATAATATAATCTCATAGGTTCT
-CCCCTGTTttagggttttaatgctgtgaagagacaccacgactaccgcaa
-ctcttagaaacaaacaaacaaacatttaattggggctggcttacagtttc
-agaggtttagtccattttcagcatggcaggaagcatggcagtgttcaggc
-agacacggtgctggagacagagctgagaatagctgaaggaagaaggcagg
-cagccagaagagaccactgttagccattatgcttgccttatgcttctgaa
-acctcaaagcctgcaccccccccccccccagttacacacttcctccaaca
-aggccacacctcctaacggtgccattccctatggacccgtgggggccaat
-tttttattcaaacaccacTccctcccatttcctcccccctcctcctccta
-gacacttcttgacttttcaaatctgaggcctctttttctttagttttata
-tacatatttagttgtatgtatatatgatatgtttttagatataaaattat
-aacttgctcagtctgtTTGTTTTAACCATAGCATtttctccagcctcaga
-aaatcaccattgtttttgttttgaacttgactattctagatccttcatct
-aagtcctgcattatttgtctcattgtaactagctgctgtttcttttagtt
-cattacatttatttatttattctgtgcatatgtgagGGCAGACAGAtgtg
-tgtataggtgcatatgccacagtgtgcatgcaaaggtcagagaacagatt
-gagggagccagggctctgtcctcaccatgcggattccagggattgaattc
-aggtcgacaggtgtagggccaagcaagcaccttgacccactgaggcatct
-cacAGCATACTCCTGCttttctttttttattatttctttaatgtatatga
-acacactgtagctgatttcagatataccatgtggttgctgggagttgaac
-tcagggcctctggaagagcagacagtggtgctcttaaccctccagccccA
-TTTCttggttatttttgagacaggatttctctctctctctctctctctct
-ctctctctctctctctctctctctgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaggc
-ttggctgtcctagaactcactttgtagactaggttggcctcaaactcaca
-gagatcctcccgcctctgcctcccaggtgtggggatcaaagttttgtgcc
-tccacagctagacAGTTGCCCTTTTCTTAAGGTCAAGTTTTGGATTTTGA
-GATTGGATCTAGTCATACAGTCCATGCTGGCTTGGAACTTTGTATTCTCC
-TGCTTCAGTCTTGAGAGTCCTGGGTCACAGCACCTAGTTAAAgactgatg
-tctttcacacagcagatgtttttattgtttatccaggttgagacatgtgt
-cagaatatttttcttttctaaggctggataatgtccatatgtatgtatgt
-atgtatgtatgtatgtatagatgcatgcatcacacatggattaaccattc
-actggtgaaggacacttgggctgctactactctttggctattgtgaataa
-tgctactatgatcatagttgtaacaatacatctgagtccccaccttgaat
-tattttggatacatagcacaaaatactggatcatataataattatatttt
-aaaaggacatgctgtctttcacagtggctataccattgtatatttctaaa
-gtaaatacaaggtttccagttcctccatattcttaccaccaTGCACGCTC
-ACTCCTGctttttctctactctcttttcttttctcttctctccctttctc
-tcttcccttttctatctctgtctttctccttctccttctctctcctcttt
-ccctccctTCCttcctttcttcctgacagggtctaatgtatccccatctg
-gcctgaaacttgctctgtagccaagggttactgcgaactgctAGTTATTC
-ATAaaggagacagtatgttggagggaacaagaacagaaactaaacttggt
-tattgttgttgttggcacagggtctccacatagttctggctatcttggaa
-ctcactatggagaccacagctggtctcacaggtgttcatctgcctttgcc
-tctttttttttttttttttggtaagatttatttatttttattatatgtaa
-gtacactgtagctgtcttcagacactccagaagagggagtaagatctcgt
-tacggatggttgtgagccaccatgtggttgctgggatttgaacttcggac
-cttcggaagagcagtcgggtgctcatacccactgagccatctcaccagcc
-cctgcctttgcctcttaaatgctgagattaaagtcattggtcaccatgcc
-cagctccagaaaatagactttatgaatactgctctgtagatatgaatttg
-gaaccatagaaatcacttacaaagttaatgttttgaaaatccctagaaat
-tgaaaatatgcagaatgaatgaatttagttatatctacttggtagtccca
-actacacagGATAAATGCGGAGTTTTAATACAGGCCTAAGAAGCCAGctc
-ctgttcagtccgttcttgcacactggcttccttgattttcaaaagtgcta
-agaacactgcactccagagagctgctttattgttgccgtttcttttgttt
-ggaataagttttcttctgatagctgcttagctcttctttccgtattactc
-aggtctttggtcaattgttatgtcttaggacttcctggatcccttacata
-catttctttctttctctttctttctttctttctttctttctttctttctt
-tctttctttctttctttctctttctctttctctctctctctctctctctc
-tctttctttctgttttgggagaggagtgtttcaagacaggatctctctct
-ttctttctttctttctttctttctttctttctttctttctGTTTTGGGAG
-AGGAGTGtttcaagacaggatctctctctctctctctctctctctctctc
-tctctctctctttctctTgatttatttatttattatgcataagtacactg
-tagctatcttcagacactccagaagagggcatcagatcttgttatggatg
-gttgtgagccaccatgtggttgctgggatttatactcaggaccttcggaa
-gagcagttggtgctcttgacagctgaaccatctctccagccccaaggttt
-ctctttgtagccctggctgtcctgaaactcactatatagatcaggttggc
-cttgaactcagaggtctgccttcttctgcttcctgagtgttTTTACCACC
-AATGCCTGGTTGTCTTTTTTCATCTTAAAACATGTTTATTTTGTAtttat
-tttaatttaaaaatacttatttttatttattatgtacaagtgttttgcat
-gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtatacttagtg
-gcaaaggaggtcagaaaagaatatcaaccccccctggaactggatggtaa
-tgagacatcatgtgggcactgggaatgaaacgtgggtcttctgtaagaac
-agcaaatgcacaaacttagccactgagctttctttTTGTTtttactttta
-ttaatgtgtctgtctgtatgcctgggtgaatttctgctgtgtgtgaaggt
-actcgtggaagtcattgtagggtattggatgccttggagctggagttaca
-ggtggcggtaagccgctgacatgcgcgctcggaaGAGCAGGAGCCGCTGA
-CAGGCGCCCTGGGAAGAGCAGGAGGCACTTCAGAGCTCCCGTTCTTCTCT
-ACAGATCCTCTTTCTTCATCTTCATTTATTGCTTGCTTTTTTGGTTCTCA
-CAGAGCATGGGTCCCCAAGAGATTTTGTTGTGCTTATTGCTGTATCCACA
-GTTAAAAAACAAAAATGCTTGGCTTACTAATCCATTAATTAATTTGAGCA
-GTCAGCAAATTATTGAGCAATAAGGTTGAGGAATACAGAAATTGTTTATC
-TTTTATTTTCATCTGTCTGTATTATTTGATATATAGTAAAATGGACAGCT
-TAAAAATGTAAAAATCAGTGTGTTAGGAATTTTTCAATAATTCACAGTGA
-TCAATAACATATTATATTCTCTATTGTGTTTACATTAATAGAAACAAAGG
-TTAGCGTGATGAAATAAATACTAAATTTCAGGTCTTAGTGATGGACTTGG
-ATATACTTTAGGCAGTAGCCCTACTCAATATTCTTTAACTTATATTCAAA
-CTCCTAATAATGTATATAGGAGTAAGCTATCTGTGTTTGAAAATATCATG
-TGTCTGTTTGCATGGCTTCTTTATGTTGGTTAGAAGTATTTTGTACACAG
-GGAGGTTTTACATAAATTTCAACGGGTTTGtattctattttattttattt
-tagtttTTTGAAAACCAACTGTTAGTGTAAGTTCCCATTCTTCCTTGAAA
-AATCAAGACCATTTTTTTTTAAAAGAAGACTTGGATATTTAACATATACT
-TAAGGTATGAGAATTTTTATAGCACTAACAAAATATCTGAGAGAGTCATT
-TCTTCttttttaattaaaaatattttCAAATAGGgtgtgtgtgtgcatgt
-gcatgtgaatgtatggtgggagggtgtctgatgaggctccaaacatgggg
-tccccctggagctgcctgatatgggggtattaggagctgaattctgatcc
-tctggaagagcagtacatattcctagtcactgagccaGACCCAAGAGAGT
-TCTTTCCGCCATTTTCCCCTATCTAGTCCCTGGGAGGTATTTATGGGTAC
-ATTACCAGCCCCCATGTTATGTGATTATAGAGCTACTCTATCAATTAAGG
-AATTCTGGGGCTTCCATATTATGCAAATGCCTTATGCTGATTAATGTTCA
-TTTTTGAATCCACGTCTGGATCATTATGGCCTTATAAAGGGGTAACATGG
-TTACACTGCACTAACCATGCTTTTCTTGGCACCTTTTCCCCACTACTAAT
-TTAAAAAAGGGTGTCCATTATATAGATAATATACTTTACACTACCCATTT
-CACCTTTCTAAGAATTTCTAATCTAAATAATGAGATTAGTTTTCGATGGC
-ACAGCTCCAAGTCAGAGAGCCTGGCTTAAAGTCGTGATGGATATGTAATT
-TTAAAGTGTATTTTTCAGAAGCAAAGCATTAAAGAAATACATTCTACAAA
-ATAGAATCTCTAAGTGGAAACATTAAGATTTGCTCATATGTTAAATTAGG
-GCTTTGCTGAAATTGCCTCCTTCATTGGAAATAGGCAAGACCAAGACTGT
-CAATTTTTGCCAACACTGGAGATGAACTTGTCAGATAAACACTTATGATC
-AATAAATACAGCAAAGCCAAGAGTGAAACtgaatggatgaatgaatgaat
-gaatgaatgaataaaGGCTTTGATTAGAGAGGTCTGGTTCTTCTGTGAGA
-TGAACACATTCTGACTTGTAAAGCTGCGCATGGGAAAACATCCTGTCCTG
-TTTTTGCTTACATAGCAGGTCAGTCATTTAAAGAGAATGGCCAGTGTTCA
-TGTGTCTGTGTGCACATTCATGGGGACCACATGTTACTTAACTGCAAATT
-CTATCGTTGTTCTTGGTTAGTCTTCTGTCAGATTCTCTTTCTTGACCACT
-TATAAGGGAGTCTTTTCAACTTCATTGACCAGAGCTCATATCTGCACAGA
-AACACAAACACTGAGCATTTATCCTTCAAGGACCAGTGAAACTTCCAAAC
-AGTGTACACtgttgtgcatctatggtcccagatattgagagacagggaca
-ggagcatcacctgagttcataagtttgaagccagcctagacaacataatg
-atactgtgtctccaaaAAGCCAAGCCAAACTAAACCAGAACAATTCCCTT
-AAACTACCTCAATAACAAATATTCAAGTCATTTAAAAAATCATACAATGT
-TTATATTTTAGACTCATACTTTAATGTAATTTAAATGTTTTTGAAAAAGG
-tttcattttatgtgtgtgagtgtttttcctcaaagtatgtaagatcactt
-tgtatttgtctggtgcctaaggagaccagtaaagggcacctgatcccctg
-gaattggagttagggcttagtgtgagctgctgtgtggtggtggaaataga
-agccaggtcccccataagtgctctaaactggtgccatctctctaatgccT
-AAATCAAGTGACCAATTAAATTACTTAATTCTTTCCCATTTTATTCTTCA
-AGAGGCACGCCATGATTTCCCTGCCTTTCTTCACCTTTCCCCCACCATCA
-CCTACGTAAAGGGTATGAGGATCTCAGCTCTAGGTACACAAGGAGATTTA
-TTATTTATTACCTTTCTTTCTCTGCTTTGCAGCTTCTTTAGATGAGTTTT
-GGAAGGCTTTttttttcctttaaagacatgatatcatattgtccaggctg
-gactagaacccactgtgtagtcaaggttgactctgaactcccgatcccct
-tgcctccatctggcctacactgggattacaggatgggccaccatgcctgg
-CATGGAGGGAGGGTCCTTTCGGTAGGTAGGATGCTGCTTCAGTTCTACCT
-CCTCTGTGagatgcttatgccctaatcctcagagcctgtggatgagccac
-ctcacatggtctaagggacctcagagatgagattaaggatattgaaatga
-ggaaattaccttgtatctggatgaacacaacgtagtcacaagagccttta
-taagtgaagcagaggagagtcaggggatgccgtgatggaagcagagttag
-agtcacacagtctgagcaagactccactggttgttacaagcactgaaagc
-aaggaagaggccactagcggagaatggagggtggtttccaggacctagaa
-agggctcagaatagatttacctgtacagaaggagcataatgcttcctgca
-catggggtttagtccactgagacccaggtcagacttctgaactccaaagc
-tatgagatagcaaatcttgctgtaagtcactaagtcagcgacagtttgtc
-agagcaacatcccgaaactgaAAAAAGATGTCAAGCTCTTGTCAGATTCC
-ATTTATCCATGTTCGGTCTATTCATATGAAAGCACAAATCAACCGGGTGG
-GGCCAAGGTCTTGATTTGGGATTCAGGCTGTTGAGTTACCCATTGTCGAG
-TGAGAGAGGTCGTTTGTTACGGGTCTTACATTTGTACAACGCCATAGTTA
-TGAGCAGCGGTAGCAGGCAAATGAGGACATGATCCAAGAGGGCAGTGAGA
-CCAGGCTGACTCAGGACACTAAAAGGTTTTTGTTTTTTAAAGGtttttga
-aacagggtttctttatgtagcccttgctgttctggaactctctctgtaga
-tcaggctggccttgaacacacagagatctgcctttctctgcctcctaatg
-tattccaccaccgcctggctTGGGTACTTAAAGTTTCGAGAGATACTTTG
-TAACTGTGCCTGCTTTGGTTCAGTAAAACTCACAGGGATCCAAACATGTG
-CCGCCAAAACTCAGCCGGAGAGTAAAACCCCAAATCCACAGAGCTCGGGT
-GTGTGGGTGTGGTGCTGGCAGCAGGAGAGAAGTTAAAATCAGACCAAACG
-CTTTTACTGTCTCCCTTTGCTGTTGCCAGACTATCTAGACAAACAGCATT
-GCCCCTGAGATTTTCTAATTCCTTTTAGAGATCTCTTGCCTCAGCGTTTT
-TATTTAATTTGGATCTTTAGCCTGCCAAAATACTGGCTCTCAGCCTCACT
-GGCACATGCTTTGATATCTGACCAACTTCTTTTTTTTTTTTTCTAAATGT
-AAAATGATCTTTTAAAAACTATAAGTAActaatgcctgatgttgggtttt
-ttgtttttgtgtatgtatgtatgtatgtatgtatgtatgtatgtatgtat
-gtatgtatgtatttgcttgtctttgtacctggtggaagcattgtcggccc
-aaatgggggaatttcattaaattttgtctgtctgtctgtccatccatcta
-tacatccattcatatattcacacaagacttacctgcattataagtattta
-tatatagagttaatagtattgtgggaactaaaaggggccgggggaaggag
-tggggagggaggatagacagagttcctcctgtgctctgggcaggcagacg
-cgggttgccccaggtgggcatctaagcctctgaccccactcgacgggggt
-gggggtggacaaggggcagcccccgacctggggagcccctgggaaacacc
-ctgtctccctggggttatgggagagaggttcccacacaggtaagagtcta
-ggcagcagccttgaggagcagagactgtctatggttttagagctttatta
-tagaaaggcagggggaaagagagaaggtagaaaagagagaaagagagacc
-ggccatggccaagaggaaagaggggggaaaggagagagagagagaagaaa
-ggctagagagtaagagggagagaggagtgagaatgagaggagtgagagaa
-gtgagagagagaggagaggccaagcagccccttttaaagtatgctgctat
-cttttctgttgctaggtaactggggaggagtttagcctgaaggtcagaag
-cttgggacattgcccacatgacttctaaccatgcttctcttgtgggggct
-gtggggcgcggtaacttagacaggaaccagatttccaggagacttgagag
-aacttccgttccatgtaggtaaattatcaccacctggtcccagagttcag
-catctcagctcgactggagaccagcctgtctgtgcatagcccaatgcccc
-acaagtgctatttgtgcctttaaagacattttcattatttaccctcctat
-cttcttctgtatttatctcctcccattttctatatttatctctctgtgtc
-ccttaattagagtctccattttcccattcagatcacgtgtagcctgctat
-tctccctcgattgcccccgccccggcaatggtccctttttactttcctga
-tttctgcaattactccaggatatgtacttacataaagagtttgagttagg
-agcctcagatgagagaatatgtgacatttgtcttGAGACAActcttttga
-gttgttggtcagggttgtccaagagactcccgaaacattatagcttttgt
-cattgtctttggttgtccctaaaggtggacagtaaatccttactgttgaa
-gacaccatgcatttcagacacagggtccagagactcctaaaatggaactg
-aaagggaagtctccttcttgaggaacacagctaccagaaggtaccatgca
-agcatccagagaagggaggtagccaacagtcctgcccagctttgacacct
-atgagccatggcaatggccaatatggcacagtaatcctaaagctgcagtc
-atgatatcggtgtcttggcagtaataacagccctctggttggacttaaga
-tctgctcaacaagaaggaaatcatgcctggaacttagccgactattcaga
-gctagtgaagtcatggattctgaaggagaacctacaaccattactttact
-aagccagcattaactttattccaaatatctgtccttattcccactgatag
-gtgtagtcctcacacctcatcaTAAAAGTGTATCATCATCAGGCATAATA
-GAAAAGCCAATaaaaaccacattggcaagctgtgtgtgatggcacatacc
-tttaatctcagcacttggtaggtagagacaagagagtgtctgtgagtttg
-aggccagcctggtctacatagagagctccaaaacagctaggAATacactc
-atgcacacacacacacacacacacacacacacacacacacGAGTGTGGGG
-GGAGAATgagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaCTG
-AAACAGTGGATCATATGTTTAAGACTGTCTCAAATaaaggggttggaaag
-aacttaagagtaggaggacgtagatggctgtcgcttcctgaacatggcgt
-gtccattgcatttttgaaatgacatcagtgttggttacccacacaggacc
-ttcacaagactcgggttacctggatgcaggagagactcatggaacccctc
-cgtctcctgaggacccattggcagttaatgactatccagcaaaaggtgat
-atagctactgactgactagttgtccatgcttcagtaactcctctacctat
-ggccatgcaagcaatgcagattaaactcaataggAAacacacacacacac
-acacacacacacacCCCTCTCATACACAAAGAGGTGTGTGTGTGTTTCCT
-TGTCTTTTGCtatagccctggctggcctacaactttagctcaggctggcc
-tacaactTtagctcaggctggcctacaactttagctcaggctgtcctaca
-acttgtggggattcttctgcttctgccCATTGACCACTTATGAGAACTAA
-CCACGGTTGCCTCTTAGTGGTtttgtattgggaaatttaaaacataatca
-cagttaagagggattgtgttaaatttccatttatctcttggcttcaacag
-cagcaacacatagttttgtgtgttctgttttccattccttttcctactat
-cttgtgttattttgaaataaattcataaaataataacatttaaagtataa
-atgtttgagtgtgatctccataaggactcttctgagagattataatctca
-atggcattgttacatttagaatatttagcaataattccataaaatcaata
-tgcagctgatattcacatccctcatgtcttgtaGTATATATTTAAAAACA
-AGTTTGTTGAACTTAAGGACCTGGCCAGGCATAGCAGTGGAGAGACTGGA
-AGGGTGCAAATTCCAGGCCAGTCATGATATAAGGAGCCGCTGTTTCAAAA
-GTAAGCAAACGGGCTGGGAACAAGCATACGTTCTACAGCCAGTTATTGAC
-CGTTTCTCCTGGTCTTCAGGTTCACCCTCGCTCTTCCAAATGTAGTAACT
-GTAGAAATGGTGGTCAtatagctttccaccttctgaatctggacactttt
-atcttcatgacatcacttaacactctcaccagaactccttgcttcctata
-aattggtaaattgccctataggcatggtcagattggatttttactttctt
-tactttccatgggtaccatttaagagacatgttatatctgcttgtctttc
-ttctgatggtaaaattgaccagtgaggtcagcttgaatttattcactgtc
-ttttgccattggcttcccacctagtgactctagtgtctataataatgata
-cctcccagatgcttcattctttagaacggaaaaaacgacagtgttcttct
-ttgtcatttccctttcatttatcagctggagtcattttacaaagattttt
-ttccccattgccaactattttcgttgtgttgtcttacagttagaacaaag
-aagatatgatgaactgctgattctctcttacttaccagttgcctgaatga
-AACATATATGGTTTTAAGCTTGAAAGAATGCATGCATGTATGTATGtatt
-tttatgtgcatatgtgtgtgtctgagtatattatgtgcactgtgtgtgta
-gaagaccataggaaggcagaagaggacactggataccctgcagtgacggg
-attgtgagctgatgtgggagaattgggaactaaccttgggccctctgaaa
-gagtagtgagcgctcttaagcactgagccatctctccagcccTGCCACAT
-GCAATGTTATTTATAATTTCAAGAACTGAGTCAGGAGTGATTATTCCTAC
-AAGGCAACAGCAGGTGATAAATGCTGAAGTTGGGTTTTGGGTGATTTTCT
-GTGTTTAAAAGAAGCCCAGACAAGGTGCAGTGTaaggggcagtcacagat
-ccacaagaagacccatagagtcaactaactggggagcacggggactcaca
-gagcctcggccaccaaccagggagcatgcaggagctggacctagacctct
-tacacatttgtagcaaatatgctgtctctgtctctgttccctgccattgg
-gtccccttccccctacctggactgcctggttgggcctcagtgggagagga
-tgtgcctagacctgctgggattggatgtcccagggtggggtgatacccaa
-gtggggcttccccttctctgagggggaggggagggagcagtggggtaagg
-gatttgtaagggtgggactggaaagagaggaggggatgtgatcaggaagt
-aaagtgaattaaaaaaataaaATAAATAAATTTTAAAAGGAAGATTCATA
-TTTTAAACATTTTCtttattttaatctttgatgtacattgttttacctgc
-atgtatgtctgtgtgagggtgttggatcacctggaacagaaattagaaac
-agttgtaagctgccatgtgggtgctgggaattgaacctgggtcctatgga
-agagcagtcagtgctcttaactactgagccactgctccagcccAGTTCTC
-Tcatatttcattatttctcaaatccatataagagcaagcattatacccgc
-tgacatttctgtatatgtttcttaaggaccagaagactatctatataacc
-agagtactgtagcaaattcaggaaagaattcattgatatgaaacttttgt
-ccaCTGTTTCATATCCCATATAATTTTATGAGGTAAATTTATTTTTCAGC
-GCTCCTAACATAattttaaaaatgaggcgaccatggattatggaggttaa
-gaggttgcccaagttcacataAGACATAACTTGTAAACCTTTCTTTAACA
-TATTTGCCAGAAAGTAAGTGCTCTGTGATAACTTGGAACATTATATTAAA
-TATCGGCTCTGTTGTTATGCAACAGTGAGAGATGTATGATGAAAAACATA
-GATGCTTTTTAGCTTTTCCCTGTTTCTTAAAGCACTGTACACTCATGCTA
-ATGGCATTGGCTGGAAATTCTGCAGTGTGCACCTCAGAGAGTACCCACTT
-GGGGGCACCCACAATGCAGCTTTTCTCTCTGTTCTCTTGCCTAAAAGCTT
-CCAGCCCCGCAGAGCTGGAATAAAGCCAGCCGACAAGCTCAGTCTGTTCT
-GGAGAACTCAGACAGCCAGATCTGATGTCGCCAAAAACCGGCTTCCTTTC
-TCTTCAAGTCCAGGGGGTAGCTCAGCTTGTGACCCACACATAAACCATGA
-TGTGCTGCTTAAAACAATAATTAGTACATTTGCTACAAGCCAAATGTGCT
-GCTATATATATAATGGTAAGATTTAAGACCAAAGACTAAAAATAATTTGC
-TGATAGAAAAGATATATTTGTGTAATATTTTTAAAACTTATGCTCTGCCA
-AAATTAAGAACACAATAATCTAGCAATAAGAAAGGTCAAGCCAAATCTAC
-ATATGttttttgaggcaaggtctcatgtagtccaggttggcctcgagcta
-gttatgtaatctagaaGAAGTGAGTGCTGTGTTCACACACGGTGTATAAG
-GGATGGGACTTTCTCATGAAGACAGTAGAGGGGgctaggcaagcactata
-cagactgagctatagcctcggccccCAAACTAGGTGTTTTTAAAACTTGT
-TCTTGTCTTGTATTCTCACCTTACTGGCTCTCCAATAGGACTGTATTATT
-GTTGGTCCCCAGAGCAAGGGAGGCTCTTTGGAGCTATAGCTGCAGCTGCC
-ATCTCCTGGTCAGTCATCTGGTGTTCACCTCTACCAATAGTTGAAGTTCT
-GATGGGATAAACTGATACCAAAGATGCTCCCGGCTCAGATGTTGTTGCTG
-TGACCATGCAAGGAAGCGGTCCTTACTCTGGAGCAGGAGTGGGACGGTAT
-GGAGAAGAATGAGGTTCACTAGACGTGGTTGTACCTTGTCCCAACTGGAG
-GCATTTGAGGGTAATTGTTTTGTTTTTTTTTTGTTTGTTTGTTttgtttt
-ttgttttaaaaagatttattattatatctaagtacattgtagctgtcttc
-agacacaccagaagagggcgtcagatctcatcacggatggttgtgagcca
-ccatgtgtttgctgggatttgaactcaggacctttggaagagcagtcagt
-gctctcaactgctgagccatctctccagccACGAGGGTAACTGTTTTTTT
-GGTGCCATATAAATCTGCCTTTCATCCCCCGACGGGAGTAGGGGGAGCCA
-AAATATAAGATCAGAGAGCAACTGATGAGGTGACATGACTCAAAAGACTC
-CATTAAAAGAGGAGCAAATTGGACCAGTCATCTGGTCATTTATGAGAATC
-CGATTTGGGAAGTAGAGTATGTGGTGGGTAACAGTCATTGATATGGGAGG
-ATATCTACAAATATGGTACCACAGGCTAGAGATCAAGAGCAAAGCCAGGT
-TTCTGAGGAGGCCACATTCTGAAGAAAGTAAGATGCTAATTAAGCCTGCT
-GTGAGAAGACCCAGGTAAGAAAGAGGGACGGATCTAGTTCTAGGGGGAAT
-GCCAACAAGACAGGAGGGGGAGGGGCGGGGCTGGGTCTCTGGTAGAACAC
-CTTGCAGAGGGTTCAGCTCTCACTCTTGAGTCTCTGCTTCCTTTCCTGCT
-CTGGGCCCTGCTCACTGACTGCCCTAAGACCTCAGTTTTTACCCTAAGTT
-TTAGAAAGAAATGACTTGGAGAACTGGCAGTGAATATCTTTGTCCTTATA
-AGCAAAGCAGTGTAATAAAAGAGCCATATAAGGGCCATTGACATGACATC
-AACTATTTATAATTCACCAGTGGTTACCTTGTACCTTCAAGAGATCTATG
-AGGATGTGAGGATAGGACCAGTAGTTTGggctcagtagatagacatttgc
-tgtaaacctggcaacctgagtccaactcccagaatccacaaaaaagatgg
-atatggagaaccaactccacaaagttgtcctctgacttctagtacttctc
-caagccttcagctacagttcctgcttccagattcatgcccagggtttttg
-ctctggattcccggtaatggacttaacaagctgtcaggtgaaaggagccc
-tctcctcctcacagtgcttttgctcatggtgttttatataacagtaatac
-cttaactaagacaAAAGATATGGCAGTCAACTGAAGCTTTATGAGACAAA
-AGTCCAGGGGATTGTCCTAACCAGTGGCTAAGGGATTTGAAACGAATCAC
-AAACTTCAAATTACAGTGTTAATTAAAGTGGGCAgaagatatccagaggc
-ctgccctccatgtggcccacctgcagcagggccacttgctatgcaagcaa
-gtgatggagaggtgggacagaaagatgagcagcacaatttgagcattatg
-ggaagaggtagagctagagacgtgagggtgaagaagaacagttcgctgtg
-agtagcctgccctgtcacctgaggccatgatgaagttcaagcctgtgctg
-ccactgagggccatgtctgggcctgtggccatgcagaatcaggggtctgt
-gtcaatctgtgtgacccacattaccactaaaggccatgcagatctccctg
-gtttgggctgccacctaggagcttgttgatgttcaaggattgtgaacact
-gaccatggccttcactggctgtaacattctggagagctggccccacccct
-tgctgactgcagcaatcaggagagtgggccctgcacctcacctggacaag
-cactgtagaactgaccttggtggcatgggggtgggtgagctggctccaag
-gacatgaaagcaggagagctggccctgccccttgccagctgcagcattga
-gtaagctatccagggcagtgttagagagctggacctggtggtgtgggtac
-aggggagttggcaggctgaccaactcagctactacccaggtccagattca
-gggctttaagttggtctatcccaacatctaccctatgtatgaacttctgg
-agggcacacaggagccaattctacagaactaaagctatcagatcttcatg
-acacagagcaacaatatgatccccagtgaggatccagtattgatggtgta
-gcagaagccagaggacttgaaccagaccaaggactcattgcaatgtgcat
-ttgcaagtaaagatgtgtaccaaaagggcatactgtgtagcacactgtga
-tacactacagcttccgctacaacatggtttttattttttaattttttatt
-taattattttgtttttttcgagacagggtttctctgtgtagccctggttg
-tcctggaactcactctgtagaccagactggcctcgaactcagaaatctgc
-ctgcctctgcctcccaagtgctgggtttaaaggcatgtgccaccaatgtc
-cggctttattattattatttttttaaattttcttttgtaggggaagtttc
-aagctttgggggtgggcatgaagggatggggagattagtgggattagggt
-tcatgatgtgaaatcagaaagaataagtgtcttagtcagggtttctatta
-ctgtacaaacatcatgaacaagaagcaagttggggaggaaagggtttatt
-cagcttacacttccacattgctgttcatcaccaaaggaagtcaggactgg
-aactcaagcaggtcaggaagcaggagctgatgcagaggccatggggggat
-gttacttactggcttgcttcccctggcttgctcagcttgctttcttatag
-aacccaggactaccagcccatggatggcaccatccacaatgggccccttc
-ccccttgatcactaattgagaaaatgccttacagctggatctcatggagg
-catttcctcaaatgaagctcctttttctgtgataactccagcctgtgtca
-agttgacacaaaacccagccagtacaGtgatcccttgtcaacttgacaca
-caaacacatcactattaagcctcaaaccttattttcttattcatctccaa
-gatctaaataactttaaaagtcccacagtctttgcaaatgcttaaaattt
-caatccctttaaaatatccaatatcttttaaaattcaaagtctttttaca
-tttaaaagtctcttaactgcaggctccactaaaatacttttttcctttaa
-gagggaaaaatatcagggcatggtcacaatcaaaatcaaaatcaaaatca
-aactacaactgtccaatatctggggtccactcacaatcttctggattcct
-ccaagggcttgggtcacttttccagctctgccctttgtagcacacacctt
-gtcctctaggctccagatgcctgtactccactattgttgctgttcttggt
-tgtcattcatggtactggcatctccaaaacactgcttgtcctcccctgta
-actaggcttcaccaatagcctctcataggctctcttcatggtgccaagcc
-tcaattactttccatgaccccttcagtcctgggacatcaattgctactga
-ggctgcaccttccccaatggcattccatggcctctcacagtgccgagtct
-cagctgctctgcatgaccccttcctgccttcaaaaccagtaccacctggg
-tgactcttacacattaccaagtccagccatagcacaaggtacaactttgg
-ctatctctggaacacaacctctttgtgctctcagaaaacacctctaagaa
-gatatcacctcaatgatgctggtctcttcttaatcacttcttaatttctt
-tgcttcaggtaaccagcatcaatagtcccagtaatgcaaaggatttgctt
-tagtagttctggtatcgtgttagtcacagctgattcttcagccccagcta
-accaaaaccacagaatcttcacaatcaaaacagcaatggcctgataagag
-tctttaatcttccctctgaaatttcacaagccaggcctccatcttcagca
-ctgttctcaacattatcttccaagctcctacagaacatcccacagagctc
-ttaacatcccagtggctcttctagctcaaagttccaaagtccttccacag
-tctttcccaaaacatggtcaggttgtaacaggaataccccactcctggta
-ccaatttgtcttagtcagggtttctattcctgcacaaacatcatgaccaa
-gaagcaagttggggaggaaagggttcattcagtttacacttttccacatt
-gctgttgattacaaaaggaagtcaggactggaactcaagcaggtcagata
-gcaagagctgatggagaggtcatggagggatgttcattactggcttgctt
-cccctggcttgctcagcctgctttcttatagaacccaagactaccagccc
-agggatagctccacccacaatgggccctccctatttgatcactaattgag
-aaaatgccttacagctggatctcatggaggcatttcctcacctgaagctc
-ctttctctgtgataactccaacttgtgtcaagttgacacaaaaccagcca
-gtacaatcagtaaaaaaaaaaaaaaaTTATTTTAAAAAATATGCTAGTTA
-AGGTGAACTGGGAATCCTGCTGTATGTTTCTCTGAGCAGCAGCTATGTTG
-GTGATGCCCAGTGAGTTTGATTTAGGTGAAAGCAGGATCCTGGACAGCAT
-GTGGCATAATCAACATAGATTCTGAGAAAATAGCTTGGCCAAGGCTAGAT
-GGATTAGCAGAGTCTGAGTGAAACAGTCTTACATTCAAGGCAGCATGGAC
-TACTGAATAGGCTGGAGCTGTTATCAAAAGGTCACACTGACTAAATTGCT
-AAGGCAGATGTCAATGTTTCATCCTGACGAAGCTAGTGAAATGACAGAGA
-GGTGGTGTCTAAAGCCCAGCCATACTTGGGCAGTTACCAGCTGGGCTGGG
-TGGGAGTGGTAGCCTGTCTCTGTGAAGTGGCTGTTTCTGTACTGAACAGG
-GAGGATCAGGCAGTGGGGCAGTGTCTTGCTGTCGGTTTTGAGGGAAGTTC
-CATGGAGCCATTGACCAATTCCATTTTTTAGACCATTCTAAGTAAACATA
-TGGGATATGGAggagctggagagatggctcagctggtgaagtgcttgctg
-tgtaagtacaagaatttgattccccaggacacacctaaaaaaactggaca
-ccatggcttgtgctcataatcctaacaaaagggactggagacaagtagct
-ccctggtgcttgctgaccagtcagactggactacttgggaagctcaggtc
-aataagagacggcctcaaatgacatttgaggagtcttctggactctacat
-gcacacacatgcaTGTGCAGTCCCACATATATGACTACACATGTGCACac
-aacaacaacaacaacaacaCAAAGATAGTGGGCACTAATCTGAAAACATG
-CTTCCCATCATCAGAGGTCACAACCAGGCTCTGGCAAGTCTGTTCTGATT
-AGGGCATTCATTTTGGAGGCTGACCTAGGAAACAATGTGGTAGTCATGGT
-TCCTAGAGTTTCCTATTTTCTGCATATTGTGTTCATCCctgtgatgcaac
-gcaaagatgcctttgtaatgaaggacctgtcagctcagctgctcagagcc
-atgtgggttgacaactatcacttgttgtccccttcagtgtttagcaaagt
-agaacagcttagtcccaggtcatacctccccaggataCATCACCTACATA
-ACCCGAACCTTAGCCCTACTATCTCTGCCCAAATTAAGAGGACTTTGCTG
-AACCTCGCTGGCTCCAACTCTTCCCAttctgcctctgctcaatcctgttt
-gtatcccctttattccacagatgaatgtctcaaggctgctacttaataaa
-TACCACACCAAAGGCCTCTGCTTACACTCTTGGGCTCAGTTAATCCTCTG
-TGCCAGCCTGAACTCCAATTTCCAAGCCCCTGTTCTGGGGATCTTTCTCA
-CATCCCAGTCACGTCTCAGAGTCTGCTCTCGTGTTGACTTTGCTCTCACT
-ATGACGTCATTGCCATTTTGATTAAAGCCATCTTGTATACATTAGGAAAT
-TTGACAATATTGGCTAAATGCttttcttttatttataaaaacactctatt
-ttatgtatgtgtatgtgtggaggtgcctttggaggctagaaggggcttca
-gctcctttggagctagaattataagcagttgtgagccacataatgtgggc
-accaggaatcaaattccagtcctctgcaagagctgcTGAGACTTCTCTCC
-CATCATAACATTATTTTGAAAAAATTCTCAAATAATGCTATGCACTGGGA
-ACCTCAGTGGTTTAGAGcagtagttcatataccagctgcatcagagttat
-ctggtgggctcgatatatctatcataaatagctgggtctttcccagagtt
-tctggtttattaagttagggtagagccgaagaagccacacttctaccaat
-ttttccgatgctgctggtactgcagttccagggaaccacTGACACGAAGA
-ATGATTTCCATATTTATTAATGCAATTTGAAAACACGGAAGTTGTCTGTT
-TTTTTGCCAGACAGCATCAGTAGATGCAacatccttggaaaggaatctag
-ccacagttgtgaactcattgcacacactgattttctggcagggttacatt
-caggcccatctgttaggctggcagcatgcccacagaggatgtgccctgcc
-aactgcagtggggcataggtgctaaccaaacacggttttagaggggcggc
-tttcatcacacagcgagtgccatttcttgggccaggcaatcctgctgttc
-cataacagctttagtccaaggccacatgcctccttacatctgTAGGTGCT
-TGAGGACATGATTAAAGAATAAATAATCAACAAATGGTTGATTATACTCC
-TCTCTGGATCTGCCTCAGTGTTGTAATTCGGCCTGTGGAGAAGCACTCTC
-TCTTCAGCGAGATGGAAGCCATTCTAAAGAACTGCACACACGTAATGCTT
-AAAAGATGGAAGCTTGGGCAGCTAGCTGTTGTTGCTCCTTGAAGATGCTG
-TTAGCTCTTTGTTTTCACCCTTTTTTCTTTTCTTTTTTGGTTTAAGTTTT
-GATCTAGATTTCTCTCCCTTGTAGGTTTATAATCTGTACTTGAAAACCTT
-CTCTAGTTTGGCCTTTTAGGTAAAATTAGCTCATATGCtttgaatagatt
-taattttttaggttgactctaggttctctgtatcgaaagaaggtacagaa
-tttgctcattcatgccctgatccccatgcatgctgtcagcatccctcccc
-actggtccattcatcacaactgatggccctacatcgacaaatcattatcc
-aaagcccatagttttcattctatacctttgctgtcatcatcctatgagtt
-gaaacaaatgcgtaataacatttgttcaccatgactgtatcatgcagaat
-agttttacagaacctaaaactctgtgcttggtccatccattgagatctcc
-tttctaatcccctgcaaccaggagcccactgtctccatgactgtgccctt
-tccatgatgctgagtgagtgaatcctagctggtcaactgtctgggtacca
-cacatctcacttcttccacgtcttttcatagcatgataattcatttcttt
-tttaatgataaataatattctgtcatttgattatttggatgtatctgggt
-gtgttagagcttacttattaatttcttaaagtcttgtttgttcccaagac
-ttagcaataacaaatgcaggtgctaaatatatatacacacagtggttcat
-gtgaacataattttccaactgctttgggtaaatactaaggaccatgattg
-ctgggttattcagttcttcaaaactgtctctcaggctggagagatggctc
-agcactgactgcaagagcactgactgctcttgcagaggtcctgagttcaa
-ttcccagcaaccacatggtggctcacaaccatctgtaatgggatccaatg
-ccctcttctggtgtgtctggagacagctatagcatattcatatacataaa
-acaaataaaccttaaaaaaacaaaaacaaaacaaaatgtctctttaaatg
-tttgtggcttttcacaactctgccagcaatggatgatagttgtgttgccc
-ataccttaaccagagcttggcattttccatgttctgaatttgggctagtt
-atgtagtggctacctcattgtcttaacttacattttactgagaacatatg
-atatggactttcttctcatctgcttatCCAAGAACATGGAATATCACTCA
-GCATACTCATGTTCATTGTCACAGAATGTGTGACACCCGCGCCTCTTATA
-TTCTACACTGGAACCTGGAAGTCTGAGTTTGCTTTTAAAATATGAATCAT
-AAAGTTAGGATGCAGAGTCTGATTTCTGCTACAGAATTCCCATTATACTA
-TAAATCAAGTACATTGATTCTAAATCAAAGTATACACATTGTTTTACCTA
-TCTCTTCATCAAAACTGGCAAATGATATCTTTGATCTATTTTGACATCAA
-AGCATTCATTTTTAGGCTTAAAAATTCTTTGTGTCTTTTAGGACttttct
-ctagactctctcactatggagcctaggctggtctggaactcattatatgg
-aaaccaaactggcttctaactcacagcgatccacatgcttctgcctccca
-agtgctgggattaaaggtttgcctggccctttgcacagctTAaaacaaac
-aaacaaacaaacaCAAAGTAAAGCACACAGCACACAGCCACTGTTTAAAA
-GAAAGAAACCATTGGATTTTAAGACTTGAAAAGAAACAATTTTTTTTTga
-gggagagggagaagagaggctagctaagaacaagtgggtagagaggggga
-gggaaaggggaggctagggagagaagagagtcagagagagagactggggc
-agagagCAAAAAGAAACAAATTTTAAAAGTAAACTGATAGTCCTGGAACT
-ACATAGCTAAGTAAGGGCCAGCGAATGGAAAAGCAAGGAGGCAGAGCACT
-TTCTTAGCCGTGGGAGGACTTATAAGGGGTTAGGTGGGACTAAAAAGGGG
-ACTGGAGGTCTAGAGCACTATATATTCCAAGTCCTAGAAAGGGTACTCTT
-GCTGTAATTCCTACATAAAAATATGCATAAAGCTTAAAATAATTTATTAA
-GTATCCTCACTTGGCTGCACACACACACACAAAATCATACTTAAAAGTGT
-ATTTAGAAAAGATAGAAAGAGAATCAGCCAAGATGCTTTAGTAGCTCCTG
-AACCCCTTGGAAGTGATTAGAGTCTCCTTTAGAATTTCCATGGCTATCTT
-AAATGGCCATCTCCCCAACTGTTTGTATAAATACTTTTTTTTTTTTTTTG
-TGAAGGGTAAGGTTTGTAGTTAATTAAAAAAAAAACCTTAAGTAATTAAA
-TTGGTATTAGTAAAATGATTTATCTTGATTTTTTATCTCTTTTTATTTCA
-AGTTTGGATTTGTGACTCTACTAAAACAGGATTTGGGAGATCAGCCTATG
-GGCTCTAGCATGTATTATGTTATTTGTTTCATAAAATGTGATCAAGGAGA
-ACACATGGTTTTAAAGTGGGCAAAGAGCTTGAGAGACAACCTACTAGAAA
-GTCAAGAAATTATCTGTTTGGGAGTTTTGCACATGGGAAAGGACTGAAGA
-GTACTGGGCTCCAGGTTCTCTGTTCATGGACTTGCCAATCGGGGTAGCAT
-GCAGTTCCTAGAGTACTTCCGTCCCACCACAAGTTAGGAAAACATCCCTT
-GGAACAGTTATTAATCTTagttggctgtctatatctgtggagtctgcaca
-gaggattcaagtgtggatgaaaaatcagtaggaacaaaattcacctctcc
-caaacatgtactggctttttgtcgttctttccccagacaacatggtctaa
-caattatttacagagcgcctgtactgtgttaggtTCTCTtgcgtgcaccc
-gactcaaccagcaagaacgatgacactgcaacaggatccttctgcacaca
-tttattgggagagcttgattgcagaggagaagagagcccgagcccagaac
-tggtgctgcttatataggcctaggagaggcgtgtctcacacccggattgg
-ttatgcactatgcctcatttgcatgttcctcatctgattggctactctct
-cacagaacctcattaacatacctcatttgcatgtctcacatctgattggt
-tatattctcagaacctcattaacatacccgggccaggcagtgacttggca
-aaaagctttactgcatatgtacacattggttgtttgtccaaacttatgcg
-tggtggccagcagtagctagcgccactctgcaacggcacatgtggcttcc
-cacaAGGTACTTCCACTCATCTGCAGACAGTTTCAACATATATAGGAAAG
-GAaggttcttgtccctgttgatggtgctgggcatgtgttctgctttgtag
-aatgggccttagatccaagtgtaaggtgattggtcactcccattacattt
-gtgccactatgataccagtgggcatgtcttcttaggctagaaattactgt
-agttcacatagttctccgctgggtaagactgatgataattttgctttcct
-ggttacatgcacagaaccttttagcactactaaagctagctagagggacg
-aagatcctagattggtaccagcttgatttctccttgctctatgtctcaag
-cttgtgatatcttcatcagctggctgtcttatatagttcacgctcacctc
-tttagggatggtgctgcccacagtgggctgggccctcccacatcagccat
-caatcaatctcttacagatacttccacaggccagttgaggctgttcttca
-actgaagttcccttttgccaggtgattcaaagtttcttcaagttgagaat
-caaaactcaccaggataTTACATAGCAGTTCAAAATGGATTTAAATTATA
-AGCACAAGCAACAGCCAAAGCATAAGCAGAAGAAAAACAGATGTTATACT
-TCATCAAAACAAACAAAACAAAACTTGTGTTCTAAAGGTTCCCATAGAAC
-AACTGAAAAGTTCATCTTCttatgagtttatttgtgtccttctcatatgt
-tcagtgcagtcctctgtgttcatgaccatgacattatttgggaataagga
-ttttgcagatctaaccaagtcaaaataagatcatattagattagggcggg
-ccataatttaacatgacaggagctgaagttacgtgtggttgtgagcatgg
-gacacaggtgctagggactgaacacaggccgtacggataagcagtacatg
-cgcctaactgctgagccatttctccaaacccCAGAAAAATTATTCTTCCA
-AAAAAAAAAAAACCCATTTGttttgttttatgtgtatgggtgttttgcct
-gcatgtatgtctgtaaactacacgcaggcctggtgtctatggagaccaga
-gagggcatcaggttctctggaattggagtcacagatgattgttaactgct
-gtgtggatgttgggaactgaacctgggttttctagaagagcaacaagtgc
-tctcgacctctgagttatctctccagttccACCaaaatgttttgaaatta
-gatagtagtgacaattgcacaaccttgtaaagatttgagaaaccactgga
-ggataggctttaaacaggcggaccaagtgatgggtgcattatggtccaat
-aaagctACCGACAAAGAAGGGCTTTGTGTGTGTGTGTTCCTTTTTTTAGT
-TCTGCTGAATTCACTCTTCAGAACTCATCACAACTTAGGTATTTTTTTTA
-AACAAAAttttttattagatattttcttaatttacatttcaaatgctatc
-cggaaagtcccctataccctccccacgccctgctctccaactcagctact
-cccgctttcttgccctggcattcctctgtactggggcatataatctttgc
-aagaccaaggggcctctcttcccaatgatggccgactaggccatcttctg
-ctacatatgcagctagagacacgagctctgggggtactggttagttcata
-ttactgttcctcctatagggtgtgggaagccgccctcacatttgccatta
-caagatggcgctgacagctgtgttctaagtagtaaacataatctgcacac
-gtgcaggggcagttttcctgccatgtgttctgcctttctcgtgatgacaa
-ctgggctgatgggctgcagccaatcagggagtaatacatcctaggcggag
-gataattctccttaaaagggacggggttttgccattctctctcttgcttt
-ctctctcttgctttcttgttcttgttctttttctctctcttcctttgggg
-gcttgctctcttgctcctaaagatgtaaacaatagagctcttgctctgcg
-ctctggcgctctggcgctctggctcctaaagatgtaagcaatggggggct
-tacactcttgctcctgaagatgtaagcaataaagttttgccgcagaagat
-tccggtttgttgcgttcttcctggccggtcgcgtgaacgcgtgtaagaat
-agggttacagacccctttatgctgggtactttctctagcctctccattgg
-gagctctgtCACAACTTAGGTCTTATACTTGATGTTCCTGGAGGTTTCTT
-TCCATCCTGGGAAAATTTCTTGCCTGGGAAAATTTTACTGGTCTTCAAAC
-CTCAGCTTGCACGTCCCCTGTTGTGTGAAGCCTCTGTGATCCGAGAAAAG
-TACTATGTTGCTTCTTTACTTTAGATCTTGAGTCTGCAGCTGCATGCTTC
-TCACTGTGTGGGCATTTTGTAACTtcagtttccctttggactgtgccctg
-ctcctgcccagggcaaggatcagtttcactacctttgcatttatctctag
-tacctggcacagaagcatgtggtaagtatttgctACACAGAATCAAACAG
-AATTTGAAAGCATATGGAATAAAACTCAGGACTAAGTAGCAAAGGATTAC
-CTATGGTTGTGGTTGAAGCAGGGTTTTCTGATAGGGCTGCTGAGAATGGA
-GCAACAATAAATTTCTAAGCCCGGTCCTCTAGCTCAACTTACCAAAGCCA
-GTTAGCTACTGGCTTTCATTCGTCTGGCCTTCACTGCCTCTCTCCATCAT
-GTCCTCCACCCCCACCCTCTGTCCCCTCTATACTAAATCAACAGATACAT
-ACCTATGTCTTCTGTTTAAAGAATAGCTTTCCATGTTGAAATAATTTGAG
-GTTGATTAGTCTGAAGATTCAAAAATTCTCTTCTGTCCTTCAGCCAGATC
-TGATTCAACCAAAAAAAAAAAAAAAACCTTATAGAATATTACTATCTGAC
-CTAATTGGCTCAATTCAGTTGTGCCATGGAGGGTATTTGGAATGGCACCA
-GTCCTGCCCTTCATGAGATGACATCTAAACCAAAGCAGAAACATGAGGTG
-GGGCAGACTGGAAAGCAGGCAGAGGTGGGAGCTCCAGAGAGAACAGTCCA
-AGCAAAATTTAATCCGTCAAGTAGAGTGGAATACCACAGTCATTTTAAGA
-AATAACCTAAATACTCCTTGTAAAATCTTTATAATCAGGACCACATTTAA
-ACATGTTGAAGAAATCTGCTCTGACCTTTTCTGTCTTGTCAGATTCATCT
-GAAAACCCTTGGCATTCTGACATTCATCTTGTACTTTGGCAATTTTGGAA
-GTTATGTTGATAAAATTGACTTTAAAAAGCACAATAAATGAGAAGCTAAG
-GAAGAAAAAATGATTTTTTTTTATTGAGGTGAATTAATACAAGTAAATTT
-TAAAGTATATGAGCCTCTGAGGAAAATGATTAAGAGTGATATTAAAAGAA
-ATTAATTTATCAGAGGGACTCTGGCCTTGGTCATTGCCAAAAAGCAATCA
-CATAAATGTCATCATAAAGTTAGACAAAATCATTCAATTATGTAACCTTT
-CTGCATTGTGTAATACTCAAGTAGAATAGACCTTCTTTAGACAAAGGCTT
-GTATAATAAGTAGCTGGCCAGGCTCACATAAATGTGGGCATCCACAGGTT
-GACCCATGAGCTGGATGTTTCTATTGCCCAGATGCAAATTATTTGGTTAG
-GAATCTGATTAAGGTTCTTGACTGTGATTTATAAACAAGTTATTTGATGT
-GGGGATGTAGGTAAACTATAAATCCCAGCTTGAGAATTTATCCTTCTTGC
-TTCTTCTTCTTTCTTCTGTCTCTTCTCTTTTTcctccctccctccctccc
-tccctccctccctccctccctccctccctctctccctccctcccttcttt
-ccttctttccttcttttcttcctTCTTTTGTTCTCTTGTTGACTTTTGGT
-AACAGCCTAGCCTATTCCACTTGCCCCAGCCTTGATGCATCACAATCCTT
-TATGCCTTTTGCCAGTGTGGCTTGAAGAATGAGGGCAAGACGTCAGTAGG
-GCCAGCTCGAGACATTCTCCTGCGATACTTTAAACAAGATCAGGGAAGAA
-AAGTCCCATTCTCAGTAGGTTAGATCTATAAGCCAACTAGGACTGCCTCC
-CCGTACCGTAAACGCTCAGTCGCTGATACTGGAGACAAGCAAATGCAAGG
-CAGAGGAGGAGCTTACTGTGCTGGCTCCAACAATCTTTTCATTTGTTTTC
-TCTATTTTCAGCGGCTTTGCTGGATATATAATTTCCTTACTGTGCAGAAA
-GCACAAGTGAGGATTTTTCATTCCATTAACTTATGCTAGGTAGCTAGTTA
-CACATTTGAGGTGGGGGCGCTTGAAGGTCACTGAGGATAGACACCTTTCT
-TCgtaacgagcaatgttaattggcagcgtgactgaatctagaatcaccag
-agagatgcagctctgggtatgcttacggaagattgtcttgattgccttaa
-ttgaggtgggaaaagtgggccactgtgggtggcaccgttctctggcctgg
-ctcacgggatgtgtgaaaaggagaggggcagatggggaaagaaggaagct
-aggtgagtatcagcatgtgttcattactctttgttcctggttgtggatgc
-aatgtgaccagctgctttaagcccctgttgccctggctctacagctgtga
-tgaacgggatcctttggctggaataaagctgttcttacttaagctgctgt
-tgtcagcatagcaacaggaaagataactgtctccattagggtttctactg
-ctgtgacaaaacaccatgacttcctccaaaacaaacaaacaaaaaaacta
-agttggcaagcaaggggttttcttggctaacacttccatattgggagaca
-ggacaggacctcaagcaggaacctggaggcaggagctgatgcagaggctg
-tggaggagagctgctcactggcttgttctctatgtcttgctcagcctgct
-ttcttatagcatccaagaccaccagcccagggatggccccacccacagag
-gtctgggcctccccccattggtcactgattaagaaaatgccttatagctg
-gatcttatggaagcattttttttttttttctcaattgagcttccctcctt
-tccagtgactctagcttgtggcaagttgacataagactagccagcacaGC
-AACTACAACAAAGGGCTTGTAAAATCAGGAACTGGAGCTGTGGATTCTGA
-AGACTGATAAAATGAGTCAAGTTCAAGTCCTGTTTTTGATCCTGGTTGTG
-GATATGATGCTTTGGATTTTTCTGGCAGGCCGTAAAGTTACTACCTACCC
-ACAGGCTTTCTGGCAAGGAACAATGACATTTCATTGTTTCCTGTAAATGG
-AGAGCTGCCTTCCCCAGAGCCTTTAGAGATACTATAAAGCCTACTGAAAA
-TCTAGATGGTCACAATGGTCCTTATAGTCATAGTCCACTCTTAGGTCTTT
-ATAGAGCTTAATTTTACTCTAATAAATCCTATCTCCTATACTACACTGTG
-TGTGTTTATTCTGAATTCTTTTGAGGAGATCATACCAACCAGGGAGCTGA
-GGGCTAGAGATGAGTCTAgtgtagccatcagcagagtcaattttaaaata
-tttttacaacccatagcggaaattcctatcagtgagtggtctcatttctc
-cctaattccccagtcctaagtagctatggatctatttttctatctctcta
-tagatttgcctacccttgacattgaatatgaatagaatcatatacaattc
-agtcttCATTttattttgaagcaggtctaactatgtagtcaggtctgtcc
-tagagcttgctacctcgtctagactggctttgaactcgtagtgttgtctt
-cctctgctccccaagtgctgggattgaagacctttgctcccttgtgccag
-ctacatgcagccttttgtgacttgatttctttttcaatgttttcaaaagt
-cttctacgttgtgccatatgtcagtactgcatttttgctatgagttaata
-ttttatattaggaagaacaaattcaattggtttgagcatactgttgtgaa
-catttgtgtatgacattggtgtacacatattttgaattgcttggagaaag
-atcttgtagtggaatgtctggatcacatacaacaagccaatgtttacatt
-tgaggaactgcctaacttttccaaagtgacagtgccactttacattagca
-ccaataacatacgTTTCTCCAACAAAGGTCTTTTAAAAAGAAAAACTGTG
-CTTGTGAGTATGGATATTTTAGTCTGTATtctctctctctctctcttccc
-cttttcatctctctctcttccccttttcctctctctctctctcttcctct
-tttcctctctctctttctttagctaggaccttgcagtatagtgcaggcta
-gccttgagcttacaattctcctgccttggcctcccccaaactgggttaca
-ggtgtgtggcactatgcctggcttcttgtcgtggtttcagtttgcatgtc
-tttgggtaacgctattaaacatcttttcagtgcttactggacatttttta
-aaatgtcttccctagaaagttgtatattcagatatttgttctttttaaaa
-tatggtttgtctttttAAGATGAGTGCCCGCCTCAGGTTCTTAGGAAACT
-GAGCTTTCTGTTATTTTATGGAGTTGTAGGAATTGTTTATTTACTCAAAT
-CCatacacttctctctctctctccctttagaatacaaacaaacaattaaa
-atagtaaagtaaaataaaataaataaaaacgaacaaaccagaatagggtg
-aaacaaacaaacaaacatgggaaaaagagctggggatagggacacaagaa
-acactcacagatgccgagacatgaacattgacatacagaggaatcctata
-gaaacataatgctggaaaccacaatatatgtatgcaaagacctataaggg
-gaaaagtaacatccaaacagagcgttatggaacaaggaacctctaaaaat
-accattgaatttgttttgtgctggatatctactattgggcatgaggtctg
-tccttaagAGGacagtttcgaaggttttatccactatcatcatggtggga
-agcacggcagcaggcaggcaggcatgggactggaggtcgagctgagagtt
-ctatgtccagatcctcacacagaaaggagagacaactggacctggcttgg
-gcacgtgaaacctcaaagcccgccccaccctgcccccagtgacacacttc
-ctccaacaaagccacacccactccagtaaggccacacctcctaatagcgc
-ctttcgctctaggcctacagggaccactttcgttcaaaccaccacaGctc
-agttggagaaaacttatttttgacttgtgaggggttattagttaaggata
-gcttctaggttagggatggggacttgtgttcatttcctctctttctgcct
-tagacctgtgcaggccctgcacacactgttagagtctttgtaaggacata
-tgagtgtcagctgagctgtctttgaaacgccctgtttccttagtgcgccc
-cagctgctcagactcttacactctttctgccttctcttcttcagggctcc
-ccgagactctgcagggctcctagggcctgcagggcgctctgcacattgtc
-ctgttgtgggctctgtttttgtttccatctactgcaggaggaaccttctc
-tgatgatggccgagggtgacactggtctGACTCCCAGGCCAGCTTGGTCA
-GCAGGGTTCCAGGCAGAGAGCAGCACAGTTTTAAAATTGAGACTTTTCTC
-TCTTCCTTTGTACTGGGAGAAATAAAATCGCCCGACTTTCACTACTGACA
-TTGAAAACCAcaggaccagtgaggtaactgagctggttaaaggtgcttag
-acaacaggaagttgatgcctggaatatacatggtagtaggagaaacccaa
-cttctgcaagtggtcttctgatctctacacatgcactctgtggtatgtgc
-gcgcTCCTTGCCCCCAAATAAGCAAATGTTTAAAAAATGCTGCTTTGTTA
-TTCATCCGCGTGAACACCCTCGGTTCTTTACTGAATTCATGCGCGTGAAC
-ACCCCTTTTCCTCCTTTACTGACTGCATGTGTCTTGTCTGCTGTTTTGCA
-CGTGTTGGAGCATAGCTTTCTTTTTTATTTATACTTTAATTCCAGAAAAG
-TCCTAGCTACAGTTTTTCTAAAATATCTTCTTTGGTTTTCCTCTAATCTT
-TCCTTCTGAGACTTTAATTAAACATTGAAACATCTCTAGCATGATATTGA
-AAAATAGTCTGAAGTAAGACTTAGATATGAAAGGCAATTAAAAAATTTAG
-GAGGCTTTTTTTTTTTTTTTGATGCAAGGATAAGGGGGGATTTCTTGAAG
-AAAACATAATGAAGCACAAATTTAAGGGGGAAAtgtggggcaagtggaac
-ggtgccaccagacagaaccggtaaggttgaacagatcaaggagccccagc
-aattctcataattgagaatggtaggtgtttgaatctactccctaccaggt
-tcctgtcctggagcacatgacccactaagaggaccatgacaaccagtcac
-atagcatagagcttagcgtttcccatgctaacgagggatctagataggtc
-acaaatgtctagccaatgagtttcccttcctgggcatcccttcctgcaaa
-gggtatttaatctctggttcacactgagtaaggcatatgcatctttcccc
-accatgaataaacagtttggataggcaaggactgtcttcttcatcaagga
-cagcctggggcggggcttcatcataaagaggcttgcctaagtctcccaca
-gaaggcccctcggtactcctggcatttactctgagctaagtcagattccc
-tctcctgcccctggcttatctcacgtgcctcccccgacaattcctcaatt
-cttcgtggttcctgtctgggtgcccaggaacttgagTGGGAAATTTGAAA
-AATGCCTGGATAATTTTATTATACCTGGCATTAGtctccctctccctctc
-cctctccctctcccctccccctccccctctccctctcccctccccctccc
-cctttccctctccctctctctGTTTCTTTTTTTTCCCCCAGGGGGAACAT
-GCTTTAAttttttttctttttactgactgtgaatttcacatcatgcatcc
-caatctcacCATGGCTTCTGGTGTCAGTGTAAGCCACTCAGGTCATATTC
-CCTGTTTCGTAGTGTCTCctcccccgccccgcacggcatatccacatgat
-ccctggtgccagcccagatcatgaacatttgcatggcctttggtggtaac
-tcaggccagagacttggacacagatcccagtgcagtagacccactgaatc
-cagacatggcccttggggcagccagggctaggacatcaggtggccgcgca
-ggtgcctcatatctcactgccgttgaatctccaaatctccaattctacct
-ttttccacagtgtccgaatccctcagctttgctttctcttccatgtctcc
-aTGGAGTActccatctttcccatctgtccatcacacgtttgctcatcata
-gtgcacacacacacggcgcgtgtgttttggtgtctttcTTCCGGCCTCCC
-CACGGCCAGCGGGATCAGGGATCAGGGCACGTGCTTGAGTGCCGCATTAG
-GTTCTTTGAAAGCATGTTAGtaagttgataatgttatcctggctccggtt
-ttagacgttcctatcttcagagatatttactgaaatatctacctaggaaa
-taaatttatctctctaaatgacccagtgtgaaaagatcagggacaatgga
-gtagatgaagcagggctgactgtgaactgaGTGACAGGTGTATTGGAATT
-CATTGTATTATCTCAATTTTGTATATACTTGAAGATTCCTAAATAAGACT
-TAAAAAGAACATCCGCTACCTGGGAGAAAGAGATCTAATGTTTGTCTAAT
-ATTTAGAATTTAAAAAAAAAATCTCATCggggctggagagatgatggttc
-agcagttagaatcacttgctgtagagaacccaagtttggttcccagcatg
-cacatggcggctcacaaccatctgtgtctgcaattctaagggacccaagg
-ccctcttctggcctctatgagcttcaggtatgcatgtggagcacatacac
-actcaggcaaaacactcccacaAAAAGACAATAAGTATATCTTTAAAAAT
-CATTTCTTTTAAttttgagataatataattataccatttctagttcctgt
-ttctttctccaacccctcccatataagcaatctttctccctccctccttt
-ctctcttctctttctcaaattcatggtctcttgtgtttattaattgttgt
-tacatgcatatatgtatatgtacacacacacacacacacacacacacaca
-cacacacacatacacacaacacattcctaaatataacctgctcagtctgt
-atattattacttgtttgtatgttttcagagctgaccatttggtgttggat
-agataattAAATATATTTGTAAAAAATGGCTTCATAATAATGAACAATAC
-TCTTTTAAAAATACACAGCACACATATCTATAAAGATATGTGTGCTGTGT
-ATTTAATTTTTTTGtatatatatgtgtgtgtgtatatatgtgtatatata
-tatgtatgtatatatCCTTGATATGAATTTGAAAAGTTTATAAACGTAAT
-TTAAAAATTGGACAAggggctggagagatggctcagcactgtctgctctt
-ctagaagtcctgagtttaatccccagcaaccacatggtggctcatagcca
-tctacagtatgatgccctcttctggcatgcaggtgtatatgcagttagag
-tcctcatacataaataaatctttaaaaaaagataaaaATAAAAATTGGGC
-AAAAGAGAAGAATGGTCCACtttgaaatctggtttgttagatagtagaat
-aaccctacctgcctgcttcttagttccaaatgcttggtcaggcactggcg
-agagcctattattatcattctactatctattactttcagttgtaaactga
-ctcctaatgacttgttcttatacccacagatcaacacatctctcaaccct
-catcagagaagcctctatttccagcagatgagattaacacagatacctac
-aacaggcccaggtacagagagtaagagcctgtggaatgctcagccctaag
-tggaactctacactgttccctctcctcctacggttcagggctctttgggg
-aagagaggcagaaagacttcgagagtcggaggcagagaatgagtagaaga
-cagcattgctctctgaagacaacagggcagctgcatatacgaactcagta
-tttatgacaacatgcacacaaaccgtgcatgtccaggccagatcactccc
-agcatggagaggggaggtggacatgaaaccccactagctgaggaaccata
-ggcaactgatagctgctgggagacagagtccatttacttcaagagagttt
-tcactggaaggttggccatgccctgaagcccacacatctttgaccatatg
-ggctgcacaattagacttgaagtgtgaaaaaggaaagagaagacaaagtg
-ggtgggtatggaaaggggtgcgtctgaggggaggtgatggcctgtgaata
-ttgtcaaaactaattgtacaaaatccttgaagaactaataaaaAAAACTT
-AAAAAAAATCTGTGAATAGGTGTTTTATATAAGAAATTCTAagccgggcg
-tggtggcgcacgcctttaatcccagcacttgggaggcagaggcaggtgga
-tttctgagttcgaggccagcctggtctacaaagtgagtgccaggacagcc
-agggcttcacagagaaaccctgtctcgaaaaaaccaaaAAAAAAAAAAAA
-AAAAATTCTAATAACTATGAGACATAGTAAAAAAGGTGCTTGTTTTTACT
-ATTAATCATATTATTGTGTGTTTTCATGTTTTTATTTTAAATTTTACAAT
-GTCAAAATTTAACAGAGAAGTGAAGGCCATATCCAGAATAAAGGTTCTCT
-TTGTTCTGGGAGGGGAGAGAGTTTGAAGTCTTCAATTGTATAAATTCCAA
-GTTTTCCTAAACAGAGAATGAGTGAACTGCGTTTTATTGAAACAGATTTA
-TTTTATCTAAATATTCTGTATAAATGTGAGATTGTTAAGATTACACGTGA
-GTGTATCAAACTATACACTGAGCAACAGACGAACCTCCTCCTCAGCCTCC
-TCCCATTCCCCAGATCATGAGCTTCTGTCCTCTGCTCTTCTTCCAATAGA
-GTGGAGATCTGTCTGCGCTGACATGGCCcatttcccactcctcattgcaa
-gactaatggcacagatatgattgaattgctaccaacggaaggaaggcggc
-aacgaggcagtgaggtaaacaagttgccttttgtgaatatctggttctgg
-tttgtttcctcgtggtggctgggatagcaaaaacaaggtgaccctggaag
-ccacatgaggaagaagcagttatgttcccatctctagtctctgggtggca
-ttggaacagaggctgccTATCTGCAGCTGTCATAACCCAAGAGAGAAATG
-AACATTTTTCTCTTAAGCTGCATTGTTGAGTCTGATGATAGCATCTTTGC
-ATCTCTCTCTGCCAGACACTCTTTTTAACAAAATTGTCCACTACCAGCAT
-TGCTTGCAGTGATTATTATTTTCTAACAAAGTAACAGATTAGCCATCCAT
-ATAAAATAACTGTACTTTCACTCCTTAGGAGACATGGTAGGCAGGATATG
-CTTGTATATAGGAAAGAAAGAAGATTCTAGTAGTAACAAGTACACAGTAG
-CTATTAAGATTTTATAAAGGAGggggctagagagatggctcagcggttta
-gagtactaactattcttccagaggtcctgagctcaattccctgcaaccac
-atggtgattcacaaccatcagtaatgggatctgatgccctctcctggtgt
-gtctgaagacagctacagtgtgcatacataaaaagaaagagattttctaa
-aGGTTTTATATTTAGCACATGTGGATCTATGGTTAGGTCTAAAGTCTCAT
-GGACAGATGGAGAAATCACAGCCCAAAGCCGTACTTGGGTTAGTTCAGTC
-CGTAAGTTGGTACAGAATGTCCTGGCTTGGTTCCCATCCCATCTTTCATC
-TTCTTCCACTGTCTCCCTTGCTTGGAAAGTATAGATCAGTTGGTGGATGT
-ACACTGTTTGACGTCTGCCCACAGTAATTTATTGAACATGAGGACAGCAT
-ACCTTAGCTCCTGAGAATGCATAAATCAGCTGCTCTGATCGTTTGCTTAC
-ACACATACTGGAGGAATAAACTTCTTAGGGCTGGGTAGAAGTTTTGAGGC
-ACAGGGATGTCAGACTATAAATTCTGACACAGCAACTCAAAGGTACAAGA
-GCCTTTCTCCCCACCCGCCACTAGACTCTCCGAGTTCATTCCCCATAGGA
-AAGGCCTCTCTAACTTTTCCTTTAGAGGCCCCTGGTCACTAAGAACAGTG
-AACAAGCACACAGGGAGGGGGTCTTGGCTATAAACACCAAAGCTCTTTGT
-TTATGAACAAAATATTCCAAAAAGTTATATTGTATTTTGAAAGCAAGGCT
-GTAGTTTACTTTTAAAATGGATGCTGAGATTTGAATCCTGCTCCACAGCA
-TGGATGGTTTATTTCACTCTAGGAAGGTCTTTGAAATCACTACTTACTTT
-TTTTTTAATTTAAAAAGATTTTGCGTGTGTGTGTGTGTGTGTgcttttta
-cacagggtgctgaagatcttaaactccatttctcaagcttgcaatgcagt
-tagtttacagacccagtcttctctccagccTTCCCTTCCCTGACGTTTAC
-ATTTCTTAACTAATGCTTTGTCTCCATTCAAAATCCTGTTGGAAAGTTGA
-GGCCTGTCTTGTCTTCTACCTGGGCACACTTTTTCCATTTCTCCAGTACC
-ACAAGTCTCCTGATATGTAGTCACGAGTTAAATATTTTTCACAGTACAAC
-CCGATGATCTTCATTCTGAAGTACGGTTTCTTCTTTACTCACCTGAGAAT
-CAGACTGAGATCATGCAGAACTCAGGGCTTTTGTAGGGGCTTTGTAAAAA
-CTGGGACTAACCATAAACTCATGGGAGTGTAAAGCAACCTCTCTCTCTCT
-TGGTGGGGTGCAAGAGCATGGAGGCTATTTTTACTTTGGGAAGGTAGAAT
-AAGGCAATAGAATATGCTGTAACGGGCTCTAAGAATACTGATTATATAAC
-ACTAATTCTAGATGAAGAAACTAGAGAGATCATAGATCTTTCTTTAAACT
-ACATACTAAAAATGTAGCCAAATATCAGTATTTACCCCCAATTGCTAGGT
-TGTGACTTGTCTACATTGCAGGTTATGTAGTGGCCATATGCTGCTTCCTA
-AATTATCACAACATTGGTGAGGAGCcagtgagttaagagtacttcctgct
-ctttcagagaaccagagttctgttcccagcattcacaccaagcaactcag
-agatgccttcagccctagggaacctgatgccttctcctgggctctgtggg
-aacttgcactcacacgcacatacacacagagacacatatatttaattaag
-aattaaataaaTCTTGTAAAGGTTGTTGAGCATTTGTAGTTTCTTAACTC
-TTCAAGGTGATCACTATAATTAAAACAGACATTTTAATAGGTGATTCTAG
-AACCTTTCACATTTGAAATGCTATTGTCGATCAACGTCATTTCAATCAGT
-GTTTGACAACACCTAATAAACATTCCGTGTGCCATGAGTAAAAGTTTTAA
-AGTAGAAATAGCATAATATACAATGACATAATTCCAAATGcagagattgg
-caaaccttgtcgggaaggatctgattgtaacggctttaggttttgtagga
-tatccagtgtctggtgaaacaattcaacagaatgaaagtcccacaatgta
-aaagcagccataaacagtgagcaaaggaatgaacccgactatgcaccaat
-aaaactttatttataaaaacagacaggggAGTTGGCTGGTCACTGACCAA
-GACGCTTTCAGTGGTGCGTGTATATAAAGTCACCCAGAATGCTTGTTTTA
-AAAATGCTGATACTCTTTTGTTTGGTTTCTTTTTATTTTTCTTTTAAATA
-GCCTTACATATTTTAATAAATTGACCATAAATCTAAGAGACGGGAAACGT
-GTAGAGATATGtgtgtggcctggcaagacatcaggtgatatgactcatct
-cagttacttcatctgtaaaatggCATGTACTGTCCTTATTTAATTACTAG
-TTCTGGACCGGCTCCCTCAGGAATCGTGGTAGGATGTAGTAAAGACACAA
-AGGACATGGTATTTATTTAGAGATGGCTTTGTTATATGTATCGGCCTCTT
-TATTTTATTTCTTGAGGGTGCCAAGTTTCTATCATGGCCTCTTGGGTGGC
-CTCTTGAGCTGTCTCTGCGTCTTTATCTGAATCATAAAGAACGATGCTTT
-TCTTGGATCCTTTGGGTGTGGAAAGCTCTCCCAACATGCCAAATGCCATC
-AAGCTAGCACTTAAATGTGACTGAGCTGAGATGTGTCTACACACTTTAAT
-CGCTTCATATTGAAGACTGCCAGGCCTCCAGCAACCCGAGAAAGGAGATA
-AAATGAAGAGAAAACTAACAGGGCAGCCACGGAGAGATGATAAAAGGTAA
-GGGTAATGGGCGGTTGGATAGCGGCAGGCAACATCTTTAGCTACCATGAA
-AAGTATTAAGTTGGTGTGTTTGTTGAATTCGTTTTGCTGGTGGTCACTTT
-GTGTTCATTCCGAACATCCAGCAGTTCGCTAAGTAAACACACATGACTGA
-TGAAAGAAGAAAGGGAACCATTTTTTTTACAGGGGCCATTAAACTTTAAC
-TACCATCTGGCAGGGACTGATTAGGGAAGATCAAAATTAAGGCACTCAAC
-ACAAATGCTGTGTGAATACCCCAGGGAATTAACATGGATAAAGACAGTGA
-GCTTGTGGTTAAGTAAAGAGACAGACATAAGAGGGAAGTGGCGAATACAT
-CCTTTACGGCTTTGGATCTCATGGTCACATTCATTGCCAAAGGGACTCAA
-AGGGTGTGGGGGTGGGGGGATAACAAGGAGGCCATGAGAAAATCTGAAAC
-ACCTGGAAATAATCAGATGCTCTGCACCAATCATAAAAAAAGAAAGTTAG
-AGAACGACACAGGATCACCTCGTGTGGGCTTCCTCCCAGCCCAGGAAGGG
-GATGTTTATAGGAGAGGTGTGTTGAAATTGGCAAGTAGTTAATATTCAGA
-TCAGCCTACTATTTAAAAGTAGGAAATGATTGTGTATACTGCTGGGAAAA
-CATTTGGGACTCTCTCCTCGTGAACGCTAAAGACTCTATAATCTCTGGGA
-ATCACTATTTGCTCACTAATTAAACAGACACCCAGCAGGCATTTGGGGGA
-GAATATGAAGAAGGGAAGTTGAACCTTACTGTTCAGGGACCAAGCCTCTG
-TGTTCCATCAGTTGGTAACACAGTGCTTAACCCTGGGGCAACTTCACCCT
-GTTAAAAACACACAGGAAAGTCCTTGGAGAAAGTCCTCCCTTTCTTCTTT
-TTAATCGTAGCTTATTTTTGTAGATAGATGGACCCAGAGGGCCACCTGAG
-TGGGGGAACCATAGTGAAGAACTGTGCTCAGAAGGAAGGGCTTAGCTGTT
-GTGGGGGTGGGTGGGGGTGGGGAGCTTAGCCAGCTTCCAGTTCTAAGTAA
-GCATTTTTATTTAAGGAAAGTGCAGGATCCTCATCTTGATCAGTGAGATG
-AACAATTGAATTAAAGCTGGTATAAGCCAGGTCCTAACCCAGAAATATCC
-CAAAGGAATGTGTGAAGTCCACATGTTATCTCTCTGTTTTCTTCTTAGAA
-CTTATTctgtacaaagtacaaagtgtattcctattcatcccacaatttaa
-tttaatctttaacgcaatccttggaagtatgcacagaggagaaagttgag
-acccaaggtgcagtgatttaagtgacttgtccaagggtaaaatcacttag
-taattattgatgtcaggatttgaactttggcctttctccttatatggctg
-tcaatctcatgttcctcctccttaCAACAGAATGAAATCCTTCCTGTAGC
-CCTACTGGGTGCACTGTTTTAGTTTCACTCCCTGACACCCCTATTGCTGG
-CTTCCTTTAACCTTCCTCTTTTTGAATGAGACTGGAATCAACTCTCTGTC
-TTAGAAGGAGGGCGTTAAAACTAACAGACACAGCCAAGAAAGTGTTGTAG
-CAAGGCAGCTCGCCCCTGCAGCAGAGATAGAGGGTCAACTGCACAGTCAG
-GGAGAGAGAGCCTAGCAAGAATAACAGATCTACACCAGAAGGCCCCTGGC
-CCAGGCCAATGGGAGGGCATCTGCAGATGAAAGTCAGCGAGAAATGAAAC
-AAGGAAAAAAAATGACAAGCTTTGGGGAATGTGCGGTAACAGCATGTAAG
-AACATGAACTTTGTTGTTTAATTTTAGAATATTCTAGGGAAAAAATCTTA
-TTTTAATTAAATTTCAAATAATAGCACAATTCATATATATATGTATATTC
-AATGTGTTAAAATAAAAAGGCAGTGTTAAGAAGTAAGCTAATTCAGAGGG
-ATGCTAGGACCCTCATCATTAACACGTTCCTCCTGCCTCTGTACGTCTGG
-AATCTCTAAACATCTGGTGATTTTACCATCAGGAAACGGTGCAGTGTCCA
-TCTGTTAAATCAGGCTTTGGCTTGATTCACCTGGGAGGACCAACCAGATG
-TGGCGTCCTGTGCATTATTAATGATCCGAGTCTTACCTTTGTATGTGCCC
-TGTGAGGGCGCAGTATGAGGTACAACCCATAAATCATTAAAAAGTGAAGA
-AGTCATATTTTACTTCATTTTACACATAATAAGGACCATTTTTTTCTTTT
-TCATTTTTAGTGAGGACATAAATCATTAGAAGCAACTTAAATTTCTTACA
-TTAGAAAACTTTTAGCTGTTTTTTTTTCCTCTCCCTTTGATAGAAAAAGG
-TTTGCAAATATCACGTGAACACACAGGAAAAGCTCTCCGACACAAAGTCG
-CTCTTTCACTCACTGGTGTTGGGGCTGTGGGGCCTATTTGTAAATAGCTT
-CATACAAAATTTCAGTCCACAGTCTTTCTTATCCCATCATTATCAACAAG
-CCTGTTTATATGTTACAATGAAATACTTTCTGTGGCCTGAGACAacttgg
-tgtgatgaccaatattctaggctaggctttgtccaatttgatggtgacct
-ttggccgagtttctcagcctcttcaaatctcatgtaagatggggatggag
-gtaatgacagaacttacttcacagggctgtatttgggaggaGAGACACCG
-CAACAAGGTTGCATTTAGAAGCAAATGTCATCAGACATAAAACTGTCACA
-CATGCAGCATCTTAGCGAAGTCAGTTAATGTATCCTAAGGCATTTTGAGC
-AGGCTGCTTATAAGAGCTTTCCTGGgcagaacttgagtgggaggtacaga
-gattgttcctggaggccccacctttacacacacacacacacacacacaca
-cacacacacacacacacacacacacacacacacggcctttctcatcccta
-gctctccaactggaatggcacataggtcatagctggtgaccacacttcat
-tttcacccaagtttagagttggcaccagggttccctctgggtgctctacc
-atccatggctttggacagatgtaaagtaacagactcctcgtcctgcaagt
-ccaccgtacttcacgccctcaccactctcttccattctggcagccatcgg
-tccttttactctctccatggctttgctttctccagatgtcatagctgaat
-catatagcagtagttcttaaagactggtttcttttaactagtatcttgtg
-cttaaggctcttgagtgtcttctcctgggttgatagctctctctctcttt
-ttttttaaccgtgatttctgttgtttggatacatcattgtttattacctg
-gaggtcatggttgcttccacactttgtcagttgcaaatcaagttgataat
-cgagttttgtttggatgcaaatttccTtctctctcttccttccttccttc
-tctctctctctctccctctctctctctctctctctctctctctctctctc
-tctctctaaggcagggctttatatcctggaagcataaccttgaactttca
-gcagaacttttgcttcagcgtcctgagctgggattataggtatgagcccc
-cacaccagactGCATGtaaacttttcactcatttgaataaataccatgga
-gtatggttgtggacttgcatggcatatttaattttgtaaagaaactgaca
-aaccccctctcaaagtgctggtcatagggttttatcagcaatgggttaga
-gctGTGTTCAGTTTTAATCCTAAACCACAGACCTAAAACTGTCCTAAAAA
-TGTCTATTAAAAATTTTAGTCAACTGTTTCCTGATAAATCTTTTCTTTCA
-TGATCTGAATCATGGGCACAGCCCAAGTTTCTAGTTCTCTGAAAGTGGTG
-GCAAGAACTATACTCCAAGCAAGAAGTACCAGGGTTGCTCAGTGATGAGT
-TGCTGAGAGATTTCCGAATGCTGGGTTGGTGATAGTCTCGGAGATGCACA
-GTCAAGACAGGAAGGGACCATTAGACAACCTTCAGTACTGGAGTTCTGTG
-ATGAAGTTTACTTTAAATTTGTGGGGGAAAAGAAAGAACTTAAAAATTCT
-CAAAGACATTGTGTATAGCTATGGGGTAGACATTGGCTTTCCCCCTTTTA
-TGCATACTATGTATAAATATTTGTAAAGAGAGAGGAGATAAATATAAAAT
-ATACCCTACTATATATTAACCAGACATTTTTTAAAAAAAGGTACCAGGAT
-GGCATTGAACACAATTTCATTTCTCCCTCAttttttctcttttttctttc
-tgtttttcttttttttCACCTTTCAGGGGTGccaggctgttgttaaactc
-ctgggcacagccgatccttcagcttcagcctcttgactatctgggaccac
-agtcacaggccatcatgcccacctTTATACTAGACTTTAAATTTTTAGGC
-TTTTGATTGATTTGCATATATTTAATAGACTATTCATTTACGTATAACAC
-CAGCCTCTGTTCCTAAATGTAAAATAAATACAAAGAAGACATTTATTTAA
-ATGAGGCAATTTTCATATCTCAGCAAGTTTTTAAATGAAGATATTGACTA
-TAAAAATGGAGATTTCTGGGGGTCTAAGGAAGTGCTACTTCATGGAAAAT
-GATACTAATATAATTTATCTATACCTACTATGTGCCATGGCATGCCATTC
-ATGATGTGGGATTGTTGGGTACATCATGTTCATTCAGTTTATTGTATAAT
-CCTCAATACTGTTCCCCAAGGATGGCAAGTCTCTCCAGAAATACCTGTGT
-CCATTTACAGCATCCGCCTCTCAAATtgctaggtttgaacccagggtccc
-attcgtgtcagacaagagctcttcctttgggctacatcctagccATGCAT
-TTATAGTCCTCTTGAGTCAAAATGCTGAGACCTACTCTATTAGCACGGCT
-GCTTGCAAAAGCCTCCATCCATTTCCTATCCCAGCCTCTGTCCACTTAGT
-ACCTAGCGGGTAGAGGTCTTCATGGGCATGTTTAGAACTGTTCAAAACCT
-TCTCACTGTGTAACAGTTTGTAACAGGTttttggttttagataaggtctt
-actatgtagtctagcccagccttgaagtaatcatccagtgtcagcctcct
-gtgggctcagattacaggtaggtaccaccatgcctgactAGGAAACCCAG
-AGGGAAACACCCTAACACCCTGTAAAGTCTTGTGTGACCTGGTCCAAACT
-ACCTTCCAATATGCTTGCAGCTACATTGTTTCCTTCTACTCTGCCCCATG
-GCAGCTACATTGTTTCCTTCTGCTCTGCCCCAGTCACGTGTCTGTTTAAG
-GTTCCAGGTACACCAAGGAATCCATGAGTATTGTTGCTTTTGGTAAATCA
-TCAACAGACTGCTTAAATACCATTCCAAAGGAGTCCTTTCTACTTAACCT
-TCATATACACGTCCGTGCACATGGGAGCACACACACTAAGTGTATACTTG
-CAGTTGGCTTGTCCCTTATATGGATAACTGTACAAGGGGAAGGAGCCCAT
-CTCTCATGTCTCGCGCCCACAGAATATGCTCCGTGAATACTGTGAAATGG
-ATGTGTGACTTTATCAATGATAGGAGATTGAACAGGACGCTAAGGATTTG
-AAAGCTCAAAGCCCAGGTTTCATTTGAACTCAGGAGAATATAACAGATTA
-GAGGGCTTGGGCCAAGCAGACAGACGGTGTTGGGTGGTTCAGGATCAATT
-TTCAGGCCTCCTACTGGAAACTAAACACCAAACGCAGAGGAAGAGGGTCA
-CTGTCATATGCCTTCTGTAGGATTATTGCATGCTTTATACAACTAGTCAT
-TCTGGAGTACATTTTGGAGTACATCTAGATCTATTTATTCATCCTGAGTT
-TCATGATTAAAACCTCCACATTTTGAAAAGTTAGGAACTTCGTCCCGGAA
-GCCTCATGCTAACTTTCTTTTAGCCCCGCGTGTGCCCTGAGGGCCCAAAG
-GCTGTGACAAAAAGCATTCTGCATAGAACATTTACACGCTTGATGTGGTA
-CATGGCAGTTGCTAAGGCAGAGAGCCAGAGGTAATGAGCACTGTGAGAAT
-TACGTGCAGCTCTGCCTTGCAGCTCTTTCTGACTGTAATTGAACTATCCC
-CCCCTGATCCTTCAGGTGCTATCAACATGGTTTTCTGCAGACTTCAAGAA
-AAATCCCTAAAGACCAAAGACACTTTCTTGGTGTTACAATCCTTATTTCA
-AGTGAAGCTAAATGTTTGGCTCCTGAGAGttttttttttttttttttttt
-CAACAAGTTTCAAGAAAAAGGCCATTCCATGCTGTGTTTCGCATTCTTCC
-CACCCCCAGACAAAGATGGGGACATAGTTCTTTCTACCTAATTACTGTTA
-TACTAATGGAAACACAGGATATTCAGAAAGGTACAAAGGTGAGTCAAAAA
-TTTGTTTTCCTATTAGAAGTCAACATGTTTGTGATTTGTGATTTTTTTAA
-ACGTTTTTTTTTTTTGAAAAATAGTTAAAGGGAAGTTAATGTTTTAGTAG
-ACAAAAAAATATGCAGTATTAACCTACTCCTTTCTAAGTTCCTTTTGAGA
-ATAAGTGATTGCGAAACATAACAGTGGCTTGGAAAATGATATTTAGAGAT
-AGAGAGTTAGCTCTCTTTTTAGGAGAAGCGTATATACCTCAAATGATATA
-CAGGTTCTAATGTGGTATTTCTCTCACAACCCAGTTATCTCAGACCCTCT
-GTTAAGTCTTTATGCGTTGTTTTTGCCAACATTAGCTAGAAAGTGCCTTA
-ATTACTCAGCAACATATACCTATAGAGTCAAGATCCTAGGGAATGGTTCA
-TACTGCTGCCATAGCAGAGCCCAGGCACAGAATCACAAGAGAAATTCTGT
-CCATCTCTAGAGCTGTCTGAGGAGAGAGGCTTCCTGGCTGCCTGCATGCT
-TCTTTTGGGAGGGTGTGTGTGTGCAGCGAACTTTATTGATGATATTCAAG
-AGAGTAGGGAGGGCCCCCTAAGTGCCTCCTGTTATTATGGGGGTCTGGGA
-TGGAATTTGTGAGGGAGATTCTCAGTGTTGGGGGCTGAGTTGGGACAGGG
-ACTCCTCAGCAACTGAGGGCCTCTCTCTTGCTCTCAGTGTCCTTGCTGGG
-GTGGGTGGTCCAGGGTTTCTTACTCCTTGGAGGCCACGTAGGCCATGAGG
-TCCACCACCCTGTTGCTGTAGCCGTATTCATTGTCATACCAGGAAATGAG
-CTTGTCAAAGTTGTCATTGAGAGCAATGTCAGCCCCAGCATCAAAGGTGG
-AAGAGTGGGAGTTGCTGTTGAAGTCACAGGAGACAACCTGATCCTCAGTG
-TATCCCAGGATGCCTTTCAGTGGGCCCTTAGATGCCTACTTCACCACCTT
-CTTGATGTCATCATACTTGGCAGGTTTCTCCAGGCGGCATGTGAGATCCG
-TAACAGATACATTGGAGGCCGGAAGGCCATGCCAGTGAGCTTCCCATTCA
-GCTCTGGGATGACTTTGCCCACAGCCTTGGCAGCACAAGTGGATGCAGGG
-ATGATGTTCTGGGCAGCCCCATGGCCATCACACCACAGCTTTCCAGAGGG
-GCTATCCACAGTCTTCTGAGTGGCAGCAATGACATGGACTGTGGTCATGA
-GCCCTTCCACAATGCCAAAGTTGTCATTGATGACCTTGGCCTGGGGTGGG
-GGTGGGGTCTAAGCAGTTGGTGGAAAAGAATGCATTGCTGACAATCTTGA
-GTGAGTTGTCATATTTCTTGTGGTTCATACCCATCACAAACATGGGGACA
-TCGGCAGAAGGGGCAGAGAGGATGACCCTTTTGGCCCCACCCTTCAAGTG
-GGCCCCGGCCTTCTCCATGGTGGTGAAGATACCCATAGACTCCATTACAT
-ACTCAGCACCAGCATCACCCCATTTGATGTTAGCAGAATCTTGCTCTTGG
-AAGATGGTCATGGGCTTCCCGTTGATGACAAGCTTCCCATTCTCAGCGTT
-GAATTTGCTAAGGGTGGAGTCAGACTGGAACATATAGACTATGTAGTTGA
-GGTCAATAAAAGGGTTGTTGATGGCAACAGTCTCCACTTTGCCATGTGGA
-GAGCAGACCTCAGCCCTGGTAACCAGGCACCCAGTACGGCCAAATCTGTT
-CACACCGACCTTCACCTCATCTACGGGACAAGGCTGGCACTGCACAAAAT
-GATGTGGCTGCCTCTGGAACAGGGAGGAGCAGAGAGCCCTCATATGTTTC
-TTAAAATTTAAAAACCTAGCATATTGCCCTCTATTTAACTTGTCCTTTAT
-GTTTTAAAAAACCTTTTTTGTAGACAAATCTGACCAGAATATACATTTAT
-ATATAAAATTCCTTACTAATAATGATAAAAAATAATAGCAATAAAAAATA
-ATAGTGACGACAACCATGCTGTGAATTTGCACGGAGCACTTGGCTTCTCT
-GAAGTATGTATTATTCTTATTTTATATCTGACAAGGACTCAGAAACACGA
-GGACATTTGTTAAGATTCTGCAGCTGATTAGAGTTGAGTCCTGGCTTCAC
-CTCTTGCCTGTCCTGTTCAGAAGGCTGGCCTCACAGCCACTGTGGTGGGA
-TTCTACTGCTTAGTCACTACTCCATCTGCTTTGCCTTGCCTCCATGCTTT
-TTTTCACCGCCCAGGATAAAAAAGAAATGGTAAAGAGttttttttttttt
-tttttttttttttCCAAGAGGAGGAGAATTTTTAAATGGCGTCCTTTTCT
-ATATTAAATGTAAAGCCTCTATTGTCATCAGGTTAATGTCTACTCAGAGT
-CTTCACGTTTAAAATGCATTTGGTTTTAAAATGGGAGACATTTAATTTGA
-TCCTTTTCCCAACTCCAGATCACACTTAAAATGGTCAGATGTTTCAGTGG
-CTCCTGGTTTTCATGAGTTTGGTCATTCTGAAGTAGTTTTCAGCCCATGG
-CTATTTTCTAGGAGTCCTTGCCAAAAGTCTCTGAGTAGATCTTAAACatt
-tgtctctcctttacaagtgccactttgtttccagtatatgcaggtgatag
-gatttagtaaatacaagttagcttaaaagtaactgtgactttaccagtag
-ctctccttattatgcagcctcctggttagcagatcctaaaggtTTAGGAT
-GTTTAGTGCTGTCTTgtggtgagaggagttagattttccagggttgctgg
-ccagcttggctctaaccagttggtgagttctagattatgtaagagaccct
-gtgatggtttgtatattcttgggccagggagtggcaccatttggaggtgt
-ggccttgttggaataggtgtgacctggttggagtaggtgtgtcactgtag
-gtgtgagtttaagaccctcaccctagttgcctggaagtcagtcttccact
-agcagcctttggaagaagatgtagaactctcagctctgcctgtgccatgc
-ctgcctggatactgctctgctcctacctggatgataatggactgaacctc
-tgaaccagtaagccagccccaattaaatgttttctttttaatttttttta
-taagacttgccttggtcatggtgtctgttcacagcagtaaaaccctaact
-aagacagaccccattataaataaggtggagagagtcagttagtggtggca
-catacctttaatcccagctctggggaggcagaggcagtcagatctctatg
-atttcaagaccagtctggttccaagacatccagggctactaaaagggata
-ttgtctAGGACCccccaccccacaaaaaaggggagaaataattgaggaaa
-acacctgccatcaaaccctgacctccatacatgtgtgcatgcaTcacaca
-cacacacacacacatacacacacacacacgcgcgcgcacGAGTGCACATC
-CATTTAAGACTAGAGATTTCTCTTGTGGTATTATGCTTATTTTGTATTGT
-TGTTGGGCATAACAGTTTGGAGAGAAACCAAAGATACACAGGAACCCTGA
-TAAGAACCATGATTTTATCAAGATTATAGTAATTATGGAGAGAAATTCTG
-GACCGGTCAATTGGCATTATGTATTTGATAGTGTTTTTGCCTAAGCATGG
-TTTACTGTTTGAGAGGACAGTATGTCTTGAGTTTTTCTTCTTTTGCTCTC
-TGACCGTTTTTTTTTTTTAATGCTGAAAGGAAGAAGCTATTCTCTGACCC
-CCAGTTCTGGAAGCTGCCCAGAAGGAGTGGGGACATGTCTTTCCTGTGTC
-TCTGCACACACACATCAAAGGCTCTGCCATAGAGGCTGTCCAGGTTGTCC
-TCTGTGGGTAAGTGACTACTGGTCCCGTTGGCTGCCAACCCTTATCTGTC
-CCTTTCCCTGCTGGGTTCCTCCTGGGCCTCTGCAGCTGGGTTTGCATTCA
-GGCATGGAAGAAGAGACCTGTCCTTTCTTCCCTAGTGTAAACCTACGGGA
-TCTCTCCCTAGGCCTCTGACAGCCTGGTCTTAGCCAAGTGATTGTGTAAA
-AACTCTTTAGTGGAGTTAGCAGGCCATATAGGCTCTTCACTTTATCATGC
-ACCTGAGATTATAAAATGTACATTGTAATCTTGTTTTCTGATATTATATT
-TAGCCTAGAGAGGCGATGTGTGTGTGTTGCAATTTTTCAATCTTCCATTT
-CTTTCAACCTGAGTGGTAATTTGGTTCTCATCTGGTACACATAGATGCTG
-TTCTTTTTGTTGCTATGCCCATCTCTGACATCACTTTTCCTCTCAGGTAA
-ACAAGTTGGTTGGCATATATGTGAAAACAAGAGCACATGGACTGTAAGTG
-AGAGGCCACGGCATGTCATTGTGAATGAAGAGGATGAAGTCTGCCCTGGG
-GTTTTGTAGATGCCTCTTCTGTCTTCATCTGATCCTTTGGTCATTTTCTG
-AAGAATGAATCAGTCAGACAGGTGAGATATAGATAAATTAAGTATGAGTA
-TACTTTTGAACATATAGTTAAGCCTTTTTTGCTCAACTTTTGACAAAAAT
-CAAGAAACCTGCATGTGGGTGAGTGTGAGCTGAAGTCTAAGGGTCAGAGG
-TCAGCAGATTCATTTTTCAAGAACAGTGGTTGGAGTAGAATTCGTGGAAC
-ACAACATGTCACTTTCACCGGTCTGCATCAGCTAACACTGAAATGCAGTT
-GAAATTGAGTTGATTTCTTGGAAAGCTATATAGAGGCAAATGCTGACACT
-TGACAGAACAAATGTATATTTAAGTATATATATATacacacacacacaca
-cacacacacatatatatacacacTTACAACTGGGTGGATATTATGCTTAC
-ACAAATACAATAATTTTATATTTCTCATCTTTATTTCTTATTTTAGGATT
-ATAAGTAGCATGTATTCTAGACAAACTTTTCATTGTGGAAATAATAATTT
-CACATCTATTTTGAGACATAAGCAGTATCTCTCTTAAAGTAAATTGATAG
-GCTTTTAGATTTTTACTGAGCCTACCAATCAGATATCAATCTTCAGGCAT
-ACCTTTTTCCACCCAAACATTTTTAACCAACTGTCTCAATTGTGCTAGGC
-ACCAAGGGCAAACCTGCAGGTGTCTCTGTGTCCCAGCATACAACTCAGGT
-GGACTGTTCTTACGACTTGTCTCTGTCCTTCCCTGTAACTGTGATAGATC
-ACATCTATAAGTATCTCTCGGGGTAAGGAGTGATTTAATCTGCGGATCTG
-TATATCAGTTCCTCACCAGCATCCTATCAGTTGTGCCCTCGTGCTCTCCT
-GATGTGCTTGGAACCATCAGACCTATTTCACGGTGGCTGCTAGTTACACC
-TGGCTCTTTGCTTTCAACTTTTGTCATTAATTTTGCTAAAAGGTTGTTCA
-CGTATGCCTGGGGAGGAGAAAAAGCTAAGTTCGTGGTTTGGTTTCAAAAG
-ACTGCCTGCTTACAGGCCTGGGGGATGCTGGGAACTGAAGTATCCAATTG
-TTCTTACCTCGAGGCTGACACAGTTAGAGCCCAGGTAATAGTTGTACACA
-ATCCTAGATTTCTAACATGATCTTGGATCTCAGAATTTTGAGACATAGTC
-TAGCTTCTGAACACTGGCACAGTGGATGATGCTAGGATGATCTCTCTTGG
-ATAAAAAAATGTCTCCTGACAACAATGTTTGCCCCCTTGCAGTTTTGCTG
-AGGACTAGCTGAAGTTTCAAGATCCTTCTAGAACCCCACCTGGTTGAGTC
-TCACGCACCTTATATTCTCTCTTCCCTTCTCACTACCAGGGTATTTAGCT
-GAAACTGGCTACAGCTTTCAAGATACCTGAGTTCATTAAGAAGTTAGTAG
-AGTGCTGTGAAATACAGATGTGCTATGAAGTACAGATGTGCTATGAAGTA
-CAGATGTGGAGCCAAGCTAAGATGCTTTCTAAAACCTAGGTGGCTTTAAA
-AGTAATTTCAAGTTTTGCAGtatgtggtggtggtgatccaacacagggct
-tcacgcatgctaggatagagccctaccacagagccacgtctccggcAATG
-CTTTCCTTGATGTCTTATTAGGTAGCTCTCAAAGGACGCAGTCTTtttaa
-gtccaaggagcttttccactagggagtatgtaatttggggccagtccctt
-aacttttctgagatctgtccccgagtttgtgaaacaggaataatagtgtc
-tgttccagtttaaggactgttagcataatgtgatgctaaatagaaaagga
-ctttttaTTGAAAAAGTATATCTTACCATAGACGTCAGAAGATGCCTGTT
-GAAGCCATGTGACATGGGTACTCAGTCTCAGAGGGCTCCACTTGGAAAAT
-AGTCCCAATTTTTAAAAAAATGTAATCTATATGCTATGTTAAGATGGGCT
-TATGTCTCAGAAAGTGATTTCTTTTTATCAGTAGTTCTGTGGGGTGTATT
-TATGTAGTATGGGAATTATATAGGCTGGGTGAAGTAGTTTGGGTAGCTAG
-TAAATCTTCGCTACATTTCTATTAACAGCTCAGTTTCTATTCTATAAGCT
-ATTGGTAATAAGTTGTATAAATAATGTTAAAAATTGCTTGGTCTAACTCT
-GGCAAATATTTATTTTAAATACAAAATAGCTCAATTTTCTGTGATGAAAA
-GACTAATTAATTCAACCACAAGAATATCACTTAATCTTTAGGGGAAAAAC
-TAGCTAGTTTATAAACCAAAATATTTGGTTTGATTGCTTGAGTGTCCAAC
-GGTAAATTTAGCTCTAATATAAATGGCAAAATCATGGTAAGGACATTCCC
-CTCATCCTTCAGTTCTCTGGCAATTTGTCGCCCTCTACCACCAGCAGAGG
-GAGCCCTGAGAATTAAATCCTCTCAAAGCGGCCCTGCTAATTCTTTTGTG
-TTTACATATTTAGTTTATAATGGGAAATAAAAACCCATCACAGATTAATG
-GGAAGTCATCATGCTTGGATTAAGCTGTCTATTAGCAGTCGATTCCAGAC
-TTCTGATTATAAGCAGCTTCAGTCCAGCAATATGCCTCCATGTACCCTAT
-CAAAGCGTCATCCGCAAGCTTGCACCACCTAACAAAGTTCATTAATAATA
-CAACAAGGCACAATTTACTCCACAGGACATCAGAGAGGAAACATTCCTGA
-GAGGCTGCTGTTTTTATCAAGTGTACCACACCAGTCTTCTGAACTGCTTC
-TGGTCGATGATATCAAATCCATAGAACTGGAAAAGAGACCCTGATTATAA
-AACCAATTAAACACAGCTATCCGAAGCTTACAAGTTGTTTTAATATAAGA
-ATGTACTACAATAATCCAAGTACAAGATTACGAAGCTTCAACACGACTCG
-TGGAAAACTTTTATTTTGTTTTTATCTTGGCTGCCTTTCCTGTTTATATC
-TCACTGAAAGATAGAGGGAGTGTCATCAGTGAACCAAATCACTGGCTCAC
-AGAGCACTTTCCATTGTCACGTTTCCCCCAGTGAGCTTCAACAATGCAAA
-GCAACGCTGATTTCTCACCTACTGTGACTAAAGAAGCCTATTTAAACTGA
-GAAAGTAGTAACTGTATCTTGGTATTACACAGCAACTCACACCTTAACAA
-AGATGTCGACAAAACCACTACCTATATAAACAGCACCCTTTGCATTCATT
-TGGCATTAAGAATTTAATTCACAAGCATGTGTCTGTCTACCTTCCAGGTT
-CATAGAGTGGCTGGAAGTCCAGCAACGGTGGATATTAAGGcattcacttc
-cacaaacatttactaagtacctcttgtACAAATGTGTTTAGAATAGCGAA
-CTTGCTCACCGCTGAGAGACAGGGGAGGGAGAGGAAGCCATGACTACAAA
-GCAGTGTGGTCCAGGCATAAATCAGGCGACACTCCAATGAGCATAAAGAT
-TACCgagggcgggtaccaagctaatctttgcaactgtggtccttgacata
-gcgttttgaatacacttagtactcaattcatatgtattgaattaattaat
-GAATGGGTAGGGTGTAGTAATTAATCATCCTCTTGGGACAATACCTTCCT
-GTGTCCTCCTAAGTATCCTTTGCCTGAGACTCGAGTCCTCTTTGCCCAGT
-GCAAACAGTTCCTGGTCTAGCTATGCCTGGCCACAGCATGGCTGCTAGCT
-CACATTATAACTGATATTTGGTGACTTGCTATTCCCTGGATTTCTTATTT
-GCTAGTCTCTGTGCTGCTAAAACTTGGGTCTCACAAGATGTGGTAATAAG
-AAGAAGCATGGTAAATGAAGACAGGCATTTGAGCCCCATAAATCTATTAT
-CCCATTAACTCAACTCCCATTATTCCTATTACCAGGAAAGGGGTGTCTAA
-TTCACAGAAAAACAACTTGTTTCAAGGCAGAAGTCATAAACGACACAACT
-TAAATTTGAATGTAGGACTCTGTAATACTAGATTCTTATCATGAATGCTT
-GTGCTCTGATGTCTATTTAGACTGTTAAGAGATGGTTTTAATCAGTAGTA
-AAAATCACCCCCCCCCCTTCTTTTGAAAAAGAGGACTGGTTTCCTCCAAA
-AACACtataaataaattgttttaatttatttaaGCTTTTAAAGTTATTTT
-GTGAATACAGTAAAATATGTAGTTTACAGCAGAACAACTGAATCAACCAT
-TGATAATGCTTTCTAAGCAACGCATTTCCTCTCAAACTAAGGAATTTGCT
-TGTTATTGTCAGAATACCTTAAAATGCATTTGCCTGTGCTCAGCAGCCCC
-CCCCGCCCAAGCCCTCCCCAGCCCTGGGCTGCTGTAGTCTGCTGTGGGGT
-GATTGGCGGCTTTGTTTCCCTGACTAGACTCATCAGCAGCACCAGGTGGT
-AATAACTATCCAGCTGATTTGCACGTGTAAAAAAAAAGAGAGAGAGATCT
-GCCTGAGGTCACCACGGAGATTCATTTCCCCATTCTCGACTTCATATCTG
-ACCCGATATGCTTCTGGAAAATAATTATTCATGGCAGAAAGTTGCCATAC
-ACCAATCATGGTGTCCTGGGAGTCTGTAGAATCTCTGATCAAATATGCTT
-TGTTGTGAAGAATAAATTGGAAAACATGATTTTCACCAATGTGTAGCACA
-GTGCAATTTATTTATTGCCTTCTCTACTTCTCTGTTCGCTTCATCATTAG
-AGACCCAATAAAGAAAATGATTTGCCAGTGTGGGGAACGTTAGCCTTGGT
-GTTCAGCGTTCAGCAGGATCCCATGGATCTAAGGAGGAAGAAGACCCAGA
-GTCTGTCCAAGTCAACTAGAGTAAAAGAGTGGAGACTTAGATGACATGCT
-GGACATTGTAATTCACCAAGTAGAAGTGATGAAGAAAGGTGTGAGAGCGA
-AAGGACTTAGCTACTCTTTCTTCACCTCGGAGTCAGCCTTAGTTGGCTTA
-CTGACTAACTCTTCTTCCTGCttttatttttaataaaaaatatGATGTTA
-TTAAGAGGAAATAAATGTGAGGGTATTTTCTTTTAAGTTCCCACTACCTC
-CCAATGCAGATGTAGTGACACTccgtgctttccaatgtaagaattactat
-ccagatgctgctacggaaagctttaaatgtgactagttcaaaaggagaaa
-tgctgaagtgtaaaatgcacagcagacctcaggaattgtgaataaaaatg
-taaaatatcccattaaattgttaagttaattacaggtgggaaactcaata
-ctgtaaatatagagtttagttaaacacattgtgaaaagtggcctggcatg
-gtggtgcatgcctttaaccccagtccttgagaggcagaggctggcaaatc
-tctatgagtttgaagccagcatggtctacagacatttagtgagttctggg
-ttagcctgagatacatggtgagactctgtttcaaacaaagcagaagaaga
-caaaatgtactgtgaaaattaattccactttttttttgttacttaaaaaa
-acatgactcctatgaaatttaaagttgtgagcttcaaattatatttctat
-tggttagcATTATTCAGTCTTTCTCTTATAGGCATCCTTGTTTCCGGAGA
-ACCAACTATTTATTAATATCAGTATAATTCTCAATCAGAATTAGAACTCA
-ATACAAAATACttctgaaaagcaatttgatgataccatattaaaagacct
-aaaagtgtcaaaaccttttattcaagaactgcatttctagtcatttattc
-ctgtggttctgtttctaggcattcatattccagagatgaaaacacatgtc
-tacatagaaatttgtctataaacatttatggcaacatcattcataaaagg
-caaagtgaagaaataactcaaataactatcaactgaccaatgggtaaaca
-aatgtggtgtatccacacaatggggattttgtggttataggaaggaataa
-accactaatatatgctgcaatagatatggtcctggaaaacataccaagta
-gaagaagcaaattaaaagaccacacttggttctattcatatacagtattc
-agagcaaggaaatctctagaaacaaagaacactattgatcacttagttct
-ggtgagatcctcaactgaggtgaggcattgatagctaaaggatactaagt
-tacttttctgggaaataataatgttgcaaaattgactatggtgctggcta
-catgtacatgtgcacacatggggtaaacattcacttctgttctttaaatg
-ggttgattatgcagtgtgtgaacagtattcaatgaagctgttaaaaGTGA
-TTACATTTCTGGGGCCAAAATTAAGAAAATTGCCCCAAGTAAATGAGAAA
-ACCCCCtttgtgcataaggtacacatttcagcattatgcatagtagcaaa
-aaattaaaaacaatctaaaggaccaagtagaggtgtgactaataatttat
-gatatgaccccatcatggaatgtaggtattaaaatagtgcactgttagca
-aactcttgtaagagtttatagaaatatgaggaaattcctgctttttatgg
-ttaagtgaaaaagtcacccaactgtgatacatattatttacctaatacca
-taaccataaaaattgcctagagagaagctagaaggaaatacTGGTCCCCA
-AACACTAGTGTTTGAGTTGTGTGTTATGTGAGGGAGGGCACCCTTCATAG
-TTTTCTTATTTTCCATAATTAGTGGTTCTTAATAAACTATTTCACTAGTA
-AGTCTCATTTGTGTATGTACATGGATTGgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgt
-gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgGTATATGAACATAGTATGCCCAG
-AGGtcactctcttccttattcctttgagacggacaggaactttcattgac
-actggagtaggttggtggccagcaagccccagagacccacagaactggga
-ttataggtgtcagaggccatggctggcttttgtcttgggtgcaggaatct
-gagctgacatccttcttcatgtttacccagcgggcaccattcccactgag
-ccgtctctccagctccTCTATTTTTTTTTTTTTTGGAGTTGTTTTCATAC
-TTTAATTTCATATATATAATacacacacacacacacacacacacacacac
-acacacacacacacacacacaTTTTCTTTtttgtttgtttgtttgtttgA
-AAACCCCTACAGCCAACAAAGACATTAAGTGAAATGTCTTATTCTTGAGC
-ATACTGCTTTTGGTATGTTCACATGAAGGTAATTTGCCGGATTGAAATGG
-TAATTAAGCTCGCTGAAAAGAAAGGCTCACCATTGACTAACTGACTCTAT
-ATTGTTGGTTGACACTACCAGCCCCAAATTCTAATAATTTCCAGCTTTTC
-TAAAATCATCCTTTCTTTGTGCACCTAAAACCGGAAAATATAAGCTGGTT
-CCTCACTGTGTCTCCGCCTCTGCCGGTTATTGCCCCTGGTTAGCCTGCTT
-TCCGCTCCCCTCCTTCCTTCCAGAGAGCTTTCCACTTACAGAGAGGGTTC
-CACTTCCCTCCTTCTCCTTCAGGTTCTCCTTTGCTGTCTCCTCATTACCC
-AAGGCTAGGTGTTCTCCCCTTCACAGGATGGGTGGTACTGGTCTGATTTT
-AGTGATACGGCTCTCCAGAATATTTGTATCTGCTCTCACCAAACCCCGTC
-GAGCTCGCCGCGCAGTTTCTGTGGTCGGATTTGGGAGGACCAGCGTTTTC
-TCTACCATTGGCAGGGTGGGAAGTCGCCTCCGCACTCTGTAACTCAGTTG
-CTCTTAACACTCGAATCTACCATCCGGCCCAACGGACAACCCAATTTTTG
-CTAGAGTTTTCTTAGATTCTAGCAGAGTTTCTGTCACCCTAGGCTGGGGA
-TGGTTCAGGGCTGGGGACTGGTGTTACTGGTCTCATTCTCTGCTCAAGGT
-TCCCTGGCTGATTTGTTGTGGGAGGGGCGGGCAGGACTCGATCAATCCAG
-CGTTTTCATCTCCTGCTGCTGTTGGCCAGAAATTGCTCACACCATGCAGA
-GACTCTCAGACTTTTCTCAGAATAGAATTTTATGGAAAGACCTGGCtcca
-atccctgatttattgatgatgaaaccaaggccgcagggcactgaggcagc
-cacacgcttggttactctgtggaaccagacctagaatttaggccttcAGG
-TTGAGTTGCTTAAACATTTCCTGCCTGTTTTGTATTTCTACTGCCTAAAA
-GTTTCAGAACACATTTTTTTGTAAGttttattttatgggtatatgtgagc
-gtgtgcacacacacatatgtgtgagaatgtgtgcatgagcatgtgtggac
-ttatgagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtctgaga
-agttcagaaagacctcagtttccctggagctaaagtttcaggcatttgtg
-agtgagaaactgctactctgaaagagccactagatttaactgtggaggta
-tctttccggtctcCCAAACTGATTTTATTGTATCTTTTCTACTAAAGTCC
-CTTAAGAATGATGTACATTTAAGGTTTCTTAAAAGTCCTTTAAACATCAC
-ATTAAATATTCCTTTGTATCTGAtagggtgagaagctgtcctagtctggc
-tgggactgagtagtttcctggaatacatgacttacagcgttgaaGGAGAC
-CCATGGTCACCCACTGTCACCCTACTGTTCTGATTACCATGGCAGGCAGC
-GTTGTGAAAAACCCATTCCCatgtccattttacagactaagaaaactgag
-gctcacaggggtgaaatgatttgtgcaaaaacctgctggaagtggcagaa
-tatagacgagagcgtataagtgtttaaacacagctcattatctttctgct
-acaACGTGGGAGTGTGGTTGCTTTACAGCTGTTAAGATCTGAGCAGGGAA
-AGATAATCCCATGAAATACTTAGTTTAAAAATTGATTTATTATAGGCTAG
-TTTCTTTGAGGTCTTGCTAATTTGCATGATTGACACATAAGGAGAAGAAA
-AGCAGCTGTTGAAAATGCATAAATTATTTAGCAGTGATAATGAACCAGGT
-AAAATTTAAATCATGAGATCCCAGTTCATTTAGTCTCCCTTCCTGGAGAG
-GAGGGTTGGGGCTGGGGAAGGAGGAGACAGTATGACATTTATTTATATAT
-CTGGGAAGAAATGAACGCTGTTAATTTTACCAAGTAGGTTTGAATCAATG
-AAAACACATTATCACATTAAAGAAACATTAGgggactggagagatggttc
-agtggttaagagcaatatctgctcttccatcagaccagagtttgattccc
-agtaccaaagggtagcacataaccatctgtgagtccagttccagggatct
-aacactatcttttggcttctgtgatgcatggtgcacagacatacatgcag
-gcaaaagacacaagcacattaaaataaaaTAAGAAACCCATCAGCAGTAG
-ACTGTGGCTGGCTTAGTTGTTTGCAACACTGTTCTTAAAAGGTTTGGCTT
-GAGTCAAACCCTTCAAAGAGCTTGTTGAGATCAATTTATTGACTCATTCT
-TTCATTTCCTTGGGAGGAAGGCAGTGATCACAATTAAACAGTTTAAAGCT
-AATGCTTGAATTTCAGTTTCATAGTGAGAAATACATTGTTATAGATAAGA
-ACAAAAAGCATAAAGCCCATACATACatacaatgaaaggctccctgtcca
-ttctcacacaaagctcacagtttctcccagcaacacaaccttccaccatt
-attcatttccatattttccttcagagacaattaggcatacgcaagtggac
-acaacttgatattcctccttattctaccaaagtggtgagttaaggacatt
-tttctgtacatggatttaaaaaaaatcaatagcatatctgggcactgttt
-taaagttgtacataaagagttactcattcttttttatggtctcatagtat
-tccatggtatTCAATTTGCTTGTGTTGGTACTTAATTATAGTACTTAAAC
-AAATGTTTAAGTTAACTTTCTGGATAAATAATACATTCGAAAGGTTTAAT
-CTTTTTTGGGGAGggggctgggaagatgcctcagtggctaagaattcttg
-ttgctcaatcacgaggacctgcattcagatcttagcactcacaggggtgc
-ctcacaatggcggtaaccccagcacctaggaatcttatgccctctcttca
-acctccatgctcatatacgtgcatacatagacacacacataagtaaaata
-aGTATTAAAAATTACATGTATGCATATACACACACTCACTCATGTAGGCC
-TCTTGCCTTCATTGCTGTCAGCCATCTACCCACCATTCATATTTTTAGAT
-AAAAAGGCTGAAGCTAGCTTTAAATATAGCCCTCAGAGGTCCTTATGAAT
-ATGAAAATAAATAGAATCAAATTTCTACCCTTAAATTTCTTCCTTTTAAA
-CTCTAAAGTGACCTATGATGCACACTAATGCTCTGACCAGTCTGGTAGAA
-AGACTGTGGCTTTATGCTGAGTCATCACTACTTCCTCTTTACATTCTGGA
-GAGTTTTCCAGCAGAGGGTTAAAGAGACACTCACTTTTGCTATTCAGCAC
-ATGGCAGAAGCATTTTACCTTAAGCACCGTAAATAGTCTCTCTGAATATT
-ATTGAAATGCTGTTGCCACCACGATGAGGAATTACAGAAAACGCTCCTGC
-AATTATTACATTACTCTTCTCCATTGACTGAACTGCTGCAGGCAACACAC
-GATGTGAGCTTTGTGGTGAATGCCTGATGATACCTGGGGATTTGCTTTTA
-ATCTTTTTTTTCTTTTCTCCCCTTTTGGGTGTGTAGAGAATGATGTTTCA
-AATGTTCATTGATTTTTAAAATGTTCCATGACCAGGTCCAAAATGATCAT
-TCTCAATGATCCCTAGTGAATAACTTCCCAAAGCCAGAGCTTTGCATCAT
-CAAATGACACAGAATACAAACCTTCTCTCAGATTGGTTTTGATGGAAACA
-ATTTGCATATCCTATGAAATACCATAAAATCCATCCTGTGCAAGAGACAT
-TATTAGAAGCCTTTTATAAAAAAGCTAAGCATAAATTATGGTAAAGAGGC
-TTTGGCTGTAAGATAGCTTAAATGGAAACAATCTAGTAGGAAGGAAATTA
-ATCTACTTTCCTAAAATAGAGACATATTTTTCAGTAAAAACAGAGCAGGA
-TCTTGCTGCTTTAAAGCAAGTCTTTAGCTTCAGTGTATTCTTAGGATGTT
-AAGAGTAGCCAGCATCGAAGGGCTTAGCAGCTCAAAGTAAACGGGGTGGG
-GTGGGGGTGTGGAGGGGGAGGGGCGAGGGGGGAGCATAGAAGCAAGGCAG
-TAATGTTCTCCTGTTTCCTGTGAGGATGTACTTCTGGGAGTGTAATCTTt
-cctcctcctcctcctcttcctcctcctcctccttcttctccttttttttt
-gcagggccatttcttttcccttttcccctcccccttccccttctcctctt
-cctcccccttctcctcctccCattagatattctctttatttacatttcaa
-atgttatcctgtttcctggtttcccctccaaaaaaccccctatcccatac
-cccctcctcctgctcaccaacccacccattcctgcttctctgtcctggca
-ttcccctacactggggcatcgagccttctcaggaccaagggcctcttttc
-ccattgatgtccaacaaggccatcctctgctacctatgcagctggaTGAG
-ATGTCAAGATTCCCCACCTAATTTTCtttttttttctttttttttattag
-gtattttcctcgtttacattttcaatgctatcccaaaggtcccccatacc
-cacaccccccccccgacctaATTTTCAAAGAATAAAGATTCGGACTTTCG
-AGAGAGTGTGACATTCTGGTTCCTAAAGGTTGGGTGGGGGTGGTGAGGGT
-TGGGTTTGGTGGTACCCAACACAGGATTGAGTTCCAGACCCCAAGTTTTG
-TGATTCTAGGGAGTTCCCTGGGCCTTATTCTCCACTGTGTGGAATGGCTG
-TGGTGAGCTTGACACTTGCAAATCCAGGCATCACCTCCCCCCCAACCCTC
-ACCTCCACCTCTTTCATTTtggtgggcaggatctcaatatgaagctcagg
-ttggcctaatacttgtgacaactctcctgcctcagcttccagaatatcat
-attgacaggtaaatgccTAGCTTCAAGTTCTTGTAGGTTAGTACTGTTAA
-AGACCCCTAATCAGTGTGCTAGATGCCAAAGCTTCTGATTCTAAACTCTG
-ATTGGCCCCATTCTTAAGGAGTGTTTTGGGAATCACACTGGGGTGTCAGA
-ATGAGATCTTGGGAAATAATGAAAGCCCAGGTCCTGGAAGGTCTTTGGGA
-ATGTCTGGGTTTGTTAGTGTTAGGCTGTTAACAGGCGGAGAAAGGTCAGC
-AACCTCTGGAAAGTCTCCCCCACTCTACCTTCTTTCTATCACACTGTAGG
-GCCCCAGGTCTCTTCCTCCTCGAAGCACAGGTTTGTGAGAGCATTTCTTC
-TGCCCTGTGAAGATCACACTGTGATTTAGTGAGCATGAATTCAATATTAT
-TTGCTAGAAATCCTCTTTTTTTGTCTAATTCTACTCTTCTGGGCACCCAG
-AAAGGAAACTGATGACTGGCCCATAGCAATGTAAAAGGACTCTTGCCACG
-GCTGAGCCCCTCGAGAAGCCCCACGTGAAGCAGTTAGATCAGGCTTTTTT
-TTTTTTAAAGCATGCAATAAAGCATATAGCATATAGAAAGCAGGGAAATA
-AAAGCTGCATTCTGACTAGTTCATTTAATATAAAGAATCCATACGTTATC
-AAAAGCATCCACAATACATACCGAAGGAGCTCAACAGAATTCAGACTAGG
-CCCTCCAGAAAAGGTTAAAGAAAGCTGAGGCTGTAACTTAGAAAGGATAA
-TATACAGATTCAGTAGAACGTTTTAGGTCATGGTTCATTATTAAAaaaac
-aaaacaaaacaaaacaaaaaaaaaACCAACCACATGATGTCCAAATAAAA
-GTCCAAAATGAGCAATACATAAATAAATACAGGTCTGTGTTTTTCTTGCA
-TATGTAATCTTTAAtctttggggatggggcacttttattcagtatccacg
-ttggcagatattaggtagttaatacgcttgatgaataaatgaatGAATTA
-GTTAATTAGAACAATTTCAGTCTCGAAAACTCTTGACAAATTACATCTAC
-AGTATTTCTAATGTGATAATAGTGAGCCTCAGATCTATATCCTGAATGTT
-AAATGTCTCATGGCTGAGTGATAAATCTAAAAATATGAGCGAGGAATCCC
-TCAGTATTTTAGAAAGAAACCATAAATGTCATTCATAAATTTGCTGGCTA
-TGTAAAAATGCAGGTTTTTGATTAAATATGTAAGAAGGGCTACACCTCAT
-GGCCGGCCACACTACAATTAGTTACTGACTTGTGACCAAGGCTAATGAGT
-TAATGTGACATCAGTAATACGCAAACAAACAAATATAAGCCAGCATCCTG
-AGTAAATATGATGAGGTCAGAATTCATAACTAACCTCTTTTATTTTAATT
-TTGCTTATTTAGGAGCACAACTAGAAACTAAGCTGTCAGGTTGTATGATT
-GGCTTGTTTATTGTGTGGTGATCTTATAAAGTAATATTTTATTCAGAGTG
-ATTCTTGCAAGTGATTTGAAATTAAACCTTTTCCTTGCACCTGTAAAGAT
-GTGTCAGTGATGGATCGGTGGCAAGATGATGGCCTTACAAAGCACATTTC
-CTTCATCATCTTCAAGGTCACTCAGATTTATGATCTAATCACCCATGGCT
-CCTTAACAGGATGCATTTGAATCTGATTAAAAGGAAAAACAAATAGCCAT
-ATAGATTTATTAATAAAACACGCATGACCTTTCCACATTTCTGCCTCTTT
-CAACATATTACCAGTTTAAATCAGAAAGGGAATTTTGGGGGGTTTAATCT
-TCAGAGCTGCTACAGAGTTACCACCAACCTACTGGTGTATATGTGCATCG
-TGGAGGGCTATCTCTTTCCTCCCCTCGTTCCCTTTGGGGCTTAATTACTT
-CACCTACATCCTAATTCAGGTAACTCATAAAACTTCGCCTTTGTTGTAGG
-TCCAACAGCTGTCTTATGTCAGTAGCAAGTAAAATGTTCACAACGCACCA
-GAATGCTGCGAGACACTTTATAGCGTTGCAATAAAAGGTAAATTGAATTT
-ACAAAGATGCATTTGTCACTGATTAAAAACTTACAAAGTTAATTGGAAAC
-ACTGTGGAGGTGTTACCACACAACTCGAGGTGTAATGGGTGGTTCTAATT
-CAGCCCGGAGGTGAGTTGCGGGTCCCATTATGGTCTCACACAGTAAGATA
-CCCGGGGACACGGTCCAATTTAAGTAGCAAAGCAACCACAGTAAAGATCT
-CTCTCTCTTTTTTTTTTTAAATACGAGGTGAGTGTAAATTTACTCACAAT
-TATTCTTGTAAATGGCTTCAAGAAAAAGCCCTTGGTGTCACAGAAATACT
-GAGTATGCTAATCACGGTTTCCCCCTAGAAAACATACTGAAGGGGTTTTA
-TTCCCCCCCCCCCCCCCATCTACAGAATTTCTTGTTTTCTTGATGTTTAC
-ATTGGCAGGACCATGACTAAAGCCAATGAGTTGAGAGGGGGAAAAGCAGG
-CTTAAACGGCCAGCCATCTGAAGTCGGCAAGACCTTCCCGAGGGACCTGG
-CGAATTATCTCCACATAATTCACTTAACCTTTGCCGTTTGGGGACTTGGG
-AAACTGAACGTATTTCCAAACCTGAGGCTTTTAATTGCTGGTTTTAGTGT
-CACTAGTCCAGGTCAGTTGGCGAGATGATGATTGAAAAACAGTGCTCGGC
-GGCTTTTCACCTCTGGCGTGCATCCTGGACGTAATTAAGTCGGCGGCCTG
-GGATGGTCTTCAGATTTCTGCAGACGCACACCGTTAAGGCCAGAATGATG
-GGCCCCATATGAACATTCTGTGCGGGTGCCTTGAGTTGACTAGAGAGTTT
-TTAAATTTTAGGCAAGGTGGATGCTGAGATGGAGAGACAAGATCATTATA
-CTGGGTCATATCAATAACCATTGTTATATTATTGCCAGGTCGTCGACTTT
-TGCGCTGGTTGTCTTAGAGACTGTATGCTTACATTTAAGTCTCATGTCCC
-GGATGCTATACATATTTCACTTCTATATATCTTATACTTTAAACATTCAG
-TACTCTAATAcgatttggctacattgactggccaccagcttcaggattcc
-ctctttctctacctctccagctcttcgatcacagcctgcccacaccatac
-ctgactttttacaggagaatcggggatccgaactcagtacctcCACAGCC
-TCCTATATCGCTGGGATTCTAGGTCTACAGACCTAAGAGTGGCTTTTATT
-TTGAACTTAGGATACCAGATCACCAGGTTCCTTATCTGTTGAGGCATCTT
-GCTGCCCTAAACATAGATATATTTTTAAAGGTAGGATTTATTGAGTGCTT
-GTTGTGtttgacccacataaaaacattagcaagtgttagggttgtcccca
-ctgtctgtttgaggaaactgagtcacggaTGCAGGTGCTAGGGCCAGGAT
-GTCCAATTACCAAACACCCTTTCTGCTGTCTGGTCTATCCCTGCTGCATC
-TGTCTGTCAAAATGCTATTTTAAATATCAGAGGTCATGTATTTACTTGAA
-CTTTTATTATGGTTACCCTGGTCAAGGGGACAAACTGATACCAGTAAGTA
-GTAGTTACGTAGTAGGACCTAATCAAGCTCACGCCGTACCAAGTTCATTT
-Aagagttggcatggcgcaatgagaggccacagaatttggtatttggatcc
-tagatccttctctgaaagatttctattgacctaaataagtcattttcttg
-aaatctaactttacccataaaatggaaacaacacaacaccttagaagaat
-tactgtgggcttaaatgatgcagcttgggagagagatgtggtgggtggta
-aagtgctatttaaatgtTACTTTACTTCTTGTAATACCGCTTTCAAGATT
-TCCCCTGGACTCCCTCATTCAGTAATTCCACCTACGAGAAGCTTGAGAAA
-CTTCTTGGAAGAAACTTGGGCTGAGCAATGAAGATGCAGGATCAGATTCC
-AGGTCTTGAAGGACTCGTTCCCTCTCACAGGAAACTTTCTCACGGTACAG
-TGTTTGTGGCTGGCCAAAGGAACCCATCACTACACAGCCGGAGGGCATCT
-AGGAGCTGGGGAGGGGAAATTTCAAGTTAAAAAGGTAGATGTTGCTGTTT
-TATTAGAATAGCTGAAAAATCCCAAGTGCAGCTTCCCAGAGAGGGGCGGC
-AGAGGATGTGGTTGTTTGTGCACCTTGAGGTGTGTGAGGTATTCCTGTCA
-CAAACCCCCCACGTCCCACCAGCAGGGAGCTCCTCCTCCCCGTAATTTCT
-TCCACTTTTTATCCAGCTGCCTTTCCTTTCATCTTGTGTCTGTGGCTTAT
-TGAATCTTGTAAGGTCTTTGTGTTTAAGACGGTCTCTGTAGTCATGCTGT
-TCACGAAGTAATTACAGCAGCCACCAACATCCATTATTACATTTACAAGA
-CACCAACTGTCCACTGGTGCCAATTCTTGGCACCCATTCTTAATGAGACA
-GGAGGAGAATCTGAATGGTTTCCAGCTCTCGGTAGTTTAAAAAAGAAAAA
-AAAACCCAAACAAACCAAAAAACAAAAAACTTTTGAACCCTAGCGGTTTT
-CCCCATCAAGATTTCAGTAAGAGAATGGTGATGTTATCAAATGGGCAAAA
-ATTAGAATGAAATTCATGAACATGATGGTCAGTACTCAGAATCTTTGTGT
-TTCGAGACCAACCACCCTATAAAACACAGATCACTGTTCTCCTATTCCTT
-TTTATGAGAAACCAAATTACAGTTATTAGATTTGGGGACTCATCTGAGCT
-CAGAGGAAGCTGGTCAGGGTGGCACCTGGGATTTAAGCGACAAATCCATT
-TATAGAAATGTTCTCAGGGACGTCTCTGCCACAAAAGATAATGAGCCTCA
-AAGGAAAATGACAAAGAGATATTTTCATTTTGAACTTAAGGAAGGAACAG
-CACTTTCGACGAACAAAATCAAATTTATTCATGGAAATGTATAAAAATAA
-GTAGAAAACAATTTCATCTGTTAAAGGCATGCATCTCAACAAATCCTCCT
-CTTTGAGAGGATGATGAAGTAAAGGAAATGTAAAATAAAGTGTGATTTGA
-GAGAAAAGTCAGAACATCACAAATAATAAAATAATGCAAGTTAATTTGCC
-TTTGTTTCTAAGTGTGCTACTTCTAATCCACTCTAGCCCAGGTGATTAAC
-TTAAGCCAAGATCCAAGAGATTTCAAGACTTGATTTACTTCATAATAATA
-TTTTAAGTTATAATACTCCTGTTTTCGACTATGCACTGAAACAAACTGTA
-AACAAATAAACCTGAATTTCTCATTATGTTTTAGAAGGCATTGGTAATAC
-GGCACATTAGCTACATCGTGGTATCTCTACGCAGAAGAGCTGAGCATGTA
-AGAGGACAGCGAGAAGTTGTATTTCAGAGGCAGGGCTCCTTTCTAACCAC
-TGGATGCTGTAGGATTATCCTTCCCACTCATACTGCTGAATCTTTGTAGG
-TAGACAATATAGAATCACTATTGACCTCAGAAAGAAGAGCAGAGATGCCA
-GTAAGCGTGAGCAGCTGCACCCTTGTACAGTTTTTATAGCATCTCTCATT
-TATTTGGGTCTCAGTTGGCTTGTTTTAAAAGTGGGCAAGCCCAAGAGAGA
-GGATTAGGTAGGAGGGGAAGCTATACTGGtcagtgaatgccctgttagca
-gcttgagattggttgtggaaagggtatttacaccatggaaactggcaaaa
-gccacagactaggtcctctttagttcttggaagctgttggttgaacactc
-cacagcatacctttgGTGCTCACAGACTCTGGTCCAGTGAGTTTTGGAAA
-CACAGATTAGACAACCCAACAGCCCTTCCTCCTTTCTCTTGCTCTCTGTT
-TTGTCCTTTCTCACTCCTTCCTTATTGTTTCTCTCTTGCCACGATAAGAA
-CCTCCAAGGGAGAGGTATGTGACCTCTCATTAGAGCATGCAACACATAAG
-TTCTTAGGATGAACATACATATCTCTAGTCCTTAAAGTCTGATCTTTGCT
-ATGACTTATCTCTCCCTTCTTTATCTCTACTGACTTTGAGATCTGTTTTT
-CATTTGTTGTAAAGCAGTGTGTGATTCTTTCTTTATAAAATATTATTTTG
-CATAAGACAAAAGAGCATAAATATATATGCAGTTTTACATAGTAAAACTG
-CAGGGCCCCTCCCTACTGTCTTTTTTCAAGGCAGATCTTCCCACATTTTA
-AGGTAATAGTGTGTACTTGAACTCCTTCAAAGGTTCTAGACTCTTTTGGA
-ATACAGAAATGGTTCCAGCAGGCATCAGTTAACATGTAAAGTTCATGACT
-AGTCTCTAGAGTagtggctctcaacctttctaaagctatgaccatttaat
-acagtttctcatgattgtggtgacttccaatcaaaaaaacttttttcttt
-gcttcttcataattgtaattttgttactgttataaattgtaatgtaaata
-tttgtgttttccaatggtcttaggtgacccctgtgaaagggtcatttgac
-accctgcccccccccccccccccatggttgaatgctcaggttgagaactg
-ctgTTTTAGAGGCTGGTTTCAGGAATAGTGGATTAATAGATTTCTAAGGA
-AAACATGGAATTATAAAATTATACTAAGTATAAGCTTCTAGAGATGGCCA
-TTATTTCCGATGCACATCACATCTCATCATGCACAGAGACCCAGTTTTGG
-GACAAGCTTGTGAATTAAAAACAAATGATTCTGTTAGGTTACTTCTAGCA
-TTGTAAAGACTCACATTGTTTTCAAGCAGTGAGCCACTCAAATCTCATTT
-GATGAGTATCTAGACATACGTAGGTATAGGATATTTTTGACATTTCAGGA
-AATGTAATGCTGTTGGTCAAACACTGAATGTTCTAGAAATGAAGCTTTTA
-TGTCCCATCTTTTGAAGTAGAAAATCAATCGCAGTGCTCACTAAGAATTA
-GTGATATCTAAGGGCACACACACAGATAGATCACCAACTGATGTAGTTTT
-AAAGTTCCCAGAAGAAAGTGGAGCCTGTGAATTCTATTTAAAGCTCAACT
-CTTACTTCAGTTGTCCCTGCTTATTAATTTCAATTATTTTTATGGTACAT
-TTGCAGGTTCATGTCTAATGCTTCAACCAGTGTTAAAGGAATATTGGATG
-AGACTAATTCCTTTTCAAAACACAATTTATCCAATTGGTCCCTTTGGTTT
-ATTGTCAGAGAATTTTAAAAGTGAATTATAGAGACACAAGTTACAGAAAA
-CAGTTGGGACGTACACAGTTTATTTTTTTTTTTTTTTGAGATAGATGACC
-TCATTAGAAGTAACAATGTAGATGTAGCAGGCCCTCCTTTCAAGGCTTAG
-ACTGGAGATCTTGCTAGCGCTACTTGTGTTGTGATGATTGCTGTTAAAAT
-ACGGTGTGATGTTAAGAGACTAACGCAAAGCGTAAAGCCAAGGGAGATGA
-CAACATGGACTGAAGGAATTACTGAACCCTTATTCCAGGACACATGGATA
-AATCTTAAAGATGGCCTTTTTTAAACTCACCCCGTGTCTTATTGAAGTCT
-GCAATAAAAAATTCAGTCTGGTCTCAATGTGCTAAATGCTACCGCTGAAA
-GGGTGTTAGACAGAGAGAATCCAGTGGTAAGAGCTGTAAGTGACACAAGC
-ATGGGACTGTTAACGATTAACCTTTTCCTCCTTCTCAGAGTTCACAGAAT
-TCCTGCGGGATTTGGTCCACAGGAAACTAGACAGCtttttttttccccct
-ctttttttttttttctttttcttttttttctttcttcttcttttGGTGAA
-GAGCAAATGCCTTTTGCAGAAAATACTGGCTGTGGACCAAATTAAAAATA
-AAGTGGAGAATAACTTGTGTGATATCACCATCCACTGGGGAGTTCACTGG
-TGAAAGCAGCTGGCATGGTAGGAGGCTGGGGAGGGGGACCAAGTTGAGAA
-CACAGGCTTTGAATAAAGTCGAAATCCAACTCATAGTGAACAGAGCAAAT
-AAACACGTTGCCAACCAGCTCCTGTCAGGAGCCAGGAAAAGCTATGGTGG
-TTTTCAAATTATGTCCAAATATTCCTAAAAGACAGATGACAAATTCTCAC
-TTCTTTTGAGAATGGTAAAATACGTGAAATTCCAGTGACTTTGTGTCAGG
-GGAACTTCCATTCTCCCTCCCCTATTTTGCTCAAAAAAAACCAACCaaac
-aaacaaacaaacaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaagaaaaaaaCAGATAAC
-CCCAGCAGAAGGAAAATGGTTTCTACTATAAAAGTAGAATTCCATTTAGA
-AAAATAAAAACAATAAAAGCTGAAATGAGCTGGATTCCTGTGAGCAGTAA
-GTGAAAATTATCCTTTGAAGATTCCACTGAATTTTGTCAACTACAGTTAA
-ATAAAATAGGGAAACTGTATACATTTACTGGGAAAATAGTAGGCAAGCAA
-ATGCATGGGTTAATTTTTGGGATGGAGGTGGGTAGAGAAATCGATGAGCA
-AGCTGAGAAAAATTCAAAGACGGCTAATACATTttttataacactttaaa
-gttttataacattttataacatttataaATTCGATTTGCAAAGCAAATTA
-ATATTGGTATTCTTTTTTTATTTTGtataggatgcttatgaatttgtgta
-ttatccttgcccaggtgctacgctattctcctctatactgtccgttttag
-tcaatttgctgctgaagAGGCTATGATGTTGTTATTTTTTATAATCAACA
-TATTCTTTGGGTCATACAGCCTTACTGTATACTGCCCATTGCTCCCAGAC
-TTTTACAtagtggttaattggttaacctgctttggctcctcgcaggtctc
-agatgctgcgcctatcccagagctctctggatttgtagatgtgagacaca
-catatgtccgccaattttgatatgccttgactagctcaatggctgggcat
-tcctaatcctccctgcggctagcatacattctcccctccaactttcttga
-gtcagtttgttaagtcctcattttatctctgctaccccagacccaatcag
-ggaagggacctctagggccactttctggattcttacatgctcggagttag
-gggtggcagtagggtgggggggggggtgggctttaagtttcatctttctc
-cttccctgtcatggtgattcccttttttctcctctctctaggtttcttgc
-ctaacataatctaaaagtcttgccctgtcttgctgcccagccaatggctg
-tatggcaaattttattatcaatcaaagccagctggggtggggaccctcag
-gtctggaagctctgctttttgggagttgaaataagacaaagcattagaac
-caatttccaacatttcaccttttcttttcaaaaaaaaaaaaaaaaaggtt
-cttctcttggatacaaattgagtataaccacaataattatgtaaattaca
-aatatgatatataattaacatctagtttatcatatttgtcaattagataa
-agtactctactatttatcctgacttaaggagtttataattttatgttttg
-actttaacttgtattatcatccgaaaatcatcttttctatatcatctttc
-tctatgttaaacaacttaagttggatttcgagactataattagtcttagt
-caaggcatacccaaattagctgatgtatacgtgtctctcattcacatatc
-cagagagctcttgggctggtgcagtgtgcgcacgacccgccaggagccaa
-agccgtttaactaattcactgctacaTTTAACTTGCCTCATAGATGAGAA
-TCTACTGATGTTACAGAGTGCTAGAGAGATGGGCTTCCAGAAAAGTGGTT
-ACTCTGAACGTTTTGAAGAGAATATTCCTTAGTCTGCGTCTGTGATGGCC
-ATGCGCATCCCTCCATCCCTCCCTGGATACCATTTCTCCAGGTTCCACTT
-TCTATTTGCAACACTGTTTCCTTCTGTATCTGAGACTCTGCTACTCAAGC
-CAACTGGCTGTACGCTGTCCTGCCAGATCACTTTCAACGGTGGGAAGCCT
-GTATTCATAGCCAGCTTCATTTCCGGCAGAAGAGCTGAGAACAGCATCCC
-TGCCTGAACCTCACTGTTTTGTCCTGGGAGCTTGGACTTGGCTCTCCGCT
-CCCTTCAGGGGATTTAGCTCAACTCTAAGGGCATGCTGGGTTCTGTGTAT
-CTTGGTATTTATGGCTTGATGATCTTGTGTATTACTAACAGAATATGCAA
-CATTCCTTTTAAAGATCTGGTATTTGATGGTCCAGGTGGATAGAAGGAGC
-AGACGAGCAGGAAGATACCTCTGAGCAGGTTGCCATGGCCAACAGCAGAT
-GCGGGCGTTGACGTTGAGCCTGTGCCCGGGGCTCCTGCAGAGATGATGTT
-TTCCTGTGCTGCCTTTTCTAGGAGCAGGGGCGGTAGGGCTTGTCTGTAGT
-CTGGTTCATGCACTAAAAAGATGAGGATGCATTCTTCCCCAATTAGGTGT
-GTACTTTAAAATCAACATATTTCTTTAGCATGAAACAAAAAAGTTAAACA
-GCCTCTAAAACAATATCACAGGATGCTTTTAAACAAAATTCTAACTGTAG
-TTCTGTCACTCAAGTGTGCAAAACTATAAGTCTAAAGCCATCACCCAAGC
-ACCCACCTGTAGCCACAGAATAGCCCCACCAAGCTCTCTGGCCTCGACTC
-TGTTTCCATGCTTTGTGGAGTTTGCCAGTCACTTTTCTATTCGTTAATTC
-CACAAAGTTCTCTCCAAACCCACCCTGGATGCCAGTGAACTCCCTACTTC
-TCTCTTAGCTTAAACCTCCTGCTTCTACAATGTTCTTTCATGTAGCTCAC
-AGATTTCGAGACACCCTTTGGCTCTCTCTTTCTCTTCCTTTTACCCAGAA
-GTCACCAACTGACTCCTATCCTTTCTAGTTCTTCAGTTCACTTGCTCGCT
-TAGTAAGTAATGGCCGCGTCCCCTGTACTCACTAGGCACACTGTTCCGGA
-CTACAGAGCCACTAGCTCTGCCTTCATACAGCCTCTGAGGATGAGGATAA
-TCAAGTCCCTCTTTCACCTTCCTCCACTTTATTCCCTCGGTTGCCCGTCC
-TGTGGCTCTGctgttctctctggtgctgatgttggtcctttaatccactt
-tacatatggggctgtcagacttcctgaaatgcaaagatgatcatgtcatt
-ttttttttggtttaaaaaccttcagtagctcccTGCTCTTCACTGTGAGG
-CAGCCAGTTATGGGGCATGGGGTGGGCACTGACCCAACAGCCTCAAGGCC
-GGAGAGAATTAGGATGATTCCACCTCTGGATGCCCCTGAGATTCACCAAA
-CTAGACTAGTTTTCTGGGTGTCTGCTTCCTTGTCAGTGGGTGGTTCGGGC
-TGGCGAGCACAGTGAACTTTAAACACCTTTTCTCCCGTTTTTCTCTACTC
-TTCTTGTTCTGTCTTCTGCACTCTGCCCCTTTTTAGGCTCAGGGACTTTA
-AGCTTTGGGCTTACTGTTTAGCATACATAAAGAGGTTTCTTgggctggtg
-agatggctcagtgggtaagagcacccgactgctcttccgaaggtccggag
-ttcaaatcccagcaaccacatggtggctcacaaccacccgtaaagagatc
-tgactccctcttctggagtgtctgagtactacagtgtacttacatataat
-aaacaaacaaacaaacaagcaaacattaaaaaaaaaaaAGAGGTTTCTTA
-TGAAAGACAGCAACGTTTTTCTAGAGAGTTCTGCTCCCCTCACCCCTATG
-AAGTTGGAAAAGGTCTTCTGATTTACCCCTAGGAACAGATGGCTCAACAC
-TTCTCTGCTGTCCAATCTCTTGGTGTGAAGCCAATGACCAGGGTAGCCAT
-TAGCTACTGCCCACACTGGGCGCCTGTTGAAGTCGGCACAGGTGGTAAGA
-AGGGAGAACCAGGGCAGCCCAGGCTGACTGCTGCTTCGTGCTAAGGCTTC
-AAGCACGGGCTCATCCTCTGTTGCACCGTGAGCATTAGGGCAGGTGGGAA
-AGCAATTCCTCTTCCCCAGGTTCAGCTCTGGCTGCAGGCCTTTGCTGCCG
-TGACTTCCCTGCAATACCCAGTCCAGGATCCTGAGTGATGCTTCTGCTGT
-GTAATAGGCTTCTGCCTCAATATATATGCTAAGGCTTCCGTTCTGTTGCC
-AAACATTCAAAGAACAGAAGGGGCGCATTTGGCACAGTTAGCCTCCGAGG
-CACTGCTGTCTGAGAATAGCTGTTTCTATACATGAAGCAAATGTGGTTGT
-GAATATATCTAGATTTATATTAGGAAAAAAAAAACCACTCTGTGATCCCT
-GGGTGGATGCAAGCTTACTGATATTATCCACTCTCATGCAAGGTCCTATG
-ACAAATCTGTTGTTGAGTTATGGTCATCAGAGCCACATAACGAAAAGCAA
-GGAAAAATGATAGTCTGTTGTATATTACCACGATATTCCTGTGTTATTCG
-GGGTGATTATACTGATTCTGAAGGTATATCATATTGAGTACCAGCTTAAG
-TACTGCACACCACTGTGCCCCCTCTGTGACCTCCACAGCTATGGAGTCTG
-CCTGCTGGCTTCGTGGGCTTCTTGTGTGCAGAGAAGAGTGTGAAGGGGGA
-GATAATGAGGAAGACCTCTCAATCTTATAACATTACATTTGAGATCACAC
-ACTTGAAGTTCCCTGGCATGCACCGATCAACAGTGTCAGTTAAAAAGGAA
-AGAATATTGCAGGAGAGGGGTCTGCTACGTAGCTTATATAGATTTTGGTG
-ACTTCTTTGTAAAGTTATGCTTTATAAAACCACACCCACATTGTTTAAAA
-ATATTCTTTTTTAGCATTTTAGCAGAATATGACTCATGTTAGTCATTTCA
-GTGGCTATTGCGAGTATACAACTAAAATAAGTTCTAGAACTTTCTACCTG
-CCTGTGGTGTCATTGGTCTGGCTGTCCCAGATAGAAGTAGCTTTAAAACC
-CTTGTCGTCGGCATCTCCTTTCCTCCTCAAATAGGATATTAGCCTTCTTC
-CTTAGGCGAGTGTGAatatgtaaagcaccaaggacagtgtcaatcacata
-gcaagtgttcaGGAGAATAAGTAAATGCAAAAGTTAATGGATTAAAAGTG
-AAAATCACAGCAATGGTTTTGGGAAAAAATGGTATAAATTTGACTCAGTA
-GCTCACACTGAAGTGATTTTAGGACTTTCCCCAGAGACATGAGATTTTAC
-ACAGATGGATAGGAGTCAATAATTATGTTAAAATATGAATCTGTTTTACA
-CAAATTATCATTCATGCTTATTGTAGAAAATGTATTTGAATATAGATTGA
-AATAAAATATTCTTTCCAGAGTCACTCTTCTTAATATTTTGTTGTGCATT
-TTCCCTTCTATATAATATATATATACTTCCCATGTTAGATATATAACTCT
-GTGTGATATGTATTTACCCTCTGTGACTATATATATCATACTTATATTTA
-TTTAATTATGCTTAGGAAAAACATATGCATGTAAGCATACTTAAATATGT
-TTTTATAGCACTTTTTTTCTATTGATTCAACACATCCCTGCCCAACAGTT
-TAAATTATTGCTACAGGGAGTCCCATGGGcagatcttgagctgtgtgctc
-tatatgttttgcttttcttggtccttgcaaccccaaggaggcagatatca
-ctgtgttcattttgtagaggtaaatctgagggttgcacggaggaactcat
-cagggccacacagctgctgcctgacctggaatttgaatccactgtgctct
-gaatcactgtggtttcctgCTAGACATTTCCATGGGCTAGGATAATAATT
-CATTACACTTATAGTATTAAGGACAACATCTTCACAAAAAGTATATAAAT
-TAGGCATCATGAGCTACAATGTGCATTCAGCGCattttttttttttttta
-aataGATTTTGGTATCCAGGTTCAACTTAATGGCTGAAATGTCCACTGCT
-TGTAAATAAAAAGATCTGGGTTTGTGTTCTTTTCTGCTTCAAACCAATTG
-CACAACCTGAAATTGGGAATTGTGTATCTATCAGTTTCCCTTCTAAGGAC
-TGGTCTGGGAACTACTTATTAGCCTGCAATTTATTGAACATGTTTGAGAA
-GGCAAGTCAGGTATGGAGACAATGAGCAGAGCAAGCATAGCCCTTTTAGT
-AAGCAGAGCCCCTGATAACATAGCAAACATGGCGTGCTTTGGGAGAGGGG
-TGAAGCTGCTGGTGGTGGAACCAGAGGAAGGAGGGATGCGTCCCGCTTGC
-ACTTCCTGTTTTGAGATGCCAGGGATTGGTGATCATCATAAAAGCTCCCT
-ACCTGTCCTCAGCTTATTGTAGGTTAAGGCATAATTTGGGCCTGGAGGGA
-GTTTTAAAAAGCCTATCATTTCCTTTTCATTCCAATGTGGAAAAAGCCAA
-GATTAAAATAAAGGTTTGAACTTATTTCGGATGAAGAGTGGATATTTATG
-TTTTTCTTTTAGGTGACCTTGGAAAAGTCTTTAGAGAAATTGCTGGGGGT
-GAAAAAAAATCTATCTTTCAAATTTCTTAGCAAAAATACACATAAGAGAG
-TTAAAACTTATGTTGTTAGGGCAAGTTAAGATGTGTATAAAATAGTTATA
-GTCAACAATCTTATTTAATTTTATTTACATTCTGCTTTATCCTACAAAGA
-TTACATGCAACTCTGTTTTTAATGAAGAAAAATGATAAGTCCTTCTCATT
-GGTGTTAGAATAAAAATTTGCGCCCTTGATAACTAAATATTTCTAAGTAC
-CCATGGCTTATGGACTCCATAGTCATATCCCTCAGCTCTCCAGCTAGAAG
-CTTCAGAACACTGACGAACAAAGTAGCCAAAGCCTCTTTCAAGTGTTTAA
-TTTAGAATAAGATAAAATGTAACTATCACATTAAAATGAGGAGCCAAGAG
-TTTCCCTGCTCATTCCTAGCCTGAAGAAGCATTTGAAGAGGGAAACGGGT
-AGAGCAGCGGCTTAGTCAATACTTTCTTGTGGATGGTTTTGTTTGCTGGA
-TGCCCAAAGTCCCCAGTGGTGACAGTCCCCAGTGGTGACAGTCCCCAGTG
-GTGACAGTGCTACAATGACCTTCCCTCGTCTGCTAATGAAATGGCAGTCA
-GGCAGCAGGACCCCGATCTCTTAGATCTGGTTTTAGGGTTCCTTCCCCCA
-TACCCATTGTAGGGTGCTGTTGTTCTGTCTGTGGGCTAGGACAAGGTCCA
-GATGGAGTGCTCTTACATCTTTACTGCTCAACAAAGGCTGGGGAAGACAG
-TTGTGCTATTGCTTGTTCAAAACATCTGGTAGCACCAGAGCCACCGGTAG
-AGCTATCAGAAAGCCCAGGGGACACAGTCAAGGCTTTAAGTAAGGCAAAT
-GGCACATACATTGTAACTGTTATACAATGCAGGAGAAAAATGACTAAGTT
-GTTAATGCAGATTTCTAATTCAGGCCTAAACATCAGGGGGATCCTTTGGG
-AACTGTAGTTGTGTAGGTCATATCTCCTCAGTGAGATTTGTCCCTGAGCT
-GTGGAGTCTGTCGCTGTACCCTGTGTATGGTATCTGACTCTATCACAGCA
-CCTTCACTGCACTTTGTGATTGTGTGGAAAATAAAAACTGGGGCTTTTGT
-TTTCCCACTGACTCTTCCTCCAGGGGCTGTTGTCTCCTGGGCTCTGATCT
-GTGGATGCAGTAATGGGTATCATAGCGAGTGCCACAGTAGCAACGCCACA
-TACAGAGACGAGGGATCAAGCTTACAGCTTGTGATGATTATTTGCTAAAA
-CATTAGTCTAGGTGCTTAATGTATTCATTTATATTTTTATTTTCGACATC
-TGCATTTGGAGATTGGCTCCAAGGTTAAAGAAGAAGATAACCCGTCTGGT
-AGGCCACCCCCTGGTTTTTATTGCTGAATCTGCTCCTTCATTTTCACCAG
-CTGGGTCATCTTTGCTCAGGGGAGACTCACTTGGCTAAGGCTAGTCAGGA
-TACTGTTGTTTCCGAACAATTAAAACACAATCCGTACCTCCTCTAACCGA
-CAAACCCCGATGATTACAATCAAAGAGCTTCCGATATTTTAAAACCAGAA
-TGGCTGGGAGCTGCTAGGTACCACAAAGCCAACAAGAGACTGAGCGGATC
-CTCAGCCGATGGCCCTGGCAGTGAAAGGGAAGCCAAAGGAGGCACAATGG
-GCGGTGATAAAGGCACAAGCACTCTTATTACCGGGCGATCCATCATTTTA
-AGGAGGGAAGAGCCCCCAAAGAACAATGGAACCATGCAGATGCCGTGCAT
-CCGGCCGAAGAAACAAATGTGACTGCACAATGGTGTCGTCATTGACAACA
-TCCATTTATCGAACACAGTGCAGAGCCCTGTAGAAGGCACTCCGCCAGGG
-CTTGAATTACACAGACACTCACATTTGCAAGCCCTCCTCTTGTAACTGGG
-AAAGGAGAAAAACAGCCCAGGGAATGGGTTGTTTGTGTTTTTCCTTTCCA
-TGTTCATGCTGTGTGTATTTCTACAACCTACTGGAGGATTCCCAGGCCTC
-CTGGACACTGTTATCTTTTTGAGGAAGGGGGACACTTTCCTGATGAGCAC
-ACTCACTGTCTTCTAGAGTACAACCAAACAGGGATGAACAAGGATAAAGC
-AACACCTTGCTGATACTGAGACAAGTGTTCTAAGTCTCTTCAGGTCCCTT
-TAACTGGAGCGCACCCTCCTGGTCTCCTCTTCCTCTATCTCCACTTGACC
-TTGACCCCACAGATACCATTGTTATTTAGGATAACCAGCTCTCCCCTCCT
-CCTCAGGATTTGATTTCCTTCACTCCATAGGGTGGAAGAGAGAGCAAAAG
-TAGAAAAGAGTCTGGGTGATGGAATCTGTTTCTGTGCAGCTCAGGCTGTG
-AAACTTCCTATTGGTCTCCCCTCTCCATCCCTTCGACTTATGCCATTGGT
-CTCCCCTCTCCGTCCCCTCGACTTATGCCATTAACCAGAGCATGTTTTGA
-GACCACTACTGTGTGGACTTGGCATATCCGTTTAGTGTACTGGGCACACT
-GTTCATTCCCACTGTAACTCAAGTAAGGGTGACTTGGGGCAAAGAAATTT
-GGGTGTTAGTGCAGGGAAATGCAGAGATGTAGAGGCCAACCTCATCCCAA
-GGAATATCTGCAGGGTGAAACTGCTCAGTAAGGACCTGCATCGtgtgtcc
-tttccaaactcctgggctgaaaccccaaccccttaggtctcagtgtgtgt
-gggtgggtatagggattttaaagaggtgagtgaatGGAGAGTCTCCCCAG
-TCTAGTCAACGCACATGCACAAGCACGCACCATCCCCACAAACAGTGCCT
-ATGTGCATCGATGTGCGtgtatatgcatgtatgagcatgctcactgagga
-ctgaaattaaccttgcatgctttcctccatcacactctattatatttgtt
-aaagaagggccttttgccgaaaccaggacccaccagccaattaagattag
-tcagtctagccattttgccctggagatatcctgtttttgtttcctgagtt
-ctgggattacagagaactctcatctacctggcttttatgtaggcttggag
-gaccagaacactggctcacacttgatggcgagtgctttttccaaggagcc
-accaatctaatttaattccttataaaaaagagaaggtttagacacacaca
-gtcatcagagaggagagccacctgtgaacagaggagaggaGCCTTATGTG
-AAACCAGCACTTTGATCTTGGACCTCAAGACTGGGAGAAAATACATTTCA
-AAAAGAAGCGGTCttttcttttttctttcttttctttttttttttttttt
-ttgctttgtaaattgctcagcatgtggtatgttgttatggcagccggaga
-aagctaaGGATGCACACACATTGTtgtgttttataaaatggtggtataat
-gcagcaggagggagcatctcagtgggcccatgcagaggtgtcgtactgaa
-caatcagccttacgacaggcctagtatagaaggaaatttattagaggatg
-ggaaggggacatggagttgaggtacaggcaggcaaagaaagGTGATAGTG
-GTGGGCagagacagagaaggacaagagagaggggagagagagagagagag
-agagagagagagagagagagagagggagagagagagagagagagagagag
-agagagagagagagagagagagaAGTTGTCTTCTTATACACCTGCTCTAG
-CTCATACCTGTTGGGCAAagacacaagctgttgctaggtagcttctgggt
-ggagcctagaggagttgctaacaTGCATGATGAACTATGGATAGGAAAGA
-ACTTTGTCAGTTTTTATTAGGTCTAAATTATATAGAACCTTCATTTTCTA
-AGAGCCCATACTGGGCTAGCAACTGTCAGGCAACTTTCCTGACTTTTCTG
-GCTGAGTTGTTAAGCTGTCTTCTGATTTATTTAAGAAAATAATGCAATTT
-AAAGGAATTTTACAGAAAAATTTAAATAATTTTCTTTATGCTATAATTTG
-TTGTATTGTATGTTTAATTAGAGggggctaggaagatgcctctggttaag
-agtattggtggatattcccagtacccataaaagcctgtcactccagttct
-gtgggatcccacatcctcctctggtctccatggactctaggcacagacat
-gctacatatgtacacatgcaggcaaaacactcacataaataaaataaGTT
-AACATAAAAATGGATGGTATTAATCTAAGGTCTACTAACAAATGAATTTA
-CCTAAATCATTAAGCCAACTAAGTCTTTAGTAGTGATTGTTACACAGGGC
-CAGCTGCATTTTCCAGTGTATCTTTTTAGGAAAAAAATTATAACAGACTA
-GGAAACATTACTATAAATGAGAATTAATTCCTATAAATTACTTGGAATGG
-GGGGAAAAGCCAAATGGAAACGACAAATAGTATTGACCCATGAATTTACA
-GTTAGGCAATAATTTGCTACCTGTCTTATTTCTTAAAGACTTCGCACATT
-TCTTTTTCTTTTTTTTCCATATTATGTTTTGGTAATCAAACAACAACAAC
-AAACCCCATTCACATTTGTGTTGCCCAATTACAAACTTTTTATGCATAGC
-AATTTGTTACCATTTCACATTATTACCCCAGCTCATTTCTCATGGAAAAA
-AATTAGCATCAGTTTAAAAGAATATTTCTTTAATCACCGATTCTGATTGT
-CAGCAGTACCATTTTGTAGATGGTTTTGAGCGGACTAACAAATCTTTTAT
-TTTTATCGGCTGTCTCATTTTGTTCTCTTGCATATTTCACATTTATGGTC
-TATTCAGACATTCTCCTGTTTTGTTAAGTAGGAATCTGTGTGGTCTTTGA
-TGTAAGACATAATTTATTTGACAAGGAAATATGAGTCTGTGCCCTGAATC
-CACATTTAACTGATGGATTGAGAAATTTTAAAATTGCAGCAAGATAGACT
-CTCCTACAAACGGCATGCCACTTACATTTTGCTAATCTATTTGGCAGCAG
-ATTTGCATATCTCTGTCTATATATGAATATGTAGAGATTCATGCGACCAT
-GTAATGGTAACCGTGTGCAGTTTTTCTTTTATTAGTAGAGAAAGAACTTT
-GCCATATGAGTCATGTAAGGTTCTTATGGAAAGATTTTGTATACTCTATT
-CCTGAAATTAAAGTCAAGATATTTATTTTTCTTTATATAGACAGTTATAG
-CTTTATAAAGTGACTCATAATGTCTTCAAGTGCGTGGTGCTTTCTCCTCT
-GTCTAGCACATGCAAGTCCTCTTAGCATTTCAAGATTTATATATTTTACA
-CGTTCTCCCAAGTCCATATTCTGGTAATTGGAAACTTACTTGTAGCTCAT
-TCCCTCTGCTCAAACTGCTTGTCAATTAACCTTTGCGAAATGAAAGTTTT
-AAAAAATACGACTTTCATATTTCAATCAGGTTCATTTTCAATCATCTCGA
-AACATAGAAATTGAATAACACTCTGGGGCTGCAATGTTTTTTCCCCACAT
-ATCACATATCATTTAAGATTTGAAACGTCTTTGATGCTCAAGTGTGACTA
-CCATTTGTATGCAATGAAGGAGATTAAAGTGCTTGGAATTACTTGTGCTT
-TGTTTATAGGTATGAACAAAATACTAAACGATTTCACGACTACGTACCAT
-TTCCATTGCCGTCTTTGCTATGTCTGTAACAATATAGGCCATGCTAAGCA
-ATGGGGCAAAAGACCAGGTCCTGCTGTGACATTTGGAATCTATAGTTGGT
-GAAGCAGGTGGGATGGTTTCCAACCTGAACCCTTAACTTCATGAGGTTAA
-AGAGCTAACAACGCTTGAGAATGATAGGAGGGAAAAGCAGGAAAAGGCTA
-AATGCTAAATGTCAAAAGGCGCAGGCGCAGAGAAATAGCATTATTGGAAG
-GTAGACGGCGGCCCATGAGTGTCTTTGGAGAGACTGTGGTTCCCATCTCC
-CCATACAGCAGTAGCACAGAGGGGAAGAAACTCAGCATCCTATCCAGACA
-CAAGTTAGCGCCTGTGAACTGATGACCATGCTTCTTTCTGGGTGTTGATC
-CAAATGCCACTTCCTATTCTGGTATGGAGGAGCAAATTCCAGCACAGACT
-TCACAAATCCAATATTCATTTTTGAGGGGAGTGACAAATCCCGGACCTTA
-CTGTGTCTGAGAACCTCTCTGTGTAAGTGTTTATGTCATCACGTCTCTCC
-TCCCTCTACCATGCCACACAGACAAAGATATCAGTGTGGAACATCCTCTT
-TCAAATGCCTTAGAATATTTGAACACCATTTAGTAACAAACTCACCGCTT
-GGGAGTTTGATAATACTTTTGTCTTGGAGCCAAAGTGTACTTTCTTACCA
-AAAGGGAAGGAATAATATTTAGCACACACATGGAGTTTCCCTGGCCCCTC
-CTTTTGCATGCGCTCAACCATCCTTGCTAGTTGGTGGAATGGAAATCCAG
-TGATCAGGTTTTACCTTGACTCCAGGAAATAATTTTTTTGGACCATACAA
-AATTATATTTGACTCTAGGCGTACCTATTGATTGAGTTGACTTGGAGCAG
-GTTCAGCTCCTTCCATTAAGTCTTAATTTTTCCACCTGTAAGACCTATCT
-GCAGAATTATGCAAGAAGAAATAAAACATCAAATAGAATATTTATACTAG
-GTAGATGCCAAATAAATGCTGTTTTGTTCTTGTTACTGTATTGTTTTGAA
-AGCAGAAGAGAAGTCAAGGCCACAGACTCTGAGGTCGGTAAGTGGGGCTC
-ATAGCTCAGCCTTGGCAGCAATATGACATAGAGGACATGCCTGACCTCCT
-TAGAGTGAAACCAAAGTtagttcctatgggttatatgcggtttaaatgaa
-ttaatatctgtaaggaattcagaatagtttctggcaTCTGTTATTCATTA
-CTTAACTTTAAGGAACTGTCATTTCCCCAAGATCTGACCCTGATCCCAGA
-GGAGTAGTCATTATTTCCAAGAACTTAAAGGAAACAGAAGGGGGAACCTC
-TTGGTGAAATATAGCCCGTTCCTTAGCCAATTCCCCAAGCCGTGTTCTGA
-TGGTAGCACAGTAACTTTCCTTGAGAGGAGCAAAACACACGCGAGCTGTT
-TTATCTGCTATGGGCTGTGAATTTGAGAGATTTGCTATACAGGGGGGAGA
-AAGTAATATCTTTCTATCACTCAGCACCCAGCTCACAGCATTGGCTTATG
-TAATGAaagacagattaacaggagaaaaacatacacatcaagtacaagtt
-ttatgtggtccaagagcccttgggaacaaaatacagaaacagggaaacTT
-CTGCATTTTAAAGTTAAAATCAGCAAGGGGGCAGTAGGTATGCAGGAGTA
-TTGGACATAGAGCTAGGACCTCATGGTGTACACTTCAACCTGACTTCCTT
-TGTTCTGGATTCGTCGTCTCTGAAGTGAGCATCACAGGAACCAGTTCTGA
-GAGTCAGAACGCTTCTGCATCCTGCTTCAAGGGAGAAGGGCAGAGACATC
-CTGCTCCTGCTTCTCTTTCAAATGTCAGGGTCACTATGCTGGAGTTACAA
-GTCCTATCAGTGGCCCTTGCTGGAACCCTGAGAGGGTAGGTGGGTGGCTA
-CCATTCACACTCTTATCTCAGACAGGAATTTAGGAAATCAATGTACGTTT
-AAGGAAAGCCCTAGAATGAACCTCTAAATGAATTCTTCATTCTTCAACTA
-TCAACCCTCAAAAATACAAATGGACAACTTTCCGCTTACATCACCAGTGC
-GGTCAGCATCAGGAGATGTGGGTGGTTTGCTCCTGTGGCCTGGAGCTGAG
-GGTGACAGCCTAGAGGAAAGCCAGGTGAGAAGGAAAGTCAAGATCTAGTt
-tcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttc
-ttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttctttcttcttcttcttct
-tcttcCACAAATCAAAAAAGAGATTGTTTCAAAGTGTAACAGGGAAGGTT
-GCATTCAGCCTGAAGAGACTGAGACTTCTGTATGGGGTTTCTTTCAGCCA
-ACTTCTGGGACAGGTTATGTGAATCACCCGGATGCTTATCAACGCACCTT
-AAAAGTAAAGTAATGGTACTGTATACAGAAACAGTTTGGGAATTATAACT
-AGTTATTCTCATCATCTCGTGCCTGAGTGTCATCAGTATGATTAAAGTAA
-TTGATTTTTCCCTTGTCATTGCATCTTCTTATCCATCACCAGTAACCTAT
-AATCTTTATTTGTTGCTATAAACAGAGGGAGTCTTGACTTCAGAAAACCA
-ATGCCCTTCCCTTTGGTTTAACTTCAGAGCTGATTTTGGCCCATGATGAA
-TTGCTGAATGGTTGATTTCTTCACACTCCTTTTTGCTAACCTTTCTTGAC
-AGCTCCTGGATTGCTCTACCTAGTAATTTGCTCTGTAATAATCGCTACTG
-TGAGATGTTTCCTTGTTCTCCTTTTCTTTACAAGGATTCTTAACACCCTC
-TGTAGGTGAGAATATGCAATTACAGATACAAAGTGTTCCCCAGGGAATGG
-CCTTTCAGCCGCCACCAGGATTTTTCTAATGCAACTGTTAAATGTAATGA
-AAACAAAGAATCTGATTCTCCAAACATCCAGTTCAAATAAAAATTTAATT
-AAAAGTTATGAGCACATTTTATTGATTAACAATTTTGGTAATTAAAGAGT
-GTGGTTGGCATTTTTTTCTATTTGGATTTGTTCTTCCTTTGAGATCTCTA
-ATTGTTGTATGGCTTTACATTTATTGATAACTCTGTTTGATGAATGCAGA
-TGCCACCTTTTACGGCCGTCGTTGACAGAGTAATCATATTGTGAGGAACA
-CCAGGCTTATGTAGTAACAGCTGTTGCAGTTATCCATGCTGACATCCATG
-GGGGAAACGTGTTTGCTGCTATCATGGGTACATGATAAATGAAAGGTGCA
-ATAAAGCACAAGCTAACATTTTGAATATCCTTACAACTCTTGGAACTTTA
-TTGCGTATTACAGGCACTTTGATCTCTGTCCAGTACTTAAGACTTAATTA
-TCAGACTAATTGCATAGACTATGTTCATTTTCACTGGTAATCCTTTTGTG
-ATTAGCTTCTGTGTTCAATAACTGACTTATCCTTTAATTAAAAGGACTAT
-TAACCTTAAGGCTGTTGCCATGTCTTGGGATTAACCCATCTAGAGTTAAT
-GTTTAATATCATTGTAAAAGCTTTTGCTGAAAGGTATATTATAAAAACGT
-GGAGAGGGAAACCCATGGAAGGTGTCTTACTTTTTTTGGATGTGGAAAAA
-AAAAAGGCTCTGCTAAAGGCGAGGATTTAAAAGAAAAACTTCCTTGTAGG
-TTAAATTTACTTAGGATCTCCCTAGCTGTACAGCCTTGGGATTAACCCTT
-TGCACTCTGCCCCTCACATACAGGAAAAACATGCTTACTTGGGATAAAGC
-AGACTTTTCTCCTGATTTTCAAAATCATTCCATGTGCATCTGATTGGGAT
-GCTTGGATGCAAGGGGTCCAGGATAAAGAAtctcttctcttctcttctct
-tctcttctcttctcttctcttctcttctcttctcttctcttcttttttct
-tTAGGTCTTGGTAGCTGAAAGGGTCTTGATATGGCTTCCTTTAGAATGGT
-CCACAGAAGTTTGAAAACAGAAACTATGGCAGTAACTTTACATATGTAGC
-AAGCTGTGTGTCATAAGGGAAGCTGAAATGAAGTTAGCAGGTAACTGGCA
-TAGCTGTGGAAATGCAGATTGGGGGTGAAGGGGGGGGGGGCAGGACAagc
-accaccgtgcagagagcgtgccaaacagccagatgcagctgctggaagca
-ctccgtctcttctccacgttggcatctgggttctgcaatGAACATTTCCC
-TCAGTGTGTTCCATGTGCAGAGTGTATCCCTGTCGCTGTACCCCACCGCT
-GAGGATAGGGAAGAGAGATGGCTCCTCCTCTTCTCTTCTTGCTTCTCATC
-TCACCTCCCTGAGGTAGGAGCATTGATTTCTCACCAGTAGTTGTCTTCAA
-ATGTGAAATACAGGCTTCTGGGACCGGGGGAAAAATAGAAATGCCTCTAA
-TCTAAGGCTGTGGGGCCAGCAGGTGTTCTCTCAAAGCTATTCTGTCTCAT
-CTCTCCTGTTTTATGTTTATTAGTAATGTGAAGGCTAGCACCACGATAAT
-TTCCCTTCAGTTGCACACATTCGAGTTCTTCAGGAATTTGACACTAGTAT
-GAAGCATTTAACAAAAGCACTGCATTCTGGCAGAAGCAGCCTGGAGTGAA
-TGGGCAGTGAGAAGCCATCCTCTTGGACTTGTGAGTTGGATACAACTTTT
-TTTTTTTTTTTGGAGACCCAGTACCCACTGCTAGCGATAGTAGTAAAGCA
-AAGCAAAGGTGGACTGTGCATTGAGGAGGCCATACCATTCCCAGAATTCA
-CTGTTTCATCCAAGTGTGGAACATCAGCTCTAGAGAGAGACCAGTGCAAT
-CCTGGCTCATTGATTACAGCTGGATGAGTGTGGATCAGCCACTCTCCTTT
-CCGAATTTTGAATCTGTCCCCTTTaagtccaaggatctagcagttactca
-gtctcacgcagcaagcaggcgaaggagcaagagcaagagctagactccct
-tcttccaatgtccttatattgtctccagcagaaggtgtagcccagattaa
-aggtgtgttctgccacacctttaatcccagatgaaaggcatagcctagat
-taaaggtgagttccttaaactcggagattcaatcttctggaatccatagc
-cactatggctcaagatcttcaaaccaagatccagataaggatctccaagc
-ctccagataagggtctctggtgagccttccaattccggagtgtagttcat
-tccaaatattgtcaagttgacaaccaggaatagccactacaatccacccc
-ttgtcaatttgacacaaataatatctcatgttcacatgaaacaataacaa
-ggttgtaaatacgcctaacatgatataactatccctcttacaatcgcaaa
-cgcattagtaaatttaCAGTgggcattcatattactttataatcctcgtt
-tctgcaactagttacgtggccttaattggtatttataactaccttcctct
-actacccattctgtatttccttcaccttcagccagcacctcagcaggtct
-tggctcttttcctggaggattgacccataccttcattcctgatgggtctt
-cgtcctttgtcatcctgcttggattaggctgttgtagtttcccattgact
-ttaatcacaggacatggtagtactaagagacgccctaagggatctcctac
-actccagacataatcttgcttaccaccattgtgaagagataatccaattt
-ccccatggtaatctggatctatcagggcattagaagcccaaaatgaccag
-ggggaagtctgagcttccagttcaatggaatgtttgttgtagctcctggt
-aggaacactcccctctctggagccaaaacttctaggccagcagaacctag
-agttatggggacaggaagcaaaaattttcctagagggtcactaggagtga
-tagtaagtggaactattcccttttccaccccttgattcctggacccatga
-atcctggctatgggtgaaactgttccatatatcgaccgctgattcactgg
-agaaagggtaacagcaaaacctttgggtgtcttatcaagatccttcctca
-gcggaacctggccaccccttcattcaaggggttccggatctgcaaactgg
-ctcaagtctggaaattgattcactggccgagattgctgtttaccacgatc
-taatgtagcctttctttcatttgtttgagaatttttctgcttatacagat
-caaacaaatatgcagtaggcttcctatgtatttcattcctggaaacacca
-tgattgattagccagtaccaaaggtccaaccgagtcatgccattataaat
-ttcacctctcctgtgctgaccattactgggtatgttattataaacattct
-tttgtctacgctgtccattataataactaggatcaccttgtctccggcga
-ttcaatgctgccacctggcccttgttacctcggaatccaactaaacccag
-tgaatttaatGGGGACAACACAAGTGTTGTCATAGATACACGAGGTGGCA
-CATGTGAAGAGGCAGTAAGCACATTGGCTGACACCAATGTGACATCATCC
-AAGTTTAAGTTTCTGCATCTTCAGAGGTAGAAAGGGAAGAAATTAGCTGG
-GGATCCTTAGATGTTGTGAGTATGATGACACTTTCTTACAGTTCCGGTGT
-ACAGATGCTCCACTCATCTGTATGGAGCACTATGCCATTGGCTACTTGAC
-CCAAAAGGAGACCAAGCTTGGGGTAGGTACGTGGCTTGCTCGGGTTTGTA
-AGCTGTGAGAGGTTTAAAACCCAGGCTCAGCAATCCAGGCTCTCTGATGC
-TGGCATTGCCACCAAAGAGAAGGGCACAGGACTCAGCTGGCAGGCTTCAT
-TCTTTGAACCTTCTCTCTCTATTCACATTTCAATAATCTATCTCCTTTCC
-CCCAAAGGCATTCCATATTTTTCATAAACAGAGTAGTTAAAGTATGTGGa
-ttaattatatttataatatatGTTTTTTCTCATCTGAGGATGAATTTATA
-CTTTTTAAATTAAAAAACCTACCTTGatatcaatatgcactgtgtgtgta
-tatatgtgtatatatatgtgtgtgtgtgtatatacatatatacatatata
-tgtgagtgtatatatacatacacacacataaatatacacatatacacata
-catacatatatatCTCAAAAGAGTTTATGAAATGAATCTGTTTTGGGGAG
-GAAATCATGATTATGCATTTAATTTCTATGAAAATGTGCATTAATTATAC
-AGGTTGATTTATACCATTTATGGCGTCCCATTTATGGCCTTGGAAGGAAG
-TAACAAATGGCCTAGTATGTGGCTAATGGCAGCATTATGTACTTGTGAAC
-TATGGCATCTTAAGGCAGAGCCAGGGTGCTGGGATCTGTACGCTACCATT
-AAGGGATATATGCAAAGCAGAGATTTCAAATTGGTCGGTTTCAGGAGAGA
-TTCTACAAGCTAAATTTCTGTGTATATTTAATTTTTGCTTATTGTATTAA
-ATTTAGATAAAGATGCTTTATAAGtttttttttgtttttttgtttttttg
-ttttttttGCTTAAAAGCTTGTGGTTTTTGGTTTTGTTTTGTCTTTTGCT
-TAAATAGCTCGTGGTTTTTGCAGTAAATAACCTACATCAAATAGCACAGG
-AAAGCAGATACAACCTCACTGAACAAAAGGTCCCTAAGAACAGCTGTCTT
-CCAAAGGTCTATATTTCATGGTGCCCAAAGTTTGTGTGGGGTGGAGTAGG
-CTGGGGAAAAAAAAAATCTCCTTACTCTCTACATTTGCTTTTCTCCGCTG
-Gttttgggatagggttttgccgtatttcagactaggttggctggcgtttg
-caattttccagtctctgcctctccagtcctaggataagggatgtgcgcca
-tcatgtttgCTTACCAAGGTTTTCTTTTTTTTTTAATGtatttatttatt
-cttttaaactccatattttatccccatccaccctttgtctgttccacatc
-ccccccccttctccccacccctctgtctccacgtggatgtccccaccccc
-tgcatcccaccttacctcAGTTGCCCATCTTTGAGCACTATGGTTGAGGT
-GTTCCACTCACTAAGATATTATACAGTACTTTAGAGCTCTGTGTGGAGCT
-CATTGATGTTCTAGGCTGTCTCCTGCTTTGGTGACAGCTCTTAATCATTC
-TTAACCCTTTAGTCAAtctctctctctctctctctctctgtgtgtgtgtg
-tgtgtgtgtttgtgtttgtacatgtgtACACCTGCCAGTAGAGAGGCCAA
-TGGCTAATCTCTTTGGCCATTGTCATGCTTAGTTGATGACAACTGGACAT
-AGACCTAGACATAGGAAATGTCAATTAAGGACTCGAGTTCATCAGATTGG
-Tccgtgggtggtaccatgtctgggcaggtggaccttgggctgtataagta
-aggtggccaggcaagccagacagctgcatttctctgtagcctctgtttca
-attattgagttttgccttggattccttctgtcaaggatggactgtgtaac
-ctataagtccaaaaaacccttttctacactaaagttgtttgttgtttttg
-gtcagtgttttatcacaacaaggaaaaaaattaaagtaggacTGCCGttc
-agtttagcttttgagacgaggtctctcactgggacctgaactctgcgatt
-gggttagaatgacagctggtaagccttgggaatcttccagtctctgcctc
-ctctgagctgggattgcaaatgttacctccatgcctgactttcttttatg
-tgggttctggagactgaactctggtcattatatttgtgtggtgttttatg
-gactgagctaccacctcagcccATGATCTCAATGTAACATTCTTCATGTC
-TTTGTATGGAATAGCTTGGGACTTGAGCAGGTTGGTGTAAGTGTGTCGGG
-ACACAGTTTGTCCTTGTCCTGCCTTTCGGTGTAGGGAAGAACAAAAGAAA
-AAAAAATGCCTTATGACTGTGGCACTCCAAGTTTGTCAGGGCTGCTGGAG
-CTGCCAGTTCcatacacacacacacacacacacacacacacacacacaca
-cacacacacacacacacacacacaTGTATATATTATATTTAACCCTTTTC
-TGTGAACCTTGTGTCTTTGGTCTCTGTGTTTCTTGGATCCTGTGTTCTTG
-TGTCTCTTGGATCTGCTCTCCAAATTCTGGATTCTTGGGCAGGTGCTAGG
-GCTGTTTAGATGACTTCTAAAGACTGACAGGTGACCCCAtgtgggactgt
-gagaggtagtctgttttctggttgagctaggtttaaaccccagagaccca
-gcaggtgttcctgcaaggaatggaaggtgtttgtcaagctcccagacact
-aggctcccaacatgaggcctcagttctccataattctgtggccatcagac
-acatagggcaccctagcccttccacaggtagaggccatgattacagatca
-cgtagcctcaagacagatctccatgttaataaggtacttaaaggcctgaa
-gggcttagccaattaagttctcattcccaaacactccttcctgcaaaagg
-tatttaacctcaggtctgccctgagaaagtgggcatggtttcactcatta
-caactctccatcatgacaataaatgccttaaaaccatggactgtctcttc
-tcatttgggacctgccctggggaacaatggagcaggtcttcctctaaaga
-gcagagtctaatctcctgcaggaggcctccctgtgctctcagctgtggtt
-tccacagagccaagctgcccactggactgagccaaggacactctcatccc
-ggagggacccagctggagctcacctcccgcccttttcacttctgcctggg
-ctagagccagtcccgagggcccccacttcggtgcccaagagtcttgagaa
-ccagctaatcctggtctccatgcaggccaccctgcacctgtgtggggtgt
-gagcagtcaaaacttctgacatcctgccttcactagcagccctagccctg
-gggACACCATTTTAACTCACACCTCCACCTATAAGACTCATCCTCTCTCC
-ATTGCTGCTTTTTAAAGACAAGCCAATGGTTTACAAGAGTGACTGTGTCA
-GGTGGGCCTTTCAAGGCTGTCTCTTTTATCCTTTCCACTTCAAGGACATT
-TAATAGCCAACAATAAGATATTCTGAGCCTACTCTGATCTTTGTCTCTGA
-CTCATGGTACCATCTCTCCTGTAAGAAGCCCTGACTTATGGTGGTAAAGA
-ACATTATGAGAGGCTAAAGTCTCATTGTACCGGTTGGGTGTGAACTTGAG
-AGTTGGTAGTGGGTATGGTGTGGACACTTCTGTTAGGACATATGCCGTGA
-TAGGGATGGAGAAACATTTCTTTTTAAGATCATGGCCATTTGTAACTCAA
-AATATTTAAAAATGTTTGGTTTCTATACATTTATTTTCTCTGTCACTTCT
-TCATCTAACAATTTACCCTTTCAACTAATCTGTAATTCTATTTTTTAAAA
-AAGAATTCTTTATCACATTGTAATCACTTTATTGACAGTCTATTCAAAAC
-CATCTATAATAAGGATTCCGTGAGTGTATAATAAATATTTTATGATCTGA
-CTATTTGCAGATGTATTGAATCAGTTGTAGCAGAAATAATCAGATAATCA
-GGAGAGCTCTGATTAACTTATTTGATCTTAAGTAAAGATTTCTTATTGTT
-TGCATGTATTATGATTTTCACTGTAAGCCCATTAATTTTTGTTAGCTGGC
-AATGGACAGATCTGTGGGTCTAATTTATATCTTTTTTTTTTATTTCTTAT
-TTTCTTTTCTACATTCGTATAGGATTAATGGAGCTAGGTGAACAGAAGAG
-TTTCAAATGGTCATCGTCACTGTGGACCTTAGGTTTCATCAGTGGTCACA
-AGAAGGGAGTCATtgtcagcattctgtctaaggtcctccccagttacctg
-gcaacagccaggtatgcctgattcactataaaagaggctgcttgccccct
-cctcgactcttgctctcttgctttctcttactcttcccttcccccctctc
-cttattccccccgccacatgcccatggctgacctcttctcctcttctatt
-cctctatttctcccctcccctcccctcccctccccttctctgtctctgtc
-tctgtctctgtctctgtctctgtctctctctctctctctgtctctctctg
-tctctctctctgcctctactaccctcttaactcccctcctcatgtcctta
-atgaactggaaggatgccttagcaagggcctgccgaggcaccccactccc
-ccatatctgactacatcatgtccatagaatataagcaccctttatctttt
-tataaacacaGTAGTCCTAATGAGTACTGCCCAGCAGCAATATTACATGG
-TTATTTCTGTTCTGATGTTAAGAAATTCCACTGCTATGCCTTTATGCGTT
-TGTTACCCCTGGCCTTAATTATTGTAATAGTTTTCTTAGTGCACCAATTT
-TCCTTTTGACTATAACTTGTTATACTTTACCCATATATTGAGAGTCCATA
-ATTGCGGTAACTATATTCATTTCCAGGATTTAAAAGTCTATTAAGAATTT
-TGGTCACTTGATTCAAAGCTATCCTTTAAAATTTTTTATAACCTCCTATT
-GCTTTAAAATAAAACGTATCTGGTGACCCTACAAATGTACTTTTAGATTA
-CTCTGTTCTTTCAATTTCTAGAATAGGAGTAAATTCCTCTGTGCTTTCAA
-TCCATTGACTGTGTTTCAGAGAATGTTTTcttccttccttccttccttcc
-ttccttccttccttccttccttccttctttccttccttccttccttcctt
-ccttccttccttccttccttccttccttccttctttccttctttccttct
-ttccttctttccttctttccttccttccttccttccttccttccttcctt
-ccttccttTCtctttctttctctctttctctctttctctctttcttCCtt
-ttgagaggctttctctatgtagtcctggctacctggaactcactatccaa
-gctggcctgaaactcacaattgtcctcctgtctctgcttctagagtgctg
-ggattaaaggtgtgcacaccatgcctggttTTATTTTTCTTTATTTTAAT
-TCATACTTTATGCCACTGCAAATTTTAACTCCTGAGGCATCTCTATATTT
-CTCCCTGTGTGTATATGCTCACATGGGTACActatcttgttttttggggg
-accaggttctctcactggcctggggttcactaagtaggctagcccagcaa
-gtcaagtggtcttaggttcttcttgtctctgcctcctcagcactcagtac
-agatgtggccttcacctctggctttctggcatgggttctgaagcttgagc
-tcaggtcctagtactttttcagcacatgctgtactgacttaattccctcc
-ccagctccCCTGGTCTTCTTAAAAACCTTAAATAGTTCTCCATAAATCAC
-TAATAGGCATTGTATATCACAGTGATATAGGACATTGACACTCATTTAAA
-ACCACAAAATGATATATAAACATTGATTTTTTTAAAAAAAAttttggaga
-cagggtttctctgtatagccctggctgctctggaactctctctgtagacc
-acagagaactcacagagatctacctgcctctgcctcctgagtgctgggat
-ttaaggcgtgtgctaccacagctggTGAAATATTTTATTAGAATAACTCC
-AATAGACTTCCCAATTAAGAGCCAGATTCTTTTAATATCTAATTATTACT
-TAGTGCTAATGAGAGACAAACGTTTTGTttttagcatggagtggggaggg
-attcaaaaaccttcatccgtagctcaggagctatggatagttgatgcttc
-tggggaagagagtgggagtttcttaagtgtgtggttcccggtggatcaga
-catgctccagtacatggccccacatccggaataatatggatagcaaatta
-gagtggatgggttattaaaaaggggggatttgtagttggggactaaagat
-gtgggaacagatcttggggaaagagaaggagaagtcgtgggtgaatatga
-tcaaagtattcaattttgtatgaattcaagaaatTGATACATTTTTTTGA
-ATTTTGTTTTTATTTCTTTGTTGATATACTTTTTAATAAATTCTGGTTAT
-TTCTCTACCCCAACCTATTGGTGCTTTACAGAAAGGTAATTATATTTACC
-CACTGCTAAGGAGATATTTCTTTTCACTGGTGTTTGTGGATTAATATTCA
-GTGATTTACCATTTTCTAGTCTACATAAAAAAGATAAAAATTAGGTAACA
-GATTATGCTACAGATCACATTAAAGTAAGTGGTCTAAACTCCTGCTTTGT
-TTTGTTTTTTCTTACTATGTTGTCTTAGCCCAAGGATGCGCACATCTTGA
-GGTAAGTGGTGAAAGCATGGTGGCTTTCTCAGGATGGTTGCTATGGTTTT
-CTTCATGGCAAGAAACCCACAGCATTGGTGTGTCTCCACAGGGAGGGCTC
-GTCTGGGTCTCTACAATCACAGGGGAGCAATCGAATGTCTAGTGCCACTC
-ATTAGCTTTAATAAATGATTATGATGGCTCTGCTTAAATTTTGTGTATAA
-ACCAGAATTCCAGCTTAATAATTTACAATGGAGGTGTCCACTCAAGTGAC
-TAATTTCTGTGTCCACTATTCATGCACTCTCTCTGTCTTACTAAGAAACT
-CAATTTGTATTCGAAAGGCTCCTGGGTGAACAGAGGGTTAAGCAAAGTCT
-GGGTTACGGCCAAGCCTAGGAGGACAGAATCAGAGGCAGATTCCCTTACC
-AACCTCACCTCTAACACAGGCTGACAACCCACTAAACATTTTGTAAAGGC
-TCCACAGATAGGACGCTTCTGTTTCTATGACTAACCCGCCgtgctggcta
-gttttatgtcaacttgacacaagctagactcatttgggaagagggagctt
-caatagaggaaaaagcccttgctacactggcctgtggggaggcctgtggg
-gaggcctgtggggaggcctgtggggaggcctgtggggaggcctgtgggga
-ggcctgtggggaggcctgtggggaggcctgtggggtattttcttaattag
-caattgatgtgggagggcccagcactttgtgggtggggccgccctgtgta
-ggtgatgctaagagtgtataagcagtctgagcaagcctaaggactaagtc
-actgagaagcattcctccatggcctctgcttcagttcctgccctgacttt
-cctacatgatagacaacaagctgtaagttgaaataaaccctttcctcccc
-tcaagtggaaatttctggtttctttggaagctcagttgtatcccatgatg
-cttttctggaagctgtcttgtgagaggatgtttcgctgaaacagacccac
-gaggggatgttttgctggtgcagacagggagggcatgtgatgttttgctg
-aagcagacacgtgggagggcatgtgatgttttgctggagcagatgcttga
-gagagtgcgtgatatctggagagagtctaaatggaactccacagacagcg
-aaaggattctcttacactgcaatgccatgtatctcttcactggtcttctc
-tggtcttcatttggtagaaagaaacttgccaagcaacgttcgtggtattc
-ctgttgattcttgcttctgctgactcttgccgatacagtggagccttgca
-gtttctactggattaagtcgctgctaccgattcatgttttgatgcttgct
-attggactggactgctggtttcctgacaacgaagagtagaatcgccccaa
-agaactacttctaaacaggtccacaacccccttttcctgttaacctttct
-tctccccaacctctagtctgtgggttagaagggaggctgGGGTTagggca
-caagggtgggagggtgggcctaggaggggttgaggagttgggaatgagtg
-tggtggggtgcattatctgaaatccctagataattaataaaaaatattat
-gtttaaagacaaAAGAAAATAAAAACACAAGCAAGCCCCTCCTCCTGCTC
-CCCCCCCCCCCCCCACTGGCCAGCTTTAGTAGAGTTCTGTCACAGAGGAT
-TCTTTTTCTGATAATTGTCACCTGCTTTCTTCGTTTCCTGGAAATTAAGA
-CTTTAAAGTTCTAAATAATTTCCTTTACTCTGAACTCAGTGAGGATAGTT
-TTACTTTTTTTTTTGACTTGGGGAAACTTGAAGCTGTGATAATCTGTTTT
-TGGAAATCTCTGGTTTTTACAGTGTGATGAGAAGAGGGAACAGTGCCTGT
-CAAGGTGTGTGTAGTTGGGTCAGATTATGCTGGGTACAATCTGCATTTAT
-CAAGGATGGATGACCTGAACTTTTTTTTTTTTCTTTTGGAGGGTTAGGCA
-CACACCCTGGATGACCCTGGAGGCTTCTACAACAATGCCCTTTCTTGTTC
-CATTTTAGCCTCCCTGAATGACTGCACATTCCCTGGTTGGTTTTAAATAT
-TTTGTTTTATTCTATGGGTTAGGAAGATATAACTGTGATCCTAGTGTTTG
-TGTGGAGATATTTTATTTTGCTAAATGTATTTTATTATTAGGCTAGtatt
-ttatgtgtatagatgttttgcctgcatgtgtgtctgtgcaccaggtatat
-aaagtgcacagggaagccagaagagtgagttgggtcccctgggctacaga
-cagctgtgagctgccatgtgggtgttgggaattgaacctggatcctctgg
-aagagcagccattacttttaactgttgagccatctcttcagtcccATATT
-TTTTATCATCATCATCTtactactactactactactactactactactac
-tactactactactactactagggtctcactatgtagtttgacccaaaatt
-tactatgtagaccaggctggctttgaactcagagatccacctgcctcttc
-ctcctgaatgctgagactaaatgcatgtgtcaccatacctagctCCAGCA
-AGGCTTTTAAACATAATACTTTTAGTTTCTACTGTTTGATCTGGTATCTC
-TTTACACCTGTCTCATTTGGCTTCATTCACTACTAATGCTCGAACACTAA
-CTATGCACTATCTGGTTCCAGGGCTGTATCCCAATCCCTGTCTTTTTCCT
-CCTGAACTCTAAGCCCAAATACATGATTACTTTCTAGATCTTTCTATCTA
-AAGCTATATGAGCATCTTGACTTTGGTGCCTTTATATCTACCTGTCTTCC
-ACTTTCCCAACTGTCTCCAAACTGTATCTACAGATACCTAAGTTCGGCAT
-GTTGACTGGCTCTTGATTTTTCCTCCATTTCTATCCCCCCCCCCTTAACT
-CTTCCCCAGTTAGAGACTGATTGCCACAATGCTTAATACAGCCAAGTTGC
-TACCAAGTCATTCAGGTCTGACAAGATTCgagagagagagagagagagag
-agagagagagagagagagagagagagagaAATCAAAAAATATGccctgct
-cttctcttcccttcccttcccttcccttcccttcccttcccttcccttcc
-cttcccttcccttcccttcccttctcttctcccctcttttcccctcttct
-cctctcttctctctcctcctccttcttttttcttcTtctataggcttata
-tttttaaaaacctattttaatcttccttctagcctacacacccattaaag
-gtaatggaaaggaaaggttaatagtacaaagggggatgtggacctgtttt
-aggaatagttctttgggacagttttaatttttgttgtcagaatatcagta
-gttcagttcacatgaatcagcagcggtagctcaatccactaacaaacacc
-attcatgaatcagcaatggcagtttgatccagaagagactgtgaggctct
-gccaattggccagagcaagaagctgctgggatatcatgagaagttcgttg
-gtacatttctctctgaagacgtgacaaacaatggtcagtgaagaaggcaa
-gatgaaccaatgactcagtgttgtcagtgaatcagtggcagcaaagccca
-gcgaagagtggcaaggtgaacccatgccatagcatggtctactctgtagg
-attatacttatattctttatggacatcacatgtcctctcaagcatccact
-ccagtaaaacatcacatgccctctttctaaacaacttccaggaaaacatc
-atatgtctacctcagaaaaatattctcttataaggcagtttccagaaaaa
-tatcacatgacacaactgagtcactaaagaaaccaaaactatttccactt
-caTTCTTCTTCTTTCtctccttctccttctcctcctcctccttctccctc
-tccctctcccctcctccttcctccccctcctcttctctgtctccttcttc
-ttctcttcttcctcctctccctcctccttctcctccttcttctcttcctc
-ctcttcctcctcctcctccttcttcttcttcttcttcttcttcttcttct
-tcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttc
-ttcttcttcctcctcctcctcctcctcctcctccttctGGCAAATGTATG
-TGTGTATATGTGCCAGTGTATATTTAGGTGtgtgtatgtatgtgtgtgtg
-tataaatcaaaatttgacaacatgtgtcttccatcttgtttttgagacaa
-aatttctcattgatcatggagttcagtaatttgctaggctaccttggcaa
-tgaggcccagggcttcctctctctctgcctcgcagagttgtaattacagg
-tgcctgcagccatgatcagctttttctgtgggtgctggggacctgaatca
-aagtcctcatgcttgcacagagcaagcactttacctgctgagccatctct
-ccagTGTTGTGCATGCTATTTATTATTTTAATCACTGATATATTATCTAT
-GTTATTTACCCATATTGCTTTAAGAACTTAGATCACCTATTTTCTCCAGG
-GTTTTTGAACCATGATTACTGGAACAGATCCTAAGAAGGGCTCTTCATTA
-AGCCTCTTTACCAAATTTTGATCATCTTGGTTTGGAGGCCAGTGCAAAGA
-TAAGGACTGGCATAAGGAAGTATCTCCGGGGTTTTGGATTAGGAGTAGTA
-GGCAGCAACTCCAATTCTTTCCTCTGAATATATTATCAGCATAGATCAGG
-TGTGAGGAGGCTATTTCTGTTTCCTGGATTCCATATACCGAGATGAGCTG
-TGAAGTGTCCTAAAGACCACAATTCCCATAGAGAAGGAAGAAGGAGTATG
-ATGAAAACCAATGATGCCCAGAGTAGGTTGGCACATGCATACTCCAGTGG
-GTGAGAAACCAGAGCTTGAGACTGAGCGATCTCCCTGCCTTCATCTTACG
-GGGCTAGCAAGAGACATAGTGATGGAGAGTTTCTGAGTCATGGTCCTGAG
-ATTTAAACTCCTCCTCTTTTCTAGCAGGTTTTCCTACTACTATTGAAAAT
-TTTGGTCTTGTGTACAATTTAAGGAAATGCTTTCCCAACAGCTTAGACAC
-TTGCCAAACTGGCAGAAGTTTTAGGTGAGAAGAGAGAAAGGCAGGAAAGG
-AATTGGCGTGTATTAGTAGACAGCAGCCAGCCACGTCAAGGGCAGGTTGA
-GTAAGGCATTGTTGTGGTGACAAATCCTGCTTCAGACTGATCTCCCAAGA
-TCTTAACTCCAAGTGAGGGAATGAAGACCTTAACTCCCGAGTTCATGGGA
-GCCATTTAGAGATACTTTATCCATCATTATCTCATATTTTCTGATGAATC
-TGAGAAGTTGAAAGGAAGCATTAAAGCTGTCACGGCCGTTTCTCGCTTGA
-CACCTTTTATTACTTCTTATGGTTTAGCGCAATAATCTGGGTAGAAGGCT
-GCTAATGTACCTGTTCTATTGTGCCCTATGTGAACACTGTGGGCTTACAG
-ATTTCCTCACGCCCTTAAAATCAGATGATAAAAACTGCATTTGAGATCTG
-TCTTGATTTAGTAGTTTGTTTGTTTATAACCTGGCAGCAGGTTCACATAA
-GGGTGCTACAATGTGGAAAAACTGCTGTACTGCATTTTGAACTCATGGTA
-TTGATTGCCAGAGAATCAGTTAAATTGCAGTGTGAATAATGATTGGCACT
-GGCCTTAACCCTTTTGGCTAAAATTGCTTATTTGTCATCTGGGCTCACGG
-AAGAGATAAACAATCGCTTGCTGATGATCTAATGGATCAGCTGTGAGCAT
-CATTTGGCATGTCAGATGAGAGCTAATTTAATGAGCTGCAGTTCCTGCCA
-ATTACCTGGGAACAAATCCCTCTGCAAGCTATTCTGTACATCATCAGAAT
-GTTTAACCAAATTCTCATTCGTGTCAGGTAAGATGATTGGGTGTTTGATT
-AGCCAGCATGCTGTCGATATTACCTGGCGTGCATTTGTCCCGTCTACTTA
-TCCAATCACCTTCGTTCTTTAACAATGACAAATTATAGTATGTAGTCATC
-CATTTCTTTATTTTAAATTACTCTGCTCAGTATGTATATAAACTGTAATA
-TCAAAACATCCCCATGTGTGGGCTTGCTGAATTGCAGATGATGTTATTTG
-TGTAGTGTGGGATCTTATTATTTGGCaatagtaataataataataataaa
-ataataataatCCTAGCATTATTCACATACCCTTTGAATACAATGAGAGC
-AAGCAATATTCATGATCCCATGGATAAAGGAGATGAAAGGACTGAGGGAT
-GTTTGGGAAAGGTTTTGGGAGCTAGTGTTGATTTGGCAGGGACCAATCGG
-AGGATAGATGTGAAGTTGGGGAAGTACCAAGCATGGAAGACAGTGAGGTC
-AGCATTAACAGCCCTGGGATAGGAGGGCAGCAAAGCCTGGCTGCCTGGAC
-ATCAGGCCTCCCTGGCCGTGGGCTTTCCACGACCTTGACTTGGCCAGCTT
-CCCTTTCATTATGGATCTTGAACATTTCAAGAACCATCTCTCTCCATCTC
-CCCAGCACCAACCCCCTGCTCCTCGCCCGTCTCTCTCATAatgtgcttac
-tagcctgggtctttgctaatcctatagtatttttttggagttttaaagga
-gtttcattacatcagcattattaattaaagactgctaactcagtctttag
-gctctcttaacttctggatgctggagatttgaacctttcactatgtcttg
-gtttttctggcgatttgtctggtcctatctagggggttctgataactctc
-attagcatacaaagcttcttttatcagtttggggattctgaaggattttt
-agaagctttaagctaggggttgaggacaaaggccaaCTGTCTAATACAGT
-AGGAATCCAGTATTTATTTTCCATGTCTCATTGCTAGTTCATTATTCCAA
-GGCACTCAGCAGAATGTTTTAGACCCCTCAATCCTGTGTGGATGTCCTGT
-CTGGACTTGGTGTCATCACCTTACAGTCTTACAGAGAGCCACACATGGCA
-TCTCTTCCATCTCCACAGGCTGGGTTTCCTTCTCAGCAGAAGTCCCAAGT
-GCTCCACAGGAAGATAAGTCGGTGCTGATGGCTTCCATACAGTAGAGACT
-GAGATTTACACTCTATGCCCTTTTGCTCTCAAACCAAACTGAAGTTTCCA
-CATCGTACAACTCTGGGAATTCCCATGTGTTTCTGGTTCCGTGTTAAATG
-CCTGGACCCTGTTAGGCCCTCCAGAATCTCATCTGCCCTGAACATGGCCT
-GCAGAGTTGCCTCTGATTTATTCTAGGGTATAGTGTGTGTGtatttaaat
-ttgttcattttttaatttaaaatgtttttcataaatagatatatatttaa
-attttattggttattttgtttatttacatttcaaatgttatccccttccc
-ggtttccccttcccccaaaccctatcccaccaccttcccttgcttctatg
-agggttctcccttacccagccacctactcccacctcactgccctagcatc
-cccgtatggtaggtgcatcTGCCGTgtgcatgtgtggaggatggaggaaa
-acctgatggagttgcttctttctttccactatgttggttccctaggcaga
-ctctttagcaggcttggtggcaaatgccctaacctgctgagtcaccttga
-tagcccTTCTTTTATGTTTTAAACTCTGACAGTAGCACCATGTCCGAATA
-CTTAATCGGTATTTTTTTGCATTGAAACTAAGTACATCTGTGATGATATT
-AGCATGCTTAATAGTTATAATTAGTACCCATCATGAAAGAAAGGCAGTAT
-CAAGGGGGAGGGATGGAGGCTCACGTGCATTCGTGGAGTGCCATACATCT
-AGAAAGAAGGCTCTCTAATGAAAATACAGTGCTGTCCAGGCTTAGGCAGG
-GTGCTGCTTACACACGGAGCAGGGCCCTTCCCCCCTGCTGCCTAGTGCAT
-ACCTAAACCGTTCAATTCAGCCTAATTGTTTTCAACAAACCCCCTATTAT
-GAGCTGCTCAGGTAAACAAACCACAgtactaagtgtccttggtataccga
-gaggaataaaatatcaactctggccttgaaaaagttacagcttaatggat
-tctcttatttctatgtgtaccaccttaggcaaaccacgcaacctccgtgc
-ctcagtttctccacttctaagattggcgtggctatgttaattacatggag
-ttttgccgtggggttggaaatcattaagctacttaaaactgtgtctggtc
-ctgggaggcacttaacaaatgtCCGTGCACCGGTTGGACAGCAGACTGGC
-TGTGATCTGGTTGCTGTCTAACCCTCCCAAGCCCACGCCGGCTCCGATTT
-CCCAGAATTCTCCTATTCATGGACAGTGCTTAAAGTGACTGATGCTTTCT
-GGAGGGCCCCGTGTGTCCTATCTGAGGTGGACTTGGAGGAGATGGGAAAT
-CTCAAGGTTCTTCTTTGTCTCTGGGCGGTTAGTTCTTAGTGGGGCTCACA
-GGGGTTGGGGTCACAGGGGTTCATTGAAAGGGGTGTATCCATGGTAGAAa
-atgggcactgtgttatagtttgacaggtgatctggggtgcccacccataa
-cagggtgactgccggccaccagtactagactgcacatttccaaaagagag
-aggatttttgaatgctttcaccataaagtgaaagataaatgtttgtgtga
-atatatttaacacattttatacatgcattgaatacatGCAACATATTTAA
-CTCAAATGTATGTGTATTGTAAAAAAACCTCATAGCATGCCATTAATATG
-AATATTTGTTTTGCatattaattaaaataaatttaaattaacatttaaaa
-tGACTGTATCTATAGGTGATGCCCCTGCTTTATTTTCCTGTATTGTTCTC
-AAATCAACATTTTCAAAACTCAGAGGTTGTTGTTAGTATAGCCATCCTGA
-GAAACTATGTGTTGAGAAATACTCCTTCGGAATTCCTACCCCACCAACTT
-CTTTAATGTTCTTTATTCTCAGAAACCGCAGCTGTGGTCCACTTATGGAT
-TAAATTGCCTTTGGATAAGGCTTTCTAGTAAATTACCAATTACACTCTCC
-CTGGGAGGAAGCAAGTCGAGGCTTGATTTTTATTGAGGTCAGCTCCATTG
-TTTTTAGAAGAGATCAATTTTTGTTATCTCAAGCCCAAACTCAACCTCAA
-ACCCTACAGCTACCAATTACAGGTAAATCTGGCACTGGGAAGCAGGAAAC
-ATCTTGAAATGATTGGATTATGTTTCCTGAGTAGAGTCACTTTCCACATC
-ATTCCTAGCACAAGAAGGGCACACCCTCCCTGCTGTCCCTGCAGGGCCAC
-ATCCAGGATGCGCTTAGTACCAAATTTCCGAAATGGGTATCCTTTCCATT
-CCCGTTGAGAGGCCATAGTTCGTAAATATTGTGAGAAGTACAGAATGAAA
-AGGTTAACCCAGTACATTCCAGCTGGATAAAGATTAATTAGATGATTTGA
-GAGGACTATTATGCATGTGCTAAATTTACTGACCTTTCTCCTCCCTGTAT
-AGCATGAAGCTCTGTGCTTGGTCCTCATTATCTTTAAATGTTTTCTTTTC
-TCTGTATCACCACCTCATTCATTTTATTTGGTCGTTTTAAAATGCACTAA
-TTTGGAGCAGTAGGCTTCATTGATTCCTGAGAATAGAACATTCAGTAGGC
-ACAGGGATGCTGGCCTTAGGAACGTACTTTACGACCATCGGGGCTTCATT
-GGCACTGAGATGTGGCTCCTGGTCAGGTTGGCTAGGGTCCCAACAGACAT
-CTTCCCACTTCTCTGCGGCAGCAGGCATGTCGAAAGGCCCTGCAGACAAG
-TTTTAAAACCAGGCTTAAGTACTGGCTTGCCAGGTGTTGGCTCTTTAGGA
-TCTGTGACTTTCTCTGTTTACTGAAATTGGTAATCCCTGGGCATCCTGGG
-AGTGCCCAGCTCTGTTTTAGCTGCACATCCATCCATTCGTAAGGGCAGTA
-CGAGTAGAGAATCTCCTCAGCCATAAAACCCCTCAGGTGCCCATGGTGAC
-AGTTAAGAGCAATGAAGAGACCCTGGGGTGGGGCTAGCAAGTAGTTTGAC
-TCGATCATTCGGCTAGTCAATGAGGCATGAGAAATCGACATGGAAGGAAG
-AGGCTTTGCTTGTGCTGTTTCTGGGTGCTCTTCTGTTGGAGTTGTGGAGC
-CTGAGATATGGCAAAGATGCTGAAGATGGGGAGAAGATGCTGCTGGGGGC
-CGTGAGAGGACAAAGCGCAGTGGAGCCGGTTCCTTGTACTCTGTTTGCTT
-TCTTCTCAGTCTTTCTGATTATCCACTTGATACCTGAGTGATCTGAGATG
-CAAACTGTGAACTTCAAGGCAGAGGAAATAGTTCTTCTGACCAGCAAGGC
-ATCATTCTTCCCTTCGGTTTTGTTGGAAATTCAGGCATAAGAAATGGGGa
-gcctggtgccagtggtagggcacaccgccaatcccagcactttggaggca
-gagggcagagggcagggggcagggggcagagggcaggcagatctctgagt
-ttgaggccagcctgatctacagagtgagttccaggacagtcagggctgtt
-acacagcctgttttgaaaaaaaaaaaAAATTCTCAAGGGAACAATTTTTG
-CACAGCTTCTCTGGAGTGTGTTGAATTAGGGGAGATGACGTAGGTTGGCA
-GAGTGAGAGTTGGCATCTGCATGCTCACCCAAGCCCTCAGCATGTACAGA
-TGCGCCTCAATCACTGCATACTCGAATGTCTTACTGGGCCGACTGTTCTG
-CATTGCCAAAAATTCCATCACCCCTTGATCACAAGACAAAGTCGAAGGTG
-AGAGGCGAGTCTCAGCCTTCATAGCCCTAAATGATCTTGGACCAGACTGA
-GAAAAATCGAGTTTCTCAGCGTTGACATTTCATTCTCTTGTTATATAGCA
-GCTATAAAAAAAGTCACTAGTGTTTTCCTGTCCTCCTTAAGGATACGCAA
-TGGCAATAGCAGAAACGAGGGTCTCCATGCTATGCCTAATTTGGTAGTTT
-GCCTGGTGAAAGTAGCTATGAGGTACTCAGAGCAATAGGGTGTCCTTCAG
-CTTCATCATCCAAGTCCCCAAGGAGGGGACCGCAGTAGAGAAACACTCCA
-GGGACAGGAAGTCCCTTTCCAGAAGAATCCGGTGTGAATGGTTACCAAAG
-GCTGTTTCCCAGCTTGTCTCTGCAATCCACACTGAGTGTGGAAGGAAACG
-ACAGCGGCTGATATTTGAGTGTCGTGCAGCTGGATGCTCCACACATCAGG
-GCAGGCCACGAGGCACTCAGGCCTTTATGGACACTGGCTTTCTTAAGGTT
-GGAAGTGAATGCTTTCCCTTGTGCAAACGCCTGCTCGGTTCGTGGCTTTT
-CCTTTTTTTCTTTCTTTCTTTTAAATGTGGCATATTACAGTTCTGAAAAT
-ATTACTGATGCAGATTTTATTCCCAGACCATTGAGTCAATTTAGATATGT
-CACGCTCATAAAAGCTCATGTTTATTGAAGAGGGTTATTAAATTTACTGT
-AAGATTTCATAAAGACCCTTTTAGGTGAAAAATGCAGGTAAAATGGTTTG
-AGTAGATGCGTTATAAACCTTTTACGAGCAGGAAAAAAAATTCTAAATGC
-AAATGTCTTACACAGGAAGTAAAAGCAATTTGTTTTTCTCATTAGGTGCC
-AGACAGTCGGCTAACATGAGGATGACAGATTTTGAGATCTATGAAATCAG
-AGCCAGGCTCTTAAGAGAGGTCTGCTCACTGCTTATATCCTCCCATCAAA
-ATGAACATTCGTACCAAGGTTAGATTCAGACACATAAATTCCTGTGAGGT
-TTGGGTTAGGGTTCTCTTTGAACTAGTAATATATTGTTGAGATCTCAATA
-CATTTAGTTTcacacacacacacacacacacacacacacacacacGGTTG
-CAGAATGCAGTCCATAATTAAAGATATTCATCACTGCGTTCATTTAAACT
-GGTGCGACAGAGGAGCTCACACTGTTCTCTTCATTACTATGCAAGACCAG
-AGATTATATTTCTTGATTTGGAATGATGCCAGAGAGTCATTTCAATATTT
-GAACTTTATGTATCATTATTAATCATGACGATCATGCACCTTCCAATATT
-CATGGTACTTCATAACACTTTTTATTAGCTGTTTCTCCTCACAGTTGAAT
-CAGGTCAAGGAAGTGACTTACTACTATTCTGCAGGTAAAAAAAAAAATCA
-TCAATGACTTCTCTTTCTGAGTGCAGATTAGTGGCATAGTTTTCACGAAG
-AAGTCCTTATACTCCAACATTGCTTTAGATTTTTATAAAGATAGTTTTTT
-TTTTCCTATTAGAAGATTCAGATAGATTTTGGAGACTGAGAAATACCATC
-GAAGAACAAACATTGGTTTGACAGGTCAGGAATAAATATGGACTAAAGAG
-ATGTGTATTAGAGATTTAATTTGTGGAACCTTCACACAAATACTCTGTGT
-AAGGGTAACACTTTTTGAGTAAGTGGTGGCAATTAGAATAGAGCACTGGT
-TAGTGGGTAAGTTGGATGTATTATGTGTTTCAGAGGTGATAAATTACTGC
-AGGATGAAAGCAGCATATGTCTCCAACAGCTTTGCAGAAAAGGCGGATGT
-TCTAAACAAAAGAACAGACCAAGTAAATAGTCCAGACTTCTCTCCTATCC
-GTTGACAGCAACAGATTTCTTTCCTTAGTCTATTAATGATGGCATAGAAT
-AGCCTCAGGTAAAAGTATAAAGCACATGTACTATAATTAACACATCTACA
-AGCCCCAAAGGGCCGTGACCATCAACTTTAAGATTATCGAGACAGATTTC
-AGACTAGAAACCTAGCTGTTCCTTGTGTGGGAGATTTCACAACAGTATTA
-CCACATAGCTGGGGCCATTGACAAGCAAACGGTGCCATCCCACCACTTAG
-TCTGCACCCACCAGTGTCTTGGTTTTATTATGATGTTGCTGCTGGAATGC
-TTGAATTAGGGAGCTTTTTATAATTTAGGTGCCTTAAATAGAGTGCAAAC
-CATTTTTTACTCAAAAGCATAAAATATTCTAAACGTTCTTTTTTTTTTTT
-TTTTGGCCAGAATTATGTTTGGCagctgggtgtggtggtacatgcctctg
-actactgctactgggaggttaaggcagcaggttttcatggttgatgttag
-tctgggaaaacttagcaagctcatctcaacacagaacaAGAATggtaggg
-gttgtagttcagtggtagtatgtctgtctggcatgtgtgagtcctgggtc
-tgattcctagACTGGAGTTATGTCACTGATAAAAGAGGTGATCTTCGGGC
-GTTAGACTGATTTTTGTCTACCCAGAGTGCTCTATGATTGCTGCCTCTTT
-CTGAAAGGGCCAGGCAAGTGGGTGCTTCTCCTGGAATAAAAAGTGGAGTA
-GGATGAATAATAGTCTTTGGTTTTGTCCTTCTACTAGATCATTACCTCAA
-GGCCTACCTTTTCAAAGTTCTTAGATTTTGAATAATTTAGTGAAATAAGT
-CAAGCTAATTTTGTCTCTTTTTTACAGCTATCATAGGCAATGATTAATAA
-AACTATGTCTACACAATGAAAATGTTTAACTAGACTCTATTTGAAGGTGA
-GATTGCCCTTTCTCTGTTCTATTTAAATCACCTATCCAAATCAAATATGT
-GTGTGTGGAGGAGTCAGGACCAGCAATACAACTATGTTATACCAGAAGAT
-GTTGCATGACCAGGTCATTTGGGACTGTCCAGTATTTGAGTGGGCAGGAA
-TACTGTGTAATAGTGACTAATGAATCTGGAGTCTCATCCAACAGTTGCTT
-GTGGAGCACTTACTGTGTGAGAGATACAGAGCTGATCTGTTGAGACCCTT
-GGGGTGCTGTCTCATGAGTACTCAAAGTCTTCTGCCCTCTCACTTATGAA
-GAATATTGACCTGACTTTGGAACGGCTTGGACCTAAAATCCTATAGAGGA
-CATCCCATTCTGAAGATGCTGGCAGCTCAGGAATAGTCACAGTGAAACAG
-GGGGAGGGGCACGGGTCTCCATAAAACAGGCTAACAGCCCTGTTTATCAT
-GCTCAGTAAAGTGTTGGTCAAACAAGGTTTTTAGGCTTGTGTGACAGCAG
-AGTCTACTTGTCTCCGTCACCACATCATCTGCTTTGCTGGTAATACCTTT
-CCAATGGCTGAGCACGTTATTCACCATAGGTACAATTAGAATGTTTTCAG
-GAATCTCTAATGCCCATGCATCTTATGAATGGCTTCCTTAGGCAGACATG
-GAGTCTCATACAAATGCATTTTGGAGAGGATTGTTTAGGAGGCAGACAAA
-TGAAGTAAGTACCACAGCCTTTGTTTGACCAATTAATTAACgagagagag
-agagagagagagagagagagagagagagagagagagagagGACTTCCCTT
-CTGTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCCCACATAAACCAGACAGAGGATGAATA
-TGAAACCAAGTTCTTTGAATAGAATGGCTTGAAAAACCTATTCAAAGACT
-ATATCAGTGCCACACAGTTGGAGGGGTCAGTCTCTTGTAGAGACTTGTAT
-CAGCCCTCAAATTTGGAGTCGATTTTAACTGAGGGGTAACCAGTCTCCTG
-GCCCTTGTAACTATTTGCATAGCAGTCAATGGCATCATAAAACCAGTTGA
-ACACTCTCTTTAAACACGCTCCTCAAACTTTGTATCAGAAGATACAACAT
-GCAGGGAGGGCTCTTTGCCTCCGTAGTCATAGTATTGTAGCAACTGAGCA
-AAGAGTAACGGCAGCAAGTGGTCAGTGACATATGTTACCtgctgattatt
-gttcaaaggggttcatatgttcactcatccccttcattaactgtgaagtg
-aggactcctgctagctccacctcacagatgaggtaactggtctacagagt
-ggtttggccttgtcaaggatcacctagctagcaagaaatgttttacagac
-ctgcacagtctgttcccgggtttgcaaccttaactactagactgtCAACG
-CTTCTTAGAGGAGCATCTGATTGCCTTGTGCTTATTTTGCTTATCGATTG
-GGAGAACACTTCATGCACTTCGGGGTTGGGGCCCACTCTCTTTTGTTTAG
-GAGCTTGCCCATAGAATGAGGTCAGAAATGAAATTGCACATGTGACAGAC
-TTGAAACTGTGCAGGGGGGAGGTGGGGAGAAGAGCCAGGCTTCCGGTTGT
-TCCTCCCGCTTTCCCGGCAGAGGTGTTCCTGTATCTGCAGTGACTCGTAG
-ATTCTCCTAGAGACATTCTATAGCATACACAGGGATGTTTTATGCAGTAC
-ATAGAAGCTTATATTTCAAATCACTTTTTGAAAAAATACCGACTTTTCTA
-GACAGTTTTGAACATCAGTCTACCCAAACCAGTGGCACCAAAGGTGTCTT
-GAAAAACGGAGAAATCCAGACACGTAGATAATCATACTCAGCTAGGTGTA
-CTGGCTAGGACACCTCAAGCCCATGCTGTCCTCAGCTATGGGAAGCCCAG
-GCAAGAGGATATAAATGTGGCATATTTAGTCTGCTGGGGCCCTGGTGGAT
-ATAGTGATCAGAGCCCTTGGTCGATTGCTACTGGCAGCACTACTGAACAG
-TACCAGCAGAGTCTGCTTTGAAGACTGTCCCCAAAGACACTCACATGAGC
-CCAGTGGGGTCTCCACATCCCTGGTAAGAAGGGCACATATCTATATGCAT
-GAACCAGTAGGGGGAAAAAGGGATTTTAAAGTCAACTGTCCGTAGGGTGA
-GGTGAGGACCATGATCTTATTGATTTAGCAAACACACTTCTAGAAATCAT
-CCAGAGATTTAGCTATGCGGCTATTCATGATAACCATTTCAGAACCAATC
-TCAATAAACCACAAGAGAGGTCTGGTTAAATAAATTACATTAATTCAGCA
-TAGTTTTATATAGACATTAAGGAAATATAGAATATTAAATCATAAAGAAT
-GATGGTTGTTATAAATGGCTAAATGAAAGAATTGAACATAGAAAAATACA
-GGCGGGGGGAAAAAACCCTTGTGTATTTTATATGGAAAGTCTAATAAGAA
-AACCCTGGGTGGCAAGAAGCAGGGTGATTCCCAACAAAAGTTCATACTTA
-TTTCTAGGTGAAAGGGAGAAATTTTTCAATATTATCTGGTACACAGTGAG
-TGCTTTTAATATAGAGTTCTGTGCCCCAGTGAACTGTTGCTAGGCTCACT
-CATGGCAGCCTCGATGATAATAACAATGGCCAGCATTGGTTAGATCCTTC
-CCTACGTCAGCCACTGGCAAGATGTATTCTAAGTGCCATCTCATTGAGTG
-GCTAGGGTGCAGGGGCTATTGACAGCCTCTCTTCACCAGTGGAGAAACTG
-AGGCTCTAAGAGATAGTGGTACAATCTAAGGTTTAAAGTTGCTAAAGTAG
-AGGACCAGGAATCCCAGAACTTGGGAATCACTCAGCACAAAGAGTTTTGC
-TGCCATCTGTAAGACTGCCTCATCTCTGATTTGATGATTTGAGGTTTTTA
-AAGCAGCTTATAAATCCCATTTTGTAGACAATAAAATTGAGCCAGGAAAT
-GGGTGATGTGTACGTGCTCAGAAAGATGATTCACTGAGAGACAGAAGCAA
-CCCAGCATCCCATGGATGCTGTCTCCGCACTTAGCACTAACTCGCTTTTC
-AGAGGAGGATAAACCATTACAGTGCTCTGTGTGGCCCTGTGATAAAATAA
-TAGGAATGTGATTTTTGAATCCCTCAATAATGGAGAAGATGATGGAAATC
-TCCCCACCTGCCTTACAAACTGCTGATTGTGCACATGATGCTTGCCCATC
-AAGATCATTTTCAATAGATGATTACTTCAGTGTGCCCAGGCCTGCAGGAC
-ATAAGTATGTGGGCAGTGGTAGTAAAAGCCATAATTATTCTTAATGGGAA
-AATGTGCAGGTAATGACTTGGATGATCCCGTGTCTGTAATGTATGAGTTC
-CAAAGCCCAATGAAGTAATTAAGCAATCTGCAAACATGCAGGGGAAAGTC
-TGAGATGGAAAGAGCCAACATAGTGTGTCTTGTTCTCAATCTGACAGTGT
-TCTTAAACAGAGAAAAAAatctatctatctatctatctatctatctatct
-atctatctatctatcatctatctatcatttttccattcatccatcaacta
-cctatctGCGTTTGCCTGCCTATGGTAACATAGGCAAATATTGTACCTAT
-CTATATCTATATATCTCAAAATACCATATGTATTTGTAGGAGAGCAGTTT
-TTCCAAATTGACGTTTCAGTGGGGAATGCTCGTTCTCCATAGCGTTCGAA
-GATAGCTTTGTTCTTCCTGAGAGTATTGCAGTCTATTTGTTCTTCTTCTT
-AAGACAAGCAACTGAAGGAAGCAGAGACGACATTGCTCAGACTGGGAGTT
-TGGGGTCTGAGTTTTGCCTCCTGTGCTGAGTCCATGGGCAACCATACAAT
-AATATCTTCTCTCTTCTTTGGGGCAAAGGTCTCCACCTCACTGATGGATT
-GTTGGGGGACTCAAAGTAGGAGATAGGGCATATCATAGACGAGTTGTGAG
-TTGTGCACTTAGAGGGGAAGGGCCTTTCTTAGAGCTTTGCTGCATAGTAG
-GGATTTTTTTTCCTGATTTATAAGTGACAAAACAAACAGAACCTGAGACA
-AAATGTGTAGTGATTCCTTCAAAGGTGCAGAACTATTTGGAGTCAGACAC
-GGCAGGCTGGCATGGAGGACAGGTGGTGTGTTTAAAGTGCCGAATTGAAA
-AAAAGGAAGGAAAAAACAAATGAAAGAGGGTTTGTGGTTGATGTTGGTCT
-TACCAACATCAGCCTAAGTGTAGAATGCTTCTATGCCCTCACAATAGCTT
-CAATAAAATTAGGCCTTTCAGAGTGGGGTGCACGGCAACTATCTGTGGCC
-AATCGAATGCAAACCAAtcgaatccaaggggtcctcctgaggagtgctgg
-ccaatatatcagtctaaggatttatggagtcaaaggcagggaggaaatgg
-ctagattagggctgTCCAGGGAGCACTTAGTGGCACTTACTGACTATTAA
-AACACTCCGTCCTTCGAAAACAACAGAAGAGCAGAGTTCTGGAGAACGAT
-TTCTTGTTCCCTTTGAATCTGCGAGGTTTCTGAAGCTGAAAGCATGGATG
-TTTTGCTGCGCCATATGATTAATTCATGCTGCTGCTTTTAAGGGACTGTG
-GTAGCTTGGCTTCGGGTCTTCCTTATTGTTGCTGTTGCTTAACAaagcag
-cttcaagccacagcaggattttaaggagagccctctaaaggctaacaaaa
-gcatccagggatgttggtggcccagtagatggcagcctgccccctgagtt
-aAGGCCTTGCTGTTAACCAGCGATAAGCAGGAAACAGGGGATTCCAGCCT
-TGTATATTTAAAAACATCTTTCTTTTTTGGAAGTGGGCTGGGGAATGGGA
-AGGGGAGATAGAACGGAGGTGTTTCCCCCTCTCCTGTCCATGGGCTGGCT
-TCTGGGTGCATAGACTGCGTGCTCCCGCTGCAGCCTGCTTTATGTTGGGC
-CACACTGAGCTGAATGCAGAATCTCTCACCACCACTGGACATTTAAAACA
-TAATTTTGCTTTCACTTTGTAAATGGTACCACTTTTCTTTGGATAAAAAG
-ACATACGGATGGATGACTTCCCCGTTTCTATGTATGTGTCTGATTTCCTT
-TTATTTATGCTATTTGGGTGAAAGAAAGATCATAGATCACTCTCCATTCC
-CTACCTGTAAATGTGGACCTAAGGTTGTTGGCACAGCCACACGCCAGGAA
-CTCTGTCATGCTGAGGCCAAGCCCCTCACATGACTGAGGGAGATTATCCA
-GTATCCTCAGGTCCGTCAATCCATCTGCTTCCACCAACCAAGCCGGGTGC
-TTTCTTGTCTCCTGGATCAGGAAAGGAAAGGGGGCTGCAGGGGTGGAAGG
-AGAAGAGGAGCCAACCCTGGCCATCCTGATTTGGTCCCAATAGCTGTCAC
-AGTTGCATATTTTATACCATATGATCCTTACCAAGACAGTGGGGGCATTG
-GGAGATATGGGGCCAGGGCTGGATCTCTCTATTGCAGGGATTTGTAAGTA
-ACGGCCTGCAGAGCTCATGTAACTGGCATAAGGCCACTCAGCCAAGAAAA
-GCCAGGGTGCAGGCCAGAGCTTTACATTAGGGATAATTCCACCGTCCCGT
-TTTAAATACTGACGCTTACCACCATGCTAAGCAGAGCAGAACAGCTGCTT
-TGCTACTCAAATACATCTATTGTGAACTTGCTTCTGTGCTCACAGATTGT
-GTTCATTTAATCCTCTTCAAAGGAAAGGTCTTTCTTTTTAGAAATAGTTC
-ACGAAATGAAGTTTATTCCACTACTACAAGGTTTGCCTAGCATTAAAAGG
-TAGGCCCTACAATTCATTGtattattattattattgttattattattatt
-attttattCTTGAGATTCTTCTTGATTTTtttgtttttgttttaagtgta
-tggatgttttgcccatatgtatgtctgtgcagtgtgtacacagtgcctga
-agaggctagaagagggcatggaattccctttgggactatgcttactgata
-gttgagagccatgtccacacagggggttgaatgcagatcctctgtaagag
-cagtcagtgctcttaacaactgagtcatctctccaaccccTCATCAAtct
-ctctctctctctctctctctctctgagacagtgtttcatacactcaggct
-gacctctactcactgtgcagttcaggctgatcctgcactgttgatctcct
-tgtttctacatccccagtgctggtattacaggcaaatgccaccccgacag
-gctttaaacaccattgagaatcAGTAATATTGGGGATGAGTTTATGTTAC
-AAATACAATGTATGAAATCTGCCCCTTCCCCCCAATTCAAAAATTCTTCT
-TAtttatgtgcatgggtgtttgtgtactacaggcttgcctggtgccaaag
-gaggccagaagagggcatcaaatcccctgggactgaagtttcagatggtt
-gtgagctgccatgctgggaaccaaacccaagtccactggaagtacagtct
-gtagtcttagtcaccgagccatctcttcaAAGAATCTAATAAAAAAAAAA
-AAACCAGTTTCAAAAAAAGAATGAGAAATATGTAATTCTGGCTTTCAATG
-TGAGCCTCAACcacacacacacacacacacacacacacaTCACCCATTTC
-AGATTTGTGAGATCAACTCGGGAGGATTGGTGAGCTAAACTATAAGAGCT
-TACTTCCAGAGGGAAAAGGAGGAACCCAAGTCTGGTCCAAAGCCACGCTG
-AGAGGTGGTAGGGAGGACCCAGCGGAAAGTCTGTTTCCTAGATTTCTTCC
-ATCCCAATCAGTGCTTGGAATCACCATGGGAAGAACGTGTGAAAACCGAG
-TAAAATGCAAGAGAATAATACAAGTGATACACTGGGAGCTTGTGTTAGAA
-ACAAAGCCCGAAAGGTTCCTCATTTCACTATCTCCAAATAGATAAGGCCA
-GGGAAGCCAGCATGGGGTGTGAACTCTTTGGGGGCGTTGTTAGCAACCGA
-GAACGGATGCTCTTCTCTTGGCGAGTAAGCTGCAGCTAGAGAATGCTGTT
-TCATAATCATTACTGAGGTGATGCATCAGGCAAGCCTCCATTATCCAAAG
-AGAAAGCAATGGATAGTGTTCTGTGTTGGCTTTAGGCTCTAAGGCAGAAG
-GCCCTGTCTGGACAGTCATCTGTTAGAACATGAGGGCGGCCCTTACTTGA
-TCTATTCAAAAGGCAGCCCTGGCTCTTACGCACTTAATGGGTCCCTGGAG
-GTGAGATTCATGAGGAGGTAATGAGCAGACAAGAAATCTTGCTTAATTAG
-GTCTTCACTTGATATTAACATGATAGTAACATGATCTGCATCCCCTTCTC
-TTCCTCCTCTCTGCCATTGGATCTATTTATGAAGGGCAGAGTAATTAGTA
-GAGGAAAAGGGGACAGACCTTACCCAGACTTGGTGAGGAGGATATGGGAA
-GGCTGTTCCAAAAATAACCTCCGggaagaagaggaggaggaggaggacga
-cgagaaggaggaggaggaggaTATGATTGCTTCTGCTTTCAAGTCTCCGA
-AGAGCAAGTGAGGCTCGGAGTTACTGGATGAAAACCTTCCACTCAAAGTC
-AGTGAGAGCTTCCGATGGCTGAAGCTGGGTATGAAGGGAAACATGCAGCT
-TCGCTCAAGAGTGAATTCTTTCCCTCTAGACACGTCCTAGCAATGTTTGG
-AATCAAGGACGAAGGCTGCTAGAAGCTATACCATTTCAACACATCAGGTA
-ATTCCCTAGGCGGCCATCCCAAACATGTGACATCATTTATTGTAGCTGAT
-TGGCCAGAAGATGCCCAACCTGACTTCATTAACTTTAATGATCTGGAGAT
-CACAGAGAAACCACAGGACACTTAGTAAGTCTGTTGCTTCTGCGTCTTAC
-CCAAGGTAGAACATTTCCAAACAAAGATAACTCCTTCTCCTTAAACAAAA
-CAAAATGAaacaaaacaacaacaacaacaacaacaacaacaacaGTAAAA
-CCCATGTTGGACTTATAGTAAAAGAATAGTATTTTCTTCTAACTTACATT
-CTTATGTTCAATTTAATCTGGCCACAATTCACTACAGTTTCTGAGATACA
-TCCTTAAATTAGAATGACAagctgggtggaggtggcacacgcctttaacc
-ccagtactccagaggcagaggcaactggatctctgagttaaaggccagcc
-tggtctacagagtgagttacaagataactagggctacacaggaaaaccct
-gtttcaGaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacaagacCGG
-ACAAGTAAAAAAATTTAGGATGACAAGATATAACTTTAACTTGTCTAACA
-CAGAATCAGATTTCATCACTTACTAGAGGCCAGACTTAACCTTAACTAAA
-ATGATATTTATCTTTGTTGTCTACTTTTATGGGAGTTACTTGAAAGGTTA
-AGATGAAGCCACAGCTATCCATGTGCAGTATATTAGGTTAGCCTCTCATC
-GTAAAATTATTCCTGGCTCAAAAAGTAATGAAGATGATGATATGACCTTT
-TTCCTTTAAGTTCCACTATGTGTCTTCTGAGATAAGACTTTCCCCTTCAG
-CTCCATGTGTAAGGACACTGAATAGCACGCCAGTATTTCTACTGTTAAAG
-AATGGATGGATTACTGGCTTCAAGGTAAAATCTTTTGAAGGGTTTTCTTA
-CTTTGAATGGGATTGGTAATATACTCAAGTTATCCTTTTTTAGGTCTGAA
-GATTTCTTGAGTTTGGTATGTCCTTTCAGAGATTGGGGTTCAACTGAAAA
-ATCTTCGTTTACAGATGTTTTGCCTCATGTCAGTAGCATGTCAATGGTTG
-CAGAACAAACTTTGCCTCTTGTTTTTTTTTTTTTTTCATAATTGCTATTT
-CTGGTCCAGGATACTATTCTGTCAGTGAGGTATCTTTGCATCTGCTTTCC
-AAACATCTGCTCTAACTGCAGGTACTTCCCCAGGCATCTTATGCCAGTTT
-TAGTAAACTTTTCTGAAGATAAACTTGTACTTGGGCACGATGCCTCAGGC
-AGCTCCTATAAAGTGTTTAATGTCAACAAAAGTTAGAAATATCTAAGGAA
-CATATGCTGTCTCAAAATGCTGTACTCATGCCAAGACCAAACACATAGTT
-TATCATAACAGTCAACTCCATAAAACCAAACAAAGCAAGAACACCCACTA
-AATAAGTAATGGTGTGAAAGTCTTTCGGGGGTGTTTTCGTCATAGATGTT
-GACAGTCAGTCTGACTCTGGCAGTCTGTCATTGAGTGTGCTAAGAGCCAG
-TGGGACCTGCAAAGCTCACACAAAATGCTCACCCAGATCACAACCACAAT
-CCATGAGCCAAATGTGGGGGATTTGTGTTGACTGACAATAAAAAAACACT
-ACGTGTCACACACAAAATCACATGTGTGGTGCGGTGAGAGGACAGGAGTA
-CAAAGCGCCCAGGACTCTGAAGCCAGGACAACTCATCCACTTCCTCGCTT
-AGACAAAGAATTCCATTTGTGTCAGGTGCTGGGGACAGAACTGGAACAAA
-GCAATCTGTTCGTCTGAAAGGAGCTAGCTCGCTGTTTGTCTAACACAGAA
-TCAGATTTCATCACTTAACTGGAGACCAGACCTCCAGCCGGTCTGACATT
-CTCTTTATTGGCTCTGTGCTCTACAGGCCGATCCATCCAAAGTAAATACT
-TTTTTTTTTTTTTTAGTTGAAATGCTTTTTGTAGTGACTGAAGCTCACAT
-TATTATGTCATACAGCTTCCCATATGAAGCCATATGCCTAGGCAGAAAAC
-ATATGGCATGGGCAGCAATGGACCTAGGCAAGGGAAGGAGGGTTTAGGCT
-CAGGAAGAGTTAGAGGCTTTCTGGGTTGTCAAAGTTGCTGGGCATGGTTC
-TTTTATACCATACTAGAGGGTCGAGGTGGGAAATGGATTCCTTTAGATGA
-CTCAAAAAAGTTTGTTTGTTTGTTCTGGTTTTTAATGAGAAGACTGCTCA
-TAGGAATGGGGCTAGAGATTAGGGAAACAACTGAAGACTCGGAGCTATCC
-ATGCCCCAGCAACAGCAGGAAGCTGTACCATCTTGTCACAGGAGAAGACA
-GTATTATAAGGGCCTATTGAAACTCGGTGTCATAGAGGAGGACACTTCAA
-CACAGAACATACAGCTACTGTCATCAAAAGCATCTCTGGAATTAGGAAGA
-TGGGGAGAAATACAAGGGGATATTTGTAGGAATCCTGAATGGATCAGAGC
-CAGACAGAAGGCAGCTAGCAGGAGAACCAAAGTTCATCAGCCTACAGAAG
-TCACCTCCCCTAGTCACAAGTTGGGGAAAAGGAAGGCAGTGAATTTGGGT
-TGGAAGCAAATGGTGTGTTTCAGGGTTTACACTATGGGTTATTGGGTAAA
-TAAATACTAGGTTTTAAAGGTAAGGATGAGCTGGTTATTCTGAATACAGA
-AAGGCAAGAACAGAACGCAGGAGATCTCAGTCTTAAGGCAGGGATCTGGA
-GGCACCTCATGCTGAGTAGACAGCTGTGAGTTGGGTAAGTTTGATATTTT
-TATGTGGTATTATGGAATATGTTACCTCGAAGGCTAACTCAGAGATGAGA
-ACCCCAGGAGGGAAGTGTTGGCGTCCCGTTGGGAACAGTGGGCGTTTTCC
-AAGCTTGGTTTGACTGAGATGCTGTTTAGAATTTTCACCTCACCAGAGAA
-CATTGACCTCTGCTCTGGTTGGCTCATGATTTTCGAGTGGCGCCTCCCCA
-AATCCAGCCCAGCACTGTGTGGCTCATCTATTTGTACTAAGACAAATAGA
-GAAGAATGCAGACTTTGTTTCTAtatttagaatttatatgtgtgggttta
-tatgaatttatgccacatgtgtgtgggtagctgtagaggtcagaaggcac
-tgggtcccctgtggatctggagtagttgtaagcttcgcttcaagggtgtc
-gggtatctaacttggttcttctgcaagaacagtaaggctcctaattacag
-aacttcctttcagctcTTTGGTTTTCTATCCCTCCCTTCCTCCCCTCATT
-TTTCCTCCCTTCAGTTCCGTTtctctctctctctctctctctctctctct
-ctctctctctctctctctctctctctctctgacagggtcttcctatgtag
-ccctcagtggtctgaaacattctatgcagaacaagttgggtttcaaactc
-ataaagtcccattgctctgtttcttgagtgttgggattataaatatgatc
-taccataccgagcCTTGTTTTTCAAATATTTAATCATATTTTATTATTTC
-ATGAAGCCTGTTAAATACTGCATTTTTTTTCTTGAAGCCTTCACAGTTTG
-CTGTGCTCTAATTTTTCATCAATTGTCAAGAATAGCGACAGTGGGTATGA
-GACTTATGCAGTGGAGAAGAGTTTCCGAGGAAGCGAGCTGAGATGTTATA
-CGTGAAAGGGTTTAATGTGTGCTTGGTCCGAGAGGGTAATAAATGCTATA
-AGTAAAAGAATTTTAAAAGAGACTAAACAGGATGTGCTCTGGTCCATAAA
-GTAGAAGATCGAGGGCTTGACCTTGGATCGCAAGGTCAAGTGCACCCAGT
-GAGTCCAAGGGTAGCACTCTTTATTCTATGGTGTAGCTCCCCTGCCTCCT
-ACCATCAGTTGTTTAAGACAGTAATGACAATAAATGTTGAAAATTCATCT
-GGAGAGAGACTGAAACCACTTCAGATTCTATAAATATGAGGTATGTTTAG
-GGACTGGAGTGGCTCTGGACAATCTTGCATCTTAGGGGGGAAGGTAGACA
-ACTGGATTGAGAATCACGGGGTTTCTCTTTCCACTGTCCAGTGTGACAGG
-AAACTCAACCAAGTGAAAAACCTGTCTTCTTGTTGGAGGTTGAACAGATA
-TTCCCGTCTCTTCCTTTCCTTAGGGAAAAATAAACCCCACGCTTTTAAGA
-GGTAAAGATGTAGCTAAGATGGGAAGAACTACCCCCCCCCCAAGATACAG
-TAAAAACAAAAAGATCAAATGATTCTGATAATTATTTCTCATTGAGACCA
-TTCATCATGGACCAAGGAGCCACTAAACAGGAGAACAGAAAAAGCGATTC
-TATCCCACACGAATGTTTAGTGTTTACCTCTGTCGCTGCATTAATCATGT
-CCTATGCTTCACGCTAAAGTTATATTTTAAAATCCCTAATGATAACATTG
-ATGCCTTGTCCTTTGTTGTGAGTAGAAAGACTTAATTTGATGAATAGAAG
-TTAAGAAAATGTTTAATCTTCCATTATGGTATCATGATTGAGATTCATCC
-ATCTGCTCCACAATAATAATAATTTATCACGAACGCGCATGCGCATGGCG
-CGAAGGCGGCCGAGAACAGAAAACAAGTTCCCTGGAACTCAAAGCTCGTG
-CCCTTGTCCTCTTTGAATCAGTCCTACGGCCGCTACAGATTTTCTTCTAC
-AGTTTTCAACATTTTCTCCAATTCTTCTAGGTGGGACTGGGAAATAGAAG
-GGACAGAAATGTTTAAGTATTTCGTTTCCCCTCATTTCTTCCTGTTTGGC
-AGCCCCGTAGCAGCGCATGTCTTCCTTCCACTGCCATTTTTTTTTTACTT
-TGACaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagaaagaaa
-gaaagaaagaaaagaaaagaaagaaagaaaaTATGTATTTCCCCACACCT
-ATGGGTTTGAATTAGCGGTACATTTTTTGGAGTCTGAATTAGCGGTACGT
-TTTTTGGCTTACTACAAAGATGTAAGTACATGGTTGGGATAACCTGGGGC
-AACAAATAAGACTTTCATTATGCAAAACCGTCTTCAGGTTTTCTATGTAT
-TTTAACCTAGAGATGTTAAAATATGGATAGGTGAGAGACCAGACAGCTCT
-GCTGTCTTTAGCGTCCACTGGAGAAAGATCTCGCCCTAAGCTGAGTTGAG
-AAGTAAGAAATCCAATGGAAACACAAGGCAGTTGTCAACGTTCTGGATGG
-AGGACCCGGCAGCAGCTGTGTACTCTGGCTGCTGCGAGTAGACCGAGATG
-AGTCACGGTGTCTTTTTGGACAGAGGAGATTCCCAGAAGGAGTAAGATGT
-ATTGGCAGAAAAGAAATTCTGTTCAGGCACAGACGATTTTGTGTGAGAAG
-GGAATGACTTCCAATTCTGTGTCTAAGTGGCACAGGTTATAGAACTGCAA
-ATGTTAGCGGTTACAAAGGAGTTTATATAGAAAAGTTATTTGagctgggt
-gtggtggtgtacgcctttaatcacagcattcaggaggcataggctggtgg
-atgtctgtgagttcaaggccaatctggaccatacagtgaattttaggcta
-gccaggactgcatagtaagatcctgtctcaaaagaaAACTTGTTTAGTGG
-GGAATCTTGCCTGCTGGCTCTATTGTGAGCACTGTGAAAAAGTGCATGTA
-GATGAGAAGTGCAGTGATTTaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacTTCAC
-TTGCCATGTTAATGTTTATTACATTTTTTTTGGCCCGATCTCTTGTATTC
-CAAGTTGCTATAGATTTTCTTCTCGCTTCCCAAACACTATTTTTATGATT
-TAGTATCCTTTTCTTGTGCATTTAAATTCTTGTCCTGAGGACATGCTCAT
-TTGTGTATAGTTGGACTTCCATGCCTATGACATCACCCAGGGCACACAGA
-GCCTCCAGCAAACTTGTTTCTCCTCAGCATTGTTTCCCGTCTCTCTCCCT
-GTTGGTTCATGCAGCTCAGactgctattactgctccatggttacaatagg
-aacataccatagtttatcatttgtctgtctccctactgtgaacgttcaag
-ttctttcccaacatttggctgttgaagtctctctgaggggtcctctagtg
-tctcaccctgagcatctgttttaggttctgtacgaaggtatgttttttgg
-atgaaaaaggtgtaagttataaggcgtatacatatttgagttttctaggc
-agtaccaaatcactttcctaaatgtttgagctactttataatcctaccCA
-CATCCGATTTCCTTTTTGGCCAGACCTCTGGATCTTTACATTCTTCTAAA
-TTGATATGGTTCTCTAAAGATTTTAATACCAGCAGATTAAGTAGGACCTC
-TGTCTAAGCTCTCAGCTTGTGAGTGTTGATCTTCTTGGAATTTCTGGTGA
-TGGAATAGTGACTGTAGATTTTCAATTCTAGATCAGTCTTGGGAATTTAC
-CACACAACACAGTGGAAGTATATAATTCCTGCCATACTAGGGAAGAAATG
-GAATGTGCTATAAAATCTATGCAGGGCAGAATATGTTTTTGTTGGGCCAC
-TGGACTTCTGCTTAGGGATGTGGGGAGCAGAGATTATGTCTGGGCAATAC
-AATGTGCCCTGTCGTCTTCTCTACCAGTCCTGGGTTTCTGTGACCTTAAC
-CATGGCACAGAGAGAAATTCAATGATCCTGAAGACTCAAAATAAATCCCA
-AGAAGCAAAAACACAAATGCAGACATTTCTGTATTCATTCTTCCCAGGAC
-AGAGAGAAATAGTCTGTGTAACAGCACACTGTAGCAAGATGAATGCTGAT
-ATGTTATAGTTAGCTTGAGAAAAGGACTTGACCTTGGGAATGGTGGGCCT
-TGAAGCTTGGACCAGTATTTTCTTTCACCTACAAAGCAATTTGAAACAAT
-TTAGTCTCTAGCATTAGCATCTAATAATATAGACTTTTGCTAGAAATCTG
-AAGTCACACAGAGAATAAAGAAGCCACAGAGCACAAGAGTAAAGTCAGCC
-CATCAGCAGAGCTGTCAGTGGAGGAGAGCAGCAGTCTCATGCCCTGTGGC
-TCATTCTCAGCAGCTCCGTTGGTGATAACTTCCAAGAGAGTTCTTCCTTC
-CTTGAGCTTCCATAGGGAACCTGAGAGCTGAATTGAATGTTGTTAAATGA
-AAATGACTAAGACTTTGTGGTCAGAGAGACTCCTGAGTTCCATTTTATAG
-TAACTCTCTGAAAAGACAAACAGTGGACACATTATCTCCACATGAACGTT
-ACTTTTCAGAGGTGTGTGCATGTGTGGGGtgtggggtgctgtggggtgct
-gtgagggtgGAGTCCAAGTGTGTGCATGCATGTAGAGGCCAGAGGTTGAC
-CTCCTCCTTTGAGAAAGGGTCTCTTATCAGTGTGGAActcctcagcactg
-ggttacaaatgcaagctaccatgcctggcatctatctatctatctatcta
-tctatctatctatctatctatctatctatttatctatctatcacctatct
-atttattatctatctatctatctatctatctatctatctatctatctatc
-acctacttattatctatttattatctatctatccatctacctatctatca
-cctatctatttattatctatctatctaccacctatttattatctatctat
-ctatctatctatctatctatctatctatcacctacttattatctatttat
-tatctatctatccatctacctatctatcacctatctattatctatctacc
-acctatttattatctatctatctatctatctatctatctatctatctatc
-tatctatctaccacctatttattatctatttattatctgtctatctatct
-atctatctatctatctatctatctatctatctatctatccatctatctat
-ccattcattcatttagtgagttttgggaaccaagttcactttctcatgct
-taggacacaagcattttactgaGGAGATCCCAAAACATACTTTGAAACAC
-CTTTTCTAGATAGGCTTAGCTGAGAGACAAGGTTCTATAGGCTCAGCTTC
-TAGGATCAGACATGGAGACAAGGTGGCTACTGAGTCTTAAAATCGAGGGA
-CAGTGGCTCATGGAGCCTTGTTCTGGGCATTTAATTTCTTCACAAAGTCA
-ATTTTTTGCTTTCCCTATTTCCAACTGTAGCACTCTTTTACAACTAAGAC
-TTATCTAAGTAAGAGTCAATGCTCAGCGTATATGCATATGTCAGCACCTG
-TATGCAAATGAACTCCTTAAGGACTCATGGCATTCACTTTGCTTTGTCAA
-TGGGGAAACTAAGGCTAGGAAAATTAGGCTAAGGGCAAATATGGGATTTG
-AAACTGTGCTAAAGCTTTGTGTTTGGTATCATGCCCCCTCTTAACACTGT
-TTACAGTCTCTTTCTAGCTTTTATACAAATAAAAGCACACATCTGGACTC
-CCTTTCCAGTCACCATTCCCACTCGGTTGAGCTATTTTCTATTTTACTAA
-ACCAATTCATCAAATAGAAAAATTAGGTTTTGAAAAAAGGTTGTCATATC
-CTGTTTATTTTAACCCACAAAAATATCATTTTAGCCATGTTCTTTTGATG
-TAAACATAAAAATACTGAAAGCGTAAATAAGCTATCAGGGCCAACGAAAT
-AGTAATTATTTTGACATTAAACAAGATATCCATCTGCTTTCCCAAGTAAA
-TAACCTCTGCCGGCATCTGAAAGACAGCAAGATGGGGAGGCGCTGGGAGC
-ACTAATGTATGCACTCCGTGGGGATAAAAGAAGCAAAAGCTGGTGGATCA
-AAGGGGTTCAGAGCAATGAGTAATGTAACACTCATCTCAGATTAAACAGC
-CATCTCCATGATGCGATGCAGAGTGTGGTCCATTCTGCTCTCTTCAGCAG
-CTGGAAGAAGAGAAGCAGTTTTTCTAAGGTGAAAGCATTAGGGAGGAGGG
-AGGCAGAGACAACCCCAACCTAGAGCAGTTTGCAGAAGAAAGAAAAGAAA
-GCACAGAGATCGTCATCTTGTGTTCTGCCTCGTCCTCTGCTCCAGGGAAG
-GGCCCTTCACCGTATCCCATCTTAGGTGTGCTTGCTATGAGGTGGGCACA
-AGAACATCAGATTCTTACTGAAGCACTCTAGAGCATATGAATAATTTCCA
-ACATGAGTCCCCAAAACGAATAGAGATTAAACTTCAACTTCAATTAGAAG
-CAATTGAAAAAAATTTGGCACTTATCCATTTATttcccagactttatagc
-cttatcggaagcacctgggagtgtgtgagtgggcagcctggagtcctggt
-cctgaagctctgatttggtaggtgtgtggaggaggaaaagtcgcctttaa
-atcagttccccaggtaacatgagggctgctgtctcaagggaggccacaGT
-CCTCACCAGCAACCCAGAACAGAGATTCTGTGCTGACTCCAATGTACAGG
-CCACGGAAATGAAACGGTTTGTTCAAGGTCATGTAGCCGCTGACAAGCAG
-CAGTCAAGTCGCCTGGCAGTTTGGTTCCAAGTAGGGACTGGCAAACGTTT
-TCTTGCGAGGTCAAACAGTAAACCTCCTGGGTTGTGGAACACAGGCAGAG
-TCTGTTCCAACTGCTCAGCTATGCCGCTGAAGAGCAAAAGTAGCAGTAGC
-AGTCCTTAAGTAACTGAGTGCTGTTGTGTTTCAATAAATCTTTATTTATA
-GGAGCAGGTGCCTGGCTGAGCCCTGTTCTGCAGcagggcatcttaaacct
-gtttcactcatgtctgctctcccaagagatttttacttgatcctgactat
-ataaagatatatatatatataaagatactatatatagatatataaaatag
-gtatacacttcaaatatttaatgccaatacatcataaagaagtcttactt
-agaacaagtctctgctatagacgattgtcaccattaactaaagatggcaa
-tgaggtggaggtatttgcttattttcacaaaggtgtgaaatcttggctga
-gtatttgctactgcaagataaagtgcatcttcaGGGGATGTTTGAAAGAA
-GGGTccagaaagattttgctgaagggaccctgttacagctgtctcgtatg
-aggctatgccagtgcctggcaaatacagaagtgggtgctcacagtcatct
-ataggatagaacacagggcccccaatggagaagctagagaaagcacccaa
-ggagctgaaggggtctgcaaccctataggtggaacaacaatatgaactaa
-ccagtaactccagagctcgtgtctctagctgcatatgtagcagaagatgg
-cctagttggccatcactgggaagagaggccccgtggtattgcaaacttta
-tatgccccagtacaggggaatgccaggaccaagaagcaggagtgggtggg
-taggggagcagggagggggagggtatagggaactttcgggatagcattta
-aaatgtatataaatagaatatctaataaTAATAAAAAGAAAAAAGAAAAA
-AGAAAGAAGGGCCCGGGGTCATGGGTGATAGGAAGAAGGCTTTTTTTTTT
-TTTTTCAGAAGCTGGAAGGCCAGGGAATCCAGAACTTGGGTGAACAGAGA
-GCAGGAGAGACTCTGCTTTCTACTCTGGAGGGTGTGGATGACTTTATCTG
-GACCCGTCTCATGTGCATAGTTATAGATCAGACTCCTGGGCCAGAGGGAC
-AGAAGGGGAAAGCCCAAAGCCTGGTTAGATTAAAAATAGCAGatggctcc
-ctccatgtgtactctttggttggtggtttagtccctgggagctgtggggg
-atctggttggttgatattgttgttcttcctagggggttgcaaactccttt
-aactcattgagtcctctctctacctcctccattgaagtccccatgctcag
-tccgatggttggtagccagcattcgtatctgtattggtcaggatctggca
-gagcctctcaggggacagctatatcaggctcctgtcagcaagtgcttctt
-ggcatcaacagtagtgagtatctgggtttggtgtctgcaggtaggatgga
-tccccagatggggtgatctctggatggcttttccttcttcaatctcagtt
-tcactccttgtccctgcctttcctttagaccggaataattctgggttaat
-atttttgaggtggataggtggccccatcctttaaccagaagctgtgccta
-accattggatatgatctctacaggttctccctcctctttgtggggtattt
-cagctaatgtcatatctgttaggtcttggaaacctcttgtatccctggca
-tctggagctttctagtggctacccacagctctccattcctcactgctaca
-cacctctgttcaatttcctgaccctctgtacttctgccccatctttagca
-gaggattgccctatctggcatcaatgggaggggagccccttggtcctgtg
-gaggctcgatgccccagtgtagggaaacgctagggcgctgaggtgggagt
-gggagggagggtggaggagcaccctcatagaatcaggggggagggaggat
-gggataagggatagcgtttgaaatgtaataaacaaaataaccaataaaaa
-GAAATAGCAGATGGGTCAAACACTGCCCTCTGCTGTATAGTTTCAGTAGT
-AGGAGAAGTAGTAAAATTAGCACCACAAATAGGGCAAGCCACGACAAGAG
-GGTCACGGTTGGGACAGATCCTAATAACACTCTCTGATGTTGTTTTCTGC
-AAAGTTTTGGTAGATGTCATTTTTCTaaaaaacaaaacaaaaaaccaaaa
-aaaaaaaacaaacaaacaaaaaaaCCAACCCAGACTTATTTCTTACACAC
-ACACACCTTATATGCCTACTGCTTATTTAGCTCTTTTTGGTATGCTAAGG
-ACTTCAGACATAATTTTATCTATGTCTTATTACTATATCATTATTAAGTC
-CTTTAAGTGGTTGAGGAGTAAGTTTGCCAAAAGCACCCAGCATGTTACTG
-GTTCAAAATCAAGGGGTGACTTTAAATCTCTAGTCCTCGCCCATTGCGCT
-ATCCTGCCCTCAAGGGATGCCTCATCATAATCTTTGATAGTAATGATACT
-ACCTGGTGCTTATGTAACAGGAACGCAAGGCTGCTTTAAAAATATGCATC
-TCTAATCACCAACCTTGTAAATATCATACCAAGTCTTTGGGTAGTAGGCT
-CATACATTTCTTCTCTAGTCAATTCTAATGCTGATGGATCAGATTACATC
-TATGAATCAATATTTATAAGTCACTGCTCCAAGTGCCTTTCATTTTTGCC
-TTGTCTCATCTGTTACTTAATTTGCTTATGAAGAAGGTTCATGTGAGTAG
-AGAGACAGGCTCATAAAGTGTGACGTatacagaaaagactttggcaaaat
-ctaacatctctttatgataagcatgatggagaggctaggaatggaggaag
-cacagcccagcatgataaaagggcacagatgaaagacctatagccaacat
-tatgctatttagaggaaaaattcagtagttacccactaagatcaggaaca
-aggcaattagttcccactaaaagaacaaaacaaaggtgtctgttacattc
-ttattaaagatagcttttgaaattgtagctacagcaatatgacaagagaa
-agaactgaaagagatacaacaggggaagaagggattaaagtatccctatt
-tgtaggtgttattattacttttttcacataaaacaccctaaagactgccc
-accggccaaaaaaccctcttagagctgatgataatttcagcaaatggcag
-gattaaaaattaacacacaaaaatcagaagtctttcctatgtatcaataa
-aaagcagactttaaaagacatcaggaaaacaattccatttagaatagttg
-tccctgttctgggaataaacccaatgaaggaaatgaaaacttttaaggaa
-ttaaaaaaaaaaagtttaaggcattgtagaaattggagaaggtactagaa
-gacagaaacacttactcatggattggaaaagtttatattgtgaaaatggc
-cagtctatagattcaatctatagattcaatacaattacaatctaatttcc
-aatgtcattttacacagaCAAAGAAAAAATGTACATTTTTAaaaaatggc
-cattctatagattcaatctatagattcaatacaattacaatctaaattcc
-aatgtcattttacacagacaaagaaaaaatgtacattaaaaaaaaaatgg
-aattacaaaagaccaaagacagacaaagcaatctagaaaaaaaaacccaa
-tactattggcagtatctatcatcaagtttgatttcagattatactacaga
-gaaatagtaatgataaATGAAGAACCCAGCTTAACATCACAAACCCCATT
-TTGTTTTCAGACTCCATTTTATGATTAACTTTCCCTTAGAATGAACTCAG
-CTACTGAAAAACCCCCAACTTGTTCCAGGAACAATGTCACACTGGCAACA
-ACCACAGTTCCCCTAAACAAACAGCCATTGCACTCTTAACAACAACCAAT
-CAGTTCTTAAGGGGAAATTACCTAATGTCTTAACATATATTGATTGAGCT
-AGCAACCATTGTTCATACCAAGCTGAAATCATTACTAGCCAATAGAAATG
-CACCAAGCAAATGTCAACCAATCACGTAACTGTCAAGATGGAAAGTCCCT
-TACCCTGCTACAGCAATGATAAAAAGGCAAGGCTTGTACCAGCTCAGCAC
-CTTCCACACCATCCACTGTGTTGGAGAGGTTAGAGGGTCTGAGCTCAAGC
-TTGAATAAACACTCTTTGCTTTTGCATTCCAGTCGGATTTCTGGTGATCT
-CTGGTGGTCTctgaagctgctaaaagaaaaagtagggagcatgtttcacc
-ttacaggcccagaaaaggtctttctgagtacaactgcaacagcacgagag
-gacccacaattcacaaacgggatcttatcaaaacaaaagctgtgtatagt
-aaaggaaactgtgaatcccacagaatagagagcaaacctttccagctact
-tatctgacagaggacttgtgtctagaataaacaaagaactaaaacatcta
-aatattaagaaaataaacgacctaattttttaaagatctatggaactgaa
-cagaaaatgttagaggaagagatgtatacagctaggaagtacttaacagt
-gctcaacactcttagctaatcaagaaaacacaaatttaaaatattttcta
-attccaactctggttagaatggctatcatcagaaacacaaaggacaacag
-atgctggagtggatgtgtgaaaggggagtctgatatactggtgaaaacta
-gtgtagcaactttgaaaattattctggagggctctcaaaacaatagaaat
-agaactgccatatgacctgctgtatcgcttcagggcattcacccagtgga
-cttttagtcttactacagaaacacttccacattcacgttcattattattt
-tatttacaatatttgggaaatgaattcaatctagatgttcaccaacatat
-gtgtgggttagaaaaatgcaatatatcggcacaatgaagtattactcagg
-tgtgtggaaaaatgaaatcatgaaatttgcaggtaaataggtagaactaa
-aaaaaaaataatactgagtgggggtaacttaggcccagaaaggcaaatgg
-cttatgatctctctcatatggatagcttagACTTAAATAATTTACTTCAT
-GTGTTTAATGGCATACAAGTGGAAAACAGAGAACTAGATAGGAGTATTTG
-CCTAATAGAACATGTTAAGGGAAGTATAGTAGATTACAGGAAAATCACAA
-GTAGAGAAGTAGAGTCCTGGGGAGAAGCTTAGTTAAGCAGGGAAGTGTTT
-GGAAATAGAAGTGGTAAGGCGGTAAAGCTCTTCATGCCCAATGAGGTGGG
-CATGAAAAGCCATAAGCAAATCTATTGTCTCACAACCCAGCTTAAAGAAA
-AAGACAATTGGAGGGAGGAAGGGATGGTAAAACACATGTGAAATGAAAGA
-AGATGGGAGAATGCTGGATGTTCAAGAGTTAAgtagagacagaagtgaga
-agaagagaagaggagggaaaagtcattgggctaaccaaaactaaggatgg
-gcaagaaagccttatggaaactcactaactaggaaggtaatttcaaacta
-taactttaaaaaaaaaagaaattcaaagggagtaactctgcattagtaga
-caatatctccccaagaagacctggcttagtaaataaaaattgtagtacaa
-ggccaggatacctccctataagttgttggtcagggaggcccctagagctc
-tctaaaaagatacaggctattgtccttctccatggttgttcatcatacat
-gctaaccctactgctgaagatactatgtacgttcactgcaggacacagta
-aaagccgtctcaaacgaagaaggacacttcctccctgcagaggaggatgc
-tgtgggattaaaacacattaataatcccacccagtgatagaccctgcatg
-ctgcgattccaacctggcatgcatgctacacccactagtgtaataggagt
-atgaccattatgattggatttcagtcatgcttcataggagagaatttcac
-gccttttcttggccagggaggtcataggccttaggcgacttacaattgct
-actattgttttgctaaatggtcatgttgtcaaactgccttctgatcattt
-atgtttatatctgaagacctgggcttctctcagccttggctagagatgtt
-tctttctgtaatgggtggtaatccatggagagatgcagaactggtcagag
-gtcagatgaggactaaagccacaattctcatccctgaacatctatattca
-gccttctctccaaggctcagggaacattgtggaagaggaggcagaaagaa
-cgtaagagctgagggatggggcggagagctgtgagatgccatcttctggt
-caggaccgacctggctatcacatgcacgagtcttcctgcagctggggtta
-cctgcataagattgaaccagctgatatccttacacagatgaggcaatgat
-ttccagacctcaggacttagtgaagagctattggcagctcataggtgctg
-ggggtggcggggagtctttattgaaagcacgggcagtggtaggtttgtcg
-tgccccagtggatggactcgtgcacataaagacaacactaactggatata
-gtggattatcaaaaccaatggacagcaaacacataagtggatgctcacag
-tcagctattggatggagcacagggcccccaatggaggagctagagaaagt
-atccaaggagctaaagagatctgcaaccctgtaggtgcaacaacattatg
-aactaaccagtaccctggagctcttgactctagctgcatatgtatcaaaa
-gatggcctagtcagccatcactggaaagagaggtccattggacacgcaaa
-ctttatatgccccagtacaggggaatgccagagccaaaaaatgggaatgg
-gtgggtagggaagtgggggggggagggcatgggggacttttgggatagca
-ttctaaatgtaattgaggaaaatacataataataaaaaatattaaaaaaa
-aaccaatggacaaacaaaacaaagacatgaagttgggaatgggtgttatt
-gggagaaatacaaaggatatggaggaggggagagggaaagatgatcatgt
-ttcattgtatgaaattctcaaaCATGAGACAAAATTAGAAAATAGACACT
-TGTTATTTCATTAAATGAAAGATCGTCTACCTGGATGCTGAAGATTAAGT
-TCTCACTTTGCTTGTGGGGCATGAGAGAAAAGAAAGCACAGGACAAGATC
-TAGAGGGTGGAtgtggtggtgtaaatatgattggtccaggaagtggcact
-attaggaggtgtggccttgtcggaggaagtatgttactgtggaggtgggc
-tttgagaaccttctagctgcctagaagctagttttctcctgtttgccttc
-agaacaagatgtagaactctcagctacttcagcatcatgtctgcctggat
-gctgccatgcttcctgccttgatcataatggacttaacctctgattgtgt
-aagccagtctcaattaaatgttgtcctttgtaagagttgccttggtaatg
-gtgtcttgtcacagcaatgaaaccataaataagacagaagttggcaccag
-aagtagagtattgctctgataggcctgactgtttttgtctggaggaatgt
-agattttgggactttggatttggaaagtggtggaatgatttaagtggggt
-ttcatgagccaccctagtagaaatatggaagtcgtttgtgctgagggtga
-tttgaattgggggtgtggctcaagaggtttcagaggagaagaatgttagt
-atgtggcctagagactattttatggtatcttgatgaaagcttgtattttt
-caaaaccaactttagtagggtacttaaatgctttaacttcccttctagcc
-cacacacaccagaggtagtggaaaggaaaggttaatagggcaaaggagga
-tgtgaacctgtttagaaagagttctttgggcgactccagtctacccggtc
-aggatatcagcggttcagtgcacaggaatcagcagtggtagcagaatcca
-ttctcaaacaccattcacgaatcagcaatggcagttcaatccagaagaaa
-ccatgaggctcggccaattggtccgagtctacaaaagtggccagaagctg
-ctggaacactaccagaagttctttggtgcgtttctctctttgaagtcaag
-acaaattatgatcatcgaagaaggcaaggtgaacggataccacagagtca
-tcagcaaagaccagtgaagaccggccaagagtggcaaggtggccccatgc
-cagagcattgtccgctgtttgttgggctatatttagactctttccaaaca
-ccacatgctctctcaagcacctgctccagcagaacatcacttgccctttt
-cccaggcagcttccagaaaacaccacaggtctgttctcagcaaaacatcc
-tcccgagtgtctccttcaacaaaaacctcctctcagaagacagtttctgg
-aaaaacatcacatgacataatggagtctccaaagagaccaggaatttcca
-gttcagaatgtggctgctttttgcccttgtttgaagagtctatccgaggc
-taagataaagagatttccactaattgctttgactaaggaaatctcaaaac
-agcctggtataaattctgttgtgtggttACTAAAATTCAGTCttttttta
-ttaggtatttatttcatttacatttccagtgctatcccaaaaatccccca
-cacgctcccccacccactTAAAATTCCGTCTTatgtaaaactatcacctc
-tttcttcagcatgatacctgcctggatgctgccatgcttcctgtcttgat
-cataatggatggaacctctgaacatgtaagccagtcctaatttataagag
-ttgccttggtcatggtgtcacatcacaacaatgaaaccctaactaagaca
-ATGAGATGGGTGCTTTTGGCTGAGGTTCTTTAATCAGGATGCTTCGAATT
-GTAGGAAGATACTGGTTTATTTAgggcactgcaggcaagtagagatggat
-ttgaattctggtttcctcacttaaccagccttgggatcttgggccatggt
-gcttaacttttctaggtctcagtttatctggatgtaaagtgggCAAAGCA
-ACTTCCTTATAAAACTGGCAGGATGTGTGTCAAGTGCCTAATGAGAGCAG
-GTCCTCTTCCTGGATCACATGTCAAATGTATCACGGCTCTTTCTGCACGC
-GTGACCATCCTTGATTAACAAGAATGGCTGTTAGTGTGTCAGCCCCCGAA
-GCTCCAGGCTAGCCTTCCTTTCTCAGATTTGAATAGCTTCTAGCCCACTT
-TGAGTGGGCTTCCACCTGACAGGAGAAATCCTTTCTGTGTACTCCCAGGG
-CATGGAATTAGATGGGGGTTTCATATTTTACCATGGCCCTGTTTTGTCTT
-TACCTTTTCTCTTTAGCTAATAAAAGATCAGTGTTAATTAAATCTTTTGA
-TGCATCAGGACAGCTCAAGAGAAAATGTTAAGGTAAGAACATTGAACTTT
-CCCACGTGACTGTGCTCTGTAACCTGAACACAGACTTAATGCCATGGCTT
-TTAGCGTCTGGGAGATTAATTGCTGCACTAACCACTAACTGGATTGATTG
-TGTCTCTAGTCTCAGAGCAGGAACGGGAATCTGCTTTCTTAGGGGTGTTA
-TCTACAAACAGCTGGTCAGGCCTCCGGCAAAGGCCAAGGTCTTAAGGGGT
-GAAAACATGGGAAGGCTCCCCTTTCTGATTCTCTGGCTTGTCCATAGTTC
-TGGGCATATCACAACGAGCACTGGGGGACAGTGATGATCGTCATTTCCAG
-TCTCTGGGGTAAGGTCCTGGGATTGGCCGACTTACTGTGAGCAAGGTCAC
-ATGGTACAGTTTTACCATTTTCCTCACTTGGAACCAGAGTAAATTTTTTC
-ATGTTTATGAACTTAAAAAAAAAttatttatttactttacatcccaatat
-cagccccctttctgccagtatgcctttttgtagattcttccccccccctc
-cccttctcttctgagaaggaggtactcttctctgggtatcacatccccca
-ccATACCCCCACCTCTTTACCTTCCCACCCCAAAATACAttttttttcct
-taagatttatttactttatgtatgctctatatgaatgttcaccttcatgc
-cagaagagggcatcagatcccattatagatgattgtgaaccaccatgtgg
-ttgctgggaattgaactcaggacctctggaagagcagccaatgctcttaa
-ccactgagccatttctttagcTAGCTGGAACCAGAGTCTTTTAGTTTACA
-GTGAAGCAGAAGGTGGGGACATATACATAACTGAAGCATATCTTCATCTC
-AATAGCATGACCAAGATGCTATTCCAACTCTCTACAGCATGATAGATACA
-GCACAAAGCAGCACTTCTAGGTTCTTCCGCTTTTCTAGTACTAGAGAGCC
-ATTTCATAGGCGTGTGTTGACTCTCCCTAGAACGGAGGAGCAAAATGGGC
-AGAATTGGGTGATTGGGGGAGTGTTTCCGATCTGTTCCCATTGTCTGCAC
-CACCTCTGGCTTCCGCTGGCTTCACTCTCGCTCAGCACATTTCCTCACTA
-TTGACAGTCTTTGACTGTCTGGAGACAACTCCATGCAGAGTAAAAGCTGA
-CGTTCACTCATTTTCTATTTCTTACGACATAAACAACTTTAAATAACAAT
-GCAAAATGAACTTGGGAGGACAATGCACATCAGATCACATTACCGATGCC
-ATCCCAGTGACAAGACCTTGACAGTCACAGGCATCTGCAGGCTGCACTTC
-AAGAACCCACTCATATAAGTATATCCAACACTGTCAAGTTTGAGGACAGC
-AAATGAAGGTGAAAGTCCCATGGAGTTTGTCGAGATGGACTTGACTAAGC
-AGAAATGTTTCAGTGGTTGTTAAAGTGGGTCAGACCTTGGAGCCAAATGA
-TGTAGGTTTCTGCAAATGACTGTTGTCAAGGAGGTACCATTTTTGAGCCC
-ATTTTGAGGCCAAGAACCAGAGGCAGATTTACCATGAAACCAGATAAAAA
-CTTAGCAGAGCTGGGACATGATTACAGTCTTCATTTTGTTTTAAAGAttt
-catttcatgtgtattggcgtttgcctgaatgtctgtgcaccatgttcatg
-cagggcccatggagaccataagacggcaccagatcctctgggactggagt
-cacagatgattgtaagacaccatatgggagctgggaaatgtacatggatc
-ctctggaagagcagccagtgctcttagctgctaagccatctctccagtcc
-cCGATAGCAGTTTTGTTTGTTTGTTTGTTTTGTTTTTGTTTTTAATTGCT
-AAAGTGTGTGAtttttcttctctcacttccctttttatcacacatcttct
-tggataaggtagtattaaaatgtccacaggggtctggattctgtcaaggg
-gatgaggagttggggacatatttattgaggaagagaggaatgggtgggca
-tggtttacagtcacttccgtgtatagtttatttttaagtgctaggatgat
-ggcagaatgactctaggtatatccctgctgtccactgggctaaagcatcc
-atttagatgaataaacatgcaaagccaaaagtaggtttgctgtatgtcct
-gcagtacctgacccaaatacaggtgatggtggaagTGGGGTACAATCCCC
-CACTTCCTGTCCCTCCCCCAAAAAAGTTCAGGTGAAAGATGTTTTGAATA
-GATCAATTCAATAAGACCCAGCCAAAATAGAACATTTCTGTATCTTAAAT
-CAGGCCGAATGAAAATTGCAACAATAGCTTAAAGATTTGAAGTGGAGGAT
-GGCAAAAAATGTTATTTCCACACCAGCCCGTTCCTAACACTTAAGAAAGG
-TCAACTCAAGGGTCTACCTTAGGGTCAGGGATCTATCTATAGACCTCTGC
-ATCCAAGAGTACTGGTGCTCATGTTGCCCCAGAGTGGCCCTGGTCATTTC
-TAGACCCCCATGCTTTCCTACACAACTCCAGCTCCGCTCAGGACTGCCCT
-GCCCGTCTTTTCTCAGTTGAGCGTGCTATGATGGATGCTCCCATGAGTCA
-TTCTGTTCCTTCTTACCCACCCTGCTCAAAACAAGAAGATTCCAAAATCC
-ATTTTATACACCCAATAGCTTTACTCAtccccaaggcttttttaataaac
-gattgcaaacacagtagtttaactcaacagaaacttctttcacagttctg
-cagcccagaagtcagaagtcagcatcaggaagcaaaaatcagggttgtgc
-tccctccaggggatctagggagaatctgtcttctttctcttctagctgct
-ggtggttgccagcatccctcagccaccctggcttgtggctgcatcgctgc
-actttgccatgggggatacatggtgtctcttcttgagtagacatttcctg
-agtccagcctccctcctaatacattatacacattagcacctagggctcac
-cttCACAACCCAGAATATGGCAACTCTCCACTTGTTTCCCCCCATCCCCT
-GCCCCTGACATAGTGTACCATCCACAGGTTCCAAGGATGTGAGGGCACAC
-CTGTCTTCCTACCACACTGCATTACAGATCCTGGGTGGATGGTAATTCCA
-TCTCCCGTAGTCTTTGGTCCTGTCCAGTCACTCACTCCAGGGCAATCATT
-CCCTGTGGAGTTCCATAGTCCAGACCTGCTGGGAGCAAGAAGCTGACCAG
-AGTCTTTTCCCATCTTTGTCCTAATTCTATGTCCACACATCCCAAATTCC
-ACTTCCAGGGATCTTTTAGCTGCTTAGAGGCTCAATTTTCTCCCAGTCTT
-TGAACTCCCTGCTGGCTCAGTTTTCTTCCCACTCCACCTAGACACTAACT
-GGTTGCACACCTTGAGTTATTCTCCATGTAGCTCTCAATCAAGGCATCTT
-TGCAGGGCCTGTACCAGAGCCTGGATTTAGCAGACACAGACCTTCTTGCC
-TCCCGAGCTTGTGCTCTGAGCCCGCAGAGAAGCCCACACATTCTCACCTG
-CTTTCTGTCCTAGACACCTAACACTTTCTGCTCCACGGCTTCCTGTCCTT
-TCCAGCTCTCCCCTTTTCCTGTAGTCCCGTTTCTTAGAACGTCAGTGGAC
-CTCCTCTAATCCTAAGACTTTGGGATTTGCTCTGCTCTGATTGAATCACA
-ATACCTATAGAGGGGTCTAAACATTTTTATATTCATTCTCACAGGTAATC
-CCCTTACCATCCTGCACTCATTTGAAAGTGTCTTATATTCTACAACTCAA
-CAGGACATGCAAATCAGCAGTTAAAATAAGAACTACTTCAGTTACAGGGG
-CTAACCTAGACTCCAGAACCCCTGCACCCTCTGGAGACTCAAAGTTATCT
-TTGTGTCTGAAGGGCTAATTGCTCTGTTCTGACTGACCTGACCCCCACTC
-ATTAGAAATCTCTTACTTACAAAACATGTTAAATCCCACTATGGTCTTCT
-GTCTATTCTAAGGTTCTGGGCTTATAATTTGGGCTGGGGCTCAATGTAAG
-ATCACCCAAGACATGACAGGAAGAAGAAAGGGACTTTGTTCTAAATTAGT
-TGTAAGATGTGCCACTGTTTATCAGCATGTGCAGGGAGCTTCAGGATTGG
-ATTCTGATGTCCCTGATCCAAGGCCATGCAGGGTTTAACATCTTCCCAGA
-AAACCCAGGAGGTTGTGCATTTCTAGACTGCTGAAATAGTGAAAATCTGA
-TTAGCCCCACTAAGTGATACTGAGGTCAGAGTTACAAGGTAGAGAGTAGA
-GGAAAGGGTCTAGGGCTCATAGGTACCAATGGGCTGGAACTGATGGACTG
-TGAAAATCCAGAGAGTGTACCATGTAACTATACCCCACTGAGACACCATT
-GACAGAGGCCATGCAGAATCCACCAGTGGAAGGGACACTGCTATCTCTGG
-AGTCTAGTGATGGTTCTTATCTGAAGGTAGCCGCAGAACTAGGCACGTTG
-ATATCAGAGTCCTGGACAGTGAGCTGTGGAGAACTGGTGGTGACTCTCGG
-CCCTCAGAGTCCAATCGTACCTAATGGCTCTTATGAGTGCAAGTGTGGAG
-GGGCGTGGGGAGAGCGATCTGCAGTCATGGGTGTTTAACATGACACAGTG
-CTCCGGAGGGAAAAATAAACAAACAGTAACAAGACACCACTTAATTTTCT
-CTATCAAAAGAAACCCAGGAGGGATGACACAtttgctggaggactccagt
-aacgtagcaccacaaagtgggcatcataaaagagcggaaaggtattgttt
-tagttcaagaggcctgaagtccacaatctgctcgagcagttgctgctgat
-gctgctccgtgcctctctctcagctccctggggttttgggaagtctttca
-tactccttggcgtcacttggatccccacctctgtcccacatggcatcctc
-cctgcatgtcttcatttccagcattccagtctcctgtatgagtctgtata
-caattactctcaaaagggatgtcagccactggtctagggtctggttcgtt
-atgaactcaacttgactatgtttacaaagaccctctttccaaataatatt
-gctttctgaggcttggaagaaacatgaattgggtgggtgggggagtcatt
-attcagtctaATAAAGAGTACTGGCAGCTAGGGGAAGCTTTCCTAACAGA
-AAGCTATAGCCTGTTTCCATTTTCTATACCCAAGGCAGGTTTGGGGTCCG
-AAAGAGAGGTTTTGTTTGATGGTAGAAGGAGCCTATTATACCCAGCAGGT
-GCACAGTGACGCCTCTTCTGGTTTTTCTTAGATTTCCACTGCTGTTCATC
-TGGGTGAGCACCAGGTTACTGAGCACTGAGAACCCAAACATATCAATGGT
-TGTTGCACATTGATAGCCGGTTAACATTAATACCGAGGACCATGAGCTTT
-ACCCATTGCTATCCTATGACAGCAGAGGCACAGTTTGGCCAGGCCAAAAA
-AAAAATGAGTGAGTAAACTGGGGTTGTAGACACTTTGGTGGTCATCTTTC
-TGGTCCCTAAATGCATAATTGAAAGGACACATTTGATAGTATCTGCACGT
-GGAATCCTGGGCTGAATTGCCAATCTGGCCTCATTTGAAAGCCAGTCAGT
-GTTTTAATGTTGTATTTCTTCTTCTAGGCAccagtgatttgtcctgcagg
-aacaggcacagattccagacatgagttgatgggtttgcttttattgcctt
-gaggaactcagccagcacctctatctgaaggcttgcacaggatcccctga
-gaatgatatcccatgtgctgatgtcacatcagaggttgtgagacacactt
-cctaggaaataaggcacttgctaggacccatggccctgggattcacagtt
-gtattggacactgcacaccccaaggatagtagatggatagccttggaatg
-ggctgctgaaggctcagctaaattgccTGTGAAAGGGAGATGCCATAGGA
-GAGTAGGTACATCCTCCAGGTCAGAGAGTCCTAAACTGCCTCCACCtgta
-accccctttggatgggtctgcagaggtataaaataggtatacaaatcatt
-tacatataataagtcatgaaggatttattataaaaccattctttagtata
-cttacaatcttactatttactaaaggcaaaagcaaattttcaaactaaca
-aattgtatgtgtgtttatttttacatgaaaaattaaatctttgccgacta
-tttgataccttaggatgtttaggatcatcaacatttttcagaactgatca
-atattctggtcctataattaattgtcaatctctagaatgctgctttgaat
-aagtgtacagtactgggaggtagaagaatgttttagaccagctcagcatt
-gtgggaaattgtcccattccaagcccaaatccatgatttatttttttatc
-tgtaaaattcaagttgtcaatttttgttttgcttgttgttttaagacagg
-gcttcctctctatttgtgtgacatccctggctgtcttggagtttactctg
-gagagaaggcaaacctcaaactcacagagacccatctgcctctgcttccc
-gagtgctgggagtaagagcaagcaccaccacgcccagcaagttagcaact
-cttgaatacaacattttaacaaaatataacccaaagctacatgctgagga
-atggtgataggaaagtactagaaatctttgttttctaaagccatatatta
-ctataCATATACAAAGCCGGGCTGAGCTGTTTCAGCTCATCACAGCTGAT
-GACAGCATATACACTACAAAgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgt
-gtgtgtgtgtttgtgtatgttcagaaccaaggctaagttaagttgtacaa
-tgcaacgtgtgtgaatgatgctagacacacctcaaatctttatgcatgtg
-agtttgactttattttgggccattgaccattcagaaactctatactgttg
-cccaatttttcatgactcccatatcaactactcaattccatatgaagttg
-aaatccgtagctcaagaggctgGGCTCTTGAAAATGGAGGGGAAAGTACT
-TGCTTAGGTTCCAGGAGGCAAGATCTCTGgcacgtttgtaattgtaaccc
-tccaatttcaggaggatgaagcagaacactcagaactccagggcagtctc
-agctacacagatgcaatactgcctcaaGCTTTGGTAAGCAACCAATAGTG
-GGGGTAGAGCCACACCCAAGAAGGCATACAGGGAGCGGGGGAAGTTACCA
-TATAGAAAGGAACCTGGCATTCCTCATcagaaaaccaagatagagataga
-gatagagatagagatagagatagagagagagagagagagagagagagaga
-gagagagagagagagagagattgcactctaggTTACTGTCCCTAAATGTG
-TGCTCAGAAGAAAGAGTGTGTTGCTTTGGGAACTACATGTTGGTAGCGGA
-CATCATTTCCTGTCCAGATGATGCACTCATGGGACTCTGCATCTCATCAT
-TACAAATCTGGATTCTGCAGGAGTGAACAATCTGGTCCCTTAAGATTCTG
-GTTCAGAAGGTCTCATATAGTGGCTCAGGGTAAGGGAATCTAGCACAGGT
-CTGGAGGATGGAAATGGTGGGCAGTTATGGCCCCAGACACAGCATCAAGG
-ATGAGGTTTCAGCTCAGGCCTCTAGCAACTCAGAAGTGCAACCCATGGGA
-GATATAAAGTGAATTTCAATTTCAACTACATACAGTTATTATTATCTGTC
-TCTGTTGTTGATTACCCCCCTGACCCCCGTGTATGTGAtgtgtatatgtg
-tatatgttgtgccatggcggtgtatgtgtagagatcagagaacaaaagaa
-cagatttgtgaaatcccattgtctccttccatgtttggatcttagattga
-actctctgtggagactgaatctagtttgtcaggcttgtgggacaagtgcc
-tttacttgctgagctgtcttgctggcctcTTAAAAATGAGCTTCAATTTT
-GTGAAGGGCTTCTTtgtcttagatacttttatattgctgtgataagacat
-acaaccaaaaaaacttgcagaagaatgggtttatttggggcttaaagttt
-cggagggttagagtctgtgcccatggagaggaacgtgacaggaggcaggt
-gtgcatggtgctggagcagtagttgagggcttacgtcaggatgcacaagc
-acgagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga
-gagagagagagagagagagaaatgtgtttgaaacattaaagcagtggttt
-tcagtctgttggtcatgactcatttgggggctgagcgatcctttcacagg
-atcaaatatctgataccagatatttacattacagttcatagcagtagcaa
-aattacagttacaaaataattttatggtccagttcaccacaacatgagga
-actatattaaagggtcacagcattaggaaggttgagaacttctgccttaa
-aacttgcctccagtgacacagctcttccaatcaggccacacctcctaatt
-gttcccaaacagttgctccaacaagaaaccaagcatgcaaatatatggtc
-gttggagggtgggggagcattttcattcaaaccaccacaATCAGGATGAT
-AAATCAACTCTTAACCTGTGGCCTACTAATATCATATTTAACTTTATATT
-TTAATTTTTACCTGCAACTGACCCCTGTTTCTTCTAGTTGCGTCATATTT
-ATCCCATAGCCATGAACATCTGCATCAGggcggtgctggtgctggtgctg
-gtgctggtgctggtgctggtgctggtgctggtggGTTCAGTCTAGTATTT
-TGCTCCCTAGAAGGTGCTGGGTTTGAGCATCAGCTCTTGCGGTTACATCT
-GAGGAGAATAATAGGATAATGATAGATCTTCAGTCTGTCTCCCTTGTCCA
-GTGTTGATGGGAGCTGGTCTTGATTGTTCTCATGAACCTAGACATTGCCT
-TTGTCACTAGTCAGAGCAGCACTAAGCATTCCCTCTAGAAGGTGGTCCAG
-AGCTGGACCTGAGTTGCTGTCCAGGGAGAGTATCAGATGGAAAAATCTTC
-TTGCTTCCTAAATTCCCACCCTCACCCTCATTGTTTAGTGTTCTTAGGAG
-AGGTGGGGAGGAGGGACTGCCTGGAAATAGGTTTAGGGACTAGACTGAAA
-CTTGTCTGTTTTAGTTCAAAATTATTTTATCACAGTAACTAAATATACTA
-AATAAATATGGTTACACTTTGTGTGATCAGCAGAAACAGTGATCCGAATC
-AAGATTATGCCACTAGGAAATAGAGAGTGGCCGCTGCCCCCTCAGTCGCA
-CCAACTCATAGTCATTTAATACAACAGCAGTCATTAGACAGCGCCTAGCT
-TCTTAGTCATGTTAGCCAAAGATGATAACATTAACAAGATTAAATGTGAT
-TTATTTTCCCAAAtcttttttttctttttggtggaacttttttgggactg
-aactcaaggccttgtgaatactaggcatgtggtttttcatttagccacat
-GTGCTCTCTCTCTCTCTCTCTGaaacaacaacaacaacaaaaaaaacaaa
-acaacaaaaaaatcaaaacaaACGAATGAGTAACAACAATAAAAAACTCA
-ATGAgacagaaaatacccaaacaaaccaaaccaaaaagacaaaagccatg
-gagtctgtttttgtgttgtccaagctactccagctcatggggcctgccct
-ggagtgtggctcccccacccactgtcattccaaaattctggagaaaccta
-TGCACCCCCTGCCCCCAGCTGGAATCAATTGAAAAGATCTTGGTAAGAGT
-CATCCTTCTGTACAGGTGAACATTGTGTCCCTTCCTGTtctccgtactgg
-gattttgttggtttgaaccagtgctggccttgtatgtgaacccagtgctt
-gccattttgacacctttcctgagccagggttacagatgtgagtgcaaatt
-ttgacctgggtgctaaggagccacagtcaggtccccatgcttacacagca
-agaactctactcccagagccaactccttggctcTTTGGGATTCACTCCTT
-ACTGTAGTGAAATTATATGGCATTTCTGTTAGttttaaaaaaaaataact
-atcaattttatttatttGAACTTGTGACGATCATTGCACACCCTGTCTGA
-AAGAGAGAAACACTTTTGATTGTCTATTTGTCATTCTTAGAAATGAAGTT
-CTTGTGATCTTTAAATTGTTCAGAGTCCAGAAAGGAAATCATCCATTTAT
-CAGCTACTGACAAACCTTCCACAATGCCCTTGGACGTAGGCAACCAACAA
-TGCTATTAGTAGAGGGAAATGTTTCTTAAACACTGGTAAATCCTCCTCCT
-CTAACAGCATAGTGTATTCCCCTTAGCAATTCCAGCAGGAAGCCGCTTGC
-TGTTGTCTTTTTCTTATGATAAGACCTGGAGAGGTTGTCTGACTCAGCCA
-AGGCTACAATTTGCCACTTGTAGAATCTAGAtttataccttattttattt
-atgtaagcattttgaagattgtgtgttgtgttttttggctgtgtgtgtgt
-gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgctttgtgcctgtggaggtcag
-aagagggcatctcatctttggaactggagttttagatggttgtgatggtt
-tagatggttgtgagacatcacgtgggtgctaggacctgaaacctgctcct
-ctgaaagagcagtaaatgttcttaactactgactcatctctcccactccA
-TACCTAGTTTTATAATAAGATATATCTGGGAGGATATATTATTTAAAGAT
-AATTAGTGGCAAAGATCAAAAGAAGAAACTTAAAAAAGTCTTATTAATTT
-TGTAGATCTGAGAACTCTGAGAGTTTGCCTTTTTTCCATTCGAAAAGTCA
-TCAACATTTCATTCTCCTTACTTAGATTTCAGTTTTAGCATGAGGAAATT
-GCTCTGGGCTTTTTGAGACTTGAGTGTAAACATCTTAGCCTATACACTAA
-GATATCAATTAAAATTGCCCTTCATCTCTCTTATCAAAGAGTCAAATTCT
-GGCTCAGAAACCTCTTCTCTGTGACTTCATTGCTGTCTGGATCTTGTAGA
-GAATGGTAGGAGAGATGTGCTCAGAAAACACTGCCTTTTCTTTGGCCCTG
-TTGGTAAACCAAAGTGTGATACCATCTGGGTTCACCATGCCACTTGGGAA
-GAGGAGCTCAGAACCCTTCCCAATCCTTAGAGATCTAGAAACCCTGAAGA
-CTTCTGTAACTGCGAATCTCTCCCCGTGCTGTAACCTCTCTCAGTAGCCT
-TAGGCCCTCTTACTCCAGCTAGGGTGGAGAGGGCAGTGGGGATGAGAGCA
-AAGTCAAGACCGGAAATCACACTGGGAAGAGGCGAATCCATTATTCCCTT
-CTTGGACAGCCCACTCGGGAGTGTGGAGGGTGCAGATTTGGTTGAGTCAG
-GGCTTTTGGAGTTCATAGTAATGGATTCTGATCTTTATTCCCGCAACAAC
-AGGAGTTGCTATAATAGATCTTAAAACAGGTAATGCCATTTAGACTGGCA
-TCTCAATCTTGGCTCTGTGCTACACAGGGAGAATGCCCCATCTCTTCCAG
-CTCCAGCTTCACATGAAAGACAAATGCTATGAATTTCACATTGCTCAAAG
-TGCCCTGTGAGGAGGCAAAAAATCATTTTCTGTTAGGGACCTGGTGGCAC
-AGTCCTATGTTGTACCCATTCTGTATGGGACCAAAGTCACACTTTATCCT
-TCCTGTCCATGTAATATAGATTAAGCTGTGGGCAGGGGAGCTAGGAAGAA
-ATACATGTATTTATTGGGGTTCATCTTTTTGGAGAGCTATAGGCCGACAC
-TGTCCTTGGTTGTTTTTACCACGTCGCCCTGCTTTGACTCAGCCCTACTT
-GGTTCCAGTAATGGAAAATATAATTAACATCTTTGTGTTTAAGGCATTTT
-GCTTCAAAATGAAGGGGTATACCAACAGTTATGGCACTGAAATCATTAAA
-ATCATGCAAATGCTTAAAGTGTGTAGGCCTGGGAGATTATAGTTTCATTA
-GAGAAAAGGCTATAAAGTTAGACCTAGGTAATTACCTTTCCCATTAATGC
-TAGAAAATTCTGTGCTCCACTGAGAAGTGATGGCAGTGCATCGTGCCTCC
-TGTGCCTTCTCATGCAAGCTGCAGGAGCCTTTATTTCATCAGCACAAACT
-ACAAGGTAACGGCCGCAGCTTTCCAGGTGTACTCTGCAAATTGGGGTTTA
-AATGTGGAACACATCAAATTAAAATTCAATATTAATTATTTTGTCTTGCT
-AGGAGTCTGAGTGGTTTAAAGCAGCAAGGGTAATTGTCTAATTCATTGTG
-TGTGTCTACAGAGAACTTAATCATTATGTCAGCTTCCTAATAAAAGGTTA
-TTATAGAAACAAAGATCCCAGTTTTACATATGGTAGGCAAGGGAGGATTC
-GAAGAGTCGGTCTCTAAGGTAGACTTGAGGATCTTGACAAATGATGCCCA
-TGCTGTGATCAGATACTTAACAAGAAATCTCGTTATTAACTAGGCCTGTA
-CAGATAATTAGCACTGGAGATTCAAATTTTAAATCTGGCCTGAGATGTAT
-CATTTATCAAAAGCCTTAGCTTGCTGTCAAAGTCCGATAATAAGGTAGTG
-TTATTGATGAATTGAGATTAAGAGCAGATTGAAGAGAAAATTAGGCCACT
-GGTTGGCCTGAAAGGTCTGATTTCAATATTTACAGTACTAATTTGGTATT
-ATTTTGGTAAATGGATGTGGTCCCCAGTGCTAAATGGTATAAAAGCATAA
-ACTATGCATCGTTATTTGAACAGGAAGAGCATTGTTTACTGTGTATCGGA
-TTTTGCAGCACTAGCACTCTGGTTAATAGGCTGCTTTATAAGATGAGTGT
-ACCTGTTTTTTTTATTGTGTGCATTTATTATAACCCATTCAGCACCCAGG
-GCTTTTAGGGGAAATTAGGAAATGTAGCTTCTTTACATTAAAAATGATAT
-TACATTAGACTAATTGCTGCTGAGCCTGTCTTCCTGATTTAACTTACTCT
-TGTTTATCTCTTGGCATTGTCTTCCACACGTTCTTGCCACTGGATTTCAG
-CTAACTACCATTCCAGAGATTTGAGCTACATAAAATGAGCAATCTTTTTT
-TAATGATCCCTGGTAGCATTTCATTGCAAGCAATCTTCGGGGTGGGGGAA
-GGAAGGCGCTGTATAATAAACTGGCTCTCTCTAGTGTCTCTCGGCTTTGA
-AACACATTCTGAGTACACTTATGTGACCCTTAGCAAGCTAAATCTTTTTG
-ATGCATGTAATAAAATGTTGTTTGGGGCAATAGCTGATTTCCAAAATTAT
-ATTAGGCATAACACAAGGCTTTTGTGGCAAATTGTCTCCCTATTTTTTTT
-TTCTTGCTTCAGCTCACAAATGGGATTGGGAAGGTGTTGGAGTGTTTTAT
-TATTGTGTCTCACATCAGGTATAAATAGAGAATACACCGCACCGTAATCT
-ATCTGTACGTAGCTGATAGCACATGAAATAGTAAAGCTGGTAAGACTGCC
-GGGGTCCGGAAAATTGCTTGAAAATCCCTTGTCACGTGTTCCTGGCAGCG
-GCCTCTCTTCTCCGGTCTCCAGCTGTCCAGCGGGGTGTGCCAAGTCACAG
-CAGGACCTGAGGACTGTTTGCATTGCAGTGGCACCGAGCTTTGTTGGGTT
-GTTCTCTGTACACTGTGCGCTTGCAGACAAGTAGGCTTTCGGAGACTCAG
-CAGGAGCCTGCCAGGGTTTGTGCTGAGGTGGTTAGCTGGTGGGCAAATTG
-CTATTATTCAGAACTGCATGGCAGAGGAGAATGGATTGCACTACGTTTTC
-TAGCCCGTAATGCTGACCAATGGCGGACCTGCGTTGCAGCTAACCTTTCT
-TTCTGACTCTTATCTGAGATGTAGATTCGGCTCTTTCTCAGAAGGGAAAA
-GAAGCCTCTTAGATTGTTTCCTCCAACCTCCAGCTGCATTTTCCCAATCT
-ACTCTCCATTTTGACTCAGCAACACTCCTTCTACGCGCCCCCCCCCCCCA
-CCATCTCCCAAGATAACACGGGTTTAGCATTCTGCTTTTAGGGAAAAAAT
-ATTTGGTGCTTCAGCTGTTCTGGTGAATGTAGACTACTGACTAATGGGTA
-GTTATTCCACTTTATTGCTTTCTACAGGCAAAACTCAAACAAAAGGAATT
-GGATTTTGCTAATAGCCGTGAACAGCTCTGGCACTAGCTGACATTAGTAA
-GGATAATCATAGTGCCACACAGGAGCCGGACCAGTCGCttttcaaagcac
-tttcacacatgtcatcgtgcttgatcctcgtgtatggccctggcagggag
-gggtcacagtgctcatgccatagctgaggcgaaccgaagaagaaaggggt
-tacaggacgagccTGTGGCAGAAGTGCCATCATTCTGTCCGTTAAACTTT
-TGGTCTTTTAGTCCTTTTATTTTAGTCTATTTGTAAAATAATCTCTCTTT
-CTTATGAAAGTTTACAGGAACATTGACAGTTCAGGGTCCTCCTCCTGACA
-CTTTTAGAGCTGTGTAAAAAAGCAAAGAGGCTAGAATGTGTGTGGCAACT
-GGATGGTGTATCTGACTTCCATGAGAGGCTTAGCTGTCTCCGCGTGTACC
-TTCCAGGAATGTTCTTTGCTGGGCATTCCTGCAGGGCCCATGGAGATGCT
-TCAGGATGCTGTCCTGTGCTCTGTTTTAGAGTCATCTGCCAACTCCTGCA
-GTTGAAGATGGTGCCTGGATGTCAAGAAGATCGCTTAAAAACAAAACAAA
-AACCCCATTCAGGAAAGGTACTGACAGAGGCCTTGGAGAAGGCAGGATAG
-AACTCAAGAGTTTTCTTCTATGGTGTCAACACCACTAACTTAGTGGCTTT
-CTGACCACTGAAAAATTCTCCCCAACCTATTTTATGTCAAGAATGCATTG
-ATCTGTGCTGTGTCTATTAGGGAGCCTTAGAGAGGGAAAGATGAGGGAGA
-GCTCACACCTCACGGGACCATGGCCACCCTCCCTGCAAGCCTCAACCTTG
-TGAATGGCACTTGCATAGAGTAGGACAAAAGTATTGTTTTCTTCTGTTTC
-AAATAGGACTAGGAAGTAATCACGAATAAATTACACGTGCTTGTAGGAGA
-GGCTGGCGTATGTGCCAAGAGGAAAGTGACCACAGTGCGTGAACAGGAAT
-ATGCATTTTGTATTGTTGCTTCCGGGTGTTAGAGCTGTGTCCTCTGTGCC
-CAGCCTTTCTGCCCTCTTCTTGAGCCTCTGCTGAAGGAAGGCATGCGGTT
-GTTGTGTTCTGAGCTGGAgagaggagaggagaggagagaagatgagagga
-aacaggaggggagggggaaggaAGAAGGAGATTTGAAGAGAAAGCAGGCA
-AACTAGTTATTTAATTTGAAAAGCAGAATCTCGGCATAGAAAGCATTTAT
-ATAACCAACAGGAAAGATGACCAAGAGTTGACTGTTTTGGCACATGTTTT
-GTCGAGGTATTTCTTCCTTATTAGTATGTCTAACACATAATAATATGCTG
-GTTAAAGGACGTGGACATTTCCCGTGTTGTCATGAAGACACTTTCTATCT
-GGCGGTGAGCTTTACTGTTTGAAAGCGCTGTGGTCGGGGTCGGGGTACTA
-ATGTTTTTATAGCAAATGTTTGAAATAAGAAGCGATCATGTCTGTGTGCT
-ATTACCATTTCAAAAATCATTTTAAGGATAGATGTGGAAAACAAAGAAGA
-AAAACATGGACAGTATTTACAAAACAGCGTCCTCAGACAACCCTTTCTCC
-CAAGATGAATGGCTGGGCACACACTTGGCACCATACATCACtttttatat
-tataattataatCGAGACAGCTGCTTCCTCTTCTAATGTGTCAAACTAAC
-TTCAACATCTGCATCAGAGAACACACCTAAGTGCTGAAGAGGTAATTGTG
-GCTTTATCATAAGTTAAATTTCCTTTATAATTTGAAACAAGAATTTTGTT
-TTTGACATCCAAAGGCTTTTTTTCAAACAAGTCATTTTCTTAAAATGTAA
-ATTAAGCAGGGTATCTTTTAAGGGCCCAGACATGCTCAGTCATTTACAAA
-ACTCTTATCAGAAAAATTAATTATTTTTAAAGTTGGGCCAATCAAGTTCA
-TATTTCACTACAGATCTTGGAGATATTGGACCTTGGCTGATGTCTGGGTA
-TATTTTCACCCATATCCCCATTCACAGCCTGCATGGTTCACTTATCCTTA
-TTGTTTATTGAAAGTGGACTGCCCTTAAGTCATAGGGGTCACATATTGCT
-TTTTTTTCTTGTTGTTTGTACTATCTTCTTGTTTAGTAATGTCTTCATAC
-AAACACAAAGCACAGAAGCCCGCACACGTTTGCTTCCACAAACGGATTGA
-TCAGTGTGCAAAAAGTGCCAGTGCATCTCTCTGCTCTACTGGAACCCAAA
-GGAGCCAAGCTGAAGCTATTCCACTTATGCCGTGATTCACTGCATCGGGT
-TACGAAGTCACTGTCCACCTGTCACCAATAGGGGTCTCCAGTGTACCACA
-GAACTCGCTGTATTCCTCCCGTATGATTATTTACAGTATGCAATACACGG
-AGACAGAACCAAAGGGGCAGAACAGATTTATATGGGCCGGGACTGATCTT
-GGATTTACTCAAGGAGTGAAAGGGTGACGTCACAAGTTAGAAGTGATGAG
-GTGAAGCAAAGGCACATCTAGGTTTGGTGTGAGAACACACCTTTAACCCA
-ATGGTGCAGCCACACTCTTTCTGTGCCCTGGCTGGGAGAAAAGCCAGTGG
-CATTCGCAGACAGCTAAATGTGTGTCTTTGCTTAAAGGGAGCAACTAGAA
-AGAGGAGTGAGTGAATTTTTCTGTCCTTCCTAGACTTTTGAGAATGGTTT
-AAACCATCATACCTGAAAATAATTTGTAATTGTTTTTTTTATGAAGTTAT
-ATATTTTTGAGGGAAATTTGCTTATGCGCTGACATTTCTTCCCACTGTTC
-CAGGTAATGCAATAAGAAACTCTAGAAAAGAGACAGTTATGATTTATCAA
-ACTGAAGTTTAGGTCATGTTTATAAAGATCAACATAGATTCGCAATATAT
-GAGGTATGTCATAACACACTTTTTATTTGAACCCCATGACATTCCTCTAG
-TCCATCCACTGTAGGAAAAATAATTTTTCAAACCCTTAGGTAACACCTGA
-GGACATTTCTGGAGTTTTAGGGCAGATTAATTTGCACAGAAAGGGAAACC
-AATGTCTGCAATGCCTTTTCATTATTTATTTGCTCCACAAATATTTACGT
-GATGCCTTAAGAAGTTGCTTACTGCCTAAAGGAAAACAGCTGTTGTTAGG
-GAGGGGAGGCTGGTAAATGGATTAAAAAATTGTAATGGGAAACAGACTGG
-AGTGGGAGCTGGCACTCAGGCAAAAGTAAGATTCTGTGAGGAGTAGATTA
-AGACACCAATTCTGAGGCAGGGGGTTGAGTGTGATCAGACACCAACCACA
-TAGGCCTTTGGGGTGAGTCGTGAATGAATCCAGGATTGTGAATGCCTAGT
-GGTGCTGAGTAGAAGCTTGTGTCGTGGTGAAGACTTGGAGGCTGCTTATG
-GAATGACAGGCTATGGACAGAAATGGGGTGAGGTCTGTAAGCTGTGCTGG
-CTCATTCTTCAATAGAAAGGATGAAATGTGGAGACTAAAGACTGTTGTGA
-TTAAGGCAGATTGAATTTAGTCATGAGGTGCTAAAAGGAAAGGAAGCCAA
-AAACAAACTACTAACTTCTAGAAATGGGCCAACCAGACCCACTGGGATTG
-TCAAGATGTCCTCATTAGGAGAAGCCATGTGGCTGTGTAAGAACACATTT
-AATAAAAATTCATGTGACCAACCTGTCCACTGTGGTGATTTCAGCTTTCA
-CATGTAGGTAGGGACATCCCATTCCCCTTGGGCTCAGGAACAGGACAGTG
-CTTGCAGCCTTTCAGTGAGTCTAACAGTGAGAGAAATTTCAAGTCAACCT
-CTTCCATGTTCCCTGGAGTAATTCCTTGCCTATGAGAACTTGTGTTTGAA
-GAAGTTAAGCTGTCCATGAGCTAGCTCCTAAGGATCTTTTGGATCAAAGT
-GTGTGAGAAGACACATTCAGGCATGTGCCACAAGACAAAGGAATTTGGAT
-GAGTTCTTGCAGTACAAGAAACACCGTTAATGGCACAAGAAGGGATCTAA
-TGGTGTGAGAAAGATTTAACATGATCATGGAAAAGACCTGACCAAATGAA
-GCCTGATTCAACATTCAGAAAAAATAACACTGGCAAGATGTGAAAACAAG
-ATTATGATATTACAGAAAAAATTTATGGAAGAGTCTAAGTATTCAGAGAT
-CAACTGAAGAGACAACAAAAGTCATGGAAGAGTCTAAGGGTTCATTCATC
-AACTTGAATAAACACAACAGAAGTGTGCTTGGGCATAGCTGTCATTTCAT
-ACGTAACTTTCTTTCCGAGAATCTTTTGATTCAGTCAAAATCTAGTTGAT
-TTACACAGGAAAATGGTGGGCATgggctgatgacttctaacttgggggat
-tatagaaggcttcctagtagaggcaatacttgggcccctaccataaatgg
-tgaattgtagttgAATTTTTACTTATTTATTTCAATATCTGTGTGGGGCT
-GGGTGGGTGTGAGTGCGGGTGTGTGAACGTGAATCTGTTCTCTTCTTACC
-TCTTTGTGGATCCTAGAGGTGGGACTTGGATGGTCCTGGCAACAAGCACT
-ATTACCTGGTACACCATTTGCTGGTCCTGAATTTCGGTTTTGTAGGTAGA
-GAGTGAAAAAGGAACACTTTGACTTAGAGGGTTGGTTTATCAAAAGATAA
-TCAGAACCATGGAGACTCCGTGGTATTGGCAGGGTTTTCGGGGTCAGAGA
-AAACTGACTTGGGTAGATAGATAGATAACACCAGAAAAGACAAGTCCAAC
-ACCACAGTGGCCAGGTGCCTGCTATTATTCTGTGACATCTCGAGATTCCT
-GTGGACTCAGATGATGAAAGACATCACAAAAAAATGGCAAAGGGAACTAA
-TAAATGGAACCCAAAATCTATTAACCTTTCAAGTTGTAAAATTGGCAAGT
-GAAATTGGAACAGCCCTAAAAGGGGACACAGGGCATTTAGTGTATGTGGG
-AAAAGAAACGTCAAAGGGAATTTTGTAAATGGAGCATTGTGCATACAAGA
-CAGGAAGTGATCAAGAATTATAAGGTAGAATGTGAATCAAGAATATGTTA
-TATCAGTTCTAATGGGTGTAATTTGGAACGTTGGGGCCAAATATGAGAGA
-GATTTGGAAAAAGACTTTCTTTATAGCAACTCCAATTTCTTTACTTTTAG
-GTACAACAAAGGCAAACTGTTCACAACTCTTAGGTAAACATTTCCCTAGG
-AAGCATGGCTCTAGAGCTAAAGTCGCAATTCAACTGGTTTTGGTCACCAT
-GGACCGTGAGCATTCTGGCTTATTTTGAACATTCATTATTGTGTTTCATT
-TGGGGTTGGGAACTGAAGGACAGAAAAAACATGGTGTGCTCGACTGAGCT
-ATCATTGTAGACAAAGTATATTATGAAAAATAATTTAAAGCATGGAAGAT
-AGGCCCTCTGGAAGAACATCATAGTCTTTATGATGAAAGGACCCAGAGGA
-AAGAGAATCTGAGACATTCTGATGCCACTCTTTGGGAAGGTGTTTGAGGA
-AGCCAGGGACTAATTTCCCTTTGGTTTGTAATTGGTTAGATTTGGACTAG
-AAATATCTTCAAATTGCTGAATTACAGATACTGGGGCTCCTTTAAAGGAT
-GATGCTTTGGCTGGTCAAGATAGATCTTAGTCATAAGATactctggaccc
-aggatatcacctgggcgttagactgcatcacctcagccttgtctgttcct
-catgggaactttgtgcctctctgagcagtcacttgacgtgtgtgtgtgta
-tatatatatgtatatatatgtatgtatatatatatacacacacacacatt
-agtaggatggagatgaaaaagatgtaacatcttagaggattttgtggggt
-taaatatatcaactaagtgaaagtactcagCTAATTCTGGAACGCAGTTG
-TGTAAATGCTTCCTAATGATTACCTCTTATTactatgactggagcataat
-tggcgctcattgaatatctattgattgaTTAGCATGGCTAGTACTTCCAG
-CTTTCTAGATGTTGCAAAAGAAAGCAACCTTCGCCTTCTCTCTGTAGTTA
-GAGCCTTGCTTGAATTATACACTATGCCAGCATCTAGCCTTTCTTAAACA
-GGCCTATCATAGATTTGCACAAAGAGATGAAAATAAATAACAGGATGTGG
-TGACAGCTCAGAGTGGAAACAGATTCAGGTTCTGAAGGTACAGAATACGC
-TCTGAGGGGCCACTCTGTATTCTGATGACCAAACAAGCAAAGATACAGAT
-GTCCCAAAGCTTAGGGAGCCCAGCTTCATGGTCTGGGACAATGCACAGTG
-GTTGATGAGTTAGTTCTAGAGGCTTCTGAATTTTAATGATGCTGGAGATG
-ATATTGTGTGTCCTTCAGCTTGTTAGAGTGGCACCGGCACTCCATAAATC
-ATAATACCTGTGTATTGTAAAATCAATAGCAAAGTGCTATTTCAGCGCTA
-ACCCCTAATAAGTTTCTCCCTGCTCTGACGGCTTAAACTTCGCTGTAATG
-CCGCTGGACCTGTAGGTTAGGATCAAAACATGCTTAATTTATTTTGTAAT
-AGAGACTTTTCACTAATGAAGGACCGATTAGTTAAGCTTTGGTTGCCACT
-CTAGTGATCAGTTGGCAGAACAGCCTCTGCAATTAAACTCGTGTATCTCT
-GTCCTGAAGCAAAAAAGCAGGCTTAAACAGTCAATAAATGTTAATCCAGT
-CGCAACCTGTCTCTGCCTTTGAAGACTGCCCATGAGGGCTCTCCCCCCAC
-ACCCTCACATCACATTTTTTCCCATCTTCTTTTAAATGCGGTGGTCCCCA
-TGGAGTCGGGATGGGGCATACATGACCTCCCACAGTTCAGTAATAAGATC
-TGGCATGCTAACAACATTGTCTACAGATCTGTCATCTATAGGTCTGTCCA
-TCTTTCCCCTCCCTCACCTCCTTGGCTCTTTATCCAAGGTTGAGGAATAA
-ATGAACAACCAAGCACACGGGTCTCTGGATGAAACTGGGGACATAAGTTG
-TGTGTTGCTGGGACACTCTGTGGCCTCTTGTGGTCCCACTGCACTCAGCT
-GTGGAGGGCAAGTCCGGGAGAGCCTTCAGTGACTTTATTGTCTTGAATGT
-GGGTTGTCATCATCGCTGTTGAGCGCTGGCAAGAAAGCCCTCACAGCAGA
-GCCAGCAACCAAGGAATTTTTCAGAGTAATTCTCAAGTTGAAAAGGCAGG
-TGGGGGACGAACAGGAAAAGTAAGGAGAAAAACCCTTCTTGATTCAAAAC
-TATTTAATAACATCCAAATTCACTGTGTCTTCAGATAATCTTCCAGGTAT
-CTCCCCGCACCATGTATGTGAGAGAGAAGGTAGGATAGGTAGGTAGGCAG
-GAGAGAGACTGATAAAGGCTGTGGCCCACAGAATTGTGGGTGAATAAAAG
-AATACCCAGAAAACGCGAATGTCTTTCCGTGTGTCCAGGACCCCATACTT
-TGGAAATCTAGTGACACTTGTTTATGTCTTTCCTCTGCTTAGGGGCTTGC
-TTTTTCCAGGACAAGCAAGAATCCATTTTACATCTTATGATTTAGCCTTT
-GTACCTGAGGAAAGATGCCAGGAGGTAAGGCATCTGGGTATCAGTTACAT
-TTCCATGAGACACTGCATAGGGAGGTAGCCTCTCTCTCATATATATATAT
-ATAGTGTGTGTGTGTGTGTGTAAAACAAAATACTAACCAGAGAGCTTTAG
-CATTTAGCTTGCCACTAACCTGAGTTTTGTAGATCTGTTGTTTGACTAGC
-ACTTAGCACATTAGGGTTTATGGTACAATTTTATCACTTAAATAGGGCAA
-CGAGCTACTTGGCAGAGTATGACTTTTCAGAGTCTTCTGAAACAGGAAAC
-CTCTTTACACTGGGTTTAATACCAGAATGAAAATATCTGACTTAAAACTG
-ATAACCATGGAATAGGCCGGAATCAGTCCTGTCCTTATGAGCTCCTTGAT
-GACAGAGGAACCTTTTGAGACTCACTAGATTTTCAGAGAAGGTCATTTTG
-TAGAATATGCACAAATGCATTAACCTAACCCTAATGATGGGGTGcacaca
-cacacacacacacacacacacacacacacacacaAACCCTCTCTTATTAT
-GTACTCTCTACTGAACCAGGTGTAAAGAAAACCATGAAAAACAGGACAGT
-CTTGGTCCTGTGTTTCCTGATGAGAAATTTAATGTGTGCAAAGAAATAAA
-GTAAAAGAAAAAAAATCAAACACAAATATATTGATCATGAGCTCTGAAAG
-CAAAAAGTAATTAGCATTACTCAAGTAATTTATGACCCTAATAGGTGTTG
-AGCCATGTGTGGCAAGTTCTTCAGACATTCTGTCAAAAAGCAATTGTCAA
-GAAAATTAAAGGCACTCGGCTCTACAATTTTATAATTATGGTTTTCCCCT
-CTAGAATGTAAGATGATTCCAATTTTTCTGAATATAGACATCAGAACCAA
-CCAAGGACATATAGGACACTTATCTAGGCTTTGTTGCCTCATTTGACACT
-GTTCATGTCTTTCTGTGAGCGCATCATTTGATGAGTGATTTAAAAGTAAC
-CCAGCCATGAATCCTTTAACTAAAAAGAGAAGCATTTAACTATACATGTT
-CTGTCTTTTAAGTCTGAATTTTGGTAAAGCAGAGTTTCCTGAGCAGGTCC
-AGATGGGCAGACGAGAGCAAACACACATATAAAGCTCCTTAATTAGTGAG
-TGTCGGTAGCCAGAGAGGCAGGAAAGTCAAGGCTGACGCCTCTGGGAACT
-TTGAAGCAGAACTGATCCTGTCAAGTACTCAGTGAAAGTCAGCACCTAGC
-AAAAGTTCTTGAGCACAAATTGAAGAAGCAAGAGGTATAAACAGATGCCA
-GCAGGACATCCTAAAACCCATCTATCTGGGAGCCAGTGGAAAGTTGTTGT
-CTAGGAAGTAGGGTGTGTGCGCTAGGGATTCTAGAGGGTCCAAACTATTC
-AACAGCTCTGGTTAGTATTCAAAACAAAAGATCTTCTAGGTTTTGCATCT
-CTTGGGCACTACCAAACAGCCACAAGCTGGTAGCAGCCAGCTTGGGAGTT
-AAGGGTTGGGAGTCAGCTGGAATGGAGAGAAAGAAATCAATAGCACATCA
-GAGCTGTTTAACATTTCTTTGTTAAGCTTTGCAGCCTAACAAATACTTTA
-CAGCTTCTTTGTTCTGGTTGCCTGGTTCCCCAAGAGCAAACCAGAAGGGA
-TGGATCTCTCTCAAGCTCTGAGGATGAAACTTTGCTGCTTTCCCTAACCA
-ATCACAGAGCATTAAAAACATGCCATTTCCCCTGCAGGCTCTAATCTATG
-AAGACAAAAATCCTGGGCCTTCTCCAGCAACATGCTCCTTGCTGCTGTTT
-ATTTGTTGACGATACACATACCCCTCCCACCATGTGCTGTGGTTGGTTAG
-AAGGACGGCGAATGTTGAGATGGAAAAGGAGAGTGAGTGGTACCAAGGTA
-GGAGTCTTGCCATCTTGCTTTTTCCCCACTGCCTCCTCCCATTCCAGGGA
-GGAGTGCTCCATTCATCTAACGCGCTAGGTGCTCCCAAATTCTCTTTTTG
-TCTTTCCTCTCAGTATACGTCTGACTAAAGGACAGAGGTGACCTCAGGCA
-ACGCTGGCCTCCAATGCAACAAGCACAACTTTGTCTGTGGACAGTTTACA
-GCTCGGTGGTGGGTTGCGAAGGCACAGAGAAGATTCCCAAGCAGGGCCCT
-GATAGGGTGTGAGCAATGCTCCTCAGGAAACCAGTGACCCTAGCCTCTTT
-GTAAAAGGCTCACATAGCTCACTGAGTAACATTTCTCTGAAACGTTTAAT
-TGTTGTTGAATTTTAGTTGAATGAAGCCGGCCCTTGGAAAGGCTCCTTAA
-CATTCCTGAGTCTTTACCCAGGGGAGGCATCCATGGCTGCAGCCCATCCT
-GGTGCTCAACTGCACTGGCAGCGCATTGCCACCGTCACCACTTTCTAGAA
-GGTTCTGCTCAATgcagcggtacaagtctgtaatcccagcaatctggagg
-cagaggcaggaggacccagagctccaggcggggccagggttacagaatga
-aaccctgtctgaaTCCTTCCTCTCCTCCCGCTAAAATGAGAAAGTCCTGC
-GACAAGAGGGAAGGGTAATTTGAGAGTTATTGTAGAGAGAAGCAGAGGAA
-ATGACCAGGCAATAGTCTCACAGTAAAACAACTTAAGGAGGGGAAAGAAA
-GTTGACTGGACAGTAAAAAAATGACAACAGGAAAAGCAGGGTCTTTGGAG
-TCTGACGCGGTGCCTCTGAGTATCTGCATTGCCAATTAACTCCGGGACTG
-GGTAATCTCACCCTCCCAGAGCCTCCTTTTCATGGGGTTGCTGTGAATTT
-TTATTGAGGAGCCACATAGAAAACACTGAAACCCCTGCAGGTCCGGGAGC
-CACAGCTGCGGCTCCAGACACTCTGCTCTCCCCAGCCTGATTCttgtttt
-ttgtttgtttgtttgtttgtttgAGCTTTCTTTTTTGTTTTTCCTAAATT
-CATATCCTCCTGATGTTTTCTGCTTGACGGTATAACAggagttaggagta
-tagttcagtggtagagtggtcatctggctgcacgaggctctatgtccaat
-tttcaatactataaaTAGAGTGACGTGTAGGAATAAGAAAACAAGATAAA
-ACTAAAATTAGCAAGGACAAAATAAACGTCAATAAAGCATCAATGAATGG
-AATTCAGAGCATGAATGAAGTACGCCCCTCCGAGCCCCATGAAGCTCCCT
-TGCCAGGCTTGGCACTCGGCATTTAGGGTTTTATTCCTAGTGTGACCCCG
-TGGGCATCATGTGCTAATCACAGCTTGATGAATGCTGCTGCTCAGATTCA
-AAGCCTACTGCCTTCTCTACTTCTGAATTGATTTGAGCAGGGCTAAGTTG
-TAGACCCAAACAATACTAGTGTGTAGCAGGCAATAGGTCTCATCGAAGCA
-TCAATAACTCAAATATTTTTCATTAAAATATACATTGACCACAAAATGCT
-GAGACCCGTTGCCTCGAAATACATTTATGTTTCCCTTTTTATTTTCAAAC
-AAAGAGCTGAAAACATCAGAAATAATGAAACCAGCATATTTTTATTGCTC
-TGTTCTTACAAGAACTTTttttttcttttaatgaaatgtagtttaaaaca
-aaaaatcttgttcctaggttgaaccttttgcattccagcctggggctatc
-ttttattggttaagttataaacctcagaaaagggggttttatagtggaaa
-tgctgacagaaccCGCATAGTGCTACTGGGTGCCTCTCTAATTAGTCTGA
-AATCCTGTATGCTGAATCCCATAATATGTAGACTGTAGTGTTGCAAGATC
-AGAGTGAGCCCCAGCCCCCCAGCTTCACCCTGCATTTTATGCAAAAAGGG
-GGCTTCTTGTAGACCACAGAGCCTTTCATAGTTGTAAAACAATAATACTT
-CTGAGCAGGAGAAGGCGTCTTTGACCCTCTTGTTCAAGTGTGAACTGGGG
-TCAGTCTGAGTATTCTTCTGAAGTCCTAGGCTTCTCTGGCATGCATACCT
-CACTATTCTAGACAACGAGTTTCTACCTTGGTCTGGATAAGTAGATTTGT
-AGGGATCAGTGTCTTTAAAAAAACCCTTTCATGAAATCAGTCTCTTCAGG
-TGCTCACCTGCCTGGTGCTAACATTGATGGAGAAACCTCCGTCAGGGTCC
-AGACAGGCTACCTTAGCTCCACACTGGGGCCTTGCTACTCTGTTTGCTCT
-TTCTGCTCAGTCTGTCCTTGCTTTCTCTGATGGGGGGGGGGGGGGGGGCT
-TCCGTTGACCAGAACAACACAACACTATACTTGTTCGATCTTGTAGCTGC
-AGAGCCCAGTCTAAAACTGAGTGAGCTGTGGTTCCCTTGCCTAGACCAAA
-GCTGGGCAAGAGCTCCTTCCAGGCTGCTACTGAACAAACAAATAAACAGA
-GAAACTAGGAGAGGGATGAAGACTATCTGGTTCTGTTTAAAAGGTCAAGT
-CAGACAGGCTTGAGTGACGAGccctctctcttttcttctctgcctctgtc
-cttcccacttgctgtccctttctctctttctcATCTTttccttcctccct
-tccttcctccctcctcctcttctctccttcctccctccctccctcccttc
-ctcctcctccccttctctccttccttcctccctccctccctccctccctc
-cctccctccctccctccctccctcccttccttccttccttccttccttcc
-ttccttccttccttccttccttccttccttccttcctttttccttctgct
-cttccttcattcctctcttcctctcttcctccctctgtctctccctcctt
-tcttttgtctttccttGGGCTGGATCAGGAGCTGCCTCTTCTGTTCCCTG
-TGCTCTTTGTTGACTGCCCCTGGCTGTGTGTTTTGGATTCCCACGGTGTT
-CTGCCAAATTGGGAGGTTAGGCAATACCACAGAAAGCAAGTTTTCAGAAA
-CTATTGTGATTGTGTAAGACATGCCCATCGCCAAAGTCAAGAAGACAGGA
-TGACGGATGTTGGGAGAACTAAAAAGTTCGCACAAAGAACATCCTTGACT
-GCAAACCAAATGCTTTTTTGGCAGAAGGCTGCAGGTAGCAGGGTCCTTAA
-ACTGaaaatcccagaggaccctctgccactcaaccttcctaatactgtga
-ccttatacaattcttcatactgtggtgactccaaccataaaattattttt
-gttgctacttcataactaattttgctacctttatgaattgtagtgtaaat
-atctaaaatgctggatattgatatgggaccgttatgaaaggagcatttga
-cctccaaagaggtggagacccacggattaagaactgctgCTCTGGCAGAT
-GAAGGTGCCACATCATCTTCCTCCAGCTGCAACCTCTCACCACCATCGTT
-TTGGTCCAGAAATGATTGCTTACCAATTCTCTGGGCGTGTAATCTAAAAG
-ACAATCAAAGACCAGTGACAGACTTTATCTTCTTAAAATGACAGGGGTAA
-TAGCAGCTCTACAGTTTCAGACTGTTTTATTTTGAGGAGGGACACAGTGA
-ACTGATTATTAATATCACAATTATATTTTACTCAGCCAACATGAGTTCCA
-AATTAAGTGTTAGttataaatataaaataataatGTACTGGCTACTTATG
-TCCATTTACAAACTAGCTATTACTTTAGGAGAAAAGTGTAAATGTGGCCT
-GCCGGGTTGAGATAGCCTTTTTTCTTTCTTGCCCTTTCCACCCTTTTTAA
-AATAACATGACCTGACGATTAATCTTATTAAGAGGTACTTCAATATAATT
-TGGTGAATGGCTCATGCTGGATTTCTCCAGGCCTCAATTCTACCAGCTGT
-TTTTAGGCCATAGGATCAATCTTGCATGCCACTTCTGTATTAGAAAATCT
-ATGTCACTCAGCCTACAGTCCAGCAAGCTCTTTGGCAAGTGGATCACTTA
-CTGTGTGGAGGGCACAGTGAGTCTGCTGAAAGCAAGCCTCCAGGGTGATG
-GGTGCGGCTGAGTTTGGCTCACTGAGAGAGGGTCGTGTGTTAGTGAAGCG
-ACACTTGAGGGAAGAAATAATATAGGGCCAGTTAACTCCCTCTGGGTTTG
-TTTACTGCACTCGCCACAGTACTGAGAGGTCAAGAAGGTGCTGGAACGGT
-GGCACTCTGTGGTCCTTATTCTCTGCAAGCAAACCCTAGCCAGAAGCAGT
-TACTCAGAACAGTGGGCAGAACTTGGCaagctgatctgagctaagccaag
-gcaagctaaggttaacacagtaagctaagcATCACAATTGTCTAAGCAGA
-GTTGAAGACGGATGGAAGGATAAACTCCTTGTAGAAACcttcttgtaaaa
-tgtacagccctcaaacattggggtatttgttaaaaagacagacaaataga
-cggatggaagaacagaacacctagaaatagacacaTTGGCATCTGGTACT
-CTGCCAGAGAGCGTGAGAGTTCCGTGGTATGACACATTTTATTTTAAAAT
-ATGATTTGgaggccagtgagatggctcagcaggtaaaggggtgtttggca
-aagcctgctggtctgagtttgatccatgggatctgcatgaaagaaggaga
-gaaccaacctttgtaagctatcctctaatctttactatgtatctcacaca
-tgtatacacTATGATAATAGCAACACAGAATACATACAATAAATAAAAAT
-ATGTAAAAAAAACATTGTAGATATGTATCTGAAAGAAAACTATAGATTTC
-TTATCTAATGTCACGTACAAAATATATCTATAGTACATGAAAAGAAACAA
-ATTAAACTTTAACTTTAATCAAAATTTTAATTTAAAAAAGGACTAAACAG
-AGAAACATTGAAATTACGATGGGGAAGGATTCGTTCAATAAAATGTAAAT
-CCTGTTGGAAACGATGGAAGGCTCAGAGTAAAGTGAATGTAAGCTGGGGA
-ATGAGCCGAGGCCTCGAAGGAAACACATGCGTGTTTGGAAGTCAGGGAGC
-TTGGATGCGACTGCGATAGAGCCGCAGATAGCATTGGCGCTGAGAGCAGT
-CGTCAGGCAGCCTTTCAGGAGAGAGTGGCTGTGTGTTCTCAGCACGTGCT
-TAGtctaggtatgcacagggaagactcttttattcaagtgtttatggaat
-cacatggaggacgcttcattggagtattgaattggaaaaaaagtggaaac
-aacatagctgtctgttaatcagaatggaaaaGGGTTGCTTTAGAACCATG
-CAGCGGAATGATGGCTCATAACTGGTCAGGTGAGTGAGTCAGATACGCAT
-GCGCCCTCAGGATCCACAGCCGTATGCCTGAGAGACAAACAGCTGACGTC
-AAAAGGCAATGCGCCGGAGGATACACACTCTCAGAACGCATTCACGGGAA
-CTTTTAAAGTTCACTAAATAGTTCTATTTTTTGTTATGGGCGTATATGTA
-TACACACAGCTATAAAGTTAGGAAAAATAATTTTCTAGCTATTGGTGCCT
-GGGTTAGAAAGCAGGGAGGTTAATTAGCTCTACGCAGTTTTATTTTACTT
-TTTAAAGGTGTAAAGCAAGGGAGATAAAAGGCCTGGATAGTGATATAGGG
-ATCTGTCTATTATTTTCTGTTGTTTTCAGGGTGTTAAGGATATTCCAGAG
-TTGAAGAGAAGGGACCAAACTCGAACCATTAGTTATTTTAAATGTTTCCT
-AAAATGGAAATTTCACATTCTAAAACAATCCTTTgaaaataagaaagata
-ggagtatttatttagctgggtggggttggcacacagctgtaatctcagaa
-ctcgggaggcagaggcaggtggatctctgagtctggggccagtctggtct
-acagtgtgagttccagaatagccatgactacacagagaaaccctgtctca
-aaaaaaaaaaaaaatccaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaaga
-aagaaagagagaaagaaagcaagcaagcaagcaagcaagcaagcaTGTAT
-TTATGTTTTAAATCTTGATATTTACATTTTGTACAGAATTTACTATGTGG
-GTGTTATTAGTACGGTAGGACACAAGCAATAAAAATAAATATATGTGCGG
-ATATATTAAAACCCCAGCAAAAAGAAAACAAAATTAAAAGATTGTCTAAA
-GACGATACAAACCTTTAAGCAATATAAAATATTTACATTTCCACAACTCT
-GGAAAAAAAAATCTGTATTTCTTTTGTATAAGCCCCAGACTTTTTTCTAT
-GAAGATTTACACGAGTATTTAATGGAGATTGAGGTGCATTATGCCCAATA
-ATTTTGAAATAATTTTCTCACTTATCTATAAATAGCAGTAGAATTTCTTT
-CAAAATAATTTATCTGATACTTTAACCTTTTTGTTAGAGTCTTTGAGATG
-TTATTTAAATATTTAACATCATAtcttctgattgcaaaacaagagtgttc
-attgtaggaagcattaaaaaaaaacaaaggaagaattttaaagtctcaca
-tagttgcagcactcagaaaatcaaattaatagttgggtgtgttttatttc
-atttttgtgtggtcattcttgcccattcatgctatatagactataattct
-aatttttaaaatctgttaaaagtcagcatggctacttttgtcttttttta
-acttaaaactttattacaagcatttctctatatcattaagttttcttaaa
-gccttagacttcagtgtttgtacagttggcatcaagtgagctgaccctaa
-gtcacttggccaggcttctattattagacattaataacatttcccatttg
-ttactattgtaaataccactgtaataaatgctcttACAGAGAAGATTGGG
-GAAGTCCTGGTGGGCTTTTGTTACAGTGAATGCTGACCCAAAGAGTGAGG
-CCCTTTTAAAGTCTCTTCACACATGTTACCACATTGCAGGTCTTTATATA
-TGTTACTGAATTGTGGCTCTTCCTACATGTTACTCAATTGTGGCTCTTCA
-TACATGTTACTGAATTGTggctcttcatacatgttttcaaattgctttcc
-agaaagAATCAGGCAGCACTGTGGACCTCGATGTAAGTGACACGCATATC
-TAGAAAAGGCACTGGGAATCTTATTTTCATATAATCTAAATGGGCATATC
-AATTTGTGGAATGAGTCTGTCCTGAGCTTGATAGATGAACCTGTGCTTAT
-GATTAAATTTGCTTTGGAATCTATGGTTAAAAATAGTTCTTAAAAGGATA
-AAATGTTTTTGTAATTGATACATTAGTCATCTAGTTTGAGAAATGTCCTT
-TTAGGGAACACTAGAAACCAAAGAGAAAAAAATTAAATGTCTTTTTTTGG
-TGGTTAAAAAAATAATAAATCTGGCAACACTGTAAATATGTATGCAAATT
-ATTAAGGGTGTCTCAAAAATGGAGAAAAAATACTTGGAAGAAAAGATTCA
-ATGCTTCTTAAATAATATGGACCATAATTGGAGCTTATTTATAAAACATT
-TTCATTATTAAAACCAAAACATATGGTTGTTTTTCATGAGAGTTGGCAAG
-TGTTTTTATTGCTTTATAAAAAATTATTGAATTATGCTCTATAAATCTAA
-TCGGCATATAGATTTTTAATGGTATATATTCTCTTTCATTAACTGAGAGC
-TGTTTTCCATAAATACCAAATAGTGGTTAAGGCTCAAAATAAGGGGATGT
-AAGTTTAAAGTTGGTGTTTAAAATTTAGACAAATCAAAATTTGAAATATA
-AGTAGGATTTTCAGGGCAGGCTAATTTGGGGTGATGTCTGAAGGAATTCT
-TTATTCCAACCTTCACTTTGAAGTCTAAAAACTACTCATGGAAAAAAATT
-GGGGATATTAACTAGTTTTAAACTCCTGAAGCTAGTAAAAGTCAGAGCTC
-TCCAGCCACAAGAGCGGGTCGAGTTCCCAGGACTTGGTCTTTACACCCCC
-AATAGTTACAAGGTTCATAGTTGAGTTTTCCAGTCTCCACTCACTAAGGC
-ACGAGAAGAAATGACGGAACTCTCACGCTCGCTCTTTAGAACGTGAAAAC
-AGAACACAGTAGTTTGTGGAAGATCTGAATCCAGGCCCCAAGAGCTAGCT
-CTGCGGGGGTTATCATTTGAAACAGGTTTTGTCTCTCTGGCCATTCAATA
-GGTTTGCAATCAAGATGTGATCTGAACTGTTGGGCTGGACCCCAAGCACT
-TGAAAAAACAGTAGGAGGACTACCCAGGCTTCTTTGTGCTTTTTGAGTAA
-ATTGGATAGGCTTCTGTTTCTTTAGCAGCAGAACCTACATTTTAGCATGG
-ACTTCAGCTGTGCGCAAGCGGGAACAGGAGACCAAGCATAGAGTCTTGCA
-TATTAGGACTTTAAAAATTATTTGGGGGCAATATAGTATGGAAAAGGATA
-AGAGAAGAAGATGAAAGCCTTCTTTTAAAGCTGGCCTGGCCAAAGGAGCC
-CCCTCAGCCGATACTAAGTCTTCTTAGAGTCATCAGTCCTGCCCTACTGA
-GGCTTGAGGCTATTAGTTCTGATAGGCATTCAGCGGCAAAGGTGTCAAGT
-TGTAACATTAGCACAAGAATGGGAACCATATAGAGAATCCCTGCCTTAGA
-TTTTTTTAAaatttaatttaatttaattttattttatttTTGgtcaactt
-gacacaagcaagcattatctgggaagaagaacctcaactgagaaactacc
-tcggtcggattgtctacaggagattctgtaggccattttattgattaatg
-tttgcagtgagctcctgggtggtaataagaaagcgaaccgatcaagccac
-agaaaacaagccaggaagcagcccttctctgtggtctctgcttcagttcc
-tgccttcaggttcctgcttgagctaacgccctgactttgcttcttaatgg
-actgtgatagagacatataaactgaagcagtccctttccccaccaaattg
-ctttgggtcatggtctctatcgaagcaacagaaggcaactagaacaGtag
-gctcaagtgctccagtattttccttgctgcatagcttgggcaagaacttc
-aggttttccatctgaaaagtgggacctcttattcatagtgttactgtaag
-gatgcaaggaatagtatgtgacagtgTCTAGGGCAAAGTTAAATATGCAT
-TTCCTTGAGTCTATTATGTCATCAGTTTAGTCATATAACAGCTCTGGAGA
-AAAAAAAGAAAGTGTTAAATATAAACATTGAATAAAACATGCTAATTACT
-TATATCTATGTACTTTGTTTATATGCATTAAATTCACTACTTAATCTTTT
-CTATGTTGGGGTGAAAATTCTGCCAAATCACTTGATAAATTTGTAAACTG
-ACATTTGTGTCCAGGTAGCACACACAGAGGTACTTGTGGATAGTGTGTCG
-TAGGGcagtgtcatgtggcttttcacagctgacccttgtgctcttggtct
-tgctaacactaagaatataagtcttgaggatgtgtatggagaagagccaa
-gttttcgtttccattcattgttaaacacatagcattttcctctGGAGCCA
-AAGGAagcttttcttgagattcagatggaaactcctgatagatctttagt
-ccttcagagataagtctcgtgattagctgggcttctcttgttttgataac
-tctaaactaaagtctgccagatcttgaacgatctacttgctactttgagt
-ttcatatccaggcacaagacaacactcttctatatcctcagtaagttttt
-attttaatctctatcataatgtaagttttaacagatgtttttagggcaat
-tgcataaatgcacattaataaatctcaactactgcagtgctggcaaagca
-aagagtttaactgagatgatcgtcagctccccagaacttcctaagtaagt
-ctgagttcccacagactcatgcaatggagtgattcacttggaagtcagga
-gttatcgtccgtcatcagtggtaatattcctccaacctcagaaacattag
-gatgtTTTCAAGTCTTCACAGGATAAAATGTTCATGGGGGGAGATGATCA
-CCTAGGCAACAGGCAGTTTCGTGTGCTTCACCAGAGAGTGAAATGACAAG
-ACAGCTCAGTGTGGGCAGAGTATGTGGTCAGCAGGGTGTTGGGATGGGTT
-GGGAGCTCAGACTCATCAGGGTCCACTGTATGACATTTGAAGTAACTTGG
-GGCTTACTAGTTCCAGATACCATGCAAAGGTTTTCATTTCAGCATAGAAA
-ATGCATTATTGTTCTACTGTGTAGAAGATTGAAGCAAGGGCTATTTGTAT
-GGATATATTTAAACCCAGGTGAGAAGGAAATGCAAGCATCAGCTAAATGA
-GAGACAATTAGGAGAGAGAATTATGTTTTAGTGACTAGATGGGATATTCT
-GCTAATTAGCTATACTGAGTCATGTGGTAGGCTTTCGAGAGAGGGAATGT
-TTAAATTCTGTGGTGTGAAGTAAAATAAACTGAAGTGTAACACTTTAATG
-GCAGTCAAGATTTTTCTCCTAGAGAGCATGTTTGCAAGAGGCTGGAATTC
-TATCTGTATATAGTATTCCTTTCAAGAAAGTGGCCAGAATCCTTGTCGAG
-GCTATGGACACAGAGGGAGACTGTGGCCAAGGACTCCAAAGAACTCTGAA
-GCTTTAATTTAACCCAACTAAAACTCTAAAGAGAAAAGAGAAGACTATTA
-ATGAAAGCTGTTCTCAACCAAGACACCGGGTCAGAGCACTTATTGGCAGA
-AGAGTACATGTCTGGGAACTTTCTGTTCTCTTTGTGGGACAATGACTTTG
-GAATAAGGAGGCTTCCTGTGGACAAGTTTACAAGCTCACCCAGAGTAGGA
-TGAAGAACAGAAAATCTTTGTAGCATATTTGGGTTAATCCTGTGTTTTAT
-AACCAGAGAAACAACAGAACTGTGTCTTCTACAACCCGGGGCTGGGAAAC
-GTGTGTGATACTTAATACATATGTGTAATGAAGCATTGATATATACACAG
-CTTCTCAATGTATTTATGCCATGATGAGTTCTAATTTTAGTCTTTGCTCA
-GCCATTTGTTCTTGGTTCTAGAAATAGAAATCAATGACATCATTGTAAGC
-ACAGAGCCTTTCCAGAGCTACTGACAATGGAAGTTGCTCAGTGCTCAGTA
-AGAGAGGGCGGCGACCAGCCCTGAAGTAGCAGTGATGAAGTAATGGTTTG
-GTATTTGAAGTGGATATAGTAGCATGAGGGGCAAAAAGGTTACGGATAGG
-CAGGAAGTTGGAGATATCAAAAGCAAGCAAGcagacagacagacagacag
-acagaTGGCCTGCGGACAGTCTGCAAAGACATGACATCCAGTCCTCTAAA
-GTATTAGACTGAAAAGCCTGGATGAAAGTACTTAAAACTCACTGGCCACT
-ACACAAGTGTATGGCTACTCACATAGCCATGGCATCTGAGGGTGCGAGAC
-GCCTCCGAGTAGTGTGCCGTCTAATGTACGTCCCACTCCGAGTAGTGTGC
-CATCTAATGTACGTCCCACTCACTGTTTGGGAGCTGCTCTAGCAAGATCT
-GTTTCTGTTCTAACCAAACCTTTATGCTCTGTTGTCTTGGTGGTTTTAAA
-TCATTACAATATCTATCATACGTTTCTAAGGGGCTTTGGAAAGATATAAC
-ATTATAAAGGGAATAGAAGAAAGATTTTGAAGACAGAAAGAGAGGAAGTA
-GGATAGAGAAACAAGATGGAGAACAAGCTCAAATTCAAAAAGATTTTTTC
-TTTATCACTCAGTTAACTCAACCAACAAATATCTGCTGCATTCCCTGCCA
-GATAAATTTCCAGGCTCATTAGAGCCTAGAAATCTAGAAATCAAAGATAA
-TCAAGGAAATTAAATGTTGACTGTTGTCCCAAGTTCCCTAATGGGACATG
-ATTCTTCTCTGAAGCAGTCAAAATTGAGCACGAAGGGCTTAGGGCACCTT
-GACTCATGGGGCTTATCCTTTCTGTTCCATGCATGAAACTCCTTCCCACA
-CAGGATGTGATATGTTGGATCACTGGTCAGACAGCTGACCATGTGTCAGC
-AGAGTACTTAGGAGTGATTTTATAGGCTTTTTTCTCCATCATGTCAAACA
-TACACAGAATTGAGAAACACCCAAAGACATTTATTTTGAAAAATGGACAA
-CCCCACCCCAGCCAATGAGCTGGAGGAGCAGCATCAGGAGTTTAATAGTG
-GCTTACGGTAGGATGAGAAGATTTGACAGAAGTCATCCATTTTTGGGAGC
-CCTAGAACAAATGGGGAGTGGAGGCTGCTGTCACTGGCTTGGGGTTTTGG
-GATATGCTTAACACTGCCCAGAGACACAGGGAATAACTGAGAAGGCCTAC
-TGAGCGAGTGATCTGTGGGTTCTGGACAGACTCAGTTCAGCAAAGTTGCG
-AATATTCAAATGTTGCTAGGTTTTTGACTGGGTGGGCAAATTTCAGAAAA
-ACAAGGGCCAGGATGAAGCAGCTTTGTAAAACCACACAGGTctggttgtg
-tgggattcaagagctctcacaatgtggctttcacactttggtgaattcat
-acaggcttgagactaagccacattgtgtgggcttaaaattttgacttatc
-tgggtctgtcaataatagagtgatctcttgaaatcaagtttatgaggacc
-aagctaaggtggctgatgcatagaaatcgtacctgctaatttgccagtgt
-cattgacagtagaaacatatttgtctttagaatgtacatgtttcagggtt
-aggaaagactttaagtattttatccctattgggggctgaactgtaatcag
-aaggggacttggtgaaacaaaacaaaagctagaccaaacaaatattggat
-tatgtccaatagtataacttcatgcttcataatgatggaaatgatcttgc
-ccaagagttaaaaaaatctaagagctgaaggtcctctctagggacggtga
-cttctaatctttgtttctgaaatatttcattgtctttgcATTGGCTCTAG
-TTTATACATGGTCAAGTGCTGGGGCGTAAAGAGGACTCCCAGCTCCCTGC
-ATCACTTTGTCCATGTAGGTCATGTAGGCACTGGATCAAGCAGTGGTGGG
-CTGGGATTAATGTTAAAAGTACCTGTggggcagcaagatggcttagcagg
-gtacaggtgcattgtggccatgcctcacatcctgagttcaacccactggg
-ttcactgggaaggaagagaggatacagcctatctctgcaggagacctcca
-ccctccacgtgtgctgtggtacatgcATGCCTTTCCCCCCACCCCCACTA
-AAACACATTATTTCTCACTACTTGCTATGAATGAAAAATCCTGTACTGTG
-TATCCCCGGTGAGCCTGCCTCTTGTCAAGAAGACACTTGAGCTCAAGTTA
-CCAAAAATAGAACGCACAAGCCAACCTGGAGCTGGGAAAGATTCTGGAAG
-GAGGAGAAGTGTCTCTCAAAGAGATCCATCACttttgtcttttagctttt
-tcccccctccttccacagtgctaggagtagaaccaggagactcacacatg
-ctaggcaagggctctgctgctgagctacacactcaaGCTGCTAAGTATTT
-TCTGAACTCCTCTTTTAAGTCTGCAGCTACAAATTCTAAACATTGGCAAA
-CTTCCTCTCTGTAGCTCATCATATTAAGTGACTGATGCTGACTCTCGaaa
-caaaaacaaaaacaaaaaacaaaacaaaaCAACTCTGATAGCACATTAGC
-ATTTTTGCTGGTGTGGTCAGTTCTTAAATCAATCATATAGTTAGAAGAAA
-CATTAAATAGAAACATAGATGTCTCTCTCTCTGTGTGGCATCTCTGTGCA
-TGTGGTAAATGaaaaaggctgtgaatttgagaggcagtgagggacctcta
-tgggaggggttgagagaaaggggaatggaataatcatattttaattaaaa
-tTTTATTGAAAATGAGTAAGTAACTCTCTGAAATGAGAACAAAGGAGATG
-TTCTGAGGAGGGAAGGACGGTAACAATACTATGTTTTCAAAAGGCTTTTG
-GGCCGAACCACCAGGAGCTCTAGGAAGCAGGTTTTCTTCTTGGAAACTCT
-TTCTTCATGTGTGTTCACCCTGAAGCCCTAAGCAGGTCTTCCAGGCCCTG
-CAGAGATGTTAGCCAGCGTGTTAGAGTTAATGAATGCTGGCACAGTGCAA
-CTGCACAGGACGCTTCGACTCTAGGAATCAGAGAGGAAACTAAATTAGCC
-CAAATTCTAAACAGTCCCTATTGTTATTATGTATATGAAGCATGGGGTTT
-GAAATTTCCCTTCCAGAAACCTGTTTTATTGCATTATCTCCTCAACAGAG
-GCCAGCTTTGTTCTCTCTTGAAATGACTTTCTTCCAAAGCGTAAGTCCAA
-GGGGCTGTCACCCCGTAGGATGTCATGAGTTACGGGATGGATCTATACTC
-AGTCAATGATTAATTTCTAGGTAAATGTATACAAGCTAGTAATTATGGGA
-AATGGAAGAGGGAGAAAATGTTATTACTAATTTAGAATTATAATTTTTCT
-TACCTTGACATTGGCTCTTAGGGAACCATTACGTCTGGTTTTAACTTCCT
-AATAAAACAAGAGGTGCACAACTCAAAGACTGATTCTGAGGGACTGGTTG
-TAAATGCATTTCCAAGATGAAGAGAAGGCCTCTGTTTCTCAGACTTTCTA
-CTGACATTAGCAGAACATCAGCTTTCTCCAAACAGCAAGCTAGCTTCCAG
-CCTCCAGCGCTGCCTTCTCTAGCTTCTAAGGGCAACCAGCCTGCTTCCCA
-TTACCCTCATCCCCTTCTGCAGCATCTCCAGAAGATTCTACTGCTGGGTG
-ATAGTCTGTTCTCCACCCTTTCCGTCTACCTCTTTTTCATTTGCCTCACT
-CCCTATGCCCAGTCATCGTTGCTCAAGCTCTTTGTATTACTTTGAGATTC
-AAGTGTGGCTCTGTGCCGGGACACAGAAGATAAATTTAATTACATCATGA
-TTTATTAACGGATTTTCTTGGTGTGAAACTTAAATTAGAGTTACTTACAG
-AAGGACGAATTTGGGATTGCATATGAAGACTAgcaactcaccagtggcta
-tgccacagaagaaatcactctccctcccccagcaatcctcatggagagga
-ggtggtctcatgaactcctccacattgaatatcttgtacaggtaattaca
-gctgctgagagttcaagagctatgtcatatctggaagacagtgatccacg
-ttgacaagcctccaccccttcctctctctcttgctttcttcctgatccgt
-tttctgagacgtggagggggtgatggcagtggccatttaaggatgaacat
-cgcacagtcacttacactgagattcttaatcagctttgagtttctgcaat
-aagggctgcccagtgcaaaaagaggcatcgttgactaaagcagtactaat
-atgtgcccataaacacaacaggcatatcacatccaaaacaaaagctgtag
-ccttcatgatacggctcacggcctccccaaccatgaccttttgcccaagt
-ttacagcactaggtgtgaattccttctgtggagccatcttcaaagctgac
-cagaaatcagttggttatcgctgtagcaattgtgtcaccattgcactaga
-tgtcctgtgctgcctagcatgtcggtcagtgtttagagcacccagctgat
-caaactgttaatggcactgttcccccagcagcctgcatgtggccctccac
-cagcatgaaacctagtgagcagtgagaaagtttccagcccagcctagact
-gattgctttgtgtcctataaccaaagcatgaggcatctttagtaaAGTTA
-ACTGATTTTTGTTTATAGAAATGTTTGTAGATTAGGTTACTAAGCAACCA
-AATATATCCTAGGTTAAGTGACAGAGATTTTTTTTTCTCAATGATGCCTC
-ATTGTAGAAAGGCAAAGGTCACCTGTTGGTATCGAATGCCTTGATATGAC
-AAATGTACATGTGTGGCATTAGTTTCCTATAGTAAAGTAGGAATGAAATT
-TCCTTTAAGAAGTATATAGTCAGAGGCTATATTCTGGGTAGAATTTTTCT
-TATCTACATTTTTTATTATATGCATGGTGCCCCACAATTCCACTTGGGAA
-TATGAGTACTAGTAGAACCTTCAGTGTTTCAATTAAGTCTGCTTGAATAT
-ATATAtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtTTAA
-ATTTTTATCTATTTAgcgtgtgtctgaagaatgcctctccatgtatgaga
-aaggcagatgacaacttgtggaaatgaattctcttcttccattatatgtg
-ggtcctgaggctcatcgccaggcATTTCCGATCTGTGGAGGCATCTCACT
-GGTTCCAGTGATTGAATACATTTATCTGGGAAGATTATGAGCCCAATATT
-TTTCTAGGGAACAGAAAAGTAATAAAAACAACTGAGTAATTCGTTAGTTT
-ATTAATCCTTTGTTTATTAATCCTGAGAGTGGCTATAGATTATGCCTTGT
-TCAGAATTTAAGGGAAACTGAAACAGGAGAGAAATAAATGTATAGTCTAA
-AAGGGTTTTGAAAAGAAATTTGATTTGTAAATTCAGCTAGACTGACATTT
-TAGGCTTgctggagatggcagaaataatttcaccctcctctcccatttca
-tagatgtggaaactgagtcactttaagaaacttgtcAGATACTTCAGTGT
-GCTGAGGCCATATTCTAAGGTCCACCAATGCTCCACCCTCTTTCTAACAG
-AGTAACTTGACACAAGTACTTTAACTTTATTCTTTCTCCTCATTATTGTT
-CACACTTCTCCCTCTCCTCCCGAGGTAAATCTGAAACATAGTATCCAATG
-GTAACATAATAGATCCCAAATGGCAATTTCTTAACTGCAAAAGTGTTTAA
-AGCATCCACCaaatgaggtaacacatgcaaaccattcaggaagcacttgg
-caaatagcaggtgctcagtaaaggttttcttttttattACACTTTCTGTC
-TCAGTTCTAATTCAGAAGTTTGACATTTAATTATCCTTTTCAGTAGTTGT
-ACTTTCAAAACAGCGACATCGGAGCAGTAGGCATGTCTTTCTCCATCACG
-TTCTTTGGAAGACCATTTATATTAAGCAAGCGGTAGAGAATGGGGTCTTG
-GACTCATTGAGTTTGAGCAAGATTCCCCGAGACCCGATGGCACAGGGGTG
-TTAACTACTCTTGTAGTTGAGAGACTGGGTTATAATTTGTGTTGAAGCTA
-CATGGATTTTTAGCAGCAGGTTTTGTACATAACAGGGAGTTTCTGGATCT
-TGTTAGCTCAGGGCAAGAAGTCATGCTTTGGAGCAGTTACCCCAGCAGGA
-GGAGGAGAGATGATGGTTAGTAATTGCATCAGGTTTTGCACTGTTGAGCA
-GATGTTCTTGTAGATAGATTTTTGGCTGGCATTTACAGAATACCACCGGT
-GAGTCTCATGATAGTGTCAGAGCCTCAGCAAGAGGAGGGGACGGCAGGTC
-TGAGAAACAGGGCAAGGAGGATGGGGAACAATATAACAGTTCCAGAGTTA
-AAATGCAAGTTTTAAAGAGGGCTCTGCCAAGGCTTGTTTGGAAACAGCAG
-TTCTGCTAGGTTGCATAATTAGATGTAACACACATCTGATAACTTATTTT
-GCTACTTAAATTTAAGAATAATTAGGTAGTCCATCTGCATTGGACAACAG
-TAAATTATTTCCTTTTAAAATAAAGGGTGCTTTAGAAGACAGATGAGGGA
-GCTAAGCTTTGATTAGAATATAAAATTAACTAGTGACGTCAAAACTCATA
-GTGGCTAATGGAAAATAATGACCATGGGGATGTTTTAAAGAAAGACTGAG
-AATTTTTCTGAACAATTCTAGCTAACTTCAAGTCAGATCAAAGTTGGGAT
-GGTTAGCCATGAGTGAGATCCTGTTTGATAACAACATAGCTTTAAATACA
-ACAAAACAACATAGCCACTCCCTCTCGTTGGCTTAAAAGAAAATCCTTCC
-AACTTGTTCTTCTTCATTTATTTTATATAGGTTTAAATCCTGTTCCCTGT
-ATGCTCTAGGATATGAAATTATACCCATTTCACTAGATCTAACAAACCTG
-CTGTACCATAACACATTTTCTATATGAAGTAATGGGGTTCGCTGCAATAT
-ACATATACgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgagagagaga
-gagagagagagagagagagagagagagggagagagagagagagagaAAAT
-AAATTCTCAACATTTGTATAATTGTTCTGGAGTATATAGCACTTCATTTT
-CCTATAGAAACATGATTTTTATTTAAATTTGTTTtatatatatgtatata
-tatacatacatacatacataatatatatatgtgtgtgtgtatgaacacat
-gggtatGGGCACATTGCACAtatgtgtgtgtttggatgtgggggcacaaa
-gttgatgcttgccttacttattgcgctggtatctcagctgaacatagatc
-tcaccgtttagcaggtcttgcttggggattccttatccctgccccctgca
-tgctttcaggtgggctgctatgctcatctgagttttacattgattcttga
-gatctaaaatccgattctcgtgtttgtgaggcaaacaatgtgcccactga
-accatctcctcagcccTCAGAAACACTGATCTTAGACACTGAGACTGTAG
-TCCTGGGCATTTCTGGTTAAGTGGCTGAAAAACAAATGAAAAATGAAGGA
-AAGAGGGGAAGGGGATCttacttttttattgctctgataagacaccatga
-ccaaggtatctaacaacttcggagtgctaaataaagataagacaccatga
-tcatcccagcaggggcgtggcagcaggtgtggtgctggacttgtagatga
-gagagctcatatcttgatcttcaagtacaaggcagagagcactaactggg
-aatggcatgggcttatgaaacatcaaagcccactcccagtgacacaactc
-ctccaacaaggccacacctcctaatcttcccaaacagttccaccaactgg
-aacaaagtattcaagcacatgaacctgttatgttggggccatctcattca
-aaccaccacaGAAGGTAAAGAGGGAAGAGGATTGAGTTGTTGGGACGGTC
-TGCTTTCAATTTTCCAAATGGAACCTGACTCTTCATCTTATACTAGCTTC
-AGAAGTGAGCAGCAACGGTggctagagagatggctaagcagttagcaaat
-aataatgcctgctgctctagcatgagggccagaggtcagaccccagcacc
-tgtaactggcagctcacaactgctagcaagtccagctctagaggatcagg
-tactctttctggacttggcagacacctccatacacacacacacacatgta
-tttgcacaaagacacgtaggcacacacaaataatgacaataaaAATTAGT
-CATTTTTTTAAAGATGTAAGCATGAAATGTAATGGTCAATATTGACCAGA
-GGAAAGTAGCAAATCCAGTAGTACTGCTAGCTCTTCACAGAGACGCTTAA
-TAAATGTGTGCACGGTGAATAAATGGGCCAAGAGTAAGGGAATGGAATGC
-ATGCGGAGAGGTGCTACATAAGACGGACCTGGGTTACTCATTACCTATTC
-AAGTGTTTAACTGTCTCACCATATGCTCCAGGACGAGATGCAGGTGTAGG
-AGAAGATGACTAATATAAAGGGGAAAGGCAGAATAACAGGGAGGGAGACT
-TACATGAGGAGGGAAACATGAGGGAAGGGTGGAAGACGGGCTTGGTGGGA
-GGGATAACTAACACTAAGGATGCTTGAAAAAGacacacacacacacacac
-acacacacacacacacacacacacacacacaTttaattggagttatccta
-cacagaggaaactgctccttccagaagccacatgatgcccaatgaaaagc
-ccagagccaggtgttagatacatccctttaagttgttagtaggagtatcc
-tagaagaaaccctaaaacaatacaggctattatcactgctcttcattctc
-caccaaactcgatggtaaggccttattgctgaagacattctggaaacact
-ttcatcacagggcatggaaaacttaggttgatactaaccaggaaaatttt
-tcctattagctagctttcaaagtactgaaaagtaggcttctggggaatat
-gggggtgagtgggggtaggattcatcacagttgtcttatccaactgtgaa
-ctccatgaactacaataatgactggcttttaggctatgtccatggctgca
-atagtggcacagatgctgttgagtaaccaaccactttctggttgtatttg
-aggactgctccataacaggcaacatgtgagtggtactgtaaatctgtcta
-agagcccatgactggggacccataggcctcagtgtgagtctactactatc
-attttgttgaagagacatagcatcaaactgacctttgaatttatCTAAAC
-Agtattctggatatgacaggactatatgaactgataccaactgtggttcc
-tgcataagattaacccagtcaatgttttagcatggaggggtcaggggctc
-ataagcccctacccttaactgaggagctatccacagctgatggctttgga
-tggctttgggggaaggggcattccattttctcttagggcgtggccccttt
-gtaggtgaatcacatccaagaggaagtatatgggcagcataaattggact
-tggctgatcatttaaaataaacaggaagtgaagttgggaggtggtggatg
-tatccagaagtagttagaggaggagtagggaggcaaagggtataaaaata
-tgttgtatgtatttctcaaaaaaACTAACAAAATATAATAGTAAAAATAC
-ACAGAAAAGGGAAGATGGATATCCTAGTATGGGGCTAGATTATCTACTAT
-GAAGATTAGCATAAAAAAGACTCTCCTGGGTTCATACTTCAGGGGTAAAC
-ACCTGTCTTGGCTACAGGAACCATAGCTCTTAGACAGAGGATCACAGCTT
-GTCCATGTGAATGTGGGTCTGATTAGTGTTGATCTCCAGTTACTATTTCC
-AAATGCTATCATTAGGATGGACCTAATACATACACAGTTAAGGGTTCTTT
-TAATTGCTTCTTgggttaggtaggaggctcggcagtatagtgcctatcta
-gcacatacgaagccctggcttctacccctagcgttgcaaGTAAACAAAAG
-TGGAATGGGCATCCAATTATGGTTCTTACATATAACTCAGCCACTTTACA
-AATTAGTGCTGTTATTAATAAAGATGAACTCTGAAATAAAGCTTCAAACT
-AGCCTGGGAAACACTAGAGATCtgtcctagcttgtttttttttgttgttg
-tgataaaacactaaccaaaagcaacttgggaagaaaagggttttattggc
-ttataggttatagcccgtcactgaagaaagccagagtaggagcgcaaggc
-agaaacctggaggcaggaactgaagcaaagaccatagaggaacacatccc
-actggcttacttgtaagctgatgcttaggtacccttcttagacagtgtag
-gcctgcctctctcgggatggtgtcgcccatagtgggccgggctctctcct
-acatcaattagcaatcaagaagatgcttcacagacatgcccccaggcaca
-ttgggtggagggaattcctcatttggagtATGTACCATGTTAACAACATG
-ATGCTATCCAAGGATAATGGCTAATGTCACAAGTTTACTTGAAGTAAATT
-AATATAAAATAATACTCGAAATCGTAGCTTAAAGGTTAAAGGAGAATCAT
-AAGACCATTTTTTTTAATTGGTCTGCATTCCAGCCATCAACactatgtgc
-caaatatgaaaacaaagtattgatcaataatggatcttgttggggagtaa
-tatttctgatcacagcatgacaatgttactcggtgtcctttatgtagtgt
-ctgacctttcaatataaatgtgaagtcagtaagtagatagaaaatatttt
-tgggtttcaccatgcccccacagcctcttttttattctttgatgcttaca
-cactgtcttttgaagtgactgatctgttatcaggtctgagcaggtctcac
-ctgtcccaccctcatttgtccatggctttacctcaggacatgagcagtGA
-GTGTCAGGCGAGCATAGGAAGGACATGGACCTTCTAAGAAGGCAGTTCAT
-TAGTGACTGTGTTCGCATTCTCATGATTTTGTTTTTCTTTTCCACACTTA
-GGCCACCAGAGACTTTAGCTCATTAATGTTTGGTTAATGGGCAACTGTTC
-TTAATTTCTTGCTGTATATCTGGCTTCAAGACTCTCATGTCAAAGGGAAA
-AGAGCTATTAATTCCCCTTTACAAACATATACACTAAGAAAACAAAGCTC
-CAAATATGACATGAAGAGATGCAAAACCTCTTTCCCTTTTCTGCATGCAT
-AATGCTAGCTCCATTCTGCCATAGTCTGAGGGGGCCCTTATTTTGAAATG
-CCAGTGCTGGCAAGTGGGAGTTTGACCATTATGAAAGTCGTATCTTTGCC
-CTGGCCTATACCATAGTAAACTGAATGACAGAAAAACAAATGTCACTTAT
-TAGAACATTGAGGTTTACTGTTGAAGTGATTAACTAAGAATCATTTGTAT
-GATTAAATGCTGGAAAATAATTTGCTTTCCCTGTGAACCTATAGCTTAGA
-TCTCATTACACAGAAGTGCTGCACATTAGTTGAAGCAAATTAACATTCAA
-ACACTTTCTGGAGTGGCTGCTAATCACAGGCTGTTAATTACTGTCATTAC
-ATTAGGCTTCTGCAGAGACTACCCAAAGAATCATTCTCATGATCTTGGTA
-TTTGAGAGTGATCTTCACCAATAAAAACACATGTCAGAGATACAGAAATT
-GCAAATTGCTGAAATTGCTGACAGGGTTGAAAATTCCGCTGACTATAAGT
-ACCCATCTCGTGATGGATGCATTCTTGACACAGTTTCAGTGTTTGGACTT
-AGGAAATAATGAGTATCAATGTCCTAGCAAGGGAATATGCAAAGATGAAG
-AAGCCCTTTTGTATCCTTAATTAAGGAAAATAGTAGCAGAACTCGTTCAC
-AGATAAGTGACTGTACATAATAATCATGTATTTATGTAAGGGAGTGCTAT
-GCTATATTACTGTAGTGGCAATTAGATTTTCACAAAGTCGTTTTAATAAA
-AGGCATACTTACATAATAAATAAACAAAACCGCTCATTTTCATGGCAGGC
-TCTCTAATTATACACTGGCTCAAAATAAAATGTTCTGCAATGCTAAGTTA
-AACATATAGATTCTAGCTTCTTCTACAACATTCCCCAAATTTTTTCGCAG
-ATCCACAGTTCCTGTCGCCCCGGGGAACTCCGCTAAATCAGGAGAGACTA
-TTTGTGCATTTTGCCTATTCTGCATAAGGAAGGGATCATTGCAGAATTTA
-GAAGTCAAGGCTTTCCACACCCACTAATCTTTCTTTATTGCTATCAATAA
-ATTGTACATTGCCAACAATTGGGATCGTCCCAATGCCAGTATTTTGAGAA
-CTCAGGTGACTGTTAACATGTGTTGGTTTGGGCACAATCCAATTCTTCAA
-CAGTGTATATGTTAAAGAAGCCCAAGCCACAAACCTCAGAGGATCTCTTA
-ATTATGGTACAAACAAGGTCTCCTAATTCTGGCTTCTCAGCCATCCatta
-attcattcatcaaatatgtattaaatgtcttgcttgtggagggcatttta
-ttagatactgtgagagtgtaagggtgaattagctatgaaacctgccttgg
-aggaacttagagattagtatgggacaacaagCCTTTCAAGGTGAGCCCCT
-GCTTCCAGGAGGACAGAGTGAGCATTTGTGGATGGATCTGGGTCAGTCTT
-TCCCAGATCCAACAGCTGTGGCACAGTGAGAGGGCTAGCTGTGCTACCtg
-tgtgtgtgtgtgtgtgtgGTCACCTCTGTTCTAAAGCAATCCTGTTCCCG
-AATATGCAGATAGAGCTCTGTTTCCTAAGGGCTTACAGAGACACACCCAT
-ACTTATATAttcctttctttctctttctctcttccttccttccttccttc
-tttccctcacagagtgaatggtccagtagggaatacagattagtagatga
-gcactattaatctattaataagtgggtcctctgatgaggtacatttagca
-tgcagtgtgagtacacggggaaggctcacagatgtgacgaggcaggttag
-ctgggatttaaaataaggttagtaatgagcagtggagtcttggggaaggg
-attccagTGTGGTGTGTTGGAGGAAGCAAGTGAATTTCAATATGACTAAT
-CTACGAAATGCAAGGGCATGAGGATAATAAATGTCTGGTGCTGAAGGAGG
-AGGAGCTTGTCAGTAGCGGGGAGGGGGCGATAAGATGTATGTAAATTACA
-TCCTATAAAAATTTGCTGATGtttgaggacagggaatggcacagacaagt
-atgtatgtttaaaaaggtcactctggattcttctatcgagcatactggaa
-ggggcaatccttgaggcagacatagcagttaagCTTGGAAGAAGAATAGG
-AAGTATTCCCATTCCACTGGATAGGAAGTAGAAGCAATGGGACTAGGGCT
-TTGGCAAGATGTGTCTGTGTTTGCATCCACATATGTGGGTGACTGTATGG
-GCAGTGGTTGTTTCAAGAGGGAAGGGGAAGTTGAGGAAGACTCCAGGGCG
-AAGGAGCTAGAGCTGCTGGTTATTTCAGCTCCTAAGGGAGGAACACAGCA
-GGTTTAGAGAGCTTAGTGAGTAGCCTGCTTTTGAAGTTGACTTTAAGGAA
-TTTTCAAGTAGAAATACCCTGTCAGTAGGAAGTGTGAGTCATAGAAGGAA
-GAGCCAGTCCCCACCATTGTCCTTTGTGTTTGCTTTTAGCTGTTTGGTTT
-CCCCACATTTCATCCACAGAGGCGGAGATTAAAGTCAGTGCTCTGCTCAA
-TAACGGTTCTCTCCCAGCATGTGTGCATACCTTTTAATTATCTTGCTTTA
-TGTATTATTAAATATAGGAAATTGTGCTCAGATATCATGGGCTTAATTTA
-AACTGACAGAAGCAAAAGACATTGCAAATTAAAATTGCTATGCTTCCCTT
-TAATGCTCTTAAAGTTCTCAATTCTTAAAAAGAAATCTAAAACAGGAAGT
-GGTTATGTTCTCCTCTGGAAGAGGGGACTTACAGAATCTGCTCAGTCTTG
-AGGCAAGTTCATCACATGGTGTCAAAGGGGAGCGTGTATTGCAAATAAAC
-ACCAGCTTTTTGTTATAACCTTCTTTTCTGGTAGCTTGTGTAGTCATAAA
-AGACTTGAAGGGACTCAAAATCCTGGGTTAGGTTTCAATCTTTAGATACT
-CCACTGGGGTTTTCTTCCTTTTTTTCCTCTATTGAAAGTCCTCTCAGCAT
-CTAAATCCATGCCACAGCTATGGAAATTTTGGAACAAGGCCAGATTTTCT
-GGGGAAAGCTAGGAAAATGAAGTGAGTGGCTGGCGTCTCTAAGATCTGCC
-ATAGGTAAAACTAAAAGACTTCCTCTATTCAGAGCAGTCCTATGAATGAA
-TATGTAAGCTCCCAGACAAAGGCACTGAATAAATGGCGTTGTCTAACACA
-GATTTTATACTGAGGCTGGAGACATCCTCTTGCTCTTGCCAAGTCACCAT
-ACGATGATTCAATCTGTCCGCCTGGCCAAGAGGATGTCTTGACAGTACCC
-TGTGAGGCTCCCGGAGTCATAAGCATGCCAAACTCTCAGTCCAGTTGCTT
-CTACTTCCTATTCAGTAGAATAGGAATACTTCGATTCTTCTTCTAAGCTT
-AACTGCTATGTCTGCCTCAAGGATACACTCAACAGGAAATGTCCAGCCAC
-TTTGTAGACTGGGGTGATTCCGTTTTCACCCTTCTTCCCCAGCCACTAAC
-CACTGGCAATGTAGAGAAGAGCCACATGACAGAGCTATGTTTATACTGTG
-CTAAAGGCTATATTTGCCTTAACTCAGGGCCATGAGATGTTTTCGAGGCC
-AGGATCTTTAGGCCACCTAGTGCCTGAGCTGCTGACTCACCCACAGAGTT
-TGAATAGTAAAACCAATAGTATTCAACCGGACTCCTATCAAGGCTGACTG
-AGGCTTTCAGGTGCTGTTGCTGGGAGAGGGAGCTCAGGGGTGGGATGCTG
-GGAAGTTTAGAGTAAGAACACACTGAAGGGTGGCGTGCTAATGATTAAGA
-AAACAAGGATTCCATCCCAGGCTTCTAGGTATTGGGATAAGAACTTGGAG
-GCAAGGGATGTAAAGGCATTGGAACACTTAGAGAGTACAGAAGGCAAGTA
-TTGAGTTGAGGATAAGGGTGGCTCAAAAGTAGAGAGTCCTAATTGTGTTG
-TTAATGTATACAGTAAAGACTCATATATTTATCCAAGTTACAAATAAACG
-CCAAAGGCAGTCCATTTAAATCCCGAAGCCGTGTTCTCTCTTTTGTTGTG
-TCTTCTCATCATTATACAACTCCAGAAGGGCAGATGTTCCCCCACAGCCA
-AGGCCTGGATCTCTCACTACCATGTGCTTTAATTGGTTCCAATACTCACC
-CACAGAGGCACTGGCCAAACACAACCAAAGCAAGCTAGATCTCAAGAATA
-ATTATGTTTGCTAGTGAGTACAACGCACTTACTTGAGTGACAGGCTTTAG
-TAGGGATGTAAATATTAACAAGTCTCTTGTTTCTTCTAAACATTATTGAA
-TAACGAGGCATTTGTACTTCAGCACAGTTGAAGCAATTTATTAAGTCAGA
-GTAACTCTCTTTTGTGCCAGATTAGAGCAATAAGCATATTCTTCCATGTG
-AGTACCAGTGCAGACAAATTTATACAACTTCCTTCAAATCCTGATGCTCC
-AATCTTCCAAATGCAAATTGGCCTAAAAAGATATTTCAAAAGAATTAATT
-TCATGTTAGCTAAGCCTTTTTATGAGGGCTATGGGACAATGAAAGGGAAT
-CAGGGTGCTTTAAAGGTTGTATCTACatagggaacaaaacacccatggaa
-ggagttacagagacaaagtttggagctaagacgaaaggaccgtccagaga
-ctaccccacccagggatccatcccataatcaaccaccaaactcagacact
-attgcatatgccagcaaggttttgctgaaaggaccctgatatagctatct
-cttgtgagactatgccggggcctagcaaacacagaagtggatgctcacag
-tcagctattggatggaacaaagggcccccaatggaggagctagagaaagt
-attcaaggagctaaagggatctgcaaccctataggtggaacaacagtatg
-aactagccagtacccccggatctcatgtctctagctgcatatgtagcaga
-agatggcctagtcggccatcattggggagagaggcctcttggtcttgcaa
-actttatatgccccagtacaggggaacgccagggccaaaaagtgggagtg
-ggtgagtaggagagcagggtggggggagggtatagggaactttcaggata
-gcatttgaaatgtaaataaagaaaatatctaataaaaaaataaataaata
-cataaaaaaatttaaaaaCCTCTGAAACATAAAAGGAAAAAAAGTTGTAT
-CTACAAATGTTCTCACTTAAAGATTTACATATATATGTAAGTATATTTGA
-AACCCATGGACTTCTTTTTATTTTTCACATAGAATCCCTCTAAACCACCT
-TCACACATACCTGCAGTGATTCTCCATTCTCCATCAGAGACAAGAACACC
-TTTCAGGTCCAGCCTACTCTGGGGATGCCTCCTAAAGTAGGAGATATATT
-TTTGTCTATTTCATcctgcacaggtccagggtcagctcttataggggaac
-tgaagggatggaaaaaaaaagacaaacatagacacagaagatctggattt
-gagctgactaggctctccaatggagaagccacagcacccaggaaactcag
-tgggtctattatacatagttggactggaggcaggattattgcttacggct
-gaaccagggaggtttctggtatatagttagattaaggaggcaggttagct
-agtctgtagggtagcagtcttcaggctgtaaacatctagagggagaaggc
-tatggtggacattttctgctcactttatcagcatccacatagactagaca
-aaggcttttccatccatccctctgagcctatcccaggaggaaatgagatg
-gccgtgcccttgtcaacaacacacatacactcaggactgcctccttcaga
-gtttcctcttttccccacaCTGTCAGCATGTAAGATCTGCTGTGTGAGTG
-TAGACTCCAGTAAGAATCAAATCTTCTAGTCCATTATTCATACTGTCTCC
-CCTTTCACTCCTTAGGAAAGACACTAGCTCCACGTTTGAGTGTTAGCTGG
-CTTTCCTAGATTTCCTTTACtctttctttctttctttctttctttctttc
-tttctttctttctttctttctttctttctttccttccttccttccttcct
-tccttccttccttccttccttccttccttccttccttccttctttctttc
-tttctttctttctttctttTCCTTTACATTTTCCTTTCCTAGCATGACTG
-GTAGAAGTACTCATCCACTCACACTCGTAGAAAAGATGCAGAGAGCAGAC
-GTCTCTCCTCTCACTGCTTCATGTTAGAGGGAAAAGATAACGCCTCTCAT
-TTTTACATTCTTAATATTgatgtccctgttaaagcaaacacacgagatga
-catgtgataaggaactcttcactaactacacgcatgtattggtccagctt
-acactgcagaattgagctccttttttttttttcgggacttcatagagaga
-aacacaacaaaaaacttctggtggtgtgctatggtttcctgcagtttcca
-tggcctcaggccaattggcagagtgatgacagctgagacaaacgtacTGA
-Ggccagctgtgcaatgcttgttggtcttgagtcttcgctgatcttctctt
-ctcagagaggtacagccgagaacttttcctggtgttcctggtggtcctgg
-tccctcctgctgactcgtgtctatctggctaaagcctggctgtctctgct
-aggttgcgtcactgctgctgatttatgctgctatcccaactctactgaac
-cggacttctggtgtatccatgccgtgtttgcaagtggattgagctgctgc
-tgctgacctgggaactgaactgtcaatttcctgacaacacagatgggatt
-tgctccaaagaacaatttctaataggtccacctcccctatatctattccc
-cccccactacttgtggtaagtggtgggctagaagagaggttaaagcattt
-taaaaccatcatcaaaagtaggctttgaaaaaAATTAGTTACAAGAGACA
-GGGGTGGTGGGGAATAAATAACATCATGTTAAACCAGTCCAACTTAAGCA
-TCTGAGTCCTTTCAAGCCATTTCCCATTTGAGTCTCTTCTTCATTGAGAG
-CAGGAGATGAAGCTTGCCAGCCCTCACCTTGTGTTTGTATTACTTGCCAG
-CCCTTCCACAGAGAACATGGGTCTTGTAGTCTAAGTGCTAGCTGGCCTTA
-GATTCCAAACCCAGAATGTGTCGGGAGAGTTTGACAGTTACCATATTTTA
-TGCTGAGGTTGTATTCCAGAAAACCCAAAATTTAATAAGATATTTACAAA
-CAATTAGTCATAGTTTGCTAACCGTTGAAAGTTGATATTTTCTTAGGTCA
-ATTATTTAACACTTTCACCAAAATACTGATGTAACATGAATTTAGATATG
-CAAATGACATAGGCCTTATTTGATTGATAATTATATGGAGTAATTTTCAT
-GTGATATAGCTTCAGAATTACAGGAAAGCTATAAGGGTAGTATGAGAAAA
-TATTTATGTATCTTTATTCATGTCCTACATCTCTGTATTAGCTAGCCCAT
-TTGTTAACAGGGGACGTTTTCTACCTACAGCTTCCATGCCCAAGCTCCAA
-TTTAAGTTGCATTTGGGTGTCACTTCTAGCCTTAGGATTTACTGATAATT
-CTTATGTAAATATTATTATGCTCATAAATGACTACTTTAACTCaatatta
-ttatgtttgaatttaattattaaaaaagacttttttattttttatctatt
-tatCAGAACTAATGTGAATGAAATATATTATTTActgtgaacatctaggg
-ggagaaagctaatggacaatattttctgctcacattgtcaatattcacCC
-AATctcaaattgtgccaggtttggcaatttgaaatctcttaaagctggtt
-TAATTTCCTCTAAGGAGATGGCATGCCTACCAGCATGAAAGGTTGCATAG
-TAACCCGTGTAAGATTTTAGAAAAGTTAAGTAAAGAGCATAGTATGAATG
-AAATATGACCATGTAATTTCTGattttatataattttttaatatattGTG
-TTTGTTCAAAGAAATATAGAGAAATACAGCAACTGCTATAAATACAGGTC
-CCTAAGGTGGAGTCAACTGGTAGTTTAATTACTTCAGAGATTCCATCAAA
-ATGGGTAGAGAACGAGCTGATGAAATCTGAGAACCCTATTGCTTCTCTTT
-CATGTAGATCAGCTAACagagaaagagagagagagagagagagagagaga
-gagagagagagagagagagagagggagagagagaagaagagagagaaaag
-gagagagagaaaaaaggaaagagagagaaaaaaggagagagaaaaggaga
-gagaaaaaaggagagagagaaaaggagagagagggagagagaaagagaag
-gagagagagagaaaaggagagagagaaaaaaggagagagagagagagaAG
-tcttgagacagggactcacagtgtagttcaggctggctttgaacttaaaa
-cgttcctgcttcagcatctgaatgctTGCTCTTGCTCTTGCTTTTACTCT
-TGCCTACCTAGTGAAGTTCTAGCACTTATTAAAAACTAAATTTAGCAGTG
-GCCTAGGAAAATGTGCTCTCTAAGAACAAGCAACATGAGGAAGGTTTGCA
-AGGTGGGTTGACATTAGAGCACACATTTGCACTTATTAATTCACTTCCCA
-CGATGTGAGGTCCACATGAATCATGTGCTTGCTGAAGACCTGACAACTAG
-TGTCATAGACAGTTTGCCTCCAGCTTTGCTAATTTTCAGGTTCCTTTATT
-ATGCTGACTTGCCAAATTTTCTCTCAGCTTTGTATTGTTTTCTTTCTAAT
-CCTtctttctccctttcctttctctctcactctctttcccttccttccct
-gtctcttcctcttcccctctcgctttctttcttttgtggcactggggttt
-gaacccaggaccttacccttgccaggcaagcatgctgccactgagcagca
-ttaccaagccTTTTAAAATCTCGtttttagacagagtctggctacatggc
-tcagcctgatcatgagtttgcaatttttctgtctaagactctccagtagc
-tgggattacaggcctataccatcaggcccAATCCAGGCATTGTTTTCTTT
-AAATATATTCTCTGGCATTCTCCCTACCCCCTACCACTTTTGGAGTTGGT
-CTTTTGAAATTTCTTTTTTTTTTTCCAGTTCTGTGATTCTACAGTCTCTG
-AAATAATAATAATAGCGAATGGTTCTAGGCAGCTTGCCACATGTTTTTAT
-AACTCACCTTTTTAACCTCCAACAACTCTGAAATTATCATTTTCAAAATA
-ATCTCCTCAGTTTAAAATAAGATGCTTGAGCCATGTTAACCTACCTTAGA
-AAAAGTCATGTTGGTGGATCTCGTATTGAAACCTGGCAAGGTGGCTATAC
-GCCTGTTTGTGCAATCACTGATGTCCCACTAGAATTTAGTAGAGCATATC
-tgtcttagttaggttttactgctgtgaacagacaccatgaccaagacatc
-tcttgtcagttcaacatttaattggggctggcttacaagtgttcagaggt
-tcagtccagtatcatcaatgtgggagcataggcagcatccaggcaggcat
-ggtgcaggtagagctcagagttctccttcacctgaagactgctagtggaa
-gactgacttccaggcagctaagatgagggtcttaaagcccatgcccacag
-tgacatacctatcccaataaggccacacctccaaatagtgtcgttccctg
-ggccaagcatattcaaaccatgacaACATCCAAGTATTACTGGCAGAATG
-CTGGCTCCCATAAACATGTCAGTTGACTTATGTGGGGCTGACCAGTGAGT
-AACAGGCTCCTAGAGCTGGAACAGGCTCCTAGAGCTCCTCCTTGGTTCTC
-AACTAAGCAGGTAAGTTAGGGAAGGAACATGAAAGTGGCTCACAGATCAC
-AGGGTCTGCTTTGGTATATGGTGATGCTCTCCACTAGATGGTACTGTTGA
-AATCTGTCCCCGATGATAGTATTCACTTTCATGGAGAAGAAATAACCTAT
-GACGTCATTAACTGGACATGAGGTAGCAACATCAGCATCAAGATGTTGTA
-GATTGCCTTCCAAGCAGAAACACTCACAGACAATTGAAAATGTACCACTT
-TCAAAAAACTCGCGAAGAAATGGCTTCTTGGGCCATGCCCAGTAGAACTC
-AGGAGTcaggctaacacagaggtctagcatggaggctctaaagttgaaca
-actatgtctaaattctggattggccagttcttggcttgaagccctgggac
-aagtggcataattgttgcttgcctcagtttctttgtatgATTTCCTCTTT
-GTAAGCTTTCTATTCCTGCTTCTGTTACTTTCCCTGATTTGTCAGGGTTG
-GGTTTGAGTAAGAATCTGCTAAGAGGTAGTTAGAATGTACACTATGAAAA
-AGTTACCTAGCTGATTATCAGCTCCGAACTCCACTTCGTTTCTCCAGTCA
-GCCTACTCTCAGATACAGAAACACTTATTTAAGGAACTATTCCAGAACTT
-TATAATGGCTTCCACCCGATACATGCTTTACTTCCATACTAAAAATTCTA
-AATGGGTGCTTCTTATTGGTGATGACGAGAGAAGGCTCAGGCAGGGTCCA
-ACCTATGGCCTCACCACCTTCACCCTTGACTTCCAAATCCACAGTGTTTG
-TCCGATCCATCTGGTAGAAGGTCATGGAGCCGGCAGCTGGGAActtggaa
-gtgattcgcattactgcttgtatgctatgggccagagctgagccctggcc
-gcacttagtatagaaaagactgagagataaagtccagctgtgcgtccaca
-aacagggaaaggTCACTTGTCACTCTCTGTTATGAGCAGCAGTAACAAAA
-TTATAAAGTTTGAGAAAAAAGAACAATAACTATGACACAACAAACAGCTT
-GAGACTGACTTTCATTTTGCATTTGCTATGATTCAGATGGCACCTTTCTC
-GATGTGtatgttaaacacttgatcttcaaattcacacttgatggtatttg
-gaggaaaggcttttgagaagtagttagaataagatataacaacaatagta
-gcccctgctcccataatgcactgattcttgtaagaaatagatgagaaccc
-tcatttggcacatttggccatcccaccatgcagtgtcctcagtgttatga
-tattgccaaagaccttacccagatgtcaggacattgttttgaacttccaa
-gtcttcagacctataacctaaatgagtccgtactctctataaattaccca
-gcctttgatattcaatcatagtaactcaaagtggaccaagacaGGATTGT
-TGTCATGAAGTTCCCAGTCTTCAGACTATGCTGCCTATCAGTCAAACCTG
-ATCTGACTTTAGTCACTAATGGGAGATTTTACTATGATTATTTTCATCAA
-GCAAATGTGACATTGTGTCAACTCTGTAAAAAAGTTGATGCAATACTAGT
-GACGACAAAGGTCAGCCCAGCAGCATAGTGTTCCCATTACCTAGGGTGTT
-CAGAGGCTACTGTGAAGATGATGCTGTACACACAGCCCACGGAGAGAAGC
-TGCATTTCATATACTCCAGTGAGCATAAAATACATGCTTGCATTTGATTC
-TAATATGTGTTAATTACGAACATCAGCTCCAAGCAAACGAAAACCATAAT
-AATTAAAAACCATCTTTTCATCTTATAAAAACCCCTCCCACCTCAAAGTA
-TTTATGTACTCTAATGAAACAAATAAAAAATAGTTATAACAAAGCTTAAA
-TAATGACCTCTATTAAAGTAGTATATTCACTCTATAATATGTAATTATGT
-TGCACTTAAATAGTAACAGATATAAGAACAAATCCATTTAACGAGCAGCA
-ACAAAAGAGATTTGTATTGTGAATGTTGCTGTTTTATTGTTTCTATTTTC
-CTATATATGTGAGTTATGAACAAATACAGTTTTGGTAAGAGTCTCCTCTT
-CCTTAAATTTTATACTTGTCAACATCTAgggccaatgagatggctagcca
-ggtaaaggtgtttggtgccaagcctgaatttcatccctgggacccacatc
-gcagagggagagaactgcctcttgagatttgtcccctgactctcatgtgc
-acactatcacacCATGGTATGTacacacacacacacacacacacacacac
-acacacacacacacacacacacaAAGTAATTTAAGACAGTTGAAAGAAAA
-TGTCAGCAGCTGCTATACCAGAGCCAAAACATAaaataggattcatttaa
-tatactaattctaataaattttagttaagtgtttgtaacacagcacagag
-aaaatttgtgtggctttgtccaagctcgctaggaagagtagcatgattga
-ttaataatgtctgtcctggcatagaaattgggagtagtgtcaTTTTTTTG
-TTAAATGTTTTTCAAGCACAGTTACATTTTCAATAAGTATACTATAGCCA
-AAATAAAAAGAATGTAATAGAAGGGTAATTTTGATCATTCTATTGGAAGT
-AAAATGTGTTCTTCTAATTCTAGGAGTCAATAAGAGAAAAGAAAAGCCTA
-AAGCCAGAGCAACATGTGGGTGAAATTAGTTATACTTCTTTTAAAAGTTG
-GTTCTTTGTCTCTTGATTTTATTTCCTTAGGCCATCAAAATGTAGCTGAG
-TCACCAAAAATGTACCAGTTTTAATAACATTGAACTGCATATCTTAAATA
-TTTGGCTTCTACAACCATATGCAAACAACTCTATGTATTGAAAAGAAAAA
-TTAGAAATTCAAATATTTACTTGTTTAAGGTCTTGAGAAAGGAAAAGAGA
-CCAAGTATAAAAACCTAAAGTAAACTCATAATTTAGAGAAAATGTTTACT
-GCAAGTTTGCTCTTTTTCTTAAGTGCAAAATTTATAATGGAACCTTGTGC
-AGTGTAGAAGCATTTCTGGGTCAGAGTCAGGACTGATTTGAGGATTTGGC
-AGTTTAGAGTTGATTTGCACCAAAAGCATTGTCACTTTCTTTCCTCtgtg
-tgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtTTGATTG
-TTGTTTGGGGGTACTTTGAATTTAATCACACATAGTGCTCTCCTTGACCC
-TCTAACCACCAACTCCTTCTCCTCTAGTAAATTGTCTTTGCCTTGATGGA
-AGGTCTTTACTACAGTTTGACAAATTGGATTTATCTTGACAATCTGTTAG
-TAATgtgttgggatacttggtccctagttgttggtgctgtttgggaaggt
-ttaggaagtgtggcctcattgaaggaagtatgtcaccagaggcaggtttc
-gagagtttaaaaaccctatgccacttccagtttcttctctctgcttcatg
-tttattaagttccagacatgagcgctcagcctcctgtccttgccaccaca
-cctgtggtttactgccactctcttcctaccattatggactctCTAATTtg
-ttgagctttggactgttgctgtgtattataatgctaaattctataccaga
-aggtctaggcctatgagtgacttttcacatttacaagcttttgttatgca
-aactttgttccttgatttgaaattactggttaaataaaaatggctacggc
-caattagtagagggattagaggtaggtgggatttgaattacctggttagg
-ggtagacaagagacaagagtgaggagagaccaggaagagaagaaggaaga
-acaagaggagaggaggaagccactaggtggggagatggaccacgtgcacg
-tggccaggagaaacagcaaatatctgggtacaccactggggaggtagcca
-ggttggcagttagaagagttagattagggttaaacctctctaccccccag
-taactgtcaaagccaaataaaataaccatagtctgagtctcatttatttg
-taagctagtcatggacaagcttaggttgattCTCTAATTCTCTGGACTCC
-TAAGTTCAGGTGAAGCCTACCCTTCTTTCTATCATGGTGTCAAAGCTACA
-GAAAAGTAACTAGACAATGATGCATGAGGGAGAGTTATTGATGACAATCA
-TAAAGTGATTGCTGGACTTCATACATCCTGGAAAACTTTAACGTTATCTA
-TCATCAAGATAGAAATCTCCCTCCCACAGCCCGACTACCACTGTGCTTTG
-GTTTCAGTTGTTTCCAGTTACTCAATGACCATAAGATAACTAGGGATTTT
-TCAGACTTATACTAAAATAGAAAGAGCCAGAATCTAGACAATAATGAGGA
-AATAGAACTTGTTAGAAAGCAGTGCAGAAGGACTATTGCCAGTCAAACCC
-TAGGCATAAATTTCTCTTTGAATGTTCTGAATTGATCTGACACACACATG
-TGGGTACATGCATGAGTGTGTGTGCttatataaagaataaaatattttta
-ttttCCTTCATTGCTAAATAAAGCTCAAACTGTCTTATCATTTTAAGTTC
-TTTTGAATAATTGATTTTTAATTGCCTATGATTGCCAATTTTTTTATTGA
-TAATTCATTTCCTTATGAGTAGGGACCTCTGCGGGGCAGAAGGTGGCACC
-ATCTGTAGAAGAGCTAAAGAGACACTGTTAGAGAGCCAAGGGTGAGCCAG
-AAACCAACCAACAAATGGCTGGTCAGTGGTGAAACATACCAAGGCCTCTC
-CTGTTTCCTGGCACTTTGCAGACATACAAATCAATAACAATCAAAGTGGA
-TTATGACGAGGAAATATTGGCTAGCTTTGGACTTGATTTAAATTAGGCTG
-AATGCTTGGTGTAAGTATTTACTCCACTGAGAGGGTTCAAAGCTTGCCAG
-AGAGGATAATTCAGGGCTGTAGAGTGGACAGGGCTTGTGAAGCAATGCCA
-TTAGCAATAGCTAATATGCTTTCGTAAGTGTGCAATATATATTTATCCAT
-ATGTGTATATACCTGTACTTATAAGTCTACATTTCTAGCATGTGATGACA
-GTGATAAATGTTTATGTATATATGCATATGCAATAAACCAACAATCTGAG
-ACGACTTTCAGGATGTTAGCATGCCCATTCTTGTCCACTCATGCGTGAGA
-GTTAGGTGCTTGGAGTGCACAGAGGTAGAACTCAAGCAACTGCAGACCTC
-ACAGAAAGTTTCAAACAAAATGGAACACAACCGAACCACGTACCTGGCCT
-GATGCATTGCCTCGGGGCCTGAGCTGTGTAATAAAGGTACATTAGTCTCT
-TTAAGCCTGGGCCCACCTTAAGGGCTCTTTCCAGAAGTTACGCAAATTCC
-AATTTGCTGATCCCTCTAACTCCCCACCTGAAACAGTGCATTCTGGAAGG
-GAAGCGGGGTGTAAGGGAACAGAGTGGCCTGGCAAATCAGTGTCTGGTTA
-GTGGAGCCTGGAGATCTGGCAGAGTCTGCATAGAGGGGCCCAGGGGACAG
-AGGCTGTGTCTTGCTGCCTTACTCGATCTTGCCCGCTTCTGTCTTACTGG
-CTTCCATCTGTATCTTCTGTGCTCCCAAGGACTTGCACCCATCCTAGCAT
-GCTGCAACGTTTCTAGGGTCTCAGTGCTCACCGCGAACATGGGGCAAGCA
-CCTCAGCTCTTTGCCATCTCCCCAAGAATCCTATGGGGGAACAACGGTTG
-ACATGGAAAACAGGCTTACAGAAGTTACATACAGAGTTAAGATTAAGAAG
-CTAATCAGATAGCCTGCCTGGGAACCGAACTCATGTTTTTCTCTTTTCTT
-GCGGTCTCCTTTTACTTCGGTCTTTAACTTTTCTCAGGGAGCCATTTGGG
-TCTTCTGATTCCCATTCCTACTTAGGCTTGTTTGCTATCCTATTCAGTCA
-GCGTTAACTATTGCCCCTGACTCTCAGGGAGCCCTTTAATGTACTTCTGA
-ATATGCCTCAAAATAATCTCACACCAGTGTCTATGATTTGTAGCTGATAC
-TGCCAAGATGCATACGCTAACTTGTTGGTACCCAGTGTGACCCTGCAAAG
-GCTGAGATACGTCTCCTTAATTGTTTTAGATAGGTATATTTAGAGACCAC
-TTGTGGGCTCTGCAGAAAAGGGCTCTTGGGAAGCTCTGTTTAACACAAAA
-ATGGCCCACGAACCTTCACTCTGGCCATCTCTTCCAGGGTTAGGAAGGGA
-AGTCTCCCTCAGCTGTTGTGAAGCATCCTGGTCTCTTCTCAGTTGGAGTT
-GTTTTTAGCTTGGCAAGTTGCTGCAGCCATTGAAAGATCTAAAGATGGGA
-ACTGATCCATGCATCACTGGAACTTTCTGCCAAGCTTCCAAGGACTTGTG
-AAAACCAGGAAAAATACTCCTGCTGGGGAGTTCAGGCCAGGAGCAGTCTT
-TTAAAAGGACACAGGTGGCTCACTGCTCCACTGTCCCTCCTTTGCCAGGT
-GGCTTCAGACCTGTATGCCCCTGTGCTATGGAAGCCTGGCTCCCTACAAC
-TTCGACTTAGCCTCTGCTCCTTGCCTTGTACCCTGGGAGGTTCTTCTAGG
-GTGAGCGTTCATCCAGGAGTCTGAACCCCATAAATAGTAGGCTGAGCTAT
-GTGAACCATGAAGGCTGAACACTGATGAGCATACCAAGTCCTGAAATACA
-CGGGCTTTTTCTATGAAACGTTGCCCTTTCTTTGAGCACTGACTTGAAAA
-CGGGAGCAGGGAATGGTGGCTGCCAGGGATGACAGTGCTAGCAGGGCTGC
-ACAGCTTATGAGCGATCTTCACAGGTGCGTGAGTCTCTGATTGAGGTGCC
-CTTTAAGTATACCTGTACATCTCTATGCCTCATATAGGCTACCACAGAAC
-ACACTCTAGACcagtggttctcaactccctaatgctgcaaccctttaata
-cagttcctcatgttgaggtgacccccaactgtaaaattattttcattgcg
-gcttcataattgtagttttggtattgtcatgaatagtagtgtaaatatct
-gatatttctcgtggtcttaggtgactcctttgaaaaggttgtttgacttc
-caaaggggaggcgatctataggctgagaacctctgCTCTAAGCTGAAGAG
-CACCAAGCAGTGAGTTGAAACCCTGTGCTTCAGTTGAGAGTGGACTGTAG
-AATCTAAGGAGAGGATGCCTACATTTTGCCACACTACACCCAGTTCTCTA
-TTGTCTCCCAACATCTATAATAAGCCTTGACATCATCATGGCACCACTGC
-CCACAGAGCTTCATCCTGTTCCAACCTCACTCACGTTCCTCTGCCTCAAG
-ATTCCATTTCCTGAGCGGCAACTTGGGATTTCTTGTTCAGAGCTCTACTC
-CTGAAACAGTAGAAAAGAAAGAATGGCCGATGCATGTGGAAGGCGGATAC
-AATCTCTCCAGACCTTGTTATCCCATGCTTTTAGGATGGTTGTGTTTTAG
-TTGCATTTCCAAAGTGCACTTGGTTTATCTGACTGTCTTGTTGACTCAAG
-GTTTTATTCTAGCGCAAGCTGTGGGCAAATGGTTTGGCAGTATAGGCAAC
-TACTAGACATGGCTTGGTTTCCACCACACGAGTGGTGGCTATTAGGCAAC
-AGAAGGTGCTGGGATTCTCAGCTGGGGGAGGACATGATAAGGGTCCATCC
-AAATGGGGAGACATGGTCCATCGTCACTAATGGATTGAAACCAGGAAGTG
-TCCGTAGAAGGGTTTCCTGTATGTGTAACCATGAAGCCTTGATTCttatt
-tatttatttatttgtttgtttgtttgtttgtttgtttatttTGAAGAATT
-ATACTTGAGACTCACTCCATAGTTTGGGCTCTGGTGTTTGTGCTAAAAGG
-TCATACCAACAAGCTGAGTTTGAAATGAGATTGAGCTGGCCTTGAATCTT
-GCTTCTTCTATTTGCTTTGTGGGTGTTAACAGAGATCATGCCTCGTCTCT
-ATTGGTCCTAGTTTCATAGTAAGTGGAAAGACACGTAGAAGGTGACTCAT
-TGTTTACTAATTGACTGATTGGTTGAACTAGTCATGTGTTCTCTCATAGT
-TCTGCAGCCTGAAGTCTAATGCCATGGTGGGGATGGGGTTATAGAAAAGG
-CTGTTCTTGCTTCTTCCAGCTTCTTGTGTCTCCCCCCAGTATCCCCATTT
-CCTCTGCTTTGGGATCCTCAAAATATTACCCTTTATTCTCATTTGTGTTG
-AGTGTCCCTGCATCACTCTTATAAGATCACTTACAggagatggctcaagt
-aagagcacttgatatggaagcaagaagacctgagttcaaatccctggcac
-ccctgtaaaagttgggtgtggacccacatgcctgcaacctcagcattgtg
-ggattgagataggcagaccttgagagcttataggccagccaggctgaaat
-ggtgagcttaagactcagaaaatatttcaaaataaaaataaggaaaaaag
-agagaaagacactgttatcctcatctggcctccataggcacatatacagt
-ctcacacactggcacacacacaggcacacacacacaggcacacacacagg
-cacatacagagtcacagactcacacacagacaaactcacagactcataca
-caggcacatacacaaggcacacatacaGGCTtatatatcaaacatacatg
-tgtattcacatacacacactcaaagagagacagacacatacacatacaag
-catgcaagcatatatacatGTTCTACACAGgagagagggagagggagagg
-gagagggagagggagaaggagagggagagagagagagagagagagagaga
-gagagagagagagagagagaatacaggatggtctcactgttaAAGTCTTC
-ACAAGATTGTACCTTCAAAGGCTGTTTCCCCCACATAAAATctgtcaggg
-tattgaaataatgttctctaaggacttagaatttcttgaggaatctgaag
-aaggaacagaaacttgtctcttggagattttacacagtgcagacaactta
-tcagactatggaacaagaaataaattggagctgagacatgcagggtcagG
-AAGACATTATaaccatgaggggtggtactggaatataattccagcacaca
-gaagtctgaggcaggaagattacaagaccagtcaaaaatacaaaaggaga
-cacaatctcaaacaaataaCAACAATAAAAGAAACCAACAACAGTAACAA
-GAACCACAAGGCAAAAGCAacacacacaaacatagaggcatatacacaca
-catacatacacacatatacacatacatacacacatatatacacaatatac
-aaacatatacacacatgtacaaacgcacaacacatgcacacatatacaca
-catgcacatataaacacacatatacaaatatcaaacacacatatataaac
-aaatcacacacatacatacacaatgtatagtcaaacatacacacacatta
-catagacaatcacacatacacagacCAAAAAAATAAGACTAATTCTTCTA
-AAAAATTGTAGATAACACTTTTCAGACAGCAAAAGCAAACATACTGCGTG
-AGAAAGAAAAATGGCATAAAACTATACTCTTCATAAACATGGCTGTGAGA
-TTTCAGAAAATTAAAtatatatacatatacatatatgtgtatatatatgc
-attacatatatgtacacacacatAATGTGCCATTATCATTTGGAGTTTGA
-GTAATGTAAGGTTGATTTACCTTTACAAAACCTATCACCATATTAGCAGA
-TTATAAGATAAACTATCCAACATCCAAATAGAACTTAAAAATCATCTCTG
-TGCCTGACTGAGTAAATCAAGTGCTTGTTGTGCAAGCATGAGaagtatat
-tgttgtgtaagcatgagaacttaaacctttgatcccagcctttacataca
-aatccctgcgtgacttcctgctcttgcagtctcagcactgggagggggac
-agaaggatgcctagggcttgccagccagtctagtccaactgataaaactc
-catattcatctagaaacagtgtctcaaaaataatgtggaggccaggttgt
-ggtagcatgtgcctttagtcccagtacttggaggcaagaggtagggggaa
-tctttaggaggtcaaagctagagtggtctctgcacagtgagttcatgact
-gggctaggttacacagtgaaaccatgccttagaaaataataatgataggt
-gccgttattgaggaagatatctgtcattaacttccacatgtacacatgtg
-cacaAGCATGGACACGCACACACAAATATACATACTAAAAGAATAAATAC
-CATCTCATAGGGACAGTCTTCTAAGCGATCTAGGATGGGAGACTGGCTTA
-GCATTATCTATCTTAAGGAATGGTTACATATCTGCTTCATACCAGAGAGC
-TAGAAGTCtctgcccttgaaatttttattcaatattatagtaactatctt
-agttagtatagccagaccccccaaaaaaatagatagaagtcatctaagtt
-gaaatgaagaagtacagttgtctttattcacaatgtaattgggtataaat
-tctaatggaatcagtaaaaagctattagaactgaaacccgaatttagtaa
-aattgttgaatacaagatcaaaatatgaaagaaattgtatttttatgcac
-taaaatgttgagaaaaatttaaaaagccataacaATAATTTGATGTGTTG
-AAATAAAAAGATAAGTGATATATTTAGTGGTATTAAAACTGTGATATACT
-TAGATACAAGTCTGACTGATAAAAGATGTGTGAATTGGACATGACAAAAT
-GCACCTACGTGAGATAAAGATCTAAAGAAAGGCAGGGGCAgggcaggagg
-gaaagctcagtgggtaggagtgcttgcaggacacacagggacctgagttc
-aaatccccagcacacacatagaaggccggttggtcatggaggtgcgctct
-tttaactctaaaacACAGATGTGCCTTCTCGTGTATTAGGAGACAATGGT
-ACTAAAATGTTAGTTCTTTACAATCATGATCAAAATAGCAACTTATTTAG
-TGTGACAAGACAATAGAAATGACCATGGGCAGTCAAAAAAAATTAAAAAA
-AAACCCcaacaacaacaacaacaacaaAACCAAACCAACCAAACAAACAA
-AAAAAACCACAGCTGAGATCCAGTGCTGTCTTTCATTGTCACCCGtacaa
-agcttcagtaaataaaacagtgtgatgttggcagacagacagatgggtaa
-gacatttggacagaaatgttacaaaacaaagacatactgatggtaaatac
-gtacatgaaaaaaatgcctaatgacattaggagggtgtaggttgtgatca
-cagtgagacatcgccatagacctatggaaatgggtaaaatgagaagaatt
-agtcacatacagtacagtgtggaggaacgggagctaccagacactgctgc
-tggtggagatgtaaaaacaatccagctggcgaaagtgtgacagtATGACC
-CAGCCACTGCACACACACACATCAAGTGTCCACCCAACAATCCAACCATT
-GCACACACACATCAAGTGTCCACCCAACAACCTAGCAATGGAAGGAGGGA
-GGTGTCCACTGTCTTGACAGATAGTGGCTACATAGGTCTAAACATGGCCA
-GTCTATTAAGTTGTGTACTTTAAGTGGTGGAGTTTATCCTACAGTAAAGC
-TGATCTTTAAAAGTGCCTCAAAGAAAGTAGGGTAACTGACAGTGAAAATA
-ACGGGTCACCTTCAATGCCAACTTCCCAACAGCACAAGAGCCTGTGGTTG
-CCAGCTCCATTGTGGGTCCTCTAATGGCTGGGTGCAGAACTCTTCGAGTT
-TGCTTGTCTGACATTTAGAAGGTTAATAAAGAACTGTGGATAAACAGCCT
-CAATTAACTCATAAAAGTGATTTGGACAGGAACAGCTTCTCATCAGATGA
-GGGGGAGGGGCTGCAGATCTATGGTTCTTGCTTCTGGTTTCAGCTGGAAG
-ACGTAGGGCTTACTTAGGATAGCTAGAAAATACCATGAAGACCAGACCAA
-GCTGCAGGTACATGTATAAAAACCCCCTTTTAGGAAATTCCTGGCCAGTG
-GTCAGTTGTAGACTGAAATTGAGTCTGCCATGCATGAGCGTCCGGGATGC
-TCACAGAGGCAGTCATTTTGAAAAATCAACCACGAGCAACTGTGGTCCTT
-CTAAATTTGCTTTAGACTATTGGATCTTTTTCCTCTTCATTTTAGAGATT
-GTGTGTGTGTGCCATTTTAAGAATTTGTAGCAAAGACTGCTACATAAACT
-GCTAGTCACACTTGCTGGGGAACTTTGCAAATAAAAACCATAAAAACAGT
-GTTAGCTTATTAAACAAACAGAAAGAACTTAATAGCATAGAACTTGGGTG
-CATAAAAGCTCGGGATGGCTTCCGAAATAGCGTACATCACATAAAACGAA
-TTACAACCAATAGATCTAGGTCTAGTTTCTGAGTGTCCACTTCGTTTTTA
-GTTAAGACAAACATCAGGATTGTTGTAATATTAACACCATTCCCTAACCA
-TTTGATTGTTGTTATTTCTTAGTATTCCTGAGCCATGAAAGCATCGTGCA
-CAGGGCTCTGCTCTTGCACAGAGAGGCGGGCTTTTCTGTAAGAGAGTTGC
-TGCCTGCGATGGTGGGCTGCCTGCTGTCGTGTTTACCTTCACTGGGGCTG
-CCTGGCTATTGTCGAGCCAGTTGAGATGATTCATGGGTCTGACAGATGTC
-TGGTACAGCTGGATGTGTCCTTGATTATCCCAAAAGTCTGGACAGCACTG
-TCATTCACCATTGCCCAAATTATCTTTGTATTGACTGTGGAACCCTTGGT
-GACAGCGCTGTAATGGCTAATTACCCAAGATACCACTGGTACGCACTTCA
-TAATGGCTTAGTGAAAAAGGAAAAGACTGTAAGGAAATGAGGAAAAAAAA
-TACTAATAAAAGTAACATCCTGTTCTGTGCAAAGAACAGACTCTGCTGCA
-GTAGAGTGTGTGTATTTATTTGACATCATGCAGTCTATGCTAATGAAATC
-CAGGGCCACAATAGGAGAAGCATAGATTCTCATGAAACGTGTAAGGGAGG
-GATAAAACGTAAAGAACGCTGACAGTGATGAATTATGGACAATAGAAGGA
-GCTATTAGCTGGGAGACAATCGTATGCATGGCATACTCGGGAAAGGCATG
-ACAAGTGGCAATTTGCCTGCCTCGCCTGCTGCAGGGGTTGGAGGCGAAAG
-AGTACGTTCTGTTTAGCAAATGGCCTCCCCAGAAATGGAGAGGAGGGAGG
-GAAAGAGGAGGCGCTTAGTAAATCTGCTCCGGGGGCAAGAATGGGAAGCC
-GAGGTTTCATTTCCCCCTATAATGCCATAAATTAGCCCACTTTGACAAAC
-ATAGCTCCCTCAAAGCAGATATATATTAGGAGGGGGAAAGAGAAGGGAAT
-AGAAGGCACAAAATCCCATTTTGACTTTTAGTGGAGATGATGAGGTCCCG
-GGAGGGCAGACAAAGCAGGCCGGGGAACAGCTTTCCACACAAAGAATGCA
-GTGATTCGCCACATCCTGTCCAGGCCGTGTCTGAATGTCACTCCTATCTT
-AATTACTAGACTAACAAAGCTATCCCGTTCTTCTAGAATCTCTGCCTCCG
-TTCTCACAATGCAAGAGGAGAATCTGATGAAAGGTTGCTCGTGAGTCTTT
-ATGAAGCCAGGAGGTGAGGTCAGGGGCCTTGGGGAGGCGGAGTAGAGGAG
-GATGATGGGTGAAGACCGGAAGGCCTGATGCTCTCTTGTTCTTGATCGAC
-ATGGGTACTCCCCTGAGTTTTGTAGCAAGTGGCTTGGTGGGACAGCTGTG
-ACAAAGTCGGGGACATGATGCATCACCCCTGGCCTTCCAGTTGGAAAGGG
-GGAGATTGTCTCTTTCTTTGACCCTATACTTGTGCAGTGATCTCAGGCCT
-AGTCACTCACAAAGCACGGGATACGAGCAGTGTGACTTGAGGACTGTGGG
-TACTGCATTCTGACTCACTGAATTATTCCTTTAGCTGAAGAACTTCAGTC
-CATTGTTTTGGACCACCTCAAATACTTCATTGTGTCCTCCCTGAGTTCTC
-TCGGATGCTTCTTGATGGTCCCAGAGGTGTTCCTCTGTCCACTGATTCTC
-AGTAAGGACCATAGTGATGGTGTAGGAGAGAGACGGACAGGAATTTGGGC
-GAGAATATCTCCTGAGCCCTGTGCTGATACCCTGCCCCTGCCAATCATAT
-GGGCGAATACTTCTGTGTCCATCAAGCAAATTTTCCCTTTGAAAATGACT
-TGGATTGAAACAAGTTAATTCCCCCTAGAACTCTGGTTAGTTGGAGTTAT
-TTTGTATTTTTTAAAAAAATGACAATCACATTTTCAAAACACGTAGGTGA
-TACGTTTGTATCCCTATCACATTTAGGCGTGCCCCCCACCATCATAACAC
-AGACAAAGTGGGAGGAGGGAAGAGAAGCTGTAGACCCGGACATGTCCAGG
-TGGCAGGCTGGGGGGGAATAGAGTGGTGGGGATCCCTCACGCTGGAGCGA
-GGACACAGTGAGGTCAGTAGCCACTGCCGGTTGCTGTTGTGTACAAGTGA
-GACGTGGGGGCCATATCTCTTTTCAGGAAGATTTAAAACTCCAAAGTCTT
-AAGGATTATCCGTTCCTAAGGTCTTACAAGCTTCAAACCTGGGTGTGTTT
-GCCAGTGTCTGGGAGGGAGCTGGGTTGACGGGCAACAGAGATCTTAGACA
-CTATGAACCTGATGCTGTCTGGTGTTTCAATAAAGCACAAGAACCACCCA
-TTCCAACAGAGGCTTCTTGATGTCAGTCTCGTGTTTGCTTGTACACTGCT
-GTTTACCTACATTTTCTTCAGTCCCGTGTCGTCTAACACACCGTTAGCAG
-GATCAAGAACCTTCCATGGAGCCATTTGTAGGTCTTTTTTTTTTTAAATT
-GACATTTGATTTGATTTGATTTTTTCAAttttatttattttatttatttc
-aattgttacccccttctagttccccaccccccaagatcccccaatcgacc
-cttcctccccctgtctccacgagggtgctcccctaccctcccactcactc
-ctgccccactgccctatcatatctctacactgaggcatcaagccttcaca
-ggacccagagcttctcttcccattgatgtcagacaaggccatcttctgct
-acatatgcagctggagccatgggtccctccatgtgtactctttggttggt
-agtttaatcactaggagctttggggaagggggggggtctggttggttgat
-attgttgtaccttctatggggtttcaaaccccttcagctcctttagccct
-tcccccaactcctccattggggtccctgtgctcagtctgatggttggctg
-agagcatttgcatctgtattagtaaggctctggcagagcctctcaggaga
-cacaggttcctgtcagcaagcacttcccagcatcagcaagtgtctggttt
-ggtgtctgcacatgggatcgacccccaggtggggcagtccctggacagcc
-cctccctcagtctctgctccactccttgttcctgtgtttcctttagataa
-gcaatttttgcttaaaattttgtgaaggatagtgtccccacctctcaCAT
-CTTGACCTTGTTTTCTCTTTCTCTTTCCATCTGGAGGGCTCAGCCCAGAG
-TTTGAAGCTCCGAGAAGACGCTCAGCATGCCTCTGACTCCTTCGCAGTAT
-TTTCACAATTGGAGACATAGACTCACtatcatctgtctccctaacagact
-ctatgctccacaagggcagggaatttcctctatactgtCAGGATCCACTC
-CAGTATGTAGTATGCATTTGATGAGTGTCAAGTTGCAGAAATAGAGACAA
-TTGAATGGGTCATGTAAAAACTAAACATATGTGTCCAGAGGTTAATCTCA
-TCCAAAATCCTCTCTGAAGATCTGAAAAGAGAACTGAGAACTACCACTGT
-ATCTACTGTCAATCAGACATGTTCATAAGCGGTTTTTTGAAATTTCTCCT
-GTGAGGTTGCACCTCCTTAATTAATTTATCTGAGGTTCTTGATTTTCACT
-TTTTATTTTTCTGAAATCAGGAAAGAATTGAAGATTCCTTAAAACTTCCC
-ATTCAGAACAAATGTCCTTGCCTTTTGGATAAATACTAGGAATGAGAGAC
-ACTACTtgcagtggactgtaaaaatgaccacaaacgattcccttcttcct
-tgcacacctttagatggtcacctgtgcatggcttgcccatctggcttatt
-ttggccaatgtacaagccacagacatagtgcaaacctgggaaacattagg
-atgtgttttgttttgttgatgctcttggaagccctgtagctaccatgctg
-tgaccaggtctaggttagTTACCCACATTACTTCAGCCAATAGCCAACAT
-CTGCAGATAAACATGGCAATGAGATCAGTGGAGGCTAAGCAGCTCCAGGT
-GACCTGCCATCTGGCTGCACTTGTTTGGGGGAAACCCCAGTGAGCTCAGC
-AAAACCCTGCCCAGTTGCATCAGAGCTCTTACGCTAGAATTGTGAACTTT
-TATGTAGTGGACTAACAGCTAAACTTGTTTTTTCTTTTCAGGGATCTTGT
-CCTTTTATAAGAAGGCTAGATCAGAAAAATCTGAACATGGAGCCTCCTTT
-TCTCTTACTCGTCCTTGTGCTATTATTATTATTAGGTTCAGTAAAGCAGA
-GATCTTTCAGCACTGGAGAACAGTCTATGTGAGCTAGAGAAGTTACCCGA
-AGGAATGGAACTCTACCCCATCCTCCTCCAGTTCTCTCCAGCTCTCACTG
-ATACACCTGGCAGCGGATCTGATATACCAGGCAGTGGGCCAACACTGTCT
-GTAGGTAGACTTACAGAGGGTAGAGACTATGGAGTCCGTGAAAGAGCCCA
-CTGTCTTGACATTACATCACAACACCCTCATTATACTGCCATATAAGCCC
-AGCTTTCAAACCTCTGAAGGCTACAAAAGGAAGCCTGGCAGTGTTGGGAC
-CACCCAGTGTGTCATTTTAATGCAGAGAAAACATGCGCATTAGATATGCA
-TGTTCACTTTTCTGTAAGGCCCTTAAGcttttcttagcttttcttttctt
-tctttccttcttttttttttttttAGCAAAATGCGCCGAGGGTAAACATT
-TGTTAGTCTCCAAAGCTCTGCTCTCACAGTTTCAGTATGGATTTGTGCTG
-AGTCTCACTGTAGTCACTGAAAAAGCAAAAGCCATGCACACTGTGGAACA
-CTGTTGCTGTGTTGAGGTGGAACAGGCTAGGTGTTGACTGAGAGTGCCCT
-TTGCCAGCTCCTTGTCTTAACCTTTGCTAATACCCCCAGGAAACAGAGGC
-CCTGAGAAGTTGTTTGGCCAAGGGCACACTCATTAGTAAGGCTCTAGGTT
-ATGGATATTGGCTTCAAATCTGAGTCCAATGGTGGTGTTGTCTCAGTAAA
-ACCAGGGCATTTTTATTATCCGtaataataataataatttataCTGAGCC
-CTCATTATATAATATGCATATTCTTTTCACTTAAAATtaagagctgacag
-ttcttgagggtatgcatgctaacaatgttgtagatacactctatataata
-agtaactgaatcctcatgaaacccgtgaggcaagtatattagttattctc
-accttgaaaatgCCTTTAAGCAAGAAGTTATTCTTgttgttgagactgga
-agttcaaggtcaaagtgtcagcaaagccttctctttcaaactccggggga
-gcctccttctttgcatttccttagcttctggtatgtttttctgtggctgc
-ctatctctggtgtatgctctggctatcatagatatgggtgtgtttcattt
-ccttcttcaggataccaagcatattgaatgtagggccaaactctaagcta
-tcatggccttatctttgagtacaactgcaaagatcctatttccttctaag
-gccttgttcATGGAATCCAAGAAGATAGGGGTTTGGGGAACTGGGGAGGG
-GATGGGGGTCTGTTTAACCCAGAATTTTAAATTCAAAATTTTAAAGTATG
-TTGTTCCTAATGGGGGTCAAACACAAGAGAAGGCAAGGTAGAACATCCCT
-GGCTGACACTAAGAAGAGTTCCCCCAAGTCCCAAAAATCAAAGCCCCAAA
-CTCCTCACTCCACAGACTGGAGTTATAAGCTCAACCTGATAGTGAAACAC
-AAAAGATCCCATTACTAAAGAGTCAGTTTTCCTCCTCTGGGAGCCAATTG
-CATGTGGGGTGTGGGAGAAAGCCTCAAAGCTAGAACAAGCAAGACAAGAA
-AATGGTCAGTTGTCAGGAGGCGATACcaacaacaacaacaacaacaaaaa
-cCACCACCACCCCAGGAAGTTTTCTCAGTGCAGAAAGCCTGAGTTGATCC
-TACACAGAGATCAAAGGGGCATCAACGTAAGTACCAGGGAGGCTGAAAGG
-AGAGTGCTTTCTATCAGGTACCAGGTATCCTTGATTTTGACAAAGGCCTT
-TTCTCTCACTTCAGATGGCTTTAACTTTTAACACTCAAAGTCCTGAATGC
-TGAGGGTCACACAAAACGCCAGTAAGTTTTGTTTTGTTTGTTTGAATGGT
-TTTTGGTAAGCTTTACtttaattttaaatatatatatatattGTTTGTAT
-ACGGTTATGTGTCTCTGAGTGCAGATACAAGAGGCCAGAGATCTTAGATT
-GTCTGCATCTTCATTTGCTCTCTGTTttgccgtgataaagaccatgatta
-aaagcagcaagggcttcatttttcagcttacagtaccacaacatggacta
-taattgacaaaccacaactgagggaagctgaggcaggaactcaagcgagg
-gagaaatctggaggcagagactgaagcagagactatggaggagtgctgcc
-tactaacttgctccccatgacttgctcagcctgctttcttTTTTTTAAAA
-AAAttttattagatattttcttcatttacattttaaatgctatcctgaaa
-gtcccctataccctcccccaccccaccctgctccccaacccacccactcc
-tgcttcctggccctggcattcccctgtactggggaatataatcttttcaa
-gaccaagagcctctcttcccaataatggccgactaggccatcttctgcta
-catatgcagctagagacatgagctctgggggtactggttagttcatattg
-ttattcctcctatagagttgcagaccccttcagctccttgggcactttct
-ccagctcctccactgggggccctgtgttccatccaatagatgactgtgag
-catccacctctgtatttgccaggcactggcatagcctcataaaagactgc
-tatatcagggtcctttcagcaaaaccttgctggcatctgcaatagtgtct
-gcatttggtggctgattatggtatggatccctgggtgggacagtctctgg
-atggtccttccttctgtctcagcctccaaactttgtctctgtaactcctt
-ccatgggcattttgttccccattctaaggagggacgaagtatccacactt
-tggccttccttcttcttgagtttcatgtgttttgcaaattgtatcttggg
-cattctaagtttctgggataatatccacttatcagtgagtgtatatcatg
-tgagttcttttgtgattgggttacctcactcaggatgatatcctccagat
-ccatccatttgcctaagcatttcataaattcattgtttttaatagctgag
-tagtactccattgtgtaaatggatacattttctgGAACAGAAACAGGAGT
-TACCGGTCTTTAATAAGTCACTGAGGCGTCTCTTAAACTTTGTCTCTGGG
-TTCTAATCTATAAAGCATAAAGAAAAAAAGACTCATGGGTCACAGAGGGG
-CAAGTTTAAAAATAAATTTATTGTAGGTTACTCACAGACAGAAGCTTAAG
-AGAAAACGAGAGAGAAGACAGTTTCTGTATGGTGGCGGAGGATCCCCAAG
-GGAAGGATACCACTGAGGGTCACTGACTTGACGTTAATAAGGCTTACTGG
-ATGGAAGCTCTGGGTAGGGATGGGCTGGTTGGTCCTGCTGGTCTTTCACA
-AGATGTCCAGATGCTTCAGTGTTTCAGTCCTGCCCTCACGTACAGTTTCT
-AGAAAAGTGTGCTCACGTAAAGAAGGAGAGGAGAGGAGATGTTGGACCCT
-CCTTCTAGCATCCTGGCCTCTGGCTAGCACAGAGCCATTGGACTTGAACA
-CTTCTGGCATCTCTGGCTATTGGAAGAATGAAATGGCCCACAGAGGGCCA
-AGGAACATCTGCTTTTTAGCCAAGGAAGAGTTGTTCACTTTGGGAGACCC
-CCTATCTGACACTGCTATTCCAGTTTCTATGCCCTGCTCTGATCAGAGGT
-GTGTGACTGAAGACACTGGACAAAGGCTGATGTAGAGACTCATGGAGACG
-TATAAGAAGAGGCAAGTCACGTGCAATGAGTCAAGGAGTGAAGGCAGAAC
-GAGTCTTCAGAAACACCAGGTTCCAAGCACCGAGGAGGAAGCCTGGCCAC
-CTGGGTGTGTTTGCCTGTGTCTTTTCACTCCAAAACCCAGATGCTAACTG
-CCAGGTCTGTTTCAGGAGTAGGGCAGATGCTATTGTGTCAGGGGAGCCAA
-AGAGGGTTGTAAGATAACCTAATATGGAGTTCTCTTATCTGGAGGGAAGA
-TCTTGGGCGTGGCTGCCACCTTGTATTCCCAGTGCCACGGGCAGGGTGCT
-ATGGCCCAGAAAGAAGGTATGGCTGCTCTTTGCTCAGGATAGAGAGTACC
-TTTGGGGGACTGTGGTCTATGTGGATCTCTTTAGACTACCTCTAGAATCA
-GGAGGCAGGCAATTGTGTGGTCTTTGTGGTCTACTTAACACTGTTAGAAT
-TCCCCCTGAAAATATGAGTATTTGTCTAACAGCACCATTGCGGGTACTGT
-ATGCCCATGAGTGTGCGTGTATTCTCCCCAGATAAACTTGTATTGGCATC
-TTGGTGATTTTCTTTTTTAGCTGAATTCAGAAATGTCCATGTTAATTCTA
-ACTTTGTTTACTTTGCAACAAACTCCCTATTCATCTGGGGCCTAAAGTTT
-CATTATGATTTTAATTTAAGAACTTAAATTGGGTAGTTGGCAGAGGTAAA
-GCAAAATATGCATTCTACAGGGGAGGGGAGGGAATGCCTGCTAAGAGTTT
-AAATTTTGACAAATATATGGCGTTTATGCTTCTCCCAGCTCAGTTTTACT
-CAGATGTTAACTGTAGAATTTAAAAAAAAAAAAAGCCATTTTAAAGGGTA
-GTTTTTTCTTTCTTTTTGGATTTGTGTGTGTGGACCGTGGGTAGGGTGAT
-GCACATAGATGAGACAATCCCTAGGTGTGTTTGCTGATGTTGTTAATGAA
-GAGTTTAACATACTAACGGAGCTACTTAGTTAATGGGTCTGAAGTTCCCT
-CTGGATGGCTACACCAGCCATGATTAAAAGTCACAGAGGTACTGTAAACT
-TCTCTGGTTGGTATTTTCTCCCTGAATAATCTAAATGCTTTTTCCAGTTC
-TTGCTACATCATTTAAAAATGGATTTTGATTACTGCTCAGCTTGTAAAag
-agagagagagagagagagagagagagagGATCATAAACGTGTTCATTTCC
-CACAATGAATTGGGGCACAGGCAGAGAAGAGCAAAAGAATATATCACATT
-TTTCAGTAATCAGTCACAAAAGACCTTTAAATAACTCAACTTCCTACTAT
-GTTTTATTATCTTCTCTCTCTTTTACAGCATTATCTACCATAGATATGCA
-GGGAGATTTGTAAAACACTATAGCATTTAAGTCATTACATTTTATAGCTA
-ATTTCTAATGTGGATTTGATTTTTTATGAGCAGAAAAAGAATCTAATTTG
-CATTAGTGACAGTAACTAGAGAAATTTAACACCTGGCCCTGGTTGTAGCA
-GAAATTGAATATTAGGTACTTGGGTGCTAAAAACCCATTTCGTTCTTCAA
-GGGGGATTTTCCATTTATTTATGTGCTGCTCTCCTGTTTACCATTACAAA
-ACTGTTCATATTATGATGGAAGAAAACACCCTGCCTGCAAACATCCTGGA
-TCTGCATTTTTCATCCTCTGGAGAGAGAAACAAAACTATTTGCCCATTAG
-CAGGGGGGAGAAAAGAAACCAGGGTGGGGTGAGGGGGTTGGGGTGGGGGG
-CAACGCAGCACCAGTCAATCCATAGTCTAAAAACCACCACAGCTGCCTGT
-GATAGAGAAGGGCTTGAATCCTGTTTCCCCTCCCCCAGCTTCCTTTTATT
-TTCTCTACCCCACCTCCAGGCTCCCAACCCCTCCCAGCCATTTCTCTGAT
-AGAAGCTTGGGTGCAGTGTTTCCAAGCAGAATTAAAGCTCCGCTAAGAAG
-AACACATTGTTGCTACAAGAGCAATCCATATGTTTATAAAGTGTAGAAAA
-TTAGGAACTGCAAAAGAGGCGAAGCTGGTGTTAAATGATATGGGAAGTGA
-CACTTTACATAGCCGGTTACAATTAACACATTGATGGCATTTTGCTGGCT
-CCTTGCAGTGATAATGCTGTTGTCAAGTGTGTTTAGTGCATCAAATCTCC
-TGGAGCCTTCAGCCAGGCAGCGAGCTTTTGACAGATTGAAGGTTCCGAGA
-TAGGCTATCATGACAGATGGAAACTGGCACCGATGTTCAGCTTTCGCCGA
-TCACAGGGGACCTGCCCCCCTTATTCTGCAGGGCTCGGCGCTGCAACCTT
-CCCCCTTCTGATGAAAGCAGGGGATGGCATTGTTAAATAGTGCATCTGTG
-TGAGTTAGACTCCTCTGATGAAAGCATAAGGCAGGCGCGCTGTGAAGCAA
-AAGACAGCCTCGGCTCTAACTGCATTTTAGATAGACTAGAGGAAGACCCT
-GGGGAGCTGGGAGAAAACTTTGGTAAATTTCAGACAAAAAATGGGGGGGA
-GGGGAGACCACCCATTAATTTCCTCTCCCCAAAGGATATAAAGAATACAA
-CTCGGATGACAAGATCTCAATTAACGACTTTCATAATGTTTCCTAGCCAG
-CATGTCTTATGGAGCCATACAGATGTATTTTTCTTCTCTTTTCATGTTAT
-GCCCTTGTTATTAATCAGTGACTTCGCAAACAATCTAAGGCTATCTTTAA
-GGAGGTGCCCAGGGAAGTTGTGTGTCTTCTATTGTTGGAAACTAATTCAG
-TTACTTTGAGGTACTCCTTTGAACCCTGGAACAGGTTCTTAAATTCTGGT
-TTTTCACATCCAGGGCAGAAACGGGACAGACTCTACACAGCTGGGCATAA
-ACGGGAGAATGATATACTAATTAACCTTTCACCCTTTCCCCGCCAGTCCC
-CTTTAAAAGAAACACATTAGTCATTTTGTTTCAAAGGTCCACCTCTTTCC
-GAAGACTCTCACTTGAGCGGTCGCTGTCCTTTCTCTTTTGCTGACAAACA
-AACGCCTCTTTAATTTCTCTAAACTGGCTGCAGTCCTCTTTCTTTGCAGT
-CTTAATCTTCAATTCTGCTCTCGCCCATACAGGTTGGGAGCAGCAAGCAC
-CACAGCCCATTTGAGGTATGATAATCAGCTGATTAGCTAGTGGAGCCCGT
-TTCCCTGAGGCTCTTTTGTGTGCAAAATCCTCACACTCAATTGACATGTG
-GACATCATAAAGCTGATGAAATGCACTTGTAATGAACAAGAGGGAGTCGC
-ATCTGCAGCCGTCTAAATGAAGGACCCTTTCCTCTCACCATGCTAATTCA
-GAAAATCTGCTCTTAACGTGTACTCCCTCTGGATTCCAAAGCCAGGCACA
-TCTCCATGAATGCATATTCAAGGAGCGAATTAGCCTCTGTGGCAAGTGAG
-TGCCCAGCCTGGCCAGACTGATGCTAATTTCAAGACAGATTATACAGCAT
-CAACCGTAGTAATGATCTGACAGTTCATTGGTGACGAGTTTTGCAGTCGG
-GTTCGCTGTCTGGATGGACACAGGTGCACAGAGAGCCAGCAAGACCTCTC
-AGATAAGACCAAAGGCTGCTGTCAAACGATTTCAGCCAAAATAGCCCAAT
-GTAGGAGAAAAGAGATAATGCATTGAAAAATACTAATGAGTCTTCATATT
-TAAACCCTGGCTATGGTGGCGGTCAATGGGTGTTCCCCTACTTATTATAG
-GTGAGTGTACACCCAGCAGTTGTTAAATTAGGAAGACAAAAAGAGCGAGA
-TTTCCCTTTTGTACCTCTTTTCAGAAAGCAAAATCACTTTAAATGAATAA
-AGCTTAGCACAGATTTTTTTAAAAATGAATTTCCCATGAACCAGTTTGTA
-GGAAGAAAATGTCCTGTGTTGGATGGGGAAGTGGGGAGGGGTTCATTTTC
-ACCGCCTGCTGTGACAGTCCCTACTAGAAGGAGACAGGCTTGCTCATCAC
-TATTTTGGATCACCTCAGCATTGTCTGCACTACTTTTTCTATTAATAAAT
-GTTAATTAATGATGGTAAGGAAGGCTTGCCATTGTATCCAAAGGCTCAAA
-GCCCTTCCCAGACAGTGATTTATGTTTGAGAGTTGGAAAGACGGAAGTTA
-TTAGCACTGTTATTTCttattttctttttctgcagaggcagaaataggag
-cagtgataaagtgacttgtgcaaggtcacactgcacgccagtctcagatc
-tctgccttgaactcaTTGTCACCCCTCTTTATAGCTCTAGACACAAAAAT
-ACCCTGGGGAAAGGTGCTCCACCGCCAGCGTTAAGGAGATTCCTTCATAA
-GCATTGCTAATAAATATAGCACATGCCTCAAAAGCAAATGAACAAGACAA
-GCTTAATAAGGAGTGTTGTTATTACAGGCAATCCCCTGAGCATCTGCACA
-GTTCACCCAGTGGTCCTTGTCAAGGAGCCCCACTCCAGAGCTTATGGGAG
-CTACTCCTTGGCTTCTGTTGCTTCTTTTCCACCTCCCACATTGACCTTGA
-TCAACTGCCTTTCAATTCAACTTAAGATAATAACCTCACAGTGTGTGCTC
-GGTAGTGTGAACATGGGCTATTCTTCCTCCTGTGTGTTTGGAAACACACT
-TTGGGGTGGCTGATAAGAGCTAACCCAAAGCCTCCATGGGCATAACAGTG
-AGTAGAATAGAAATTTCAGAGAGGAAAGGGAAGTAAGTTTGTACCCCAAA
-GGCCATAGCTCTTAACCTTCATTTATAGGGAAGACAGATGAACATCATCA
-AACAAACCACACAACACATGCCAGTGTGTGTGTGTGAGTGTGTGCGCACA
-ACTCACCAACTGCTGTTTCTAAAATCTACTTGTGATCTTGATTCTGATGC
-AAATGCCTTTCACAGCAGAAGCAGAATTTTCAATGGAGTTTCACATTCTC
-AGGCTAGCTGTCAAAGCCTTACTTAACCGAGAACACTGCTATACAGAATG
-CTAATGGTACACACACAGGTATAGCCAGTGAATATCATTGCACCAGACAT
-AGCGTTTgggctctgagattacatggcttgtacacaaacttcacctctac
-tgcttagccttcaggaatcccatataagctctttaatcacccttagcctc
-agttttcttatctgtaaagagggttagcagtatttgccttcaaaattgtt
-agaagtattaaacaaatgagagagatctatgacctgacatgcaataaatg
-cctgataaaCACCACATGGTAACGACGTGATAGTTTGCATTGATTTTATT
-CTAGCTTCTAATCTCATAGCTTCATTGCTTACATATCTCAGCCCCATTTG
-AAGGTATGAAGAGGTGTGTGCGCATGCATCCCTTTTTCATATGTTTGAAA
-GAATACATCATGTTGGCCTAGCCAgcatgcataatcttacaacattgtgt
-aagtttacaagttgttatcatctaccaagtttgtgtcagagaactgccca
-actatgttaagaaaaattctcgaaagtttctcataatattttatggaaga
-ttatgactttgtgctgATCTGGGGGTCATCGGTTGGACATACCAGGCTTA
-GGTAGTAAAATTTATAtttggagccagaacaagctttcattctgactttg
-ccacgtaccagccctatagtctagtcatgctacttaacgtcaaatatcat
-ctgcagagtggatgtgtgttagaacctaacgcataggactgtccttaggg
-ttaatgaagttCCAAACTTTTAAATACAATATAAATAAATGTGTCTACTT
-TAAGGATACTGGACTGTCACCGGAAATGACAAATGTGCAAGACACCAAAG
-CTCATTTGGAGATTAATGACTGTCTCAGGATTACTGTTAGCAAATAATGA
-TCTGGGACTTGGGGTTGGTCTCATAATCCCTAGTTGCATACTCTTCCCTC
-TCCCTCACACCCACAGGAACCCGGCAGTGTCTGCATATATATGACATTCT
-TCCTTTTCCTACACATCCACAAGGCATCCTGCAGTGCCTTTATATGATAC
-CCGATGGGTGAACAGCCCTGGGCCCAGTTGCTGTAGTCTCCTTAAAAGGA
-CATGCTCTAAATCAAGGGCCAACATATTATGGCCACCGGCCAATGGGATA
-GTGACTTGAAAGGTGTTagaattgtccctgtcttcctaaatagttggaag
-attcaaaaggataaagtattttttaaacacatgaaaataatatgaaattt
-gaattttagtctttgcaaatagagttgtctaggaatgaagtcatgcctgt
-tcatttacctattaattataggtgctttcctgccccaagaatgaaggcga
-gctgttgagacagagatggcagagatggcagagatagcagagatggcatg
-gcctgcccgccacacctaaaatatttactatcagccctgtatagaaaaGA
-CTGTTGGCTCTCTTGTCTAGATTCAAGAAGAGTTCTTTCTGGTTTGTTGC
-TGAGTAGAAGGCCCAACAGTCCAACTTAAGGTGTGTAAGTAATCTTTGGG
-GTGGCTTAGATGAACAGAAGAGGTTTTTATTACCTGTGTTGGCTTCACTT
-GTGTTTTGGAGCATCTTGGCAGTACATGCGTTAGTTCCTGGATGCAGAAA
-CCAGATTTCCATGTCACGTCTccactgctagtcctgagacctaggcaagc
-ttgcttttcttcactttctttatctgtaaaatggTTTGATAGTTTAAGTC
-TTTGCACAAAATGCATTTTGAAAAGCCATTGTGCACTCTATGAGGGTCCT
-ATGTGTGGGTCAGCCATGTTTTGGAGTACTGTGAACCTTTACAGACAAGG
-GGAGAGATGCTCCCCTCAGAGAGTAAATCAGATCTTCTCACTTTGTCCAA
-GCATCAGCAGCTGTTAGGACAGAAGAAAAGCCTGTGTGGTTTTCCTGTCT
-TTGAGTCTGTCCATGTCTCTGAATCTCCACAGAACATTACAGATCTTCTT
-TTGAAGCCTTTATATTGAATCtatctatctatatatatacacatatacac
-acacacacatacatatatattataatataatataATATCCCATATTAGGA
-AAGACCATTTTTTACTCTTATTTTCATGACTCCTATTATATAGGCTACTT
-GGTACATGGTAATGTCATAGTATCAGTGAATTAGCAAATGAGTAATGGTT
-GGGTTGAGGAATTTCTTAGAATTCTTTTATTAAAATTTTTATACCTTTTT
-TCATGTGGTAATTATTTATTACCTTCAAGGTACAGCTGAGAGAGCAGTGA
-CACTGGGACTTGTGAGGCTTAAAATAAGCAGACAGATGTTGCCACTCACT
-AAATGTAAAAAGCAATCAGCAGAgggactgggggtgacccagggaggtga
-ccgattctgcacaggcatgaggatctgagcttggcctcccagcaccccgg
-gaaatgccagctaccgcgtgcatctattaccccaggcctgaggaatgggg
-tgggtacagacagccagatcccagggacttcctgaacagccggcaagtca
-ataagtcagctccaggcttagcaagagaccctgtctaaaaTTTACCAAAA
-AAAAAAAGTAATGGTGAAGAGTaaagagatagaggaagatacttaaggtt
-ggcctttgacatcttcacaaacacacctgtacacacatgcatacacacac
-acacacacacacacacacacacacaGGAGCCAGAGAAATGATAGAAACAT
-TAGTTGGGAAAGGCTCTGTGTCAGCGTGTTAAGACACCTCTAAGCCACCA
-GCCAGCATTTTTATATGGGGCAGGGCTTTCGACTGTCATCTTCAACTGGA
-AAATAAGGGGGAGGAGGGCATGGATGTTCACTAGACAACCAATAGAATCC
-TTGTTCATTTTCTGTACAGTGATTTCTGCTTCTCCTAGTAAACTAAAAGT
-TCTGTTCACTGTGAGCAGGGGGTCTGCACAATGCTGGTAGCTAAGCAACA
-GAAGCTTTCTGAATCTGACTTTGGGAAGAATAAAGTGATTACTTGAAATG
-AACACGGGCAGGGCCAAGGGAGAGGAAGCTACGGGGTTAGGTTTCAAACT
-TTAATATTATATAACAATGGCAAGATAGAAGGACATTTTCTAATAGGCGA
-CAAGAAGAACAATCCTCTGGTTGACTTTCATTTCTTCTAATATATTCTTA
-ATTAAGAAGAATTCATGGGTTCCTATACATATGTAGCCACACTGGCACCA
-GCACTTGGTAGTAGCTAAAAGCtcaggccttgaatttgaatcttatttcc
-taattaattctgagatgttggggattcagtgtattgctttcagccttcat
-ttcctccactgtccctcccaaggtcacagagagaatttatcaaaatgatg
-gttactaaagtgcctatcagagggcctggtaaccagcaagcagtaaatta
-atgctggttGTTATCCCAGAGTGCTTCGAGTTTACCCAGCTCCATCTTGA
-GCCTCAGCCATGTTTGCATGCTAAAAAGAGGTACTTGGAAGAGTATCTGA
-ACAAACTGTCTTTTTAAAAGGCTAGATAACTAAAGGTTTAAAACCCCTCT
-TCTAATACAAGTTTAATCCTCCAAAACCCAGAAACAATTTAATGGAGCTA
-TTTGGTTAAATTAAATGCAGGtttttaaatttttatttttttatttttat
-tttttaatCAGCTTACATGTGCAGATTGTTACTCTAAGGTTCCTGAGAAT
-GCCCCCTTGCCGGCTCGGGAAGCTGCAAACAAGGTCAGTATTGATAGCTC
-ACGCTTCAGTGAGTGTATCAATTTAAAGCTTCATCAGTGATTCTCACTCA
-TCTGCAGCCTGCATGGCTGTTGTCTGCGAAGACCGGTGACTTACGAACCC
-ATTAAGTAACTTGTTCACTTGCGCTCTAATGAGCCTGTTGTTTTCCCTGA
-GAAGAACACAAACACCTGAGGACAAGACAGACCCAAGGCATAAATGAGAG
-CTGGCAGGTTCCAGCCCGCCCGGGTTTGATTTGATACTGTGTGCTTTTCC
-AATTCCTCTGCCAATCCGAGAGCCGTCATCCCCACCCTCACCCCCTTTGC
-TCTGCTCCACATGAGAAGGATAAACACCTAGAGGACCGCTAGGGTTCTCC
-TCCTGCCTACTCTGAAGAACTCTGCTGGTGGCTGTTGAGTCTGCTCTGGA
-GGGAAGGGGGGAGGGGGGAGGGGTTCACGTGTATGACCTTGTAGAAATGT
-TAGCCCTAGAGTCTGGCTCTTGTCTTGCTTCCCCTGCAACCAGAAAGCAC
-CTTCACAGTTGAAGCTGCTACTACCCCCATGTCTAGCTCTTGCGGGATGA
-ACCTGCACAGTGCCGGAGAGGCGTGGGGACCCTTGAAGGAGAATACCTTG
-GATATTGCTAGAGTGCGCTGAGCTGAGCCTGAATGGCCAGTTGTCCTGAA
-CTCGTGCCAAAGATTCCCATATCAGCCAAAAGCTTAGACAGCTCACCTGT
-GTTTGAACTACTGTGGGGAGGGAGTGCGGGGGTGATGGTGGTGTGGACCT
-AAAACCTGCGGAGACGTTTAAAATATTCCAAATGTCAGTGGCTATTTCTA
-AAGAATGTATATTCAGCCCTTCCCACAGCTTTATGTTAATGCGTTCCCGC
-TCATGCTAATTGTGTTCTCATTATTTGAGAAGAAGTCCAGAGTTGGACCC
-TCTCCAAGGCCCACGGATTGCAGGCTGCTCATACTGAGTTGGCTGCATTT
-GGCACACTGGGGGACCTTTCAGTGCCCATAGCACTGGCAAGCTACGTGTA
-GGGGCGGGGGGGGGGGGGAAACCTTTGCAGAGGCCTGTTCTAGGGTCACG
-TGCCAATACTGGGGAGTGAGGGTGGTGTTGCAGACGTCGTGGATGTTTGC
-AGGAGGCTATAGGGTAGCCGGGGAGGAAACACTGCCAGTGGCAGCCACAG
-GGTCAGAGCCAAGGGTCTAAGTGCCTCTCCTGACTTAGGTGTAAGAGTCA
-GAGGGGAatctcaatctctctctctctctctctctctctctctctctctc
-tctctctctctctctctctctctctctctctctctctctccctccctccc
-tccctccctccctccctccctcctcccccctccctcccccccccccctct
-ctctctgtcCAAAAGTCATTGCAGACAGGCACGATGTAGAGCCATGGCTT
-TGCTTACAATAAAACTCAGGTGTGCAGAGAAAATGCACTGCAGAATTTGG
-CCCCACAAGTGATTTCTTTTCCTAGGAACACCTGCTCTGGGTGTCAGGGA
-AtttttttttttttttttttttttttAGGTCACTCCAATTTAAAGCTTAG
-TGTGATACAATAATTTGCAAATAAATTGCTCTCTTTCTGtgttatggttt
-ggatgtatgtgtcctcccaagaatccatgttggaacttaccccccagtgt
-gacagcttgcaagctggggcttttacatgatgaatccttgagaggggagc
-gctcagggggtggagtcacagtcataacaagtggccagggatactgtaag
-cctgtttgtttactcttctgtccctttaaccacatcaggacacagtattg
-atctgccccctcctgagggtacagcaacaaggaacaatttttggagcaga
-aacctgggactcataagacattgtaccagctagtcagtaccttgatcttg
-gattttaagctcaaagaactgggaaaacaaaggaactttttgtttgtaaa
-taacataggctcaggtacttttgctacagcagcacagatggactaTAGGA
-ACCCATATGCCTCCATGTCCCTACTTTTCCTCCTGGGGTGGCTTCTAGAT
-GTGTGGGGTACAGATGACTTCAGGTCATTGAAAGAGGTAGGCACTCAGAA
-CCAAGAGGTGTCCTTCAGTCATCTACTGGCTCAGCCTTTCTGAGCTCAGG
-GCTCACTTCCCTTTGCCTGGTCAATAGTCATTTTACCAGCCTTGGCAGCT
-GAGGTTTCCAGCCTGGTGAAAGCCTGGGGCATCCTGCCTGCTATCCTGTC
-TCTTTGTAGTAGCTCTCCTCCAGAGCGCCCCTCCACTCCTCCCACTGCCG
-GGCCTGATGGCAGCTCTCATGCCCAGGTTGGGGGTCCTTGCgttggcaaa
-tgaaagcacaggacacctacttaaatctaaattccagaggaacaacaaat
-aattaagtatatttagacattatatgcaatatgatatttttttatttaca
-tgggagttaaatttaactggattctcttcctttttattcagctaCTTGCC
-TTTTTATACCCAAGGACTTTCTGTAGATTCTCCAGAAAGCTGCTGTGTTC
-CTACACGAGGCACAGGCTCACATCTATGTACCTTCTGTGGTCCCAACGAG
-TCAAGGGGGCCCTGGGAGTTGAACTCTGGTCGTTTCCTGCTAACCAGCTC
-TGCCAAACTGCCATGTCTTCCCTGGTGGGGCATCCCAGGTTGGTGCCAGG
-AGAGTGTAAGGGCTTTTATGGGAGCCGCGGGGGTCTCAGGCACCCTTCCC
-AAGCcctttctgcttcttcctacctccttcttattcaaatctacagacaa
-gaggcagtttcttttcttattcttctggtttatgtcctccttccactgaa
-atcccagctcatacctggctgccacggtagaaagtctgttttcattgcac
-aaggacgaactccctgacctgcattccccagctttggttccactcatgtc
-aaaggcagaaaaaaaaaaagatgtggaaaaccccttcgaggtaatagcct
-ggctcacaccactgctatcttgttacaaagtcccattgaatgccaggcat
-tgaacatccatttcctttcttccttaggtttatctgtaccaatcacgttg
-ttccaacagataggaggatgttactgattagacaggcaatcatgaactca
-aagaagcaacagggaaatcacattaataaatCCTCTGCAACACCTCATTA
-GAAGATTTTGTTCGGTACTGTCTCCCACAGACACATCTACTGATCTGTGG
-TCCCTCCTCTTTCTCTACTCAGAGGTTTCTTACATGACCATCTGTTATGA
-AGGACCTTGTGTCCTGTAATCCTCAGGGGCTAAATTAATCTCTAGGCAAT
-TAAAGTATCCCTTTTCCCCCAAATTAGGACATAaaaaacaaaaacaaaaa
-cagaaaGGTGCAGGAAATAAAGTAGCATTTTACTGTTACTTTAAGGTAAG
-TTTCTTTAGATAGAGCCCTATGATACTGGTCAACTTAAAAGACAGCTATT
-ATGTATAGCCTTTTTTTTTTCAGTCAAACATCTCTTGTACATTGTCCTAG
-GGGCTGCACAGTGGCCACCCCAAAGTAAAGAGCTAGGGAAGGGGAAGGAA
-TTGTGGTCCTTGACGGGCATAGTTGAGAGGTGCAAGTTCGGATAGGATGT
-GAGTGGGATGCAGGCCTTTGTGGCATCAGAACTCGATGAGCAGAGTGTGT
-ACTGAGAAGAAGAAGAAGACATTGGTATAGTTTGAAAGTGAAAGTATTTC
-CCACTCCAGGAGTCTGGGCTTCCTTGTCTACAGGAGTGACCTTTGCTCTA
-GATGTGGAACCTCAAGGGTTAAAAGAGCTAAGCAAGGCTTCACATAAAAC
-CTCCAGGGTGCTCTCTGTCCATGCTTCTAAACTGCCCTGCAACTTTCTTT
-TACTTCCCCTCTATGTTTGAGGTGGGAGCTAAATAGGAGGCTGCTCAGTG
-CAGGGACCTCCTCCTGCAGATTGCCAAAGACCTCAGTGCTCTCTACTCCC
-AGAGCTAGGATTAGGTACCCCATCCTTAGTCCCAGCTAGTCCTCTCCTTG
-GGTGCCCTGGCCTGTAGGCCTGCCACCCGTCTGCTGATTAAAAAAGAAAT
-AAAAAACAAAAACAAACAAACCAGGCCACCATACTTGTGGCCCCTTATAC
-ATTCTGGTATCAAAAATGTTGTAAAGTTTAAATTGAACTATCTTGTAATT
-AACTGTATTTTAAAGGTTTGGAGGTGGGCTAAGCTCCCTGATTCAACTTA
-TTAACTGCTTCACAAGGAGAAATGGGAATTTAAATAGAAGACAAAATGGG
-AAAATGAGTTGTTTATTTGCTATTGAGGAACTTGGTCTCAATGTTACTGG
-ATAATGGGGCCAGTTTTAACCTCGAATTCATGATTCTGTAAACACACCCC
-TAAGAGATAAACATTGCACATTTTTTTTTTTTAAGATTACCTTCAGTACC
-TGCCTGTGACTGGTTTTATAGGTTCTGGGTTTTTACATGCAGTCTTTTTT
-GAAAGGTTCTTAGGCTCTGAATCATCATGGATTTGCTTTAGTAtggtaca
-cacctttgatcccagcacttgggagtcagatacaggaggatttctgagtt
-cgaggccagcctggtctacagagtgagttccaggagaaccaggactaaac
-agagaaagcctgtctcgaaaaacaaaacaaaacaaaaaaaccaaaaaaac
-caaaacaacaaaaaaaaagaagacgaaggagaaggagaaggagaaggaga
-aggagaaggagaaggagaaggagaaggagaaggagaaggagaaggagaag
-gagaaggagaaggagaTCCAAATTCCCTTCAACATGAAATGTGTTAGTTT
-TGTTCTGCCCCGAGCGTTCAGATTGGGTCACAAGGCTCCAGCTCCATCCG
-CACTCTTGCTAGAAGGTTCTTTAACGATTTTCAAAGCTTTGTTCATGCTT
-CTCACAACAGCACGTAGGtgaagggaccagtattccgcacaccccaacac
-caagttctcagcacagaggagatttatttgtcccagagggacaaagagca
-gggaatcaaagacaaagacaggagttagaggatgaggaagaaagaaggga
-gaggggatggggaaagatatttgtcccagaaggacaaaggactgtctctg
-gatagagaggagacagatgaggcctataggaaaatggcagtttataaagg
-ttcaaggggaaacccggtgttaggatgaggtgtttaattttaattaggca
-tgttaattagataagctaaagggggcttttgatggctggatttcaatact
-taggtattctggacctttgtagtcagcctcgggaagaggaagtgcccaaa
-taagggaatggaccttggtggctagcgtttggaatataatctaacagtcc
-cttgctgggtagagggaataggggaaggacaaggcctgctagagttgtgc
-tccggctgactagagtcccttcaGTAGGCTGCTTACATCAGCTCACTTGC
-AAATTTCTCTTTCCATGGAATTCTTTATCCCTCCACCAACCTCCCACAAA
-GCAACCCCTGGATCCTTTGTGTTCCCATCATATACTAATGCTGAATGAAT
-AAACAACACGTGAGCAACCTGGCACTACATCTACTGTGTTTTATCGTTCC
-TCTGAACGGCAGCACTTGAGCATTCTGCATGATTACTTGGATCAGTCTCT
-TGGCTCTTCCACTGGGATGCAAGAACCTTAACGGGGGACCCAGTTTTCCA
-TATGTTGCTCTATGGCTTCCCCTGCCATGTTTGTATATGCTAAGTGTCCC
-TTCTAATGCTTCCTGGCTGAGTTGAAGGAGGGACCCACGCTCTTAAGAAA
-GGGCTCTATTTCTAGGTGAAAATGCTGCCTTTCCTTGCTTTAGATGCAGG
-GTCTACTAGCGAGTTCCTCTCTCATATTGCCCCGGCTAGCAGATTCCATT
-TCTGACTTTGAAGTCTGACAGCAACCATAGAACATTAATAAGGAAAACAT
-GGACTGGCTGGATAATAGGACACTGCCGTGGGGTAATCATTTTCAAATGA
-ATCAACAACAGCGGCAATTTGCCTGATCTAATTAGCATCACCTTTTTAGC
-AGGTGGAAAGAGGGCCAGCACATTCTGTGGGACGCACCACACAACAAATT
-ATATAGACAAGGTGACATCCCAGGGTCGGCTGCTTCGCTCTGTGGCTGAG
-GGCTTTCTGAAAGTCTTTTTATCCCCTCCCTGCTTCCCGTGCTAGCTCAA
-TAAATTACTTGCCTCATTTCAGAGATGAGAATTATAAGGGAATCTTTAAT
-TTGAAATTTAGCCCAAATGTGTTTACTTGATTTAGGGTGACTTCCTCTGC
-AAAAGTGCCATAAGAGCAAAGATGAAATTCACTTCAGTCTAGAACGTCCA
-GGAGGCTACTTAGCCTGAGTCAAAAATGGACCTGTGTGTTTACCTAGGGA
-AAATGTGGAGCACAGCATTATTCTCTTGGTTTTCCTAATTTCAAGAGGCT
-TCAGTCTTTAGAGCCTGGATCTATGAGTATTCTGTAAACGGTTAGTGTGA
-AGGGTTAGTGTGAAGGGTTAGTGTGAAGGGTTAGTGTGAAGGGATGGTCC
-AGTCCTATGCACAGGACAAGAAGCTGCAAGAGGGTAAGGCAAGAGGGCTT
-GCAGGTGAGTGCACTGCAGGGCTTCTGGGGACTGAACTTTCCAGGCAGCT
-CAGCAAACACATCTCCTTTTAACAGTGTCCATAGGGAACTGAACATTACT
-CTTCCCCATAATTTCAGACTCTTCTAAGACCCTGGGATAAGGAAGATCTT
-GATGACTGAAATTCATGTTCTATATCCCCTggtgatcatggctcgctggg
-ttgacttcttgagtgctgagagcacaggtgtgtgtcaccaggtccagcAC
-CTTTGTGGTTAATtctatctatctatctatctatctatctatctatttaC
-TTTGGGGGTGTTCGAGTCACCAGGTCCGGCACCTTTGTGGTTAATtttat
-ttatttatttatttatttatttatttatttatttTGGGGGTGttcgagac
-agggtttctctgttatagccctggctgtcctggaacttattttgaagacc
-aggctgggctcaaactcagaaatcttcctgcctctgcctcccgagtgctg
-cgattaaaggcgtgcaccaccaATTTTAGATGGCAAGTTCTCAGACTAAG
-GGCCATGCCCACATTTCTTTATTATTGGTGTTGCATTGCCCATGGGCCCT
-CACAGTGTCACGTGCCCCTGTGTTAGCCAGTTCTGAGTGTGTATGGTTCT
-TGGGCCGTCACCTCTGTGCCTGCCTGGAGGAGTCAGCTAGGGCTGCGCTG
-CAGAGAGGGACGCCCAAGGCTAGAAGAGCTCTTTTAGAGAATACAAATTC
-AGTCCTAGAGTGGCCTTGTTCTGCAGTGAGCAGAGACCTCTGTCAAGCTG
-GATTCAGAACCAGAACCACTGACAACATTTACTTTACCTTGTCAGGTCAG
-AGCAGCAGGGAAGCAGGTAGCCAAAGATGCTTTCTTGAAGAGTAGTAAGG
-AGGTGTgctggagagatggctcagtggttaagagcactgactgctcttct
-ggaggtcctgagttcaatacccagcaaccacacggtgactcataaccatc
-tgtaatggggtctgacaccttcttctggggtgtctgaagacagctacagt
-gctacttcatgcaGCCAATCAATGGTCTTTTTAACCATTATGTGCCTGTT
-GCAGATGCAGAGGTGATGGCCCCCAAACCATACAAGCTCACAACTGGCTA
-ACACAGGAACACAGGAGCACCTGACTTCTATAAGAACCCAAGGGCAACAC
-AAAGCCAATGATAAAGAAATGTAGACATGGCCCTCAGTCCCCGACAAAAC
-AAATGCACCTGGAAGGAAGACACACTCAGCAGGGGAACCCTCCATAAATG
-AATATTCTAATGATAACAACTGCAACCAGTGTTGATTGGACTACACAAAG
-TTCACTAAAGACAGGAGACCTGCTTCGTTTGTACACTGGGACATGGAGTC
-TGAGGAAATGCATTTCCTTCGTCTCACAGAGAGATGAGGCTGACAGAGAT
-GACTCCAACTGGTCTGCGGAGCGGGGTCTGGCCCCTCATCTTCCCCTCTG
-AACATGAGTCTACACATGGAGGAATGGGACAACTTGAGCAGGCATAAATC
-CAGGTGGTGGCACAGGCAGGCAAAGAttttgttttgtttttttattatta
-ttattttttggtttttgtttttTTAATAATGGTCATGGAAGAAAGAGTAA
-AATCATCTCTTTATTTTATTTTAAAAGTGTAGCATTTTAAAAGTTAAGAA
-AAAAAAGAAAAAAAATTGCTGATACAAAGTTAGTGGAAGAAAGGACCATG
-AAAACAGTAGGAATGAATAAAAGAGCAAGAAACAGGCTAAGACTGGTAGT
-CTCAAAGGTAGAAGGGTACAGGGTATGACTATGGAGAAGCCAAGTGCCCC
-CCTCTCCATGCAATTATAAACCTATATCATGTGGCAGAAAAAGACAGAGA
-AAAAAAAAGGGGAAGGCAAAGAAAGGGGTTATCCTCACAGGCACATAGAA
-GAAGACCAAAGACAGAAAGGAAAACAGCCTGAACAAAGGGCTTTTCTTTT
-TTCTTTTTTAATTTAAttttatttgtaattcattttttacactccatatt
-ccattccctgcctctccccatccaccctccaactgctccacatcccacac
-ctcctccccaccccaccccatctccacgtggatgcccccatccaccccac
-ctgacctctaaattccctggggcctcctccagtctcttgagggttaggtg
-catcatctctgactaaacatagacctggaagtcctctactgtatgtgtgt
-tgtggacctcatatcagccgatgtatgctgtctgtctggtggtccagtgt
-ttgaaagatctcaggggtccagattaattaggactgctggtcctcctaca
-gagtcacccttctcctcagcttcttagagcttttcAAAGCAAGGTTTGAG
-CCTCCAGCGGAGATACAGGGAGTGTTGTTCATGCCCAGGAATTGCAGAGA
-GTGTTAACAAGCCCTCCTTCCAACAAGACCTGTTACAGGCACCAGATAAA
-CAGCAGCCTTCCCGACCGCAGACCCTGCTGGATGCAAAGCTGTTTTACAC
-TCAGCCTGCACATCCTTCTCCCTCAAGGATCCAGCCCCTATAGCCTGCTC
-CCAGAGATTTCTTTGCTTGCTTCTTTCCCCTTCTCTGGGATTCCTGTAAA
-CACACTGCACAATTACAAAGTTGCAGCAGTTCCCAACGTTGGAACAGAGG
-CACCCTATTAAATCCACTCCTGACAGCTCTGAGCCCCTTGCATATTCAAT
-TATGAGACAGACAACTGTAACCGTGGTTAGACCCTTACCACCCAGATCCC
-AGGGAGCCCTGGGGCTGAGCTCGGCTGTACCCTGCTGACACTAGAGATAC
-CTGAGAGATAAGGGTGACGCTAACTCTTCAGCTAATGGAGCCCATGACCT
-CAAGGACAATCCCCAGAGCAAGCGCTGGGTTCAAGGCCACATCCGTACAA
-GTGATGCTCAGGGCTAAAGGCTGCACTAACAGCTCATTAGTACTCCCCCA
-TTCTTGGTCCCTCTACCCAAAACCACCCACACCTCCCATTTCATCTGATT
-TGAACTTGACAACCAAGTCCCCATTCTCAAAGTGAGGAAAGTAAATAAAC
-CTGCATTCCTTTCTAGCGCTTGGTTAAAAATCTAAAAGTCTTCCTGCAAA
-GCATAGACTTTGTGCTCTTCTCCTCTGAACCCAAGAAGACCTATACTGTc
-cctggtactctaggggaaatgattaagtaaaataaacattaaagacaagc
-actaacatgctgatgatgtgaaggccaatgtagtaacatagtatctaatg
-ggcaggtagcagacacagtgtggctatggcggacaaggaaatgattgata
-tcctgggctggttggagcagcacgatgtgaaatttcaccccttagaatgg
-cccacaacttacagtttatgacttgtatacttctggCAGAGGGTTATGCA
-GAGGCATGGCAATCTTTGAGGTCCTCGCTCAGCCCAGGACCCTGGTATAT
-CACAAAGCAGTCTGGAGGCCTTCCTCTGCTTGATAGCCAGGGTTACATTT
-CTGGTCGAACACATCTGTGCCTGTGCTCTTACCTGCTGGATCATCAGTCA
-GCCTGAATTCCCAAGAGTCCCCGAATTAGACAGTTGACTAGGTTTCCATG
-GGACACCTTGCTTCCCTAGTGTCTGCTGCCATCAAGGCCACCAATCTTCT
-TTCCTTTCCTTAAAAAAAAAATCCAtttatttttaattatgtgtgaggag
-tgggtacaagtgagtgcggatacctgccaaggccagaggtgttcagttct
-gtggagatggaggtggttatgagctgctcccgtgggtgttggggactcaa
-acgagggtcttctgggagaaccgcacaggctcataactgctgcaaatctc
-tccagGCTGCAGCCGCCTTTAAAATGTTTACTTTTAATTACATGCATGGT
-GTATGTCtatatatttaaaagatttattttattttttaattatttaaGAC
-CTATCTAAACTAGATTGCTTCTCATCCGGAGTAGACCTCACTAAATTTTC
-ATTTCAAAAGTTAGCTGTGGGGCTGCAGagagtagatgctgttcttgcag
-aactaagattagttcctaacacccaaatcaagtggatcatggccacctgt
-cagttccagctccaggtgatcccatggcctccataggccctgcactcacg
-tgaggatagccctccattccatcccacataaacataatttaaacataaaA
-TAAACCTCAAAGAAAAAAGTCACTTGAAATACAGGCACGCCAGCAAGTGT
-TTGTTGAACCTCTGCAAAGATCTGGCTTCTTTATCCCCAAGGAGCTTGGA
-GCTTTCTAAATAGAACATTTCTTTGTTCTTTGTTGTTGGTGGAGTATGGA
-TGCACTACAGTCATCACACATTAGTCActtattcacagttttacttccta
-tggtttgctagctatggccagtcatggtcagaaaacatcacatgggagtt
-tctagaaatcaacaataacttttgagttgtgtgccattctgagtagcgtg
-atgaactctcacgtcaccccaccccccaccctctgcccagcatctgaaca
-atccctttgtattgcactatgtctgctccctgcccattaacgattagcat
-ctatgttatcagacgaccacagcatcacgataccggttttaaatatccta
-gtttacctgttaatgtccccaaagtgcaagggtggttatgctggcaactg
-aaatatacaagagaagacacttacctttaagtaaaaaggcaaaggctctt
-gactttacgaggaaaaccaaatcatatgatacgctcactaggtctgcagc
-cagaatgaatcttctatttataaaattgtgagggagctaagggaaatttg
-tgccagcacttctgttgtgcctttcattgcaaagcgatagccacagtgca
-cacatgcctggtttaaatggaaaaggcattaTCAAATGGAAAAGGGCTCA
-GTTGGATCTCgtttcagccatctacttgaggtcttgaaacatgtcctctg
-tggatgaaggggagctaTGATGTCTCCCCCTCCCAGATAATACATTCAGA
-AGTGCTTGAAAGGCACTGCACATCTTCACCCCACACCAACCGAGCCACAT
-CCAGAGTCTCATACAAAGAGCTGCCTGCGAGTGCTACATTTGCTTCGAAA
-CCCTGGCCACCCATATAGTCATCCCCTTGGGAGCTCAGGAAAGCCACATT
-TCACAGATTAGGACTCTCATAAAGAAGTCCCACTAATTAGTTTAGCTCCC
-AAACGCCAGCCCTAAAAGAATTAGACCTGAGAGAAATCAAAATGTACATG
-AGATGGTTTTCAAAAATCTCACCCTTTCTGGTGCTCTTCGATGCCAGTAG
-TGGTTACAAAGGCTGGAGGAAAGGAGAGCATTCTGTCAGGATGGCATGTC
-ACTGAGATAGGCTGGCAGAGAGTGCCTCATTTGTCACACTCAGGTTCTTC
-TCTTACTACAGGCGTGCTTAGGACAAACGCAGTGTGAGTGTGTGCACCTG
-TGCACATCGGGTAGCTGCACTATCACAGAAGGCTCATCTGAAGGCCTTTG
-TGGTCTCAGAATGTTGCAGGCACCCCAGACAGCACTTTAGACTAGTTAGA
-AAAAAAATCTGCTTGTATAGGATCATGTTTGTGTAAGAAAGCATCACACT
-CCCTACTGTCCATCTTTAGTTTGGTGCAGTCTTTCCATCAATGTTTTGTA
-ATGAGGCCCCACCTTCTTCCCCCCCCCCCCCACCcagtgttggggattga
-agttaaggccttgcacaatccaggcaagcagtttactactgctctacatc
-gttagccTTTCTGTTTAAAGAAGTACCTAGGTATAGAGTTCTAATAAAAA
-CTAAATACCAAAACCACATTCTTTTCTGTGTCTAACAAAGGCTCGTCTTC
-CTGTGTGTATGACACTAAGATTCGTGACATGAGTTGGGAGCGAACATTTG
-AAATTGGagttgggtgtggcagcacacaccagtaaccacagccctcagga
-ggcaggaggaccacttcaatttggagttcTAACATTCAAAAAATTTGAAA
-TTTGAATATGATAGAGACGGACGGAGAAAGATCATTTCCAGAAATAACCA
-GGAGCCCTCTGTGTATTAGACAGTTACTCGCTCCATGGGCATACCCACAA
-TTCTTAAACTCCGCAAGCATCAGTgtttgggaattttcttagcaacaaag
-tctaacctgaacccataaggggctacttgggcctctgctttgtatttttt
-gtgaagattcaggattcctttagaaatgcccgtgtgttgattacagATAG
-GCATCCTGTTCAGAGAATTACCTAATTTCATTTATCACATTGCCTTTACA
-AACACTAAATCATTCAGATTCCATGACCTGTCCAGCCAAAGGTGCAGAGA
-TTGTAGACACCAGAGCTAGGACCATATTATACTTGCTTTAGGCCATTggt
-tctcaacctgtgggtcgcgacccctttagaggtcatgtattagatattta
-cattaggattcataacagtagaaaattacagttatgaagtagcaatgcca
-taattttatggttgggggtcaccatagcgtgggggactgttttaaggggt
-tgcagcatttaggaaggttgagaaccactgTTCTAGATTCTCTCAGTGGT
-TTCCCCTCATGTATTTATTTGAAATGTACAGCTGTATGCATTGAGGTTGA
-ATGTGTTCTGTGAAACTTTCTTACTGGTCTCCTCAGTCTCTCTCTATTGT
-AACTACTGGGTGTCTTATTCACAGTTTCAGTTGAGTTCAGTGTGTGCTCT
-TTGCTGATTCTGCCCAGGGATGATGGAAGGAGGCTCGGGGAACCCAGACG
-GAAACAAGGCATTCAGAACCATTCAGCATGGCCTGGTGCAGATGCATACA
-GAAAGAACAGTCACATGCAACGAAAGGCGGGGTACCATGAAAGGCAGAGT
-CACAAACAACATGCCGAGGGATCAAAGAGGAAGAATAACCGGTGTTCAGA
-AAGACTCCGTGGAGGAAAGGATGTCCATGCGTCAGCAGCTAAAGGATGGA
-CGAATCTTCCCGCTGGTTAGAAAAGCCCCAAATTCTAGTTCATTAGTAAG
-GAgggctggagcaatggcttggaggttaggagcactggctgctcttatag
-agaacctgggttctatcaacagtacctgcacagAAACACTCATGTAGTAC
-ATAGAAGTATATACAGGAGCAACACATATACACataataataataataat
-aataataataataataataataataataataaAAGTCCatacatatacat
-gtacacatacatacatagatatgtgtatatgtatgtatgatatctatcta
-tatctatatgtagatatagatatCCCTTAATAAGGGACTTTAATTTATTA
-TCAGAGAAAGTtgtcttagttagggtttctattgccgtgacaagatacca
-tgaccaaaaagcaagttggggagaaaagggctcatttggcttgcacttcc
-atattgctgttcattattgaagggagtcaggaagaattcaagcagggcag
-gatcctggaggcaggagctgatgcagaagccatggagaagttttggctta
-ggatttcattgctgtggagagacaccatgaccagggcaactcttacaaag
-gaaaacattttaattggggctggcttacaatttcagaggttcagtctatt
-acatcatagtgggaaacatggcactttgtaggcagacaaggtgctggagg
-agcttagagtcctacatcttgattcacaggcagcaaaagaagactgtgtg
-tcacacggagtgtagcttgtgcataggagacctcaaaccccacctccaca
-gtaacacacttcctccaacaaggccacatctcctaatagtatcacttcct
-atggaccaagcattcaaacacacgagtctacatgggctgactgcttactg
-gcttgttgctcatggcttattcagcccactttttttttatagaacccagg
-accaccagctcagagatggcaccacccacaatgggctgccccaccaccac
-ccccagtgatcaccatttgggaaaatgccctacagctgcatatcatggaa
-tcatttccttagctgaggctccttcctctctgatgactctagcttgtgtc
-aagttgacacccaaaaccaaccagtacaGAAGGGTTTCAAAATTGAGATA
-TATTTCAATGTTCATTTTCAGTAGTCTTGCATAGTCAACGGAATATTAAA
-TTGTGATCATAGGTAATTACTGATTGGAAGAAGAAAAAGTCTGTATGTCT
-GTCCTTCTTTAGGACGTGTGATCTGGTTAAATCTCAGAAGTAACCACCAT
-GTCTGCATGCATTGGCTCGTTTGATGGAGAAGTCCACGTCTAAGAGTAAA
-ACCACCGTGGAAAAAAAACCTTGAACCCTCTGGGATCTGGCACTAGCACC
-CCTCTTGGTCAACCCTTTCACAGACAAGAAAAGACATGGACAGCGGTACA
-GGGTGTGGGACACTGCAGGGTTGCACAACCAAAGGGGCTTGTGTTTGTGA
-ATAGGCTGGTTCTCTACCACTTTTGTGTCCTTTCAGGTGTCGAGCATCCT
-GCACACAATTTCCTATTCCACATCTAATGTCAACCCAAGGAGGAAAACGT
-GGCCTTTCTTACTCTTACTACACCTTTTATTTCAGCTTAACTATAATAAT
-TCTCATGCTATGTTGTAATAATTCCAATGCATGCATATCTCCCTAGTTAG
-GGTATCTCTTACCTTTGTAAACTAGGAACTGTCATGGTTATTGACTTATC
-ATACTTATCAGCCAATAAACTCCCTGTGACTGCGCAAAAGTTTAGGTCAA
-CCGGTGGGATGTCTCCAACATCATGTGGCTGAAGCTTAGATTTTCTTTTG
-TTGTTTAGGTTAAATTACATTATGCTTCATTGACAAGGAATCCCTAAACT
-CCAGTGACTTAATTCTCCTCCCAATTTATCAGCACCCACCTCAGGATTCA
-GTGGAGGTCACAGAAAGGGCCATCCAATCCTTGTCACTCAGCCTTCCTGG
-CTAGGGAGGCTTTGTATTGTTTGTGTGTGTGGTAAATTGTGTGCTGTTAC
-CTAAGACTTAGCTCTTtcatatgaccgcagctggttttgaaggtggtagg
-gaaccacagttttattctggaacaagagtcagaattatcaggccacaagt
-actaatgacaccacaTCTGGCAGCAACAGAGTCATACAAGGATCTTTTTA
-AAAATATAAAACTGGGAGTGTAAGGCTGAGAATAGAGATAGCATGTGAAG
-TAGTGCACAGTTTATTTAAAATTGGGTGCCTGGGGAAAGCCGGTTGGGAG
-GCACTTCGGACTAACAGAGAGCTGAAGTTTAGGGATCTCTTAGCAGTCCT
-TGCATTGAACTGTGCCTTCACATTAAGCAAGATACTTATTCTGGCTTCGC
-TTCAGTACCTCCAAGGGGAAAAGAGGTGCGGGATGGTAATGTATACGGTC
-TTCCCTAGTCTGAGGGTTAATGAAAGTTGGGGGACGAGGGACTTAACTCC
-TTGTTTTCTATTCGATTCTGGAGAGAGTTTCCTGTTAAACACAAACAAGT
-CTTTTTCTTCGAGTCCACATTTTTACAGTGATGAATTTTGCCAAGCTCAC
-CAAAATTTGAGCTAAGCCTGAATAATAAGTTGACCATTTATTTTATGAAT
-TGGACGCACATCCTGCAGGGCTTCCACGCAGTTATGACAACAGAATCCCT
-CATCTGTAATATCCACCCCTGGCTCTCATCTACGGCTCCCTTGTTTGTCC
-TGAAGATAATGTATTGATTGAGCCCTTTTCAAAGGTATCTTTGCCATGCT
-TCTCACATGAGGAAGAGTTACTGCTGTTCCCCCCAGGAGATTGAGACCGA
-TTGCATTTTTATACTTGTTATTTACTGTATACTTCTGATATCAAAATGGT
-CAATTCATTTATAATCTTTTTAATGTGCCTTTGAGAATAAAGGGTCTGTT
-ATGTTTTGTCTGCAAGGGGAAGTTCTTCCTCTTGTCTTTAGCATGTAGGT
-TTCACTTTACAACTCATTAATCGATCTTGTGTCCATGAATAGTTAACATT
-AATTATGCACAATTAGCATATGATAATGAATGACACACATTCTAAGCACA
-TACTAGACAGTGTAATTATTCTGAATATTATTTCGTTCAGCTGCATAGGT
-TCACAAAATATGATGGATGGGGTGTTCATCTCTCTTGAATCCATTTACCT
-GGCCTAGAGTGATGAGTTAGAAATGAACACAGTTGAAAATAAAGGCGCAG
-AAGCCGAAGACTGTTAAGCACAGAAGAAACAGGAGCTGGAGGTCACCTGA
-CCAGTTCTTTTGTTTTTTAGCTAAACGATTATTTTCAATGCTCTTTGTAG
-GACTTTAGAGCTCATTTTTTTTCCCCCAAAACCTTTCAGACGTCAAGGGC
-TGTTTTATGTAAAGTATTCTGACAGGCAAAATAATTCCTTTTTAAACAAG
-AGTCACCCTGCTTGGCAGGCTTACTGTGGCGAACAAAGGCAACTAGGGGG
-AAACAAACCACCCTTTTAGGAGGGAGGGTGGCTAAGGCTCTGGGCAGCCT
-CACAGCCTTGTACAGATGGCATAAACACCCAGAGTGACATGGACTGGGAG
-AAAGCGGCTTGCCCCCTTCCTCCCACCTGCTACAGTTATTAACCTTCAGT
-TTCCTGCCTTTCCACATGTGCTCCCATTATTGCATTCATTGTTTCCATTC
-AAGCAAAATATGAAGAAGGCTTAGACTGGGGTTGAACCGGGGCTTTCTAG
-CTGCAGGCTCACTAGCAGGAAAGTCCATTAGCCTCAGCGATCCACAGGAA
-TATAACCCCGCCTTCCCTAGGTTGTGAGCTGAGGGAGGGGTTGCAGGTGA
-GTTGTGTCCCTGCACTGGCTCCAGCTGTTCTGAGGCAGAGGCAGGCTTTC
-TTCATTTCCTCACTTtctcttcctccctccctccctccttcccgccctTT
-CCTAGTGTCCTCAAGTTAACTTTGGGAATCCATCTTGAGAGCTCTTGGCT
-GGCTTCTATTTTAAGAACCAAGTTCAGCCATTATAATTAGTCCCCAGTTT
-GTCTGAAATCCTCCAAGGCATTCAGGACTCCAAAGCTCCTAAGCAAGTAC
-TTCTCAAAAATTTCCATGGAAATAAACCTAGGAGCAGAAGCAAGTCAGCT
-GACTCAAACTTAGGAATGCCTTTCAAGTCCTTACTTCTGCCGTAAAGTTC
-ATAGAGCATGCATACACTTTGCATTTCTCCACaataattagatttatttt
-atttttaaaaatgtgttaatattttaataCCTTGTTATTGAATAAAATAT
-ATGGACCAGGAAGACAAAACAAGCCTTGAACTTCACCCAGCAGTCTATTC
-AGGGCTTCCAACAGTGCCAGTCTTCAGAATGGAGGCGTCTCATTCTTCAG
-AAAATCTTTTCTTAAAATAGACAGAGCAACCGCTGAACGTTGGCACTTGC
-TAACAGCATTGTAAAGCAAGCGCCTGGCAAGAAGGAATTATCTGCAACTG
-TATAAAGAGTAAACACAATCTGTATTTTATTTGGAATAGAATCTGGGTGT
-TACTGCATTGTCATGCAAAGATAACGATGATGTAAGGCCAAGGGGGAAAG
-GCCACAGGCAGGTACGTATCAGAGTCTGCTCATGGTAAACATTTAGAATT
-ACAGTTTAAAAGTGTATTGTTTGTAGCTGTGTACACACAGgtgtgtgtat
-accagggtgtggcaggcaggcaggcacactcggagaagacgaggatggcg
-ttcaggagttggttcttttctcccactatgtgggtcttgggtattggatt
-taggttgtctagcttagcagcaagcacctttatctcttgaaccatctcac
-cagccccAAGGCAGGGAAAACATTTTAAAATTCTTGTATGAAGTTAGGTC
-CAGGGAATTGGATTATGTATCAAGTATATAGAGTATTACAAGTCTAAAAC
-ATGTAATATAATCAATCTCACCTTGAAAAGCAGAAACCAAGCTTTACCCA
-TACTACTCTGTAGTAAACCAGCCAGAAGCAAACCCTGTTCACTCAAGGCT
-TCACTGGAAGAATTGTGTAACTTAGCCCTAGAATAAAAGGCAGATTTTAC
-TTTTCTGTACAAATTAAGACTTTTTGTTCAGTAGTACTGCTGATGGGTAA
-TTATATGGACTGATTCTTTTTTAAAAAAtttacttattaatcattcattt
-gtttacatctcaaatgatatcccacttcctagttgcccctccacaacccc
-ctatcccacatctgccctctcctccgcccctttgtctctatgagggtgct
-cccacatccacccacactctcccaccccaccattccaacatccccctatg
-ctggggcatcaaaccttcacaggaccaagcatctcccattgctgtcagac
-aaggtcatcctctgctacatatgtatctggagccatggattcctccctgt
-acactctttgattgatggtctagtctccgggagcactaggtggtctggcc
-agctgatgttgttcttcctatggggttgcaaccccccccccccccccgtt
-cctccagtccttccaccggctccccactggggttcccgagctcagtctga
-tggttggctccaaggatccacatctgcattggtcagttgctggctggacc
-tcccaaggaactgacacaccaggttcctgtcagcaagcacttcttgacca
-cagcaacagtgtagggtttggtgtctgcagacatgatggagccccaggtg
-gggcagtcctcggacggcccttcctttagtctttagtctctgctacattt
-tttttttttggtcgctgttcttcctttggacaggaacatttctgggttaa
-aaactttgagatgggtggtgactccatccctcaactggggtctatgccta
-tctactggaggtggtctctacaggttctatctcctccttctctgtgcatt
-ttggctaaagtcacctcattttagtagggttatttgattccctggagtct
-ACctttttgagttctttgtatacattgggtattagccctctatcagatgt
-aggattggtaaagatcttttctcaatgtgtgggctgctgtttgtcctatt
-gacagtgtcccttgccttacagaagattttcaattttatgaggtcccatt
-tgttgatagttgaacttagagcataagccattggtgctgtgttttagaag
-ttatcccctgtgcccaatgtgttcaaggctcttccccactttctcttcta
-ttagattcagtgtatctgtttttaGGACTGATTCTTAATAATTCTATGTA
-TGCTTTGGAGTGAGAGGATGGAAGTGTATACCCCTACAAGCCAGAGATAA
-AGAGGAAGTTCCTCCTCCCTGGAGCCCTGGTTCTTTTCCATACAAACGCT
-TTTTAACCACCATCTGACTTATTATTACAGAGAGACAGTTCTTGAGCCAG
-GGAATGTTGCTTCCAGTCATCTTTAGTGTTCTCTATATCAAACAGAACAA
-TGGCCTCAAATGTTCCTCAAACCCTATAGTTGCTTTCAGAGGCTTGGGAG
-TTCAACATTGCTCATTTTAAAGCCTGATCCAAATATGACCAAATATCCAA
-ATTAAAAATGGGAATTTTTGGGGAAATGTTTTATTTTACTACAAATAATT
-TTATTTACTTTATATATGTTGATATAGTTAGATTTTTGTATTAAAAGCAA
-TATTTTAAATAATTTATCAAGCCATGTAGATAAACTAGACAGCCACACTG
-GCCCCTGGCCGTGAACATTTTTCTCCAACAAACTGTCACAATGTCATCTA
-AAGTTGGGGAGTGAGGTTGGAGGTGAGGCTGGAACTGAGAAAGCCCATAG
-AACATCTGGAGATACTCAGTTATAAGTTTATAGTTTTTCTAGAAGTCAGA
-AGAATGTACAAATAGCATTTAATCCAAATTTCAGATGGGAGGTGGCCCCC
-AAGACTATAGGCCGGGTCATAGACATCTATATATTTGTATTTTCTAAGCT
-TCAATATGCTGGTTTTTGAAATGATAACAGATGCATAGGTCTGGAGGATC
-ATCAGGGTATTTGAATGAACATAGGAAGTAAAAATCTGGGTTAGTGTTTG
-GTGTGGGTTAGAGGCCCAGTGTCATCTCCTGGTCTCTGGTGCGTCTACCA
-CTTTTATTTTTATTGCTATCTGATTTGTGATAACATGATGATAATTGAAT
-TGATTATGAATCACTGAATGATTCATTAACTACTTCAAGACACTTGTGGC
-CTTTTAATGACTGGCTGTGTCTATGAACAAGAGAACAATCAGTGTTCTTA
-AAGGAGGTACAGGCATGGTGGACCTCTCGATGGTTGACAAGAACATTGAA
-CATTTTTCTTTGAGTATTTTGTCTCCAATCTAAGCAAATGTGTTACTATC
-TCAAATTTAATATTCTCTCTGGATTTCATTTGTATTTTTTATAGTTTTTT
-CATTGCTGCTAATATAATAAACTATATGCTTAATAGATGAGAAAGGACTT
-CACAGGGAACAGCAGGGTTGAGGAATGGCACTGGATTTGTGCGTGTGCAA
-TGGAAGATATGAGTGTGTACGAGCTTCTCTACTAAAAATAGAAAGTAACA
-CAAATCACTAACTCACTGATAGCTGAAATGTTATTAATGATATGCATATA
-TGAAACATGCATTCTAAACAAAAGCATCTCTTTGGGAATGTGATTCACAT
-CTCAAACTGACAAACAGAATTATATCTTTTCTATTAATTAATTAAGAATT
-AGTTAATTTTACCAAGTTTTCCTAGCAAATTCATGTAACAGGAACTGCAT
-TGTTCTGAAGTACGACTTAAAATAATCTGTCTGGAATTGTTAATGACGTC
-TGAAATCAAATAGAGAAGTACTGTGACAAGCCTGGGCTTTCTATGATGAT
-TGTTGAAGATTATGCAGAGTTCTGTCAAGATGGTGGGGTCAGAATGAATT
-CTAGCCAGGGCCACTAAAGATTAGAGAGGTGAAGGAAATAAGACCCCTAG
-ATCTTTCTTTCTGAGCGGTAGTTAAGACAGTCACAGCAGCTGGAGAGTTA
-GCTAGGCCTCTGGCCCTGCAGGAAGACTGACGCTCAGAGAAAGCCCATGT
-GATCGCGCAGCTATGAGGCCAGCGATTGTGAGACCACACCGGACATTTAT
-TCTACGTTTCCCAGTCCAGAGGGAGAATTACTACTATATAGCTCCAAATG
-GTTAGGAGGTTAAAAAAATTACATGTTGGTAAATTTCTGCTTTTAAAATA
-CAGAGTAGATCAGAATGCTTTTGGTGTCTCTTTATTTTATTTACCCCTCC
-GTCTTCTGTCTTTTCCTTTTCCTGATACATTTACCACACAGGATTAGTCA
-TCCAGAAGCCACTTGGTAATAAATATTTTTGATGATAAATATTACGTACA
-CGTGTAAGAGTCAGGCTTGCTGATGTCAGTGGAAAGCCAACGGTCTTCAT
-GGAAGAGGTGTCTTTATAAAGAATCACCCACTGTCCCCCTCCTTGTACTC
-CCCAAACTCAGCCAAGGAAAGTTAAGCGTCCTCTGCCCTTTGACTTCAGC
-TTTTCTGTCACCCCCTGATTAAAAGGTAATATTTCTACTTAATGGTGCCC
-CAAATATCCCTTTTACATATGACATTGCAAGTTACCCTGTTAAGATTTAT
-TTCTTTCACTGAAGGCTAAGTGCTTATTAAATCCCCCAAAGACTGGATTA
-GTGGTTAGTCTTCTTGCACTAGACTGGATGCTGAGCCCCAGGTGAGCAAC
-TGCACAAGGAGAACGATCTGAGTTTAAACAGGGCAGGAAAGGAGGCTGCA
-GTCTCTACACCCATCAGCTGCTACCCAGGGCTTCTGCTAAGCTCAGTTGA
-GATTGTCCCAGAGAGGGTGCTtgtcatagttagggtttattgctgtgaag
-agacactgaccacagcaactcttataaggaaaacatttcattggccctgg
-cttacagtttctgaggtttaattcattatttgtctggcaggaagcatggc
-agcatgcagtcagacatggtgctagaaaagttgagagttctaaatcttga
-tctgaaggcagcagaagactgtgtgtcatactgggcgtagcttgtacatc
-ggagacctcaaagcccacccccacagtgatacacttccttggacaaggcc
-acacctattctgataaggccacacctcctaatagtgccacttcctatggg
-tcaagcaatcaagcacacgagtctatgggggccatacctattcaaaccac
-cacaGTGGGTATCTCCTTCTTTGTCTATGGTGTGACCACTGAAGGACAAC
-CTTTCTAAAGGATTTACCTTTGGATCCTGGGAAGCCTTTCAAATAGCAGT
-CAATGGGAAAGCAATTTTTTGGCTGGCTCAAAACTGGCGTCGAAGGTTTG
-GGGCATTTCAGAAAACTGACAGTGCCATTTCCCCTTTGGATGGAGGATTT
-ATATAGAAGCAGCAAAGAAGTCAAAGGCAACAGTAGTAGCCATGGTGGGA
-GGCGGGGAATGATTGACTTTGTAGTTGAGTTGTATTACCTGTGATCTAAA
-AGTTAAAACTTTTGTGAGTAGTTTAGTGCTCGAAAACAAGAGATTAAGTG
-AGTAAAAGATgagagagagagagagagaaagagagaggaagagagagaga
-gagagagagagagagagagagagagaagagGtgtatgtatgtatgtatgt
-atgtatgtatgtatgtatgtgtgtgtatgtatgGAGTATACGGTGGGGAG
-GAAACAAAAGAGACTAAAATCTGAGCAGAGATATTATCCAAGCAGCCCAA
-TCTAAAGATTGTCCTCATACCCAGAGAGGTGGGCTCCAATCAACATGGTT
-ACAGATAATCTACTCAGTGATGACCCATATTACTGAGCACAGTATAAGGC
-AGCTTTGTGTCATTGTGATAAAACACCaataataatgttattttttatat
-ttttaGTCTCCTCTCtgtatgtgtgtttatctgtgcatgcatgtgtgtgt
-gtgcatgtatgtgtgtgtatgcggacatgtgtatgtacatgccacagtgc
-tcagtcagaagatagctattgggagtcgagtctctccttccacttagagc
-attctgggaatcaaattcccatgctcctacatgctttacctactgagcca
-actcagcagccTGTGATCAACTGTCAAGGAGGAAAGTCTGTTCTTCTTAC
-TGTATTCTTATTCTTCGTCTCAGGTTGCTCAACACACTCCTTCTTGGTTC
-AGGTCTGAGACAGAAGTCTTTCAGTTCAAGGTGTCTGGCAGACTGAGAAA
-GGAGCAGGAAAAGACCAATCTTCCCTTTAGGTCACCccaaacttctatcc
-agtaagctttacctcgtagaggcccaccattgccccacagcatgaatctg
-aagaccaagcctttgtcatggactatgggggagtattctagatctgaacc
-acaacaGTAGGTGCAGCCACCGAGATAGTAAGTCTTTCAGTCTATTTTCA
-TAAGTATCCTCATTATACCTAAAGGACACTCAGGCTTAAAATTATATATT
-TCAACCCAAATTTCAGACTGTAGCAATTGTAATTATTGGCTCGTTTCAGT
-GATccacagcactgggggcttaaacatcagaagctgatattctctgaggg
-tagaggctccaagttcaaggtcaaggaatcagggtgggcagtctgtccta
-atacccaactccttattccaaaatcaactggcatcatctaggtctgtctg
-aagtttctacagtctttgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtg
-tgtgtcttattctagtctccttccctttacagtggaatcagggccccttc
-taataacctcatttctgcataattatcattttaaagaccTAAGTACTGCA
-GTTAGGACATGTGAATGTGAATATGGGGGAATATGCTTATATGTTTCATC
-CCATCCCATAAATTCTTTTGTGTTTGTTAACAGGGGAAATAGTTTGTTGG
-CCATGGAGGAATCGAGAAACTCAACAGAAACAACCCAGAGATGAGTTAAG
-TGTAGGAAGGTGGCTATTTTCCTGTGACCCAGGGGGATGAGAGGCAGCTT
-GGTGTCTGCACCCAGCCAGTGGGTCAGAGTTACTGTGGCCAATGTTTCAA
-AAGCTAGGGCAAAAGAAAGCAGAGCTATCGTATAAGATGTAGGGCCATTC
-AGGGAAAGGGTGGTAAAGGAAAGAGTGAGCTCAAATCTGGATCTCTCTGT
-ACTACCTGCCTTCCTACTGACTGAACTGTGCCCTAAAAGGCTGAGGGCTG
-AGGACCTCACAGAGGTGGTCCCCATTTCCCCCTCTCACAAGGAATCAAGC
-AGGAAGGAGGCATGAGGCTCAGAACTAGCAGGCAAGGACCAACACACCAG
-CTACTTAAGGAGTGTTTATTTCACGACATGCACATAGTATCTTTGAATAG
-TTGTTCCATGGGCCTTGTTCTCCCAGCAGTTAAATCCCCTTAAGAACTGT
-GGAATAGCAACATCTGAATTGTTTACAGCTGGTTTAAAGCCGGGACATGG
-GTGCTCGTGTGTGTAAATCCAGCTCTCCCAATCACAACACACACTGTGCT
-GCTGGACTTGATTTCCTTTGTAGCATTGTTTGGATGTGCTTAGCCCATGA
-GATTGTTCTCCAAATGAGCCAAGGCTCATAAGCAGCTTTGAGGCTGCAAA
-ACTATGACTTCCCTGACAGCTGCTTGCTTCACTTGTTACCTGCCTTTTGC
-ATATTTTCGCCTCTCTGCAGCTCCTTGAGAGAGGAACAGATCTTTGCAGA
-AATCAGTGCCTGCCTCCCGGCAGCAGCAGGGCTGCTTGCAGAGTGTAAAT
-GGTGCCCTTTGTGCAGGGGGCAGAGGGAGAATGGGAGTACAGACTTCACA
-TGGTTCAAGTCCTCTGCAGCAAAGAGCAGAGGAGAGCCATGGCATGTCAG
-CTCTGCTAACAGAATCGTTTAGAGTGACTTGTTTTCTATGCAGAGTCTTT
-TCAGGACCTGGCTGTTTTTGCCTGCTTAATGTGCTCTGCATCTTCTACAG
-TCAGACCCCACTGCATGGTTAATGACACAAGTTCCAGGAAGCTTGGGGAT
-TTTGCCAGAAGACGCCAGAGACACTAACCTTGTCAAAGCAGAAAAAGACG
-ACATACTTAAAGTACAGCGAGACTCTCAGTTCCTAAGCCCCTAAAGCAAC
-TGGGAAGTAAGAGACTTAATGTGGACACACTAATCACACAGCCAGATTTC
-TCTCAGGGCAGTGTCTCCCAATCCTCTACTAAAAACTCAGACCACAGAGG
-ACTAATTCCAAGTAATTGAATAAACAACAGGTAATAGTGGCAATTATCTT
-AGGGATGCAGCAAGCAAGATCTGTGTGCACAGACAGGCAGGCAGCCAGTC
-TGCTTTCCTACAGGTACTTCTGAGTCTACCAGACATGTTCAAGGAATGGC
-TAGCTGACAAAAGCCCTTCAGGGTACATTAATTAGCCAACATAATTCAGC
-TGCCACACCCTCAGAGTAATGTTGTTCCCATAGGCTCAACATTTGTGACT
-CTAAACCACGATGGCATTAAACAAGTTACCCAGCCTTCCGTGAGTAGTTT
-TTGCTGATCAGTAGCCCAGGCTGGCTAGGAGCTCAGCCTGCACCCTGGCT
-GGTCCCTGGTAGTTTCTGTTGTCACTGCTCATTGCTAAGAGTGAGATCTA
-TGGCTGTGCATGTTTTTACTTCAACATTCTGCACAGTGCCTGGCACATAG
-CAGACAGTATTAATCTCTAAGATGACCTTTGAGTTTGCAAGTAAAAATGT
-TTGGGATATTTTGTCATCCATTTTAATGAATACCATCGTTGAGGGTTTTT
-TTTTTTTAATTTCCCATCCCGCCTAATAAAATCATAATGTAAATAATGAT
-CCTCACCCAATCTATTTACTAATTCTGTCCCAGACTCTTTGGGGAAGGAG
-GAATTTAATCATAAACAGGAAGACAGGACACAAGGCTTTCTGTTTGGAAT
-GTTCCAGGGCTCTGTGCAGGTTGTATTACCTTCTTTTCAGTTTAGGAACC
-CTGCACGTGGTGGGTACTTAACATGGACTCCCAGTTGGATACTCTTTGGA
-ATCAACTGCATGGCTTAATATTTTTTCCAGTGACCttcgtgtgaggtgca
-gcttgagccctggaattaaaaaaaattctcctaaaagattctagtgtgca
-atcaaggctaagaacAAAGAGAGTGAAGAGAGACTCTTGTCTTCTCGTCT
-ACAGATGTGGACTCTTATTGTCGCCAACGAGAGCTCTCAGGTGACCAGTC
-GTTAAGTTAGTTTTCATGTTTATGTTACTAATAAAGGGAGCAGGTTTCAT
-CCTTTCTGAGAGTGCCAATGGGTCACATGGATTCACACAGCCTACTTTTC
-TTTTCTGCTTGTAGAGACACATTTCCCACTTGCACCTTCTAGGTCTCCTG
-CCTTCTACTAATCTTTGAGGGAAATGTATCCCTACTTTTGCCTATTCCCT
-TGGGCTCTCAAGAGCAATTGGTTTAAAGAATATCCCTTAGAATCAGTATG
-AGTTAAAGTATATAAAACAGTGATAATAGTGAGAAGTTCTGGAAGTTTCT
-GATGATCTTGTTGGAGACTGTGTGTTCTGTAGCTCCCTCCTTTTTATCCA
-AGCTggacctgagttcagattcctagctctcatgaaaaaaaacgccgagt
-aaggaggcacatggctgtaataagagctggggaggcagaggagagaggat
-atctggggcttgctagctgagttggtaagctccagcttcaatgagtggcc
-tggccaccaaaatgaaggtcgagactgatggagagagatacccaatattg
-acctccaggtcttcacatgcatatacatatacaTGCATGCATGCATGCAT
-ATCCATACACATTTTCGCACATATGAATATGTATATTCAACACACAGAGA
-GACAAGGTGTTCCCGTTTGGCAGAGTAGTAAGAGGATCCTGGTGGCTGAA
-CCACTGAGCTCTTCTCACTTAGGACACAGTTACTCACGTGGATACCTTTG
-CTGTGAGTCCTCAAGGGCACCTAACTTCTTTTAAAACATCCTCTCTACTG
-AAAAATACACTTAAGATTAGAAACAATTTAAATTTAAGTGAATTTTTGGG
-GACCTAGCCTGTGTGCAAGCTGGAAAAAGCTGACACGGTACAATGAAACT
-TATCAGGAGAAAAAAAAAATACCCATAATGTAGATCAATTTACAATTTAA
-AACCTGAACAACAAATAATGTAATCGATAAAACCAAGGTACTAGAGAGTA
-CCACTATGCATGCAATTTATAATGCCCAGTTTTAGCACAAGCTATTGCTA
-TTCTCTAGATTTCTAAAATTCGAGGATGCACACATGTGGATTTGGAATAA
-TACCAGTTTACAAGACTACAACCCTATCACAGAAACACTAAATGAAatat
-aatattttcaataactctaaaggactaccaatacccttaccttacagatg
-ggtaaactgagacaaagaacagtaaaCCAttctcgtacagcataagggaa
-caggagcgaaggcaaggcctgccagaactgtgtttgtcatgcttgggctg
-gctagagctccttcaGCACTGAGCCTACAAACAGCTAAGCTGTGGCTTTC
-ACTGGGCATGGGGGTCTTGCCACAGAAATCCTTTTTGATAACATTGTCAG
-AAGGAAGAAAGTCgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtA
-CACCTGTAAAGTCCTTAGCCATCAGACACATTTAAATTAAAGCACCACTG
-GAGTTTAAATGCTGTGTCTGTCTGATTTTCCCATTGCTAGCTTTGTATAA
-ACCCTGCTGGTCATGTTAGATATATCTGTAGCACCATGGCCTTGAAAACA
-ACGAATTTTCTCCATTTCCCTCTTCATAATATGCTCTGAGATTTACTGTT
-TCTGGACTTCAAAAATCAACTTTAAAACTTAATTCTCTATCTAAGAAGAA
-CCTCTCCTTTAGAAATAGATGACCAGATCCCTAAAGTGAATAAAAAATAG
-CTTAAAACAATGGATTAGCAATTTGGTCCAAGTGAATTACAAATAAATAT
-TTTTAAGTCTACTGAATAATAAATCCCCATTCTTAAAGTAATCTGTGTTA
-TTTGCAGAGGGTAAGTGATGGATCTTCTAAGGGTGGTTTGCACATCTCTG
-GGGCCCCAGCATATGGTGATAATTCCTGGTCTATTAAAAACCAGTCCTAT
-CAGCTAGTACTGCTGTTCCTGGAGATCAAGAAAAGTTCAGCTAGAGTCAT
-CACACGGTGAATGAAAGAAATCAGATACTAAAATCCATGGATTCAAATTT
-CTACCCTTAAAAAATGATAACTCTACAATTTTCACCCCCAGTTCTATGAT
-TTAGAAATCTCTGAGAACCATAAACCTTCCCATAGCTCTCGGGTAACCCT
-GATCTGAAGCCATACATGTTATTTGTGGTCCTCGAAAACATACTTAAATG
-GTACCATGCATTTTGTGGTAAGGTTGTAACATGCTTGATTCTGGAATATT
-GCTCAGATCCTGTTGTAGACATCAGAGAAAATCCAGTCTGTATGGAGCAT
-TATCAATAACTCTTTAAAAATGAAAAAGAAAATTCTAAATTCCAAAAATC
-TGAAACCAGGCTTCAAGTATTTCAGAAAAAAAAAAAGATTTCATTTTTAG
-AAAGAAGCATCGAATGATACAGGATTTCAGTGAAACCTATCACCTGATTT
-GCTTTTGAAACTCAATCAGGGTTCCATTTACCCAGCAATATTTACTGGGG
-ATGAAGACCAGGAATATAGCTGTCATTAAAGGTAGAAAAAGTCTTTTAGG
-GGAGATGAAACATTAAATTGTCATCCAAATGAACATACACAGAAAACTGC
-CTGCTCTATAAGTTTTTCTGATACTTCCCAGACTACAATACACACGTTTA
-AAAAACAATCAAACTATATGGTGACATCAAATCACTGTGTTAATAGGAAA
-AAAAAAAAAAAAAGGACATTGTGTCTgtcctggggattgaagccacatcc
-tgtgcatggtggggaagggctctaccactaggctatgcgcccagccTTCT
-GTTAACtttctctttggagacaggatctcactgaattaattacccaagcc
-agccttgattctcctgtttcaacTGTGGAGTGGTTGCTTACCAGGGGGTC
-TCAAAGATCCTCTCAAGGCTGATTTATCTCCGAATATGAAACAAGGAAGT
-GTTTGGGAGCTCAGCATAACAAAGTGTGAATGGCTGATGAAAATGTCATT
-TGCTTGAAAGAAAAGGGGGGAGTTGGGGTAAATAAAATTTGCTGAAGTCT
-ACTTGGGCTGGTTGGAGTTTGgcatgtgtattgtttaaatttctctctca
-cactaacttattctttctctttctccccctctctctgtctctgtctttct
-ctatctctgtctctgtctcagtctctctctcttcctcatcctacaagatg
-ggtgctataattactgatattttacaggcccacgaagcacagagagatca
-tataatctgcTTGCTGTGTGTGTCCCAGACTGCACAGCCTTCTGTTCTCA
-ACTCATTGTCCTTAAAAATGTACCCTAGGTCACTGGGGACAGAAATGGGT
-ATTGGGGGGAGATAGTGTGGTTCAGTGGCAAGAACTCTGGGTTCCAATGC
-TGCAGAAGTGAAGGGAATTCTGATTTTACTTGAGTTTCCATTGTAACTCA
-TGTTTCTCAGTGTGGTAGTTAAGACCCTGTGAATGTTTCGaccaggttga
-caattctaagtctgaagttaagaatattgataagaacgcagaggcgtgga
-gacactaccgatatcctactggtggagcataaattggttcaacctagact
-gcagcttggcattatcttgtgaagcagaagtcacatctactgtatgacac
-agaaaatgggcatcatgacaaatctgtgcgcatgtgcaccagtatctgtg
-tctaaggatgctttttacagaatcgtttgtaattgttccaaactgaaaat
-aaatggaatgtatacattaactgtgggatgatcataccatggaGATAAAT
-AGAACAAAATATAGTGAATTCGCTTCAGACACACAGAAAAAAAAATGCAC
-TTAAAATTTAAATTCACTCTAGAGGGGAAAAAAAACATGTCTTGGGAGAA
-TATGACCAACATAGTATTTTTCTTTTAGCATCTGTACATATATGTGGTAT
-GTGTTCGTGTGCATACAtgtgtgtgcatgaacgtctgcatggaggactga
-caggggtgttgggaatcttcttgattatctttgctttgttctttgaggca
-gagtctctcagctgaacgcagagctggcctatatgacttgtctgctagcc
-agcttacttcagggatacattctctgccttcagattactgacgatacagg
-caggcagacatgtacacctcaaatttatgtgacatctgggggtccaaaca
-taggtggtcactcttgcatagcaagttctttatccactgatccactcagc
-cccAGGATACCATTTATTTTTTTAAAGAtttattttatgtgtatgagtgt
-tttgcttcatgtacatgtgtgtatcacatgcatgtctgatgtacactggg
-gtcagaagaaggtgtcagatcccttggcactggaattacagatggttgtg
-atctgccatgtgggtgttggggagtgcacccgactcctctgcaagagcag
-tcagtgctttcaacaattgaaccatctttctagctccTAAGACACCATAT
-TAATAAAAAATACAACAAGCAAATTAAAATTATTTTGCTTATAAATATAG
-CCACATGAAGCCAAATTAATCTTTAATAAGTAAAAGGAGAAATGAAGAAT
-TTAAGATAATTATTTCTGCTTGGATGTGGTACAGAAAGATGAGGCAGGGC
-ACTTTATTGTTTTTTGTTTGGTTGGGTTTCTTTTGTTTGtttgtttttcg
-agacagggtttttctgtgtagccctggctgtcctggaactcactttgtag
-accaggctgacctcgaactcagaaatccgcctgcctctgcctcccgagtg
-ctgggattaaaggcctgcaccaccacgcccggttACTTTAACTATTGTTA
-ATGGTCTAATTTATATGTTAGGTCATAGATAACTTGTTTTTAAAATGATG
-TTATATATAAATTTTTCTGTAACCATCAAATATTACATAGGAAGTGTCCT
-ATTTAAAACAATTAAACTTTTTGAGGCATTCCTTCGTCGCTGATCCTGTT
-TCCAGAATCTTGCAAAAGTAAATACTTGATTTATTAAAACTTAATAACAG
-TTAGCTAAAGAGCAAAGATCCAACAGTCATAATCTACTAATAGATTAAAA
-TTCTTTGTGAACAATTGGTATTCTTTATTGGTAGAAGAGAAGCTTTTATT
-GGTAGAAGAGAAGCTTTCCTGTAAGGCAATTTGTTATCACTCCCTCAAGG
-CTACATGGCTTAACCTGTGGTGGTGTAAAGAGATGCGGGCACCGGGTTTG
-TTGTACACGAACCACACATTGAGTCTGGGCCTTCACATCTGCCCTAACTA
-GAGTTCTACCTACCACGCTTCTTCGGGTTTTAAGAGAACTTGTTTTCTCT
-GGTAATATCTGGAGATGCGCATAATGAAAGGAGCTCTTGTCAATCTGAAA
-ACACTGAAGTGATGCGAAGAAAAAGAAAAGATGCAGGTTCTCTTAAGACA
-CCATTTTCTACACTCCACTGGGAAGCACCCAAGGTGGCTGCGAACACTTC
-CGCGTCTCCAGAGACAGGGAGGGGAGACAGAACCGCGGAGTGCGCAAGGG
-CAAACAACACGTGTTTGTTTACGGTTTATGGTCCAAGCCGAAGCGTTGTC
-TTTCACCTGCTACTGCACAGGGCCACGAGACCGTGGCGTGGCTCTGAGCT
-TGTCCTCACGTGGTCTGCTTTGACAGCCATTGCTGTGGCTTTTACTTAAG
-GGTTCGATTCTAATTTCCGTCAAATTTCAGTATCTTTTACAATCTCTTCC
-TGTCACCAGGCATTGTACTTGCCTCAGTGATAAAAAGGACAAGGCATGAT
-AGAAATGTTTTGTGTAATTATCAAATAACAATTAGGCTTTAgtgtgtgtg
-tgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgCCTTTTACAACTCTTCTTTTTC
-TTTCTCTAAACAGAGGCAGTTCTGAAGTGTGGTCTGTTTACACCACCCGG
-ATATCAAATTGACTTGCTAATGGTAACTCTTCCTTGGTATCCATGGGTTA
-CTGTGTCATGTGATTTGACATCGAGTACAGACAGCGCTGATTAGGAGCAT
-CCAGCTCTGTCCGACTCCGTGCATCACTGAACCATCTGGTCATTTATTCA
-CTAATAAGCCCCTAATGGCCCAAATATTCACCGGCCTGTCATTGTGACAT
-GGCATAAAATGCCTACATCTTTCAACTCGCTTTGACATGTTTCTTGTTTC
-ACATCAAAACCCGTCATTTACAGGAAAAGAGCTCAGAGGGGTAAAAACTT
-GACCTAATCTACAGTGTTAACACAAAGACAGAGGCTTGGGTAGCTAGTAG
-CCTGACTGAAGGCATGTAAATGGGCAGGAATTCGTTTTGTACATTTTTTT
-TCCATTCTCATTTTACAACATTCTTTAAGTTTGGTATCATCCCTAATATG
-GGGTTTTATGTGGGCTCTGCCTTGAAATCTCTAACCTGGATCTGTTTAAA
-TAGGAAGGCGCGCTTTAAAAGGAAAGGCTTCTTAGAGGCACCGGTCGCGC
-CTGTTTACATTTAAATGTAGAGGGAAAAAAATGCATCGAAGACAGAACAG
-CTCTGCTGAGTCTTCCGAAGACTCTGTGGGTGTGCTCATTTGAACACTTA
-CTCTCCCCTCTTTTTTCAGACAAATGTGCCTTTTCTTACTTATTTTCCTT
-GTAGGTTATAAAAATTAGTGACTATTCATGTTTGGGTCATTTGACATTGT
-CACCATAGCAATAGTGAGAAGTGGGGGTTCTTGCTTCCAGTTAACAGCAA
-AGCAGGGCCAAGTTCAGCAAGTTGTCTTACGGGGACAAGCAGAATCCTAA
-TGAAAATACAGGAAGTGGGTAGAATGGAGGGCCCTATCTCATGCATCATG
-ACAGGAATCTTGGTCCTGACTGGGATTAAAACTGAGAGTCATTAATTAGT
-TTTATATCTATAGACATTACTAAACGGAACAATTTTTTTTAACAGTAAAA
-TCTCTCTGCTCCATTTCCCCCTTTTGTCTaaaacaaaacaaatcaaaaca
-aaacaaatcaaatcaaaacaaaacaaaacaaaacCCAAGTTTTAAAAACT
-ATGTTGGCATAGTATAGGTTTTTTTAAATATCATTTTCCTCTGAATTCCT
-CTATAGTTTACCCCACTTCTCACAGTACATTTGTGAGAACTGAAGAGGTG
-ATGTGGTGTAGAGGGCAGATGCAGGCCATGCCAACTAGGTATGAAAGACT
-GCAGAAagcttggtgtggtagttcacctctgtagttccaggaactggaag
-aggagagcaggaagactgccctgcgtttgaaggcagcctgagctatagtg
-tttagtccctaaaacaattaaaaccaaaaccaaaaccaccctACAGCGGG
-CTGACGTCTTGGTGAGTGTGGAACTGTGCTGTAGTTCTGGGGAGGGTCAC
-TTATGGTTGGTAGGTGAATTCCACTGCCACACCTGTCACGGACAGATCAC
-CGAGAACTGAACTTAAAGTAGAACCTTGACCTTCTTCTTTGCTACGGATG
-GATGAGCTGGAACTTGGGGTAGGACGGAGGTACACGGGTGCCGTATCTTT
-TCCAGAACCCTCTCCACTAGGCTTTCCTGACTTATGGGTGCTACACTCTG
-CCTTTCAGCTTTCCATGGTTGTCTTCATTTGTCCTTTTCATGGTTGGGTC
-CCTCTCTTTGGCCTTTTAAAGAGATGATTCGCTTTGTTTTTCTTGTTACA
-TTTAAATACTGCAGGGTGGTGGGAGTCGGGGTGCATGAAAATGTGTCCCG
-TCGTATGTGTAGAGGTCAGAGGTCAGGTTGTAGGAATCAGGTCCAGAGGT
-GGACTGCAGGTCCTCAGGCATGGTGACAGACACACTGAGCAATCTTGCCA
-GCCTTCATAGCTGGTCCTTATCGCCTCTCTGAGATGGGGCTTAGTGGGCC
-TGCGTAGAAGTGGTTTTGGCTTCAGCTCTGTTTATGCAGGCTGGTGAAAG
-GGCGCAGGAGCTGTTGGTTAAAGTGAGTCTCAGACTCTGGAGAGACTGCT
-AGGGCTATGTGTTTTGCTTGGGGTGTTGGAGGATGTATAACTTGGGGGCC
-AGTGCTTGTTCTGTGGTAGTCGAGGGTATGTTTGTGAGAGGTCACTGTTT
-CATACACTGGACTGAGTGCTTGGAGAACAATTAATATAACAACATGGTGC
-CTATATTTTATTTCAAAATTTCACACAAAAGGAAAAATAACCTCATATAA
-GCAGATAAGTTGAGATCGTAGGCACATATGAGATTATCTAAATAAGCCCC
-AAACCTAGTTTCTTTGTTTTCATTTTACTGTAATATATACAACATAAAAA
-TCTGTCCTCTAGCCATCTTAAGCACGTAATTCAGGTAATTCAGTAATTTG
-CTCAATGTTACTAAATTATTACCGTTATCTAATCATGAAACTTTttcctt
-ccttccttccttccttccttccttccttccttccttccttccttctttcc
-tcccttccctccctctttTTTTTCACCCCCTATGGCTTTGCTTTTGTGTG
-TGTTAGTGTGTATAGTTTAAGGGACTGAAAACACATTTGAACTTTGAATG
-ACctttctgtctccataaatatgcctattgtagatatttcacataaatga
-aaaatatattgaactttttcttttactcagcataatattcccaggcttcc
-actatgtttttagcattatcataactttattattattatttttttttact
-aaacagtatttcaatgcaagtgtgtatcagagtttatttatctactcatc
-tgctgagacaaacttgggttgtttctacctgatttgTTTCAGTTTGATCC
-ACATTAAAACTTCACAAAAAGCCATTACTTACATAGAGAAGGCATGCAGT
-AGAATGTTGAAGTAGAATTATGGACTCAAATTCAATTCCAGGACTGTTTT
-TTGTTGTTGTAACCACCCCCCGCCCCACCTTGCCTATCAAGGCCCAGCCT
-TTTGAACCCTCCCTTCACCCACTTCAAACATGAATCATAGTGTTCATTCT
-ATGGGGGTCCAGTTGGAGTTGAACAGAATCATATAAACCACTTAGAACAG
-ATTCGAATTTATCAACTGATACATGAAAGACAGGCACCTCCCACTGTGTG
-AGGTCTGAGGAGGGAGACTAGAAAGGAGATCCTAGTGCTGGGGCCACACT
-GCCCAGACTAGATCTGAAAGGTCATGTCTAAGCTCAGCTTGATTATGGGG
-CTAGAAGCAAATAAAATGCCTTAAAATTTGAGAGATATATTCGAGTTTAC
-CAGTGACCTCCCTGACCCACCATTGCATATGACTTAGAGGTATCAGACAA
-ATGTATGTTGCCTGAGAACACTTAAACTTGTGAACCTCGACTTCTTTGTG
-TTGTGCTTCTCAAGACACTGGTTGTGGATTAACCTAACACTGTTCAGATT
-GTTAGAGCCTGAGAGTCAAACATCAAATCTATACAGAGATTTTTATTTTT
-AAAATGTTTTGTTTTTTTAGATTTATTCTAATATGTTTTGTCCTCCCTGG
-AAGCAAGAGCTGTTCACTAAATACTGACAGGATGGATAGCCAAGTCTACC
-GGCATTTATGACATTTATCCTCCTTCTCCTTCTTCTTTTGTATCCTTGTT
-GCCACAGGCTGCAGTCTTGATTTTCTGCAGCTACCAGGGCTGTGTGACCA
-GTCATTTCCAGTGGAACGAAGCCAACATGGTTTATCATCACAAAGCAATG
-CAGAGAGACATTGGTGGACCTTTTATTTTTGCCATCTTCCCCACAATCCT
-TGGCGGCATACCTTCCTCCCTCACCCCCCTTATCAGGATAAAGAAGGAAA
-TGGCTCAATCAGTAAGCGGAGGAGAGCCACTCACCTGCTAAATGAATGAG
-AAATACAACATAGGGGGAGTAATCTGAAAGTAGAGACTGAGGTTGAGGAA
-TCATGGAAAAGATCAAGAGCCAATGCCTGTCAGGATTGGTCAAAAGGATT
-GCAGCAAGAATAGCATGAACGGAAATCCATAGGATGTTCAGACATCTTTC
-CAAGCCTGGTTAGCTCCAAAAGATGCCACCACGGTGAGCAGGGCAGAAAA
-CAACAAGCTTTGCTTCCGCAATTATTTTTTGGCCTTGCAGCTTTAAGTGT
-GCAACTCTCTGTAGGTAGGAGAGAGAGACCAAGGCATACCAGCTTGCCCT
-TTTTGCTATTACAACCAGGAACCCTTGAAGTTTGCTGAAGTGGAGCAAAG
-CTCAACAGAGGCTCCTGCTCCAGCCTTTTCTGGCTAGATGTGCCTCTCCC
-AAGCCTCCTTGTCAATGGCATCCTGAGAAAGACCAGGGACAACTACAGCA
-AAAGCGAGGGATGGAGCAGGGAGATGAATCGAGTCCCATCCTCTGTGGAA
-TGTTTCTGGGGAAGAACTGAAAGGTGTGCAGGTGGTGAGACAGCAAGGCA
-GACTTGTGTAGATAAGATAGATTATATTGAGTTTATGAACTTATGAATTT
-CTCATATCCAGACTGTTCGCTGTGGATATGGTTAGAGCAAGCAAGCTTGG
-TGTGAGATACATTCAAGACTCTACCCTGCCTTCCAAAACCACCGGAGAGT
-CAGGGCAAGAGCAGAGACCACATTGCTTTAGAGGATTGGCTTGACTTGAC
-AGCAGCTGTGGAAACCCACTATGATTGCTCTCTGTACTCCATGCTGGGAC
-TGAGAAAAGTCAAGTTTATTAAAATAGATTTGCTTAGGTTAATGGTTCTT
-CAGTCTTCATAGATAAAGGCttaaaacagatcactgaggaggtatggggt
-atgactcaatgatttacatttttaacaagtttgtagaagctgctgctggt
-ggtcctgggatgtcactgtgggtggGCCTTTCCTTTCTTGTCATCTTGAA
-GGAGTGAATGCAGTCAAGAGACAAAGACAGTTTGAACAGTTTGTTTATTT
-GACAAAGCATCAACTAATCTACATTCAATTTCTCTAAGAAGAATCACACA
-CTCTGTGGTCTTTCATCGAAGAGCGAAGAGCTATAAACCAAAAAGTATCA
-TCGTTAAATCTCCTTATAGTCTGCCTTGCATGAAAAGCCTAGATGGGGGG
-TGGGGGAGGAGACAGAAGCAGGAAACACGTTAGGGAGCTGAGGAAAAAGG
-CAGAGTTGTCAATGCCAAAGAGCTAGTTAAGAGGTGGTTTCAGATGACAC
-GGGGATACAGTAATACACAGATGTGACACGTATGGGGGTTGGGCAGGGAA
-GGATGGGTCCCGTGTCCCCCTTAGCTATGGGTCCTGGTAGTGCCTGCCAC
-TCAGCTGGGATCTTCCATGGGAAGATTAGGTCCTGGATGAGTTAGAGGCG
-ATAGGAAATCAGTACTGCGGTGATAAATGACTGGGTTGAACACCAGCATG
-CCACAATCATGGTGACATAGACCTTAGAAAAAGAGGAGATTATATGATTT
-TCCTAGTCTTTCTGAAGATCTCAAGATGACCAAAGGAACATGAATACAGA
-TTTCATACTGACTCAATACAAAGTTTATTTAAATTTTAATGAAAGTGCAT
-TAGTATCAAAGGGGGAATTTAACTGTTTTGCCTTGAATAATTTTACGGTT
-TCAACAATCTATTTTTTTTTCAAAAGTTGTAAATAAAAGTCCTTTAGGCC
-ACATGGGCTCTCACAAGGCCATAGAGTACATTCCCCTGCCCCTGCTGAGA
-AGTGTACCTGAATTAAATCAAAGAAATGGGGATTGATTACAGagtcaatt
-ttcaattacctatcctaatagagcagtggtgtaggtaatcccaaactgtg
-cttaaactaaatcgcttgcatttgcttttggattacattatttaagccat
-ttataacactttaatttctagctacatttttcgtttgtgatcctagcatt
-aattcacaccctctgggACAGTGATATTTATCAGTGAATGAAGGTGCGGA
-CCACCAAACCTGATGACCCAAATTTGAACATGGAAATTCTCGTGGTGGGA
-GGGGAGAACCAGTTCCTCTATGTTGACTTCTGATCTCCACGATGCGCCAT
-GGTACATCACGTCACCACACACACGCGTGCATGCACACCCCCACCCACCC
-CCACCCCCCCACATACACAGAGAGAATGAAAATGTAATAATCTGTACCCC
-CGACTTCACACTCAGTTTTGGGAAAGAAAGTGGCCCAGATATGCAAAGAG
-TGAAGTGCACAGCGCTTGTGGGGTTTATATATTTACATATCATGCACAAA
-GCTGATGATTCAGACACATAGGCTCTCTACAAGATTGGCAAGGATAGAGC
-TCCCAAGTCTCCCCCAATAACTCACTTGGTTAAGTGTTTACCACTGGAAA
-ATGGTCAATCCTTCCGTTGAAATACAGAGTATTGGCTCCTGCTTTCCTCA
-TTGGGAAAAATAAACAAACAGAGCCTGCGCATCCATGGACTTCATCTCAG
-AACTCGGAAGTCTCCTCTTGTTTCAGGTGAGCCCTGTGCTTTCCTGTGGG
-AAAGGAAACAAAACGTACTGCCTTTTCTACTAAAGGATTGTTTAAGACAA
-GACTCTATTAAAAAAATGTGAAGAAGTCACTTGGTCAAAGTTTAAATTCC
-TTTAGGGTTAGTCCTTCTTGAAATCAAAATATGTGCTTAAATTTCACTTC
-TCCCTAAAACCCTGGCCACTCTGTTGTCAGATCATCATGTAAGGACATCA
-GGCCAAGCTCTGACCACTCAGGTTGAGGCACAAAATCCTGTTGTATCATA
-AATAAAAGCATGCACATAATCACATACCTTTTCTTCAAAGCTTAGAGCTT
-ACCATTGCGTTTGTTTATGTTCAGCTTTTTTTACTTAATACTTTTGGTCT
-TTTCCCAGATTGGCAACATTTCTATAAAACACATCTAATAGCAGTGTAGA
-TCTTGGTGCATATAGAGTTagtctcttgcagctgaacatttaggtggtat
-cactcttgttcatgcttataaataatgcctcaatgaacatcctttaatgt
-cagttcatttccatgtatctatcttgttattattcttttcagggtaaatt
-tcATTGGAgagccagtgaaatggttccgtgggtaaacagcttgctattgt
-gcctgacgacctgagtttgatccccagtaacctgatagagggagagatct
-cactcccctaagttgacctctgtcttccacatatcccctggtgtttgcat
-gtgcacacacatggtacacatgcaCTTACATACAAACaaaaatattattt
-aaaaatttaaaGTAAATTGGATAGAGTAAATTAAACTCACCTTGGATCGA
-AATATCTTTGTCTAGTATTCAAGTAAGCACGCTGAAGGACTCGAAGGCCT
-TTTTGAATTAAGCAGGTTCTACAAGATTGACTCTTTTGCAGCTACCAAAA
-ATTTTAGCCATAGGGAATTGCAGCAGAAATGTCTGAATTGGACAGTAAGA
-ATAGATTTACCCAGGCACTTCAGGATTGGGACATGTTGGAGTATAGTAAT
-TTCCTTCCTCTCAGCTCAAGAGGAAAGCATTCTATTCATTATTTTATCCT
-AGGACACtgttttatttacagtttaattgctatgataagacactatcacc
-aagtcaatttatagaagagtttattgaggcttacagtttcagggtatttg
-tctgtggctactgtggtgggtaggcaggcataatgctgaagcagtagct